Difference between revisions of "FamilySearch Digital Image Collection for Södermanland, Sweden"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Added the table with DGS-numbers)
m (Changed the table headings to English)
Line 29: Line 29:
 
{| class="wikitable sortable" width="99%"
 
{| class="wikitable sortable" width="99%"
 
|-
 
|-
! scope="col" | DGS-nummer
+
! scope="col" | DGS Number
! scope="col" | Församlingens namn
+
! scope="col" | Name of Parish
! scope="col" | Typ av uppteckning
+
! scope="col" | Record Type
! scope="col" | Volym och år
+
! scope="col" | Volume and Year
! scope="col" | RA/SVAR's yttrande
+
! scope="col" | RA/SVAR's Remarks
 
|-
 
|-
|4093729
+
| 4093729  
|Björnlunda församling E I:1, 1815-1861
+
| Björnlunda församling E I:1, 1815-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1815-1861
+
| 1, 1815-1861  
|Innehåller även död- och begravningsbok 1815-1861.
+
| Innehåller även död- och begravningsbok 1815-1861.
 
|-
 
|-
|4093729
+
| 4093729  
|Björnlunda församling F:1, 1762-1815
+
| Björnlunda församling F:1, 1762-1815  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1762-1815
+
| 1, 1762-1815  
|"Innehåller även:<br>1) Längd å nattvardsungdom 1775-1813;<br>2) Utflyttningslängd 1763-1808;<br>3) Vigselbok 1762-1815."
+
| "Innehåller även:<br>1) Längd å nattvardsungdom 1775-1813;<br>2) Utflyttningslängd 1763-1808;<br>3) Vigselbok 1762-1815."
 
|-
 
|-
|4093729
+
| 4093729  
|Björnlunda församling L I a:1, 1647-1684
+
| Björnlunda församling L I a:1, 1647-1684  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling.
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling.  
|1, 1647-1684
+
| 1, 1647-1684  
|"Innehåller även:<br>1) Dopbok 1682, 1684, 1731;<br>2) Vigselbok 1682, 1731-1761;<br>3) Dödbok 1682, 1684, 1731-1762;<br>4) Sockenstämmoprotokoll 1648-1683 (strödda protokoll);<br>5) Kyrkoinventarium 1648;<br>6) Prästgårdsinventarium 1650;<br>7) Series pastorum ca 1575-1798;<br>8) Anteckningar om gåvor till kyrkan 1671, 1706-1762;<br>9) Anteckningar om förbättringar å prästgården 1650-1659."
+
| "Innehåller även:<br>1) Dopbok 1682, 1684, 1731;<br>2) Vigselbok 1682, 1731-1761;<br>3) Dödbok 1682, 1684, 1731-1762;<br>4) Sockenstämmoprotokoll 1648-1683 (strödda protokoll);<br>5) Kyrkoinventarium 1648;<br>6) Prästgårdsinventarium 1650;<br>7) Series pastorum ca 1575-1798;<br>8) Anteckningar om gåvor till kyrkan 1671, 1706-1762;<br>9) Anteckningar om förbättringar å prästgården 1650-1659."
 
|-
 
|-
|4093729
+
| 4093729  
|Björnlunda församling L I a:2, 1708-1731
+
| Björnlunda församling L I a:2, 1708-1731  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling.
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling.  
|2, 1708-1731
+
| 2, 1708-1731  
|Bl a kyrkokassans skuldbok 1775-1810. Innehåller även husförhörslängd 1760, räkningar för Essenska fonden 1814-1843 och kyrkobyggnadskassan 1839-1843.
+
| Bl a kyrkokassans skuldbok 1775-1810. Innehåller även husförhörslängd 1760, räkningar för Essenska fonden 1814-1843 och kyrkobyggnadskassan 1839-1843.
 
|-
 
|-
|4093730
+
| 4093730  
|Fogdö församling C:1, 1681-1750
+
| Fogdö församling C:1, 1681-1750  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1681-1750
+
| 1, 1681-1750  
|"Innehåller även vigselbok 1681-1754, begravningsbok 1681-1750, in- och utflyttningslängd 1688-1754, sockenstämmoprotokoll 1681-1751 samt ""Hvad Sällsamt i socknen sig tilldragit hafver"" 1681-1798."
+
| "Innehåller även vigselbok 1681-1754, begravningsbok 1681-1750, in- och utflyttningslängd 1688-1754, sockenstämmoprotokoll 1681-1751 samt ""Hvad Sällsamt i socknen sig tilldragit hafver"" 1681-1798."
 
|-
 
|-
|4093730
+
| 4093730  
|Fogdö församling C:2, 1751-1807
+
| Fogdö församling C:2, 1751-1807  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1751-1807
+
| 2, 1751-1807  
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1754-1807, död- och begravningsbok 1751-1807 samt sockenstämmoprotokoll 1753-1834.
+
| Innehåller även lysnings- och vigselbok 1754-1807, död- och begravningsbok 1751-1807 samt sockenstämmoprotokoll 1753-1834.
 
|-
 
|-
|4093730
+
| 4093730  
|Fogdö församling C:3, 1808-1847
+
| Fogdö församling C:3, 1808-1847  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1808-1847
+
| 3, 1808-1847  
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1808-1847 och död- och begravningsbok 1808-1847.
+
| Innehåller även lysnings- och vigselbok 1808-1847 och död- och begravningsbok 1808-1847.
 
|-
 
|-
|4093730
+
| 4093730  
|Fogdö församling L I a:1, 1635-1735
+
| Fogdö församling L I a:1, 1635-1735  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|1, 1635-1735
+
| 1, 1635-1735  
|Räkenskaper för inkomster och utgifter.<br>Innehåller även bänkdelningar 1690, 1748,<br>kyrkoinventarier 1635, 1681, 1691, 1716, 1734, 1824,<br>anteckningar rörande inventarietillökning 1635-1824,<br>annales pastorum ecclesiae Fougdoniae c:a 1530- c:a 1890,<br>prästgårdsinventarium 1681,<br>förteckning på i Bergshammars grav begravda 1643-1871 samt<br>förteckning på i Hesselbyholms grav begravda 1748-1861.
+
| Räkenskaper för inkomster och utgifter.<br>Innehåller även bänkdelningar 1690, 1748,<br>kyrkoinventarier 1635, 1681, 1691, 1716, 1734, 1824,<br>anteckningar rörande inventarietillökning 1635-1824,<br>annales pastorum ecclesiae Fougdoniae c:a 1530- c:a 1890,<br>prästgårdsinventarium 1681,<br>förteckning på i Bergshammars grav begravda 1643-1871 samt<br>förteckning på i Hesselbyholms grav begravda 1748-1861.
 
|-
 
|-
|4093731
+
| 4093731  
|Forssa församling B:2, 1828-1861
+
| Forssa församling B:2, 1828-1861  
|B In- och utflyttninglängder
+
| B In- och utflyttninglängder  
|2, 1828-1861
+
| 2, 1828-1861  
|Utflyttningslängd.
+
| Utflyttningslängd.
 
|-
 
|-
|4093731
+
| 4093731  
|Forssa församling C:1, 1682-1798
+
| Forssa församling C:1, 1682-1798  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1682-1798
+
| 1, 1682-1798  
|1682-1689, 1712-1719, 1724-1743, 1746-1798. Saknas för mellan- liggande år. Innehåller även dödbok 1682-1798 och vigselbok 1712-1799 (om luckor se under E I resp F), kyrkans skuldbok 1715-1716.
+
| 1682-1689, 1712-1719, 1724-1743, 1746-1798. Saknas för mellan- liggande år. Innehåller även dödbok 1682-1798 och vigselbok 1712-1799 (om luckor se under E I resp F), kyrkans skuldbok 1715-1716.
 
|-
 
|-
|4093731
+
| 4093731  
|Forssa församling C:2, 1799-1840
+
| Forssa församling C:2, 1799-1840  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1799-1840
+
| 2, 1799-1840  
|Innehåller även vigselbok och dödbok samma år.
+
| Innehåller även vigselbok och dödbok samma år.
 
|-
 
|-
|4093731
+
| 4093731  
|Forssa församling C:3, 1848-1859
+
| Forssa församling C:3, 1848-1859  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1848-1859
+
| 3, 1848-1859  
|Duplett.
+
| Duplett.
 
|-
 
|-
|4093731
+
| 4093731  
|Forssa församling L I a:1, 1630-1693
+
| Forssa församling L I a:1, 1630-1693  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling  
|1, 1630-1693
+
| 1, 1630-1693  
|"Kyrkoräkenskaper 1630-1693. Innehåller även:<br>1) Sockenstämmoprotokoll 1694-1732;<br>2) Avskrifter och utdrag av myndigheters skrivelser 1681-1731;<br>3) Kyrkoinventarier 1630, 1684, 1694, 1714, 1728;<br>4) Anteckningar om gåvor till kyrkan 1660-1729."
+
| "Kyrkoräkenskaper 1630-1693. Innehåller även:<br>1) Sockenstämmoprotokoll 1694-1732;<br>2) Avskrifter och utdrag av myndigheters skrivelser 1681-1731;<br>3) Kyrkoinventarier 1630, 1684, 1694, 1714, 1728;<br>4) Anteckningar om gåvor till kyrkan 1660-1729."
 
|-
 
|-
|4093731
+
| 4093731  
|Forssa församling L I a:3, 1727-1753
+
| Forssa församling L I a:3, 1727-1753  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling  
|3, 1727-1753
+
| 3, 1727-1753  
|Specialräkning.
+
| Specialräkning.
 
|-
 
|-
|4093732
+
| 4093732  
|Helgarö församling A I:6, 1795-1803
+
| Helgarö församling A I:6, 1795-1803  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1795-1803
+
| 6, 1795-1803  
|Bandet defekt.
+
| Bandet defekt.
 
|-
 
|-
|4093732
+
| 4093732  
|Helgarö församling A I:7, 1804-1812
+
| Helgarö församling A I:7, 1804-1812  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1804-1812
+
| 7, 1804-1812  
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1811-1812.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängd 1811-1812.
 
|-
 
|-
|4093732
+
| 4093732  
|Helgarö församling A I:8, 1813-1818
+
| Helgarö församling A I:8, 1813-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1813-1818
+
| 8, 1813-1818  
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1813-1818.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängd 1813-1818.
 
|-
 
|-
|4093732
+
| 4093732  
|Helgarö församling A I:9, 1819-1824
+
| Helgarö församling A I:9, 1819-1824  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1819-1824
+
| 9, 1819-1824  
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1819-1824. Bandet defekt.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängd 1819-1824. Bandet defekt.
 
|-
 
|-
|4093732
+
| 4093732  
|Helgarö församling A I:10, 1825-1830
+
| Helgarö församling A I:10, 1825-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1825-1830
+
| 10, 1825-1830  
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1825.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängd 1825.
 
|-
 
|-
|4093732
+
| 4093732  
|Helgarö församling A I:11, 1831-1835
+
| Helgarö församling A I:11, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1831-1835
+
| 11, 1831-1835  
|Innehåller även uppgifter om antalet nattvardsgäster 1831-1835.
+
| Innehåller även uppgifter om antalet nattvardsgäster 1831-1835.
 
|-
 
|-
|4093732
+
| 4093732  
|Helgarö församling A I:12, 1836-1840
+
| Helgarö församling A I:12, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1836-1840
+
| 12, 1836-1840  
|Innehåller även uppgifter om antalet nattvardsgäster 1836-1840.
+
| Innehåller även uppgifter om antalet nattvardsgäster 1836-1840.
 
|-
 
|-
|4093732
+
| 4093732  
|Helgarö församling C:1, 1681-1755
+
| Helgarö församling C:1, 1681-1755  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1681-1755
+
| 1, 1681-1755  
|"Innehåller även vigselbok 1681-1717, 1723-1733 och 1743-1755, dödbok 1681-1755, flyttningslängd 1688-1710, 1715-1752 och 1754, sockenstämmans protokoll 1681-1755, balkdelning 1681, series comministrorum 1556-1809,<br>förteckning på sammanskott till Karin Larsdotters inlösen på Strängnäs hospital (1726) och<br>""Märkliga händelser"" 1681-1731."
+
| "Innehåller även vigselbok 1681-1717, 1723-1733 och 1743-1755, dödbok 1681-1755, flyttningslängd 1688-1710, 1715-1752 och 1754, sockenstämmans protokoll 1681-1755, balkdelning 1681, series comministrorum 1556-1809,<br>förteckning på sammanskott till Karin Larsdotters inlösen på Strängnäs hospital (1726) och<br>""Märkliga händelser"" 1681-1731."
 
|-
 
|-
|4093741
+
| 4093741  
|Ludgo församling C:1, 1715-1861
+
| Ludgo församling C:1, 1715-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1715-1861
+
| 1, 1715-1861  
|"T o m 1861-01-27. För 1855 finnes för ett fall blyertsanteckningar ""hör till Spelvik"". Möjligen kan flera misstänkas.<br>Innehåller även lysnings- och vigselbok<br>(gäller även Spelvik åren 1852-1860) 1715-1752, 1774-1861-02-03 och död- och begravningsbok 1715-1752, 1764-1861-07-05."
+
| "T o m 1861-01-27. För 1855 finnes för ett fall blyertsanteckningar ""hör till Spelvik"". Möjligen kan flera misstänkas.<br>Innehåller även lysnings- och vigselbok<br>(gäller även Spelvik åren 1852-1860) 1715-1752, 1774-1861-02-03 och död- och begravningsbok 1715-1752, 1764-1861-07-05."
 
|-
 
|-
|4093741
+
| 4093741  
|Ludgo församling D II:1, 1736-1740
+
| Ludgo församling D II:1, 1736-1740  
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
+
| D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)  
|1, 1736-1740
+
| 1, 1736-1740  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4093741
+
| 4093741  
|Ludgo församling L I a:1, 1642-1715
+
| Ludgo församling L I a:1, 1642-1715  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling  
|1, 1642-1715
+
| 1, 1642-1715  
|Kyrkoräkning 1642-1677, 1684-1687, 1695-1715. Volymen är defekt.<br>Innehåller även födelse- och dopbok 1682-1715, vigselbok 1684-1700, 1713-1715, dödbok 1684-1704, 1713-1715, kyrkoinventarier 1641-, 1687, 1694, prästgårdsinventarier 1627, 1656, 1683, husesyn 1683, anteckningar om gåvor till kyrkan 1666, 1683, 1686, balklängd 1641,<br>bänkdelningar 1644, 1694, 1708, anteckningar om upplåtelse av gravplats i kyrkan åt Oloff Grillsson Stånghgreen 1683.
+
| Kyrkoräkning 1642-1677, 1684-1687, 1695-1715. Volymen är defekt.<br>Innehåller även födelse- och dopbok 1682-1715, vigselbok 1684-1700, 1713-1715, dödbok 1684-1704, 1713-1715, kyrkoinventarier 1641-, 1687, 1694, prästgårdsinventarier 1627, 1656, 1683, husesyn 1683, anteckningar om gåvor till kyrkan 1666, 1683, 1686, balklängd 1641,<br>bänkdelningar 1644, 1694, 1708, anteckningar om upplåtelse av gravplats i kyrkan åt Oloff Grillsson Stånghgreen 1683.
 
|-
 
|-
|4093777
+
| 4093777  
|Stenkvista församling A I:17, 1856-1860
+
| Stenkvista församling A I:17, 1856-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17, 1856-1860
+
| 17, 1856-1860  
|Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom.
 
|-
 
|-
|4093777
+
| 4093777  
|Stenkvista församling B:1, 1727-1769
+
| Stenkvista församling B:1, 1727-1769  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|1, 1727-1769
+
| 1, 1727-1769  
|Inflyttningslängd 1727-1763 och<br>utflyttningslängd 1727-1769.<br>Avlösningslängd 1726-1761.
+
| Inflyttningslängd 1727-1763 och<br>utflyttningslängd 1727-1769.<br>Avlösningslängd 1726-1761.
 
|-
 
|-
|4093777
+
| 4093777  
|Stenkvista församling B:3, 1831-1860
+
| Stenkvista församling B:3, 1831-1860  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|3, 1831-1860
+
| 3, 1831-1860  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4093777
+
| 4093777  
|Stenkvista församling C:1, 1730-1804
+
| Stenkvista församling C:1, 1730-1804  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1730-1804
+
| 1, 1730-1804  
|Innehåller även lysnings- och<br>vigselbok 1778-1804 och död- och begravningsbok 1778-1804 samt längd över vaccinerade barn 1804.
+
| Innehåller även lysnings- och<br>vigselbok 1778-1804 och död- och begravningsbok 1778-1804 samt längd över vaccinerade barn 1804.
 
|-
 
|-
|4093778
+
| 4093778  
|Svärta församling A I:11, 1841-1845
+
| Svärta församling A I:11, 1841-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1841-1845
+
| 11, 1841-1845  
|Med ortregister. Innehåller även förteckning över vigde 1845, förteckning på båtsmän och blinde i socknen, odat . (omkring 1841-1845) och kortfattade anteckningar rörande socknens topografi och befolkning 1844-1845.
+
| Med ortregister. Innehåller även förteckning över vigde 1845, förteckning på båtsmän och blinde i socknen, odat . (omkring 1841-1845) och kortfattade anteckningar rörande socknens topografi och befolkning 1844-1845.
 
|-
 
|-
|4093778
+
| 4093778  
|Svärta församling A I:12, 1846-1850
+
| Svärta församling A I:12, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1846-1850
+
| 12, 1846-1850  
|Med ortregister. Innehåller även vigselbok 1846-1856, uppgifter om folkmängdens storlek 1847-1855, uppgifter om antalet vaccinerade barn 1846-1855, K. B:s kungörelser (avskrifter) 1849 och 1851, uppgifter om ledamöter i nämnder, styrelser och kommittéer och om andra socknens förtroendemän (sexmän, snöfogdar) 1842, 1846-1856 och odat., förteckningar på personer som åtnjuta fattigdel, samt på blinde och båtsmän i socknen, odat. (omkring 1846-1850), och kortfattade anteckningar rörande socknens topografi och befolkning, odat (omkring 1846-1850).
+
| Med ortregister. Innehåller även vigselbok 1846-1856, uppgifter om folkmängdens storlek 1847-1855, uppgifter om antalet vaccinerade barn 1846-1855, K. B:s kungörelser (avskrifter) 1849 och 1851, uppgifter om ledamöter i nämnder, styrelser och kommittéer och om andra socknens förtroendemän (sexmän, snöfogdar) 1842, 1846-1856 och odat., förteckningar på personer som åtnjuta fattigdel, samt på blinde och båtsmän i socknen, odat. (omkring 1846-1850), och kortfattade anteckningar rörande socknens topografi och befolkning, odat (omkring 1846-1850).
 
|-
 
|-
|4093778
+
| 4093778  
|Svärta församling C:1, 1681-1750
+
| Svärta församling C:1, 1681-1750  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1681-1750
+
| 1, 1681-1750  
|To m februari 1750.
+
| To m februari 1750.
 
|-
 
|-
|4093778
+
| 4093778  
|Svärta församling C:2, 1735-1777
+
| Svärta församling C:2, 1735-1777  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1735-1777
+
| 2, 1735-1777  
|Innehåller även dödbok 1735-1777.
+
| Innehåller även dödbok 1735-1777.
 
|-
 
|-
|4138498
+
| 4138498  
|Strängnäs domkapitel A 1:6, 1668-1670
+
| Strängnäs domkapitel A 1:6, 1668-1670  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|6, 1668-1670
+
| 6, 1668-1670  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138498
+
| 4138498  
|Strängnäs domkapitel A 1:7, 1670-1674
+
| Strängnäs domkapitel A 1:7, 1670-1674  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|7, 1670-1674
+
| 7, 1670-1674  
|Även koncept 1674-1675.
+
| Även koncept 1674-1675.
 
|-
 
|-
|4138527
+
| 4138527  
|Strängnäs domkapitel A 1:15, 1696-1701
+
| Strängnäs domkapitel A 1:15, 1696-1701  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|15, 1696-1701
+
| 15, 1696-1701  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138527
+
| 4138527  
|Strängnäs domkapitel A 1:16, 1701-1706
+
| Strängnäs domkapitel A 1:16, 1701-1706  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|16, 1701-1706
+
| 16, 1701-1706  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138527
+
| 4138527  
|Strängnäs domkapitel A 1:17, 1706-1709
+
| Strängnäs domkapitel A 1:17, 1706-1709  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|17, 1706-1709
+
| 17, 1706-1709  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138527
+
| 4138527  
|Strängnäs domkapitel A 1:18, 1709-1711
+
| Strängnäs domkapitel A 1:18, 1709-1711  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|18, 1709-1711
+
| 18, 1709-1711  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138534
+
| 4138534  
|Strängnäs domkapitel A 1:19, 1711-1721
+
| Strängnäs domkapitel A 1:19, 1711-1721  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|19, 1711-1721
+
| 19, 1711-1721  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138534
+
| 4138534  
|Strängnäs domkapitel A 1:20, 1721-1724
+
| Strängnäs domkapitel A 1:20, 1721-1724  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|20, 1721-1724
+
| 20, 1721-1724  
|Även koncept.
+
| Även koncept.
 
|-
 
|-
|4138536
+
| 4138536  
|Strängnäs domkapitel A 1:25, 1733-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:25, 1733-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|25, 1733-
+
| 25, 1733-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138536
+
| 4138536  
|Strängnäs domkapitel A 1:26, 1734-1735
+
| Strängnäs domkapitel A 1:26, 1734-1735  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|26, 1734-1735
+
| 26, 1734-1735  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138536
+
| 4138536  
|Strängnäs domkapitel A 1:27, 1736-1737
+
| Strängnäs domkapitel A 1:27, 1736-1737  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|27, 1736-1737
+
| 27, 1736-1737  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138536
+
| 4138536  
|Strängnäs domkapitel A 1:28, 1738-1739
+
| Strängnäs domkapitel A 1:28, 1738-1739  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|28, 1738-1739
+
| 28, 1738-1739  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138612
+
| 4138612  
|Strängnäs domkapitel A 1:75, 1804-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:75, 1804-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|75, 1804-
+
| 75, 1804-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138612
+
| 4138612  
|Strängnäs domkapitel A 1:76, 1805-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:76, 1805-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|76, 1805-
+
| 76, 1805-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138612
+
| 4138612  
|Strängnäs domkapitel A 1:77, 1806-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:77, 1806-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|77, 1806-
+
| 77, 1806-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138612
+
| 4138612  
|Strängnäs domkapitel A 1:78, 1807-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:78, 1807-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|78, 1807-
+
| 78, 1807-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138615
+
| 4138615  
|Strängnäs domkapitel A 1:93, 1822-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:93, 1822-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|93, 1822-
+
| 93, 1822-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138615
+
| 4138615  
|Strängnäs domkapitel A 1:94, 1823-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:94, 1823-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|94, 1823-
+
| 94, 1823-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138615
+
| 4138615  
|Strängnäs domkapitel A 1:95, 1824-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:95, 1824-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|95, 1824-
+
| 95, 1824-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138615
+
| 4138615  
|Strängnäs domkapitel A 1:96, 1825-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:96, 1825-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|96, 1825-
+
| 96, 1825-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138615
+
| 4138615  
|Strängnäs domkapitel A 1:97, 1826-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:97, 1826-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|97, 1826-
+
| 97, 1826-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138615
+
| 4138615  
|Strängnäs domkapitel A 1:98, 1827-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:98, 1827-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|98, 1827-
+
| 98, 1827-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138615
+
| 4138615  
|Strängnäs domkapitel A 1:99, 1828-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:99, 1828-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|99, 1828-
+
| 99, 1828-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138618
+
| 4138618  
|Strängnäs domkapitel A 1:111, 1840-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:111, 1840-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|111, 1840-
+
| 111, 1840-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138618
+
| 4138618  
|Strängnäs domkapitel A 1:112, 1841-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:112, 1841-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|112, 1841-
+
| 112, 1841-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138618
+
| 4138618  
|Strängnäs domkapitel A 1:113, 1842-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:113, 1842-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|113, 1842-
+
| 113, 1842-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138618
+
| 4138618  
|Strängnäs domkapitel A 1:114, 1843-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:114, 1843-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|114, 1843-
+
| 114, 1843-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138618
+
| 4138618  
|Strängnäs domkapitel A 1:115, 1844-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:115, 1844-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|115, 1844-
+
| 115, 1844-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138618
+
| 4138618  
|Strängnäs domkapitel A 1:116, 1845-
+
| Strängnäs domkapitel A 1:116, 1845-  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|116, 1845-
+
| 116, 1845-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138701
+
| 4138701  
|Strängnäs domkapitel E 2 a:79, 1766-
+
| Strängnäs domkapitel E 2 a:79, 1766-  
|E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter)
+
| E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter)  
|79, 1766-
+
| 79, 1766-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138702
+
| 4138702  
|Strängnäs domkapitel E 2 a:79, 1766-
+
| Strängnäs domkapitel E 2 a:79, 1766-  
|E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter)
+
| E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter)  
|79, 1766-
+
| 79, 1766-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138702
+
| 4138702  
|Strängnäs domkapitel E 2 a:80, 1766-
+
| Strängnäs domkapitel E 2 a:80, 1766-  
|E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter)
+
| E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter)  
|80, 1766-
+
| 80, 1766-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138703
+
| 4138703  
|Strängnäs domkapitel E 2 a:81, 1767-
+
| Strängnäs domkapitel E 2 a:81, 1767-  
|E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter)
+
| E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter)  
|81, 1767-
+
| 81, 1767-  
|<br>
+
| <br>
 
|-
 
|-
|4138703
+
| 4138703  
|Strängnäs domkapitel E 2 a:82, 1767-
+
| Strängnäs domkapitel E 2 a:82, 1767-  
|E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter)
+
| E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter)  
|82, 1767-
+
| 82, 1767-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4138703
+
| 4138703  
|Strängnäs domkapitel E 2 a:83, 1767-
+
| Strängnäs domkapitel E 2 a:83, 1767-  
|E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter)
+
| E 2 a Inkomna allmänna skrivelser t.o.m. 1962 (akter)  
|83, 1767-
+
| 83, 1767-  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4139998
+
| 4139998  
|Strängnäs domkapitel A 1:46, 1771-1772
+
| Strängnäs domkapitel A 1:46, 1771-1772  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|46, 1771-1772
+
| 46, 1771-1772  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4139998
+
| 4139998  
|Strängnäs domkapitel A 1:46:1, 1773-1774
+
| Strängnäs domkapitel A 1:46:1, 1773-1774  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|46:1, 1773-1774
+
| 46:1, 1773-1774  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4139998
+
| 4139998  
|Strängnäs domkapitel A 1:48, 1775-1776
+
| Strängnäs domkapitel A 1:48, 1775-1776  
|A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)
+
| A 1 Protokoll med bilagor (huvudserie)  
|48, 1775-1776
+
| 48, 1775-1776  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146962
+
| 4146962  
|Aspö församling A I:1, 1726-1744
+
| Aspö församling A I:1, 1726-1744  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1726-1744
+
| 1, 1726-1744  
|Innehåller även utgiftskladd för kyrkan odat. (1750?) och 1751.
+
| Innehåller även utgiftskladd för kyrkan odat. (1750?) och 1751.
 
|-
 
|-
|4146962
+
| 4146962  
|Aspö församling A I:2, 1750-1769
+
| Aspö församling A I:2, 1750-1769  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1750-1769
+
| 2, 1750-1769  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146962
+
| 4146962  
|Aspö församling A I:3, 1770-1785
+
| Aspö församling A I:3, 1770-1785  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1770-1785
+
| 3, 1770-1785  
|Innehåller även förteckning å nattvardsungdom 1772-1780.
+
| Innehåller även förteckning å nattvardsungdom 1772-1780.
 
|-
 
|-
|4146962
+
| 4146962  
|Aspö församling A I:4 a, 1785-1794
+
| Aspö församling A I:4 a, 1785-1794  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 a, 1785-1794
+
| 4 a, 1785-1794  
|Omfattar Säby, Skärs och Lagnö rotar.
+
| Omfattar Säby, Skärs och Lagnö rotar.
 
|-
 
|-
|4146962
+
| 4146962  
|Aspö församling A I:4 b, 1785-1794
+
| Aspö församling A I:4 b, 1785-1794  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 b, 1785-1794
+
| 4 b, 1785-1794  
|Omfattar Husby och Magrö rotar.
+
| Omfattar Husby och Magrö rotar.
 
|-
 
|-
|4146962
+
| 4146962  
|Aspö församling A I:5, 1795-1803
+
| Aspö församling A I:5, 1795-1803  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1795-1803
+
| 5, 1795-1803  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146962
+
| 4146962  
|Aspö församling A I:6, 1804-1812
+
| Aspö församling A I:6, 1804-1812  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1804-1812
+
| 6, 1804-1812  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146963
+
| 4146963  
|Aspö församling A I:7, 1813-1818
+
| Aspö församling A I:7, 1813-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1813-1818
+
| 7, 1813-1818  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146963
+
| 4146963  
|Aspö församling A I:8, 1819-1823
+
| Aspö församling A I:8, 1819-1823  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1819-1823
+
| 8, 1819-1823  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146963
+
| 4146963  
|Aspö församling A I:9, 1824-1828
+
| Aspö församling A I:9, 1824-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1824-1828
+
| 9, 1824-1828  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146963
+
| 4146963  
|Aspö församling A I:10, 1829-1834
+
| Aspö församling A I:10, 1829-1834  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1829-1834
+
| 10, 1829-1834  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146963
+
| 4146963  
|Aspö församling A I:11, 1834-1839
+
| Aspö församling A I:11, 1834-1839  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1834-1839
+
| 11, 1834-1839  
|Innehåller även konfirmationslängd 1834-1838.
+
| Innehåller även konfirmationslängd 1834-1838.
 
|-
 
|-
|4146963
+
| 4146963  
|Aspö församling A I:12, 1839-1843
+
| Aspö församling A I:12, 1839-1843  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1839-1843
+
| 12, 1839-1843  
|Innehåller även konfirmationslängd 1839-1843.
+
| Innehåller även konfirmationslängd 1839-1843.
 
|-
 
|-
|4146963
+
| 4146963  
|Aspö församling A I:13, 1844-1849
+
| Aspö församling A I:13, 1844-1849  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1844-1849
+
| 13, 1844-1849  
|Innehåller även konfirmationslängd 1844-1849.
+
| Innehåller även konfirmationslängd 1844-1849.
 
|-
 
|-
|4146964
+
| 4146964  
|Aspö församling A I:14, 1850-1854
+
| Aspö församling A I:14, 1850-1854  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14, 1850-1854
+
| 14, 1850-1854  
|Innehåller även konfirmationslängd 1850-1854.
+
| Innehåller även konfirmationslängd 1850-1854.
 
|-
 
|-
|4146964
+
| 4146964  
|Aspö församling A I:15, 1855-1860
+
| Aspö församling A I:15, 1855-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15, 1855-1860
+
| 15, 1855-1860  
|Innehåller även konfirmationslängd 1855-1861.
+
| Innehåller även konfirmationslängd 1855-1861.
 
|-
 
|-
|4146964
+
| 4146964  
|Aspö församling B:1, 1806-1860
+
| Aspö församling B:1, 1806-1860  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|1, 1806-1860
+
| 1, 1806-1860  
|Innehåller även skuldböcker 1862-1871 m.m.
+
| Innehåller även skuldböcker 1862-1871 m.m.
 
|-
 
|-
|4146964
+
| 4146964  
|Aspö församling C:1, 1693-1828
+
| Aspö församling C:1, 1693-1828  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1693-1828
+
| 1, 1693-1828  
|Innehåller även<br>lysnings- och vigselbok 1693-1828 och död- och begravningsbok 1693-1828.
+
| Innehåller även<br>lysnings- och vigselbok 1693-1828 och död- och begravningsbok 1693-1828.
 
|-
 
|-
|4146964
+
| 4146964  
|Aspö församling C:2, 1829-1861
+
| Aspö församling C:2, 1829-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1829-1861
+
| 2, 1829-1861  
|1829--1861-08-23. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1829-1860 och död- och begravningsbok 1829-1861.
+
| 1829--1861-08-23. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1829-1860 och död- och begravningsbok 1829-1861.
 
|-
 
|-
|4146965
+
| 4146965  
|Aspö församling K I:1, 1701-1747
+
| Aspö församling K I:1, 1701-1747  
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
+
| K I Sockenstämmans protokoll och handlingar  
|1, 1701-1747
+
| 1, 1701-1747  
|Protokoll. Innehåller även catechismiförhörslängd 1702-1726(?),<br>avskrifter av Kungl. och myndigheters skrivelser 1687, 1699, 1704-1753,<br>kyrkoinventarier 1701, 1725, prästgårdsinventarium odaterat,<br>anteckningar om tillökning av kyrkoinventarier 1715-1747<br>(strödda år), kyrkobalksdelning 1628, bänklängder 1627, 1718,<br>series pastorum 1390, 1607-1900,<br>anteckningar rörande utdelning till de fattiga 1702-1747 (spridda år),<br>avskrifter av häradsrättens fastebrev å byte mellan Peder Sparre och<br>biskopen m.fl. av Aspö gamla prästgård mot två gårdar i Husby 1653-06-10.
+
| Protokoll. Innehåller även catechismiförhörslängd 1702-1726(?),<br>avskrifter av Kungl. och myndigheters skrivelser 1687, 1699, 1704-1753,<br>kyrkoinventarier 1701, 1725, prästgårdsinventarium odaterat,<br>anteckningar om tillökning av kyrkoinventarier 1715-1747<br>(strödda år), kyrkobalksdelning 1628, bänklängder 1627, 1718,<br>series pastorum 1390, 1607-1900,<br>anteckningar rörande utdelning till de fattiga 1702-1747 (spridda år),<br>avskrifter av häradsrättens fastebrev å byte mellan Peder Sparre och<br>biskopen m.fl. av Aspö gamla prästgård mot två gårdar i Husby 1653-06-10.
 
|-
 
|-
|4146965
+
| 4146965  
|Aspö församling L I a:1, 1605-1647
+
| Aspö församling L I a:1, 1605-1647  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling  
|1, 1605-1647
+
| 1, 1605-1647  
|Kyrkoräkenskaper. Ett flertal blad utrivna.<br>Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1652-1664, 1667-1701, kyrkoinventarium 1685, prästgårdsinventarium odaterat, husesyn å prästgården 1694 och odaterat (den senare defekt), anteckningar om utdelning till fattiga 1669-1685, räkning för kyrkobyggnad 1686-1689.
+
| Kyrkoräkenskaper. Ett flertal blad utrivna.<br>Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1652-1664, 1667-1701, kyrkoinventarium 1685, prästgårdsinventarium odaterat, husesyn å prästgården 1694 och odaterat (den senare defekt), anteckningar om utdelning till fattiga 1669-1685, räkning för kyrkobyggnad 1686-1689.
 
|-
 
|-
|4146965
+
| 4146965  
|Aspö församling L I a:2, 1666-1746
+
| Aspö församling L I a:2, 1666-1746  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling  
|2, 1666-1746
+
| 2, 1666-1746  
|Kyrkoräkenskaper 1666-1701. Kyrkokassans kladd 1739-1746.<br>Innehåller även kollekträkningar 1739-1746.
+
| Kyrkoräkenskaper 1666-1701. Kyrkokassans kladd 1739-1746.<br>Innehåller även kollekträkningar 1739-1746.
 
|-
 
|-
|4146974
+
| 4146974  
|Åkers församling A I:1, 1689-1732
+
| Åkers församling A I:1, 1689-1732  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1689-1732
+
| 1, 1689-1732  
|Volymen upplagd 1689, längderna börjar 1692.
+
| Volymen upplagd 1689, längderna börjar 1692.
 
|-
 
|-
|4146974
+
| 4146974  
|Åkers församling A I:2, 1736-1757
+
| Åkers församling A I:2, 1736-1757  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1736-1757
+
| 2, 1736-1757  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146974
+
| 4146974  
|Åkers församling A I:3, 1758-1764
+
| Åkers församling A I:3, 1758-1764  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1758-1764
+
| 3, 1758-1764  
|Volymen upplagd 1758, ofullständig. Innehåller även kommunionlängd 1765-1766.
+
| Volymen upplagd 1758, ofullständig. Innehåller även kommunionlängd 1765-1766.
 
|-
 
|-
|4146975
+
| 4146975  
|Åkers församling A I:4, 1764-1780
+
| Åkers församling A I:4, 1764-1780  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1764-1780
+
| 4, 1764-1780  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146975
+
| 4146975  
|Åkers församling A I:5, 1780-1790
+
| Åkers församling A I:5, 1780-1790  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1780-1790
+
| 5, 1780-1790  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146976
+
| 4146976  
|Åkers församling A I:6, 1790-1799
+
| Åkers församling A I:6, 1790-1799  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1790-1799
+
| 6, 1790-1799  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146976
+
| 4146976  
|Åkers församling A I:7, 1800-1808
+
| Åkers församling A I:7, 1800-1808  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1800-1808
+
| 7, 1800-1808  
|Enstaka notiser även för 1809.
+
| Enstaka notiser även för 1809.
 
|-
 
|-
|4146976
+
| 4146976  
|Åkers församling A I:8, 1809-1815
+
| Åkers församling A I:8, 1809-1815  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1809-1815
+
| 8, 1809-1815  
|Enstaka notiser även för 1816.
+
| Enstaka notiser även för 1816.
 
|-
 
|-
|4146977
+
| 4146977  
|Åkers församling A I:9, 1816-1825
+
| Åkers församling A I:9, 1816-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1816-1825
+
| 9, 1816-1825  
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1825 och lysningslängd 1825-09-18--1825-12-31.
+
| Innehåller även längd över nattvardsungdom 1825 och lysningslängd 1825-09-18--1825-12-31.
 
|-
 
|-
|4146977
+
| 4146977  
|Åkers församling A I:10, 1826-1830
+
| Åkers församling A I:10, 1826-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1826-1830
+
| 10, 1826-1830  
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1826-1830 och<br>förteckning på oförmedlade och förmedlade mantal i Åkers och Ärja socknar, odat (1826-1830).
+
| Innehåller även längd över nattvardsungdom 1826-1830 och<br>förteckning på oförmedlade och förmedlade mantal i Åkers och Ärja socknar, odat (1826-1830).
 
|-
 
|-
|4146977
+
| 4146977  
|Åkers församling A I:11, 1831-1835
+
| Åkers församling A I:11, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1831-1835
+
| 11, 1831-1835  
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1831-1832 och 1834-1835 samt handling till längd över nattvardsungdom 1833 (löst blad).
+
| Innehåller även längd över nattvardsungdom 1831-1832 och 1834-1835 samt handling till längd över nattvardsungdom 1833 (löst blad).
 
|-
 
|-
|4146978
+
| 4146978  
|Åkers församling A I:12, 1836-1840
+
| Åkers församling A I:12, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1836-1840
+
| 12, 1836-1840  
|Innehåller även in- och utflyttningslängder 1836-1840 och längder över nattvardsungdom 1836-1840.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängder 1836-1840 och längder över nattvardsungdom 1836-1840.
 
|-
 
|-
|4146978
+
| 4146978  
|Åkers församling C:1, 1676-1709
+
| Åkers församling C:1, 1676-1709  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1676-1709
+
| 1, 1676-1709  
|1676-1703-10 enbart dopbok. Register i volymens början. Volymen upplagd för sockensstämmoprotkoll 1665, efter<br>1709 endast använd för detta ändamål, se anteckningen i volymens början.<br>Innehåller även vigselbok 1689-1708, begravningsbok 1689-1709,<br>sockenstämmoprotokoll 1665-1764 (luckor, se innehållsförteckningen i volymens början),<br>kyrkoinventarium 1688,<br>prästgårdssyn 1675, 1679, räkenskaper för prästgården och prästbordet 1677-1700,<br>protokoll vid rannsakning om vederlaget 1685,<br>relation om biskop Lithmans tillträde 1674,<br>relation om biskop Bilbergs tillträde 1701,<br>series vicariorum 1651-1765,<br>vedleveranser till biskop Lithman 1676 samt<br>timmerleveranser till sockenstallet 1676.
+
| 1676-1703-10 enbart dopbok. Register i volymens början. Volymen upplagd för sockensstämmoprotkoll 1665, efter<br>1709 endast använd för detta ändamål, se anteckningen i volymens början.<br>Innehåller även vigselbok 1689-1708, begravningsbok 1689-1709,<br>sockenstämmoprotokoll 1665-1764 (luckor, se innehållsförteckningen i volymens början),<br>kyrkoinventarium 1688,<br>prästgårdssyn 1675, 1679, räkenskaper för prästgården och prästbordet 1677-1700,<br>protokoll vid rannsakning om vederlaget 1685,<br>relation om biskop Lithmans tillträde 1674,<br>relation om biskop Bilbergs tillträde 1701,<br>series vicariorum 1651-1765,<br>vedleveranser till biskop Lithman 1676 samt<br>timmerleveranser till sockenstallet 1676.
 
|-
 
|-
|4146978
+
| 4146978  
|Åkers församling C:2, 1709-1733
+
| Åkers församling C:2, 1709-1733  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1709-1733
+
| 2, 1709-1733  
|Innehåller även vigselbok 1709-1747 och död- och begravningsbok 1709-1762 (1709-1737 enbart begravningsbok).
+
| Innehåller även vigselbok 1709-1747 och död- och begravningsbok 1709-1762 (1709-1737 enbart begravningsbok).
 
|-
 
|-
|4146978
+
| 4146978  
|Åkers församling C:3, 1734-1775
+
| Åkers församling C:3, 1734-1775  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1734-1775
+
| 3, 1734-1775  
|Innehåller även vigselbok 1748-1806 och trolovningslängd 1752-1788.
+
| Innehåller även vigselbok 1748-1806 och trolovningslängd 1752-1788.
 
|-
 
|-
|4146979
+
| 4146979  
|Åkers församling C:4, 1776-1825
+
| Åkers församling C:4, 1776-1825  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1776-1825
+
| 4, 1776-1825  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146979
+
| 4146979  
|Åkers församling C:5, 1825-1855
+
| Åkers församling C:5, 1825-1855  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1825-1855
+
| 5, 1825-1855  
|1825-05 - 1855-12. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1825-1855.
+
| 1825-05 - 1855-12. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1825-1855.
 
|-
 
|-
|4146979
+
| 4146979  
|Åkers församling F:1, 1763-1802
+
| Åkers församling F:1, 1763-1802  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1763-1802
+
| 1, 1763-1802  
|Dödbok. Delvis personaliebok.
+
| Dödbok. Delvis personaliebok.
 
|-
 
|-
|4146979
+
| 4146979  
|Åkers församling F:2, 1803-1860
+
| Åkers församling F:2, 1803-1860  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|2, 1803-1860
+
| 2, 1803-1860  
|1803-01-1861-02. Med anteckningar från 1861 som omskrivits i volym F:3.
+
| 1803-01-1861-02. Med anteckningar från 1861 som omskrivits i volym F:3.
 
|-
 
|-
|4146980
+
| 4146980  
|Årdala församling A I:1, 1747-1756
+
| Årdala församling A I:1, 1747-1756  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1747-1756
+
| 1, 1747-1756  
|Med ortregister. Innehåller även siffror uppställda efter rotar och hemman (rörande nattvardsgång och husförhör?) 1747-1756.
+
| Med ortregister. Innehåller även siffror uppställda efter rotar och hemman (rörande nattvardsgång och husförhör?) 1747-1756.
 
|-
 
|-
|4146980
+
| 4146980  
|Årdala församling A I:2, 1767-1783
+
| Årdala församling A I:2, 1767-1783  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1767-1783
+
| 2, 1767-1783  
|Med ortregister. Längden är för vart hemman delad i två upplägg: 1767-1776 och 1777-1783. Några anteckningar även 1784-1785.
+
| Med ortregister. Längden är för vart hemman delad i två upplägg: 1767-1776 och 1777-1783. Några anteckningar även 1784-1785.
 
|-
 
|-
|4146980
+
| 4146980  
|Årdala församling A I:3, 1784-1803
+
| Årdala församling A I:3, 1784-1803  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1784-1803
+
| 3, 1784-1803  
|Med ortregister. Två upplägg: 1784-1793 uppslag 1-189, 1794-1803 uppslag 190-352.
+
| Med ortregister. Två upplägg: 1784-1793 uppslag 1-189, 1794-1803 uppslag 190-352.
 
|-
 
|-
|4146980
+
| 4146980  
|Årdala församling A I:4, 1804-1819
+
| Årdala församling A I:4, 1804-1819  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1804-1819
+
| 4, 1804-1819  
|Med ortregister. Tre upplägg: 1804-1808 uppslag 1-160, 1809-1813 uppslag 161-291, 1814-1819 uppslag 291-394.
+
| Med ortregister. Tre upplägg: 1804-1808 uppslag 1-160, 1809-1813 uppslag 161-291, 1814-1819 uppslag 291-394.
 
|-
 
|-
|4146981
+
| 4146981  
|Årdala församling A I:10, 1856-1860
+
| Årdala församling A I:10, 1856-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1856-1860
+
| 10, 1856-1860  
|Med ortregister och register över gratialister.
+
| Med ortregister och register över gratialister.
 
|-
 
|-
|4146981
+
| 4146981  
|Årdala församling B:1, 1828-1861
+
| Årdala församling B:1, 1828-1861  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1828-1861
+
| 1, 1828-1861  
|Inflyttningslängd 1828-03-25 - 1861.
+
| Inflyttningslängd 1828-03-25 - 1861.
 
|-
 
|-
|4146981
+
| 4146981  
|Årdala församling B:2, 1828-1861
+
| Årdala församling B:2, 1828-1861  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1828-1861
+
| 2, 1828-1861  
|Utflyttningslängd 1828-06-13 - 1861.
+
| Utflyttningslängd 1828-06-13 - 1861.
 
|-
 
|-
|4146981
+
| 4146981  
|Årdala församling C:1, 1682-1732
+
| Årdala församling C:1, 1682-1732  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1682-1732
+
| 1, 1682-1732  
|"Med undantag för kortare perioder företrädesvis endast dopbok. Innehåller även vigselbok 1695-1697, 1710-1729; begravningsbok 1682-1706, 1709-1732; anteckningar om prästgårdshusens och -jordens förfall 1684."
+
| "Med undantag för kortare perioder företrädesvis endast dopbok. Innehåller även vigselbok 1695-1697, 1710-1729; begravningsbok 1682-1706, 1709-1732; anteckningar om prästgårdshusens och -jordens förfall 1684."
 
|-
 
|-
|4146981
+
| 4146981  
|Årdala församling C:2, 1733-1809
+
| Årdala församling C:2, 1733-1809  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1733-1809
+
| 2, 1733-1809  
|"Enbart dopbok 1733-1746-05-01. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1733-1809 (1733-1794 enbart vigselbok); död- och begravningsbok 1733-1809 (1733-1745 enbart begravningsbok)."
+
| "Enbart dopbok 1733-1746-05-01. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1733-1809 (1733-1794 enbart vigselbok); död- och begravningsbok 1733-1809 (1733-1745 enbart begravningsbok)."
 
|-
 
|-
|4146981
+
| 4146981  
|Årdala församling C:3, 1810-1849
+
| Årdala församling C:3, 1810-1849  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1810-1849
+
| 3, 1810-1849  
|"Innehåller även lysnings- och vigselbok 1810-1860; död- och begravningsbok 1810-1849; lysnings- och vigselbok för Forssa<br>1849-1877."
+
| "Innehåller även lysnings- och vigselbok 1810-1860; död- och begravningsbok 1810-1849; lysnings- och vigselbok för Forssa<br>1849-1877."
 
|-
 
|-
|4146981
+
| 4146981  
|Årdala församling C:4, 1848-1859
+
| Årdala församling C:4, 1848-1859  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1848-1859
+
| 4, 1848-1859  
|Duplett.
+
| Duplett.
 
|-
 
|-
|4146981
+
| 4146981  
|Årdala församling C:5, 1850-1861
+
| Årdala församling C:5, 1850-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1850-1861
+
| 5, 1850-1861  
|Innehåller även död- och begravningsbok för samma år.
+
| Innehåller även död- och begravningsbok för samma år.
 
|-
 
|-
|4146982
+
| 4146982  
|Årdala församling A I:5, 1820-1829
+
| Årdala församling A I:5, 1820-1829  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1820-1829
+
| 5, 1820-1829  
|Med ortregister. Två upplägg: 1820-1824 uppslag 3-106, 1825-1829 uppslag 106-233.
+
| Med ortregister. Två upplägg: 1820-1824 uppslag 3-106, 1825-1829 uppslag 106-233.
 
|-
 
|-
|4146982
+
| 4146982  
|Årdala församling A I:6, 1830-1834
+
| Årdala församling A I:6, 1830-1834  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1830-1834
+
| 6, 1830-1834  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4146982
+
| 4146982  
|Årdala församling A I:7, 1835-1839
+
| Årdala församling A I:7, 1835-1839  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1835-1839
+
| 7, 1835-1839  
|Med ortregister. Innehåller även anteckning om utdelning av 15 st biblar från Södermanlands bibelsällskap 1836.
+
| Med ortregister. Innehåller även anteckning om utdelning av 15 st biblar från Södermanlands bibelsällskap 1836.
 
|-
 
|-
|4146982
+
| 4146982  
|Årdala församling A I:8, 1840-1849
+
| Årdala församling A I:8, 1840-1849  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1840-1849
+
| 8, 1840-1849  
|Med ortregister. Två upplägg: 1840-1844 uppslag 1-192, 1845-1849 uppslag 1-195.
+
| Med ortregister. Två upplägg: 1840-1844 uppslag 1-192, 1845-1849 uppslag 1-195.
 
|-
 
|-
|4146982
+
| 4146982  
|Årdala församling A I:9, 1850-1855
+
| Årdala församling A I:9, 1850-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1850-1855
+
| 9, 1850-1855  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4146983
+
| 4146983  
|Ärla församling A I:1, 1719-1739
+
| Ärla församling A I:1, 1719-1739  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1719-1739
+
| 1, 1719-1739  
|Anteckningar saknas 1727-1735. Innehåller även<br>in- och utflyttningslängd 1727-1778 (1779) och<br>avlösningslängd 1742-1768.
+
| Anteckningar saknas 1727-1735. Innehåller även<br>in- och utflyttningslängd 1727-1778 (1779) och<br>avlösningslängd 1742-1768.
 
|-
 
|-
|4146983
+
| 4146983  
|Ärla församling A I:2, 1755-1765
+
| Ärla församling A I:2, 1755-1765  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1755-1765
+
| 2, 1755-1765  
|1755-1764 (1765). Innehåller även spridda anteckningar 1801-1806 av namn och födelsedata, som mestadels återfinnas även i<br>A I:6 och 7.
+
| 1755-1764 (1765). Innehåller även spridda anteckningar 1801-1806 av namn och födelsedata, som mestadels återfinnas även i<br>A I:6 och 7.
 
|-
 
|-
|4146983
+
| 4146983  
|Ärla församling A I:3, 1765-1779
+
| Ärla församling A I:3, 1765-1779  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1765-1779
+
| 3, 1765-1779  
|Innehåller även spridda anteckningar 1814-1817 av namn och födelsedata, som mestadels återfinnas även i<br>A I:7 och 8.
+
| Innehåller även spridda anteckningar 1814-1817 av namn och födelsedata, som mestadels återfinnas även i<br>A I:7 och 8.
 
|-
 
|-
|4146983
+
| 4146983  
|Ärla församling A I:4, 1780-1789
+
| Ärla församling A I:4, 1780-1789  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1780-1789
+
| 4, 1780-1789  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146983
+
| 4146983  
|Ärla församling A I:5 a, 1790-1798
+
| Ärla församling A I:5 a, 1790-1798  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 a, 1790-1798
+
| 5 a, 1790-1798  
|Omfattar Flättorps- samt Östra och Västra Hedmorarotarna.
+
| Omfattar Flättorps- samt Östra och Västra Hedmorarotarna.
 
|-
 
|-
|4146983
+
| 4146983  
|Ärla församling A I:5 b, 1790-1798
+
| Ärla församling A I:5 b, 1790-1798  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 b, 1790-1798
+
| 5 b, 1790-1798  
|Omfattar Södra, Hagby- och Hamrarotarna.
+
| Omfattar Södra, Hagby- och Hamrarotarna.
 
|-
 
|-
|4146984
+
| 4146984  
|Ärla församling A I:6 a, 1799-1805
+
| Ärla församling A I:6 a, 1799-1805  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 a, 1799-1805
+
| 6 a, 1799-1805  
|Fördelningen mellan volym a) och b) densamma som i A I:5.
+
| Fördelningen mellan volym a) och b) densamma som i A I:5.
 
|-
 
|-
|4146984
+
| 4146984  
|Ärla församling A I:6 b, 1799-1805
+
| Ärla församling A I:6 b, 1799-1805  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 b, 1799-1805
+
| 6 b, 1799-1805  
|Fördelningen mellan volym a) och b) densammma som i A I:5.
+
| Fördelningen mellan volym a) och b) densammma som i A I:5.
 
|-
 
|-
|4146984
+
| 4146984  
|Ärla församling A I:7 a, 1806-1814
+
| Ärla församling A I:7 a, 1806-1814  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1806-1814
+
| 7 a, 1806-1814  
|Fördelningen mellan volym a) och b) densamma som i A I:5.
+
| Fördelningen mellan volym a) och b) densamma som i A I:5.
 
|-
 
|-
|4146984
+
| 4146984  
|Ärla församling A I:7 b, 1806-1814
+
| Ärla församling A I:7 b, 1806-1814  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1806-1814
+
| 7 b, 1806-1814  
|Fördelningen mellan volym a) och b) densamma som i A I:5.
+
| Fördelningen mellan volym a) och b) densamma som i A I:5.
 
|-
 
|-
|4146984
+
| 4146984  
|Ärla församling A I:8, 1815-1820
+
| Ärla församling A I:8, 1815-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1815-1820
+
| 8, 1815-1820  
|Innehåller även längder över nattvardsungdom 1817-1820 och<br>strödda anteckningar i skilda ämnen av komminister<br>E Ph Pladecius omkring 1812-1822 och odaterat.
+
| Innehåller även längder över nattvardsungdom 1817-1820 och<br>strödda anteckningar i skilda ämnen av komminister<br>E Ph Pladecius omkring 1812-1822 och odaterat.
 
|-
 
|-
|4146985
+
| 4146985  
|Ärla församling A I:9, 1821-1825
+
| Ärla församling A I:9, 1821-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1821-1825
+
| 9, 1821-1825  
|Innehåller även strödda anteckningar i skilda ämnen av komminister Pladecius 1822-1823 och odaterat.
+
| Innehåller även strödda anteckningar i skilda ämnen av komminister Pladecius 1822-1823 och odaterat.
 
|-
 
|-
|4146985
+
| 4146985  
|Ärla församling A I:10, 1826-1830
+
| Ärla församling A I:10, 1826-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1826-1830
+
| 10, 1826-1830  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146985
+
| 4146985  
|Ärla församling A I:11, 1831-1835
+
| Ärla församling A I:11, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1831-1835
+
| 11, 1831-1835  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146996
+
| 4146996  
|Ärla församling A I:12, 1836-1840
+
| Ärla församling A I:12, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1836-1840
+
| 12, 1836-1840  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146996
+
| 4146996  
|Ärla församling A I:13, 1841-1845
+
| Ärla församling A I:13, 1841-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1841-1845
+
| 13, 1841-1845  
|Innehåller även in- och utflyttningslängder 1841-1845.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängder 1841-1845.
 
|-
 
|-
|4146996
+
| 4146996  
|Ärla församling A I:14, 1846-1850
+
| Ärla församling A I:14, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14, 1846-1850
+
| 14, 1846-1850  
|Innehåller även in- och utflyttningslängder 1846-1850.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängder 1846-1850.
 
|-
 
|-
|4146997
+
| 4146997  
|Ärla församling A I:15, 1851-1855
+
| Ärla församling A I:15, 1851-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15, 1851-1855
+
| 15, 1851-1855  
|Innehåller även in- och utflyttningslängder 1851-1855.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängder 1851-1855.
 
|-
 
|-
|4146997
+
| 4146997  
|Ärla församling A I:16, 1856-1860
+
| Ärla församling A I:16, 1856-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16, 1856-1860
+
| 16, 1856-1860  
|Innehåller även in- och utflyttningslängder 1856-1860.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängder 1856-1860.
 
|-
 
|-
|4146998
+
| 4146998  
|Ärla församling B:1, 1801-1818
+
| Ärla församling B:1, 1801-1818  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|1, 1801-1818
+
| 1, 1801-1818  
|"Uppgifter för ett och samma år återfinnas stundom på flera olika ställen.<br>Innehåller även förteckning på ""måla"", levererad från gårdar i Rasbo socken 1788 (1789?)."
+
| "Uppgifter för ett och samma år återfinnas stundom på flera olika ställen.<br>Innehåller även förteckning på ""måla"", levererad från gårdar i Rasbo socken 1788 (1789?)."
 
|-
 
|-
|4146998
+
| 4146998  
|Ärla församling C:1, 1674-1715
+
| Ärla församling C:1, 1674-1715  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1674-1715
+
| 1, 1674-1715  
|1674-05 - 1715-07. Dopbok. Innehåller även vigselbok 1674--1751-03 (fr o m 1737 även med spridda anteckningar om avvittringar, morgongåvor, testamenten m m), död- och begravningsbok 1674-05 - 1751-04 (huvudsakligen begravningsbok 1674-1736, huvudsakligen dödbok 1737-1740, död- och begravningsbok 1741-1751), och skrivelse rörande kyrkobokföringen från pastor i Stenkvista och Ärla till komminister i Ärla 1739.
+
| 1674-05 - 1715-07. Dopbok. Innehåller även vigselbok 1674--1751-03 (fr o m 1737 även med spridda anteckningar om avvittringar, morgongåvor, testamenten m m), död- och begravningsbok 1674-05 - 1751-04 (huvudsakligen begravningsbok 1674-1736, huvudsakligen dödbok 1737-1740, död- och begravningsbok 1741-1751), och skrivelse rörande kyrkobokföringen från pastor i Stenkvista och Ärla till komminister i Ärla 1739.
 
|-
 
|-
|4146998
+
| 4146998  
|Ärla församling C:2, 1715-1780
+
| Ärla församling C:2, 1715-1780  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1715-1780
+
| 2, 1715-1780  
|1715-08 - 1780-12.
+
| 1715-08 - 1780-12.
 
|-
 
|-
|4146998
+
| 4146998  
|Ärla församling C:3, 1781-1804
+
| Ärla församling C:3, 1781-1804  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1781-1804
+
| 3, 1781-1804  
|Innehåller även vigeselbok 1781 - 1819-07, död- och begravningsbok 1781--1821-09, och spridda anteckningar av komminister E Ph Pladecius i skilda ämnen bl a rörande komministerbostället Ottinge och om ämbetsförrättningar i olika kyrkor 1811-1822.
+
| Innehåller även vigeselbok 1781 - 1819-07, död- och begravningsbok 1781--1821-09, och spridda anteckningar av komminister E Ph Pladecius i skilda ämnen bl a rörande komministerbostället Ottinge och om ämbetsförrättningar i olika kyrkor 1811-1822.
 
|-
 
|-
|4146998
+
| 4146998  
|Ärla församling C:4, 1805-1831
+
| Ärla församling C:4, 1805-1831  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1805-1831
+
| 4, 1805-1831  
|1805 - 1831-09. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1819-09 - 1834 (ordningsföljden är: 1832-09--1834-12, 1829-01--1832-07, 1819-09--1828-12), död- och begravningsbok 1821-11 - 1831, spridda anteckningar om komministerbostället Ottinge m m (bl a om husesyner) 1817-1822, spridda avskrifter av pålysningar 1821-1822 och<br>spridda anteckningar i skilda ämnen av komminister Pladecius 1816-1823.
+
| 1805 - 1831-09. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1819-09 - 1834 (ordningsföljden är: 1832-09--1834-12, 1829-01--1832-07, 1819-09--1828-12), död- och begravningsbok 1821-11 - 1831, spridda anteckningar om komministerbostället Ottinge m m (bl a om husesyner) 1817-1822, spridda avskrifter av pålysningar 1821-1822 och<br>spridda anteckningar i skilda ämnen av komminister Pladecius 1816-1823.
 
|-
 
|-
|4146998
+
| 4146998  
|Ärla församling C:5, 1831-1850
+
| Ärla församling C:5, 1831-1850  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1831-1850
+
| 5, 1831-1850  
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1835-1850 och /från slutet/ död- och begravningsbok 1832-1850.
+
| Innehåller även lysnings- och vigselbok 1835-1850 och /från slutet/ död- och begravningsbok 1832-1850.
 
|-
 
|-
|4146998
+
| 4146998  
|Ärla församling C:7, 1851-1861
+
| Ärla församling C:7, 1851-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|7, 1851-1861
+
| 7, 1851-1861  
|1851 - 1861-09. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1851 - 1861-02 och från slutet/ död- och begravningsbok 1851 - 1861-09.
+
| 1851 - 1861-09. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1851 - 1861-02 och från slutet/ död- och begravningsbok 1851 - 1861-09.
 
|-
 
|-
|4146998
+
| 4146998  
|Ärla församling E I:1, 1751-1780
+
| Ärla församling E I:1, 1751-1780  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1751-1780
+
| 1, 1751-1780  
|1751-10 - 1780. För 1752-1760 och 1765 även uppgifter om trolovningsdagen (dock ej fullständiga).<br>Innehåller även död- och begravningsbok 1751-05 - 1780.
+
| 1751-10 - 1780. För 1752-1760 och 1765 även uppgifter om trolovningsdagen (dock ej fullständiga).<br>Innehåller även död- och begravningsbok 1751-05 - 1780.
 
|-
 
|-
|4146999
+
| 4146999  
|Barva församling A I:1, 1784-1793
+
| Barva församling A I:1, 1784-1793  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1784-1793
+
| 1, 1784-1793  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4146999
+
| 4146999  
|Barva församling A I:2, 1794-1808
+
| Barva församling A I:2, 1794-1808  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1794-1808
+
| 2, 1794-1808  
|1794-1807 (08?). Innehåller även längd å nattvardsungdom 1796-1803.
+
| 1794-1807 (08?). Innehåller även längd å nattvardsungdom 1796-1803.
 
|-
 
|-
|4146999
+
| 4146999  
|Barva församling A I:3, 1818-1822
+
| Barva församling A I:3, 1818-1822  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1818-1822
+
| 3, 1818-1822  
|Med register över gårdar och åboar. Innehåller även: Längd å nattvardsungdom 1820-1822.
+
| Med register över gårdar och åboar. Innehåller även: Längd å nattvardsungdom 1820-1822.
 
|-
 
|-
|4146999
+
| 4146999  
|Barva församling A I:4, 1823-1829
+
| Barva församling A I:4, 1823-1829  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1823-1829
+
| 4, 1823-1829  
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1823-1829.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1823-1829.
 
|-
 
|-
|4146999
+
| 4146999  
|Barva församling A I:5, 1830-1835
+
| Barva församling A I:5, 1830-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1830-1835
+
| 5, 1830-1835  
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1830-1835.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1830-1835.
 
|-
 
|-
|4146999
+
| 4146999  
|Barva församling A I:6, 1836-1840
+
| Barva församling A I:6, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1836-1840
+
| 6, 1836-1840  
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1840.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1840.
 
|-
 
|-
|4147000
+
| 4147000  
|Barva församling A I:7, 1841-1845
+
| Barva församling A I:7, 1841-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1841-1845
+
| 7, 1841-1845  
|Med ortregister. Innehåller även<br>längd över nattvardsungdom 1841-1845 och in- och utflyttningslängd 1841-1845.
+
| Med ortregister. Innehåller även<br>längd över nattvardsungdom 1841-1845 och in- och utflyttningslängd 1841-1845.
 
|-
 
|-
|4147000
+
| 4147000  
|Barva församling A I:8, 1846-1850
+
| Barva församling A I:8, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1846-1850
+
| 8, 1846-1850  
|Med ortregister. Innehåller även<br>längd över nattvardsungdom 1846-1850 och<br>in- och utflyttningslängd 1846-1850.
+
| Med ortregister. Innehåller även<br>längd över nattvardsungdom 1846-1850 och<br>in- och utflyttningslängd 1846-1850.
 
|-
 
|-
|4147000
+
| 4147000  
|Barva församling A I:9, 1851-1855
+
| Barva församling A I:9, 1851-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1851-1855
+
| 9, 1851-1855  
|Med ortregister. Innehåller även<br>längd över nattvardsungdom 1851-1855 och<br>in- och utflyttningslängd 1851-1855.
+
| Med ortregister. Innehåller även<br>längd över nattvardsungdom 1851-1855 och<br>in- och utflyttningslängd 1851-1855.
 
|-
 
|-
|4147000
+
| 4147000  
|Barva församling A I:10, 1856-1860
+
| Barva församling A I:10, 1856-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1856-1860
+
| 10, 1856-1860  
|Med ortregister. Innehåller även<br>längd över nattvardsungdom 1856-1860 och<br>in- och utflyttningslängd 1856-1860.
+
| Med ortregister. Innehåller även<br>längd över nattvardsungdom 1856-1860 och<br>in- och utflyttningslängd 1856-1860.
 
|-
 
|-
|4147001
+
| 4147001  
|Barva församling B:1, 1814-1840
+
| Barva församling B:1, 1814-1840  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|1, 1814-1840
+
| 1, 1814-1840  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147001
+
| 4147001  
|Barva församling C:1, 1756-1851
+
| Barva församling C:1, 1756-1851  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1756-1851
+
| 1, 1756-1851  
|"Innehåller även<br>Längd över lagligen trolovade 1756-1786;<br>Vigselbok 1756-1850;<br>Dödbok 1756-1851."
+
| "Innehåller även<br>Längd över lagligen trolovade 1756-1786;<br>Vigselbok 1756-1850;<br>Dödbok 1756-1851."
 
|-
 
|-
|4147001
+
| 4147001  
|Barva församling L I a:1, 1650-1756
+
| Barva församling L I a:1, 1650-1756  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|1, 1650-1756
+
| 1, 1650-1756  
|"I kapsel. Innehåller även: 1) Sockenstämmoprotokoll för Barva 1650-1652, 1654-1657, 1744;<br>2) Sockenstämmoprotokoll för Jäder 1746-1767 (strödda protokoll);<br>3) Kyrkoinventarium 1657 med senare tillägg;<br>4) Räkningar för fattigmedel 1746-1752."
+
| "I kapsel. Innehåller även: 1) Sockenstämmoprotokoll för Barva 1650-1652, 1654-1657, 1744;<br>2) Sockenstämmoprotokoll för Jäder 1746-1767 (strödda protokoll);<br>3) Kyrkoinventarium 1657 med senare tillägg;<br>4) Räkningar för fattigmedel 1746-1752."
 
|-
 
|-
|4147001
+
| 4147001  
|Barva församling L I a:2, 1733-1764
+
| Barva församling L I a:2, 1733-1764  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|2, 1733-1764
+
| 2, 1733-1764  
|Specialräkning. Kapsel. Svårt fuktskadad.
+
| Specialräkning. Kapsel. Svårt fuktskadad.
 
|-
 
|-
|4147001
+
| 4147001  
|Barva församling O I a:2, 1659-1661
+
| Barva församling O I a:2, 1659-1661  
|O I a Handlingar angående kyrkan
+
| O I a Handlingar angående kyrkan  
|2, 1659-1661
+
| 2, 1659-1661  
|"Stambok för insamling till kyrkklocka. Volymen skadad. I denna volym hava sedermera införts följande anteckningar:<br>1) Räkningar för inköp av kyrkklocka 1660-1661;<br>2) Kommunionlängd 1688, 1752-1761;<br>3) Anteckningar om födda 1688;<br>4) Kyrkokladd 1676-1681."
+
| "Stambok för insamling till kyrkklocka. Volymen skadad. I denna volym hava sedermera införts följande anteckningar:<br>1) Räkningar för inköp av kyrkklocka 1660-1661;<br>2) Kommunionlängd 1688, 1752-1761;<br>3) Anteckningar om födda 1688;<br>4) Kyrkokladd 1676-1681."
 
|-
 
|-
|4147002
+
| 4147002  
|Bergshammars församling A I:1, 1724-1755
+
| Bergshammars församling A I:1, 1724-1755  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1724-1755
+
| 1, 1724-1755  
|Något defekt med sönderrivna blad. Med ortregister. Husförhörslängden fördelad i två upplägg a) med början 1724 och förd ännu 1740, b) 1745-1755. Innehåller även: Längd å nattvardsungdom 1734-1748.
+
| Något defekt med sönderrivna blad. Med ortregister. Husförhörslängden fördelad i två upplägg a) med början 1724 och förd ännu 1740, b) 1745-1755. Innehåller även: Längd å nattvardsungdom 1734-1748.
 
|-
 
|-
|4147002
+
| 4147002  
|Bergshammars församling A I:2, 1763-1782
+
| Bergshammars församling A I:2, 1763-1782  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1763-1782
+
| 2, 1763-1782  
|Fördelad i två upplägg:<br>a) 1763-1772, b) 1773-1782.
+
| Fördelad i två upplägg:<br>a) 1763-1772, b) 1773-1782.
 
|-
 
|-
|4147002
+
| 4147002  
|Bergshammars församling A I:3, 1783-1789
+
| Bergshammars församling A I:3, 1783-1789  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1783-1789
+
| 3, 1783-1789  
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1789.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängd 1789.
 
|-
 
|-
|4147002
+
| 4147002  
|Bergshammars församling A I:4, 1790-1801
+
| Bergshammars församling A I:4, 1790-1801  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1790-1801
+
| 4, 1790-1801  
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1790.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängd 1790.
 
|-
 
|-
|4147002
+
| 4147002  
|Bergshammars församling A I:5, 1801-1805
+
| Bergshammars församling A I:5, 1801-1805  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1801-1805
+
| 5, 1801-1805  
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1806.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängd 1806.
 
|-
 
|-
|4147002
+
| 4147002  
|Bergshammars församling A I:6, 1806-1815
+
| Bergshammars församling A I:6, 1806-1815  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1806-1815
+
| 6, 1806-1815  
|Med register. Husförhörslängden är delad i två upplägg: a) 1806-1810, b) 1811-1815. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1806-1815, avskrift av Kungl. brev om kyrkoplikt 1780-02-11, längd å personer som anmält sig till avkortning i kronoskylder 1806-1815.
+
| Med register. Husförhörslängden är delad i två upplägg: a) 1806-1810, b) 1811-1815. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1806-1815, avskrift av Kungl. brev om kyrkoplikt 1780-02-11, längd å personer som anmält sig till avkortning i kronoskylder 1806-1815.
 
|-
 
|-
|4147002
+
| 4147002  
|Bergshammars församling A I:7, 1816-1825
+
| Bergshammars församling A I:7, 1816-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1816-1825
+
| 7, 1816-1825  
|Med register. Husförhörslängden är fördelad i två upplägg: a) 1816-1820, b) 1821-1825. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1816-1825.
+
| Med register. Husförhörslängden är fördelad i två upplägg: a) 1816-1820, b) 1821-1825. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1816-1825.
 
|-
 
|-
|4147003
+
| 4147003  
|Bergshammars församling A I:8, 1826-1835
+
| Bergshammars församling A I:8, 1826-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1826-1835
+
| 8, 1826-1835  
|Husförhörslängden är fördelad i två upplägg a) 1826-1830, b) 1831-1835. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1826-1835.
+
| Husförhörslängden är fördelad i två upplägg a) 1826-1830, b) 1831-1835. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1826-1835.
 
|-
 
|-
|4147003
+
| 4147003  
|Bergshammars församling A I:9, 1836-1845
+
| Bergshammars församling A I:9, 1836-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1836-1845
+
| 9, 1836-1845  
|Husförhörslängden är fördelad i två upplägg: a) 1836-1840, b) 1841-1845. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1836-1845 (46).
+
| Husförhörslängden är fördelad i två upplägg: a) 1836-1840, b) 1841-1845. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1836-1845 (46).
 
|-
 
|-
|4147003
+
| 4147003  
|Bergshammars församling A I:10, 1846-1850
+
| Bergshammars församling A I:10, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1846-1850
+
| 10, 1846-1850  
|Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1846-1850, längd å nattvardsungdom 1846-1851.
+
| Med ortregister. Innehåller även in- och utflyttningslängd 1846-1850, längd å nattvardsungdom 1846-1851.
 
|-
 
|-
|4147003
+
| 4147003  
|Bergshammars församling A I:11, 1851-1855
+
| Bergshammars församling A I:11, 1851-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1851-1855
+
| 11, 1851-1855  
|Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1851-1855 in- och utflyttningslängd 1851-1855.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1851-1855 in- och utflyttningslängd 1851-1855.
 
|-
 
|-
|4147003
+
| 4147003  
|Bergshammars församling A I:12, 1856-1860
+
| Bergshammars församling A I:12, 1856-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1856-1860
+
| 12, 1856-1860  
|Innehåller även längd å nattvardsungdom 1856-1859, in- och utflyttningslängd 1856-1860.
+
| Innehåller även längd å nattvardsungdom 1856-1859, in- och utflyttningslängd 1856-1860.
 
|-
 
|-
|4147004
+
| 4147004  
|Bergshammars församling C:1, 1680-1734
+
| Bergshammars församling C:1, 1680-1734  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1680-1734
+
| 1, 1680-1734  
|Innehåller även vigselbok 1680-1733, dödbok 1680-1734, avskrifter av Kungl. Maj:ts och myndigheters skrivelser 1684-1697, avskrift av gravbrev för W. Momma 1671-11-01, anteckningar om tillökning i kyrkoinventariet 1713-1718.
+
| Innehåller även vigselbok 1680-1733, dödbok 1680-1734, avskrifter av Kungl. Maj:ts och myndigheters skrivelser 1684-1697, avskrift av gravbrev för W. Momma 1671-11-01, anteckningar om tillökning i kyrkoinventariet 1713-1718.
 
|-
 
|-
|4147004
+
| 4147004  
|Bergshammars församling C:2, 1734-1770
+
| Bergshammars församling C:2, 1734-1770  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1734-1770
+
| 2, 1734-1770  
|Innehåller även vigselbok 1734-1767, dödbok 1734-1770. Flerstädes äro i vol. blad utrivna, varigenom vigselboken blivit defekt.
+
| Innehåller även vigselbok 1734-1767, dödbok 1734-1770. Flerstädes äro i vol. blad utrivna, varigenom vigselboken blivit defekt.
 
|-
 
|-
|4147004
+
| 4147004  
|Bergshammars församling C:3, 1770-1802
+
| Bergshammars församling C:3, 1770-1802  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1770-1802
+
| 3, 1770-1802  
|Innehåller även vigselbok 1770-1801, dödbok 1770-1802. Efter vigselbokens slut äro ett antal blad utklippta.
+
| Innehåller även vigselbok 1770-1801, dödbok 1770-1802. Efter vigselbokens slut äro ett antal blad utklippta.
 
|-
 
|-
|4147004
+
| 4147004  
|Bergshammars församling C:4, 1801-1861
+
| Bergshammars församling C:4, 1801-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1801-1861
+
| 4, 1801-1861  
|Innehåller även vigselbok 1801-1861, dödbok 1801-1861. På några ställen äro förmodligen blanka blad utklippta.
+
| Innehåller även vigselbok 1801-1861, dödbok 1801-1861. På några ställen äro förmodligen blanka blad utklippta.
 
|-
 
|-
|4147004
+
| 4147004  
|Bergshammars församling L I a:1, 1661-1761
+
| Bergshammars församling L I a:1, 1661-1761  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling  
|1, 1661-1761
+
| 1, 1661-1761  
|Innehåller även sockenstämmans protokoll 1661-1679, balkdelning 1663, bänklängder 1667, 1673 och<br>kyrkoinventarier 1679, 1757.
+
| Innehåller även sockenstämmans protokoll 1661-1679, balkdelning 1663, bänklängder 1667, 1673 och<br>kyrkoinventarier 1679, 1757.
 
|-
 
|-
|4147005
+
| 4147005  
|Bettna församling A I:1, 1765-1783
+
| Bettna församling A I:1, 1765-1783  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1765-1783
+
| 1, 1765-1783  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147005
+
| 4147005  
|Bettna församling A I:2 a, 1794-1803
+
| Bettna församling A I:2 a, 1794-1803  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2 a, 1794-1803
+
| 2 a, 1794-1803  
|I. Norra roten.
+
| I. Norra roten.
 
|-
 
|-
|4147005
+
| 4147005  
|Bettna församling A I:2 b, 1794-1803
+
| Bettna församling A I:2 b, 1794-1803  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2 b, 1794-1803
+
| 2 b, 1794-1803  
|II. Kyrkoroten och Västra roten.
+
| II. Kyrkoroten och Västra roten.
 
|-
 
|-
|4147005
+
| 4147005  
|Bettna församling A I:3 a, 1804-1811
+
| Bettna församling A I:3 a, 1804-1811  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 a, 1804-1811
+
| 3 a, 1804-1811  
|I. Norra roten. Några anteckningar från 1812. Innehåller även: Ekonomiska notiser odat och 1835.
+
| I. Norra roten. Några anteckningar från 1812. Innehåller även: Ekonomiska notiser odat och 1835.
 
|-
 
|-
|4147005
+
| 4147005  
|Bettna församling A I:3 b, 1804-1811
+
| Bettna församling A I:3 b, 1804-1811  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 b, 1804-1811
+
| 3 b, 1804-1811  
|II Kyrkoroten och Västra roten.
+
| II Kyrkoroten och Västra roten.
 
|-
 
|-
|4147005
+
| 4147005  
|Bettna församling A I:4 a, 1812-1816
+
| Bettna församling A I:4 a, 1812-1816  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 a, 1812-1816
+
| 4 a, 1812-1816  
|I. Innehåller även: Anteckningar om löneutbetalningar 1839-1843 samt löst flyttningsbetyg 1815.
+
| I. Innehåller även: Anteckningar om löneutbetalningar 1839-1843 samt löst flyttningsbetyg 1815.
 
|-
 
|-
|4147005
+
| 4147005  
|Bettna församling A I:4 b, 1812-1816
+
| Bettna församling A I:4 b, 1812-1816  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 b, 1812-1816
+
| 4 b, 1812-1816  
|II.
+
| II.
 
|-
 
|-
|4147006
+
| 4147006  
|Bettna församling A I:5 a, 1817-1821
+
| Bettna församling A I:5 a, 1817-1821  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 a, 1817-1821
+
| 5 a, 1817-1821  
|I. Norra och Östra rotarna.
+
| I. Norra och Östra rotarna.
 
|-
 
|-
|4147006
+
| 4147006  
|Bettna församling A I:5 b, 1817-1821
+
| Bettna församling A I:5 b, 1817-1821  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 b, 1817-1821
+
| 5 b, 1817-1821  
|II. Kyrkoroten och Västra roten.
+
| II. Kyrkoroten och Västra roten.
 
|-
 
|-
|4147006
+
| 4147006  
|Bettna församling A I:6 a, 1822-1826
+
| Bettna församling A I:6 a, 1822-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 a, 1822-1826
+
| 6 a, 1822-1826  
|I. Norra och Östra rotarna.
+
| I. Norra och Östra rotarna.
 
|-
 
|-
|4147006
+
| 4147006  
|Bettna församling A I:6 b, 1822-1826
+
| Bettna församling A I:6 b, 1822-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 b, 1822-1826
+
| 6 b, 1822-1826  
|II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar<br>om löneutbetalningar 1844-1847.
+
| II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar<br>om löneutbetalningar 1844-1847.
 
|-
 
|-
|4147006
+
| 4147006  
|Bettna församling A I:7 a, 1826-1830
+
| Bettna församling A I:7 a, 1826-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1826-1830
+
| 7 a, 1826-1830  
|I. Norra och Östra rotarna.
+
| I. Norra och Östra rotarna.
 
|-
 
|-
|4147006
+
| 4147006  
|Bettna församling A I:7 b, 1826-1830
+
| Bettna församling A I:7 b, 1826-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1826-1830
+
| 7 b, 1826-1830  
|II. Kyrkoroten och Västra roten.
+
| II. Kyrkoroten och Västra roten.
 
|-
 
|-
|4147006
+
| 4147006  
|Bettna församling A I:8 a, 1831-1834
+
| Bettna församling A I:8 a, 1831-1834  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 a, 1831-1834
+
| 8 a, 1831-1834  
|I. Norra och Östra rotarna. Innehåller även: Anteckningar<br>om nattvardsgångar 1833.
+
| I. Norra och Östra rotarna. Innehåller även: Anteckningar<br>om nattvardsgångar 1833.
 
|-
 
|-
|4147006
+
| 4147006  
|Bettna församling A I:8 b, 1831-1834
+
| Bettna församling A I:8 b, 1831-1834  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 b, 1831-1834
+
| 8 b, 1831-1834  
|II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar<br>om nattvardsgångar 1832-(1834).
+
| II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar<br>om nattvardsgångar 1832-(1834).
 
|-
 
|-
|4147007
+
| 4147007  
|Bettna församling A I:9 a, 1834-1836
+
| Bettna församling A I:9 a, 1834-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 a, 1834-1836
+
| 9 a, 1834-1836  
|I. Norra och Östra rotarna. Innehåller även: Anteckningar<br>om nattvardsgångar 1834-1835.
+
| I. Norra och Östra rotarna. Innehåller även: Anteckningar<br>om nattvardsgångar 1834-1835.
 
|-
 
|-
|4147007
+
| 4147007  
|Bettna församling A I:9 b, 1834-1836
+
| Bettna församling A I:9 b, 1834-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 b, 1834-1836
+
| 9 b, 1834-1836  
|II. Kyrkoroten och Västra roten.
+
| II. Kyrkoroten och Västra roten.
 
|-
 
|-
|4147007
+
| 4147007  
|Bettna församling A I:10 a, 1837-1841
+
| Bettna församling A I:10 a, 1837-1841  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1837-1841
+
| 10 a, 1837-1841  
|I. Norra och Östra rotarna.
+
| I. Norra och Östra rotarna.
 
|-
 
|-
|4147007
+
| 4147007  
|Bettna församling A I:10 b, 1837-1841
+
| Bettna församling A I:10 b, 1837-1841  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1837-1841
+
| 10 b, 1837-1841  
|II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1838-1840.
+
| II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1838-1840.
 
|-
 
|-
|4147007
+
| 4147007  
|Bettna församling A I:11 a, 1841-1845
+
| Bettna församling A I:11 a, 1841-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 a, 1841-1845
+
| 11 a, 1841-1845  
|I. Norra och Östra rotarna.
+
| I. Norra och Östra rotarna.
 
|-
 
|-
|4147007
+
| 4147007  
|Bettna församling A I:11 b, 1841-1845
+
| Bettna församling A I:11 b, 1841-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 b, 1841-1845
+
| 11 b, 1841-1845  
|II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1841-1845.
+
| II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1841-1845.
 
|-
 
|-
|4147012
+
| 4147012  
|Bettna församling A I:12 a, 1846-1850
+
| Bettna församling A I:12 a, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 a, 1846-1850
+
| 12 a, 1846-1850  
|I. Norra och Östra rotarna. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1846-1850.
+
| I. Norra och Östra rotarna. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1846-1850.
 
|-
 
|-
|4147012
+
| 4147012  
|Bettna församling A I:12 b, 1846-1850
+
| Bettna församling A I:12 b, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 b, 1846-1850
+
| 12 b, 1846-1850  
|II. Kyrkoroten och Västra roten.
+
| II. Kyrkoroten och Västra roten.
 
|-
 
|-
|4147012
+
| 4147012  
|Bettna församling A I:13 a, 1851-1855
+
| Bettna församling A I:13 a, 1851-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 a, 1851-1855
+
| 13 a, 1851-1855  
|I. Norra och Östra rotarna.
+
| I. Norra och Östra rotarna.
 
|-
 
|-
|4147012
+
| 4147012  
|Bettna församling A I:13 b, 1851-1855
+
| Bettna församling A I:13 b, 1851-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 b, 1851-1855
+
| 13 b, 1851-1855  
|II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1851-1855.
+
| II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1851-1855.
 
|-
 
|-
|4147013
+
| 4147013  
|Bettna församling A I:14 a, 1856-1860
+
| Bettna församling A I:14 a, 1856-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 a, 1856-1860
+
| 14 a, 1856-1860  
|I. Norra och Östra rotarna.
+
| I. Norra och Östra rotarna.
 
|-
 
|-
|4147013
+
| 4147013  
|Bettna församling A I:14 b, 1856-1860
+
| Bettna församling A I:14 b, 1856-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 b, 1856-1860
+
| 14 b, 1856-1860  
|II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1856-1860.
+
| II. Kyrkoroten och Västra roten. Innehåller även: Anteckningar om nattvardsgångar 1856-1860.
 
|-
 
|-
|4147013
+
| 4147013  
|Bettna församling B:1, 1826-1843
+
| Bettna församling B:1, 1826-1843  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1826-1843
+
| 1, 1826-1843  
|Gäller tiden 1826-1842 (1843).<br>Omfattar även: Strödda odaterade<br>anteckningar om in- och utflytt- ning.
+
| Gäller tiden 1826-1842 (1843).<br>Omfattar även: Strödda odaterade<br>anteckningar om in- och utflytt- ning.
 
|-
 
|-
|4147013
+
| 4147013  
|Bettna församling B:2, 1843-1861
+
| Bettna församling B:2, 1843-1861  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1843-1861
+
| 2, 1843-1861  
|Gäller tiden 1843-1860 (1861).<br>Omfattar även: Strödda anteck-<br>ningar om antalet in- och ut- flyttade 1840-1857.
+
| Gäller tiden 1843-1860 (1861).<br>Omfattar även: Strödda anteck-<br>ningar om antalet in- och ut- flyttade 1840-1857.
 
|-
 
|-
|4147013
+
| 4147013  
|Bettna församling C:1, 1688-1738
+
| Bettna församling C:1, 1688-1738  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1688-1738
+
| 1, 1688-1738  
|Defekt. Delar av 1735 och början av 1736 års anteckningar för- lorade.
+
| Defekt. Delar av 1735 och början av 1736 års anteckningar för- lorade.
 
|-
 
|-
|4147013
+
| 4147013  
|Bettna församling C:2, 1739-1790
+
| Bettna församling C:2, 1739-1790  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1739-1790
+
| 2, 1739-1790  
|Kapsel.
+
| Kapsel.
 
|-
 
|-
|4147013
+
| 4147013  
|Bettna församling C:3, 1791-1810
+
| Bettna församling C:3, 1791-1810  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1791-1810
+
| 3, 1791-1810  
|"Innehåller även: 1) Vigselbok 1791-1810;<br>2) Dödbok 1791-1810."
+
| "Innehåller även: 1) Vigselbok 1791-1810;<br>2) Dödbok 1791-1810."
 
|-
 
|-
|4147014
+
| 4147014  
|Bettna församling C:4, 1811-1840
+
| Bettna församling C:4, 1811-1840  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1811-1840
+
| 4, 1811-1840  
|"Gäller tiden 1811-1839 (1840).<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1811-1821;<br>2) Död- och begravningsbok 1811-1839 (1840)."
+
| "Gäller tiden 1811-1839 (1840).<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1811-1821;<br>2) Död- och begravningsbok 1811-1839 (1840)."
 
|-
 
|-
|4147014
+
| 4147014  
|Bettna församling C:5, 1840-1861
+
| Bettna församling C:5, 1840-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1840-1861
+
| 5, 1840-1861  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147014
+
| 4147014  
|Bettna församling D II:1, 1757-1783
+
| Bettna församling D II:1, 1757-1783  
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
+
| D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)  
|1, 1757-1783
+
| 1, 1757-1783  
|Band. Kommunionlängd.
+
| Band. Kommunionlängd.
 
|-
 
|-
|4147014
+
| 4147014  
|Bettna församling E I:1, 1703-1790
+
| Bettna församling E I:1, 1703-1790  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1703-1790
+
| 1, 1703-1790  
|Defekt. Innehåller även: Dödbok 1703-1790. Anteckningar om döda saknas för slutet av 1748 och början av 1749.
+
| Defekt. Innehåller även: Dödbok 1703-1790. Anteckningar om döda saknas för slutet av 1748 och början av 1749.
 
|-
 
|-
|4147014
+
| 4147014  
|Bettna församling E I:2, 1822-1861
+
| Bettna församling E I:2, 1822-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1822-1861
+
| 2, 1822-1861  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147014
+
| 4147014  
|Bettna församling F:1, 1840-1861
+
| Bettna församling F:1, 1840-1861  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1840-1861
+
| 1, 1840-1861  
|Dödbok.
+
| Dödbok.
 
|-
 
|-
|4147014
+
| 4147014  
|Bettna församling L I a:1, 1671-1793
+
| Bettna församling L I a:1, 1671-1793  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|1, 1671-1793
+
| 1, 1671-1793  
|"Kapsel. Kyrkoräkning.<br>Innehåller även:<br>1) Kyrkoinventarier 1687, 1695, 1772;<br>2) Prästgårdsinventarier 1682, 1703, 1759;<br>3) Anteckningar om föräringar till kyrkan och reparationer därå 1687-1781;<br>4) Bänklängd 1664;<br>5) Balkdelningar 1725, 1783."
+
| "Kapsel. Kyrkoräkning.<br>Innehåller även:<br>1) Kyrkoinventarier 1687, 1695, 1772;<br>2) Prästgårdsinventarier 1682, 1703, 1759;<br>3) Anteckningar om föräringar till kyrkan och reparationer därå 1687-1781;<br>4) Bänklängd 1664;<br>5) Balkdelningar 1725, 1783."
 
|-
 
|-
|4147014
+
| 4147014  
|Bettna församling L I a:2, 1695-1718
+
| Bettna församling L I a:2, 1695-1718  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|2, 1695-1718
+
| 2, 1695-1718  
|"Kapsel. Kyrkokladd. Innehåller även:<br>1) Kyrkokassans skuldbok 1704-1716(?);<br>2) Kyrkokassans koncepträkning 1783-1793;<br>3) Fattigkassans koncepträkning<br>1783-1793."
+
| "Kapsel. Kyrkokladd. Innehåller även:<br>1) Kyrkokassans skuldbok 1704-1716(?);<br>2) Kyrkokassans koncepträkning 1783-1793;<br>3) Fattigkassans koncepträkning<br>1783-1793."
 
|-
 
|-
|4147015
+
| 4147015  
|Björkviks församling A I:1, 1688-1709
+
| Björkviks församling A I:1, 1688-1709  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1688-1709
+
| 1, 1688-1709  
|Defekt. Dateringen enligt i volymen förekommande anteckningar. 1688 betecknad det år de i volymen förekommande anteckningar om nattvardsgång avse. Året är att med tämlig visshet anse som volymens tillkomstår. 1709 är året för yngsta daterade anteckningen. Volymen kan ha använts längre.
+
| Defekt. Dateringen enligt i volymen förekommande anteckningar. 1688 betecknad det år de i volymen förekommande anteckningar om nattvardsgång avse. Året är att med tämlig visshet anse som volymens tillkomstår. 1709 är året för yngsta daterade anteckningen. Volymen kan ha använts längre.
 
|-
 
|-
|4147015
+
| 4147015  
|Björkviks församling A I:2, 1747-1751
+
| Björkviks församling A I:2, 1747-1751  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1747-1751
+
| 2, 1747-1751  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147015
+
| 4147015  
|Björkviks församling A I:3, 1752-1756
+
| Björkviks församling A I:3, 1752-1756  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1752-1756
+
| 3, 1752-1756  
|Innehåller även utflyttningslängd 1754-1755 och längd å nattvardsungdom 1754.
+
| Innehåller även utflyttningslängd 1754-1755 och längd å nattvardsungdom 1754.
 
|-
 
|-
|4147015
+
| 4147015  
|Björkviks församling A I:4, 1757-1767
+
| Björkviks församling A I:4, 1757-1767  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1757-1767
+
| 4, 1757-1767  
|Innehåller även utflyttningslängd 1763 och<br>längd på nattvardsungdom, odat.
+
| Innehåller även utflyttningslängd 1763 och<br>längd på nattvardsungdom, odat.
 
|-
 
|-
|4147016
+
| 4147016  
|Björkviks församling A I:5 a, 1768-1781
+
| Björkviks församling A I:5 a, 1768-1781  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 a, 1768-1781
+
| 5 a, 1768-1781  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147016
+
| 4147016  
|Björkviks församling A I:5 b, 1768-1781
+
| Björkviks församling A I:5 b, 1768-1781  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 b, 1768-1781
+
| 5 b, 1768-1781  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147017
+
| 4147017  
|Björkviks församling A I:6 a, 1781-1792
+
| Björkviks församling A I:6 a, 1781-1792  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 a, 1781-1792
+
| 6 a, 1781-1792  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147017
+
| 4147017  
|Björkviks församling A I:6 b, 1781-1792
+
| Björkviks församling A I:6 b, 1781-1792  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 b, 1781-1792
+
| 6 b, 1781-1792  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147017
+
| 4147017  
|Björkviks församling A I:7 a, 1793-1800
+
| Björkviks församling A I:7 a, 1793-1800  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1793-1800
+
| 7 a, 1793-1800  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147017
+
| 4147017  
|Björkviks församling A I:7 b, 1793-1800
+
| Björkviks församling A I:7 b, 1793-1800  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1793-1800
+
| 7 b, 1793-1800  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147018
+
| 4147018  
|Björkviks församling A I:8 a, 1801-1811
+
| Björkviks församling A I:8 a, 1801-1811  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 a, 1801-1811
+
| 8 a, 1801-1811  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147018
+
| 4147018  
|Björkviks församling A I:8 b, 1801-1811
+
| Björkviks församling A I:8 b, 1801-1811  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 b, 1801-1811
+
| 8 b, 1801-1811  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147018
+
| 4147018  
|Björkviks församling A I:9 a, 1812-1818
+
| Björkviks församling A I:9 a, 1812-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 a, 1812-1818
+
| 9 a, 1812-1818  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147018
+
| 4147018  
|Björkviks församling A I:9 b, 1812-1818
+
| Björkviks församling A I:9 b, 1812-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 b, 1812-1818
+
| 9 b, 1812-1818  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147019
+
| 4147019  
|Björkviks församling A I:10 a, 1819-1823
+
| Björkviks församling A I:10 a, 1819-1823  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1819-1823
+
| 10 a, 1819-1823  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147019
+
| 4147019  
|Björkviks församling A I:10 b, 1819-1823
+
| Björkviks församling A I:10 b, 1819-1823  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1819-1823
+
| 10 b, 1819-1823  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147019
+
| 4147019  
|Björkviks församling A I:11 a, 1824-1828
+
| Björkviks församling A I:11 a, 1824-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 a, 1824-1828
+
| 11 a, 1824-1828  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147019
+
| 4147019  
|Björkviks församling A I:11 b, 1824-1828
+
| Björkviks församling A I:11 b, 1824-1828  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 b, 1824-1828
+
| 11 b, 1824-1828  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147020
+
| 4147020  
|Björkviks församling A I:12 a, 1829-1834
+
| Björkviks församling A I:12 a, 1829-1834  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 a, 1829-1834
+
| 12 a, 1829-1834  
|Omfattar västra rotarna. Innehåller även<br>uppgift rörande nattvardsgästernas antal 1829-1833.
+
| Omfattar västra rotarna. Innehåller även<br>uppgift rörande nattvardsgästernas antal 1829-1833.
 
|-
 
|-
|4147020
+
| 4147020  
|Björkviks församling A I:12 b, 1829-1834
+
| Björkviks församling A I:12 b, 1829-1834  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 b, 1829-1834
+
| 12 b, 1829-1834  
|Omfattar östra rotarna. Innehåller även<br>uppgift rörande nattvardsgästernas antal 1829-1833.
+
| Omfattar östra rotarna. Innehåller även<br>uppgift rörande nattvardsgästernas antal 1829-1833.
 
|-
 
|-
|4147020
+
| 4147020  
|Björkviks församling A I:13 a, 1834-1839
+
| Björkviks församling A I:13 a, 1834-1839  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 a, 1834-1839
+
| 13 a, 1834-1839  
|Omfattar västra rotarna. Innehåller även<br>uppgift rörande nattvardsgästernas antal 1834-1838.
+
| Omfattar västra rotarna. Innehåller även<br>uppgift rörande nattvardsgästernas antal 1834-1838.
 
|-
 
|-
|4147020
+
| 4147020  
|Björkviks församling A I:13 b, 1834-1839
+
| Björkviks församling A I:13 b, 1834-1839  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 b, 1834-1839
+
| 13 b, 1834-1839  
|Omfattar östra rotarna. Innehåller även<br>uppgift om nattvardsgästernas antal 1834-1838.
+
| Omfattar östra rotarna. Innehåller även<br>uppgift om nattvardsgästernas antal 1834-1838.
 
|-
 
|-
|4147021
+
| 4147021  
|Björkviks församling A I:14 a, 1839-1845
+
| Björkviks församling A I:14 a, 1839-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 a, 1839-1845
+
| 14 a, 1839-1845  
|Omfattar västra rotarna.
+
| Omfattar västra rotarna.
 
|-
 
|-
|4147021
+
| 4147021  
|Björkviks församling A I:14 b, 1839-1845
+
| Björkviks församling A I:14 b, 1839-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 b, 1839-1845
+
| 14 b, 1839-1845  
|Omfattar östra rotarna. Innehåller även<br>längd över personer, som sakna laga försvar och ingenstädes äro skrivna 1839-1845.
+
| Omfattar östra rotarna. Innehåller även<br>längd över personer, som sakna laga försvar och ingenstädes äro skrivna 1839-1845.
 
|-
 
|-
|4147021
+
| 4147021  
|Björkviks församling B:1, 1807-1841
+
| Björkviks församling B:1, 1807-1841  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|1, 1807-1841
+
| 1, 1807-1841  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147021
+
| 4147021  
|Björkviks församling C:1, 1688-1701
+
| Björkviks församling C:1, 1688-1701  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1688-1701
+
| 1, 1688-1701  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147021
+
| 4147021  
|Björkviks församling C:2, 1702-1734
+
| Björkviks församling C:2, 1702-1734  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1702-1734
+
| 2, 1702-1734  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147021
+
| 4147021  
|Björkviks församling C:3, 1735-1757
+
| Björkviks församling C:3, 1735-1757  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1735-1757
+
| 3, 1735-1757  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147021
+
| 4147021  
|Björkviks församling C:4, 1758-1805
+
| Björkviks församling C:4, 1758-1805  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1758-1805
+
| 4, 1758-1805  
|Något defekt.
+
| Något defekt.
 
|-
 
|-
|4147024
+
| 4147024  
|Björkviks församling C:5, 1806-1841
+
| Björkviks församling C:5, 1806-1841  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1806-1841
+
| 5, 1806-1841  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147024
+
| 4147024  
|Björkviks församling E I:1, 1686-1758
+
| Björkviks församling E I:1, 1686-1758  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1686-1758
+
| 1, 1686-1758  
|"Innehåller även död- och begravningsbok 1686-1758,<br>anteckningar om kyrkobyggnad och reparationer 1685-1791,<br>""Märkliga händelser"" 1690-1875."
+
| "Innehåller även död- och begravningsbok 1686-1758,<br>anteckningar om kyrkobyggnad och reparationer 1685-1791,<br>""Märkliga händelser"" 1690-1875."
 
|-
 
|-
|4147024
+
| 4147024  
|Björkviks församling E I:2, 1759-1861
+
| Björkviks församling E I:2, 1759-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1759-1861
+
| 2, 1759-1861  
|Innehåller även död- och begravningsbok 1759-1861.
+
| Innehåller även död- och begravningsbok 1759-1861.
 
|-
 
|-
|4147025
+
| 4147025  
|Björnlunda församling A I:1, 1764-1773
+
| Björnlunda församling A I:1, 1764-1773  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1764-1773
+
| 1, 1764-1773  
|Något defekt. Innehåller även kommunionlängd 1785.
+
| Något defekt. Innehåller även kommunionlängd 1785.
 
|-
 
|-
|4147025
+
| 4147025  
|Björnlunda församling A I:2, 1774-1783
+
| Björnlunda församling A I:2, 1774-1783  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1774-1783
+
| 2, 1774-1783  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147025
+
| 4147025  
|Björnlunda församling A I:3, 1784-1793
+
| Björnlunda församling A I:3, 1784-1793  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1784-1793
+
| 3, 1784-1793  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147025
+
| 4147025  
|Björnlunda församling A I:4, 1794-1804
+
| Björnlunda församling A I:4, 1794-1804  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1794-1804
+
| 4, 1794-1804  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147026
+
| 4147026  
|Björnlunda församling A I:5, 1805-1813
+
| Björnlunda församling A I:5, 1805-1813  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1805-1813
+
| 5, 1805-1813  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147026
+
| 4147026  
|Björnlunda församling A I:6, 1814-1817
+
| Björnlunda församling A I:6, 1814-1817  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1814-1817
+
| 6, 1814-1817  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147026
+
| 4147026  
|Björnlunda församling A I:7, 1818-1823
+
| Björnlunda församling A I:7, 1818-1823  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1818-1823
+
| 7, 1818-1823  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147027
+
| 4147027  
|Björnlunda församling A I:8, 1824-1826
+
| Björnlunda församling A I:8, 1824-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1824-1826
+
| 8, 1824-1826  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147027
+
| 4147027  
|Björnlunda församling A I:9, 1827-1830
+
| Björnlunda församling A I:9, 1827-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1827-1830
+
| 9, 1827-1830  
|Innehåller även: Anteckning om ett åsknedslag i kyrktornet 1823.
+
| Innehåller även: Anteckning om ett åsknedslag i kyrktornet 1823.
 
|-
 
|-
|4147027
+
| 4147027  
|Björnlunda församling A I:10, 1831-1835
+
| Björnlunda församling A I:10, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1831-1835
+
| 10, 1831-1835  
|Med ortregister i volymens slut, soldatänkeregister i dess början. Innehåller även: Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1831-1835.
+
| Med ortregister i volymens slut, soldatänkeregister i dess början. Innehåller även: Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1831-1835.
 
|-
 
|-
|4147028
+
| 4147028  
|Björnlunda församling A I:11, 1836-1840
+
| Björnlunda församling A I:11, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1836-1840
+
| 11, 1836-1840  
|"Med ortregister och soldatänkeregister i volmen slut. Innehåller även:<br>1) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1836-1840;<br>2) Förteckning på kyrkorådets medlemmar 1827;<br>3) Längd över sexmän 1836-1837."
+
| "Med ortregister och soldatänkeregister i volmen slut. Innehåller även:<br>1) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1836-1840;<br>2) Förteckning på kyrkorådets medlemmar 1827;<br>3) Längd över sexmän 1836-1837."
 
|-
 
|-
|4147028
+
| 4147028  
|Björnlunda församling C:1, 1731-1799
+
| Björnlunda församling C:1, 1731-1799  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1731-1799
+
| 1, 1731-1799  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147028
+
| 4147028  
|Björnlunda församling C:2, 1800-1852
+
| Björnlunda församling C:2, 1800-1852  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1800-1852
+
| 2, 1800-1852  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147029
+
| 4147029  
|Blacksta församling A I:1, 1735-1749
+
| Blacksta församling A I:1, 1735-1749  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1735-1749
+
| 1, 1735-1749  
|"Husförhörslängden är<br>fördelad i två upplägg:<br>a) 1735-1743;<br>b) 1744-1749.<br>Innehåller även:<br>1) Längd å nattvardsungdom 1743;<br>2) Communionlängd 1743;<br>3) Förteckning å ungdom som lärt<br>läsa i bok 1727-1734."
+
| "Husförhörslängden är<br>fördelad i två upplägg:<br>a) 1735-1743;<br>b) 1744-1749.<br>Innehåller även:<br>1) Längd å nattvardsungdom 1743;<br>2) Communionlängd 1743;<br>3) Förteckning å ungdom som lärt<br>läsa i bok 1727-1734."
 
|-
 
|-
|4147029
+
| 4147029  
|Blacksta församling A I:2, 1750-1755
+
| Blacksta församling A I:2, 1750-1755  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1750-1755
+
| 2, 1750-1755  
|"Innehåller även:<br>""Förteckning på barnens förkofring i Christendoms Kunskapen"" 1750-1755."
+
| "Innehåller även:<br>""Förteckning på barnens förkofring i Christendoms Kunskapen"" 1750-1755."
 
|-
 
|-
|4147029
+
| 4147029  
|Blacksta församling A I:3, 1756-1764
+
| Blacksta församling A I:3, 1756-1764  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1756-1764
+
| 3, 1756-1764  
|"Innehåller även:<br>1) ""Förteckning på barnen och<br>deras förkofring i Christendomen""<br>1756-1764;<br>2) Utflyttningslängd 1762-1763;<br>3) Längd å nattvardsungdom<br>1762-1763."
+
| "Innehåller även:<br>1) ""Förteckning på barnen och<br>deras förkofring i Christendomen""<br>1756-1764;<br>2) Utflyttningslängd 1762-1763;<br>3) Längd å nattvardsungdom<br>1762-1763."
 
|-
 
|-
|4147029
+
| 4147029  
|Blacksta församling A I:4, 1765-1784
+
| Blacksta församling A I:4, 1765-1784  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1765-1784
+
| 4, 1765-1784  
|"Fördelad i två upplägg:<br>a) 1765-1774;<br>b) 1775-1784."
+
| "Fördelad i två upplägg:<br>a) 1765-1774;<br>b) 1775-1784."
 
|-
 
|-
|4147029
+
| 4147029  
|Blacksta församling A I:5, 1785-1803
+
| Blacksta församling A I:5, 1785-1803  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1785-1803
+
| 5, 1785-1803  
|"Fördelad i två upplägg:<br>a) 1785-1794;<br>b) 1795-1803."
+
| "Fördelad i två upplägg:<br>a) 1785-1794;<br>b) 1795-1803."
 
|-
 
|-
|4147029
+
| 4147029  
|Blacksta församling A I:6, 1803-1815
+
| Blacksta församling A I:6, 1803-1815  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1803-1815
+
| 6, 1803-1815  
|"Med ortregister. Fördelad i tre upplägg:<br>a) 1803-1807;<br>b) 1808-1810(1811);<br>c) 1811-1815.<br>Innehåller även:<br>Förteckning å gåvor till byggnadskassan 1811-1815."
+
| "Med ortregister. Fördelad i tre upplägg:<br>a) 1803-1807;<br>b) 1808-1810(1811);<br>c) 1811-1815.<br>Innehåller även:<br>Förteckning å gåvor till byggnadskassan 1811-1815."
 
|-
 
|-
|4147029
+
| 4147029  
|Blacksta församling A I:7, 1816-1830
+
| Blacksta församling A I:7, 1816-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1816-1830
+
| 7, 1816-1830  
|"Med ortregister.<br>Fördelad i tre upplägg:<br>a) 1816-1820;<br>b) 1821-1825;<br>c) 1826-1830."
+
| "Med ortregister.<br>Fördelad i tre upplägg:<br>a) 1816-1820;<br>b) 1821-1825;<br>c) 1826-1830."
 
|-
 
|-
|4147030
+
| 4147030  
|Blacksta församling A I:8, 1831-1841
+
| Blacksta församling A I:8, 1831-1841  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1831-1841
+
| 8, 1831-1841  
|"Med ortregister.<br>1831-1840(1841)<br>Innehåller även:<br>1) Förteckning över vaccinerade<br>1833-1840;<br>2) Förteckning över nattvardsdagar 1833-1840;<br>3) Förteckning över förhörskollekter 1831-1840."
+
| "Med ortregister.<br>1831-1840(1841)<br>Innehåller även:<br>1) Förteckning över vaccinerade<br>1833-1840;<br>2) Förteckning över nattvardsdagar 1833-1840;<br>3) Förteckning över förhörskollekter 1831-1840."
 
|-
 
|-
|4147030
+
| 4147030  
|Blacksta församling A I:9, 1841-1850
+
| Blacksta församling A I:9, 1841-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1841-1850
+
| 9, 1841-1850  
|"Med ortregister.<br>Innehåller även:<br>1) Förteckning över förmedlade<br>och oförmedlade hemmanstalet<br>odaterat;<br>2) Årstabeller rörande befolkningen 1840-1845;<br>3) Förteckning över förhörskollekter 1841-1846."
+
| "Med ortregister.<br>Innehåller även:<br>1) Förteckning över förmedlade<br>och oförmedlade hemmanstalet<br>odaterat;<br>2) Årstabeller rörande befolkningen 1840-1845;<br>3) Förteckning över förhörskollekter 1841-1846."
 
|-
 
|-
|4147030
+
| 4147030  
|Blacksta församling A I:10, 1851-1860
+
| Blacksta församling A I:10, 1851-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1851-1860
+
| 10, 1851-1860  
|"Med ortregister.<br>Innehåller även:<br>1) Längd över nattvardsungdom<br>1851, 1853, 1855, 1857 och 1859;<br>2) Årstabeller rörande befolkningen 1855-1860."
+
| "Med ortregister.<br>Innehåller även:<br>1) Längd över nattvardsungdom<br>1851, 1853, 1855, 1857 och 1859;<br>2) Årstabeller rörande befolkningen 1855-1860."
 
|-
 
|-
|4147030
+
| 4147030  
|Blacksta församling B:1, 1838-1861
+
| Blacksta församling B:1, 1838-1861  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1838-1861
+
| 1, 1838-1861  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147030
+
| 4147030  
|Blacksta församling C:1, 1721-1769
+
| Blacksta församling C:1, 1721-1769  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1721-1769
+
| 1, 1721-1769  
|"Anteckningar rörande födda<br>1721-1724 synas vara ofullständiga (jfr L I:1), volymen är defekt, så att 1725 års anteckningar om födda liksom större delen av 1726 års saknas.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1724-1769;<br>2) Dödbok 1724-1769."
+
| "Anteckningar rörande födda<br>1721-1724 synas vara ofullständiga (jfr L I:1), volymen är defekt, så att 1725 års anteckningar om födda liksom större delen av 1726 års saknas.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1724-1769;<br>2) Dödbok 1724-1769."
 
|-
 
|-
|4147030
+
| 4147030  
|Blacksta församling C:2, 1769-1866
+
| Blacksta församling C:2, 1769-1866  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1769-1866
+
| 2, 1769-1866  
|"För 1865 och 1866 äro<br>anteckningarna ej fullständiga,<br>se anmärkning i volymen vid<br>början av 1865.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1770-1862;<br>2) Dödbok 1770-1866;<br>3) Kyrkoinventarium 1770 (med<br>tillägg till 1864, delvis i bakpärmen)."
+
| "För 1865 och 1866 äro<br>anteckningarna ej fullständiga,<br>se anmärkning i volymen vid<br>början av 1865.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1770-1862;<br>2) Dödbok 1770-1866;<br>3) Kyrkoinventarium 1770 (med<br>tillägg till 1864, delvis i bakpärmen)."
 
|-
 
|-
|4147030
+
| 4147030  
|Blacksta församling L I a:1, 1668-1701
+
| Blacksta församling L I a:1, 1668-1701  
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkningar
+
| L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkningar  
|1, 1668-1701
+
| 1, 1668-1701  
|"Innehåller även:<br>1) Födelsebok 1669, 1688 och<br>1724;<br>2) Vigselbok 1669, 1689-1723;<br>3) Dödbok 1669, 1679, 1688-1723;<br>4) Kyrkoinventarium 1668;<br>5) Kyrkoinventariets tillökning<br>1670-1700;<br>6) Överenskommelse om prästgårdens fiskerätt 1697."
+
| "Innehåller även:<br>1) Födelsebok 1669, 1688 och<br>1724;<br>2) Vigselbok 1669, 1689-1723;<br>3) Dödbok 1669, 1679, 1688-1723;<br>4) Kyrkoinventarium 1668;<br>5) Kyrkoinventariets tillökning<br>1670-1700;<br>6) Överenskommelse om prästgårdens fiskerätt 1697."
 
|-
 
|-
|4147031
+
| 4147031  
|Bogsta församling A I:1, 1787-1802
+
| Bogsta församling A I:1, 1787-1802  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1787-1802
+
| 1, 1787-1802  
|"Volymen är fördelad i fyra upplägg:<br>a) 1787-1792;<br>b) 1793-1796;<br>c) 1797-1800;<br>d) 1801-1802.<br>Dateringen av a) grundar sig på anteckningen av volymens inköp år 1787."
+
| "Volymen är fördelad i fyra upplägg:<br>a) 1787-1792;<br>b) 1793-1796;<br>c) 1797-1800;<br>d) 1801-1802.<br>Dateringen av a) grundar sig på anteckningen av volymens inköp år 1787."
 
|-
 
|-
|4147031
+
| 4147031  
|Bogsta församling A I:2, 1803-1807
+
| Bogsta församling A I:2, 1803-1807  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1803-1807
+
| 2, 1803-1807  
|Innehåller även:<br>Längd å nattvardsungdom 1803-1808.
+
| Innehåller även:<br>Längd å nattvardsungdom 1803-1808.
 
|-
 
|-
|4147031
+
| 4147031  
|Bogsta församling A I:3, 1808-1810
+
| Bogsta församling A I:3, 1808-1810  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1808-1810
+
| 3, 1808-1810  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147031
+
| 4147031  
|Bogsta församling A I:4, 1810-1819
+
| Bogsta församling A I:4, 1810-1819  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1810-1819
+
| 4, 1810-1819  
|"Med ortregister.<br>Fördelad i två upplägg:<br>a) 1810-1814;<br>b) 1815-1819."
+
| "Med ortregister.<br>Fördelad i två upplägg:<br>a) 1810-1814;<br>b) 1815-1819."
 
|-
 
|-
|4147031
+
| 4147031  
|Bogsta församling A I:5, 1819-1824
+
| Bogsta församling A I:5, 1819-1824  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1819-1824
+
| 5, 1819-1824  
|"Med ortregister.<br>Fördelad i två upplägg:<br>a) 1819-1823;<br>b) 1823-1824."
+
| "Med ortregister.<br>Fördelad i två upplägg:<br>a) 1819-1823;<br>b) 1823-1824."
 
|-
 
|-
|4147031
+
| 4147031  
|Bogsta församling A I:6, 1824-1830
+
| Bogsta församling A I:6, 1824-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1824-1830
+
| 6, 1824-1830  
|"Med ortregister.<br>Fördelad i två upplägg:<br>a) 1824-1827;<br>b) 1827-1830.<br>Innehåller även:<br>1) Inflyttningslängd 1827-1830;<br>2) Utflyttningslängd 1828-1830."
+
| "Med ortregister.<br>Fördelad i två upplägg:<br>a) 1824-1827;<br>b) 1827-1830.<br>Innehåller även:<br>1) Inflyttningslängd 1827-1830;<br>2) Utflyttningslängd 1828-1830."
 
|-
 
|-
|4147031
+
| 4147031  
|Bogsta församling A I:7, 1831-1835
+
| Bogsta församling A I:7, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1831-1835
+
| 7, 1831-1835  
|Med ortregister.<br>Innehåller även: In- och utflyttningslängd 1831-1835.
+
| Med ortregister.<br>Innehåller även: In- och utflyttningslängd 1831-1835.
 
|-
 
|-
|4147031
+
| 4147031  
|Bogsta församling A I:8, 1836-1840
+
| Bogsta församling A I:8, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1836-1840
+
| 8, 1836-1840  
|"Med ortregister.<br>Innehåller även:<br>1) In- och utflyttningslängd 1838-1840;<br>2) Längd å nattvardsungdom 1836-1840."
+
| "Med ortregister.<br>Innehåller även:<br>1) In- och utflyttningslängd 1838-1840;<br>2) Längd å nattvardsungdom 1836-1840."
 
|-
 
|-
|4147032
+
| 4147032  
|Bogsta församling A I:9, 1841-1845
+
| Bogsta församling A I:9, 1841-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1841-1845
+
| 9, 1841-1845  
|"Med ortregister.<br>Innehåller även:<br>1) In- och utflyttningslängd 1841-1845;<br>2) Längd å nattvardsungdom 1841-1845."
+
| "Med ortregister.<br>Innehåller även:<br>1) In- och utflyttningslängd 1841-1845;<br>2) Längd å nattvardsungdom 1841-1845."
 
|-
 
|-
|4147032
+
| 4147032  
|Bogsta församling A I:10, 1846-1850
+
| Bogsta församling A I:10, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1846-1850
+
| 10, 1846-1850  
|"Med ortregister.<br>Innehåller även<br>1) In- och utflyttningslängd 1846-1850;<br>2) Längd å nattvardsungdom 1846-1850."
+
| "Med ortregister.<br>Innehåller även<br>1) In- och utflyttningslängd 1846-1850;<br>2) Längd å nattvardsungdom 1846-1850."
 
|-
 
|-
|4147032
+
| 4147032  
|Bogsta församling A I:11, 1851-1855
+
| Bogsta församling A I:11, 1851-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1851-1855
+
| 11, 1851-1855  
|"Med ortregister.<br>Innehåller även:<br>1) In- och utflyttningslängd 1851-1855;<br>2) Längd å nattvardsungdom 1851-1855."
+
| "Med ortregister.<br>Innehåller även:<br>1) In- och utflyttningslängd 1851-1855;<br>2) Längd å nattvardsungdom 1851-1855."
 
|-
 
|-
|4147032
+
| 4147032  
|Bogsta församling A I:12, 1856-1860
+
| Bogsta församling A I:12, 1856-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1856-1860
+
| 12, 1856-1860  
|"Med ortregister.<br>Innehåller även:<br>1) In- och utflyttningslängd 1856-1860;<br>2) Längd å nattvardsungdom 1856-1860."
+
| "Med ortregister.<br>Innehåller även:<br>1) In- och utflyttningslängd 1856-1860;<br>2) Längd å nattvardsungdom 1856-1860."
 
|-
 
|-
|4147032
+
| 4147032  
|Bogsta församling C:1, 1674-1730
+
| Bogsta församling C:1, 1674-1730  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1674-1730
+
| 1, 1674-1730  
|Med register (nytt).<br>Saknas: 1711-1713 (till större delen) samt 1726-1728 (delvis).<br>Födelseboken är under åren 1674-1687 med säkerhet ofullständigt förd.<br>Volymen är skadad och mycket defekt (börjar med pag. 50), varigenom en del av födelseboken, en del av dödboken (se nedan) samt sannolikt hela vigselboken för angiven tid gått förlorade. Även inuti volymen samt troligen i dess slut defekter. Förelåg i band av 1864 med felaktig inbindning (se registersidan i volymen).<br>Innehåller även: Dödbok 1673-1729 (ang. luckor se under F).
+
| Med register (nytt).<br>Saknas: 1711-1713 (till större delen) samt 1726-1728 (delvis).<br>Födelseboken är under åren 1674-1687 med säkerhet ofullständigt förd.<br>Volymen är skadad och mycket defekt (börjar med pag. 50), varigenom en del av födelseboken, en del av dödboken (se nedan) samt sannolikt hela vigselboken för angiven tid gått förlorade. Även inuti volymen samt troligen i dess slut defekter. Förelåg i band av 1864 med felaktig inbindning (se registersidan i volymen).<br>Innehåller även: Dödbok 1673-1729 (ang. luckor se under F).
 
|-
 
|-
|4147032
+
| 4147032  
|Bogsta församling C:2, 1744-1806
+
| Bogsta församling C:2, 1744-1806  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1744-1806
+
| 2, 1744-1806  
|"Volymen synes vara defekt (börjar med pag. 57- dock ej fullständigt paginerad) - är nybunden år 1864.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1744-1806 (se närmare under E);<br>2) Dödbok 1742-1805 (se närmare under F);<br>3) Trolovning 1762."
+
| "Volymen synes vara defekt (börjar med pag. 57- dock ej fullständigt paginerad) - är nybunden år 1864.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1744-1806 (se närmare under E);<br>2) Dödbok 1742-1805 (se närmare under F);<br>3) Trolovning 1762."
 
|-
 
|-
|4147032
+
| 4147032  
|Bogsta församling C:3, 1807-1822
+
| Bogsta församling C:3, 1807-1822  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1807-1822
+
| 3, 1807-1822  
|"Konserverad 1934/35.<br>Volymen är skadad genom en gång skedt utrivande av oskrivna blad.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1807-1822;<br>2) Dödbok 1807-1822."
+
| "Konserverad 1934/35.<br>Volymen är skadad genom en gång skedt utrivande av oskrivna blad.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1807-1822;<br>2) Dödbok 1807-1822."
 
|-
 
|-
|4147032
+
| 4147032  
|Bogsta församling C:4, 1823-1861
+
| Bogsta församling C:4, 1823-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1823-1861
+
| 4, 1823-1861  
|"1823--1861-05-01. Innehåller även: 1) Vigselbok 1823-1860;<br>2) Dödbok 1823--1861-05-01."
+
| "1823--1861-05-01. Innehåller även: 1) Vigselbok 1823-1860;<br>2) Dödbok 1823--1861-05-01."
 
|-
 
|-
|4147032
+
| 4147032  
|Bogsta församling L I a:1, 1732-1760
+
| Bogsta församling L I a:1, 1732-1760  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|1, 1732-1760
+
| 1, 1732-1760  
|Kyrkokladd.<br>Innehåller även:<br>Räkningar för fattigpenningar 1732-1759.
+
| Kyrkokladd.<br>Innehåller även:<br>Räkningar för fattigpenningar 1732-1759.
 
|-
 
|-
|4147033
+
| 4147033  
|Bälinge församling A I:1, 1689-1713
+
| Bälinge församling A I:1, 1689-1713  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1689-1713
+
| 1, 1689-1713  
|1689-1690,1695-1696,1699-1710(13).Katekismilängd. Vol. är tämligen svårt fuktskadad. Defekt i början. Äldsta upplägget, härrörande från kyrkoherde Ericus Erici Lundii tid (död april 1691), har daterats till tiden 1689-1690 på grund av data för nattvardsgång (detta upplägg defekt).
+
| 1689-1690,1695-1696,1699-1710(13).Katekismilängd. Vol. är tämligen svårt fuktskadad. Defekt i början. Äldsta upplägget, härrörande från kyrkoherde Ericus Erici Lundii tid (död april 1691), har daterats till tiden 1689-1690 på grund av data för nattvardsgång (detta upplägg defekt).
 
|-
 
|-
|4147033
+
| 4147033  
|Bälinge församling A I:2, 1794-1809
+
| Bälinge församling A I:2, 1794-1809  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1794-1809
+
| 2, 1794-1809  
|"Fördelad i tre upplägg:<br>1) Anteckningar från 1794;<br>2) Anteckningar från 1795-1799;<br>3) Anteckningar från 1800-1809."
+
| "Fördelad i tre upplägg:<br>1) Anteckningar från 1794;<br>2) Anteckningar från 1795-1799;<br>3) Anteckningar från 1800-1809."
 
|-
 
|-
|4147033
+
| 4147033  
|Bälinge församling A I:3, 1810-1815
+
| Bälinge församling A I:3, 1810-1815  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1810-1815
+
| 3, 1810-1815  
|Upplagd endast för åren 1810-1814 men har anteckningar om avgång även för 1815.
+
| Upplagd endast för åren 1810-1814 men har anteckningar om avgång även för 1815.
 
|-
 
|-
|4147033
+
| 4147033  
|Bälinge församling A I:4, 1816-1820
+
| Bälinge församling A I:4, 1816-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1816-1820
+
| 4, 1816-1820  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147033
+
| 4147033  
|Bälinge församling A I:5, 1821-1825
+
| Bälinge församling A I:5, 1821-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1821-1825
+
| 5, 1821-1825  
|Uppslag 1-172. Med ortregister.
+
| Uppslag 1-172. Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147041
+
| 4147041  
|Bälinge församling A I:6, 1826-1831
+
| Bälinge församling A I:6, 1826-1831  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1826-1831
+
| 6, 1826-1831  
|1826-1830(31). Uppslag 1-175. Med ortregister.
+
| 1826-1830(31). Uppslag 1-175. Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147041
+
| 4147041  
|Bälinge församling A I:7, 1831-1835
+
| Bälinge församling A I:7, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1831-1835
+
| 7, 1831-1835  
|Uppslag 1-191. Med ortregister.
+
| Uppslag 1-191. Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147041
+
| 4147041  
|Bälinge församling A I:8, 1836-1839
+
| Bälinge församling A I:8, 1836-1839  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1836-1839
+
| 8, 1836-1839  
|"Med ortregister i vol:s slut. Innehåller även:<br>1) Längd över nattvardsungdom<br>1838-1839;<br>2) Uppgifter om antalet kommunikanter 1838-1839;<br>3) Förteckning på torp etc., som hava fyra vaccinerade barn 1837."
+
| "Med ortregister i vol:s slut. Innehåller även:<br>1) Längd över nattvardsungdom<br>1838-1839;<br>2) Uppgifter om antalet kommunikanter 1838-1839;<br>3) Förteckning på torp etc., som hava fyra vaccinerade barn 1837."
 
|-
 
|-
|4147041
+
| 4147041  
|Bälinge församling A I:9, 1839-1844
+
| Bälinge församling A I:9, 1839-1844  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1839-1844
+
| 9, 1839-1844  
|"Med ortregister i vol:s slut. Innehåller även:<br>1) Längd över nattvardsungdom 1840-1844;<br>2) Uppgifter om antalet kommunikanter 1839-1844."
+
| "Med ortregister i vol:s slut. Innehåller även:<br>1) Längd över nattvardsungdom 1840-1844;<br>2) Uppgifter om antalet kommunikanter 1839-1844."
 
|-
 
|-
|4147041
+
| 4147041  
|Bälinge församling B:1, 1794-1816
+
| Bälinge församling B:1, 1794-1816  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1794-1816
+
| 1, 1794-1816  
|"Innehåller:<br>1) Utflyttningslängd 1794-1816;<br>2) Inflyttningslängd 1802-1816."
+
| "Innehåller:<br>1) Utflyttningslängd 1794-1816;<br>2) Inflyttningslängd 1802-1816."
 
|-
 
|-
|4147041
+
| 4147041  
|Bälinge församling B:2, 1838-1860
+
| Bälinge församling B:2, 1838-1860  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1838-1860
+
| 2, 1838-1860  
|Med januari - mars 1861, som skrivits om i B:3.
+
| Med januari - mars 1861, som skrivits om i B:3.
 
|-
 
|-
|4147042
+
| 4147042  
|Bälinge församling C:1, 1688-1712
+
| Bälinge församling C:1, 1688-1712  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1688-1712
+
| 1, 1688-1712  
|"Anteckningar för 1688 defekta. Konserverad 1934/1935.<br>Vol., som delvis är skadad, utgör ett samlingsband, däri åtminstone två ursprungliga skilda volymer ingå.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1688-1711;<br>2) Dödbok 1694-1711(12);<br>3) Sockenstämmoprotokoll 1695-1702;<br>4) Kyrkokassans skuldbok 1666-1691;<br>5) Kyrkokassans huvudräkning 1678-1680,1687-1711;<br>6) Kyrkokassans specialräkning 1692-1711;<br>7) Kyrkoinventarier 1688, 1694;<br>8) Anteckningar om tillökning i inventariet 1694-1724;<br>9) Bänkdelning 1693."
+
| "Anteckningar för 1688 defekta. Konserverad 1934/1935.<br>Vol., som delvis är skadad, utgör ett samlingsband, däri åtminstone två ursprungliga skilda volymer ingå.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1688-1711;<br>2) Dödbok 1694-1711(12);<br>3) Sockenstämmoprotokoll 1695-1702;<br>4) Kyrkokassans skuldbok 1666-1691;<br>5) Kyrkokassans huvudräkning 1678-1680,1687-1711;<br>6) Kyrkokassans specialräkning 1692-1711;<br>7) Kyrkoinventarier 1688, 1694;<br>8) Anteckningar om tillökning i inventariet 1694-1724;<br>9) Bänkdelning 1693."
 
|-
 
|-
|4147042
+
| 4147042  
|Bälinge församling C:2, 1712-1742
+
| Bälinge församling C:2, 1712-1742  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1712-1742
+
| 2, 1712-1742  
|"Innehåller även:<br>1) Lysnings- och vigselbok 1712-1742;<br>2) Död- och begravningsbok 1712-1742."
+
| "Innehåller även:<br>1) Lysnings- och vigselbok 1712-1742;<br>2) Död- och begravningsbok 1712-1742."
 
|-
 
|-
|4147042
+
| 4147042  
|Bälinge församling C:3, 1742-1789
+
| Bälinge församling C:3, 1742-1789  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1742-1789
+
| 3, 1742-1789  
|"Innehåller även:<br>1) Lysnings- och vigselbok 1742-1789;<br>2) Död- och begravningsbok 1742-1789."
+
| "Innehåller även:<br>1) Lysnings- och vigselbok 1742-1789;<br>2) Död- och begravningsbok 1742-1789."
 
|-
 
|-
|4147042
+
| 4147042  
|Bälinge församling C:4, 1790-1835
+
| Bälinge församling C:4, 1790-1835  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1790-1835
+
| 4, 1790-1835  
|"Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1790-1835;<br>2) Dödbok 1790-1835."
+
| "Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1790-1835;<br>2) Dödbok 1790-1835."
 
|-
 
|-
|4147042
+
| 4147042  
|Bälinge församling C:5, 1836-1860
+
| Bälinge församling C:5, 1836-1860  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1836-1860
+
| 5, 1836-1860  
|"Med anteckningar januari - mars 1861, som skrivits om i C:7. I bokens slut finnes särskild längd över oäkta barn 1836-1839. Innehåller även:<br>1) Lysnings- och vigselbok 1836-1861;<br>2) Död- och begravningsbok 1836-1861."
+
| "Med anteckningar januari - mars 1861, som skrivits om i C:7. I bokens slut finnes särskild längd över oäkta barn 1836-1839. Innehåller även:<br>1) Lysnings- och vigselbok 1836-1861;<br>2) Död- och begravningsbok 1836-1861."
 
|-
 
|-
|4147042
+
| 4147042  
|Bälinge församling L I a:1, 1609-1692
+
| Bälinge församling L I a:1, 1609-1692  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|1, 1609-1692
+
| 1, 1609-1692  
|Luckor 1656 och 1673-1681. Räkenskapen innehåller även anteckningar om gåvor till invetariet och andra gåvor in natura. Innehåller även sockenordning 1614, prästgårdsinventarium 1609, husesyn å prästgården 1654,<br>bänkdelning 1670 och synodalstadga 1656.
+
| Luckor 1656 och 1673-1681. Räkenskapen innehåller även anteckningar om gåvor till invetariet och andra gåvor in natura. Innehåller även sockenordning 1614, prästgårdsinventarium 1609, husesyn å prästgården 1654,<br>bänkdelning 1670 och synodalstadga 1656.
 
|-
 
|-
|4147043
+
| 4147043  
|Bärbo församling A I:1, 1746-1754
+
| Bärbo församling A I:1, 1746-1754  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1746-1754
+
| 1, 1746-1754  
|Volymen är ett i senare tid åstadkommet samlingsband av två volymer. Innehåller även:<br>Kyrkokassans huvudräkning 1745-1862.
+
| Volymen är ett i senare tid åstadkommet samlingsband av två volymer. Innehåller även:<br>Kyrkokassans huvudräkning 1745-1862.
 
|-
 
|-
|4147043
+
| 4147043  
|Bärbo församling A I:2, 1755-1779
+
| Bärbo församling A I:2, 1755-1779  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1755-1779
+
| 2, 1755-1779  
|"Fördelad i tre upplägg:<br>1) 1755-1761;<br>2) 1762-1770;<br>3) 1771-1779."
+
| "Fördelad i tre upplägg:<br>1) 1755-1761;<br>2) 1762-1770;<br>3) 1771-1779."
 
|-
 
|-
|4147043
+
| 4147043  
|Bärbo församling A I:3, 1780-1794
+
| Bärbo församling A I:3, 1780-1794  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1780-1794
+
| 3, 1780-1794  
|"Fördelad i två upplägg:<br>1) 1780-1789;<br>2) 1790-1794."
+
| "Fördelad i två upplägg:<br>1) 1780-1789;<br>2) 1790-1794."
 
|-
 
|-
|4147043
+
| 4147043  
|Bärbo församling A I:4, 1795-1807
+
| Bärbo församling A I:4, 1795-1807  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1795-1807
+
| 4, 1795-1807  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147043
+
| 4147043  
|Bärbo församling A I:5, 1807-1813
+
| Bärbo församling A I:5, 1807-1813  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1807-1813
+
| 5, 1807-1813  
|Med ortregister. Innehåller även utflyttningslängd 1812.
+
| Med ortregister. Innehåller även utflyttningslängd 1812.
 
|-
 
|-
|4147043
+
| 4147043  
|Bärbo församling A I:6, 1813-1819
+
| Bärbo församling A I:6, 1813-1819  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1813-1819
+
| 6, 1813-1819  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147043
+
| 4147043  
|Bärbo församling A I:7, 1819-1825
+
| Bärbo församling A I:7, 1819-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1819-1825
+
| 7, 1819-1825  
|Med ortregister. Innehåller även<br>längd över nattvardsungdom 1822-1825.
+
| Med ortregister. Innehåller även<br>längd över nattvardsungdom 1822-1825.
 
|-
 
|-
|4147043
+
| 4147043  
|Bärbo församling A I:8, 1826-1830
+
| Bärbo församling A I:8, 1826-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1826-1830
+
| 8, 1826-1830  
|Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1826-1830.
+
| Med ortregister. Innehåller även konfirmationslängd 1826-1830.
 
|-
 
|-
|4147043
+
| 4147043  
|Bärbo församling A I:9, 1831-1835
+
| Bärbo församling A I:9, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1831-1835
+
| 9, 1831-1835  
|"Med ortregister i volymens slut. Innehåller även:<br>1) Längd över nattvardsungdom 1831-1835;<br>2) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1831-1835;<br>3) Förteckning på personer, som föreslås erhålla biblar från Södermanlands bibelsällskap 1832-1833."
+
| "Med ortregister i volymens slut. Innehåller även:<br>1) Längd över nattvardsungdom 1831-1835;<br>2) Uppgifter om antalet nattvardsgäster 1831-1835;<br>3) Förteckning på personer, som föreslås erhålla biblar från Södermanlands bibelsällskap 1832-1833."
 
|-
 
|-
|4147044
+
| 4147044  
|Bärbo församling A I:10, 1836-1840
+
| Bärbo församling A I:10, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1836-1840
+
| 10, 1836-1840  
|Med ortregister i volymens slut. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1840 och<br>uppgifter om antalet nattvardsgäster 1836-1840.
+
| Med ortregister i volymens slut. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1840 och<br>uppgifter om antalet nattvardsgäster 1836-1840.
 
|-
 
|-
|4147044
+
| 4147044  
|Bärbo församling C:1, 1651-1754
+
| Bärbo församling C:1, 1651-1754  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1651-1754
+
| 1, 1651-1754  
|"Gäller tiden 1651-1666, 1688, 1696-1709, 1711-1754. Kapsel.<br>Saknas för mellanliggande år. Denna volym är skänkt av riksrådet Schering Rosenhane. Den har vid ett par tillfällen restaurerats och ombundits tyvärr så att texten här och var skadats.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1651-1665, 1738-1753;<br>2) Dödbok 1651-1665, 1697-1698, 1720-1753;<br>3) Kyrkans huvudräkning 1650-1745;<br>4) Kyrkoinventarier c:a 1650, 1735, 1807, 1814 (se närmare under N);<br>5) Anteckningar om inventariets förbättring 1690-1739;<br>6) Series pastorum 1567-1820;<br>7) Prostvisitationsprotokoll 1782, 1795, 1820;<br>8) Anteckningar om kyrkoreparation 1677;<br>9) Anteckningar om gravbyggnad (Rosenhane-Creutz) 1784;<br>10) ""Om kyrkioherdarnes förändringar"" 1649-1773;<br>11) Balkdelning 1651;<br>12) Sockenstadgor 1650-talet<br>(se närmare under O)."
+
| "Gäller tiden 1651-1666, 1688, 1696-1709, 1711-1754. Kapsel.<br>Saknas för mellanliggande år. Denna volym är skänkt av riksrådet Schering Rosenhane. Den har vid ett par tillfällen restaurerats och ombundits tyvärr så att texten här och var skadats.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1651-1665, 1738-1753;<br>2) Dödbok 1651-1665, 1697-1698, 1720-1753;<br>3) Kyrkans huvudräkning 1650-1745;<br>4) Kyrkoinventarier c:a 1650, 1735, 1807, 1814 (se närmare under N);<br>5) Anteckningar om inventariets förbättring 1690-1739;<br>6) Series pastorum 1567-1820;<br>7) Prostvisitationsprotokoll 1782, 1795, 1820;<br>8) Anteckningar om kyrkoreparation 1677;<br>9) Anteckningar om gravbyggnad (Rosenhane-Creutz) 1784;<br>10) ""Om kyrkioherdarnes förändringar"" 1649-1773;<br>11) Balkdelning 1651;<br>12) Sockenstadgor 1650-talet<br>(se närmare under O)."
 
|-
 
|-
|4147044
+
| 4147044  
|Bärbo församling C:2, 1754-1811
+
| Bärbo församling C:2, 1754-1811  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1754-1811
+
| 2, 1754-1811  
|Innehåller även vigselbok 1756-1810, dödbok 1755-181 och<br>in- och utflyttningslängd 1822-1825.
+
| Innehåller även vigselbok 1756-1810, dödbok 1755-181 och<br>in- och utflyttningslängd 1822-1825.
 
|-
 
|-
|4147044
+
| 4147044  
|Bärbo församling C:3, 1812-1825
+
| Bärbo församling C:3, 1812-1825  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1812-1825
+
| 3, 1812-1825  
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1826-1860,<br>lysnings- och vigselbok 1812-1861 och död- och begravningsbok 1812-1861.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängd 1826-1860,<br>lysnings- och vigselbok 1812-1861 och död- och begravningsbok 1812-1861.
 
|-
 
|-
|4147044
+
| 4147044  
|Bärbo församling C:5, 1848-1859
+
| Bärbo församling C:5, 1848-1859  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1848-1859
+
| 5, 1848-1859  
|Duplett. Innehåller även<br>duplett av vigselbok 1848-1859 och duplett av dödbok 1848-1859.
+
| Duplett. Innehåller även<br>duplett av vigselbok 1848-1859 och duplett av dödbok 1848-1859.
 
|-
 
|-
|4147045
+
| 4147045  
|Dunkers församling A I:1, 1736-1742
+
| Dunkers församling A I:1, 1736-1742  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1736-1742
+
| 1, 1736-1742  
|Innehåller även utflyttningslängd för Dunker 1736-1742, inflyttningslängd för Dunker<br>1735-1738, husförhörslängd för Lilla Malma 1736-1741 och utflyttningslängd för Lilla Malma 1736-1738, 1740-1742.
+
| Innehåller även utflyttningslängd för Dunker 1736-1742, inflyttningslängd för Dunker<br>1735-1738, husförhörslängd för Lilla Malma 1736-1741 och utflyttningslängd för Lilla Malma 1736-1738, 1740-1742.
 
|-
 
|-
|4147045
+
| 4147045  
|Dunkers församling A I:2, 1743-1747
+
| Dunkers församling A I:2, 1743-1747  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1743-1747
+
| 2, 1743-1747  
|Defekt i början. Innehåller även utflyttningslängd för Dunker 1744-1747, inflyttningslängd för Dunker 1744,<br>utflyttningslängd för Lilla Malma 1744-1747, inflyttningslängd för Lilla Malma 1744, husförhörslängd för Lilla Malma 1744-1746 och avlösningslängd 1745-1749.
+
| Defekt i början. Innehåller även utflyttningslängd för Dunker 1744-1747, inflyttningslängd för Dunker 1744,<br>utflyttningslängd för Lilla Malma 1744-1747, inflyttningslängd för Lilla Malma 1744, husförhörslängd för Lilla Malma 1744-1746 och avlösningslängd 1745-1749.
 
|-
 
|-
|4147045
+
| 4147045  
|Dunkers församling A I:3, 1747-1762
+
| Dunkers församling A I:3, 1747-1762  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1747-1762
+
| 3, 1747-1762  
|Fördelad i två upplägg:<br>1747-1754 (med register i volymens slut),<br>1755-1762 (utan register).<br>Innehåller även utlyttningslängd 1758-1762 och längd å nattvardsungdom 1748-1761.
+
| Fördelad i två upplägg:<br>1747-1754 (med register i volymens slut),<br>1755-1762 (utan register).<br>Innehåller även utlyttningslängd 1758-1762 och längd å nattvardsungdom 1748-1761.
 
|-
 
|-
|4147045
+
| 4147045  
|Dunkers församling A I:4, 1762-1771
+
| Dunkers församling A I:4, 1762-1771  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1762-1771
+
| 4, 1762-1771  
|Uppslag 1- 235. Volymen är något skadad i början och troligen defekt i slutet. Vid en senare inbindning har densamma skurits för hårdt, varigenom texten något stympats.
+
| Uppslag 1- 235. Volymen är något skadad i början och troligen defekt i slutet. Vid en senare inbindning har densamma skurits för hårdt, varigenom texten något stympats.
 
|-
 
|-
|4147046
+
| 4147046  
|Dunkers församling A I:5, 1772-1781
+
| Dunkers församling A I:5, 1772-1781  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1772-1781
+
| 5, 1772-1781  
|Med ortregister. Uppslag 26 saknas. Vid en någon gång före överlämnandet till landsarkivet skedd ombindning har volymen alltför hårdt skurits, varigenom texter något skadats, särskildt hava foliesiffrorna så godt som fullständigt bortskurits.
+
| Med ortregister. Uppslag 26 saknas. Vid en någon gång före överlämnandet till landsarkivet skedd ombindning har volymen alltför hårdt skurits, varigenom texter något skadats, särskildt hava foliesiffrorna så godt som fullständigt bortskurits.
 
|-
 
|-
|4147046
+
| 4147046  
|Dunkers församling A I:6, 1782-1791
+
| Dunkers församling A I:6, 1782-1791  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1782-1791
+
| 6, 1782-1791  
|Volymen har vid någon före överlämnandet till landsarkivet skedd ombindning skurits allt för nära texten.
+
| Volymen har vid någon före överlämnandet till landsarkivet skedd ombindning skurits allt för nära texten.
 
|-
 
|-
|4147046
+
| 4147046  
|Dunkers församling A I:7, 1792-1801
+
| Dunkers församling A I:7, 1792-1801  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1792-1801
+
| 7, 1792-1801  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147047
+
| 4147047  
|Dunkers församling A I:8, 1802-1810
+
| Dunkers församling A I:8, 1802-1810  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1802-1810
+
| 8, 1802-1810  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147047
+
| 4147047  
|Dunkers församling A I:9, 1811-1816
+
| Dunkers församling A I:9, 1811-1816  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1811-1816
+
| 9, 1811-1816  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147047
+
| 4147047  
|Dunkers församling A I:10, 1817-1821
+
| Dunkers församling A I:10, 1817-1821  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1817-1821
+
| 10, 1817-1821  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147047
+
| 4147047  
|Dunkers församling A I:11, 1822-1826
+
| Dunkers församling A I:11, 1822-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1822-1826
+
| 11, 1822-1826  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147047
+
| 4147047  
|Dunkers församling A I:12, 1827-1831
+
| Dunkers församling A I:12, 1827-1831  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1827-1831
+
| 12, 1827-1831  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147048
+
| 4147048  
|Dunkers församling A I:13, 1831-1835
+
| Dunkers församling A I:13, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1831-1835
+
| 13, 1831-1835  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147048
+
| 4147048  
|Dunkers församling A I:14, 1836-1840
+
| Dunkers församling A I:14, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14, 1836-1840
+
| 14, 1836-1840  
|Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1836-1840.
+
| Med ortregister. Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1836-1840.
 
|-
 
|-
|4147048
+
| 4147048  
|Dunkers församling B:1, 1816-1846
+
| Dunkers församling B:1, 1816-1846  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1816-1846
+
| 1, 1816-1846  
|T o m 1846-07-31.
+
| T o m 1846-07-31.
 
|-
 
|-
|4147048
+
| 4147048  
|Dunkers församling C:1, 1666-1705
+
| Dunkers församling C:1, 1666-1705  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1666-1705
+
| 1, 1666-1705  
|Innehåller även<br>vigselbok 1666-1705, dödbok 1666-1705 och avlösningslängd 1693-1727.
+
| Innehåller även<br>vigselbok 1666-1705, dödbok 1666-1705 och avlösningslängd 1693-1727.
 
|-
 
|-
|4147048
+
| 4147048  
|Dunkers församling C:2, 1706-1764
+
| Dunkers församling C:2, 1706-1764  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1706-1764
+
| 2, 1706-1764  
|Innehåller även vigselbok 1706-1764 och dödbok 1706-1764.
+
| Innehåller även vigselbok 1706-1764 och dödbok 1706-1764.
 
|-
 
|-
|4147048
+
| 4147048  
|Dunkers församling C:3, 1765-1827
+
| Dunkers församling C:3, 1765-1827  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1765-1827
+
| 3, 1765-1827  
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1765-1827 och död- och begravningsbok 1765-1827.
+
| Innehåller även lysnings- och vigselbok 1765-1827 och död- och begravningsbok 1765-1827.
 
|-
 
|-
|4147049
+
| 4147049  
|Eskilstuna Klosters församling A I a:1, 1779-1788
+
| Eskilstuna Klosters församling A I a:1, 1779-1788  
|A I a Husförhörslängder, gemensam serie
+
| A I a Husförhörslängder, gemensam serie  
|1, 1779-1788
+
| 1, 1779-1788  
|Gemensam för alla församlingar.
+
| Gemensam för alla församlingar.
 
|-
 
|-
|4147049
+
| 4147049  
|Eskilstuna Klosters församling A I a:2 a, 1789-1799
+
| Eskilstuna Klosters församling A I a:2 a, 1789-1799  
|A I a Husförhörslängder, gemensam serie
+
| A I a Husförhörslängder, gemensam serie  
|2 a, 1789-1799
+
| 2 a, 1789-1799  
|Eskilstuna stad, Fristaden och bruken 1790-1799 (med personregister).<br>Se även D II:1-3.
+
| Eskilstuna stad, Fristaden och bruken 1790-1799 (med personregister).<br>Se även D II:1-3.
 
|-
 
|-
|4147049
+
| 4147049  
|Eskilstuna Klosters församling A I a:2 b, 1789-1799
+
| Eskilstuna Klosters församling A I a:2 b, 1789-1799  
|A I a Husförhörslängder, gemensam serie
+
| A I a Husförhörslängder, gemensam serie  
|2 b, 1789-1799
+
| 2 b, 1789-1799  
|Kloster och Fors 1789-1798.<br>Se även D II:1-3.
+
| Kloster och Fors 1789-1798.<br>Se även D II:1-3.
 
|-
 
|-
|4147050
+
| 4147050  
|Eskilstuna Klosters församling A I a:3 a, 1799-1800
+
| Eskilstuna Klosters församling A I a:3 a, 1799-1800  
|A I a Husförhörslängder, gemensam serie
+
| A I a Husförhörslängder, gemensam serie  
|3 a, 1799-1800
+
| 3 a, 1799-1800  
|Eskilstuna stad, Fristaden och bruken 1799-1800 (med personregister).<br>Se även D II:1-3.
+
| Eskilstuna stad, Fristaden och bruken 1799-1800 (med personregister).<br>Se även D II:1-3.
 
|-
 
|-
|4147050
+
| 4147050  
|Eskilstuna Klosters församling A I a:3 b, 1799-1800
+
| Eskilstuna Klosters församling A I a:3 b, 1799-1800  
|A I a Husförhörslängder, gemensam serie
+
| A I a Husförhörslängder, gemensam serie  
|3 b, 1799-1800
+
| 3 b, 1799-1800  
|Kloster och Fors 1799-1800 (med ortregister).<br>Se även D II:1-3.<br>Serien avslutad. se vidare serierna A I b-f.
+
| Kloster och Fors 1799-1800 (med ortregister).<br>Se även D II:1-3.<br>Serien avslutad. se vidare serierna A I b-f.
 
|-
 
|-
|4147050
+
| 4147050  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:1, 1801-1804
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:1, 1801-1804  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|1, 1801-1804
+
 
|Med personregister.
+
| 1, 1801-1804  
 +
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147050
+
| 4147050  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:2, 1804-1808
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:2, 1804-1808  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|2, 1804-1808
+
 
|Med personregister.
+
| 2, 1804-1808  
 +
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147050
+
| 4147050  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:3, 1809-1812
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:3, 1809-1812  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|3, 1809-1812
+
 
|Med personregister.
+
| 3, 1809-1812  
 +
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147075
+
| 4147075  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:4, 1812-1814
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:4, 1812-1814  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|4, 1812-1814
+
 
|Med personregister.
+
| 4, 1812-1814  
 +
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147075
+
| 4147075  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:5, 1814-1816
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:5, 1814-1816  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|5, 1814-1816
+
 
|Med personregister.
+
| 5, 1814-1816  
 +
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147075
+
| 4147075  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:6, 1817-1819
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:6, 1817-1819  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|6, 1817-1819
+
 
|Med personregister.
+
| 6, 1817-1819  
 +
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147075
+
| 4147075  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:7, 1819-1822
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:7, 1819-1822  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|7, 1819-1822
+
 
|Med personregister.
+
| 7, 1819-1822  
 +
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147075
+
| 4147075  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:8, 1823-1825
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:8, 1823-1825  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|8, 1823-1825
+
 
|Med personregister.
+
| 8, 1823-1825  
 +
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147076
+
| 4147076  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:9, 1826-1828
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:9, 1826-1828  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|9, 1826-1828
+
 
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder (konceptartade, bland anteckningar till förhören i vol:s början och slut) 1827, 1829.
+
| 9, 1826-1828  
 +
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder (konceptartade, bland anteckningar till förhören i vol:s början och slut) 1827, 1829.
 
|-
 
|-
|4147076
+
| 4147076  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:10, 1829-1831
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:10, 1829-1831  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|10, 1829-1831
+
 
|Med personregister. Innehåller även<br>konfirmationslängder (koncept) 1830-1832.
+
| 10, 1829-1831  
 +
| Med personregister. Innehåller även<br>konfirmationslängder (koncept) 1830-1832.
 
|-
 
|-
|4147076
+
| 4147076  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:11, 1832-1835
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:11, 1832-1835  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|11, 1832-1835
+
 
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1833-1834, 1836.
+
| 11, 1832-1835  
 +
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1833-1834, 1836.
 
|-
 
|-
|4147076
+
| 4147076  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:12, 1836-1839
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:12, 1836-1839  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|12, 1836-1839
+
 
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1837-1839.
+
| 12, 1836-1839  
 +
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1837-1839.
 
|-
 
|-
|4147077
+
| 4147077  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:13, 1839-1843
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:13, 1839-1843  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|13, 1839-1843
+
 
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1840-1844.
+
| 13, 1839-1843  
 +
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1840-1844.
 
|-
 
|-
|4147077
+
| 4147077  
|Eskilstuna Klosters församling A I b:14, 1844-1848
+
| Eskilstuna Klosters församling A I b:14, 1844-1848  
|"A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors
+
| "A I b Husförhörslängder för Eskilstuna: Gamla staden, Nya staden, Carl-Gustafs stad (""Stadsförsamlingen"") samt Gredby i Fors  
socken"
+
socken"  
|14, 1844-1848
+
 
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1845-1849.
+
| 14, 1844-1848  
 +
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1845-1849.
 
|-
 
|-
|4147078
+
| 4147078  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:1, 1800-1802
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:1, 1800-1802  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|1, 1800-1802
+
| 1, 1800-1802  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147078
+
| 4147078  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:2, 1803-1805
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:2, 1803-1805  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|2, 1803-1805
+
| 2, 1803-1805  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147078
+
| 4147078  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:3, 1805-1809
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:3, 1805-1809  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|3, 1805-1809
+
| 3, 1805-1809  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147078
+
| 4147078  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:4, 1810-1812
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:4, 1810-1812  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|4, 1810-1812
+
| 4, 1810-1812  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147078
+
| 4147078  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:5, 1812-1814
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:5, 1812-1814  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|5, 1812-1814
+
| 5, 1812-1814  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147079
+
| 4147079  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:6, 1814-1816
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:6, 1814-1816  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|6, 1814-1816
+
| 6, 1814-1816  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147079
+
| 4147079  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:7, 1817-1819
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:7, 1817-1819  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|7, 1817-1819
+
| 7, 1817-1819  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147079
+
| 4147079  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:8, 1820-1821
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:8, 1820-1821  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|8, 1820-1821
+
| 8, 1820-1821  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147079
+
| 4147079  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:9, 1822-1824
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:9, 1822-1824  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|9, 1822-1824
+
| 9, 1822-1824  
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder (konceptartade, bland husförhörsanteckningar i volymens slut) 1823-1825.
+
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder (konceptartade, bland husförhörsanteckningar i volymens slut) 1823-1825.
 
|-
 
|-
|4147080
+
| 4147080  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:10 a, 1825-1826
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:10 a, 1825-1826  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|10 a, 1825-1826
+
| 10 a, 1825-1826  
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd (koncept) 1826-1827.
+
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd (koncept) 1826-1827.
 
|-
 
|-
|4147080
+
| 4147080  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:10 b, 1826-
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:10 b, 1826-  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|10 b, 1826-
+
| 10 b, 1826-  
|För gården n:r 19 i Fristaden.
+
| För gården n:r 19 i Fristaden.
 
|-
 
|-
|4147080
+
| 4147080  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:11, 1826-1828
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:11, 1826-1828  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|11, 1826-1828
+
| 11, 1826-1828  
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd (koncept) 1827.
+
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd (koncept) 1827.
 
|-
 
|-
|4147080
+
| 4147080  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:12, 1829-1831
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:12, 1829-1831  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|12, 1829-1831
+
| 12, 1829-1831  
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd (koncept) 1830-1832.
+
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd (koncept) 1830-1832.
 
|-
 
|-
|4147080
+
| 4147080  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:13, 1832-1834
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:13, 1832-1834  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|13, 1832-1834
+
| 13, 1832-1834  
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1833-1834.
+
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1833-1834.
 
|-
 
|-
|4147081
+
| 4147081  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:14, 1834-1836
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:14, 1834-1836  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|14, 1834-1836
+
| 14, 1834-1836  
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder (1835) 1836-1837.
+
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder (1835) 1836-1837.
 
|-
 
|-
|4147081
+
| 4147081  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:15, 1837-1840
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:15, 1837-1840  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|15, 1837-1840
+
| 15, 1837-1840  
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>knfirmationslängder 1838-1840.
+
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>knfirmationslängder 1838-1840.
 
|-
 
|-
|4147082
+
| 4147082  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:16, 1840-1844
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:16, 1840-1844  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|16, 1840-1844
+
| 16, 1840-1844  
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1841-1845.
+
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1841-1845.
 
|-
 
|-
|4147082
+
| 4147082  
|Eskilstuna Klosters församling A I c:17, 1845-1849
+
| Eskilstuna Klosters församling A I c:17, 1845-1849  
|A I c Husförhörslängder för Fristaden
+
| A I c Husförhörslängder för Fristaden  
|17, 1845-1849
+
| 17, 1845-1849  
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1846-1850.
+
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1846-1850.
 
|-
 
|-
|4147083
+
| 4147083  
|Eskilstuna Klosters församling A I d:1, 1800-1803
+
| Eskilstuna Klosters församling A I d:1, 1800-1803  
|A I d Husförhörslängder för Tunafors
+
| A I d Husförhörslängder för Tunafors  
|1, 1800-1803
+
| 1, 1800-1803  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147083
+
| 4147083  
|Eskilstuna Klosters församling A I d:2, 1804-1808
+
| Eskilstuna Klosters församling A I d:2, 1804-1808  
|A I d Husförhörslängder för Tunafors
+
| A I d Husförhörslängder för Tunafors  
|2, 1804-1808
+
| 2, 1804-1808  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147083
+
| 4147083  
|Eskilstuna Klosters församling A I d:3, 1809-1812
+
| Eskilstuna Klosters församling A I d:3, 1809-1812  
|A I d Husförhörslängder för Tunafors
+
| A I d Husförhörslängder för Tunafors  
|3, 1809-1812
+
| 3, 1809-1812  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147083
+
| 4147083  
|Eskilstuna Klosters församling A I d:4, 1813-1816
+
| Eskilstuna Klosters församling A I d:4, 1813-1816  
|A I d Husförhörslängder för Tunafors
+
| A I d Husförhörslängder för Tunafors  
|4, 1813-1816
+
| 4, 1813-1816  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147083
+
| 4147083  
|Eskilstuna Klosters församling A I d:5, 1817-1820
+
| Eskilstuna Klosters församling A I d:5, 1817-1820  
|A I d Husförhörslängder för Tunafors
+
| A I d Husförhörslängder för Tunafors  
|5, 1817-1820
+
| 5, 1817-1820  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147083
+
| 4147083  
|Eskilstuna Klosters församling A I d:6, 1821-1825
+
| Eskilstuna Klosters församling A I d:6, 1821-1825  
|A I d Husförhörslängder för Tunafors
+
| A I d Husförhörslängder för Tunafors  
|6, 1821-1825
+
| 6, 1821-1825  
|Med personregister.
+
| Med personregister.
 
|-
 
|-
|4147083
+
| 4147083  
|Eskilstuna Klosters församling A I d:7, 1826-1830
+
| Eskilstuna Klosters församling A I d:7, 1826-1830  
|A I d Husförhörslängder för Tunafors
+
| A I d Husförhörslängder för Tunafors  
|7, 1826-1830
+
| 7, 1826-1830  
|Med personregister.<br>Innehåller även<br>längd å nattvardsbarn (bland konceptanteckningar i volymens början) 1826, 1828-1830.
+
| Med personregister.<br>Innehåller även<br>längd å nattvardsbarn (bland konceptanteckningar i volymens början) 1826, 1828-1830.
 
|-
 
|-
|4147083
+
| 4147083  
|Eskilstuna Klosters församling A I d:8, 1831-1836
+
| Eskilstuna Klosters församling A I d:8, 1831-1836  
|A I d Husförhörslängder för Tunafors
+
| A I d Husförhörslängder för Tunafors  
|8, 1831-1836
+
| 8, 1831-1836  
|Innehåller även<br>konfirmationslängder 1832-1836.<br>Serien avslutad. Se vidare serien A I f.
+
| Innehåller även<br>konfirmationslängder 1832-1836.<br>Serien avslutad. Se vidare serien A I f.
 
|-
 
|-
|4147084
+
| 4147084  
|Eskilstuna Klosters församling A I e:1, 1800-1804
+
| Eskilstuna Klosters församling A I e:1, 1800-1804  
|A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling
+
| A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling  
|1, 1800-1804
+
| 1, 1800-1804  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147084
+
| 4147084  
|Eskilstuna Klosters församling A I e:2, 1805-1808
+
| Eskilstuna Klosters församling A I e:2, 1805-1808  
|A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling
+
| A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling  
|2, 1805-1808
+
| 2, 1805-1808  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147084
+
| 4147084  
|Eskilstuna Klosters församling A I e:3, 1808-1812
+
| Eskilstuna Klosters församling A I e:3, 1808-1812  
|A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling
+
| A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling  
|3, 1808-1812
+
| 3, 1808-1812  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147084
+
| 4147084  
|Eskilstuna Klosters församling A I e:4, 1812-1815
+
| Eskilstuna Klosters församling A I e:4, 1812-1815  
|A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling
+
| A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling  
|4, 1812-1815
+
| 4, 1812-1815  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147084
+
| 4147084  
|Eskilstuna Klosters församling A I e:5, 1816-1818
+
| Eskilstuna Klosters församling A I e:5, 1816-1818  
|A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling
+
| A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling  
|5, 1816-1818
+
| 5, 1816-1818  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147093
+
| 4147093  
|Eskilstuna Klosters församling A I e:11, 1839-1843
+
| Eskilstuna Klosters församling A I e:11, 1839-1843  
|A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling
+
| A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling  
|11, 1839-1843
+
| 11, 1839-1843  
|Innehåller även<br>konfirmationslängder 1840-1844.
+
| Innehåller även<br>konfirmationslängder 1840-1844.
 
|-
 
|-
|4147093
+
| 4147093  
|Eskilstuna Klosters församling A I e:12, 1844-1848
+
| Eskilstuna Klosters församling A I e:12, 1844-1848  
|A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling
+
| A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling  
|12, 1844-1848
+
| 12, 1844-1848  
|Innehåller även<br>konfirmationslängder 1845-1849.
+
| Innehåller även<br>konfirmationslängder 1845-1849.
 
|-
 
|-
|4147093
+
| 4147093  
|Eskilstuna Klosters församling A I f:1, 1801-1804
+
| Eskilstuna Klosters församling A I f:1, 1801-1804  
|A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling
+
| A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling  
|1, 1801-1804
+
| 1, 1801-1804  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147093
+
| 4147093  
|Eskilstuna Klosters församling A I f:2, 1805-1810
+
| Eskilstuna Klosters församling A I f:2, 1805-1810  
|A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling
+
| A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling  
|2, 1805-1810
+
| 2, 1805-1810  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147093
+
| 4147093  
|Eskilstuna Klosters församling A I f:3, 1811-1813
+
| Eskilstuna Klosters församling A I f:3, 1811-1813  
|A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling
+
| A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling  
|3, 1811-1813
+
| 3, 1811-1813  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147094
+
| 4147094  
|Eskilstuna Klosters församling A I e:6, 1819-1823
+
| Eskilstuna Klosters församling A I e:6, 1819-1823  
|A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling
+
| A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling  
|6, 1819-1823
+
| 6, 1819-1823  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147094
+
| 4147094  
|Eskilstuna Klosters församling A I e:7 a, 1823-1826
+
| Eskilstuna Klosters församling A I e:7 a, 1823-1826  
|A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling
+
| A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling  
|7 a, 1823-1826
+
| 7 a, 1823-1826  
|Med ortregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd 1824-1826 (bland konceptanteckningarna i vol:s början och slut).
+
| Med ortregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd 1824-1826 (bland konceptanteckningarna i vol:s början och slut).
 
|-
 
|-
|4147094
+
| 4147094  
|Eskilstuna Klosters församling A I e:7 b, 1826-
+
| Eskilstuna Klosters församling A I e:7 b, 1826-  
|A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling
+
| A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling  
|7 b, 1826-
+
| 7 b, 1826-  
|Över soldater i Kloster och Fors.
+
| Över soldater i Kloster och Fors.
 
|-
 
|-
|4147094
+
| 4147094  
|Eskilstuna Klosters församling A I e:8, 1826-1830
+
| Eskilstuna Klosters församling A I e:8, 1826-1830  
|A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling
+
| A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling  
|8, 1826-1830
+
| 8, 1826-1830  
|Med ortregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd (bland konceptanteckningar i vol:s början) 1828-1831.
+
| Med ortregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd (bland konceptanteckningar i vol:s början) 1828-1831.
 
|-
 
|-
|4147094
+
| 4147094  
|Eskilstuna Klosters församling A I e:9, 1831-1836
+
| Eskilstuna Klosters församling A I e:9, 1831-1836  
|A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling
+
| A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling  
|9, 1831-1836
+
| 9, 1831-1836  
|1831-1835 (1836).<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1832-1834, 1836.
+
| 1831-1835 (1836).<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1832-1834, 1836.
 
|-
 
|-
|4147094
+
| 4147094  
|Eskilstuna Klosters församling A I e:10, 1836-1839
+
| Eskilstuna Klosters församling A I e:10, 1836-1839  
|A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling
+
| A I e Husförhörslängder för Klosters landsförsamling  
|10, 1836-1839
+
| 10, 1836-1839  
|Innehåller även<br>konfirmationslängder 1837-1839.
+
| Innehåller även<br>konfirmationslängder 1837-1839.
 
|-
 
|-
|4147095
+
| 4147095  
|Eskilstuna Klosters församling A I f:4, 1814-1817
+
| Eskilstuna Klosters församling A I f:4, 1814-1817  
|A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling
+
| A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling  
|4, 1814-1817
+
| 4, 1814-1817  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147095
+
| 4147095  
|Eskilstuna Klosters församling A I f:5, 1818-1822
+
| Eskilstuna Klosters församling A I f:5, 1818-1822  
|A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling
+
| A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling  
|5, 1818-1822
+
| 5, 1818-1822  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147095
+
| 4147095  
|Eskilstuna Klosters församling A I f:6, 1822-1826
+
| Eskilstuna Klosters församling A I f:6, 1822-1826  
|A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling
+
| A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling  
|6, 1822-1826
+
| 6, 1822-1826  
|Med ortregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd (bland konceptanteckningar i volymens början och slut) 1823-1827.
+
| Med ortregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd (bland konceptanteckningar i volymens början och slut) 1823-1827.
 
|-
 
|-
|4147095
+
| 4147095  
|Eskilstuna Klosters församling A I f:7, 1826-1831
+
| Eskilstuna Klosters församling A I f:7, 1826-1831  
|A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling
+
| A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling  
|7, 1826-1831
+
| 7, 1826-1831  
|Med ortregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd (bland konceptanteckningar i vol:s början och slut) 1828-1831.
+
| Med ortregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängd (bland konceptanteckningar i vol:s början och slut) 1828-1831.
 
|-
 
|-
|4147095
+
| 4147095  
|Eskilstuna Klosters församling A I f:8, 1831-1835
+
| Eskilstuna Klosters församling A I f:8, 1831-1835  
|A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling
+
| A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling  
|8, 1831-1835
+
| 8, 1831-1835  
|Med ortregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1832-1834, 1836.
+
| Med ortregister.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1832-1834, 1836.
 
|-
 
|-
|4147095
+
| 4147095  
|Eskilstuna Klosters församling A I f:9, 1836-1840
+
| Eskilstuna Klosters församling A I f:9, 1836-1840  
|A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling
+
| A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling  
|9, 1836-1840
+
| 9, 1836-1840  
|Med ortregister samt personregister för Carl-Gustafs stad och Tunafors.<br>Innehåller även<br>knfirmationslängder 1837-1841.
+
| Med ortregister samt personregister för Carl-Gustafs stad och Tunafors.<br>Innehåller även<br>knfirmationslängder 1837-1841.
 
|-
 
|-
|4147096
+
| 4147096  
|Eskilstuna Klosters församling A I f:10, 1841-1845
+
| Eskilstuna Klosters församling A I f:10, 1841-1845  
|A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling
+
| A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling  
|10, 1841-1845
+
| 10, 1841-1845  
|Med ortregister samt personregister för Carl-Gustafs stad och Tunafors.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1842-1846.
+
| Med ortregister samt personregister för Carl-Gustafs stad och Tunafors.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1842-1846.
 
|-
 
|-
|4147096
+
| 4147096  
|Eskilstuna Klosters församling A I f:11, 1846-1850
+
| Eskilstuna Klosters församling A I f:11, 1846-1850  
|A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling
+
| A I f Husförhörslängder för Fors landsförsamling  
|11, 1846-1850
+
| 11, 1846-1850  
|Med ortregister samt personregister för Carl-Gustafs stad och Tunafors.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1847-1851.
+
| Med ortregister samt personregister för Carl-Gustafs stad och Tunafors.<br>Innehåller även<br>konfirmationslängder 1847-1851.
 
|-
 
|-
|4147097
+
| 4147097  
|Eskilstuna Klosters församling B:1, 1806-1818
+
| Eskilstuna Klosters församling B:1, 1806-1818  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|1, 1806-1818
+
| 1, 1806-1818  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147097
+
| 4147097  
|Eskilstuna Klosters församling B:2, 1819-1830
+
| Eskilstuna Klosters församling B:2, 1819-1830  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|2, 1819-1830
+
| 2, 1819-1830  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147097
+
| 4147097  
|Eskilstuna Klosters församling B:3, 1831-1839
+
| Eskilstuna Klosters församling B:3, 1831-1839  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|3, 1831-1839
+
| 3, 1831-1839  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147097
+
| 4147097  
|Eskilstuna Klosters församling B:4, 1840-1849
+
| Eskilstuna Klosters församling B:4, 1840-1849  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|4, 1840-1849
+
| 4, 1840-1849  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147097
+
| 4147097  
|Eskilstuna Klosters församling C:1, 1666-1689
+
| Eskilstuna Klosters församling C:1, 1666-1689  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1666-1689
+
| 1, 1666-1689  
|"Vol. är i början defekt. För år 1665 blott få anteckningar bevarade.- Årsrubrikerna ange vol. omfatta ""Fors församling"", varmed tydligen förstås hela pastoratet vid denna tid.<br>Innehåller även<br>vigselbok 1663-1689,<br>dödbok 1665-1689."
+
| "Vol. är i början defekt. För år 1665 blott få anteckningar bevarade.- Årsrubrikerna ange vol. omfatta ""Fors församling"", varmed tydligen förstås hela pastoratet vid denna tid.<br>Innehåller även<br>vigselbok 1663-1689,<br>dödbok 1665-1689."
 
|-
 
|-
|4147098
+
| 4147098  
|Eskilstuna Klosters församling C:2, 1731-1756
+
| Eskilstuna Klosters församling C:2, 1731-1756  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1731-1756
+
| 2, 1731-1756  
|Innehåller även<br>vigselbok 1731-1756,<br>dödbok 1731-1756,<br>anteckningar om inskription å den 1769 omgjutna klockan.
+
| Innehåller även<br>vigselbok 1731-1756,<br>dödbok 1731-1756,<br>anteckningar om inskription å den 1769 omgjutna klockan.
 
|-
 
|-
|4147098
+
| 4147098  
|Eskilstuna Klosters församling C:3, 1756-1784
+
| Eskilstuna Klosters församling C:3, 1756-1784  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1756-1784
+
| 3, 1756-1784  
|"Innehåller även<br>vigselbok 1756-1784,<br>dödbok 1757-1784,<br>series pastorum 1593-1785,<br>anteckningar om den för delaktighet i Messeniernas ""sammansvärjning"" anklagade Christopher Siggonis 1651."
+
| "Innehåller även<br>vigselbok 1756-1784,<br>dödbok 1757-1784,<br>series pastorum 1593-1785,<br>anteckningar om den för delaktighet i Messeniernas ""sammansvärjning"" anklagade Christopher Siggonis 1651."
 
|-
 
|-
|4147098
+
| 4147098  
|Eskilstuna Klosters församling C:4, 1785-1803
+
| Eskilstuna Klosters församling C:4, 1785-1803  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1785-1803
+
| 4, 1785-1803  
|Innehåller även<br>lysnings- och vigselbok 1785-1803,<br>dödbok 1785-1803.
+
| Innehåller även<br>lysnings- och vigselbok 1785-1803,<br>dödbok 1785-1803.
 
|-
 
|-
|4147098
+
| 4147098  
|Eskilstuna Klosters församling C:5, 1804-1815
+
| Eskilstuna Klosters församling C:5, 1804-1815  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5, 1804-1815
+
| 5, 1804-1815  
|Innehåller även<br>lysnings- och vigselbok 1804-1815,<br>dödbok 1804-1815.
+
| Innehåller även<br>lysnings- och vigselbok 1804-1815,<br>dödbok 1804-1815.
 
|-
 
|-
|4147099
+
| 4147099  
|Eskilstuna Klosters församling C:6, 1816-1824
+
| Eskilstuna Klosters församling C:6, 1816-1824  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|6, 1816-1824
+
| 6, 1816-1824  
|Innehåller även<br>lysnings- och vigselbok 1816-1824,<br>dödbok 1816-1824.
+
| Innehåller även<br>lysnings- och vigselbok 1816-1824,<br>dödbok 1816-1824.
 
|-
 
|-
|4147099
+
| 4147099  
|Eskilstuna Klosters församling C:7, 1824-1834
+
| Eskilstuna Klosters församling C:7, 1824-1834  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|7, 1824-1834
+
| 7, 1824-1834  
|Innehåller även<br>lysnings- och vigselbok 1824-1834,<br>död- och begravningsbok 1824-1834.
+
| Innehåller även<br>lysnings- och vigselbok 1824-1834,<br>död- och begravningsbok 1824-1834.
 
|-
 
|-
|4147099
+
| 4147099  
|Eskilstuna Klosters församling C:8, 1835-1847
+
| Eskilstuna Klosters församling C:8, 1835-1847  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|8, 1835-1847
+
| 8, 1835-1847  
|För Eskilstuna stad.<br>Innehåller även<br>lysnings- och vigselbok för staden 1835-1847,<br>död- och begravningsbok för staden 1835-1847.
+
| För Eskilstuna stad.<br>Innehåller även<br>lysnings- och vigselbok för staden 1835-1847,<br>död- och begravningsbok för staden 1835-1847.
 
|-
 
|-
|4147100
+
| 4147100  
|Eskilstuna Klosters församling C:9, 1835-1856
+
| Eskilstuna Klosters församling C:9, 1835-1856  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|9, 1835-1856
+
| 9, 1835-1856  
|För Kloster och Fors.<br>Innehåller även lysnings- och vigselbok för Kloster och Fors 1835-1856,<br>död- och begravningsbok för Kloster och Fors 1835-1856.
+
| För Kloster och Fors.<br>Innehåller även lysnings- och vigselbok för Kloster och Fors 1835-1856,<br>död- och begravningsbok för Kloster och Fors 1835-1856.
 
|-
 
|-
|4147100
+
| 4147100  
|Eskilstuna Klosters församling D II:1, 1736-1760
+
| Eskilstuna Klosters församling D II:1, 1736-1760  
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
+
| D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)  
|1, 1736-1760
+
| 1, 1736-1760  
|Gemensamt för alla församlingarna.
+
| Gemensamt för alla församlingarna.
 
|-
 
|-
|4147100
+
| 4147100  
|Eskilstuna Klosters församling D II:2, 1761-1769
+
| Eskilstuna Klosters församling D II:2, 1761-1769  
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
+
| D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)  
|2, 1761-1769
+
| 2, 1761-1769  
|Gemensamt för alla församlingarna.
+
| Gemensamt för alla församlingarna.
 
|-
 
|-
|4147100
+
| 4147100  
|Eskilstuna Klosters församling D II:3, 1770-1778
+
| Eskilstuna Klosters församling D II:3, 1770-1778  
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
+
| D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)  
|3, 1770-1778
+
| 3, 1770-1778  
|Gemensamt för alla församlingarna.
+
| Gemensamt för alla församlingarna.
 
|-
 
|-
|4147101
+
| 4147101  
|Ytterenhörna församling A I:1, 1780-1789
+
| Ytterenhörna församling A I:1, 1780-1789  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1780-1789
+
| 1, 1780-1789  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147101
+
| 4147101  
|Ytterenhörna församling A I:2, 1790-1799
+
| Ytterenhörna församling A I:2, 1790-1799  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1790-1799
+
| 2, 1790-1799  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147101
+
| 4147101  
|Ytterenhörna församling A I:3, 1800-1808
+
| Ytterenhörna församling A I:3, 1800-1808  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1800-1808
+
| 3, 1800-1808  
|Med enstaka anteckningar från 1809.
+
| Med enstaka anteckningar från 1809.
 
|-
 
|-
|4147101
+
| 4147101  
|Ytterenhörna församling A I:4, 1809-1814
+
| Ytterenhörna församling A I:4, 1809-1814  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1809-1814
+
| 4, 1809-1814  
|Med enstaka anteckningar från 1815. Innehåller även längd å soldater, odat. (1809-1814).
+
| Med enstaka anteckningar från 1815. Innehåller även längd å soldater, odat. (1809-1814).
 
|-
 
|-
|4147101
+
| 4147101  
|Ytterenhörna församling A I:5, 1815-1820
+
| Ytterenhörna församling A I:5, 1815-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1815-1820
+
| 5, 1815-1820  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147101
+
| 4147101  
|Ytterenhörna församling A I:6, 1821-1825
+
| Ytterenhörna församling A I:6, 1821-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1821-1825
+
| 6, 1821-1825  
|Innehåller även statistik över flyttningar 1821-1825.
+
| Innehåller även statistik över flyttningar 1821-1825.
 
|-
 
|-
|4147101
+
| 4147101  
|Ytterenhörna församling A I:7, 1826-1830
+
| Ytterenhörna församling A I:7, 1826-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1826-1830
+
| 7, 1826-1830  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147102
+
| 4147102  
|Ytterenhörna församling A I:8, 1831-1835
+
| Ytterenhörna församling A I:8, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1831-1835
+
| 8, 1831-1835  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147102
+
| 4147102  
|Ytterenhörna församling A I:9, 1836-1840
+
| Ytterenhörna församling A I:9, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1836-1840
+
| 9, 1836-1840  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147102
+
| 4147102  
|Ytterenhörna församling A I:10, 1841-1845
+
| Ytterenhörna församling A I:10, 1841-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1841-1845
+
| 10, 1841-1845  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147102
+
| 4147102  
|Ytterenhörna församling A I:11, 1846-1850
+
| Ytterenhörna församling A I:11, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1846-1850
+
| 11, 1846-1850  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147106
+
| 4147106  
|Ytterenhörna församling C I:1, 1695-1753
+
| Ytterenhörna församling C I:1, 1695-1753  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|1, 1695-1753
+
| 1, 1695-1753  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147106
+
| 4147106  
|Ytterenhörna församling C I:2, 1754-1786
+
| Ytterenhörna församling C I:2, 1754-1786  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|2, 1754-1786
+
| 2, 1754-1786  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147106
+
| 4147106  
|Ytterenhörna församling C I:3, 1790-1844
+
| Ytterenhörna församling C I:3, 1790-1844  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|3, 1790-1844
+
| 3, 1790-1844  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147106
+
| 4147106  
|Ytterenhörna församling C I:4, 1848-1859
+
| Ytterenhörna församling C I:4, 1848-1859  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|4, 1848-1859
+
| 4, 1848-1859  
|Dubblett.
+
| Dubblett.
 
|-
 
|-
|4147107
+
| 4147107  
|Överenhörna församling A I:1, 1765-1776
+
| Överenhörna församling A I:1, 1765-1776  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1765-1776
+
| 1, 1765-1776  
|Volymen i tre delar: uppslag 1-27 (1765-1771), uppslag 28-56 (1772-1774) och uppslag 57-88 (1775-1776).
+
| Volymen i tre delar: uppslag 1-27 (1765-1771), uppslag 28-56 (1772-1774) och uppslag 57-88 (1775-1776).
 
|-
 
|-
|4147107
+
| 4147107  
|Överenhörna församling A I:2, 1777-1788
+
| Överenhörna församling A I:2, 1777-1788  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1777-1788
+
| 2, 1777-1788  
|Volymen i två delar: uppslag 1-62 (1777-1784) och uppslag 62-85 (1785-1788). Med anteckningar från 1791.
+
| Volymen i två delar: uppslag 1-62 (1777-1784) och uppslag 62-85 (1785-1788). Med anteckningar från 1791.
 
|-
 
|-
|4147107
+
| 4147107  
|Överenhörna församling A I:3, 1788-1799
+
| Överenhörna församling A I:3, 1788-1799  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1788-1799
+
| 3, 1788-1799  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147107
+
| 4147107  
|Överenhörna församling A I:4, 1800-1810
+
| Överenhörna församling A I:4, 1800-1810  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1800-1810
+
| 4, 1800-1810  
|Volymen i tre delar: uppslag 1-109 (1800-1808), uppslag 110-188 (1809-1810) och uppslag 198-222 (1800-1810, förefaller vara en längd över tegeldrängar).
+
| Volymen i tre delar: uppslag 1-109 (1800-1808), uppslag 110-188 (1809-1810) och uppslag 198-222 (1800-1810, förefaller vara en längd över tegeldrängar).
 
|-
 
|-
|4147107
+
| 4147107  
|Överenhörna församling A I:5, 1811-1816
+
| Överenhörna församling A I:5, 1811-1816  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1811-1816
+
| 5, 1811-1816  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147107
+
| 4147107  
|Överenhörna församling A I:6, 1817-1822
+
| Överenhörna församling A I:6, 1817-1822  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1817-1822
+
| 6, 1817-1822  
|Med en anteckning från 1823.
+
| Med en anteckning från 1823.
 
|-
 
|-
|4147107
+
| 4147107  
|Överenhörna församling A I:7, 1823-1830
+
| Överenhörna församling A I:7, 1823-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1823-1830
+
| 7, 1823-1830  
|Volymen i två delar: uppslag 1-112 (1823-1827) och uppslag 113-175 (1828-1830).
+
| Volymen i två delar: uppslag 1-112 (1823-1827) och uppslag 113-175 (1828-1830).
 
|-
 
|-
|4147108
+
| 4147108  
|Överenhörna församling A I:8, 1831-1835
+
| Överenhörna församling A I:8, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1831-1835
+
| 8, 1831-1835  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147108
+
| 4147108  
|Överenhörna församling A I:9, 1836-1840
+
| Överenhörna församling A I:9, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1836-1840
+
| 9, 1836-1840  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147108
+
| 4147108  
|Överenhörna församling A I:10, 1841-1845
+
| Överenhörna församling A I:10, 1841-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1841-1845
+
| 10, 1841-1845  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147108
+
| 4147108  
|Överenhörna församling A I:11, 1846-1850
+
| Överenhörna församling A I:11, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1846-1850
+
| 11, 1846-1850  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147109
+
| 4147109  
|Överenhörna församling C I:1, 1703-1744
+
| Överenhörna församling C I:1, 1703-1744  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|1, 1703-1744
+
| 1, 1703-1744  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147109
+
| 4147109  
|Överenhörna församling C I:2, 1745-1790
+
| Överenhörna församling C I:2, 1745-1790  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|2, 1745-1790
+
| 2, 1745-1790  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147109
+
| 4147109  
|Överenhörna församling C I:3, 1791-1811
+
| Överenhörna församling C I:3, 1791-1811  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|3, 1791-1811
+
| 3, 1791-1811  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147109
+
| 4147109  
|Överenhörna församling C I:4, 1812-1855
+
| Överenhörna församling C I:4, 1812-1855  
|C I Födelse- och dopböcker
+
| C I Födelse- och dopböcker  
|4, 1812-1855
+
| 4, 1812-1855  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147110
+
| 4147110  
|Flens församling A I:1, 1707-1747
+
| Flens församling A I:1, 1707-1747  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1707-1747
+
| 1, 1707-1747  
|"Fördelad i två upplägg, paginerad 1-206 (varav dock paginerad 187-188 saknas) 1707-1730 med ortregister till första upplägget; paginerad 1-43, resten opaginerad 1734-1746(47). Innehåller även<br>längd över nattvardsungdom 1707-1732, 1734-1746."
+
| "Fördelad i två upplägg, paginerad 1-206 (varav dock paginerad 187-188 saknas) 1707-1730 med ortregister till första upplägget; paginerad 1-43, resten opaginerad 1734-1746(47). Innehåller även<br>längd över nattvardsungdom 1707-1732, 1734-1746."
 
|-
 
|-
|4147110
+
| 4147110  
|Flens församling A I:2, 1747-1756
+
| Flens församling A I:2, 1747-1756  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1747-1756
+
| 2, 1747-1756  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147110
+
| 4147110  
|Flens församling A I:3, 1757-1766
+
| Flens församling A I:3, 1757-1766  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1757-1766
+
| 3, 1757-1766  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147110
+
| 4147110  
|Flens församling A I:4, 1767-1776
+
| Flens församling A I:4, 1767-1776  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1767-1776
+
| 4, 1767-1776  
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1768-1776.
+
| Innehåller även längd över nattvardsungdom 1768-1776.
 
|-
 
|-
|4147110
+
| 4147110  
|Flens församling A I:5, 1777-1786
+
| Flens församling A I:5, 1777-1786  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1777-1786
+
| 5, 1777-1786  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147110
+
| 4147110  
|Flens församling A I:6, 1787-1796
+
| Flens församling A I:6, 1787-1796  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1787-1796
+
| 6, 1787-1796  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147110
+
| 4147110  
|Flens församling A I:7, 1797-1806
+
| Flens församling A I:7, 1797-1806  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1797-1806
+
| 7, 1797-1806  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147110
+
| 4147110  
|Flens församling A I:8, 1807-1816
+
| Flens församling A I:8, 1807-1816  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1807-1816
+
| 8, 1807-1816  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147111
+
| 4147111  
|Flens församling A I:9, 1816-1820
+
| Flens församling A I:9, 1816-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1816-1820
+
| 9, 1816-1820  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147111
+
| 4147111  
|Flens församling A I:10, 1821-1826
+
| Flens församling A I:10, 1821-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1821-1826
+
| 10, 1821-1826  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147111
+
| 4147111  
|Flens församling A I:11, 1826-1830
+
| Flens församling A I:11, 1826-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1826-1830
+
| 11, 1826-1830  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147111
+
| 4147111  
|Flens församling A I:12, 1831-1835
+
| Flens församling A I:12, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1831-1835
+
| 12, 1831-1835  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147111
+
| 4147111  
|Flens församling A I:13, 1836-1840
+
| Flens församling A I:13, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1836-1840
+
| 13, 1836-1840  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147111
+
| 4147111  
|Flens församling A I:14, 1841-1845
+
| Flens församling A I:14, 1841-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14, 1841-1845
+
| 14, 1841-1845  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147111
+
| 4147111  
|Flens församling A I:15, 1846-1850
+
| Flens församling A I:15, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15, 1846-1850
+
| 15, 1846-1850  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147112
+
| 4147112  
|Flens församling A I:16, 1851-1855
+
| Flens församling A I:16, 1851-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16, 1851-1855
+
| 16, 1851-1855  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147112
+
| 4147112  
|Flens församling A I:17, 1856-1860
+
| Flens församling A I:17, 1856-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17, 1856-1860
+
| 17, 1856-1860  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147112
+
| 4147112  
|Flens församling B:1, 1833-1861
+
| Flens församling B:1, 1833-1861  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1833-1861
+
| 1, 1833-1861  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147112
+
| 4147112  
|Flens församling C:1, 1693-1751
+
| Flens församling C:1, 1693-1751  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1693-1751
+
| 1, 1693-1751  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147112
+
| 4147112  
|Flens församling C:2, 1752-1833
+
| Flens församling C:2, 1752-1833  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1752-1833
+
| 2, 1752-1833  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147112
+
| 4147112  
|Flens församling C:3, 1833-1861
+
| Flens församling C:3, 1833-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1833-1861
+
| 3, 1833-1861  
|Duplett. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1833-1861, död- och begravningsbok 1833-1861.
+
| Duplett. Innehåller även lysnings- och vigselbok 1833-1861, död- och begravningsbok 1833-1861.
 
|-
 
|-
|4147112
+
| 4147112  
|Flens församling E I:1, 1798-1861
+
| Flens församling E I:1, 1798-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1798-1861
+
| 1, 1798-1861  
|Paginerad 252-283. Innehåller även död- och begravningsbok 1798-1861 (paginerad 3-45).
+
| Paginerad 252-283. Innehåller även död- och begravningsbok 1798-1861 (paginerad 3-45).
 
|-
 
|-
|4147112
+
| 4147112  
|Flens församling L I a:1, 1658-1737
+
| Flens församling L I a:1, 1658-1737  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling  
|1, 1658-1737
+
| 1, 1658-1737  
|Huvudräkning. Fuktskadad. Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1657-1658.
+
| Huvudräkning. Fuktskadad. Innehåller även sockenstämmoprotokoll 1657-1658.
 
|-
 
|-
|4147112
+
| 4147112  
|Flens församling L I a:2, 1658-1788
+
| Flens församling L I a:2, 1658-1788  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling  
|2, 1658-1788
+
| 2, 1658-1788  
|Kyrkokassans huvudräkning 1658-1680. Inkomstspecial 1705-1732. Utgiftsspecial 1750-1788. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1705(?)-1787, kyrkoinventarium 1695 (tillägg intill 1727) och bänklängder 1664,1674.
+
| Kyrkokassans huvudräkning 1658-1680. Inkomstspecial 1705-1732. Utgiftsspecial 1750-1788. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1705(?)-1787, kyrkoinventarium 1695 (tillägg intill 1727) och bänklängder 1664,1674.
 
|-
 
|-
|4147112
+
| 4147112  
|Flens församling L I a:3, 1787-1832
+
| Flens församling L I a:3, 1787-1832  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling  
|3, 1787-1832
+
| 3, 1787-1832  
|Specialräkning för utgifter t o m 1932. Kyrkokassans skuldbok 1787-1830. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1787-1830(32), fattigkassans skuldbok 1787-1831 och lasarettsmedelsräkning 1787-1809.
+
| Specialräkning för utgifter t o m 1932. Kyrkokassans skuldbok 1787-1830. Innehåller även fattigkassans specialräkning 1787-1830(32), fattigkassans skuldbok 1787-1831 och lasarettsmedelsräkning 1787-1809.
 
|-
 
|-
|4147113
+
| 4147113  
|Floda församling A I:1, 1749-1758
+
| Floda församling A I:1, 1749-1758  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1749-1758
+
| 1, 1749-1758  
|Innehåller även: Kommunionlängd 1747-1750.
+
| Innehåller även: Kommunionlängd 1747-1750.
 
|-
 
|-
|4147113
+
| 4147113  
|Floda församling A I:2, 1758-1767
+
| Floda församling A I:2, 1758-1767  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1758-1767
+
| 2, 1758-1767  
|Defekt. Folio 1-11 saknas.
+
| Defekt. Folio 1-11 saknas.
 
|-
 
|-
|4147113
+
| 4147113  
|Floda församling A I:3 a, 1768-1778
+
| Floda församling A I:3 a, 1768-1778  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 a, 1768-1778
+
| 3 a, 1768-1778  
|Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
+
| Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
 
|-
 
|-
|4147114
+
| 4147114  
|Floda församling A I:3 b, 1768-1778
+
| Floda församling A I:3 b, 1768-1778  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 b, 1768-1778
+
| 3 b, 1768-1778  
|Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
+
| Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
 
|-
 
|-
|4147114
+
| 4147114  
|Floda församling A I:3 c, 1768-1778
+
| Floda församling A I:3 c, 1768-1778  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3 c, 1768-1778
+
| 3 c, 1768-1778  
|Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
+
| Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
 
|-
 
|-
|4147114
+
| 4147114  
|Floda församling A I:4 a, 1779-1788
+
| Floda församling A I:4 a, 1779-1788  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 a, 1779-1788
+
| 4 a, 1779-1788  
|Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
+
| Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
 
|-
 
|-
|4147114
+
| 4147114  
|Floda församling A I:4 b, 1779-1788
+
| Floda församling A I:4 b, 1779-1788  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 b, 1779-1788
+
| 4 b, 1779-1788  
|Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
+
| Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
 
|-
 
|-
|4147114
+
| 4147114  
|Floda församling A I:4 c, 1779-1788
+
| Floda församling A I:4 c, 1779-1788  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4 c, 1779-1788
+
| 4 c, 1779-1788  
|Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
+
| Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
 
|-
 
|-
|4147115
+
| 4147115  
|Floda församling A I:5 a, 1790-1803
+
| Floda församling A I:5 a, 1790-1803  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 a, 1790-1803
+
| 5 a, 1790-1803  
|Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
+
| Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
 
|-
 
|-
|4147115
+
| 4147115  
|Floda församling A I:5 b, 1790-1803
+
| Floda församling A I:5 b, 1790-1803  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 b, 1790-1803
+
| 5 b, 1790-1803  
|Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
+
| Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
 
|-
 
|-
|4147115
+
| 4147115  
|Floda församling A I:5 c, 1790-1803
+
| Floda församling A I:5 c, 1790-1803  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5 c, 1790-1803
+
| 5 c, 1790-1803  
|Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
+
| Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
 
|-
 
|-
|4147115
+
| 4147115  
|Floda församling A I:6 a, 1804-1819
+
| Floda församling A I:6 a, 1804-1819  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 a, 1804-1819
+
| 6 a, 1804-1819  
|Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
+
| Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
 
|-
 
|-
|4147115
+
| 4147115  
|Floda församling A I:6 b, 1804-1819
+
| Floda församling A I:6 b, 1804-1819  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 b, 1804-1819
+
| 6 b, 1804-1819  
|Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
+
| Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
 
|-
 
|-
|4147130
+
| 4147130  
|Floda församling A I:6 c, 1804-1819
+
| Floda församling A I:6 c, 1804-1819  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6 c, 1804-1819
+
| 6 c, 1804-1819  
|Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
+
| Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
 
|-
 
|-
|4147130
+
| 4147130  
|Floda församling A I:7 a, 1819-1824
+
| Floda församling A I:7 a, 1819-1824  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1819-1824
+
| 7 a, 1819-1824  
|Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
+
| Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
 
|-
 
|-
|4147130
+
| 4147130  
|Floda församling A I:7 b, 1819-1824
+
| Floda församling A I:7 b, 1819-1824  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1819-1824
+
| 7 b, 1819-1824  
|Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
+
| Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
 
|-
 
|-
|4147130
+
| 4147130  
|Floda församling A I:7 c, 1819-1824
+
| Floda församling A I:7 c, 1819-1824  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 c, 1819-1824
+
| 7 c, 1819-1824  
|Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
+
| Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
 
|-
 
|-
|4147130
+
| 4147130  
|Floda församling A I:8 a, 1824-1832
+
| Floda församling A I:8 a, 1824-1832  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 a, 1824-1832
+
| 8 a, 1824-1832  
|Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
+
| Omfattar Ökna- och kyrkorotarna.
 
|-
 
|-
|4147130
+
| 4147130  
|Floda församling A I:8 b, 1824-1832
+
| Floda församling A I:8 b, 1824-1832  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 b, 1824-1832
+
| 8 b, 1824-1832  
|Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
+
| Omfattar Bie- och Ramstarotarna.
 
|-
 
|-
|4147131
+
| 4147131  
|Floda församling A I:8 c, 1824-1832
+
| Floda församling A I:8 c, 1824-1832  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 c, 1824-1832
+
| 8 c, 1824-1832  
|Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
+
| Omfattar Nästorps- och Hissjörotarna.
 
|-
 
|-
|4147131
+
| 4147131  
|Floda församling A I:9 a, 1832-1836
+
| Floda församling A I:9 a, 1832-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 a, 1832-1836
+
| 9 a, 1832-1836  
|Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
+
| Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
 
|-
 
|-
|4147131
+
| 4147131  
|Floda församling A I:9 b, 1832-1836
+
| Floda församling A I:9 b, 1832-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 b, 1832-1836
+
| 9 b, 1832-1836  
|Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
+
| Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
 
|-
 
|-
|4147131
+
| 4147131  
|Floda församling A I:10 a, 1836-1840
+
| Floda församling A I:10 a, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 a, 1836-1840
+
| 10 a, 1836-1840  
|Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
+
| Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
 
|-
 
|-
|4147132
+
| 4147132  
|Floda församling A I:10 b, 1836-1840
+
| Floda församling A I:10 b, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10 b, 1836-1840
+
| 10 b, 1836-1840  
|Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
+
| Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
 
|-
 
|-
|4147132
+
| 4147132  
|Floda församling A I:11 a, 1841-1845
+
| Floda församling A I:11 a, 1841-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 a, 1841-1845
+
| 11 a, 1841-1845  
|Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
+
| Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
 
|-
 
|-
|4147132
+
| 4147132  
|Floda församling A I:11 b, 1841-1846
+
| Floda församling A I:11 b, 1841-1846  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11 b, 1841-1846
+
| 11 b, 1841-1846  
|Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.<br>Gäller 1841-1845 (1846).
+
| Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.<br>Gäller 1841-1845 (1846).
 
|-
 
|-
|4147133
+
| 4147133  
|Floda församling A I:12 a, 1846-1850
+
| Floda församling A I:12 a, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 a, 1846-1850
+
| 12 a, 1846-1850  
|Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
+
| Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
 
|-
 
|-
|4147133
+
| 4147133  
|Floda församling A I:12 b, 1846-1850
+
| Floda församling A I:12 b, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12 b, 1846-1850
+
| 12 b, 1846-1850  
|Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
+
| Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
 
|-
 
|-
|4147134
+
| 4147134  
|Floda församling A I:13 a, 1851-1855
+
| Floda församling A I:13 a, 1851-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 a, 1851-1855
+
| 13 a, 1851-1855  
|Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
+
| Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.
 
|-
 
|-
|4147134
+
| 4147134  
|Floda församling A I:13 b, 1851-1855
+
| Floda församling A I:13 b, 1851-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13 b, 1851-1855
+
| 13 b, 1851-1855  
|Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
+
| Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.
 
|-
 
|-
|4147135
+
| 4147135  
|Floda församling A I:14 a, 1856-1861
+
| Floda församling A I:14 a, 1856-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 a, 1856-1861
+
| 14 a, 1856-1861  
|Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.<br>Gäller 1856-1860 (1861).
+
| Omfattar Ramsta-, Ökna-, Granheds- och kyrkorotarna.<br>Gäller 1856-1860 (1861).
 
|-
 
|-
|4147135
+
| 4147135  
|Floda församling A I:14 b, 1856-1861
+
| Floda församling A I:14 b, 1856-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14 b, 1856-1861
+
| 14 b, 1856-1861  
|Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.<br>Gäller 1856-1860 (1861).
+
| Omfattar Nästorps-, Hissjö- och Bierotarna.<br>Gäller 1856-1860 (1861).
 
|-
 
|-
|4147136
+
| 4147136  
|Floda församling B:1, 1846-1861
+
| Floda församling B:1, 1846-1861  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1846-1861
+
| 1, 1846-1861  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147136
+
| 4147136  
|Floda församling C:1, 1688-1715
+
| Floda församling C:1, 1688-1715  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1688-1715
+
| 1, 1688-1715  
|"Födelsebok 1688-03-08--1715-03-01. Med register. Volymen är defekt i det att pag. 142-143 saknas. Om paginering och foliering se i övrigt registerbladet.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1686--1715-01-23;<br>2) Dödbok 1690--1715-03-13."
+
| "Födelsebok 1688-03-08--1715-03-01. Med register. Volymen är defekt i det att pag. 142-143 saknas. Om paginering och foliering se i övrigt registerbladet.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1686--1715-01-23;<br>2) Dödbok 1690--1715-03-13."
 
|-
 
|-
|4147136
+
| 4147136  
|Floda församling C:2 , 1715-1754
+
| Floda församling C:2 , 1715-1754  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2 , 1715-1754
+
| 2 , 1715-1754  
|"Födelsebok 1715-03-16--1754-04-04. Sista anteckningen för 1754 torde avse 02-04 (april senare till- skrivet). Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1715-03-16--1753;<br>2) Dödbok 1715-03-16-<br>-1754-02-08;<br>3) Längd på tjänstefolk som uttagit besked mikaelitid 1750 (fol. 187 v)."
+
| "Födelsebok 1715-03-16--1754-04-04. Sista anteckningen för 1754 torde avse 02-04 (april senare till- skrivet). Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1715-03-16--1753;<br>2) Dödbok 1715-03-16-<br>-1754-02-08;<br>3) Längd på tjänstefolk som uttagit besked mikaelitid 1750 (fol. 187 v)."
 
|-
 
|-
|4147136
+
| 4147136  
|Floda församling C:3, 1754-1774
+
| Floda församling C:3, 1754-1774  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1754-1774
+
| 3, 1754-1774  
|"Födelsebok 1754-02-17--1774.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1754-1785;<br>2) Dödbok 1754-02-20--1778."
+
| "Födelsebok 1754-02-17--1774.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1754-1785;<br>2) Dödbok 1754-02-20--1778."
 
|-
 
|-
|4147137
+
| 4147137  
|Floda församling C:4, 1775-1820
+
| Floda församling C:4, 1775-1820  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1775-1820
+
| 4, 1775-1820  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147137
+
| 4147137  
|Floda församling C:5 , 1821-1872
+
| Floda församling C:5 , 1821-1872  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|5 , 1821-1872
+
| 5 , 1821-1872  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147137
+
| 4147137  
|Floda församling E I:1, 1786-1861
+
| Floda församling E I:1, 1786-1861  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1786-1861
+
| 1, 1786-1861  
|Innehåller även längd över nattvardsbarn 1792-1795,<br>utflyttningslängd 1803-1846 och inflyttningslängd 1809-1846.
+
| Innehåller även längd över nattvardsbarn 1792-1795,<br>utflyttningslängd 1803-1846 och inflyttningslängd 1809-1846.
 
|-
 
|-
|4147137
+
| 4147137  
|Floda församling F:1, 1779-1835
+
| Floda församling F:1, 1779-1835  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1779-1835
+
| 1, 1779-1835  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147137
+
| 4147137  
|Floda församling F:2, 1836-1861
+
| Floda församling F:2, 1836-1861  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|2, 1836-1861
+
| 2, 1836-1861  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147137
+
| 4147137  
|Floda församling L I a:1, 1655-1687
+
| Floda församling L I a:1, 1655-1687  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper.
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper.  
|1, 1655-1687
+
| 1, 1655-1687  
|Omfattar åren 1655-1665, 1670-1687. Innehåller även visitatör Erl. Bromans berättelse om kyrkokassans ställning vid visitationen 1671-05-22, kyrkoinventarier 1662 och 1672, prästgårdsinventarium 1662, föräringar till kyrkan 1659-1666, dödbok 1673-1676, sockenstämmoprotokoll 1657-1674, rotelängd 1664 och Kungl brev rörande prästerskapets uppbörd (avskrift) 1687-10-08.
+
| Omfattar åren 1655-1665, 1670-1687. Innehåller även visitatör Erl. Bromans berättelse om kyrkokassans ställning vid visitationen 1671-05-22, kyrkoinventarier 1662 och 1672, prästgårdsinventarium 1662, föräringar till kyrkan 1659-1666, dödbok 1673-1676, sockenstämmoprotokoll 1657-1674, rotelängd 1664 och Kungl brev rörande prästerskapets uppbörd (avskrift) 1687-10-08.
 
|-
 
|-
|4147138
+
| 4147138  
|Fogdö församling A I:1, 1688-1709
+
| Fogdö församling A I:1, 1688-1709  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1688-1709
+
| 1, 1688-1709  
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1754-1771, avskrift av myndigheters brev 1720-1730 och kyrkokassans skuldbok 1723-1732.
+
| Innehåller även längd över nattvardsungdom 1754-1771, avskrift av myndigheters brev 1720-1730 och kyrkokassans skuldbok 1723-1732.
 
|-
 
|-
|4147138
+
| 4147138  
|Fogdö församling A I:2, 1728-1734
+
| Fogdö församling A I:2, 1728-1734  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1728-1734
+
| 2, 1728-1734  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147138
+
| 4147138  
|Fogdö församling A I:3, 1725-1736
+
| Fogdö församling A I:3, 1725-1736  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1725-1736
+
| 3, 1725-1736  
|Längd över vid förhören frånvarande. Innehåller även anteckningar (protokoll) över förhören 1724-1737 och längd över nattvardsungdom 1723-1735 (strödda år).
+
| Längd över vid förhören frånvarande. Innehåller även anteckningar (protokoll) över förhören 1724-1737 och längd över nattvardsungdom 1723-1735 (strödda år).
 
|-
 
|-
|4147138
+
| 4147138  
|Fogdö församling A I:4, 1735-1741
+
| Fogdö församling A I:4, 1735-1741  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1735-1741
+
| 4, 1735-1741  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147138
+
| 4147138  
|Fogdö församling A I:5, 1737-1747
+
| Fogdö församling A I:5, 1737-1747  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1737-1747
+
| 5, 1737-1747  
|Längd över de vid förhören frånvarande. Innehåller även anteckningar (protokoll) vid husförhören 1737-1756 och<br>längd över nattvardsungdom 1737-1745.
+
| Längd över de vid förhören frånvarande. Innehåller även anteckningar (protokoll) vid husförhören 1737-1756 och<br>längd över nattvardsungdom 1737-1745.
 
|-
 
|-
|4147138
+
| 4147138  
|Fogdö församling A I:6, 1742-1749
+
| Fogdö församling A I:6, 1742-1749  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1742-1749
+
| 6, 1742-1749  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147138
+
| 4147138  
|Fogdö församling A I:7, 1750-1763
+
| Fogdö församling A I:7, 1750-1763  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1750-1763
+
| 7, 1750-1763  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147139
+
| 4147139  
|Fogdö församling A I:8, 1764-1775
+
| Fogdö församling A I:8, 1764-1775  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1764-1775
+
| 8, 1764-1775  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147139
+
| 4147139  
|Fogdö församling A I:9, 1776-1786
+
| Fogdö församling A I:9, 1776-1786  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1776-1786
+
| 9, 1776-1786  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147139
+
| 4147139  
|Fogdö församling A I:10, 1786-1795
+
| Fogdö församling A I:10, 1786-1795  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1786-1795
+
| 10, 1786-1795  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147139
+
| 4147139  
|Fogdö församling A I:11, 1795-1803
+
| Fogdö församling A I:11, 1795-1803  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1795-1803
+
| 11, 1795-1803  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147139
+
| 4147139  
|Fogdö församling A I:12, 1804-1812
+
| Fogdö församling A I:12, 1804-1812  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1804-1812
+
| 12, 1804-1812  
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1806-1809, 1811-1812.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängd 1806-1809, 1811-1812.
 
|-
 
|-
|4147145
+
| 4147145  
|Fogdö församling A I:13, 1813-1818
+
| Fogdö församling A I:13, 1813-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1813-1818
+
| 13, 1813-1818  
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1813-1818.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängd 1813-1818.
 
|-
 
|-
|4147145
+
| 4147145  
|Fogdö församling A I:14, 1819-1824
+
| Fogdö församling A I:14, 1819-1824  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14, 1819-1824
+
| 14, 1819-1824  
|Innehåller även in- och utflyttningslängd 1819-1825.
+
| Innehåller även in- och utflyttningslängd 1819-1825.
 
|-
 
|-
|4147145
+
| 4147145  
|Fogdö församling A I:15, 1825-1830
+
| Fogdö församling A I:15, 1825-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15, 1825-1830
+
| 15, 1825-1830  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147145
+
| 4147145  
|Fogdö församling A I:16, 1831-1835
+
| Fogdö församling A I:16, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16, 1831-1835
+
| 16, 1831-1835  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147145
+
| 4147145  
|Fogdö församling A I:17, 1836-1840
+
| Fogdö församling A I:17, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|17, 1836-1840
+
| 17, 1836-1840  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147146
+
| 4147146  
|Forssa församling A I:1, 1747-1756
+
| Forssa församling A I:1, 1747-1756  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1747-1756
+
| 1, 1747-1756  
|Volymen är defekt och svårt fuktskadad.
+
| Volymen är defekt och svårt fuktskadad.
 
|-
 
|-
|4147146
+
| 4147146  
|Forssa församling A I:2, 1757-1766
+
| Forssa församling A I:2, 1757-1766  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1757-1766
+
| 2, 1757-1766  
|Volymen är defekt och svårt fuktskadad.
+
| Volymen är defekt och svårt fuktskadad.
 
|-
 
|-
|4147146
+
| 4147146  
|Forssa församling A I:3, 1767-1784
+
| Forssa församling A I:3, 1767-1784  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1767-1784
+
| 3, 1767-1784  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147146
+
| 4147146  
|Forssa församling A I:4, 1785-1810
+
| Forssa församling A I:4, 1785-1810  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1785-1810
+
| 4, 1785-1810  
|1785-1809(10).
+
| 1785-1809(10).
 
|-
 
|-
|4147146
+
| 4147146  
|Forssa församling A I:5, 1810-1824
+
| Forssa församling A I:5, 1810-1824  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1810-1824
+
| 5, 1810-1824  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147147
+
| 4147147  
|Forssa församling A I:6, 1825-1834
+
| Forssa församling A I:6, 1825-1834  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1825-1834
+
| 6, 1825-1834  
|"Med ortregister. Två upplägg:<br>a) Husförhörslängd 1825-1829 (folio 1-148);<br>b) Husförhörslängd 1830-1834, folio 1-81, (mycket onöjaktig foliering)."
+
| "Med ortregister. Två upplägg:<br>a) Husförhörslängd 1825-1829 (folio 1-148);<br>b) Husförhörslängd 1830-1834, folio 1-81, (mycket onöjaktig foliering)."
 
|-
 
|-
|4147147
+
| 4147147  
|Forssa församling A I:7, 1835-1839
+
| Forssa församling A I:7, 1835-1839  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1835-1839
+
| 7, 1835-1839  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147147
+
| 4147147  
|Forssa församling A I:8, 1840-1844
+
| Forssa församling A I:8, 1840-1844  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1840-1844
+
| 8, 1840-1844  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147147
+
| 4147147  
|Forssa församling B:1, 1828-1861
+
| Forssa församling B:1, 1828-1861  
|B In- och utflyttninglängder
+
| B In- och utflyttninglängder  
|1, 1828-1861
+
| 1, 1828-1861  
|Inflyttningslängd.
+
| Inflyttningslängd.
 
|-
 
|-
|4147148
+
| 4147148  
|Frustuna församling A I:1, 1786-1795
+
| Frustuna församling A I:1, 1786-1795  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1786-1795
+
| 1, 1786-1795  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147148
+
| 4147148  
|Frustuna församling A I:2, 1801-1809
+
| Frustuna församling A I:2, 1801-1809  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1801-1809
+
| 2, 1801-1809  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147148
+
| 4147148  
|Frustuna församling A I:3, 1810-1815
+
| Frustuna församling A I:3, 1810-1815  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1810-1815
+
| 3, 1810-1815  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147148
+
| 4147148  
|Frustuna församling A I:4, 1816-1827
+
| Frustuna församling A I:4, 1816-1827  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1816-1827
+
| 4, 1816-1827  
|Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1819-1825.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1819-1825.
 
|-
 
|-
|4147149
+
| 4147149  
|Frustuna församling A I:5, 1828-1835
+
| Frustuna församling A I:5, 1828-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1828-1835
+
| 5, 1828-1835  
|Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1834.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd över nattvardsungdom 1834.
 
|-
 
|-
|4147149
+
| 4147149  
|Frustuna församling A I:6, 1835-1840
+
| Frustuna församling A I:6, 1835-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1835-1840
+
| 6, 1835-1840  
|Med ortregister. Innehåller även<br>utflyttningslängd 1834 och<br>längd över nattvardsungdom<br>1835-1836.
+
| Med ortregister. Innehåller även<br>utflyttningslängd 1834 och<br>längd över nattvardsungdom<br>1835-1836.
 
|-
 
|-
|4147149
+
| 4147149  
|Frustuna församling C:1, 1688-1749
+
| Frustuna församling C:1, 1688-1749  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1688-1749
+
| 1, 1688-1749  
|1688-11-02 - 1747, 1748-10-11 - 1749-02-23.<br>Innehåller även: Födelse- och dopbok för Kattnäs 1723 - 1730-04-01.
+
| 1688-11-02 - 1747, 1748-10-11 - 1749-02-23.<br>Innehåller även: Födelse- och dopbok för Kattnäs 1723 - 1730-04-01.
 
|-
 
|-
|4147216
+
| 4147216  
|Frustuna församling C:2, 1751-1844
+
| Frustuna församling C:2, 1751-1844  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1751-1844
+
| 2, 1751-1844  
|1751-05-28 - 1782-11-15,<br>1786-06-27 - 1844-05-03.
+
| 1751-05-28 - 1782-11-15,<br>1786-06-27 - 1844-05-03.
 
|-
 
|-
|4147216
+
| 4147216  
|Frustuna församling E I:1, 1730-1794
+
| Frustuna församling E I:1, 1730-1794  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1730-1794
+
| 1, 1730-1794  
|Vigselbok. Innehåller även död-och begravningsbok 1730 - 1793-07-02
+
| Vigselbok. Innehåller även död-och begravningsbok 1730 - 1793-07-02
 
|-
 
|-
|4147216
+
| 4147216  
|Frustuna församling E I:2, 1795-1842
+
| Frustuna församling E I:2, 1795-1842  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|2, 1795-1842
+
| 2, 1795-1842  
|Vigselbok 1795-1833 och 1837-1842. Innehåller även vigselbok för Kattnäs 1838.
+
| Vigselbok 1795-1833 och 1837-1842. Innehåller även vigselbok för Kattnäs 1838.
 
|-
 
|-
|4147216
+
| 4147216  
|Frustuna församling F:1, 1793-1844
+
| Frustuna församling F:1, 1793-1844  
|F Död- och begravningsböcker
+
| F Död- och begravningsböcker  
|1, 1793-1844
+
| 1, 1793-1844  
|1793-09-23 - 1844-04-08.
+
| 1793-09-23 - 1844-04-08.
 
|-
 
|-
|4147217
+
| 4147217  
|Gillberga församling A I:1, 1749-1786
+
| Gillberga församling A I:1, 1749-1786  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1749-1786
+
| 1, 1749-1786  
|"Med ortregister. Volymen är fuktskadad och något defekt. Fördelad i fyra upplägg:<br>1) För åren 1749-1758;<br>2) För åren 1759-1768, 3) För åren 1770-1779,<br>4) För åren 1780-1786."
+
| "Med ortregister. Volymen är fuktskadad och något defekt. Fördelad i fyra upplägg:<br>1) För åren 1749-1758;<br>2) För åren 1759-1768, 3) För åren 1770-1779,<br>4) För åren 1780-1786."
 
|-
 
|-
|4147217
+
| 4147217  
|Gillberga församling A I:2, 1786-1796
+
| Gillberga församling A I:2, 1786-1796  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1786-1796
+
| 2, 1786-1796  
|"Volymen är delad i två upplägg:<br>a) Uppslag 1-69 åren 1786-1791;<br>b) Uppslag 70 ff. åren 1792-1796.<br>Volymen är i tryck ursprungligen avsedd för tiden 1775-1784.<br>Över dessa årtal hava sedermera klistrats remsor i tryck upptagande åren 1785-1794.<br>Dessa remsor hava på grund av fuktverkan till större delen bortfallit. Vissa ligga dock ännu lösa i volymen."
+
| "Volymen är delad i två upplägg:<br>a) Uppslag 1-69 åren 1786-1791;<br>b) Uppslag 70 ff. åren 1792-1796.<br>Volymen är i tryck ursprungligen avsedd för tiden 1775-1784.<br>Över dessa årtal hava sedermera klistrats remsor i tryck upptagande åren 1785-1794.<br>Dessa remsor hava på grund av fuktverkan till större delen bortfallit. Vissa ligga dock ännu lösa i volymen."
 
|-
 
|-
|4147217
+
| 4147217  
|Gillberga församling A I:3, 1797-1805
+
| Gillberga församling A I:3, 1797-1805  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1797-1805
+
| 3, 1797-1805  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147218
+
| 4147218  
|Gillberga församling A I:4, 1806-1810
+
| Gillberga församling A I:4, 1806-1810  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1806-1810
+
| 4, 1806-1810  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147218
+
| 4147218  
|Gillberga församling A I:5, 1811-1816
+
| Gillberga församling A I:5, 1811-1816  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1811-1816
+
| 5, 1811-1816  
|Fuktskadad, första bladet bortrivet. Innehåller även<br>längd å nattvardsungdom 1808.
+
| Fuktskadad, första bladet bortrivet. Innehåller även<br>längd å nattvardsungdom 1808.
 
|-
 
|-
|4147218
+
| 4147218  
|Gillberga församling A I:6, 1816-1820
+
| Gillberga församling A I:6, 1816-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1816-1820
+
| 6, 1816-1820  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147218
+
| 4147218  
|Gillberga församling A I:7, 1821-1825
+
| Gillberga församling A I:7, 1821-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1821-1825
+
| 7, 1821-1825  
|Med ortregister. Innehåller även<br>konfirmationslängd 1821-1825.
+
| Med ortregister. Innehåller även<br>konfirmationslängd 1821-1825.
 
|-
 
|-
|4147219
+
| 4147219  
|Gillberga församling A I:8, 1826-1830
+
| Gillberga församling A I:8, 1826-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1826-1830
+
| 8, 1826-1830  
|Med ortregister. Innehåller även<br>konfirmationslängd 1827-1830.
+
| Med ortregister. Innehåller även<br>konfirmationslängd 1827-1830.
 
|-
 
|-
|4147219
+
| 4147219  
|Gillberga församling A I:9, 1831-1835
+
| Gillberga församling A I:9, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1831-1835
+
| 9, 1831-1835  
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1831-1835.
+
| Innehåller även längd över nattvardsungdom 1831-1835.
 
|-
 
|-
|4147219
+
| 4147219  
|Gillberga församling A I:10, 1836-1840
+
| Gillberga församling A I:10, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1836-1840
+
| 10, 1836-1840  
|Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1839.
+
| Innehåller även längd över nattvardsungdom 1836-1839.
 
|-
 
|-
|4147220
+
| 4147220  
|Gillberga församling B:1, 1806-1823
+
| Gillberga församling B:1, 1806-1823  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1806-1823
+
| 1, 1806-1823  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147220
+
| 4147220  
|Gillberga församling B:2, 1824-1853
+
| Gillberga församling B:2, 1824-1853  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1824-1853
+
| 2, 1824-1853  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147220
+
| 4147220  
|Gillberga församling C:1, 1677-1725
+
| Gillberga församling C:1, 1677-1725  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1677-1725
+
| 1, 1677-1725  
|"Volymen är svårt fuktskadad och mycket defekt.<br>För åren 1680-1690, 1695-1697; 1701, 1704-1708 och 1714-1715 finnas inga födelse- boksanteckningar. Vissa andra års anteckningar defekta. Innehåller även vigselbok 1692-1730 och<br>dödbok 1702-1760."
+
| "Volymen är svårt fuktskadad och mycket defekt.<br>För åren 1680-1690, 1695-1697; 1701, 1704-1708 och 1714-1715 finnas inga födelse- boksanteckningar. Vissa andra års anteckningar defekta. Innehåller även vigselbok 1692-1730 och<br>dödbok 1702-1760."
 
|-
 
|-
|4147220
+
| 4147220  
|Gillberga församling C:2, 1725-1797
+
| Gillberga församling C:2, 1725-1797  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1725-1797
+
| 2, 1725-1797  
|1725 - 1797-08-22. Volymen är något defekt.<br>Innehåller även<br>vigselbok 1732 - 1797-06-23 och<br>dödbok 1781 - 1797-06-28.
+
| 1725 - 1797-08-22. Volymen är något defekt.<br>Innehåller även<br>vigselbok 1732 - 1797-06-23 och<br>dödbok 1781 - 1797-06-28.
 
|-
 
|-
|4147220
+
| 4147220  
|Gillberga församling C:3, 1780-1842
+
| Gillberga församling C:3, 1780-1842  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1780-1842
+
| 3, 1780-1842  
|Innehåller även<br>död- och begravningsbok 1780-1842 och<br>lysnings- och vigselbok 1780-1837.
+
| Innehåller även<br>död- och begravningsbok 1780-1842 och<br>lysnings- och vigselbok 1780-1837.
 
|-
 
|-
|4147220
+
| 4147220  
|Gillberga församling L I a:1, 1682-1739
+
| Gillberga församling L I a:1, 1682-1739  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|1, 1682-1739
+
| 1, 1682-1739  
|"Volymen är något defekt i början. -Ur densamma har kh. G.A. Höijer på sin tid uttagit någon del, med därå tecknad redogörelse för hans fullgörande av byggnadsskyldighet m.m.<br>I det uttagnas ställe har han insatt nya blad och därå skrivit den under 5) här nedan nämnda redogörelsen av 1834.<br>Innehåller även:<br>1) Anteckningar ur domkapitlets brev m.m. 1749-1792;<br>2) Fattigräkenskaper 1681-1699;<br>3) Series pastorum 1643-1884;<br>4) Anteckningar om reparationer och förbättringar å prästgården 1749-1775; 1797-1806;<br>5) Av kh. G.A. Höijer uppsatt redogörelse för orsakerna till prästgårdens ombyggnad under hans tid 1834;<br>6) Kyrkoinventarier 1711, 1795;<br>7) Anteckningar om inventariets förökning 1796-1809."
+
| "Volymen är något defekt i början. -Ur densamma har kh. G.A. Höijer på sin tid uttagit någon del, med därå tecknad redogörelse för hans fullgörande av byggnadsskyldighet m.m.<br>I det uttagnas ställe har han insatt nya blad och därå skrivit den under 5) här nedan nämnda redogörelsen av 1834.<br>Innehåller även:<br>1) Anteckningar ur domkapitlets brev m.m. 1749-1792;<br>2) Fattigräkenskaper 1681-1699;<br>3) Series pastorum 1643-1884;<br>4) Anteckningar om reparationer och förbättringar å prästgården 1749-1775; 1797-1806;<br>5) Av kh. G.A. Höijer uppsatt redogörelse för orsakerna till prästgårdens ombyggnad under hans tid 1834;<br>6) Kyrkoinventarier 1711, 1795;<br>7) Anteckningar om inventariets förökning 1796-1809."
 
|-
 
|-
|4147221
+
| 4147221  
|Gryts församling A I:1, 1763-1772
+
| Gryts församling A I:1, 1763-1772  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1763-1772
+
| 1, 1763-1772  
|Med ortregister. Volymen är enligt anteckning upplagd år 1764.
+
| Med ortregister. Volymen är enligt anteckning upplagd år 1764.
 
|-
 
|-
|4147221
+
| 4147221  
|Gryts församling A I:2, 1773-1782
+
| Gryts församling A I:2, 1773-1782  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1773-1782
+
| 2, 1773-1782  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147221
+
| 4147221  
|Gryts församling A I:3, 1783-1792
+
| Gryts församling A I:3, 1783-1792  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1783-1792
+
| 3, 1783-1792  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147221
+
| 4147221  
|Gryts församling A I:4, 1793-1799
+
| Gryts församling A I:4, 1793-1799  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1793-1799
+
| 4, 1793-1799  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147222
+
| 4147222  
|Gryts församling A I:5, 1799-1806
+
| Gryts församling A I:5, 1799-1806  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1799-1806
+
| 5, 1799-1806  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147222
+
| 4147222  
|Gryts församling A I:6, 1806-1810
+
| Gryts församling A I:6, 1806-1810  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1806-1810
+
| 6, 1806-1810  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147222
+
| 4147222  
|Gryts församling A I:7 a, 1811-1816
+
| Gryts församling A I:7 a, 1811-1816  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 a, 1811-1816
+
| 7 a, 1811-1816  
|Med ortregister. Omfattar Öllösa, Hesselby och Långviks rotar.
+
| Med ortregister. Omfattar Öllösa, Hesselby och Långviks rotar.
 
|-
 
|-
|4147222
+
| 4147222  
|Gryts församling A I:7 b, 1811-1816
+
| Gryts församling A I:7 b, 1811-1816  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7 b, 1811-1816
+
| 7 b, 1811-1816  
|Med ortregister. Omfattar Rörsunds, Bredsäters och Vreta rotar.
+
| Med ortregister. Omfattar Rörsunds, Bredsäters och Vreta rotar.
 
|-
 
|-
|4147222
+
| 4147222  
|Gryts församling A I:8 a, 1817-1822
+
| Gryts församling A I:8 a, 1817-1822  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 a, 1817-1822
+
| 8 a, 1817-1822  
|Med ortregister. Omfattar Öllösa, Hesselby och Långviks rotar.
+
| Med ortregister. Omfattar Öllösa, Hesselby och Långviks rotar.
 
|-
 
|-
|4147223
+
| 4147223  
|Gryts församling A I:8 b, 1817-1822
+
| Gryts församling A I:8 b, 1817-1822  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8 b, 1817-1822
+
| 8 b, 1817-1822  
|Med ortregister. Omfattar Rörsunds, Bredsäters och Vreta rotar.
+
| Med ortregister. Omfattar Rörsunds, Bredsäters och Vreta rotar.
 
|-
 
|-
|4147223
+
| 4147223  
|Gryts församling A I:9 a, 1823-1827
+
| Gryts församling A I:9 a, 1823-1827  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 a, 1823-1827
+
| 9 a, 1823-1827  
|Med ortregister. Omfattar Öllösa, Hesselby och Långviks rotar.
+
| Med ortregister. Omfattar Öllösa, Hesselby och Långviks rotar.
 
|-
 
|-
|4147223
+
| 4147223  
|Gryts församling A I:9 b, 1823-1827
+
| Gryts församling A I:9 b, 1823-1827  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9 b, 1823-1827
+
| 9 b, 1823-1827  
|Med ortregister. Omfattar Rörsunds, Bredsäters och Vreta rotar.
+
| Med ortregister. Omfattar Rörsunds, Bredsäters och Vreta rotar.
 
|-
 
|-
|4147223
+
| 4147223  
|Gryts församling A I:10, 1828-1832
+
| Gryts församling A I:10, 1828-1832  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1828-1832
+
| 10, 1828-1832  
|Med ortregister. Innehåller även:<br>Längd på nattvardsungdom 1831.
+
| Med ortregister. Innehåller även:<br>Längd på nattvardsungdom 1831.
 
|-
 
|-
|4147223
+
| 4147223  
|Gryts församling A I:11, 1832-1836
+
| Gryts församling A I:11, 1832-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1832-1836
+
| 11, 1832-1836  
|Med ortregister. Innehåller även:<br>Längd på nattvardsungdom 1832-<br>1836.
+
| Med ortregister. Innehåller även:<br>Längd på nattvardsungdom 1832-<br>1836.
 
|-
 
|-
|4147224
+
| 4147224  
|Gryts församling A I:12, 1837-1842
+
| Gryts församling A I:12, 1837-1842  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1837-1842
+
| 12, 1837-1842  
|Med ortregister. Innehåller även:<br>Längd på nattvardsungdom 1837-<br>1842.
+
| Med ortregister. Innehåller även:<br>Längd på nattvardsungdom 1837-<br>1842.
 
|-
 
|-
|4147224
+
| 4147224  
|Gryts församling A I:13, 1843-1847
+
| Gryts församling A I:13, 1843-1847  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1843-1847
+
| 13, 1843-1847  
|Med ortregister. Innehåller även:<br>Längd på nattvardsungdom 1843-<br>1847.
+
| Med ortregister. Innehåller även:<br>Längd på nattvardsungdom 1843-<br>1847.
 
|-
 
|-
|4147224
+
| 4147224  
|Gryts församling A I:14, 1848-1852
+
| Gryts församling A I:14, 1848-1852  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14, 1848-1852
+
| 14, 1848-1852  
|Med ortregister. Innehåller även: Konfirmations-<br>längd 1848-1852.
+
| Med ortregister. Innehåller även: Konfirmations-<br>längd 1848-1852.
 
|-
 
|-
|4147225
+
| 4147225  
|Gryts församling A I:15, 1853-1857
+
| Gryts församling A I:15, 1853-1857  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15, 1853-1857
+
| 15, 1853-1857  
|Med ortregister. Innehåller även: Konfirmations-<br>längd 1853-1857.
+
| Med ortregister. Innehåller även: Konfirmations-<br>längd 1853-1857.
 
|-
 
|-
|4147225
+
| 4147225  
|Gryts församling A I:16, 1858-1861
+
| Gryts församling A I:16, 1858-1861  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16, 1858-1861
+
| 16, 1858-1861  
|Med ortregister. Innehåller även: Konfirmations-<br>längd 1858-1861.
+
| Med ortregister. Innehåller även: Konfirmations-<br>längd 1858-1861.
 
|-
 
|-
|4147226
+
| 4147226  
|Gryts församling B:1, 1828-1861
+
| Gryts församling B:1, 1828-1861  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1828-1861
+
| 1, 1828-1861  
|"Flyttningslängder. Innehåller:<br>1) Inflyttningslängd 1828-1860;<br>2) Utflyttningslängd 1828-<br>1861-05-13."
+
| "Flyttningslängder. Innehåller:<br>1) Inflyttningslängd 1828-1860;<br>2) Utflyttningslängd 1828-<br>1861-05-13."
 
|-
 
|-
|4147226
+
| 4147226  
|Gryts församling C:1, 1695-1733
+
| Gryts församling C:1, 1695-1733  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1695-1733
+
| 1, 1695-1733  
|"Gäller 1695-1706, 1723-1733.<br>Saknas för mellanliggande år.<br>Innehåller även: 1) Catechismi-<br>förhörsbok c:a 1700-1720;<br>2) Längd på nattvardsungdom 1700-1706;<br>3) Vigselbok 1695-1702, 1723- 1740, 1748-1762;<br>4) Begravningsbok 1695-1702, 1730-1736, 1754-1763."
+
| "Gäller 1695-1706, 1723-1733.<br>Saknas för mellanliggande år.<br>Innehåller även: 1) Catechismi-<br>förhörsbok c:a 1700-1720;<br>2) Längd på nattvardsungdom 1700-1706;<br>3) Vigselbok 1695-1702, 1723- 1740, 1748-1762;<br>4) Begravningsbok 1695-1702, 1730-1736, 1754-1763."
 
|-
 
|-
|4147226
+
| 4147226  
|Gryts församling C:2, 1733-1813
+
| Gryts församling C:2, 1733-1813  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1733-1813
+
| 2, 1733-1813  
|"Innehåller även: 1) Död- och begravningsbok 1763-1813;<br>2) Lysnings- och vigselbok 1764-<br>1813;<br>3) Räkningar för sockenkassan 1815-1833."
+
| "Innehåller även: 1) Död- och begravningsbok 1763-1813;<br>2) Lysnings- och vigselbok 1764-<br>1813;<br>3) Räkningar för sockenkassan 1815-1833."
 
|-
 
|-
|4147226
+
| 4147226  
|Gryts församling C:3, 1814-1861
+
| Gryts församling C:3, 1814-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1814-1861
+
| 3, 1814-1861  
|"Innehåller även: 1) Lysning- och<br>vigselbok 1814-1861;<br>2) Död- och begravningsbok 1814-1861."
+
| "Innehåller även: 1) Lysning- och<br>vigselbok 1814-1861;<br>2) Död- och begravningsbok 1814-1861."
 
|-
 
|-
|4147226
+
| 4147226  
|Gryts församling L I a:1, 1631-1749
+
| Gryts församling L I a:1, 1631-1749  
|"L I a Räkenskaper för kyrka och församling.
+
| "L I a Räkenskaper för kyrka och församling.  
Huvudräkenskaper och specialer
+
Huvudräkenskaper och specialer "
"
+
 
|1, 1631-1749
+
| 1, 1631-1749  
|"Kyrkoräkenskaper. Gäller 1631-<br>1642, 1647-1663, 1670-1749.<br>Saknas för mellanliggande år.<br>Innehåller även:<br>1) Series pastorum c:a 1600-1764;<br>2) Sockenstämmoprotokoll 1678;<br>3) Balkdelningslängder 1636, 1672."
+
| "Kyrkoräkenskaper. Gäller 1631-<br>1642, 1647-1663, 1670-1749.<br>Saknas för mellanliggande år.<br>Innehåller även:<br>1) Series pastorum c:a 1600-1764;<br>2) Sockenstämmoprotokoll 1678;<br>3) Balkdelningslängder 1636, 1672."
 
|-
 
|-
|4147226
+
| 4147226  
|Gryts församling L I a:2, 1699-1732
+
| Gryts församling L I a:2, 1699-1732  
|"L I a Räkenskaper för kyrka och församling.
+
| "L I a Räkenskaper för kyrka och församling.  
Huvudräkenskaper och specialer
+
Huvudräkenskaper och specialer "
"
+
 
|2, 1699-1732
+
| 2, 1699-1732  
|Specialräkning.
+
| Specialräkning.
 
|-
 
|-
|4147227
+
| 4147227  
|Gåsinge församling A I:1, 1790-1798
+
| Gåsinge församling A I:1, 1790-1798  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1790-1798
+
| 1, 1790-1798  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147227
+
| 4147227  
|Gåsinge församling A I:2, 1799-1807
+
| Gåsinge församling A I:2, 1799-1807  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1799-1807
+
| 2, 1799-1807  
|Med ortregister. Volymen, som i början är något defekt, innehåller enstaka död- och utflyttningsnotiser även för 1808 och 1809.
+
| Med ortregister. Volymen, som i början är något defekt, innehåller enstaka död- och utflyttningsnotiser även för 1808 och 1809.
 
|-
 
|-
|4147251
+
| 4147251  
|Gåsinge församling A I:3, 1814-1819
+
| Gåsinge församling A I:3, 1814-1819  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1814-1819
+
| 3, 1814-1819  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147251
+
| 4147251  
|Gåsinge församling A I:4, 1820-1824
+
| Gåsinge församling A I:4, 1820-1824  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1820-1824
+
| 4, 1820-1824  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147252
+
| 4147252  
|Gåsinge församling A I:5, 1825-1830
+
| Gåsinge församling A I:5, 1825-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1825-1830
+
| 5, 1825-1830  
|Innehåller även längd å nattvardsungdom 1830.
+
| Innehåller även längd å nattvardsungdom 1830.
 
|-
 
|-
|4147252
+
| 4147252  
|Gåsinge församling A I:6, 1831-1835
+
| Gåsinge församling A I:6, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1831-1835
+
| 6, 1831-1835  
|Med ortregister. Innehåller ävenlängd å nattvardsungdom 1831-1835.
+
| Med ortregister. Innehåller ävenlängd å nattvardsungdom 1831-1835.
 
|-
 
|-
|4147252
+
| 4147252  
|Gåsinge församling A I:7, 1836-1840
+
| Gåsinge församling A I:7, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1836-1840
+
| 7, 1836-1840  
|Innehåller även längd å nattvardsungdom 1836-1840.
+
| Innehåller även längd å nattvardsungdom 1836-1840.
 
|-
 
|-
|4147253
+
| 4147253  
|Gåsinge församling A I:8, 1841-1845
+
| Gåsinge församling A I:8, 1841-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1841-1845
+
| 8, 1841-1845  
|Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1841-1845.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1841-1845.
 
|-
 
|-
|4147253
+
| 4147253  
|Gåsinge församling A I:9, 1846-1850
+
| Gåsinge församling A I:9, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1846-1850
+
| 9, 1846-1850  
|Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1846-1847, 1850.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1846-1847, 1850.
 
|-
 
|-
|4147254
+
| 4147254  
|Gåsinge församling A I:10, 1851-1855
+
| Gåsinge församling A I:10, 1851-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1851-1855
+
| 10, 1851-1855  
|Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1851-1855.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1851-1855.
 
|-
 
|-
|4147254
+
| 4147254  
|Gåsinge församling A I:11, 1856-1860
+
| Gåsinge församling A I:11, 1856-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1856-1860
+
| 11, 1856-1860  
|Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1856-1860.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1856-1860.
 
|-
 
|-
|4147254
+
| 4147254  
|Gåsinge församling A I:12, 1861-1865
+
| Gåsinge församling A I:12, 1861-1865  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1861-1865
+
| 12, 1861-1865  
|Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1861-1865.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1861-1865.
 
|-
 
|-
|4147255
+
| 4147255  
|Gåsinge församling A I:13, 1866-1870
+
| Gåsinge församling A I:13, 1866-1870  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1866-1870
+
| 13, 1866-1870  
|Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1866-1868, 1870.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1866-1868, 1870.
 
|-
 
|-
|4147255
+
| 4147255  
|Gåsinge församling A I:14, 1871-1875
+
| Gåsinge församling A I:14, 1871-1875  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14, 1871-1875
+
| 14, 1871-1875  
|Med ortregister. Innehåller även<br>längd å nattvardsungdom 1871-1875.
+
| Med ortregister. Innehåller även<br>längd å nattvardsungdom 1871-1875.
 
|-
 
|-
|4147256
+
| 4147256  
|Gåsinge församling B:1, 1829-1861
+
| Gåsinge församling B:1, 1829-1861  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1829-1861
+
| 1, 1829-1861  
|Saknas för åren 1847-1848.
+
| Saknas för åren 1847-1848.
 
|-
 
|-
|4147256
+
| 4147256  
|Gåsinge församling B:2, 1861-1888
+
| Gåsinge församling B:2, 1861-1888  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|2, 1861-1888
+
| 2, 1861-1888  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147256
+
| 4147256  
|Gåsinge församling C:1, 1686-1749
+
| Gåsinge församling C:1, 1686-1749  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1686-1749
+
| 1, 1686-1749  
|"Volymen är svårt skadad med betydliga defekter.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1690-1739;<br>2) Dödbok 1691-1724, 1745-1775, 1783-1794,1811;<br>3) Längd å nattvardsungdom 1721;<br>4) Kyrkoinventarier 1693, 1744,1769;<br>5) Prostvisitationsprotokoll 1693-1805 (om årtalen se närmare under N);<br>6) Prästgårdsinventarium 1691;<br>7) Sockenstämmoprotokoll 1667,1692-1707;<br>8) Syner å prästgården 1674-02-12, 1683-06-18 (sistnämnda defekt);<br>9) Syn å prästgårdens fäbodar 1668-01-14;<br>10) Avskrift av Häradsrättens tillstånd till deras anläggning 1641-09-27;<br>11) Anteckning om reparation å prästgården 1668-1678;<br>12) Räkenskaper för kyrkan 1668-1683, 1709-1745;<br>13) Längd å gåvor till kyrkan och de fattiga från till hälsan återställda 1691-1744;<br>14) Räkenskaper för fattigmedlen 1709-1745;<br>15) Kollekträkningar 1713-1744. Bladet pag. 243-244 anträffades löst inlagdt i C:3. Därpå upptages dödbok för jan.-aug. 1811."
+
| "Volymen är svårt skadad med betydliga defekter.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1690-1739;<br>2) Dödbok 1691-1724, 1745-1775, 1783-1794,1811;<br>3) Längd å nattvardsungdom 1721;<br>4) Kyrkoinventarier 1693, 1744,1769;<br>5) Prostvisitationsprotokoll 1693-1805 (om årtalen se närmare under N);<br>6) Prästgårdsinventarium 1691;<br>7) Sockenstämmoprotokoll 1667,1692-1707;<br>8) Syner å prästgården 1674-02-12, 1683-06-18 (sistnämnda defekt);<br>9) Syn å prästgårdens fäbodar 1668-01-14;<br>10) Avskrift av Häradsrättens tillstånd till deras anläggning 1641-09-27;<br>11) Anteckning om reparation å prästgården 1668-1678;<br>12) Räkenskaper för kyrkan 1668-1683, 1709-1745;<br>13) Längd å gåvor till kyrkan och de fattiga från till hälsan återställda 1691-1744;<br>14) Räkenskaper för fattigmedlen 1709-1745;<br>15) Kollekträkningar 1713-1744. Bladet pag. 243-244 anträffades löst inlagdt i C:3. Därpå upptages dödbok för jan.-aug. 1811."
 
|-
 
|-
|4147256
+
| 4147256  
|Gåsinge församling C:2, 1750-1798
+
| Gåsinge församling C:2, 1750-1798  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1750-1798
+
| 2, 1750-1798  
|"Pag. 2-425. I volymen saknas pag. 1, 16-17, 180-181, 202-203, 222-223, 248-249, 262-265, 268-269, 290-291, 393-396, 414-421, varvid dock lucka i texten synes hava uppstått blott pag. 16-17 och 414-421.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1744-1766, 1769-1798;<br>2) Dödbok 1795-08-26--1798;<br>3) Huvudräkning för kyrkokassan 1746-1798;<br>4) Huvudräkning för fattigkassan 1746-1798."
+
| "Pag. 2-425. I volymen saknas pag. 1, 16-17, 180-181, 202-203, 222-223, 248-249, 262-265, 268-269, 290-291, 393-396, 414-421, varvid dock lucka i texten synes hava uppstått blott pag. 16-17 och 414-421.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1744-1766, 1769-1798;<br>2) Dödbok 1795-08-26--1798;<br>3) Huvudräkning för kyrkokassan 1746-1798;<br>4) Huvudräkning för fattigkassan 1746-1798."
 
|-
 
|-
|4147256
+
| 4147256  
|Gåsinge församling C:3, 1799-1842
+
| Gåsinge församling C:3, 1799-1842  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1799-1842
+
| 3, 1799-1842  
|"Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1799-1842;<br>2) Dödbok 1799-1842;<br>3) Dillnäs lysnings- och vigselbok 1841-1842."
+
| "Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1799-1842;<br>2) Dödbok 1799-1842;<br>3) Dillnäs lysnings- och vigselbok 1841-1842."
 
|-
 
|-
|4147256
+
| 4147256  
|Gåsinge församling C:4, 1842-1861
+
| Gåsinge församling C:4, 1842-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1842-1861
+
| 4, 1842-1861  
|Okt. 1842 - 1861. Innehåller även<br>vigselbok 1843-1861 och dödbok okt.1842-1861.
+
| Okt. 1842 - 1861. Innehåller även<br>vigselbok 1843-1861 och dödbok okt.1842-1861.
 
|-
 
|-
|4147257
+
| 4147257  
|Gåsinge församling A I:15, 1876-1880
+
| Gåsinge församling A I:15, 1876-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|15, 1876-1880
+
| 15, 1876-1880  
|Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1876-1877, 1880.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1876-1877, 1880.
 
|-
 
|-
|4147257
+
| 4147257  
|Gåsinge församling A I:16, 1881-1885
+
| Gåsinge församling A I:16, 1881-1885  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|16, 1881-1885
+
| 16, 1881-1885  
|Innehåller även längd å nattvardsungdom 1881-1884.
+
| Innehåller även längd å nattvardsungdom 1881-1884.
 
|-
 
|-
|4147258
+
| 4147258  
|Dillnäs församling A I:1, 1771-1786
+
| Dillnäs församling A I:1, 1771-1786  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1771-1786
+
| 1, 1771-1786  
|Med ortregister. Upplagd för tiden t.o.m 1780, har emellertid av flyttnings m.fl. anteckningar att sluta användts ännu 1786.
+
| Med ortregister. Upplagd för tiden t.o.m 1780, har emellertid av flyttnings m.fl. anteckningar att sluta användts ännu 1786.
 
|-
 
|-
|4147258
+
| 4147258  
|Dillnäs församling A I:2, 1787-1799
+
| Dillnäs församling A I:2, 1787-1799  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1787-1799
+
| 2, 1787-1799  
|Innehåller även husförhörslängd (fr.o.m. fol. 63) 1821-1824 (jfr A I:4).
+
| Innehåller även husförhörslängd (fr.o.m. fol. 63) 1821-1824 (jfr A I:4).
 
|-
 
|-
|4147258
+
| 4147258  
|Dillnäs församling A I:3, 1799-1808
+
| Dillnäs församling A I:3, 1799-1808  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1799-1808
+
| 3, 1799-1808  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147258
+
| 4147258  
|Dillnäs församling A I:4, 1808-1829
+
| Dillnäs församling A I:4, 1808-1829  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1808-1829
+
| 4, 1808-1829  
|"Fördelad i tre upplägg:<br>1) 1808-1817;<br>2) 1817-1824 (jämför A I:2);<br>3) 1825-1829.<br>Ortregister till sista upplägget."
+
| "Fördelad i tre upplägg:<br>1) 1808-1817;<br>2) 1817-1824 (jämför A I:2);<br>3) 1825-1829.<br>Ortregister till sista upplägget."
 
|-
 
|-
|4147258
+
| 4147258  
|Dillnäs församling A I:5, 1829-1835
+
| Dillnäs församling A I:5, 1829-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1829-1835
+
| 5, 1829-1835  
|"Fördelad i två upplägg:<br>1) 1829-1833;<br>2) 1834-1835.<br>Med ortregister till båda uppläggen i volymens slut.<br>Innehåller även längd å nattvardsungdom 1829-1835."
+
| "Fördelad i två upplägg:<br>1) 1829-1833;<br>2) 1834-1835.<br>Med ortregister till båda uppläggen i volymens slut.<br>Innehåller även längd å nattvardsungdom 1829-1835."
 
|-
 
|-
|4147258
+
| 4147258  
|Dillnäs församling A I:6, 1836-1840
+
| Dillnäs församling A I:6, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1836-1840
+
| 6, 1836-1840  
|Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1836-1840.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1836-1840.
 
|-
 
|-
|4147258
+
| 4147258  
|Dillnäs församling A I:7, 1841-1845
+
| Dillnäs församling A I:7, 1841-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1841-1845
+
| 7, 1841-1845  
|Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1841-1845.
+
| Med ortregister. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1841-1845.
 
|-
 
|-
|4147258
+
| 4147258  
|Dillnäs församling A I:8, 1846-1850
+
| Dillnäs församling A I:8, 1846-1850  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1846-1850
+
| 8, 1846-1850  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147259
+
| 4147259  
|Dillnäs församling A I:9, 1851-1855
+
| Dillnäs församling A I:9, 1851-1855  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1851-1855
+
| 9, 1851-1855  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147259
+
| 4147259  
|Dillnäs församling A I:10, 1855-1860
+
| Dillnäs församling A I:10, 1855-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1855-1860
+
| 10, 1855-1860  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147259
+
| 4147259  
|Dillnäs församling B:1, 1829-1860
+
| Dillnäs församling B:1, 1829-1860  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1829-1860
+
| 1, 1829-1860  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147259
+
| 4147259  
|Dillnäs församling C:1, 1691-1784
+
| Dillnäs församling C:1, 1691-1784  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1691-1784
+
| 1, 1691-1784  
|"1691-1777, 1784. Mycket defekt. Saknas för 1778-1783.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1691-1735, 1744-1784 (saknas för mellanliggande år);<br>2) Dödbok 1692-1784;<br>3) Kopiebok 1681-1705;<br>4) Kyrkoinventarier 1695, 1770, 1792, 1821 (se närmare under N);<br>5) Kyrkoräkenskap (huvudräkning) 1692-1787;<br>6) Fattigräkenskap (huvudräkning) 1705-1787;<br>7) Husesyneinstrument (avskrift) 1695, 1699, 1703."
+
| "1691-1777, 1784. Mycket defekt. Saknas för 1778-1783.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1691-1735, 1744-1784 (saknas för mellanliggande år);<br>2) Dödbok 1692-1784;<br>3) Kopiebok 1681-1705;<br>4) Kyrkoinventarier 1695, 1770, 1792, 1821 (se närmare under N);<br>5) Kyrkoräkenskap (huvudräkning) 1692-1787;<br>6) Fattigräkenskap (huvudräkning) 1705-1787;<br>7) Husesyneinstrument (avskrift) 1695, 1699, 1703."
 
|-
 
|-
|4147259
+
| 4147259  
|Dillnäs församling C:2, 1785-1825
+
| Dillnäs församling C:2, 1785-1825  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1785-1825
+
| 2, 1785-1825  
|"Fuktskadad.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1785-1825;<br>2) Dödbok 1785-1825."
+
| "Fuktskadad.<br>Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1785-1825;<br>2) Dödbok 1785-1825."
 
|-
 
|-
|4147259
+
| 4147259  
|Dillnäs församling C:3, 1826-1861
+
| Dillnäs församling C:3, 1826-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1826-1861
+
| 3, 1826-1861  
|"Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1826-1861;<br>2) Dödbok 1826-1861."
+
| "Innehåller även:<br>1) Vigselbok 1826-1861;<br>2) Dödbok 1826-1861."
 
|-
 
|-
|4147260
+
| 4147260  
|Halla församling A I:1, 1689-1760
+
| Halla församling A I:1, 1689-1760  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1689-1760
+
| 1, 1689-1760  
|"Volymen fördelad i tre upplägg:<br>a) 1776-1780;<br>b) 1743-ca1750;<br>c) 1752-ca1760 (fragmentarisk). Ortregister saknas.<br>Volymen är synnerligen illa faren och betydligt defekt. I början saknas flera blad, av vilka en del är till större delen bortklippta.<br>Av den 1752 upplagda avdelningen är blott ett ringa fragment bevarat."
+
| "Volymen fördelad i tre upplägg:<br>a) 1776-1780;<br>b) 1743-ca1750;<br>c) 1752-ca1760 (fragmentarisk). Ortregister saknas.<br>Volymen är synnerligen illa faren och betydligt defekt. I början saknas flera blad, av vilka en del är till större delen bortklippta.<br>Av den 1752 upplagda avdelningen är blott ett ringa fragment bevarat."
 
|-
 
|-
|4147260
+
| 4147260  
|Halla församling A I:2, 1776-1795
+
| Halla församling A I:2, 1776-1795  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1776-1795
+
| 2, 1776-1795  
|"Defekt. Volymen är fördelad i fyra upplägg:<br>a) 1776-1780;<br>b) 1781-1785;<br>c) 1786-1790;<br>d) 1791-1795.<br>Ortregister saknas."
+
| "Defekt. Volymen är fördelad i fyra upplägg:<br>a) 1776-1780;<br>b) 1781-1785;<br>c) 1786-1790;<br>d) 1791-1795.<br>Ortregister saknas."
 
|-
 
|-
|4147260
+
| 4147260  
|Halla församling A I:3, 1802-1813
+
| Halla församling A I:3, 1802-1813  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1802-1813
+
| 3, 1802-1813  
|"Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierat:<br>a) 1802-1806;<br>b) 1807-1812(1813).<br>Seprata ortregister till uppläggen."
+
| "Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierat:<br>a) 1802-1806;<br>b) 1807-1812(1813).<br>Seprata ortregister till uppläggen."
 
|-
 
|-
|4147260
+
| 4147260  
|Halla församling A I:4, 1813-1822
+
| Halla församling A I:4, 1813-1822  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1813-1822
+
| 4, 1813-1822  
|"Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierat:<br>a) 1813-1817;<br>b) 1818-1822."
+
| "Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierat:<br>a) 1813-1817;<br>b) 1818-1822."
 
|-
 
|-
|4147260
+
| 4147260  
|Halla församling A I:5, 1823-1830
+
| Halla församling A I:5, 1823-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1823-1830
+
| 5, 1823-1830  
|"Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierat:<br>a) 1823-1826;<br>b) 1826-1830.<br>Med två ortregister, varav det förras överstrukna siffror avser 1:a upplägget, de senare tillskrivna det 2:a upplägget. Det andra ortregistret (i volymens slut) avser 2:a upplägget."
+
| "Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierat:<br>a) 1823-1826;<br>b) 1826-1830.<br>Med två ortregister, varav det förras överstrukna siffror avser 1:a upplägget, de senare tillskrivna det 2:a upplägget. Det andra ortregistret (i volymens slut) avser 2:a upplägget."
 
|-
 
|-
|4147261
+
| 4147261  
|Halla församling A I:6, 1831-1835
+
| Halla församling A I:6, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1831-1835
+
| 6, 1831-1835  
|Innehåller även husförhörslängd 1846-1850.
+
| Innehåller även husförhörslängd 1846-1850.
 
|-
 
|-
|4147261
+
| 4147261  
|Halla församling A I:7, 1836-1840
+
| Halla församling A I:7, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1836-1840
+
| 7, 1836-1840  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147261
+
| 4147261  
|Halla församling A I:8, 1841-1845
+
| Halla församling A I:8, 1841-1845  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1841-1845
+
| 8, 1841-1845  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147261
+
| 4147261  
|Halla församling A I:9, 1851-1860
+
| Halla församling A I:9, 1851-1860  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1851-1860
+
| 9, 1851-1860  
|"Fördelad i två upplägg, vart för sig folierat:<br>1) Åren 1851-1855;<br>2) Åren 1856-1860.<br>Ortregister saknas."
+
| "Fördelad i två upplägg, vart för sig folierat:<br>1) Åren 1851-1855;<br>2) Åren 1856-1860.<br>Ortregister saknas."
 
|-
 
|-
|4147261
+
| 4147261  
|Halla församling A I:10, 1861-1865
+
| Halla församling A I:10, 1861-1865  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1861-1865
+
| 10, 1861-1865  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147261
+
| 4147261  
|Halla församling A I:11, 1866-1870
+
| Halla församling A I:11, 1866-1870  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1866-1870
+
| 11, 1866-1870  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147261
+
| 4147261  
|Halla församling A I:12, 1871-1875
+
| Halla församling A I:12, 1871-1875  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1871-1875
+
| 12, 1871-1875  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147261
+
| 4147261  
|Halla församling A I:13, 1876-1880
+
| Halla församling A I:13, 1876-1880  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1876-1880
+
| 13, 1876-1880  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147261
+
| 4147261  
|Halla församling A I:14, 1881-1885
+
| Halla församling A I:14, 1881-1885  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14, 1881-1885
+
| 14, 1881-1885  
|Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1882-1885 och längd över nattvardsungdom i Vrena 1882.
+
| Innehåller även förteckning över nattvardsungdom 1882-1885 och längd över nattvardsungdom i Vrena 1882.
 
|-
 
|-
|4147262
+
| 4147262  
|Halla församling B:1, 1806-1860
+
| Halla församling B:1, 1806-1860  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|1, 1806-1860
+
| 1, 1806-1860  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147262
+
| 4147262  
|Halla församling B:2, 1861-1878
+
| Halla församling B:2, 1861-1878  
|B Flyttningslängder
+
| B Flyttningslängder  
|2, 1861-1878
+
| 2, 1861-1878  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147262
+
| 4147262  
|Halla församling C:1, 1702-1792
+
| Halla församling C:1, 1702-1792  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1702-1792
+
| 1, 1702-1792  
|Volymen är defekt. Innehåller även vigselbok 1736-1746, 1757, 1761-1792 och dödbok 1735-1765, 1771-1792.
+
| Volymen är defekt. Innehåller även vigselbok 1736-1746, 1757, 1761-1792 och dödbok 1735-1765, 1771-1792.
 
|-
 
|-
|4147262
+
| 4147262  
|Halla församling C:2, 1793-1835
+
| Halla församling C:2, 1793-1835  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1793-1835
+
| 2, 1793-1835  
|Innehåller även vigselbok 1793-1836, dödbok 1793-1835 och diverse anteckningar av kyrkoherde E. Ph. Pladecius,<br>odat.
+
| Innehåller även vigselbok 1793-1836, dödbok 1793-1835 och diverse anteckningar av kyrkoherde E. Ph. Pladecius,<br>odat.
 
|-
 
|-
|4147262
+
| 4147262  
|Halla församling C:3, 1836-1861
+
| Halla församling C:3, 1836-1861  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1836-1861
+
| 3, 1836-1861  
|Innehåller även vigselbok oktober 1836-1861 och dödbok 1836-1861.
+
| Innehåller även vigselbok oktober 1836-1861 och dödbok 1836-1861.
 
|-
 
|-
|4147262
+
| 4147262  
|Halla församling C:4, 1861-1875
+
| Halla församling C:4, 1861-1875  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|4, 1861-1875
+
| 4, 1861-1875  
|Innehåller även död- och begravningsbok 1861-1888.
+
| Innehåller även död- och begravningsbok 1861-1888.
 
|-
 
|-
|4147262
+
| 4147262  
|Halla församling E I:1, 1861-1885
+
| Halla församling E I:1, 1861-1885  
|E I Lysnings- och vigselböcker
+
| E I Lysnings- och vigselböcker  
|1, 1861-1885
+
| 1, 1861-1885  
|Innehåller även lysnings- och vigselbok för Vrena 1861-1885.
+
| Innehåller även lysnings- och vigselbok för Vrena 1861-1885.
 
|-
 
|-
|4147262
+
| 4147262  
|Halla församling L I a:1, 1604-1753
+
| Halla församling L I a:1, 1604-1753  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper och specialer
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling. Huvudräkenskaper och specialer  
|1, 1604-1753
+
| 1, 1604-1753  
|"Kyrkoräkenskaper.<br>Innehåller även:<br>1) Kyrkoinventarier 1604, 1610, 1655, 1668, 1696;<br>2) Prästgårdsinventarier 1604, 1655, 1668, 1696;<br>3) Protokoll vid biskopsvisitation 1720;<br>4) Anteckningar om inventariets tillökning 1668, 1706-1720;<br>5) Bänklängder 1702, 1749;<br>6) Balkdelningslängd 1692;<br>7) Vrena kyrkoinventarium 1610."
+
| "Kyrkoräkenskaper.<br>Innehåller även:<br>1) Kyrkoinventarier 1604, 1610, 1655, 1668, 1696;<br>2) Prästgårdsinventarier 1604, 1655, 1668, 1696;<br>3) Protokoll vid biskopsvisitation 1720;<br>4) Anteckningar om inventariets tillökning 1668, 1706-1720;<br>5) Bänklängder 1702, 1749;<br>6) Balkdelningslängd 1692;<br>7) Vrena kyrkoinventarium 1610."
 
|-
 
|-
|4147277
+
| 4147277  
|Hammarby församling A I:1, 1788-1809
+
| Hammarby församling A I:1, 1788-1809  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1788-1809
+
| 1, 1788-1809  
|"Volymen är något defekt.<br>Volymen är fördelad i tre upplägg, vardera för sig folierad:<br>a) 1788-1796;<br>b) 1797-1805;<br>c) 1805-1885."
+
| "Volymen är något defekt.<br>Volymen är fördelad i tre upplägg, vardera för sig folierad:<br>a) 1788-1796;<br>b) 1797-1805;<br>c) 1805-1885."
 
|-
 
|-
|4147277
+
| 4147277  
|Hammarby församling A I:2, 1810-1820
+
| Hammarby församling A I:2, 1810-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1810-1820
+
| 2, 1810-1820  
|"Med ortregister.<br>Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierad:<br>a) 1810-1814;<br>b) 1815-1820."
+
| "Med ortregister.<br>Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierad:<br>a) 1810-1814;<br>b) 1815-1820."
 
|-
 
|-
|4147278
+
| 4147278  
|Hammarby församling A I:3, 1821-1825
+
| Hammarby församling A I:3, 1821-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1821-1825
+
| 3, 1821-1825  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147278
+
| 4147278  
|Hammarby församling A I:4, 1826-1830
+
| Hammarby församling A I:4, 1826-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1826-1830
+
| 4, 1826-1830  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147278
+
| 4147278  
|Hammarby församling A I:5, 1831-1835
+
| Hammarby församling A I:5, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1831-1835
+
| 5, 1831-1835  
|Innehåller även kommunionlängd 1831-1835.
+
| Innehåller även kommunionlängd 1831-1835.
 
|-
 
|-
|4147278
+
| 4147278  
|Hammarby församling A I:6, 1836-1840
+
| Hammarby församling A I:6, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1836-1840
+
| 6, 1836-1840  
|Innehåller även kommunionlängd 1836-1840 och uppgift om folkmängden 1836.
+
| Innehåller även kommunionlängd 1836-1840 och uppgift om folkmängden 1836.
 
|-
 
|-
|4147278
+
| 4147278  
|Hammarby församling C:1, 1696-1774
+
| Hammarby församling C:1, 1696-1774  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1696-1774
+
| 1, 1696-1774  
|Innehåller även vigselbok 1696-1774, dödbok 1696-1774,kyrkoinventarier (1695), 1747 ochbänklängder 1748, 1762.
+
| Innehåller även vigselbok 1696-1774, dödbok 1696-1774,kyrkoinventarier (1695), 1747 ochbänklängder 1748, 1762.
 
|-
 
|-
|4147278
+
| 4147278  
|Hammarby församling C:2, 1775-1858
+
| Hammarby församling C:2, 1775-1858  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1775-1858
+
| 2, 1775-1858  
|Innehåller även vigselbok 1775-1858, dödbok 1775-1858, kyrkoinventarium 1826 och protokoll över prostinventering 1826.
+
| Innehåller även vigselbok 1775-1858, dödbok 1775-1858, kyrkoinventarium 1826 och protokoll över prostinventering 1826.
 
|-
 
|-
|4147279
+
| 4147279  
|Helgarö församling A I:1, 1725-1737
+
| Helgarö församling A I:1, 1725-1737  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1725-1737
+
| 1, 1725-1737  
|Innehåller även anteckningar vid de årliga husförhören 1724-1739, husförhörslängd för Fogdö, odat (1748-1749), konfirmationslängd 1726-1727, konfirmationslängd för Fogdö och Helgarö 1748 och 1750, konfirmationslängd för Fogdö 1749 och 1751-1753 och längd på dagsverken och naturaprestationer till kyrkobyggnad, avseende Fogdö, odat.
+
| Innehåller även anteckningar vid de årliga husförhören 1724-1739, husförhörslängd för Fogdö, odat (1748-1749), konfirmationslängd 1726-1727, konfirmationslängd för Fogdö och Helgarö 1748 och 1750, konfirmationslängd för Fogdö 1749 och 1751-1753 och längd på dagsverken och naturaprestationer till kyrkobyggnad, avseende Fogdö, odat.
 
|-
 
|-
|4147279
+
| 4147279  
|Helgarö församling A I:2, 1750-1764
+
| Helgarö församling A I:2, 1750-1764  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1750-1764
+
| 2, 1750-1764  
|År 1738-1749 saknas. Anteckning om husförhör 1755-1764. Bandet defekt.
+
| År 1738-1749 saknas. Anteckning om husförhör 1755-1764. Bandet defekt.
 
|-
 
|-
|4147279
+
| 4147279  
|Helgarö församling A I:3, 1764-1775
+
| Helgarö församling A I:3, 1764-1775  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1764-1775
+
| 3, 1764-1775  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147279
+
| 4147279  
|Helgarö församling A I:4, 1776-1786
+
| Helgarö församling A I:4, 1776-1786  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1776-1786
+
| 4, 1776-1786  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147279
+
| 4147279  
|Helgarö församling A I:5, 1786-1795
+
| Helgarö församling A I:5, 1786-1795  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1786-1795
+
| 5, 1786-1795  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147280
+
| 4147280  
|Helgarö församling C:2, 1756-1825
+
| Helgarö församling C:2, 1756-1825  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1756-1825
+
| 2, 1756-1825  
|Innehåller även vigselbok 1756-1825, dödbok 1756-1825, flyttningslängd 1756-1777 och sockenstämmoprotokoll 1756-1825.
+
| Innehåller även vigselbok 1756-1825, dödbok 1756-1825, flyttningslängd 1756-1777 och sockenstämmoprotokoll 1756-1825.
 
|-
 
|-
|4147280
+
| 4147280  
|Helgarö församling D II:1, 1742-1757
+
| Helgarö församling D II:1, 1742-1757  
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
+
| D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)  
|1, 1742-1757
+
| 1, 1742-1757  
|Innehåller även längd å nattvardsungdom 1749.
+
| Innehåller även längd å nattvardsungdom 1749.
 
|-
 
|-
|4147280
+
| 4147280  
|Helgarö församling D II:2, 1766-1776
+
| Helgarö församling D II:2, 1766-1776  
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
+
| D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)  
|2, 1766-1776
+
| 2, 1766-1776  
|Defekt.
+
| Defekt.
 
|-
 
|-
|4147280
+
| 4147280  
|Helgarö församling L I a:1, 1635-1750
+
| Helgarö församling L I a:1, 1635-1750  
|L I a Räkenskaper för kyrkan
+
| L I a Räkenskaper för kyrkan  
|1, 1635-1750
+
| 1, 1635-1750  
|Innehåller även kyrkoinventarier 1635, 1689 med<br>anteckningar om inventariets tillökning 1635-1729,<br>bänkdelningar 1690, 1699 och 1750, förteckning å i Edebygraven bisatta intill 1732 samt handlingar rörande Gustaf Jesper Cruus donationer 1727-1731.
+
| Innehåller även kyrkoinventarier 1635, 1689 med<br>anteckningar om inventariets tillökning 1635-1729,<br>bänkdelningar 1690, 1699 och 1750, förteckning å i Edebygraven bisatta intill 1732 samt handlingar rörande Gustaf Jesper Cruus donationer 1727-1731.
 
|-
 
|-
|4147281
+
| 4147281  
|Helgesta församling A I:1, 1758-1771
+
| Helgesta församling A I:1, 1758-1771  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1758-1771
+
| 1, 1758-1771  
|Volymen, som i början är något defekt, har tryckt formulär för tiden 1758-1767 samt har genom strykningar och ändringar upplagts ånyo för åren 1768-1777. Den nya uppläggningen synes dock hava använts blott för åren 1768-1771.
+
| Volymen, som i början är något defekt, har tryckt formulär för tiden 1758-1767 samt har genom strykningar och ändringar upplagts ånyo för åren 1768-1777. Den nya uppläggningen synes dock hava använts blott för åren 1768-1771.
 
|-
 
|-
|4147281
+
| 4147281  
|Helgesta församling A I:2, 1772-1780
+
| Helgesta församling A I:2, 1772-1780  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1772-1780
+
| 2, 1772-1780  
|Med ortregister. Volymen, som delvis är folierad, är fördelad i två upplägg: 1772-1775 och 1775-1780.
+
| Med ortregister. Volymen, som delvis är folierad, är fördelad i två upplägg: 1772-1775 och 1775-1780.
 
|-
 
|-
|4147281
+
| 4147281  
|Helgesta församling A I:3, 1780-1793
+
| Helgesta församling A I:3, 1780-1793  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1780-1793
+
| 3, 1780-1793  
|Volymen, som är opaginerad, är fördelad i två upplägg: 1780-1789 och 1790-1793. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1785-1792.
+
| Volymen, som är opaginerad, är fördelad i två upplägg: 1780-1789 och 1790-1793. Innehåller även längd å nattvardsungdom 1785-1792.
 
|-
 
|-
|4147281
+
| 4147281  
|Helgesta församling A I:4, 1793-1805
+
| Helgesta församling A I:4, 1793-1805  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1793-1805
+
| 4, 1793-1805  
|Med ortregister. Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierade: folio 1-111 omfattar tiden 1793-1799 och folio 1-126 omfattar tiden 1800-1805.<br>Innehåller även längd å nattvardsungdom<br>1794-1795, 1798.
+
| Med ortregister. Volymen är fördelad i två upplägg, var för sig folierade: folio 1-111 omfattar tiden 1793-1799 och folio 1-126 omfattar tiden 1800-1805.<br>Innehåller även längd å nattvardsungdom<br>1794-1795, 1798.
 
|-
 
|-
|4147282
+
| 4147282  
|Helgesta församling A I:5, 1805-1812
+
| Helgesta församling A I:5, 1805-1812  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1805-1812
+
| 5, 1805-1812  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147282
+
| 4147282  
|Helgesta församling A I:6, 1812-1818
+
| Helgesta församling A I:6, 1812-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1812-1818
+
| 6, 1812-1818  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147282
+
| 4147282  
|Helgesta församling A I:7, 1818-1824
+
| Helgesta församling A I:7, 1818-1824  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1818-1824
+
| 7, 1818-1824  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147282
+
| 4147282  
|Helgesta församling A I:8, 1824-1830
+
| Helgesta församling A I:8, 1824-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1824-1830
+
| 8, 1824-1830  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147282
+
| 4147282  
|Helgesta församling A I:9, 1831-1836
+
| Helgesta församling A I:9, 1831-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1831-1836
+
| 9, 1831-1836  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147283
+
| 4147283  
|Helgesta församling A I:10, 1836-1841
+
| Helgesta församling A I:10, 1836-1841  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1836-1841
+
| 10, 1836-1841  
|Med ortregister. Innehåller även<br>uppgift om antalet nattvardsgäster 1836-1841.
+
| Med ortregister. Innehåller även<br>uppgift om antalet nattvardsgäster 1836-1841.
 
|-
 
|-
|4147283
+
| 4147283  
|Helgesta församling B:1, 1806-1860
+
| Helgesta församling B:1, 1806-1860  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1806-1860
+
| 1, 1806-1860  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147283
+
| 4147283  
|Helgesta församling C:1, 1689-1723
+
| Helgesta församling C:1, 1689-1723  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1689-1723
+
| 1, 1689-1723  
|Med smärre luckor. Innehåller även vigselbok 1689-1718, med smärre luckor, dödbok 1689-1718, med smärre luckor, kyrkoinventarier 1689, 1706-1726, balkdelning, odat, bänkdelning 1687, anteckningar om sockenstugans reparation 1706 samt avskrift av Kungl. brev m m 1617-1742.
+
| Med smärre luckor. Innehåller även vigselbok 1689-1718, med smärre luckor, dödbok 1689-1718, med smärre luckor, kyrkoinventarier 1689, 1706-1726, balkdelning, odat, bänkdelning 1687, anteckningar om sockenstugans reparation 1706 samt avskrift av Kungl. brev m m 1617-1742.
 
|-
 
|-
|4147283
+
| 4147283  
|Helgesta församling C:2, 1726-1761
+
| Helgesta församling C:2, 1726-1761  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1726-1761
+
| 2, 1726-1761  
|Volymen är defekt i det att pagineringen 147-160 och 259-260(3) saknas. Därav har i födelseboken vållats en lucka för sista delen av 1760 och början av 1761.<br>Innehåller även vigselbok 1726-1768 och dödbok 1726-1765.
+
| Volymen är defekt i det att pagineringen 147-160 och 259-260(3) saknas. Därav har i födelseboken vållats en lucka för sista delen av 1760 och början av 1761.<br>Innehåller även vigselbok 1726-1768 och dödbok 1726-1765.
 
|-
 
|-
|4147283
+
| 4147283  
|Helgesta församling C:3, 1762-1854
+
| Helgesta församling C:3, 1762-1854  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1762-1854
+
| 3, 1762-1854  
|Innehåller även vigselbok 1771-1854 och dödbok 1766-1854.
+
| Innehåller även vigselbok 1771-1854 och dödbok 1766-1854.
 
|-
 
|-
|4147283
+
| 4147283  
|Helgesta församling L I a:1, 1639-1725
+
| Helgesta församling L I a:1, 1639-1725  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling  
|1, 1639-1725
+
| 1, 1639-1725  
|Kyrkoräkenskaper. (I bokens innehållsförteckning upptages jämväl födelse-, vigsel och dödbok- dock hava dessa troligen aldrig däri förts.)<br>Innehåller även kyrkoinventarier 1594, 1617, 1640, 1655, prästgårdsinventarier<br>1594, 1617, 1640, 1655, 1689, husesyn 1690, längd å gåvor till kyrkan 1639-1652, 1656-1699,<br>anteckningar om förbättringar å kyrka och prästgård 1640-1652, 1671-1680 och series pastorum<br>1594-1800.
+
| Kyrkoräkenskaper. (I bokens innehållsförteckning upptages jämväl födelse-, vigsel och dödbok- dock hava dessa troligen aldrig däri förts.)<br>Innehåller även kyrkoinventarier 1594, 1617, 1640, 1655, prästgårdsinventarier<br>1594, 1617, 1640, 1655, 1689, husesyn 1690, längd å gåvor till kyrkan 1639-1652, 1656-1699,<br>anteckningar om förbättringar å kyrka och prästgård 1640-1652, 1671-1680 och series pastorum<br>1594-1800.
 
|-
 
|-
|4147283
+
| 4147283  
|Helgesta församling L I a:2, 1708-1752
+
| Helgesta församling L I a:2, 1708-1752  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling  
|2, 1708-1752
+
| 2, 1708-1752  
|"Specialräkning (""kladd"") 1708-1751. Skuldbok 1720-1752."
+
| "Specialräkning (""kladd"") 1708-1751. Skuldbok 1720-1752."
 
|-
 
|-
|4147284
+
| 4147284  
|Husby-Oppunda församling A I:1, 1733-1749
+
| Husby-Oppunda församling A I:1, 1733-1749  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1733-1749
+
| 1, 1733-1749  
|Innehåller även dopbok 1689-1707,<br>vigselbok 1689-1693, dödbok 1689-1708 (lakun 1703-1704),<br>kyrkoräkenskaper 1689-1706, fattigräkenskaper 1699-1739, kollekträkningar 1696-1707, sockenstämmoprotokoll 1689-1705,1710-1712, prostvisitationsprotokoll 1710 samt bänkdelning 1691.
+
| Innehåller även dopbok 1689-1707,<br>vigselbok 1689-1693, dödbok 1689-1708 (lakun 1703-1704),<br>kyrkoräkenskaper 1689-1706, fattigräkenskaper 1699-1739, kollekträkningar 1696-1707, sockenstämmoprotokoll 1689-1705,1710-1712, prostvisitationsprotokoll 1710 samt bänkdelning 1691.
 
|-
 
|-
|4147284
+
| 4147284  
|Husby-Oppunda församling A I:2, 1756-1762
+
| Husby-Oppunda församling A I:2, 1756-1762  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1756-1762
+
| 2, 1756-1762  
|Innehåller även kyrkans specialräkning 1763-1783.
+
| Innehåller även kyrkans specialräkning 1763-1783.
 
|-
 
|-
|4147284
+
| 4147284  
|Husby-Oppunda församling A I:3, 1763-1773
+
| Husby-Oppunda församling A I:3, 1763-1773  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1763-1773
+
| 3, 1763-1773  
|Gäller tiden 1763-1772 (1773).
+
| Gäller tiden 1763-1772 (1773).
 
|-
 
|-
|4147284
+
| 4147284  
|Husby-Oppunda församling A I:4, 1774-1783
+
| Husby-Oppunda församling A I:4, 1774-1783  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1774-1783
+
| 4, 1774-1783  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147284
+
| 4147284  
|Husby-Oppunda församling A I:5, 1784-1793
+
| Husby-Oppunda församling A I:5, 1784-1793  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1784-1793
+
| 5, 1784-1793  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147284
+
| 4147284  
|Husby-Oppunda församling A I:6, 1794-1803
+
| Husby-Oppunda församling A I:6, 1794-1803  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1794-1803
+
| 6, 1794-1803  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147285
+
| 4147285  
|Husby-Oppunda församling A I:7, 1804-1812
+
| Husby-Oppunda församling A I:7, 1804-1812  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1804-1812
+
| 7, 1804-1812  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147285
+
| 4147285  
|Husby-Oppunda församling A I:8, 1813-1826
+
| Husby-Oppunda församling A I:8, 1813-1826  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1813-1826
+
| 8, 1813-1826  
|"Gäller tiden 1813-1825(1826). Fördelad i två upplägg:<br>a) 1813-1818;<br>b) 1819-1825 (1826)."
+
| "Gäller tiden 1813-1825(1826). Fördelad i två upplägg:<br>a) 1813-1818;<br>b) 1819-1825 (1826)."
 
|-
 
|-
|4147285
+
| 4147285  
|Husby-Oppunda församling A I:9, 1826-1831
+
| Husby-Oppunda församling A I:9, 1826-1831  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1826-1831
+
| 9, 1826-1831  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147285
+
| 4147285  
|Husby-Oppunda församling A I:10, 1832-1836
+
| Husby-Oppunda församling A I:10, 1832-1836  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1832-1836
+
| 10, 1832-1836  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147285
+
| 4147285  
|Husby-Oppunda församling A I:11, 1837-1841
+
| Husby-Oppunda församling A I:11, 1837-1841  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1837-1841
+
| 11, 1837-1841  
|Gäller tiden 1837-1840 (1841). Endast enstaka uppgifter från år 1841. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1837, 1838, 1841.
+
| Gäller tiden 1837-1840 (1841). Endast enstaka uppgifter från år 1841. Innehåller även längder över nattvardsungdom 1837, 1838, 1841.
 
|-
 
|-
|4147286
+
| 4147286  
|Husby-Oppunda församling C:1, 1671-1689
+
| Husby-Oppunda församling C:1, 1671-1689  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1671-1689
+
| 1, 1671-1689  
|Nybands vid arkivets ordnande 1925-, förut häfte. Sannolikt defekt, varigenom dödboksanteck- ningarna upphör 1684.<br>Innehåller även vigsellängd 1671-1689 och begravningslängd 1671-1684.
+
| Nybands vid arkivets ordnande 1925-, förut häfte. Sannolikt defekt, varigenom dödboksanteck- ningarna upphör 1684.<br>Innehåller även vigsellängd 1671-1689 och begravningslängd 1671-1684.
 
|-
 
|-
|4147286
+
| 4147286  
|Husby-Oppunda församling C:2, 1710-1742
+
| Husby-Oppunda församling C:2, 1710-1742  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1710-1742
+
| 2, 1710-1742  
|Innehåller även lysnings- och vigselbok 1710-1754,<br>död- och begravningsbok 1710-1754,<br>kommunionlängd 1710-1734,<br>sockenstämmoprotokoll 1713-1777,<br>specialräkning för kyrkokassan 1710-1763 samt prostvisitationsprotokoll 1713.
+
| Innehåller även lysnings- och vigselbok 1710-1754,<br>död- och begravningsbok 1710-1754,<br>kommunionlängd 1710-1734,<br>sockenstämmoprotokoll 1713-1777,<br>specialräkning för kyrkokassan 1710-1763 samt prostvisitationsprotokoll 1713.
 
|-
 
|-
|4147286
+
| 4147286  
|Husby-Oppunda församling C:3, 1742-1836
+
| Husby-Oppunda församling C:3, 1742-1836  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1742-1836
+
| 3, 1742-1836  
|Innehåller även lysnings-och vigselbok 1755-1835, död- och begravningsbok 1755-1836 samt vaccinationslängd 1805-1806.
+
| Innehåller även lysnings-och vigselbok 1755-1835, död- och begravningsbok 1755-1836 samt vaccinationslängd 1805-1806.
 
|-
 
|-
|4147287
+
| 4147287  
|Husby-Rekarne församling A I:1, 1689-1690
+
| Husby-Rekarne församling A I:1, 1689-1690  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1689-1690
+
| 1, 1689-1690  
|Innehåller även kommunionlängder 1689-1694, förteckning över soldater 1720-1721, förteckning över nattvardsungdom 1723 och förteckning över vid förhör frånvarande 1723.
+
| Innehåller även kommunionlängder 1689-1694, förteckning över soldater 1720-1721, förteckning över nattvardsungdom 1723 och förteckning över vid förhör frånvarande 1723.
 
|-
 
|-
|4147287
+
| 4147287  
|Husby-Rekarne församling A I:2, 1755-1762
+
| Husby-Rekarne församling A I:2, 1755-1762  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1755-1762
+
| 2, 1755-1762  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147287
+
| 4147287  
|Husby-Rekarne församling A I:3, 1763-1770
+
| Husby-Rekarne församling A I:3, 1763-1770  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1763-1770
+
| 3, 1763-1770  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147287
+
| 4147287  
|Husby-Rekarne församling A I:4, 1771-1774
+
| Husby-Rekarne församling A I:4, 1771-1774  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1771-1774
+
| 4, 1771-1774  
|Ortregister till denna längd finnes i A I:5.
+
| Ortregister till denna längd finnes i A I:5.
 
|-
 
|-
|4147287
+
| 4147287  
|Husby-Rekarne församling A I:5, 1774-1783
+
| Husby-Rekarne församling A I:5, 1774-1783  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1774-1783
+
| 5, 1774-1783  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147287
+
| 4147287  
|Husby-Rekarne församling A I:6, 1784-1793
+
| Husby-Rekarne församling A I:6, 1784-1793  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1784-1793
+
| 6, 1784-1793  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147288
+
| 4147288  
|Husby-Rekarne församling A I:7, 1794-1801
+
| Husby-Rekarne församling A I:7, 1794-1801  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1794-1801
+
| 7, 1794-1801  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147288
+
| 4147288  
|Husby-Rekarne församling A I:8, 1801-1809
+
| Husby-Rekarne församling A I:8, 1801-1809  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1801-1809
+
| 8, 1801-1809  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147288
+
| 4147288  
|Husby-Rekarne församling A I:9, 1810-1815
+
| Husby-Rekarne församling A I:9, 1810-1815  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1810-1815
+
| 9, 1810-1815  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147288
+
| 4147288  
|Husby-Rekarne församling A I:10, 1816-1820
+
| Husby-Rekarne församling A I:10, 1816-1820  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1816-1820
+
| 10, 1816-1820  
|"Omfattar halva församlingen; Husby, Hållsta och Älunda rotarna saknas."
+
| "Omfattar halva församlingen; Husby, Hållsta och Älunda rotarna saknas."
 
|-
 
|-
|4147300
+
| 4147300  
|Husby-Rekarne församling A I:11, 1821-1825
+
| Husby-Rekarne församling A I:11, 1821-1825  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|11, 1821-1825
+
| 11, 1821-1825  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147300
+
| 4147300  
|Husby-Rekarne församling A I:12, 1826-1830
+
| Husby-Rekarne församling A I:12, 1826-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|12, 1826-1830
+
| 12, 1826-1830  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147300
+
| 4147300  
|Husby-Rekarne församling A I:13, 1831-1835
+
| Husby-Rekarne församling A I:13, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|13, 1831-1835
+
| 13, 1831-1835  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147300
+
| 4147300  
|Husby-Rekarne församling A I:14, 1836-1840
+
| Husby-Rekarne församling A I:14, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|14, 1836-1840
+
| 14, 1836-1840  
|Innehåller även anmärkningar vid skattskrivningar 1835-1838.
+
| Innehåller även anmärkningar vid skattskrivningar 1835-1838.
 
|-
 
|-
|4147301
+
| 4147301  
|Husby-Rekarne församling C:1, 1670-1752
+
| Husby-Rekarne församling C:1, 1670-1752  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1670-1752
+
| 1, 1670-1752  
|Innehåller även vigsellängd 1670-1752 och begravningslängd 1669 ?, 1670-1752.
+
| Innehåller även vigsellängd 1670-1752 och begravningslängd 1669&nbsp;?, 1670-1752.
 
|-
 
|-
|4147301
+
| 4147301  
|Husby-Rekarne församling C:2, 1753-1816
+
| Husby-Rekarne församling C:2, 1753-1816  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1753-1816
+
| 2, 1753-1816  
|Innehåller även lysnings- och vigsellängder 1753-1816, död- och begravningslängder 1753-1816 samt pastors- och komministerlängd 1593-1763.
+
| Innehåller även lysnings- och vigsellängder 1753-1816, död- och begravningslängder 1753-1816 samt pastors- och komministerlängd 1593-1763.
 
|-
 
|-
|4147301
+
| 4147301  
|Husby-Rekarne församling C:3, 1817-1843
+
| Husby-Rekarne församling C:3, 1817-1843  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1817-1843
+
| 3, 1817-1843  
|Innehåller även lysnings- och vigsellängder 1817-1843 och död- och begravningslängder 1817-1843.
+
| Innehåller även lysnings- och vigsellängder 1817-1843 och död- och begravningslängder 1817-1843.
 
|-
 
|-
|4147301
+
| 4147301  
|Husby-Rekarne församling L I a:1, 1622-1662
+
| Husby-Rekarne församling L I a:1, 1622-1662  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|1, 1622-1662
+
| 1, 1622-1662  
|Huvudräkenskaper för kyrkan. Innehåller även anteckningar angående inventarium (1604-1606),<br>inventarieförteckning för prästgård och kyrka 1606 och 1611,<br>inventarieförteckning för kyrkan 1622,<br>två skuldlängder (1650-talet ?) och<br>bänklängd 1623.
+
| Huvudräkenskaper för kyrkan. Innehåller även anteckningar angående inventarium (1604-1606),<br>inventarieförteckning för prästgård och kyrka 1606 och 1611,<br>inventarieförteckning för kyrkan 1622,<br>två skuldlängder (1650-talet&nbsp;?) och<br>bänklängd 1623.
 
|-
 
|-
|4147301
+
| 4147301  
|Husby-Rekarne församling L I a:2, 1658-1709
+
| Husby-Rekarne församling L I a:2, 1658-1709  
|L I a Räkenskaper för kyrka
+
| L I a Räkenskaper för kyrka  
|2, 1658-1709
+
| 2, 1658-1709  
|Huvudräkenskaper för kyrkan. Innehåller även inventarieförteckning för prästgård och kyrka 1658,<br>inventarieförteckning för prästgårdens ägor 1672, inventarieförteckning för klockaregården 1683, kyrkans inventarieförteckning jämte tillägg 1687-1706, prästgårdens inventarieförteckning jämte tillägg 1687-1699, stadgar (angående böter) 1661-1669, avskrift av synodalbeslut och kunglig resolution 1688, avskrifter rörande prästgården<br>1622 och 1671, avskrift rörande vinsäd 1673, avskrifter av kungliga resolutioner rörande prästerskapets uppbörd 1681 och 1687, bänklängder 1665 och 1688 samt delningslista över bogårdsbalkarna 1657.
+
| Huvudräkenskaper för kyrkan. Innehåller även inventarieförteckning för prästgård och kyrka 1658,<br>inventarieförteckning för prästgårdens ägor 1672, inventarieförteckning för klockaregården 1683, kyrkans inventarieförteckning jämte tillägg 1687-1706, prästgårdens inventarieförteckning jämte tillägg 1687-1699, stadgar (angående böter) 1661-1669, avskrift av synodalbeslut och kunglig resolution 1688, avskrifter rörande prästgården<br>1622 och 1671, avskrift rörande vinsäd 1673, avskrifter av kungliga resolutioner rörande prästerskapets uppbörd 1681 och 1687, bänklängder 1665 och 1688 samt delningslista över bogårdsbalkarna 1657.
 
|-
 
|-
|4147302
+
| 4147302  
|Hyltinge församling A I:1, 1758-1772
+
| Hyltinge församling A I:1, 1758-1772  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, 1758-1772
+
| 1, 1758-1772  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147302
+
| 4147302  
|Hyltinge församling A I:2, 1772-1783
+
| Hyltinge församling A I:2, 1772-1783  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1772-1783
+
| 2, 1772-1783  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147302
+
| 4147302  
|Hyltinge församling A I:3, 1783-1795
+
| Hyltinge församling A I:3, 1783-1795  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1783-1795
+
| 3, 1783-1795  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147302
+
| 4147302  
|Hyltinge församling A I:4, 1795-1805
+
| Hyltinge församling A I:4, 1795-1805  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1795-1805
+
| 4, 1795-1805  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147303
+
| 4147303  
|Hyltinge församling A I:5, 1805-1812
+
| Hyltinge församling A I:5, 1805-1812  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1805-1812
+
| 5, 1805-1812  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147303
+
| 4147303  
|Hyltinge församling A I:6, 1812-1818
+
| Hyltinge församling A I:6, 1812-1818  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1812-1818
+
| 6, 1812-1818  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147303
+
| 4147303  
|Hyltinge församling A I:7, 1818-1824
+
| Hyltinge församling A I:7, 1818-1824  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1818-1824
+
| 7, 1818-1824  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147303
+
| 4147303  
|Hyltinge församling A I:8, 1824-1830
+
| Hyltinge församling A I:8, 1824-1830  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1824-1830
+
| 8, 1824-1830  
|Med ortregister.
+
| Med ortregister.
 
|-
 
|-
|4147303
+
| 4147303  
|Hyltinge församling A I:9, 1831-1835
+
| Hyltinge församling A I:9, 1831-1835  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|9, 1831-1835
+
| 9, 1831-1835  
|Med ortregister. Innehåller även<br>uppgifter om nattvardsgästernas antal 1831-1835.
+
| Med ortregister. Innehåller även<br>uppgifter om nattvardsgästernas antal 1831-1835.
 
|-
 
|-
|4147304
+
| 4147304  
|Hyltinge församling A I:10, 1836-1840
+
| Hyltinge församling A I:10, 1836-1840  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|10, 1836-1840
+
| 10, 1836-1840  
|Med ortregister. Innehåller även<br>uppgifter om nattvardsgästernas antal 1836.
+
| Med ortregister. Innehåller även<br>uppgifter om nattvardsgästernas antal 1836.
 
|-
 
|-
|4147304
+
| 4147304  
|Hyltinge församling B:1, 1806-1861
+
| Hyltinge församling B:1, 1806-1861  
|B In- och utflyttningslängder
+
| B In- och utflyttningslängder  
|1, 1806-1861
+
| 1, 1806-1861  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147304
+
| 4147304  
|Hyltinge församling C:1, 1692-1723
+
| Hyltinge församling C:1, 1692-1723  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|1, 1692-1723
+
| 1, 1692-1723  
|Innehåller även vigselbok 1692-1723, dödbok 1692-1723,kyrkokassans specialräkning 1692-1733 samt kyrkokassans skuldbok 1717-1750.
+
| Innehåller även vigselbok 1692-1723, dödbok 1692-1723,kyrkokassans specialräkning 1692-1733 samt kyrkokassans skuldbok 1717-1750.
 
|-
 
|-
|4147304
+
| 4147304  
|Hyltinge församling C:2, 1723-1770
+
| Hyltinge församling C:2, 1723-1770  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|2, 1723-1770
+
| 2, 1723-1770  
|"Lucka år 1765.<br>Volymen är defekt; uppslag 64, 223-224 och 227-228 saknas. Den första defekten har vållat luka i vigselboken, den andra i födelseboken medan den tredje icke synes medfört någon lucka i texten.<br>Innehåller även vigselbok 1723-1770 och<br>dödbok 1723-1770."
+
| "Lucka år 1765.<br>Volymen är defekt; uppslag 64, 223-224 och 227-228 saknas. Den första defekten har vållat luka i vigselboken, den andra i födelseboken medan den tredje icke synes medfört någon lucka i texten.<br>Innehåller även vigselbok 1723-1770 och<br>dödbok 1723-1770."
 
|-
 
|-
|4147304
+
| 4147304  
|Hyltinge församling C:3, 1771-1830
+
| Hyltinge församling C:3, 1771-1830  
|C Födelse- och dopböcker
+
| C Födelse- och dopböcker  
|3, 1771-1830
+
| 3, 1771-1830  
|Innehåller även vigselbok 1771-1830 och dödbok 1771-1830.
+
| Innehåller även vigselbok 1771-1830 och dödbok 1771-1830.
 
|-
 
|-
|4147304
+
| 4147304  
|Hyltinge församling L I a:1, 1639-1778
+
| Hyltinge församling L I a:1, 1639-1778  
|L I a Räkenskaper för kyrka och församling
+
| L I a Räkenskaper för kyrka och församling  
|1, 1639-1778
+
| 1, 1639-1778  
|Kyrkoräkenskaper 1639-1664 och 1676-1778. Innehåller även doplängd 1652-1654 och 1681-1694,<br>vigsellängd 1652-1654 och 1687-1694, begravningslängd (1641-1655 se nedan) 1681-1694, avskrifter av Kungliga brev och myndigheters skrivelser 1681-1705, prostvisitationsprotokoll 1684, kyrkoinventarier 1613-1777,<br>längd å gåvor till kyrkan ca 1630-1655 och 1677-1680 (kombinerad med begravningslängd 1641-1655),<br>bänklängd 1694, balkdelning 1689 och prästgårdsinventarium för Helgesta 1594, 1617 och 1640 (avskrift).
+
| Kyrkoräkenskaper 1639-1664 och 1676-1778. Innehåller även doplängd 1652-1654 och 1681-1694,<br>vigsellängd 1652-1654 och 1687-1694, begravningslängd (1641-1655 se nedan) 1681-1694, avskrifter av Kungliga brev och myndigheters skrivelser 1681-1705, prostvisitationsprotokoll 1684, kyrkoinventarier 1613-1777,<br>längd å gåvor till kyrkan ca 1630-1655 och 1677-1680 (kombinerad med begravningslängd 1641-1655),<br>bänklängd 1694, balkdelning 1689 och prästgårdsinventarium för Helgesta 1594, 1617 och 1640 (avskrift).
 
|-
 
|-
|4147305
+
| 4147305  
|Härads församling A I:1, odat-
+
| Härads församling A I:1, odat-  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|1, odat-
+
| 1, odat-  
|Husförhörslängd (fragment). Detta fragment anträffades vid förteckningens upprättande löst inlagt i volymen A I:2.
+
| Husförhörslängd (fragment). Detta fragment anträffades vid förteckningens upprättande löst inlagt i volymen A I:2.
 
|-
 
|-
|4147305
+
| 4147305  
|Härads församling A I:2, 1706-1739
+
| Härads församling A I:2, 1706-1739  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|2, 1706-1739
+
| 2, 1706-1739  
|Innehåller även längd å nattvardsungdom 1725-1741 (strödda år).
+
| Innehåller även längd å nattvardsungdom 1725-1741 (strödda år).
 
|-
 
|-
|4147305
+
| 4147305  
|Härads församling A I:3, 1743-1751
+
| Härads församling A I:3, 1743-1751  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|3, 1743-1751
+
| 3, 1743-1751  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147305
+
| 4147305  
|Härads församling A I:4, 1753-1762
+
| Härads församling A I:4, 1753-1762  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|4, 1753-1762
+
| 4, 1753-1762  
|Innehåller även längd å nattvardsungdom 1753-1758, 1761.
+
| Innehåller även längd å nattvardsungdom 1753-1758, 1761.
 
|-
 
|-
|4147305
+
| 4147305  
|Härads församling A I:5, 1774-1783
+
| Härads församling A I:5, 1774-1783  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|5, 1774-1783
+
| 5, 1774-1783  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147305
+
| 4147305  
|Härads församling A I:6, 1784-1794
+
| Härads församling A I:6, 1784-1794  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|6, 1784-1794
+
| 6, 1784-1794  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|4147306
+
| 4147306  
|Härads församling A I:7, 1795-1803
+
| Härads församling A I:7, 1795-1803  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|7, 1795-1803
+
| 7, 1795-1803  
|Med defekt ortregister.
+
| Med defekt ortregister.
 
|-
 
|-
|4147306
+
| 4147306  
|Härads församling A I:8, 1804-1812
+
| Härads församling A I:8, 1804-1812  
|A I Husförhörslängder
+
| A I Husförhörslängder  
|8, 1804-1812
+
| 8, 1804-1812  
|Innehåller även flyttningslängd 1806-1815 och längd å nattvardsungdom 1804-1812.
+
| Innehåller även flyttningslängd 1806-1815 och längd å nattvardsungdom 1804-1812.
 
|-
 
|-
|4147306
+
| 4147306  
|