Difference between revisions of "FamilySearch Digital Image Collection for Skaraborg, Sweden"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Back to Sweden FamilySearch started indexing Swedish church records in 2009. Initial indexing efforts are focused on birth, marriage, and death records. Eventually, the pro...")
 
Line 25: Line 25:
 
Also, some collections have had records added to them since they were filmed.&nbsp; Because of this, the description in the '''Volume and Year''' and '''Remarks '''columns may indicate that records are available beyond the time when they were filmed.&nbsp; In these cases you should contact the national or regional archive to determine accessibility.<br>  
 
Also, some collections have had records added to them since they were filmed.&nbsp; Because of this, the description in the '''Volume and Year''' and '''Remarks '''columns may indicate that records are available beyond the time when they were filmed.&nbsp; In these cases you should contact the national or regional archive to determine accessibility.<br>  
  
 +
<br>
  
 
=== Table  ===
 
=== Table  ===
Line 35: Line 36:
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Remarks
 
! scope="col" | Remarks
|-
+
|-
| REPLACE
+
|4003059
| THIS
+
|Eks församling A I:1, 1816-1828
| FIVE ROWS
+
|A I Husförhörslängder
| WITH
+
|1, 1816-1828
| THE TABLE
+
|
 +
|-
 +
|4003059
 +
|Eks församling A I:2, 1840-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1840-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4003059
 +
|Eks församling A I:3, 1851-1859
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1851-1859
 +
|Sid. I-VI. 1-199. Med ortregister.
 +
|-
 +
|4003059
 +
|Eks församling C:1, 1729-1738
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1729-1738
 +
|Häri även dödbok 1735-1741, sockenstämmoprotokoll 1747-1759, kyrkoräkenskaper 1747-1762, håvpengar 1747-1759, inventarie-<br>förteckning 1747 och anteckn. om gåvor till kyrkan 1751-1752, 1756-1757.
 +
|-
 +
|4003059
 +
|Eks församling C:2, 1747-1804
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1747-1804
 +
|Häri även vigselbok och dödbok s.å.
 +
|-
 +
|4003059
 +
|Eks församling C:3, 1805-1850
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1805-1850
 +
|Häri även vigselbok och dödbok 1805-1851.
 +
|-
 +
|4003059
 +
|Eks församling L V:1, 1773-1836
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|1, 1773-1836
 +
|Vinsädeskassan 1773-1836, lasarettskassan 1812-1834. Häri även fragment av kommunionlängd 1700-talet samt avskrift av Kungl. Maj:ts resolution ang. vinsäd 1732.
 +
|-
 +
|4015754
 +
|Mölltorps församling C:1, 1689-1752
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1752
 +
|Häri även in- och utflyttnings-<br>längder 1734-1753, vigselbok 1689-1795, död- och begravnings-<br>böcker 1689-1797, sockenstämmo-<br>protokoll 1694-1763, kyrko-<br>räkenskaper 1695-1756, av-<br>skrifter av domboksutdrag 1669-1737 samt memorial betr. kyrkoreparationer 1692-1767.
 +
|-
 +
|4015754
 +
|Mölltorps församling C:2, 1753-1849
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1753-1849
 +
|Häri även död- och begravnings-<br>bok 1798-1849, sockenstämmo-<br>protokoll 1735-1804 samt inventarieförteckningar 1758, 1792.
 +
|-
 +
|4015754
 +
|Mölltorps församling C:4, 1845-1869
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1845-1869
 +
|Kladd. Häri även död- och begravningsbok 1845-1869.
 +
|-
 +
|4015754
 +
|Mölltorps församling F:1, 1850-1895
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1850-1895
 +
|
 +
|-
 +
|4015754
 +
|Mölltorps församling E:1, 1869-1895
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1869-1895
 +
|
 +
|-
 +
|4015754
 +
|Ransbergs församling H II:1, 1836-1849
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1836-1849
 +
|Kartong. Omf. past.
 +
|-
 +
|4015754
 +
|Ransbergs församling H II:3, 1855-1862
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|3, 1855-1862
 +
|Kartong. Omf. past.
 +
|-
 +
|4093780
 +
|Vilske-Kleva församling B:1, 1738-1799
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1738-1799
 +
|Lucka 1750-1760. Omf. past.
 +
|-
 +
|4093780
 +
|Vilske-Kleva församling B:2, 1817-1832
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1817-1832
 +
|Häri även socken- och gällstämmoprotokoll 1817-1830 samt kyrkorådsprotokoll 1824. Omf. past.
 +
|-
 +
|4093780
 +
|Vilske-Kleva församling B:3, 1833-1849
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|3, 1833-1849
 +
|Häri även socken- och gällstämmoprotokoll 1831-1836 och sundhetsnämndens protokoll 1834. Omf. past. samt kyrkoräkenskaper, huvud, för Vilske-Kleva 1800-1830.
 +
|-
 +
|4093780
 +
|Vilske-Kleva församling B:4, 1850-1860
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|4, 1850-1860
 +
|Inflyttningslängd. Omf. past.
 +
|-
 +
|4093780
 +
|Vilske-Kleva församling C:1, 1682-1710
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1682-1710
 +
|Häri även in- och utflyttningslängd 1691-1694, vigselbok 1682-1710, död- och begravningsbok 1682-1710, samtliga omf. past., sockenstämmoprotokoll 1683-1698, kyrkoräkenskaper, huvud, 1683-1706, visitationsprotokoll, omf. past., 1706, inventarieförteckning 1691, anteckning om Vilske-Klevas kyrka och prästgårdsbyggnd 1773-1797, skänkta föremål till kyrkan 1690-1720, stoldelnigslängder 1689, 1786, series pastorum et comministrorum 1616-1800 samt sällsamma händelser 1596-1598.
 +
|-
 +
|4093780
 +
|Vilske-Kleva församling C:2, 1710-1780
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1710-1780
 +
|Lucka 1713 28/4-1714 20/6. Häri även visitationsprotokoll 1715-1781. Omf. past.
 +
|-
 +
|4093780
 +
|Vilske-Kleva församling C:3, 1780-1797
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1780-1797
 +
|Häri även vigselbok 1711-1797, död- och begravningsbok 1710-1797, visitationsprotokoll 1781-1828, inventarieförteckning u.å. omf. past. samt anteckning ang. nya kyrkan i Bjurum 1791.
 +
|-
 +
|4093780
 +
|Vilske-Kleva församling C:4, 1798-1849
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1798-1849
 +
|Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år. Omf. past.
 +
|-
 +
|4093780
 +
|Vilske-Kleva församling C:5, 1850-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1850-1861
 +
|Finnes 1850-1861 22/1. Häri även in- och utflyttningslängd för Ullene 1861-1897 17/2.
 +
|-
 +
|4093780
 +
|Vilske-Kleva församling E:1, 1839-1851
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1839-1851
 +
|Omf. past. Häri även för Bjurum kyrkoräkenskaper special och skuldbok 1819-1830 samt kollekträkenskaper 1819-1830.
 +
|-
 +
|4093780
 +
|Vilske-Kleva församling E:2, 1850-1860
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1850-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4093780
 +
|Vilske-Kleva församling F:1, 1850-1860
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1850-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4374973
 +
|Flo församling A I:9, 1841-1847
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1841-1847
 +
|Alfabetiskt ortreg. Med rote- och hemmansreg., förteckning över försvarslösa personer, över soldater och gratialister i Flo socken, anteckning om hållna husförhör 1840-1845 samt anteckning om utfärdade åldersbetyg.
 +
|-
 +
|4374973
 +
|Flo församling A I:10, 1847-1856
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1847-1856
 +
|Ortreg. Med förteckning över försvarslösa personer i socknen, över soldater och gratialister samt anteckningar till längden.
 +
|-
 +
|4374973
 +
|Flo församling A I:11, 1856-1864
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1856-1864
 +
|Alfabetiskt register över Flo sockens hemman och lägenheter, register över ägare och brukare, förteckning över fattiga samt över soldater och gratialister.
 +
|-
 +
|4374973
 +
|Flo församling B:1, 1771-1828
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1771-1828
 +
|Inflyttningslängd 1771-1810, lucka 1793-1805, utflyttnings-<br>längd 1771-1828, luckor 1796-1804, 1811-1819. Häri även inflyttningslängder för Sal och Ås 1771-1810, lucka 1793-1805, för Vänersnäs 1781-1792, utflyttningslängder för Sal och Ås 1771-1828, luckor 1796-1804, 1811-1819, för Vänersnäs 1781-1795.
 +
|-
 +
|4374973
 +
|Flo församling B:2, 1827-1860
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1827-1860
 +
|Inflyttningslängd 1827-1860, utflyttningslängd 1828-1860. Omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4374974
 +
|Flo församling C:1, 1771-1816
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1771-1816
 +
|Häri även födelse- och dopböcker för Sal och Ås 1771-1816 samt för Vänersnäs 1771-1814.
 +
|-
 +
|4374974
 +
|Flo församling C:2, 1817-1850
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1817-1850
 +
|Häri även födelse- och dopböcker för Sal och Ås samma år.
 +
|-
 +
|4374974
 +
|Flo församling C:3, 1851-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1851-1860
 +
|Häri även födelse- och dopbok för Sal och Ås samma år.
 +
|-
 +
|4374974
 +
|Flo församling E:1, 1771-1816
 +
|E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok
 +
|1, 1771-1816
 +
|Häri även lysnings- och vigsel-<br>böcker för Sal, Ås och Vänersnäs 1771-1816.
 +
|-
 +
|4374974
 +
|Flo församling E:2, 1827-1860
 +
|E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok
 +
|2, 1827-1860
 +
|Häri även lysnings- och vigselböcker för Sal och Ås samma år.
 +
|-
 +
|4374974
 +
|Flo församling F:1, 1771-1816
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1771-1816
 +
|Häri även död- och begravnings-<br>böcker för Sal och Ås 1771-1816 samt för Vänersnäs 1771-1813.
 +
|-
 +
|4374974
 +
|Flo församling F:2, 1827-1851
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1827-1851
 +
|Häri även död- och begravnings-<br>böcker för Sal och Ås samma år.
 +
|-
 +
|4374974
 +
|Flo församling F:4, 1852-1860
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|4, 1852-1860
 +
|Häri även död- och begravnings-<br>bok för Sal och Ås samma år.
 +
|-
 +
|4375515
 +
|Börstigs församling B:1, 1778-1850
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1778-1850
 +
|Inflyttningslängd 1778-1838, lucka 1793 okt.-1799, och utflyttningslängd 1791-1850, lucka 1794-1798. Omf. past.
 +
|-
 +
|4375515
 +
|Börstigs församling C:1, 1688-1706
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1706
 +
|Häri även konfirmationsbok 1726, vigselbok 1688-1706, luckor 1698 7/1-1698 12/6 och 1702-1703, död- och begravningsbok 1688-1706, sockenstämmoprotokoll 1679-1725, spridda år, kyrkoräkenskaper, special, 1679-1688, fattigräkenskaper 1724-1726, kollekträkenskaper u.å.-1725, inventarieförteckningar 1688-1706 samt series pastorum 1583-1745 m.m.
 +
|-
 +
|4375515
 +
|Börstigs församling C:2, 1706-1736
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1706-1736
 +
|Luckor 1726 april-1727 14/12 och 1728 januari-16/12. Häri även vigselbok 1707-1732, luckor 1717, 1724, 1727-1728 25/12, 1731 8/6-25/12, död- och begravningsbok 1706-1733, sockenstämmoprotokoll 1708-1753, luckor 1715, 1717-1745, 1747, 1751, kyrkoräkenskaper, special, 1705-1736, visitationsprotokoll och inventarieförteckningar u.å.-1746 (inventarieförteckningen 1706 omf. past.) m.m.
 +
|-
 +
|4375515
 +
|Börstigs församling C:3, 1736-1775
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1736-1775
 +
|Häri även födelse- och dopbok för Brismene 1747 och för Kärråkra 1746-1747, vigselbok 1736-1775, lucka 1746-1748, samt död- och begravningsbok 1736-1775, lucka 1746-1748.
 +
|-
 +
|4375515
 +
|Börstigs församling C:4, 1750-1776
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1750-1776
 +
|Kladd. Häri även vigselbok 1750-1754, död- och begravningsbok 1750-1776 samt kyrkoräkenskaper special, 1753-1776.
 +
|-
 +
|4375515
 +
|Börstigs församling C:5, 1775-1804
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1775-1804
 +
|Häri även död- och begravningsbok 1776-1804.
 +
|-
 +
|4375515
 +
|Börstigs församling C:6, 1805-1851
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1805-1851
 +
|Älvsborgslänsdelen. Häri även död- och begravningsbok samma år. Omf. även Kärråkra.
 +
|-
 +
|4375515
 +
|Börstigs församling C:7, 1805-1851
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|7, 1805-1851
 +
|Skaraborgslänsdelen. Häri även död- och begravningsbok samma år. Omf. även Brismene samt konfirmationsbok 1854, omf. past.
 +
|-
 +
|4375515
 +
|Börstigs församling E:1, 1775-1850
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1775-1850
 +
|Omf. past. För Brismene lucka 1801-1803 samt för Kärråkra 1795 febr.-1797 13/5 och 1802.
 +
|-
 +
|4375515
 +
|Börstigs församling H II:1, 1841-1899
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1841-1899
 +
|Kartong. Inflyttningsattester 1841, 1849-1851, 1876-1899, förteckning över flyttningsanmälningar 1869-1871.
 +
|-
 +
|4375515
 +
|Börstigs församling K I:1, 1769-1774
 +
|K I Sockenstämmas protokoll och handlingar
 +
|1, 1769-1774
 +
|Protokoll. Häri även kyrko- räkenskaper, huvud- och special, 1736-1781.
 +
|-
 +
|4375515
 +
|Börstigs församling L I:2, 1777-1814
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1777-1814
 +
|Specialräkenskaper. Häri även vinsädeskassan 1777-1810.
 +
|-
 +
|4375529
 +
|Vara församling A I:1, 1775-1789
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1775-1789
 +
|
 +
|-
 +
|4375529
 +
|Vara församling A I:2, 1789-1796
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1789-1796
 +
|
 +
|-
 +
|4375529
 +
|Vara församling A I:3, 1796-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1796-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4375529
 +
|Vara församling A I:4, 1814-1826
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1814-1826
 +
|Med ortregister
 +
|-
 +
|4375529
 +
|Vara församling A I:5, 1825-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1825-1836
 +
|Med ortregister
 +
|-
 +
|4375529
 +
|Vara församling C:1, 1672-1715
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1672-1715
 +
|Spridda år. Häri även vigselbok 1673-1714 spridda år, död- och begravningsbok 1672-1718 spridda år, sockenstämmoprotokoll 1674-1728, kyrkoräkenskaper special- och huvud- 1671-1807 samt inventarieförteckningar 1671-1770.
 +
|-
 +
|4375529
 +
|Vara församling L I:1, 1763-1806
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1763-1806
 +
|Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper s.å.
 +
|-
 +
|4376742
 +
|Börstigs församling A I:5, 1851-1859
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1851-1859
 +
|Inb. Fol. I, 1-96. Med ortreg., förteckning över soldater samt folkmängdsuppgift 1851.
 +
|-
 +
|4376742
 +
|Börstigs församling A I:6, 1860-1871
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1860-1871
 +
|Inb. Fol. 1-141, I a tergo. Med ortreg.
 +
|-
 +
|4376742
 +
|Börstigs församling B:2, 1851-1871
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1851-1871
 +
|Inb. Opag. Inflyttningslängd. Omf. past.
 +
|-
 +
|4376742
 +
|Börstigs församling B:3, 1851-1871
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|3, 1851-1871
 +
|Inb. Opag. Utflyttningslängd. Omf. past.
 +
|-
 +
|4376742
 +
|Börstigs församling C:9, 1852-1871
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|9, 1852-1871
 +
|Inb. Opag. Omf. past.
 +
|-
 +
|4376742
 +
|Börstigs församling E:3, 1851-1872
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|3, 1851-1872
 +
|Inb. Opag. Omf. past.
 +
|-
 +
|4376742
 +
|Börstigs församling F:2, 1852-1871
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1852-1871
 +
|Inb. Opag. Omf. past.
 +
|-
 +
|4392167
 +
|Valtorps församling A I:6, 1873-1884
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1873-1884
 +
|Inb. Häri även obefintliga 1877-1879.
 +
|-
 +
|4460919
 +
|Amnehärads församling A I:1, 1735-1741
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1735-1741
 +
|
 +
|-
 +
|4460919
 +
|Amnehärads församling A I:2, 1766-1783
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1766-1783
 +
|Med anteckn. rör. hållna husförhör.
 +
|-
 +
|4460919
 +
|Amnehärads församling A I:3, 1805-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1805-1815
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460919
 +
|Amnehärads församling A I:4, 1815-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1815-1824
 +
|Med ortreg. och längder över soldater och gratialister u.å.
 +
|-
 +
|4460919
 +
|Amnehärads församling A I:5, 1823-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1823-1830
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460919
 +
|Amnehärads församling A I:6, 1830-1833
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1830-1833
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460919
 +
|Amnehärads församling A I:7a, 1833-1841
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7a, 1833-1841
 +
|Del I. Med ortreg. för del I och II.
 +
|-
 +
|4460919
 +
|Amnehärads församling A I:7b, 1833-1841
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7b, 1833-1841
 +
|Del II.
 +
|-
 +
|4460920
 +
|Amnehärads församling B:1, 1827-1856
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1827-1856
 +
|Häri även konfirmationsbok 1824-1894. Lucka 1859.
 +
|-
 +
|4460920
 +
|Amnehärads församling C:1, 1683-1717
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1683-1717
 +
|Med register. Häri även vigselbok 1684-1747, begravningsbok 1683-1747, kyrkoräkenskaper 1682-1698, vinsädeskassans räkenskaper 1723-1737, inventarium för kyrkan 1682 samt kyrkobalkslängd 1693.
 +
|-
 +
|4460920
 +
|Amnehärads församling C:2, 1719-1726
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1719-1726
 +
|Dopbok. Häri även ämbetsmemorial 1745-1749 samt sockenstämmoprotokoll för Amnehärad 1728-1748, för Södra Råda 1728-1748.
 +
|-
 +
|4460920
 +
|Amnehärads församling C:3, 1726-1747
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1726-1747
 +
|Häri även in- och utflyttningslängder 1765-1796 sockenstämmoprotokoll 1749-1796, samt vinsädeskassans räkenskaper 1752-1760.
 +
|-
 +
|4460920
 +
|Amnehärads församling C:4, 1748-1821
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1748-1821
 +
|Häri även vigselbok 1748-1847 samt död- och begravningsbok 1748-1834.
 +
|-
 +
|4460920
 +
|Amnehärads församling C:5, 1822-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1822-1860
 +
|Med inventarieförteckningar 1863 och 1870.
 +
|-
 +
|4460920
 +
|Amnehärads församling F:1, 1835-1861
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1835-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4460921
 +
|Locketorps församling A I:1, 1773-1777
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1773-1777
 +
|
 +
|-
 +
|4460921
 +
|Locketorps församling A I:2, 1795-1803
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1795-1803
 +
|
 +
|-
 +
|4460921
 +
|Locketorps församling A I:3, 1804-1812
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1804-1812
 +
|
 +
|-
 +
|4460921
 +
|Locketorps församling A I:4, 1813-1823
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1813-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4460921
 +
|Locketorps församling A I:5, 1824-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1824-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4460921
 +
|Locketorps församling A I:6, 1838-1848
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1838-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4460922
 +
|Locketorps församling L I:1, 1659-1704
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1659-1704
 +
|Specialer. Häri även inventarieförteckning 1631. Anteckning rör. kyrkans förbättringar 1631-1654, anteckning rör. kyrkobalkarna 1689 samt kopia av vittnesmål i rågångstvist 1641.
 +
|-
 +
|4460922
 +
|Locketorps församling L I:2, 1689-1812
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1689-1812
 +
|Huvudräkenskaper 1689-1783, special 1774-1812.
 +
|-
 +
|4460922
 +
|Locketorps församling L I:3, 1705-1774
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1705-1774
 +
|Special. Häri även anteckning om kyrkoportarna.
 +
|-
 +
|4460923
 +
|Värings församling A I:1, 1773-1777
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1773-1777
 +
|
 +
|-
 +
|4460923
 +
|Värings församling A I:2, 1778-1796
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1778-1796
 +
|
 +
|-
 +
|4460923
 +
|Värings församling A I:3, 1795-1803
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1795-1803
 +
|
 +
|-
 +
|4460923
 +
|Värings församling A I:4, 1804-1812
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1804-1812
 +
|
 +
|-
 +
|4460923
 +
|Värings församling A I:5, 1813-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1813-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4460923
 +
|Värings församling A I:6, 1824-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1824-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4460923
 +
|Värings församling A I:7, 1838-1848
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1838-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4460923
 +
|Värings församling A I:8, 1848-1853
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1848-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4460924
 +
|Värings församling C:1, 1688-1774
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1774
 +
|Häri även födelse- och dopbok för Locketorp s.å. samt för Väring och Locketorp: in- och ut-<br>flyttningslängder 1690-1770, vigselbok 1688-1774, socken-<br>stämmoprotokoll 1690-1733, summarisk kyrkoräkning 1689-1747, visitationsprotokoll 1690-1749, inventarieförteckningar 1689-1725, anteckning om präst-<br>gårdens ägor 1690, relation om Värings gälls gränsskillnad 1698, anteckning om kyrkobalkarna 1689, series pastorum 1557-1753, anteckning om sällsamma händelser 1681-1698 spridda år, anteckning om kyrkoboken 1689, anteckning om morgongåvors införande i kyrko-<br>boken 1688 samt bänklängder i Locketorp 1690 och 1718.
 +
|-
 +
|4460924
 +
|Värings församling C:2, 1774-1849
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1774-1849
 +
|Häri även död- och begravningsbok s.å. samt födelse- och dopbok och död- och begravningsbok för Locketorp s.å. och födelseboksduplett för Väring och Locketorp 1704-1774.
 +
|-
 +
|4460924
 +
|Värings församling E:1, 1774-1850
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1774-1850
 +
|Häri även Locketorp 1774-1849 samt för Väring och Locketorp: in- och utflyttningslängder 1774-1849, teckenförklaring till flyttningslängderna, formulär för uppgifter om adliga personers giftemål, födelse- och dödsfall 1782.
 +
|-
 +
|4460925
 +
|Dimbo församling A I:1, 1747-1754
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1747-1754
 +
|
 +
|-
 +
|4460925
 +
|Dimbo församling A I:2, 1763-1766
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1763-1766
 +
|Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460925
 +
|Dimbo församling A I:3, 1767-1776
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1767-1776
 +
|Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460925
 +
|Dimbo församling A I:4, 1776-1797
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1776-1797
 +
|Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460925
 +
|Dimbo församling A I:5, 1797-1808
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1797-1808
 +
|Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460925
 +
|Dimbo församling A I:6, 1808-1816
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1808-1816
 +
|Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460925
 +
|Dimbo församling A I:7, 1816-1821
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1816-1821
 +
|Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460925
 +
|Dimbo församling A I:8, 1821-1828
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1821-1828
 +
|Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460925
 +
|Dimbo församling A I:9, 1829-1834
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1829-1834
 +
|Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460926
 +
|Dimbo församling A I:10, 1835-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1835-1845
 +
|Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460926
 +
|Dimbo församling A I:11, 1845-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1845-1850
 +
|Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460926
 +
|Dimbo församling A I:12, 1851-1856
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1851-1856
 +
|Förteckning över soldater och gratialister av Västgöta och Skaraborgs regementen. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460926
 +
|Dimbo församling A I:13, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1856-1860
 +
|Förteckning på tjänstgörande och avskedade soldater. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460927
 +
|Dimbo församling B:1, 1758-1856
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1758-1856
 +
|Lucka 1769-1836. Omf. past. Häri även lysnings- och vigselbok 1758-1856. Omf. past.
 +
|-
 +
|4460927
 +
|Dimbo församling B:2, 1856-1860
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1856-1860
 +
|Omfattar pastoratet
 +
|-
 +
|4460927
 +
|Dimbo församling C:1, 1658-1736
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1658-1736
 +
|Häri även lysnings- och vigselbok 1658-1736, död- och begravningsbok 1658-1736, kyrkoräkenskaper 1653-1682 samt inventarieförteckningar u.å. och 1658. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460927
 +
|Dimbo församling C:2, 1737-1752
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1737-1752
 +
|Häri även lysnings- och vigselbok, död- och begravningsbok samt kyrkoräkenskaper 1737-1753 och inventarieförteckning u.å. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460928
 +
|Acklinga församling A I:1, 1806-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1806-1815
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4460928
 +
|Acklinga församling A I:2, 1815-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1815-1820
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4460928
 +
|Acklinga församling A I:3, 1820-1827
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1820-1827
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4460928
 +
|Acklinga församling A I:4, 1827-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1827-1838
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4460928
 +
|Acklinga församling A I:5, 1838-1857
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1838-1857
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4460929
 +
|Acklinga församling B:1, 1806-1857
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1806-1857
 +
|Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460929
 +
|Acklinga församling C:1, 1648-1667
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1648-1667
 +
|Dopbok. Omfattar pastoratet.<br>Häri även begravningsbok för pastoratet 1648-1667, kyrkoräkenskaper med anteckningar om sockenstämmor, sexmän och kyrkovärdar 1612-1687, bänkdelningslängd 1613, kyrkoinventarier 1612 (-1702), prästgårdsinventarier 1611, 1660 jämte beskrivning av prästgårdens jord.Odaterad anteckning rörande kyrkogärdet m. m. Anteckningar om person som undergått uppenbar kyrkoplikt 1657. Personer som stå för vinhållet 1658-1660, märkliga händelser 1620-1679, upplästa kungörelser 1681-1682, odaterad anteckning angående kyrkobesök samt odaterad längd över personer och gårdar.
 +
|-
 +
|4460929
 +
|Acklinga församling C:2, 1747-1805
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1747-1805
 +
|Lucka 1749. Omfattar även Agnetorp och Baltak. Häri även inflyttningslängd för pastoratet 1748-1777, utflyttningslängd för pastoratet 1748-1776, vigselbok 1747-1804, vigselbok för Agnetorp och Baltak 1747-1805, död- och begravningsbok för pastoratet 1747-1805, sockenstämmoprotokoll för pastoratet 1748-1776, kyrkorådsprotokoll för Acklinga 1765 och för Agnetorp 1771 och avskrift 1774 av odaterat biskopsvisitationsprotokoll. Inventarieförteckningar för Acklinga prästgård 1758 och kyrkan 1747 (1758), Odaterad inventarieförteckning för Agnetorps kyrka. Syneprotokoll för prästgården 1774 och 1776. Vittnesbörd om stommens i Agnetorp ägor 1668 (avskrift). Auktionsprotokoll för Acklinga kyrkas utjord 1760. Kyrkobalksdelning för Agnetorp 1773, bänkdelningslängder för Acklinga 1765 och 1779 samt för Agnetorp 1765. Odateradeanteckningar rörande Acklinga kyrka och klockstapel. Konstistorie resolution 1705 och protokoll 1766 angående gudstjänstordningen i pastoratet. Odaterade längder över hemman i Acklinga och Baltak vilka deltaga vid konungaringningar etc.
 +
|-
 +
|4460929
 +
|Acklinga församling C:3, 1805-1828
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1805-1828
 +
|Lucka 1826. häri även födelse- och dopbok för Agnetorp och Baltak 1806-1828, vigselbok för Acklinga 1806-1828, för Agnetorp<br>1806-1828, för Baltak 1806-1827, död- och begravningsbok för Acklinga 1805-1828, för Agnetorp 1806-1828 samt för Baltak 1805-1828.
 +
|-
 +
|4460929
 +
|Acklinga församling C:4, 1829-1856
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1829-1856
 +
|Omf. past. Häri även lysnings- och vigselbok för pastoratet 1829-1856 samt död- och begravningsbok för pastoratet 1829-1857.
 +
|-
 +
|4460930
 +
|Acklinga församling L I aa:1, 1747-1870
 +
|L I aa Kyrkoräkenskaper
 +
|1, 1747-1870
 +
|Bok i bunt. Sid. I-II, 3-105 +opag. Kyrkans inkomstspecial 1747-1758, specialräkenskaper för kyrkan 1758-1830. Förteckningar över kyrkans utlånta medel 1762-1870, över influtna fattig- medel 1758-1766 och över fattig- kassans utlånta medel 1773-1862.
 +
|-
 +
|4460931
 +
|Hångsdala församling C:1, 1702-1793
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1702-1793
 +
|Luckor 1710 12/3-1711, 1782 17/12-29/12, 1783 23/1-5/4, 1785 5/11-1788 7/4. Häri även vigselbok 1702-1793, lucka 1720-1725, död- och begravningsbok 1702-1793, lucka 1719 20/5-1725. Omf. past.
 +
|-
 +
|4460931
 +
|Hångsdala församling C:2, 1794-1835
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1794-1835
 +
|Omf. past. Häri även vigselbok 1794-1836 3/1 samt död- och begravningsbok 1794-1835. Omf. past.
 +
|-
 +
|4460931
 +
|Hångsdala församling C:3, 1836-1851
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1836-1851
 +
|Omf. past. Häri även lysnings- och vigselbok 1836-1851 (1852 10/1) samt död- och begravningsbok 1836-1851 (1852 11/1). Omf. past.
 +
|-
 +
|4460931
 +
|Hångsdala församling L I:1, 1687-1769
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1687-1769
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning u.å. samt series pastorum, series comministrorum och historiska anteckningar 1484-1803.
 +
|-
 +
|4460931
 +
|Hångsdala församling L I:3, 1782-1835
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1782-1835
 +
|Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1830-1835 samt vinsädesräkenskaper 1788-1813.
 +
|-
 +
|4460932
 +
|Bärebergs församling A I:1, 1818-1834
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1818-1834
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460932
 +
|Bärebergs församling A I:2, 1834-1858
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1834-1858
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460932
 +
|Bärebergs församling A I:3, 1855-1862
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1855-1862
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460932
 +
|Bärebergs församling C:1, 1836-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1836-1860
 +
|Häri även död- och begravnings-<br>bok under samma år.
 +
|-
 +
|4460932
 +
|Bärebergs församling L I:1, 1679-1750
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1679-1750
 +
|Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4460932
 +
|Bärebergs församling L I:2, 1750-1830
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1750-1830
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4460933
 +
|Främmestads församling A I:1, 1776-1789
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1776-1789
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även konfirmationsbok 1776-1778. Omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4460933
 +
|Främmestads församling A I:2, 1790-1806
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1790-1806
 +
|Med ortreg. Omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4460933
 +
|Främmestads församling A I:3, 1807-1818
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1807-1818
 +
|Med ortreg. samt längd över förstärkningsmanskap 1812.
 +
|-
 +
|4460933
 +
|Främmestads församling A I:4, 1818-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1818-1836
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460934
 +
|Främmestads församling A I:5a, 1834-1857
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5a, 1834-1857
 +
|Del. I. Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460934
 +
|Främmestads församling A I:5b, 1834-1857
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5b, 1834-1857
 +
|Del. II. Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460934
 +
|Främmestads församling A I:6, 1855-1863
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1855-1863
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460934
 +
|Främmestads församling B:1, 1739-1807
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1739-1807
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok 1739-1807 för past.
 +
|-
 +
|4460934
 +
|Främmestads församling B:2, 1826-1860
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1826-1860
 +
|Utflyttningslängd. Omfattar pastoratet. Häri även skolräkenskaper 1872-1897 för past.
 +
|-
 +
|4460935
 +
|Främmestads församling C:1, 1657-1691
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1657-1691
 +
|Omfattar pastoratet. Med förteckning över kyrkans sexmän. Häri även död- och begravningsbok 1677-1680, kyrkoräkenskaper 1654-1740, visitationsprotokoll 1681-1690 samt avskrift av Kungl. brev u.å.
 +
|-
 +
|4460935
 +
|Främmestads församling C:2, 1695-1738
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1695-1738
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok 1698-1738 samt död- och begravningsbok 1698-1738. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460935
 +
|Främmestads församling C:3, 1739-1799
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1739-1799
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även död- och begravningsbok samma år för pastoratet.
 +
|-
 +
|4460935
 +
|Främmestads församling C:4, 1800-1835
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1800-1835
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även, a tergo, död- och begravningsbok under samma år för pastoratet.
 +
|-
 +
|4460935
 +
|Främmestads församling C:5, 1836-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1836-1860
 +
|Häri även död- och begravningsbok under samma år.
 +
|-
 +
|4460936
 +
|Norra Fågelås församling A I:1, 1789-1812
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1789-1812
 +
|Med ortreg. Omf. även S. Fågelås 1802-1811.
 +
|-
 +
|4460936
 +
|Norra Fågelås församling A I:2, 1811-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1811-1824
 +
|Med ortreg. och förteckning över sexmän, rotemästare, kyrkorådsledamöter m.m. Omf. även S. Fågelås och Hjo stads- och landsförsamlingar.
 +
|-
 +
|4460936
 +
|Norra Fågelås församling A I:3, 1824-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1824-1836
 +
|Med ortreg. och förteckningar över sexmän, rotemästare, ordningsmän och gratialister. Omf. även S Fågelås och Hjo stads- och landsförsamlingar.
 +
|-
 +
|4460937
 +
|Norra Fågelås församling A I:4, 1834-1842
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1834-1842
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460937
 +
|Norra Fågelås församling A I:5, 1841-1851
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1841-1851
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460938
 +
|Södra Fågelås församling A I:1, 1810-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1810-1831
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460938
 +
|Södra Fågelås församling A I:2, 1834-1842
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1834-1842
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460938
 +
|Södra Fågelås församling A I:3, 1842-1851
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1842-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4460939
 +
|Södra Fågelås församling A I:4, 1851-1858
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1851-1858
 +
|Inb. Fol. II-IV, 1-258, 293-297. Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460939
 +
|Södra Fågelås församling C:1, 1811-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1811-1860
 +
|Häri även död- och begravningsbok 1811-1838 samt för N. Fågelås födelse- och dopbok 1860.
 +
|-
 +
|4460939
 +
|Södra Fågelås församling L I:1, 1748-1787
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1748-1787
 +
|Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1748-1778 samt för Nykyrka kyrkoräkenskaper 1748-1767.
 +
|-
 +
|4460940
 +
|Falköpings stadsförsamling A I:1, 1796-1808
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1796-1808
 +
|
 +
|-
 +
|4460940
 +
|Falköpings stadsförsamling A I:2, 1809-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1809-1815
 +
|
 +
|-
 +
|4460940
 +
|Falköpings stadsförsamling A I:3, 1816-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1816-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4460940
 +
|Falköpings stadsförsamling A I:4, 1821-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1821-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4460940
 +
|Falköpings stadsförsamling A I:5, 1825-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1825-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4460940
 +
|Falköpings stadsförsamling A I:6, 1831-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4460940
 +
|Falköpings stadsförsamling A I:7, 1835-1841
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1835-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4460940
 +
|Falköpings stadsförsamling A I:8, 1841-1849
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1841-1849
 +
|
 +
|-
 +
|4460940
 +
|Falköpings stadsförsamling A I:9, 1850-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1850-1855
 +
|Omfattar även landsförsamlingen (utom Dotorps rote) samma år.
 +
|-
 +
|4460940
 +
|Falköpings stadsförsamling A I:10, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1856-1860
 +
|Omfattar även landsförsamlingen samma år.
 +
|-
 +
|4460941
 +
|Falköpings stadsförsamling B:1, 1811-1849
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1811-1849
 +
|Inflyttningslängd 1811-1846, utflyttningslängd 1823-1849,<br>Luckor i utflyttningslängden 1826, 1827, 1829, 1830, 1832. Omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4460941
 +
|Falköpings stadsförsamling B:2, 1850-1861
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1850-1861
 +
|Inflyttningslängd 1850-1860, utflyttningslängd 1850-1861. Omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4460941
 +
|Falköpings stadsförsamling C:1, 1726-1737
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1726-1737
 +
|"Duplett. Kladd. Omf. även landsförsamlingen samma år. Luttra, Torbjörnstorp och Friggeråker 1726-1735. Häri även vigselbok för stads- och landsförsamlingen 1726-1733, lucka 1734, Luttra 1727-1737, lucka 1728-1729, Torbjörnstorp 1726? Friggeråker 1726-1727, död<br>och begravningsböcker för stads- och landsförsamlingarna 1726-1735, Luttra 1726-1737, Torbjörnstorp 1726-1736, lucka 1735, Friggeråker 1726-1736 sockenstämmoprotokoll för stads- och landsförsamlingarna 1742-1758, för samma församlingar kyrkoräkenskaper 1741-1758 samt gällande pastoratet: visitationsprotokoll, inventeringsprotokoll, inventarieförteckningar för kyrkorna, series pastorum et communistrorum, allt spridda år 1457-1875."
 +
|-
 +
|4460941
 +
|Falköpings stadsförsamling K I:1, 1724-1741
 +
|K I Sockenstämmas protokoll och handlingar
 +
|1, 1724-1741
 +
|Lucka 1729. Häri även kyrkoräkenskaper för lands- och stadsförsamlingarna 1707-1740 (1707 endast utgifter), inventarieförteckningar för stadens kyrka 1687, för pastoratets kyrkor 1696 och 1715, visitationsprotokoll omf. past. 1696-1745, spridda år, utdrag ur Skara domkapitels protokoll 1739 ang. tiden för gudstjänsten i Luttra kyrka, stoldelningslängd för stadens kyrka 1732.
 +
|-
 +
|4460941
 +
|Falköpings stadsförsamling C:2, 1726-1755
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1726-1755
 +
|"Defekt 1729 2/2-1730 4/4. Omf. landsförsamlingen, Friggeråker och Torbjörnstorp samma år. Häri även vigselböcker för stads- och landsförsamlingen 1726-1755, ingen anteckning 1734, Friggeråker 1726-1755, inga anteckningar 1728-1730,1732,1735,<br>Torbjörnstorp 1726-1754, luckor 1742,1747, inga anteckningar 1727-1731, 1753 död- och begravningsböcker för stads- och landsförsamlingarna 1726-1755, lucka 1746 25/7-1747, Friggeråker 1726-1755 och Torbjörntorp 1726-1755, inga anteckningar 1735."
 +
|-
 +
|4460941
 +
|Falköpings stadsförsamling C:3, 1756-1834
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1756-1834
 +
|Omf. landsförsamlingen samma år. Häri även vigselböcker för stads- och landsförsamlingarna1756-1817, lysningsböcker för samma församlingar 1818-1834, vigselböcker omf. pastoratet 1796-1817, lysningsböcker 1818-1834, död- och begravningsböcker för stads- och landsförsamlingarna 1756-1834.
 +
|-
 +
|4460941
 +
|Falköpings stadsförsamling C:4, 1835-1849
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1835-1849
 +
|"Omf. landsförsamlingen samma år. Häri även lysningsbok omf. past. 1835-1837, lysnings- och vigselbok för past. 1838-1849 <br>död- och begravningsböcker för stads- och landsförsamlingarna 1835-1849 längd över nattvardsungdom i pastoratet 1851-1860, lucka 1854."
 +
|-
 +
|4460942
 +
|Falköpings landsförsamling A I:1, 1798-1809
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1798-1809
 +
|Med ortregister. Innehåller anteckning rör. hållna husförhör samt statistiska uppgifter rör. folkmängden 1800.
 +
|-
 +
|4460942
 +
|Falköpings landsförsamling A I:2, 1810-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1810-1815
 +
|Med ortregister. Innehåller anteckningar rör. hållna husförhör.
 +
|-
 +
|4460942
 +
|Falköpings landsförsamling A I:3, 1816-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1816-1820
 +
|Med ortregister. Häri även anteckningar för 1821 och 1822 samt anteckningar rör. hållna husförhör 1816-1821.
 +
|-
 +
|4460942
 +
|Falköpings landsförsamling A I:4, 1821-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1821-1825
 +
|Med ortregister. Innehåller anteckningar om hållna husförhör 1821-1825. Häri även anteckningar för 1826.
 +
|-
 +
|4460942
 +
|Falköpings landsförsamling A I:5, 1826-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1826-1830
 +
|Med ortregister. Innehåller anteckningar om hållna husförhör 1826-1829. För Bestorps och Dotorps rotar även anteckningar för 1831-1835. Ortregistret u.å. har anteckning om å resp. hemman boende personer.
 +
|-
 +
|4460942
 +
|Falköpings landsförsamling A I:6, 1831-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1835
 +
|Med ortregister. Innehåller även längd över hemmansägare och deras familjer i Friggeråkers församling u.å.
 +
|-
 +
|4460942
 +
|Falköpings landsförsamling A I:7, 1841-1849
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1841-1849
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4460943
 +
|Gudhems församling A I:1, 1765-1777
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1765-1777
 +
|
 +
|-
 +
|4460943
 +
|Gudhems församling A I:2, 1778-1789
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1778-1789
 +
|
 +
|-
 +
|4460943
 +
|Gudhems församling A I:3, 1790-1804
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1790-1804
 +
|
 +
|-
 +
|4460943
 +
|Gudhems församling A I:4, 1804-1821
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1804-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4460943
 +
|Gudhems församling A I:5, 1821-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1821-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4460943
 +
|Gudhems församling A I:6, 1829-1837
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1829-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4460943
 +
|Gudhems församling A I:7, 1837-1848
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1837-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4460943
 +
|Gudhems församling B:1, 1764-1777
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1764-1777
 +
|Omf. pastoratet. Infl. t.o.m. 1776, utfl. t.o.m. 1777.
 +
|-
 +
|4460943
 +
|Gudhems församling B:2, 1803-1831
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1803-1831
 +
|In- och utfl. Omf. även Ugglum 1803-1831 och Östra Tunhem 1803-1832.
 +
|-
 +
|4460944
 +
|Gudhems församling C:1, 1721-1766
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1721-1766
 +
|Omf. pastoratet. Lucka 1722-1737. Häri även vigsel- och dödbok 1747-1766 omf. pastoratet, sockenstämmo- protokoll 1737-1771 spr. år, omf. pastoratet 1749-1771, Ugglum 1741-1760 spr. år, Ö. Tunhem 1742-1760 spr. år, kyrkoräkenskaper 1718-1767, visitationsprotokoll 1721-1782 spr. år, omf. pastoratet 1727-1782 spr år. Ugglum 1851, Inventarieförteckning 1727-1882 spr år, omf. pastoratet 1799-1882 spr. år. Ugglum 1727, 1739, 1768,<br>Ö. Tunhem 1727, 1729, 1768, handlingar ang. kyrka 1703-1872 spr. år omf. pastoratet 1872, hist. dok. 1600-t. i avskrift.
 +
|-
 +
|4460944
 +
|Gudhems församling C:2, 1767-1836
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1767-1836
 +
|Omf. pastoratet. Häri även vigsel- och dödbok 1767-1836, series pastorum omkr. 1312-1889 och series comministrorum 1418-1888.
 +
|-
 +
|4460944
 +
|Gudhems församling C:3, 1837-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1837-1860
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även vigsel- och dödbok samma år.
 +
|-
 +
|4460944
 +
|Gudhems församling L I a:2, 1764-1802
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka: räkenskapsböcker
 +
|2, 1764-1802
 +
|Specialräkenskaper inkomster 1764-1802, utgifter 1764-1801, skuldbok 1780-1802.
 +
|-
 +
|4460945
 +
|Östra Tunhems församling A I:1, 1765-1776
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1765-1776
 +
|
 +
|-
 +
|4460945
 +
|Östra Tunhems församling A I:2, 1778-1789
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1778-1789
 +
|
 +
|-
 +
|4460945
 +
|Östra Tunhems församling A I:3, 1790-1805
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1790-1805
 +
|
 +
|-
 +
|4460945
 +
|Östra Tunhems församling A I:4, 1805-1821
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1805-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4460945
 +
|Östra Tunhems församling A I:5, 1821-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1821-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4460945
 +
|Östra Tunhems församling A I:6, 1829-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1829-1838
 +
|Omf. även Ugglum.
 +
|-
 +
|4460945
 +
|Östra Tunhems församling A I:7, 1838-1848
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1838-1848
 +
|Omf. även Ugglum.
 +
|-
 +
|4460945
 +
|Östra Tunhems församling L I a:1, 1733-1765
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1733-1765
 +
|Kladdräkenskaper inkomster, utgifter, skuldbok. Häri även sockenstämmoprotokoll 1741 3/5, fattigvårdsräkenskaper 1733-1801.
 +
|-
 +
|4460945
 +
|Östra Tunhems församling L I a:2, 1764-1791
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1764-1791
 +
|Ink.- och utgiftsspecial samt skuldbok.
 +
|-
 +
|4460945
 +
|Östra Tunhems församling L I a:3, 1791-1830
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1791-1830
 +
|Specialräkenskaper inkomster, utgifter o. skuldbok.
 +
|-
 +
|4460946
 +
|Längnums församling A I:1, 1721-1745
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1721-1745
 +
|Lucka 1723-1725.
 +
|-
 +
|4460946
 +
|Längnums församling A I:2, 1850-1862
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1850-1862
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460946
 +
|Längnums församling C:1, 1721-1810
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1721-1810
 +
|Häri även in- och utflyttnings-<br>längd 1747-1809. Luckor 1750, 1787-1799, 1805. Vigselbok 1721-1810 samt död- och begravningsbok 1721-1811.
 +
|-
 +
|4460946
 +
|Längnums församling C:2, 1810-1849
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1810-1849
 +
|Häri även in- och utflyttnings-<br>längd 1810-1830, luckor 1811, 1828, vigselbok 1810-1829, luckor<br>1820, 1828, lysnings- och vigsel-<br>bok för pastoratet 1831-1850, död- och begravningsbok 1810-1849 samt vaccinationslängd<br>1816-1821, lucka 1819.
 +
|-
 +
|4460946
 +
|Längnums församling D II:1, 1833-1854
 +
|D II Kommunionlängder
 +
|1, 1833-1854
 +
|Top. uppställd.
 +
|-
 +
|4460946
 +
|Längnums församling L I:1, 1722-1832
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1722-1832
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1745.
 +
|-
 +
|4460947
 +
|Tengene församling A I:1, 1721-1745
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1721-1745
 +
|
 +
|-
 +
|4460947
 +
|Tengene församling A I:2, 1812-1822
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1812-1822
 +
|Omf. även Trökörna.
 +
|-
 +
|4460947
 +
|Tengene församling A I:3, 1822-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1822-1831
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460947
 +
|Tengene församling A I:4, 1831-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1831-1835
 +
|Med ortreg. Omf. även Trökörna åren 1831-1839.<br>Häri även in- och utflyttningslängd 1836-1841. Omf. past.
 +
|-
 +
|4460947
 +
|Tengene församling A I:5, 1835-1841
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1835-1841
 +
|Med ortreg. Omf. även Trökörna åren 1839-1844.
 +
|-
 +
|4460947
 +
|Tengene församling A I:6, 1841-1844
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1841-1844
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460947
 +
|Tengene församling A I:7, 1844-1858
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1844-1858
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4460948
 +
|Tengene församling C:1, 1688-1743
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1743
 +
|Häri även vigselbok 1688-1743, lucka 1711, samt död- och begravningsbok 1689-1743.
 +
|-
 +
|4460948
 +
|Tengene församling C:2, 1744-1777
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1744-1777
 +
|Häri även in- och utflyttningslängd 1747-1777, lucka 1774-1775, vigselbok 1744-1777, lucka 1763, död- och begravningsbok 1744-1777 samt series pastorumet comministrorum 1593-1855.
 +
|-
 +
|4460948
 +
|Tengene församling C:3, 1778-1811
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1778-1811
 +
|Häri även in- och utflyttningslängd 1778-1810, lucka 1787-1799, vigselbok 1778-1810 samt död- och begravningsbok 1778-1811.
 +
|-
 +
|4460948
 +
|Tengene församling C:4, 1811-1849
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1811-1849
 +
|Häri även in- och utflyttningslängd 1811-1831, lucka 1828, lysnings- och vigselbok 1811-1831, död- och begravningsbok 1811-1849 samt vaccinationslängd 1813-1825, lucka 1814-1815.
 +
|-
 +
|4460948
 +
|Tengene församling C:5, 1850-1859
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1850-1859
 +
|Duplett. Häri även konfirmationsbok 1890-1894. Omf. past.
 +
|-
 +
|4460948
 +
|Tengene församling C:6, 1850-1867
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1850-1867
 +
|Omf. past.
 +
|-
 +
|4460949
 +
|Ås församling A I:1, 1795-1805
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1795-1805
 +
|
 +
|-
 +
|4460949
 +
|Ås församling A I:2, 1806-1816
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1806-1816
 +
|Ortreg. över Ås och Sal. Häri även längd över soldater i Ås och Sal samt förteckning över oförmedlade hemman i Sal.
 +
|-
 +
|4460949
 +
|Ås församling A I:3, 1816-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1816-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4460949
 +
|Ås församling A I:4, 1821-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1821-1825
 +
|Ortreg. Häri även längd över soldater i Ås.
 +
|-
 +
|4460949
 +
|Ås församling A I:5, 1825-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1825-1830
 +
|Ortreg.
 +
|-
 +
|4460949
 +
|Ås församling A I:6, 1831-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1836
 +
|Ortreg.
 +
|-
 +
|4460949
 +
|Ås församling A I:7, 1836-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1836-1840
 +
|Ortreg. Med längd över soldater och gratialister i Ås.
 +
|-
 +
|4460949
 +
|Ås församling A I:8, 1841-1848
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1841-1848
 +
|Ortreg. Enstaka anteckningar 1849 och 1850. Med anteckningar till längden, anteckningar om plats för husförhörs hållande 1841-1845 samt längd över soldater och gratialister i Ås.
 +
|-
 +
|4460949
 +
|Ås församling A I:9, 1848-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1848-1855
 +
|Ortreg. Med längd över soldater och gratialister i Ås.
 +
|-
 +
|4460950
 +
|Hyringa församling A I:8, 1857-1862
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1857-1862
 +
|Inb. Sid. I-II. fol. 1-160. Med ortreg. och förteckning över soldater och gratialister samt uppgift om fattighjonens antal.
 +
|-
 +
|4460950
 +
|Hyringa församling C:1, 1717-1775
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1717-1775
 +
|Häri även in- och utflyttningslängd 1747-1777, vigselbok 1718-1775 samt död- och begravningsbok 1717-1775.
 +
|-
 +
|4460950
 +
|Hyringa församling C:2, 1776-1810
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1776-1810
 +
|Häri även in- och utflyttningslängd 1776-1811, luckor 1781, 1787-1799, vigselbok 1776-1810 samt död- och begravningsbok 1776-1811.
 +
|-
 +
|4460950
 +
|Hyringa församling C:3, 1811-1849
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1811-1849
 +
|Häri även in- och utflyttningslängd 1811-1831, lucka 1828, lysnings- och vigselbok 1811-1830, död- och begravningsbok 1811-1849 samt vaccinationslängd 1813-1825, luckor 1814-1815, 1820-1824.
 +
|-
 +
|4460950
 +
|Hyringa församling L I:1, 1745-1831
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1745-1831
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning u.å.
 +
|-
 +
|4460951
 +
|Skeby församling A I:1, 1691-1695
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1691-1695
 +
|Band i bunt. Häri även födelse- och dopbok 1694-1798, luckor 1719-1722, 1731, 1741, död- och begravningsbok 1694-1798, luckor 1718-1721, 1732. Kyrkobalkslängd 1690 28/10, stolrumslängd 1691 11/3, fört. på gravpl. 1690 28/10.
 +
|-
 +
|4460951
 +
|Skeby församling A I:2, 1839-1851
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1839-1851
 +
|Häri även husförhörslängd för Hangelösa 1839-1851.
 +
|-
 +
|4460951
 +
|Skeby församling A I:3, 1852-1856
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1852-1856
 +
|Inb. Sid. 2-288. Med ortregister. Omf. även Hangelösa 1852-1853.
 +
|-
 +
|4460951
 +
|Skeby församling A I:4, 1857-1862
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1857-1862
 +
|Inb. Sid. 1-291. Med ortregister.
 +
|-
 +
|4460951
 +
|Skeby församling C:1, 1799-1883
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1799-1883
 +
|Inb. Häri även död- och begravningsbok 1799-1883.
 +
|-
 +
|4460951
 +
|Skeby församling D II:1, 1740-1747
 +
|D II Kommunionlängder
 +
|1, 1740-1747
 +
|Häfte i bunt. Häri även specialräkenskaper för kyrka 1751-1778, specialräkenskaper för fattigvård 1759-1778.
 +
|-
 +
|4460951
 +
|Skeby församling L I:1, 1778-1826
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1778-1826
 +
|Band i bunt. Inkomst- och utgiftsspecial.<br>Häri även inkomst- och utgiftsspecial till fattigvårdsräkenskaper 1778-1814, räkenskaper för kollekt 1778-1811.
 +
|-
 +
|4460952
 +
|Gustav Adolfs församling A I:1, 1827-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1827-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4460952
 +
|Gustav Adolfs församling A I:2, 1830-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1830-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4460952
 +
|Gustav Adolfs församling A I:3, 1838-1846
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1838-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4460952
 +
|Gustav Adolfs församling A I:4, 1847-1852
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1847-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4460952
 +
|Gustav Adolfs församling L I:1, 1715-1746
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1715-1746
 +
|Spridda år. Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4460953
 +
|Habo församling L I:1, 1684-1701
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1684-1701
 +
|Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4460953
 +
|Habo församling H III:1, 1708-1711
 +
|H III Bilagor till födelse- och dopboken
 +
|1, 1708-1711
 +
|Inb. Häri även konfirmationsbok 1746-1748, bil. till lysnings- och vigselboken 1695-1711, bil. till död- och begravningsboken 1696-1726, kyrkoräkenskaper 1713-1730, fattigräkenskaper 1692-1695, handlingar ang. kyrkorep. u.å., innestående predikorättigheter 1705-1724, restlängd 1732, förhörslängd 1737-1738 samt vederlagslängd 1756.
 +
|-
 +
|4460953
 +
|Habo församling P:4, 1661-1827
 +
|P Övriga handlingar och handskrifter
 +
|4, 1661-1827
 +
|Handlingar och handskrifter enl. specifikation i bokens framsida.
 +
|-
 +
|4460954
 +
|Hjo stadsförsamling A I:1, 1789-1810
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1789-1810
 +
|
 +
|-
 +
|4460954
 +
|Hjo stadsförsamling A I:2, 1830-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1830-1836
 +
|Häri även husförhörslängd för Hjo landsförsamling 1833-1836.
 +
|-
 +
|4460954
 +
|Hjo stadsförsamling A I:3, 1834-1841
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1834-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4460954
 +
|Hjo stadsförsamling A I:4, 1841-1851
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1841-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4460955
 +
|Hova församling E I:1, 1753-1766
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1753-1766
 +
|
 +
|-
 +
|4460955
 +
|Hova församling E I:2, 1777-1850
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1777-1850
 +
|Finnes 1777-1849 (1850 26/1).<br>Omf. även Älgarås och Finnerödja 1777-1826, luckor 1782-1788.
 +
|-
 +
|4460955
 +
|Hova församling F:1, 1752-1771
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1752-1771
 +
|
 +
|-
 +
|4460955
 +
|Hova församling F:2, 1815-1867
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1815-1867
 +
|Finnes 1815-1866 (1867 1/3).
 +
|-
 +
|4460955
 +
|Hova församling L I:1, 1639-1694
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1639-1694
 +
|Inkomstspecial 1667-1694, lucka 1668-1669 samt utgiftsspecial 1639-1694 spridda år.
 +
|-
 +
|4460955
 +
|Hova församling L I:4, 1694-1782
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|4, 1694-1782
 +
|Huvud- o. specialräkenskaper. Omf. även Älgarås 1694 och Finnerödja 1690-1695. Häri även gällstämmoprotokoll 1730-1746, kollekträkenskaper 1694-1716, omf. pastoratet, visitations-<br>handl. och inventarieförteckn. 1694-1782 spr. år, omf. pastoratet, stolrumslängd 1730 17/10 och ant. om reparation i prästgården 1695-1699, sällsamma händelser 1714-1820 spr. år.
 +
|-
 +
|4460955
 +
|Hova församling L I:8, 1776-1816
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|8, 1776-1816
 +
|Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även fattigräkenskaper 1782-1816.
 +
|-
 +
|4460956
 +
|Järpås församling A I:1, 1688-1689
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1688-1689
 +
|Häri även Uvered, Häggesled och Kållands-Vedum.
 +
|-
 +
|4460956
 +
|Järpås församling A I:2, 1747-1761
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1747-1761
 +
|
 +
|-
 +
|4460956
 +
|Järpås församling A I:3, 1797-1811
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1797-1811
 +
|Häri även Kållands-Vedum.
 +
|-
 +
|4460956
 +
|Järpås församling A I:4, 1812-1823
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1812-1823
 +
|Häri även nattvardsungdom 1819.
 +
|-
 +
|4460956
 +
|Järpås församling A I:5, 1824-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1824-1835
 +
|Häri även Kållands-Vedum.
 +
|-
 +
|4460956
 +
|Järpås församling A I:6, 1836-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1836-1850
 +
|Häri även Höra.
 +
|-
 +
|4460956
 +
|Järpås församling B:1, 1806-1834
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1806-1834
 +
|Finnes 1806-1834 7/3.<br>Bunt. Utflyttningslängder. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460957
 +
|Järpås församling C:1, 1648-1658
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1648-1658
 +
|Inb. Omf. pastoratet. Häri även vigsel 1648, 1657, 1658 o. dödböcker 1657-1658. Kyrkojournaler 1654-1679, skrivelser etc. 1602-1678, räkenskaper för kyrkan i Järpås 1643-1705 samt inventarie- och visitationsprotokoll 1642 samt Järpås 1645-1688.
 +
|-
 +
|4460957
 +
|Järpås församling C:2, 1688-1698
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1688-1698
 +
|Inb. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460957
 +
|Järpås församling C:3, 1688-1705
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1688-1705
 +
|Inb. Luckor 1698-1700. Omf. past. Häri även vigselbok 1688-1704 samt dödbok 1688-1700.
 +
|-
 +
|4460957
 +
|Järpås församling C:4, 1705-1759
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1705-1759
 +
|Inb. omf. past. Häri även in- o. utflyttningslängder 1711-1806, vigselbok 1705-1759, begravningsbok 1705-1745 o. dödbok 1746-1760, sockenstämmo-<br>protokoll 1706-1724, kyrkoräkenskaper 1705-1759, inventarieprotokoll 1705-1746, handl. ang. kyrkan 1705-1759.
 +
|-
 +
|4460957
 +
|Järpås församling C:5, 1760-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1760-1860
 +
|Inb. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4460958
 +
|Järpås församling E:1, 1760-1861
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1760-1861
 +
|Inb. Omf. past.
 +
|-
 +
|4460958
 +
|Järpås församling F:1, 1760-1861
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1760-1861
 +
|Inb. Omf. past. Häri även vinsädeskassan 1780-1832 samt div. donationshandlingar 1782-1826.
 +
|-
 +
|4460958
 +
|Järpås församling L I:1, 1705-1737
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1705-1737
 +
|Specialräkenksaper.
 +
|-
 +
|4460958
 +
|Järpås församling L I:2, 1749-1781
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1749-1781
 +
|Specialräkenskaper. Häri även håvpengar 1760-1781, vinsädes-<br>räkenskaper 1759-1781.
 +
|-
 +
|4460958
 +
|Järpås församling L I:4, 1781-1814
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|4, 1781-1814
 +
|Specialräkenskaper. Häri även håvpengar 1781-1814, vinsädeskassan 1781-1814.
 +
|-
 +
|4460959
 +
|Uvereds församling A I:1, 1773-1789
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1773-1789
 +
|
 +
|-
 +
|4460959
 +
|Uvereds församling A I:2, 1798-1811
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1798-1811
 +
|
 +
|-
 +
|4460959
 +
|Uvereds församling A I:3, 1812-1823
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1812-1823
 +
|Häri även nattvardsungdom 1819.
 +
|-
 +
|4460959
 +
|Uvereds församling A I:4, 1824-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1824-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4460959
 +
|Uvereds församling A I:5, 1836-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1836-1850
 +
|Häri även Häggesled s.å.
 +
|-
 +
|4460959
 +
|Uvereds församling L I:1, 1695-1771
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1695-1771
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4460959
 +
|Uvereds församling L I:2, 1759-1785
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1759-1785
 +
|Band i bunt. Inkomstspecial.
 +
|-
 +
|4460959
 +
|Uvereds församling L I:3, 1785-1826
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1785-1826
 +
|Inb. Häri även kollektmedel 1785-1826.
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:1, 1737-1738
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1737-1738
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:2, 1739-1744
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1739-1744
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:3, 1745-1747
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1745-1747
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:4, 1748-1749
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1748-1749
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:5, 1750-1753
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1750-1753
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:6, 1755-1759
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1755-1759
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:7, 1760-1768
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1760-1768
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:8, 1769-1771
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1769-1771
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:9, 1772-1779
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1772-1779
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:10, 1779-1782
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1779-1782
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:11, 1783-1788
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1783-1788
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:12, 1787-1792
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1787-1792
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:13, 1793-1812
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1793-1812
 +
|Häri även konfirmationslängder 1772-1782 spr. år.
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:14, 1812-1817
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1812-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:15, 1817-1823
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1817-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:16, 1824-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1824-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:17, 1830-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1830-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:18, 1836-1842
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1836-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling A I:19, 1843-1849
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1843-1849
 +
|
 +
|-
 +
|4460960
 +
|Edsvära församling K I:1, 1698-1776
 +
|K I Sockenstämmas (sockennämnds) protokoll och handlingar
 +
|1, 1698-1776
 +
|Spridda år. Häri även kyrkoräkenskaper 1697-1775, inventarieförteckning 1671, 1718, 1760 samt bänkdelningslängd<br>1768.
 +
|-
 +
|4460961
 +
|Norra Vånga församling A I:1, 1737-1738
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1737-1738
 +
|
 +
|-
 +
|4460961
 +
|Norra Vånga församling A I:2, 1739-1741
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1739-1741
 +
|
 +
|-
 +
|4460961
 +
|Norra Vånga församling A I:3, 1742-1747
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1742-1747
 +
|
 +
|-
 +
|4460961
 +
|Norra Vånga församling A I:4, 1749-1750
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1749-1750
 +
|
 +
|-
 +
|4460961
 +
|Norra Vånga församling A I:5, 1751-1754
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1751-1754
 +
|
 +
|-
 +
|4460961
 +
|Norra Vånga församling A I:6, 1755-1760
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1755-1760
 +
|
 +
|-
 +
|4460961
 +
|Norra Vånga församling A I:7, 1760-1764
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1760-1764
 +
|Häri även konfirmationslängder 1739-1747 och 1759-1760. Omf. past.
 +
|-
 +
|4460961
 +
|Norra Vånga församling A I:8, 1789-1807
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1789-1807
 +
|
 +
|-
 +
|4460961
 +
|Norra Vånga församling A I:9, 1808-1826
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1808-1826
 +
|Med statistiska uppgifter om pastoratets folkmängd 1815.
 +
|-
 +
|4460961
 +
|Norra Vånga församling A I:10, 1825-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1825-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4460961
 +
|Norra Vånga församling A I:11, 1831-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1831-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4460962
 +
|Norra Vånga församling C:1, 1688-1718
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1718
 +
|Omfattar pastoratet.<br>Häri även vigselbok för N. Vånga 1711-1719, för Edsvära 1681-1694, 1698-1716, för Kvänum 1681-1694, 1698-1720, död- och begravningsbok för pastoratet 1698-1720, sockenstämmoprotokoll 1693, kyrkoräkenskaper 1671-697 samt bänkdelningslängd för kvinnor u.å.
 +
|-
 +
|4460962
 +
|Norra Vånga församling C:2, 1730-1750
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1730-1750
 +
|Häri även inflyttningslängd 1748-1751, utflyttnningslängd 1736-1751 omfattar pastoratet, födelse- och dopbok för Edsvära och Kvänum 1732-1750, lysnings- och vigselbok omfattar pastoratet 1730-1750, död- och begravningsbok omfattar pastoratet 1730-1751, sockenstämmoprotokoll 1654-1673, kyrkoräkenskaper 1655-1668, visitationsanteckningar 1642, 1659 samt inventarieföteckningar 1631-1654 m.m.
 +
|-
 +
|4460962
 +
|Norra Vånga församling C:3, 1775-1821
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1775-1821
 +
|Omf. past. Häri även död- och begravningsbok omf. past. 1775-<br>1824.
 +
|-
 +
|4460962
 +
|Norra Vånga församling C:5, 1803-1831
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1803-1831
 +
|Kladd. Omf. Åren 1803-1831 men synes för åren 1822-1831 ha varit den enda förda födelse- och dopboken. Häri även död- och begravningsbok s.å.
 +
|-
 +
|4460962
 +
|Norra Vånga församling C:6, 1831-1849
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1831-1849
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även död- och begravningsbok 1831-1849.
 +
|-
 +
|4460962
 +
|Norra Vånga församling D II:1, 1842-1855
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1842-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4460963
 +
|Norra Vånga församling E:1, 1775-1824
 +
|E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok
 +
|1, 1775-1824
 +
|Häri även lysnings- och vigseböcker för Edsvära och Kvänum 1775-1823, konfirmationsböcker för N. Vånga 1775-1863 samt för Edsvära och Kvänum 1776-1862.
 +
|-
 +
|4460963
 +
|Norra Vånga församling H II:1, 1825-1858
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1825-1858
 +
|Inflyttningsattester, spr. år 1825-1831, lucka 1841-1857. Omf. past.
 +
|-
 +
|4460963
 +
|Norra Vånga församling L I:1, 1722-1860
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1722-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4460963
 +
|Norra Vånga församling L I:2, 1775-1827
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1775-1827
 +
|Specialer.
 +
|-
 +
|4460964
 +
|Forshems församling A I:1, 1772-1780
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1772-1780
 +
|Häri även konfirmationsbok 1772-1779.
 +
|-
 +
|4460964
 +
|Forshems församling A I:2, 1779-1791
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1779-1791
 +
|
 +
|-
 +
|4460964
 +
|Forshems församling A I:3, 1791-1798
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1791-1798
 +
|
 +
|-
 +
|4460964
 +
|Forshems församling A I:4, 1798-1812
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1798-1812
 +
|
 +
|-
 +
|4460964
 +
|Forshems församling A I:5, 1813-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1813-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4460964
 +
|Forshems församling A I:6, 1821-1834
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1821-1834
 +
|Häri även flyttningslängd 1828-1829. Konfirmationslängd omfattande pastoratet 1821, 1823-1826, 1844-1846.
 +
|-
 +
|4460965
 +
|Fullösa församling A I:1, 1772-1779
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1772-1779
 +
|Häri även konfirmationsbok 1771-1779, kommunionlängd u.å.
 +
|-
 +
|4460965
 +
|Fullösa församling A I:2, 1780-1790
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1780-1790
 +
|
 +
|-
 +
|4460965
 +
|Fullösa församling A I:3, 1791-1798
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1791-1798
 +
|
 +
|-
 +
|4460965
 +
|Fullösa församling A I:4, 1799-1812
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1799-1812
 +
|
 +
|-
 +
|4460965
 +
|Fullösa församling A I:5, 1813-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1813-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4460965
 +
|Fullösa församling A I:6, 1821-1834
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1821-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4460965
 +
|Fullösa församling A I:7, 1835-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1835-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4460965
 +
|Fullösa församling A I:8, 1850-1862
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1850-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4460965
 +
|Fullösa församling C:1, 1688-1710
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1710
 +
|Häri även vigselbok 1689-1710, dödbok 1690-1710, sockenstämmoprotokoll 1752-1776.
 +
|-
 +
|4460965
 +
|Fullösa församling K I:1, 1650-1751
 +
|K I Sockenstämmas protokoll och handlingar
 +
|1, 1650-1751
 +
|Inb. spr. år. Häri även kyrkoräkenskaper 1650-1739 spr. år, håvpengar 1676-1739 spr. år, kyrkobalkslängd 1747 11/5.
 +
|-
 +
|4460965
 +
|Fullösa församling L I:1, 1736-1762
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1736-1762
 +
|Bunt. Inkomst- och utgiftsspecial 1736-1755 samt mulbets- och auktionspengar 1747-1762. Häri även räkenskaper för fattigvård 1736-1755 håvpengar och kollekter 1736-1755.
 +
|-
 +
|4460965
 +
|Fullösa församling L I:3, 1778-1830
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1778-1830
 +
|Bunt. Inb. inkomstspecial 1781-1830, utgiftsspecial 1781-1829 samt skuldbok 1778-1830. Häri även håvpengar 1781-1829.
 +
|-
 +
|4460966
 +
|Medelplana församling C:1, 1688-1690
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1690
 +
|Omf. pastoratet. Häri även pastoratets flyttningslängd 1689,<br>vigselbok 1688-1689, begravnings-<br>bok 1623 14/11-13/12, död- och<br>begravningsbok 1688-1690, anteckning om sockenstämma 1626,<br>räkenskaper för kyrka 1599-1680<br>spr. år, inventarieförteckningar<br>1629-1635 och anteckn. om gåvor av inventarier 1614-1657 samt u.å., anteckn. om byggande av kyrkogårdsport 1624, av kyrkfönster 1628, om reparationer<br>å kyrkan 1652-1656, anteckning om<br>gravplats 1690, anteckning om<br>gåvor av allmänningen till kyrka<br>och prästbol 1622 och 1673 samt<br>u.å., anteckning om reparationer<br>å prästgården 1621-1655, 1710-1716, anteckning om altar-<br>skrift i Gotha, om Huss och Luther samt series pastorum 1349-<br>1855. Xeroxkop. 1970. Inb.
 +
|-
 +
|4460966
 +
|Medelplana församling C:2, 1688-1721
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1688-1721
 +
|"Finnes 1688 13/4-1721 31/5. Omf. pastoratet. Häri även för pastoratet: in- och utflyttnings-<br>längd 1688-1701 (lucka 1699), vigselbok 1688 24/10-1728 (lucka<br>1710-1719), död- och begravnings-<br>bok 1688 29/4-1722 19/3 (med luckor), avlösningslängd 1689-1736 (med luckor), berättelse om nödåren 1596-1598 samt ""Textus in Augustanæ Confessionis articulos""."
 +
|-
 +
|4460966
 +
|Medelplana församling C:3, 1721-1780
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1721-1780
 +
|Finnes 1721 8/6 1780 14/6. Omfattar pastoratet. Häri även för pastoratet: flyttningslängder 1749-1804 (med luckor). För Medelplana församling: flyttningslängder 1804-1806, vigselbok 1734-1805 12/10, död- och begravningsbok 1732-1779 (lucka 1741-1742). För Västerplana församling: flyttningslängder 1804-1805, födelse- och dopbok 1721-1780, vigselbok 1734-1805 samt död- och begravningsbok 1732-1779 (lucka 1741-1742).
 +
|-
 +
|4460966
 +
|Medelplana församling C:4, 1780-1829
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1780-1829
 +
|Finnes 1780-1829 11/5. Omf. pastoratet. Häri även födelse- och dopbok 1780-1829 för Västerplana, död- och begravningsböcker s.å. för Medelplana och Västerplana samt series pastorum för pastoratet 1449-1865.
 +
|-
 +
|4460966
 +
|Medelplana församling C:5, 1829-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1829-1860
 +
|Omf. pastoratet. Häri även för pastoratet: död- och begravnings-<br>bok 1829-1860 och lysnings- och vigselbok 1829-1861.
 +
|-
 +
|4460966
 +
|Medelplana församling D II:1a, 1787-1795
 +
|D II Kommunionlängd
 +
|1a, 1787-1795
 +
|Ficka. Trasig, med luckor. Med flyttningsattest daterad Husaby<br>1771, fragment av befolkningsstatistiska tabeller u.å. av husförhörslängd för Ledsjö socken 1770-talets början, av kyrkoräkenskaper för Götene 1771 u.å. Fuktskadade handl. Får ej utlånas.
 +
|-
 +
|4460966
 +
|Medelplana församling E:1, 1806-1828
 +
|E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok
 +
|1, 1806-1828
 +
|"Omf. pastoratet. Häri även för pastoratet: flyttningslängder 1806-1815, kyrkostämmoprotokoll<br>1868-1882, kyrkorådsprotokoll 1874 13/3, skolrådsprotokoll 1869-1881, samt skol- och kyrko-<br>rådsprotokoll 1881 för Västerplana: kyrkostämmo-<br>protokoll 1868-1880. Dessutom<br>protokoll 1836 30/4 vid prost-<br>visitation och protokoll 1839 1/7 vid treårsrevision av under pastors vård varande kassor."
 +
|-
 +
|4461398
 +
|Amnehärads församling A I:8a, 1840-1848
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8a, 1840-1848
 +
|Del I.
 +
|-
 +
|4461398
 +
|Amnehärads församling A I:8b, 1840-1848
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8b, 1840-1848
 +
|Del II. Med ortreg. för del I och II.
 +
|-
 +
|4461398
 +
|Amnehärads församling A I:9a, 1848-1851
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9a, 1848-1851
 +
|Del I.
 +
|-
 +
|4461398
 +
|Amnehärads församling A I:9b, 1848-1851
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9b, 1848-1851
 +
|Del II. Med ortreg. för del I och II.
 +
|-
 +
|4461398
 +
|Amnehärads församling E:1, 1848-1860
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1848-1860
 +
|Inb. Lysnings- och vigselbok. Häri äv. räkenskaper för vin-sädeskassan 1893-1948.
 +
|-
 +
|4461399
 +
|Amnehärads församling L I:1, 1698-1736
 +
|L I Räkenskaper för kyrkan
 +
|1, 1698-1736
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även protokoll vid prostvisitation 1698-1719, vid biskopsvisitation 1703-1747, beskrivning av Amnehärads prästgårdsägor 1698-1735, inventarieförteckning 1713, kyrkans rep. 1835-1856 samt series pastorum 1646-1885.
 +
|-
 +
|4461399
 +
|Amnehärads församling L I:2, 1736-1825
 +
|L I Räkenskaper för kyrkan
 +
|2, 1736-1825
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning för kyrkan 1758.
 +
|-
 +
|4461400
 +
|Värings församling L I:1, 1679-1726
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1679-1726
 +
|Special. Häri även avskrifter av inkomna skrivelser 1693-1695, räkenskaper för kollekt 1681-1689, anteckning om för-<br>bättringar 1670-1672, anteckning om fönster i prästgården 1672, relation om Värings gälls gränsskillnad 1698 samt anteckning om kyrkobalkarna 1689.
 +
|-
 +
|4461400
 +
|Värings församling L I:2, 1727-1773
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1727-1773
 +
|Special.
 +
|-
 +
|4461400
 +
|Värings församling L I:3, 1748-1831
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1748-1831
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även a tergo inventarieförteckning 1758 samt räkenskaper för fattigkassan 1774-1831.
 +
|-
 +
|4461401
 +
|Dimbo församling C:3, 1753-1809
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1753-1809
 +
|Häri även död- och begravningsbok 1753-1809 för pastoratet samt för Ottravad lysnings- och vigselbok 1753-1758.
 +
|-
 +
|4461401
 +
|Dimbo församling C:5, 1810-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1810-1860
 +
|Häri även död- och begravningsbok 1810-1860. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4461401
 +
|Dimbo församling E:1, 1780-1796
 +
|E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok
 +
|1, 1780-1796
 +
|Häri även lysnings- och vigselbok för Ottravad 1786-1796 samt död- och begravningsbok för Dimbo 1774-1844 och för Ottravad 1784-1844.
 +
|-
 +
|4461401
 +
|Dimbo församling E:2, 1857-1860
 +
|E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok
 +
|2, 1857-1860
 +
|Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4461401
 +
|Dimbo församling L I:1, 1683-1736
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1683-1736
 +
|Huvud- och specialräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1683 9/9.
 +
|-
 +
|4461402
 +
|Ottravads församling A I:1, 1747-1754
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1747-1754
 +
|
 +
|-
 +
|4461402
 +
|Ottravads församling L I:1, 1683-1757
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1683-1757
 +
|Huvud- och specialräkenskaper. Häri även kyrkoräkenskaper för Dimbo 1683-1686 samt för Ottravad sockenstämmoprotokoll 1735 13/7 och odaterad inventarieförteckning.
 +
|-
 +
|4461402
 +
|Ottravads församling L I:2, 1758-1793
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1758-1793
 +
|Huvud- och specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper för Dimbo 1758-1793 samt för Ottravad samma år. För Ottravad även vinsädesräkenskaper 1758-1788 och lasarettsräkenskaper 1758-1767.
 +
|-
 +
|4461402
 +
|Ottravads församling L I:3, 1791-1799
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1791-1799
 +
|Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1793-1799.
 +
|-
 +
|4461403
 +
|Skörstorps församling A I:1, 1824-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1824-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4461403
 +
|Skörstorps församling A I:2, 1831-1837
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1831-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4461403
 +
|Skörstorps församling L I:1, 1727-1827
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1727-1827
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461403
 +
|Skörstorps församling L I:2, 1783-1835
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1783-1835
 +
|Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461404
 +
|Östra Gerums församling A I:1, 1824-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1824-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4461404
 +
|Östra Gerums församling A I:2, 1831-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1831-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4461404
 +
|Östra Gerums församling L I:1, 1687-1827
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1687-1827
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även räkenskaper för magasinskassan 1806-1813 samt inventarieförteckning u.å.
 +
|-
 +
|4461404
 +
|Östra Gerums församling L I:2, 1783-1835
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1783-1835
 +
|Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1829-1835 samt för Skörstorp fattigräkenskaper 1830-1835.
 +
|-
 +
|4461405
 +
|Hångsdala församling A I:1, 1824-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1824-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4461405
 +
|Hångsdala församling A I:2, 1831-1837
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1831-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4461405
 +
|Hångsdala församling A I:3, 1836-1849
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1836-1849
 +
|Med reg. enligt mantalslängden. Häri även husförhörslängder för Skörstorp och Östra Gerum samma år.
 +
|-
 +
|4461405
 +
|Hångsdala församling B:1, 1762-1799
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1762-1799
 +
|Lucka för inflyttning 1767-1768. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461405
 +
|Hångsdala församling B:2, 1799-1812
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1799-1812
 +
|Inflyttning 1799-1810, utflyttning 1799-1812. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461405
 +
|Hångsdala församling B:3, 1835-1851
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|3, 1835-1851
 +
|Omf. past. Häri även konfirmationsbok 1840-1864. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461406
 +
|Främmestads församling E:1, 1808-1860
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1808-1860
 +
|Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4461406
 +
|Främmestads församling L I:1, 1738-1830
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1738-1830
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461406
 +
|Främmestads församling L I:2, 1774-1831
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1774-1831
 +
|Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461407
 +
|Norra Fågelås församling B:1, 1748-1784
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1748-1784
 +
|Häri även vigselbok s.å. Omf. även Södra Fågelås och Hjo stads- och landsförsamlingar.
 +
|-
 +
|4461407
 +
|Norra Fågelås församling B:2, 1785-1825
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1785-1825
 +
|Häri även lysnings- och vigselbok s.å. Omf. även Södra Fågelås och Hjo stads- och landsförsamlingar.
 +
|-
 +
|4461407
 +
|Norra Fågelås församling B:3, 1826-1852
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|3, 1826-1852
 +
|Omf. även Södra Fågelås och Hjo stads- och landsförsamlingar.
 +
|-
 +
|4461407
 +
|Norra Fågelås församling C:1, 1688-1747
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1747
 +
|Häri även vigselbok och dödbok s.å. Omf. även S. Fågelås och Hjo stads- och landsförsamlingar.
 +
|-
 +
|4461407
 +
|Norra Fågelås församling C:2, 1748-1810
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1748-1810
 +
|Häri även död- och begravningsbok s.å. Omf. även S. Fågelås.
 +
|-
 +
|4461407
 +
|Norra Fågelås församling C:3, 1811-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1811-1860
 +
|Häri även död- och begravningsbok s.å. Dödboken omf. även<br>S. Fågelås 1839-1860.
 +
|-
 +
|4461408
 +
|Norra Fågelås församling L I:1, 1644-1725
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1644-1725
 +
|Specialräkenskaper. Omf. även Södra Fågelås och Nykyrka. Häri även förteckning över kyrkoinventarier 1644 omf. Norra o. Södra Fågelås.
 +
|-
 +
|4461408
 +
|Norra Fågelås församling L I:2, 1656-1697
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1656-1697
 +
|Specialräkenskaper. Omf. även Södra Fågelås 1648-1706 och Nykyrka 1644-1747. Häri även förteckning över Nykyrka inventarier 1644, 1653 och anteckningar om skänkta inventarier till Norra och Södra Fågelås jämte Nykyrka 1651-1675.
 +
|-
 +
|4461408
 +
|Norra Fågelås församling L I:3, 1681-1810
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1681-1810
 +
|Huvudräkenskaper. Omf. även Södra Fågelås och Nykyrka.
 +
|-
 +
|4461408
 +
|Norra Fågelås församling L I:4, 1726-1787
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|4, 1726-1787
 +
|Specialräkenskaper. Omf. även Södra Fågelås s.å. och Nykyrka 1748-1787.
 +
|-
 +
|4461408
 +
|Norra Fågelås församling L I:5, 1787-1831
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|5, 1787-1831
 +
|Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461409
 +
|Friggeråkers församling A I:1, 1820-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1820-1825
 +
|Med ortreg. Med anteckningar rör.<br>hållna husförhör 1821-1825 och trosskusken Peter Johansson och<br>hans familj.
 +
|-
 +
|4461409
 +
|Friggeråkers församling A I:2, 1826-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1826-1830
 +
|Med ortreg. Med anteckningar rör. hållna husförhör 1826, 1828-1831, 1834.
 +
|-
 +
|4461409
 +
|Friggeråkers församling A I:3, 1835-1841
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1835-1841
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461409
 +
|Friggeråkers församling A I:4, 1841-1849
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1841-1849
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461409
 +
|Friggeråkers församling A I:5, 1850-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1850-1855
 +
|Med ortreg. Häri även husförhörslängd för Dotorps rote tillhörande Falköpings landsförsamling samma år.
 +
|-
 +
|4461409
 +
|Friggeråkers församling C:1, 1695-1729
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1695-1729
 +
|Luckor 1700, 1720. Häri även vigselbok 1688-1727, luckor<br>1689, 1692, 1698-1699, 1704, 1707-1709, 1717, 1718-1721, 1723-1724, samt död- och begravningsbok 1690-1728, luckor 1716, 1718.
 +
|-
 +
|4461409
 +
|Friggeråkers församling C:2, 1756-1849
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1756-1849
 +
|Häri även vigselbok 1756-1796 samt död- och begravningsbok 1756-1849.
 +
|-
 +
|4461410
 +
|Ugglums församling A I:1, 1762-1769
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1762-1769
 +
|Omf. även Östra Tunhem.
 +
|-
 +
|4461410
 +
|Ugglums församling A I:2, 1765-1776
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1765-1776
 +
|
 +
|-
 +
|4461410
 +
|Ugglums församling A I:3, 1778-1789
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1778-1789
 +
|
 +
|-
 +
|4461410
 +
|Ugglums församling A I:4, 1790-1803
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1790-1803
 +
|
 +
|-
 +
|4461410
 +
|Ugglums församling A I:5, 1805-1821
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1805-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4461410
 +
|Ugglums församling A I:6, 1821-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1821-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4461410
 +
|Ugglums församling K I:1, 1761-1841
 +
|K I Sockenstämmas protokoll och handlingar
 +
|1, 1761-1841
 +
|Spridda år. Protokoll. Omf. även Östra Tunhem 1771-1838 spr. år.<br>Häri även kyrkoräkenskaper 1744-1830.
 +
|-
 +
|4461410
 +
|Ugglums församling L I a:1, 1674-1744
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1674-1744
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckn.<br>1681 och 1703.
 +
|-
 +
|4461410
 +
|Ugglums församling L I a:2, 1764-1789
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1764-1789
 +
|Inkomst- och utgiftsspecial 1764-1789 samt skuldbok 1765-1789.
 +
|-
 +
|4461410
 +
|Ugglums församling L I a:3, 1789-1821
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1789-1821
 +
|Inkomst- och utgiftsspecial 1789-1821 samt skuldbok s.å.
 +
|-
 +
|4461411
 +
|Kinne-Vedums församling A I:1, 1772-1779
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1772-1779
 +
|Häri även konfirmationsbok 1771-1779.
 +
|-
 +
|4461411
 +
|Kinne-Vedums församling A I:2, 1781-1790
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1781-1790
 +
|
 +
|-
 +
|4461411
 +
|Kinne-Vedums församling A I:3, 1791-1798
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1791-1798
 +
|
 +
|-
 +
|4461411
 +
|Kinne-Vedums församling A I:4, 1799-1813
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1799-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4461411
 +
|Kinne-Vedums församling A I:5, 1813-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1813-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4461411
 +
|Kinne-Vedums församling A I:6, 1821-1833
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1821-1833
 +
|Häri även flyttningslängder 1828-1832.
 +
|-
 +
|4461411
 +
|Kinne-Vedums församling A I:7, 1833-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1833-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4461411
 +
|Kinne-Vedums församling A I:8, 1850-1862
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1850-1862
 +
|Med folkmängdsuppgifter 1852, 1853, 1858.
 +
|-
 +
|4461412
 +
|Kinne-Vedums församling L I:1, 1668-1729
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1668-1729
 +
|Inb. Specialräkenskaper samt delvis huvudräkenskaper 1668-1729 och skuldbok 1688-1696 spr. år. Häri även sockenstämmo-<br>protokoll 1668-1697 spr. år håvpengar 1684-1729, inventarie-<br>förteckningar 1668 o. 1698.
 +
|-
 +
|4461412
 +
|Kinne-Vedums församling L I:2, 1710-1755
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1710-1755
 +
|Häfte i bunt. Huvudräkenskaper. Häri även håvpengar 1710-1755.
 +
|-
 +
|4461413
 +
|Sals församling A I:1, 1779-1805
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1779-1805
 +
|Häri även div. personanteckningar 1750-1756, anteckning rör. stortjuven Petter Nilsson i Brännebacka.
 +
|-
 +
|4461413
 +
|Sals församling A I:2, 1806-1816
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1806-1816
 +
|Häri även längd över soldater med fyra minderåriga barn 1806.
 +
|-
 +
|4461413
 +
|Sals församling A I:3, 1816-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1816-1820
 +
|Ortreg. Med längd över soldater i Sal.
 +
|-
 +
|4461413
 +
|Sals församling A I:4, 1821-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1821-1825
 +
|Ortreg.
 +
|-
 +
|4461413
 +
|Sals församling A I:5, 1825-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1825-1830
 +
|Alfabetiskt ortreg. Med längd över soldater och gratialister i Sal.
 +
|-
 +
|4461413
 +
|Sals församling A I:6, 1831-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1836
 +
|Ortreg.
 +
|-
 +
|4461413
 +
|Sals församling A I:7, 1836-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1836-1840
 +
|Ortreg. Med längd över soldater och gratialister i Sal.
 +
|-
 +
|4461413
 +
|Sals församling A I:8, 1841-1848
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1841-1848
 +
|Ortreg. Med anteckning rör. plats för husförhörs hållande 1839, 1841-1845 samt längd över soldater och gratialister i Sal.
 +
|-
 +
|4461413
 +
|Sals församling A I:9, 1848-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1848-1855
 +
|Ortreg. Med längd över soldater och gratialister i Sal 1848-1855.
 +
|-
 +
|4461413
 +
|Sals församling A I:10, 1855-1864
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1855-1864
 +
|Ortreg. Med längd över soldater i Sal samt anteckning till längden och anteckning rör. folkmängden.
 +
|-
 +
|4461414
 +
|Tengene församling B:1, 1841-1849
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1841-1849
 +
|Omf. past. Häri även kyrkoräkenskaper, gåvospecial, 1800-1831 samt fattigräkenskaper samma år.
 +
|-
 +
|4461414
 +
|Tengene församling B:2, 1850-1860
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1850-1860
 +
|Inflyttningslängd. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461414
 +
|Tengene församling B:3, 1850-1860
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|3, 1850-1860
 +
|Utflyttningslängd. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461415
 +
|Tengene församling E:1, 1850-1860
 +
|E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok
 +
|1, 1850-1860
 +
|Duplett. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461415
 +
|Tengene församling F:2, 1850-1879
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1850-1879
 +
|Omf. past.
 +
|-
 +
|4461416
 +
|Tengene församling L I:1, 1675-1766
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1675-1766
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1679-1757.
 +
|-
 +
|4461416
 +
|Tengene församling L I:2, 1706-1742
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1706-1742
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1706, 1715. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461416
 +
|Tengene församling L I:3, 1721-1744
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1721-1744
 +
|Gåvospecial. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461416
 +
|Tengene församling L I:4, 1766-1831
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|4, 1766-1831
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1722.
 +
|-
 +
|4461417
 +
|Trökörna församling A I:1, 1721-1745
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1721-1745
 +
|
 +
|-
 +
|4461417
 +
|Trökörna församling A I:2, 1822-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1822-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4461417
 +
|Trökörna församling A I:3, 1844-1857
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1844-1857
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461417
 +
|Trökörna församling C:1, 1688-1743
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1743
 +
|Häri även vigselbok 1688-1743, luckor 1710-1711, 1715-1716, 1720, samt död- och begravningsbok 1688-1744.
 +
|-
 +
|4461417
 +
|Trökörna församling C:2, 1744-1811
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1744-1811
 +
|Häri även in- och utflyttningslängd 1747-1810, lucka 1781, vigselbok 1744-1810, luckor 1749, 1783, 1786, samt död- och begravningsbok 1744-1811.
 +
|-
 +
|4461417
 +
|Trökörna församling C:3, 1809-1849
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1809-1849
 +
|Häri även in- och utflyttningslängd 1809-1831, lucka 1828, lysnings- och vigselbok 1809-1831, död- och begravningsbok 1809-1850 samt vaccinationslängd 1813-1825, luckor 1814, 1819, 1821-1824.
 +
|-
 +
|4461417
 +
|Trökörna församling L I:1, 1675-1730
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1675-1730
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckning 1705.
 +
|-
 +
|4461417
 +
|Trökörna församling L I:2, 1721-1831
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1721-1831
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1742, 1757.
 +
|-
 +
|4461418
 +
|Flo församling A I:1, 1781-1795
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1781-1795
 +
|
 +
|-
 +
|4461418
 +
|Flo församling A I:2, 1796-1811
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1796-1811
 +
|Häri även konfirmationsbok 1805-1809, förteckning över rotarna samt förteckning över förmedlade hemman i Vänersnäs socken.
 +
|-
 +
|4461418
 +
|Flo församling A I:3, 1811-1816
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1811-1816
 +
|Ortregister dels rotevis, dels alfabetiskt samt anteckningar rör. drängen Olof Eriksson, född 1796.
 +
|-
 +
|4461418
 +
|Flo församling A I:4, 1816-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1816-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4461418
 +
|Flo församling A I:5, 1820-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1820-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4461418
 +
|Flo församling A I:6, 1825-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1825-1830
 +
|Alfabetiskt ortreg.
 +
|-
 +
|4461418
 +
|Flo församling A I:7, 1830-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1830-1836
 +
|Ortreg.
 +
|-
 +
|4461418
 +
|Flo församling A I:8, 1836-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1836-1840
 +
|Ortreg. Med spridda anteckningar för åren 1841-1843, förteckning över soldater och gratialister i Flo socken.
 +
|-
 +
|4461419
 +
|Hyringa församling A I:1, 1725-1745
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1725-1745
 +
|
 +
|-
 +
|4461419
 +
|Hyringa församling A I:2, 1812-1822
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1812-1822
 +
|Omf. även Längnum och Malma.
 +
|-
 +
|4461419
 +
|Hyringa församling A I:3, 1822-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1822-1831
 +
|Med ortreg. Omf. även Längnum och Malma.
 +
|-
 +
|4461419
 +
|Hyringa församling A I:4, 1831-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1831-1835
 +
|Med ortreg. Omf. även Längnum och Malma. Häri även in- och utflyttningslängd för Tengene pastorat 1831-1835.
 +
|-
 +
|4461419
 +
|Hyringa församling A I:5, 1835-1841
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1835-1841
 +
|Med ortreg. Omf. även Längnum.
 +
|-
 +
|4461419
 +
|Hyringa församling A I:6, 1841-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1841-1850
 +
|Med ortreg. Omf. även Längnum.
 +
|-
 +
|4461419
 +
|Hyringa församling A I:7, 1850-1857
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1850-1857
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461420
 +
|Agnetorps församling A I:1, 1774-1796
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1774-1796
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461420
 +
|Agnetorps församling A I:2, 1796-1805
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1796-1805
 +
|Med ortreg. Defekt.
 +
|-
 +
|4461420
 +
|Agnetorps församling A I:3, 1806-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1806-1815
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461420
 +
|Agnetorps församling A I:4, 1815-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1815-1820
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461420
 +
|Agnetorps församling A I:5, 1820-1828
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1820-1828
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461420
 +
|Agnetorps församling A I:6, 1828-1839
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1828-1839
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461420
 +
|Agnetorps församling A I:7, 1839-1857
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1839-1857
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461421
 +
|Agnetorps församling C:1, 1689-1768
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1768
 +
|Dopbok för Agnetorp och Baltak 1689-1749, födelse- och dopbok för Agnetorp och Baltak 1750- 1768, luckor 1751-1755,1765.<br>Häri även vigselbok för Agnetorp och Baltak 1691-1767, luckor 1740-1742,1751-1755,1765,<br>begravningsbok för Agnetorp och Baltak 1691-1749, luckor 1700,1741-1742, död- och begrav-<br>ningsbok för Agnetorp och Baltak 1757-1768, lucka 1765, sockenstämmoprotokoll 1739-1746, kyrkoräkenskaper special med anteckn. om sockenstämmors hållande spridda år 1661-1693, 1709-1748, skuldbok 1661-1677, u.å.,1738-1744, redogörelse för Agnetorps stomhemmans jord 1668, anteckn. rör. fogdens Ambros Hansson u.å.
 +
|-
 +
|4461421
 +
|Agnetorps församling C:2, 1768-1775
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1768-1775
 +
|Häri även vigselbok 1768-1774 samt död- och begravningsbok 1768-1775.
 +
|-
 +
|4461421
 +
|Agnetorps församling C:3, 1814-1836
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1814-1836
 +
|Häri även vigselbok 1814-1829, död- och begravningsbok 1814-1835, kyrkans och fattigkassans specialräkenskaper 1820-1835 samt lasarettskassans och vaccinationskassans specialräkenskaper 1820-1835.
 +
|-
 +
|4461421
 +
|Agnetorps församling L I aa:1, 1612-1678
 +
|L I aa Räkenskaper för kyrkan: huvud- och specialräkenskaper
 +
|1, 1612-1678
 +
|4:o. Inb. Sid. 1-174. Inkomstspecial över gåvo-, bötes- och testamentsmedel 1613-1614, 1616-1635, 1639-1640, 1642-1645, 1647-1656, 1658-1675, 1677-1678, utgiftsspecial 1612-1617, samt spr. år 1619-1662. Häri även sockenstämmoprot. 1633-1638, två ant. rör. kyrkogården och dess underhåll u.å., biskopens och domkapitlets i Skara föreskrifter om kyrkoordningen 1613-1617.
 +
|-
 +
|4461421
 +
|Agnetorps församling L I aa:2, 1680-1805
 +
|L I aa Räkenskaper för kyrkan: huvud- och specialräkenskaper
 +
|2, 1680-1805
 +
|4:o. Inb. Opag. Kyrkokassans huvudbok 1680-1702, delvis huvudbok, delvis special 1705-1805, kyrkobalkslängd 1773, inventarieförteckningar 1687, 1730, 1743, anteckn. om kyrkstapelns byggande 1632 och om reparationer av kyrkan och inventarierna 1758-1776.
 +
|-
 +
|4461421
 +
|Agnetorps församling L I aa:3, 1747-1846
 +
|L I aa Räkenskaper för kyrkan: huvud- och specialräkenskaper
 +
|3, 1747-1846
 +
|Bok i bunt. sid. 1-109 + opag. inkomstspecial 1747-1805, utgiftsspecial 1758-1805, förteckning över utlånta medel 1766-1804, 1829-1846, för fattigkassan: inkomstspecial 1747-1766, utgiftsspecial 1758-1766, förteckning över utlånta medel 1829-1846.
 +
|-
 +
|4461422
 +
|Broby församling A I:1, 1690-1695
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1690-1695
 +
|Inb. Häri även utflyttningslängd 1797, födelse- och dopbok 1695 5/4-1798, död- och begravningsbok 1694 19/7-1798, kyrkobalkdelningslängd 1679 6/6, längd över grifteplatser 1690 10/10, bänkdelningslängd 1691 6/3, 1709, anteckning om den mindre kyrkklockans uppsättning i klockstapeln 1752 4/9.
 +
|-
 +
|4461422
 +
|Broby församling C:1, 1799-1820
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1799-1820
 +
|Inb. Häri även död- och begravningsbok 1799-1820.
 +
|-
 +
|4461422
 +
|Broby församling D II:1, 1740-1747
 +
|D II Kommunionlängder
 +
|1, 1740-1747
 +
|Häfte i bunt. Häri även kyrkoräkenskaper, inkomst- och utgiftsspecialer 1751-1778, fattigvårdsräkenskaper: inkomst- och utgiftsspecialer 1759-1778.
 +
|-
 +
|4461422
 +
|Broby församling L I:1, 1778-1805
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1778-1805
 +
|Band i bunt. Inkomst och utgiftsspecial. Häri även specialer till fattigvårds- räkenskaper 1778-1815, räkenskaper för kollekt 1778-1811.
 +
|-
 +
|4461423
 +
|Hangelösa församling A I:1, 1691-1695
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1691-1695
 +
|Inb. Häri även födelse- och dopbok 1694-1798, död- och begravningsbok 1694-1798, kyrko-<br>balkslängder 1679, 1726, 1783, förteckn. på gravplatser 1690, stolrumslängder 1691, 1697.
 +
|-
 +
|4461423
 +
|Hangelösa församling A I:2, 1791-1800
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1791-1800
 +
|Inb. Häri även husförhörslängd för Skeby 1791-1800.
 +
|-
 +
|4461423
 +
|Hangelösa församling A I:3, 1800-1808
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1800-1808
 +
|Inb. Häri även husförhörslängd för Skeby 1800-1808 och för-<br>teckn. över rotarna.
 +
|-
 +
|4461423
 +
|Hangelösa församling A I:4, 1816-1832
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1816-1832
 +
|Inb. Med husförhörsturer, ort-<br>register och register efter jordeboken för Hangelösa och Skeby 1818-1828.<br>Häri även husförhörslängd för Skeby 1816-1832.
 +
|-
 +
|4461423
 +
|Hangelösa församling A I:5, 1832-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1832-1838
 +
|Inb. Med husförhörsturer och ort-<br>register för Hangelösa och Skeby 1832-1841. Häri även husförhörs-<br>längd för Skeby 1832-1838.
 +
|-
 +
|4461423
 +
|Hangelösa församling C:1, 1799-1879
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1799-1879
 +
|Inb. Häri även död- och begravningsbok 1799-1879.
 +
|-
 +
|4461423
 +
|Hangelösa församling L I:1, 1778-1815
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1778-1815
 +
|Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även fattigvårdsräkenskaper 1778-1814, räkenskaper för kollekt 1778-1810.
 +
|-
 +
|4461424
 +
|Källby församling A I:1, 1689-1690
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1689-1690
 +
|Omf. pastoratet. Häri även skrivelser från myndigheter 1688-1689, kyrkoräkenskaper 1671-1692, inventarieförteckn.<br>1687 samt odat 1600-talet, stolrumslängder för Källby, Broby och Hangelösa 1691, kyrkobalkslängder för Källby 1690, Skeby odat. 1600-talet, förteckning över grifteplatser för Källby, Broby och Skeby 1690, syn över prästgårdens ägor u.å. och 1687.
 +
|-
 +
|4461424
 +
|Källby församling A I:2, 1770-
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1770-
 +
|Omf. pastoratet 1770, samt Hangelösa och Skeby 1771-1772.
 +
|-
 +
|4461424
 +
|Källby församling A I:3, 1773-
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1773-
 +
|Omf. pastoratet 1773, samt Broby och Skeby 1772.
 +
|-
 +
|4461424
 +
|Källby församling A I:4, 1774-1775
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1774-1775
 +
|Fragment.
 +
|-
 +
|4461424
 +
|Källby församling A I:5, 1787-1790
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1787-1790
 +
|Omf. även Broby. Med anteckningar angående hållna husförhör 1787-1791. Häri även längder över nattvardsungdom i hela pastoratet 1788-1790.
 +
|-
 +
|4461424
 +
|Källby församling A I:6, 1790-1800
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1790-1800
 +
|Omf. även Broby. Med husförhörsturer 1790-1799.
 +
|-
 +
|4461424
 +
|Källby församling A I:7, 1800-1809
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1800-1809
 +
|Omf. även Broby.
 +
|-
 +
|4461424
 +
|Källby församling A I:8, 1809-1816
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1809-1816
 +
|Omf. pastoratet. Med husförhörsturer för Källby och Broby 1809-1816, för Skeby 1809-1815, för Hangelösa 1809-1818.
 +
|-
 +
|4461424
 +
|Källby församling A I:9, 1816-1831
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1816-1831
 +
|Omf. öven Broby. Med anteckningar rörande husförhör 1816-1831, längd över soldater i pastoratet.
 +
|-
 +
|4461424
 +
|Källby församling A I:10, 1832-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1832-1840
 +
|Omf. även Broby. Med anteck-<br>ningar ang. husförhör samt längder över soldater i pastoratet.
 +
|-
 +
|4461424
 +
|Källby församling A I:11, 1839-1851
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1839-1851
 +
|Häri även husförhörslängd för Broby, Skeby och Hangelösa 1839-1851 samt konfirmationsbok 1846-1847.
 +
|-
 +
|4461424
 +
|Källby församling B:1, 1798-1849
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1798-1849
 +
|Inb. Omf. pastoratet. Inflyttning 1798-1848, utflyttning 1798-1849. Häri även lysnings- och vigselbok 1798-1810.
 +
|-
 +
|4461424
 +
|Källby församling B:2, 1849-1851
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1849-1851
 +
|Inflyttningslängd 1849 29/10-1851 6/4. Utflyttningslängd 1849 29/4-1851 30/5. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4461425
 +
|Källby församling C:1, 1694-1798
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1694-1798
 +
|Inb. Enstaka notiser gälla annexförsamlingsarna i pastoratet. Dopbok 1694-1696, födelse- och dopbok 1696-1798. Luckor 1723-1725, 1730-1731. Häri även husförhörslängd 1691-1696, in- och utflyttningslängd 1696-1798, lysnings- och vigselbok 1696-1798, död- och begravningsbok 1694-1798, sockenstämmoprotokoll 1794, inventarieförteckning för pastoratet 1629, 1715, 1770, 1791, inventarieförteckn. för prästgården odat. 1600-talet, protokoll vid biskopsvisitation 1708, 1715, 1726, 1746 och 1770, kyrkobalkslängd 1690, stolrumslängd 1691 och 1698, förteckn. på gravplatser 1690,<br>förteckn. på prästens, klockarens och kyrkovärdarnas<br>löneförmåner 1696.
 +
|-
 +
|4461425
 +
|Källby församling C:2, 1799-1881
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1799-1881
 +
|Häri även död- och begravningsbok 1799-1881 samt för Broby födelse- och dopbok 1821-1881 samt död- och begravningsbok 1821-1881.
 +
|-
 +
|4461425
 +
|Källby församling E:1, 1810-1861
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1810-1861
 +
|Inb. Omf. pastoratet 1810-1860. Källby, Broby och Hangelösa dessutom för år 1861.
 +
|-
 +
|4461425
 +
|Källby församling L I:1, 1696-1779
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1696-1779
 +
|Band i bunt. Huvudräkenskaper för pastoratet.<br>Luckor: för Källby 1718-1725, för Hangelösa 1716-1725, för Broby och Skeby 1715-1725. Häri även inventarieförteckning för pastoratet 1696 och 1746.
 +
|-
 +
|4461425
 +
|Källby församling L I:2, 1778-1815
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1778-1815
 +
|Band i bunt. Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även fattigvårdsräkenskaper 1778-1801, räkenskaper för kollekt 1784-1808.
 +
|-
 +
|4461426
 +
|Habo församling A I:1, 1800-1806
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1800-1806
 +
|
 +
|-
 +
|4461426
 +
|Habo församling A I:2, 1806-1811
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1806-1811
 +
|
 +
|-
 +
|4461426
 +
|Habo församling A I:3, 1810-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1810-1815
 +
|
 +
|-
 +
|4461426
 +
|Habo församling A I:4, 1814-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1814-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4461426
 +
|Habo församling A I:5, 1821-1826
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1821-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4461426
 +
|Habo församling A I:6, 1826-1827
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1826-1827
 +
|I.
 +
|-
 +
|4461427
 +
|Habo församling A I:7, 1826-1827
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1826-1827
 +
|II.
 +
|-
 +
|4461427
 +
|Habo församling A I:8, 1827-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1827-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4461427
 +
|Habo församling A I:9, 1827-1861
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1827-1861
 +
|Omfattar Mobo rote.
 +
|-
 +
|4461427
 +
|Habo församling A I:10, 1830-1839
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1830-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4461427
 +
|Habo församling A I:11, 1839-1847
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1839-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4461428
 +
|Habo församling A I:12, 1847-1852
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1847-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4461428
 +
|Habo församling A I:13, 1853-1861
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1853-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4461428
 +
|Habo församling A I:14, 1853-1861
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1853-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4461428
 +
|Habo församling B I:1, 1745-1826
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|1, 1745-1826
 +
|Omfattar 1745-1794, 1804-1826.
 +
|-
 +
|4461428
 +
|Habo församling B I:2, 1827-1860
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|2, 1827-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4461429
 +
|Habo församling C:1, 1675-1704
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1675-1704
 +
|
 +
|-
 +
|4461429
 +
|Habo församling C:2, 1690-1696
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1690-1696
 +
|
 +
|-
 +
|4461429
 +
|Habo församling C:3, 1703-1806
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1703-1806
 +
|Register över födelseböckerna. Häri även förteckning över i kyrkoböckerna ej upptagna personer 1712-1775 samt över hemmansbrukare och torpare med 4 minderåriga eller 4 mantalsskrivna barn 1777-1792. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4461429
 +
|Habo församling C:4, 1704-1708
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1704-1708
 +
|
 +
|-
 +
|4461429
 +
|Habo församling C:5, 1709-1718
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1709-1718
 +
|
 +
|-
 +
|4461429
 +
|Habo församling C:6, 1719-1738
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1719-1738
 +
|Omfattar 1719-1720, 1722-1738.
 +
|-
 +
|4461429
 +
|Habo församling C:8, 1739-1754
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|8, 1739-1754
 +
|
 +
|-
 +
|4461429
 +
|Habo församling C:9, 1755-1800
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|9, 1755-1800
 +
|
 +
|-
 +
|4461429
 +
|Habo församling C:10, 1801-1820
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|10, 1801-1820
 +
|Register till födelseböckerna.
 +
|-
 +
|4461430
 +
|Habo församling C:11, 1801-1827
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|11, 1801-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4461430
 +
|Habo församling C:12, 1827-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|12, 1827-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4461430
 +
|Habo församling C:13, 1831-1848
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|13, 1831-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4461430
 +
|Habo församling D II:1, 1691-1815
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (Kommunionlängder)
 +
|1, 1691-1815
 +
|Spridda år.
 +
|-
 +
|4461430
 +
|Habo församling E I:1, 1755-1835
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1755-1835
 +
|Omfattar 1755-1812, 1814-1835.
 +
|-
 +
|4461431
 +
|Habo församling E I:2, 1836-1860
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1836-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4461431
 +
|Habo församling F:1, 1755-1800
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1755-1800
 +
|
 +
|-
 +
|4461431
 +
|Habo församling F:2, 1801-1826
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1801-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4461431
 +
|Habo församling H V:1, 1693-
 +
|H V Bilagor till lysnings- och vigselboken
 +
|1, 1693-
 +
|Lysningshandlingar.
 +
|-
 +
|4461431
 +
|Habo församling K I:1, 1638-1673
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|1, 1638-1673
 +
|Inb. luckor 1650, 1654, 1656-1657. Sockenstämmo- protokoll. Häri även kyrko- räkenskaper 1673-1706, visitationshandlingar och inventarieförteckningar 1623-1740, stoldelningslängd, balkdelningslängd och rotelängd 1643-1686 samt anteckningar rör. inköp av byggnadsmaterial till kyrkan, prästbolet och pastors tilträde, stadganden rör. likstolsavgift, bevillning till organisten och tillsättande av förtroendemän 1653-1677.
 +
|-
 +
|4461432
 +
|Habo församling L I:3, 1719-1746
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1719-1746
 +
|Spridda år. Specialräkenskaper. Delvis defekta.
 +
|-
 +
|4461432
 +
|Habo församling L I:4, 1764-1827
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|4, 1764-1827
 +
|A tergo. Specialräkenskaper. Häri även fattigkassans special- räkenskaper 1773-1828 och vinsädeskassans räkenskaper 1773-1828. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4461432
 +
|Habo församling L I:5, 1773-1827
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|5, 1773-1827
 +
|Specialräkenskaper. Häri även fattigkassans inkomst- och utgiftsspecialer 1780-1826, vinsädeskassans räkenskaper 1780-1824, sockenmagasinets räkenskaper 1761-1838 samt sockenkassans inkomst- och utgiftsspecial 1809-1814.
 +
|-
 +
|4461432
 +
|Habo församling L I:6, 1780-1831
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|6, 1780-1831
 +
|Spridda år. Specialräkenskaper jämte verifikationer. Häri även längder över fattigmedel 1792-1805 samt handlingar om kungörelser 1783-1823. Omf pastoratet.
 +
|-
 +
|4461432
 +
|Habo församling L I:7, 1791-1806
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|7, 1791-1806
 +
|Specialer över frivilliga gåvor till kyrkan och de fattiga. Häri även lasarettsmedel samma år.
 +
|-
 +
|4461433
 +
|Hjo stadsförsamling C:1, 1694-1730
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1694-1730
 +
|Omf. även Hjo landsf. s.å.
 +
|-
 +
|4461433
 +
|Hjo stadsförsamling C:2, 1731-1781
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1731-1781
 +
|Omf. även Hjo landsf. s.å.
 +
|-
 +
|4461433
 +
|Hjo stadsförsamling C:3, 1782-1810
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1782-1810
 +
|Häri även död- och begravnings-<br>bok 1802-1810 omf. även Hjo landsf. och lysnings- och vigselbok 1826-1860 omf. även Hjo landsf., N. och S. Fågelås.
 +
|-
 +
|4461433
 +
|Hjo stadsförsamling C:4, 1811-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1811-1860
 +
|Häri även död- och begravnings-<br>bok s.å.
 +
|-
 +
|4461433
 +
|Hjo stadsförsamling F:1, 1694-1797
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1694-1797
 +
|Omf. även Hjo landsf. Häri även kyrkoräkenskaper 1718.
 +
|-
 +
|4461433
 +
|Hjo stadsförsamling L I:1, 1680-1831
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1680-1831
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461433
 +
|Hjo stadsförsamling L I:2, 1787-1826
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1787-1826
 +
|Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461434
 +
|Hjo landsförsamling A I:1, 1788-1808
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1788-1808
 +
|
 +
|-
 +
|4461434
 +
|Hjo landsförsamling A I:2, 1834-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1834-1840
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461434
 +
|Hjo landsförsamling A I:3, 1840-1852
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1840-1852
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461434
 +
|Hjo landsförsamling C:1, 1811-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1811-1860
 +
|Lucka 1817-1823. Häri även död- och begravningsbok s.å.
 +
|-
 +
|4461435
 +
|Hova församling A I:1, 1793-1819
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1793-1819
 +
|
 +
|-
 +
|4461435
 +
|Hova församling A I:2, 1819-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1819-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4461435
 +
|Hova församling A I:3, 1841-1857
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1841-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4461435
 +
|Hova församling A I:4, 1841-1857
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1841-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4461435
 +
|Hova församling B:1, 1776-1855
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1776-1855
 +
|Luckor för inflyttn. 1783, 1785-1788 samt för utflyttn. 1776 och 1783.
 +
|-
 +
|4461436
 +
|Hova församling C:1, 1688-1715
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1715
 +
|Häri även vigselbok 1694-1711, lucka 1700 samt dödbok 1694-1710.
 +
|-
 +
|4461436
 +
|Hova församling C:2, 1716-1746
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1716-1746
 +
|Häri även vigselbok 1712-1746 samt dödbok 1711-1746.
 +
|-
 +
|4461436
 +
|Hova församling C:3, 1747-1814
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1747-1814
 +
|Lucka 1747 april-1751 11/9. Häri även dödbok 1776-1814 samt anteckn. om antalet vaccinerade personer i Hova, Älgarås och Finnerödja 1814.
 +
|-
 +
|4461436
 +
|Hova församling C:6, 1815-1866
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1815-1866
 +
|Finnes 1815-1865 (1866 26/1).
 +
|-
 +
|4461437
 +
|Älgarås församling A I:1, 1793-1820
 +
|A I Husförhörslängder och församlingsböcker
 +
|1, 1793-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4461437
 +
|Älgarås församling A I:2, 1821-1856
 +
|A I Husförhörslängder och församlingsböcker
 +
|2, 1821-1856
 +
|
 +
|-
 +
|4461437
 +
|Älgarås församling C:1, 1688-1743
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1743
 +
|Lucka 1692 18/9-1696 13/4. Häri även vigselbok 1699-1743, luckor 1728, 1732, dödbok 1688-1740, series comministrorum 1653-1864.
 +
|-
 +
|4461437
 +
|Älgarås församling C:2, 1743-1829
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1743-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4461437
 +
|Älgarås församling E I:1, 1743-1867
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1743-1867
 +
|
 +
|-
 +
|4461437
 +
|Älgarås församling F:1, 1743-1762
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1743-1762
 +
|Häri även sockenstämmoprotokoll 1765-1775 spr. år., kyrkoräkenskaper 1749-1758.
 +
|-
 +
|4461437
 +
|Älgarås församling F:2, 1762-1875
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|2, 1762-1875
 +
|
 +
|-
 +
|4461438
 +
|Älgarås församling L I:1, 1635-1717
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1635-1717
 +
|Specialräkenskaper 1635-1717 samt huvudräkenskaper 1685-1687.
 +
|-
 +
|4461438
 +
|Älgarås församling L I:2, 1720-1743
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1720-1743
 +
|Lucka 1731. Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461438
 +
|Älgarås församling L I:3, 1743-1861
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1743-1861
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1777-1848.
 +
|-
 +
|4461438
 +
|Älgarås församling L I:4, 1748-1776
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|4, 1748-1776
 +
|Specialräkenskaper 1748-1776, lucka 1750-1757 samt skuldbok 1766-1774.
 +
|-
 +
|4461438
 +
|Älgarås församling L I:5, 1778-1865
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|5, 1778-1865
 +
|Inkomstspecial 1784-1865, luckor 1802-1838, utgiftsspecial 1784-1801, skuldbok 1778-1791, verifikationer 1850-1853. Häri även fattigkassan 1780-1865, lucka 1802-1838, övriga räkenskaper 1838-1865.
 +
|-
 +
|4461439
 +
|Häggesleds församling A I:1, 1801-1812
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1801-1812
 +
|
 +
|-
 +
|4461439
 +
|Häggesleds församling A I:2, 1812-1823
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1812-1823
 +
|Häri även nattvardsungdom 1814.
 +
|-
 +
|4461439
 +
|Häggesleds församling A I:3, 1824-1835
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1824-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4461439
 +
|Häggesleds församling L I:1, 1759-1804
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1759-1804
 +
|Inb. Inkomst- och utgiftsspecial.Häri även kollektmedel s.å.
 +
|-
 +
|4461440
 +
|Kvänums församling A I:1, 1782-1785
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1782-1785
 +
|
 +
|-
 +
|4461440
 +
|Kvänums församling A I:2, 1786-1790
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1786-1790
 +
|
 +
|-
 +
|4461440
 +
|Kvänums församling A I:3, 1791-1794
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1791-1794
 +
|
 +
|-
 +
|4461440
 +
|Kvänums församling A I:4, 1795-1812
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1795-1812
 +
|
 +
|-
 +
|4461440
 +
|Kvänums församling A I:5, 1813-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1813-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4461440
 +
|Kvänums församling A I:6, 1825-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1825-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4461440
 +
|Kvänums församling A I:7, 1831-1837
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1831-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4461440
 +
|Kvänums församling A I:8, 1837-1844
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1837-1844
 +
|
 +
|-
 +
|4461440
 +
|Kvänums församling A I:9, 1844-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1844-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4461441
 +
|Norra Vånga församling A I:12, 1841-1846
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1841-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4461441
 +
|Norra Vånga församling A I:13, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4461441
 +
|Norra Vånga församling B:1, 1751-1775
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1751-1775
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även födelse- och dopbok för N. Vånga 1750-1774. Edsvära och Kvänum 1751-1774, lysnings- och vigselbok för pastoratet 1750-1774, död- och begravningsbok för pastoratet 1751-1774 samt längd över nattvardsungdom i N. Vånga 1752.
 +
|-
 +
|4461441
 +
|Norra Vånga församling B:2, 1775-1830
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1775-1830
 +
|Omfattar pastoratet
 +
|-
 +
|4461441
 +
|Norra Vånga församling B:3, 1830-1849
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|3, 1830-1849
 +
|Omfattar pastoratet
 +
|-
 +
|4461442
 +
|Forshems församling A I:7, 1835-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1835-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4461442
 +
|Forshems församling A I:8, 1850-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1850-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4461442
 +
|Forshems församling B:1, 1800-1827
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1800-1827
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även Brottmålsrapporter 1800-1846 spr. år omfattande pastoratet. Kyrkorådsprotokoll Forshem 1850, 1851, 1853, 1855, kyrkoråds- protokoll Fullösa och Kinne-Vedum 1854 27/8, Fullösa 1854 1/10 och sundhetsnämndens protokoll. Forshem 1850 och 1853.
 +
|-
 +
|4461442
 +
|Forshems församling B:2, 1846-1866
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1846-1866
 +
|Omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4461443
 +
|Forshems församling C:1, 1688-1710
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1710
 +
|Luckor 1696, 1700-1704, 1706-1708. Häri även vigselbok 1688-1699. Lucka 1689. Död- och begravningsbok 1688-1710, luckor 1695, 1697, 1700-1708, sockenstämmoprotokoll 1711 30/4 och 1723 1/5. Biografi över prosten Sven Holmblad 1715-1777.
 +
|-
 +
|4461443
 +
|Forshems församling C:2, 1710-1750
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1710-1750
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även flyttningslängd 1710-1723, vigselbok 1710-1751, dödbok 1710-1751, resolutioner 1660-1729 spr. år. Sockenstämmoprotokoll 1711-1750 Forshem spr. år. 1711-1741 Fullösa spr. år. 1737-1745 spr. år Kinne-Vedum. Kyrkoräkenskaper Forshem 1710-1749 spr. år och 1700-talet. Fullösa 1710-1749 spr. år och 1700-talet, Kinne-Vedum 1710-1749 spr. år och 1700-talet. Kollekter 1710-1749 spridda år, omfattar pastoratet. Inventarieförteckningar 1582, 1791 och 1700-talet Forshem, 1582, 1719, 1720, 1743, 1791 Kinne-Vedum. Visitations- protokoll 1582, 1708-1747 spr. år omf. pastoratet. Handlingar angående kyrkan och prästgården 1679-1747 spr. år omfattar Fullösa 1708 och Kinne-Vedum 1708-1739, sällsamma händelser Forshem 1712-1740 spr. år samt Fullösa 1711. Avlösningslängd Forshem 1739-1751, spr. år.
 +
|-
 +
|4461443
 +
|Forshems församling C:3, 1751-1799
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1751-1799
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även flyttningslängder 1751-1799 omfattar pastoratet, vigselbok 1751-1799 omfattar pastoratet, död- och begravningsbok 1751-1799 omfattar pastoratet, avvittrings- handlingar 1752-1761 spr. år, domar och resolutioner m.m. 1655-1768 spr. år, sockenstämmoprotokoll 1750-1751, visitationshandlingar 1758 omfattar pastoratet,inventarie- förteckningar 1796-1817 spr. år omfattar pastoratet, handlingar angående kyrkan och kyrkogården 1700-talet och 1755-1804 spridda år, omfattar pastoratet, 1700-talet samt Fullösa 1781 och 1819 och Kinne-Vedum 1782 och 1813, series pastorum och comministrorum 1290-1862 samt avlösningslängder omfattar pastoratet 1751-1801 spr. år.
 +
|-
 +
|4461443
 +
|Forshems församling C:5, 1800-1849
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1800-1849
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok 1800-1849 omf. pastoratet, död- och begravningsbok 1800-1849, Vedum 1850 1/1, visitationsprotokoll 1817-1849 spr. år, inventarieförteckningar 1829.
 +
|-
 +
|4461444
 +
|Forshems församling C:6, 1850-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1850-1861
 +
|Omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4461444
 +
|Forshems församling E:1, 1850-1860
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1850-1860
 +
|Omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4461444
 +
|Forshems församling F:1, 1850-1861
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1850-1861
 +
|Omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4461444
 +
|Forshems församling L I:1, 1655-1733
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1655-1733
 +
|Inkomst- och utgiftsperiod. Häri även sockenstämmoprotokoll 1666-1711 spr. år, håvpengar och kollekt 1673-1732 spr. år, inventarieförteckningar 1629 och 1695-1696.
 +
|-
 +
|4461446
 +
|Medelplana församling A I:1, 1746-1751
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1746-1751
 +
|
 +
|-
 +
|4461446
 +
|Medelplana församling A I:2, 1751-1761
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1751-1761
 +
|
 +
|-
 +
|4461446
 +
|Medelplana församling A I:3, 1778-1785
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1778-1785
 +
|
 +
|-
 +
|4461446
 +
|Medelplana församling A I:4, 1801-1808
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1801-1808
 +
|
 +
|-
 +
|4461446
 +
|Medelplana församling A I:5, 1807-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1807-1824
 +
|Häri även konfirmationsbok<br>1807-1815, Lucka 1811, omf.past.
 +
|-
 +
|4461446
 +
|Medelplana församling A I:6, 1824-1839
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1824-1839
 +
|Häri även konfirmationsbok. Omf.<br>past.
 +
|-
 +
|4461446
 +
|Medelplana församling A I:7, 1840-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1840-1850
 +
|Häri även konfirmationsbok. Omf.<br>past.
 +
|-
 +
|4461446
 +
|Medelplana församling B:1, 1829-1861
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1829-1861
 +
|Omf. Pastoratet. Häri även räkenskaper ang. rep. av prästgården 1872-1875 samt räkenskaper och skuldbok för Medelplana pastorats klockarbolsfond 1870-1897.
 +
|-
 +
|4461447
 +
|Medelplana församling L I:1, 1687-1720
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1687-1720
 +
|Huvudräkenskaper (Bär gammalt signum M 1). Häri även visita-<br>tionsprotokoll 1708-1750 (7 st.)<br>samt ett protokoll om kyrkornas<br>angelägenheter 1772, inventarie-<br>förteckningar 1689-1750 samt för<br>Västerplana 1750. Häri även för-<br>teckning över gåvor (1750), av-<br>skrifter av utslag vid Kinne<br>häradsting 1681 och av Kungl. brev. 1703, berättelse om konung<br>Karl XIII:s genomresa 1814.
 +
|-
 +
|4461447
 +
|Medelplana församling L I:2, 1721-1829
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1721-1829
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även an-<br>teckningar ang. byggnadsarbeten på kyrkan 1772-1829
 +
|-
 +
|4461447
 +
|Medelplana församling L I:3, 1755-1761
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1755-1761
 +
|Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461447
 +
|Medelplana församling L I:4, 1771-1821
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|4, 1771-1821
 +
|Finnes 1771 1/5-1821 30/4.<br>Med register. Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461448
 +
|Västerplana församling A I:1, 1751-1762
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1751-1762
 +
|
 +
|-
 +
|4461448
 +
|Västerplana församling A I:2, 1763-1778
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1763-1778
 +
|
 +
|-
 +
|4461448
 +
|Västerplana församling A I:3, 1779-1808
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1779-1808
 +
|2 häften i bunt lucka 1786-1800.<br>Häri även häftad kommunionslängd<br>1787-1795.
 +
|-
 +
|4461448
 +
|Västerplana församling L I:1, 1682-1720
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1682-1720
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1682-1721.
 +
|-
 +
|4461448
 +
|Västerplana församling L I:2, 1721-1830
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1721-1830
 +
|Finnes 1721-1830 30/4. Huvud- räkenskaper. Häri även huvud- räkenskaper för fattigkassan<br>1829 1/4-1830 30/4, avskrift av baron Fehmans testamente 1731 18/11 m.m.
 +
|-
 +
|4461448
 +
|Västerplana församling L I:3, 1750-1771
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1750-1771
 +
|Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461448
 +
|Västerplana församling L I:4, 1771-1830
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|4, 1771-1830
 +
|Finnes 1771 1/5-1830 30/4. Specialräkenskaper. Med register. Enstaka luckor.
 +
|-
 +
|4461449
 +
|Levene församling A I:1, 1746-1760
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1746-1760
 +
|
 +
|-
 +
|4461449
 +
|Levene församling A I:2, 1761-1768
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1761-1768
 +
|
 +
|-
 +
|4461449
 +
|Levene församling A I:3, 1770-1788
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1770-1788
 +
|
 +
|-
 +
|4461449
 +
|Levene församling A I:4, 1801-1805
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1801-1805
 +
|
 +
|-
 +
|4461449
 +
|Levene församling A I:5, 1810-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1810-1815
 +
|
 +
|-
 +
|4461449
 +
|Levene församling A I:6, 1816-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1816-1820
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461449
 +
|Levene församling A I:7, 1820-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1820-1824
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461449
 +
|Levene församling A I:8, 1825-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1825-1830
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461449
 +
|Levene församling A I:9, 1831-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1831-1836
 +
|Omf. även Long.
 +
|-
 +
|4461449
 +
|Levene församling A I:10, 1837-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1837-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4461449
 +
|Levene församling A I:11, 1846-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1846-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4461450
 +
|Levene församling B:1, 1790-1849
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1790-1849
 +
|Häri även lysnings- och vigselbok samma år, omfattar pastoratet
 +
|-
 +
|4461450
 +
|Levene församling B:2, 1850-1860
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1850-1860
 +
|Omfattar pastoratet
 +
|-
 +
|4461450
 +
|Levene församling C:1, 1688-1710
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1710
 +
|Häri även vigselbok 1688-1712, död- och begravningsbok 1704-1715, sockenstämmoprotokoll 1667, 1710, kyrkoräkenskaper 1667-1700, samt inventarieför-<br>teckning u.å. och visitations-<br>protokoll 1679.
 +
|-
 +
|4461450
 +
|Levene församling C:2, 1710-1740
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1710-1740
 +
|Häri även kommunionlängd 1740-1746, vigselbok 1712-1735, död- och begravningsbok 1715-1740 samt kyrkoräkenskaper 1710-1736.
 +
|-
 +
|4461450
 +
|Levene församling C:3, 1740-1789
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1740-1789
 +
|Häri även in- och utflyttningslängd 1752-1789, lysnings- och vigselbok 1740-1789, död- och begravningsbok 1740-1789, samt avlösningslängd 1741-1750, omfattar pastoratet
 +
|-
 +
|4461450
 +
|Levene församling C:4, 1790-1850
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1790-1850
 +
|Omfattar pastoratet
 +
|-
 +
|4461450
 +
|Levene församling C:5, 1850-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1850-1860
 +
|Häri även död- och begravningsbok 1850-1860. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461806
 +
|Levene församling D II:1, 1811-1876
 +
|D II Kommunionlängder
 +
|1, 1811-1876
 +
|
 +
|-
 +
|4461806
 +
|Levene församling E:1, 1850-1860
 +
|E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok
 +
|1, 1850-1860
 +
|Omfattar pastoratet
 +
|-
 +
|4461806
 +
|Levene församling F:1, 1790-1849
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1790-1849
 +
|Omf. past.
 +
|-
 +
|4461806
 +
|Levene församling L I:1, 1686-1754
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1686-1754
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1704-1754 samt visitationsprotokoll och inventarieförteckningar 1699-1710.
 +
|-
 +
|4461806
 +
|Levene församling L I:2, 1705-1750
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1705-1750
 +
|Lucka 1729-1739. Huvudräkenskap-<br>er. Häri även vinsädeskassan 1744-1831 samt visitations-<br>protokoll och inventarieför-<br>teckningar 1705-1817. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461806
 +
|Levene församling L I:3, 1736-1783
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1736-1783
 +
|Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461806
 +
|Levene församling L I:5, 1784-1831
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|5, 1784-1831
 +
|Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461807
 +
|Longs församling A I:1, 1770-1777
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1770-1777
 +
|
 +
|-
 +
|4461807
 +
|Longs församling A I:2, 1810-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1810-1815
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461807
 +
|Longs församling A I:3, 1816-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1816-1820
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461807
 +
|Longs församling A I:4, 1820-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1820-1825
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461807
 +
|Longs församling A I:5, 1825-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1825-1830
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461807
 +
|Longs församling A I:6, 1837-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1837-1845
 +
|Omf. även Slädene.
 +
|-
 +
|4461807
 +
|Longs församling A I:7, 1846-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1846-1855
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461807
 +
|Longs församling A I:8, 1856-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1856-1870
 +
|Inb. Sid. 365-572. Tidigare be-<br>tecknad II. Omfattar Rytterås och Håkantorps rotar. Med rote-<br>och ortregister, teckenförkla-<br>ringar, husförhörsturer 1856-1870 (lucka 1869) samt för-<br>teckning över gratialister.
 +
|-
 +
|4461807
 +
|Longs församling A I:9, 1856-1870
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1856-1870
 +
|Inb. Sid. 473-594. Tidigare be-<br>tecknad I. Omfattar Kåsentorps, Longs och Lagmanstorps rotar. Med rote- och ortregister, hemmansförteckn. med folkmängds-<br>uppgift 1856-1870 (lucka 1868-1869). Folkmängden 1870 31/12 samt anteckn. om personer boende på okänd ort.
 +
|-
 +
|4461807
 +
|Longs församling D II:1, 1787-1811
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1787-1811
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4461808
 +
|Lidköpings församling B I:1, 1816-1845
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|1, 1816-1845
 +
|Inb. Häri även utflyttningslängder 1816-1846.
 +
|-
 +
|4461808
 +
|Lidköpings församling C I:1, 1675-1739
 +
|C I Födelse- och dopböcker: huvudserien
 +
|1, 1675-1739
 +
|Sid. 1-394. Häri även vigsel- och begravningsböcker 1675-1739, skrivelser från Kungl. Maj:t och domkapitlet 1684-1704, sockenstämmoprotokoll 1677-1687, kyrkorådsprotokoll 1687-1694, inventarieförteckningar odat. 1600-talet och 1677, handl. ang. gåva till kyrkan och ang. kyrkans inkomster odat. 1600-talet och 1681, kyrkobalkslängd odat. 1600-talet, förteckning över gravplatser 1687 samt handl. ang. pastors tillsättande 1673 och avskrift av prästerskapets betänkande ang. kyrkoordningen vid riksdagen 1689.
 +
|-
 +
|4461808
 +
|Lidköpings församling C I:2, 1740-1758
 +
|C I Födelse- och dopböcker: huvudserien
 +
|2, 1740-1758
 +
|Sid. 1-171. Lucka 1757. Häri även dödbok 1743-1758.
 +
|-
 +
|4461808
 +
|Lidköpings församling C I:3, 1757-1792
 +
|C I Födelse- och dopböcker: huvudserien
 +
|3, 1757-1792
 +
|Sid. 1-400. År 1758 fört jämsides med C I: 2. Häri även dödbok 1757-1792 samt anteckn. ang. sällsamma händelser 1752-1778.
 +
|-
 +
|4461808
 +
|Lidköpings församling C I:4, 1793-1821
 +
|C I Födelse- och dopböcker: huvudserien
 +
|4, 1793-1821
 +
|Finnes 1793 1/5-1821.<br>Sid. 1-362. Häri även dödbok 1793-1822.
 +
|-
 +
|4461808
 +
|Lidköpings församling C I:5, 1822-1854
 +
|C I Födelse- och dopböcker: huvudserien
 +
|5, 1822-1854
 +
|Sid. 1-323, a tergo 325-463. Häri även dödbok 1822-1854.
 +
|-
 +
|4461809
 +
|Leksbergs församling A I:12, 1821-1822
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1821-1822
 +
|
 +
|-
 +
|4461809
 +
|Leksbergs församling A I:13, 1821-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1821-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4461809
 +
|Leksbergs församling A I:14, 1830-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1830-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4461809
 +
|Leksbergs församling A I:15, 1846-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1846-1850
 +
|Häri även kommunionlängd över nattvardsgäster även från andra församlingar 1846-1850
 +
|-
 +
|4461809
 +
|Leksbergs församling A I:16, 1851-1855
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1851-1855
 +
|Häri även kommunionlängd med nattvardsgäster även från andra församlingar 1851-1856.
 +
|-
 +
|4461809
 +
|Leksbergs församling A I:17, 1854-1864
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1854-1864
 +
|
 +
|-
 +
|4461809
 +
|Leksbergs församling A I:18, 1856-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4461810
 +
|Mariestads församling A I:13, 1810-1817
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1810-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4461810
 +
|Mariestads församling A I:14, 1818-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1818-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4461810
 +
|Mariestads församling A I:15, 1826-1832
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1826-1832
 +
|
 +
|-
 +
|4461810
 +
|Mariestads församling A I:16, 1833-1837
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1833-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4461811
 +
|Mariestads församling A I:17, 1838-1843
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1838-1843
 +
|
 +
|-
 +
|4461812
 +
|Bällefors församling A I:1, 1777-1787
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1777-1787
 +
|Häri även<br>husförhörslängd för Ekeskog 1777-1787 samt kommunionlängd 1778-1786.
 +
|-
 +
|4461812
 +
|Bällefors församling A I:2, 1787-1794
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1787-1794
 +
|Häri även husförhörslängd för Ekeskog samma år.
 +
|-
 +
|4461812
 +
|Bällefors församling A I:3, 1794-1806
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1794-1806
 +
|Häri även husförhörslängd för Ekeskog samma år.
 +
|-
 +
|4461812
 +
|Bällefors församling A I:4, 1807-1823
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1807-1823
 +
|Häri även husförhörslängd för Ekeskog samma år.
 +
|-
 +
|4461812
 +
|Bällefors församling A I:5, 1821-1842
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1821-1842
 +
|Häri även husförhörslängd för Ekeskog samma år.
 +
|-
 +
|4461812
 +
|Bällefors församling A I:6, 1842-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1842-1860
 +
|Häri även husförhörslängd för Ekeskog samma år.
 +
|-
 +
|4461812
 +
|Bällefors församling B:1, 1717-1763
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1717-1763
 +
|Fotostat. Luckor 1718, 1720, 1722, 1725, 1729, 1732-1739, 1743, 1745-1752. Omfattar även Beateberg och Ekeskog.
 +
|-
 +
|4461812
 +
|Bällefors församling B:2, 1764-1848
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1764-1848
 +
|Omfattar även Beateberg och Ekeskog. Häri även konfirmationsbok 1790-1802. Lucka infl: 1823-1838, utfl: 1825-1838.
 +
|-
 +
|4461813
 +
|Bällefors församling B:3, 1849-1869
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|3, 1849-1869
 +
|Opaginerad. Omfattar även Beateberg och Ekeskog.
 +
|-
 +
|4461813
 +
|Bällefors församling L I:1, 1723-1831
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1723-1831
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461813
 +
|Bällefors församling L I:2, 1732-1825
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1732-1825
 +
|Tibergs kyrkas räkenskaper 1732-1770 och specialräkenskaper för kyrkokassan 1813-1825. Häri även huvudräkenskaper för sockenkassan 1815-1842 samt vaccinationslängd 1804-1817.
 +
|-
 +
|4461814
 +
|Ekeskogs församling L I:1, 1668-1722
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1668-1722
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1656, 1702.
 +
|-
 +
|4461814
 +
|Ekeskogs församling L I:2, 1723-1830
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1723-1830
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461814
 +
|Ekeskogs församling L I:3, 1756-1792
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1756-1792
 +
|Specialräkenskaper. Häri även räkenskaper för vinsädeskassan 1786-1790, för fattigmedel 1823-1831 och för sockenkassan 1842-1845.
 +
|-
 +
|4461815
 +
|Gösslunda församling A I:7, 1855-1869
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1855-1869
 +
|Inb. Med ortregister.
 +
|-
 +
|4461815
 +
|Gösslunda församling C:1, 1753-1861
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1753-1861
 +
|Häri även in- och utflyttningslängder samt lysningsbok och dödbok s.å.
 +
|-
 +
|4461816
 +
|Otterstads församling A I:1, 1778-1795
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1778-1795
 +
|
 +
|-
 +
|4461816
 +
|Otterstads församling A I:2, 1795-1810
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1795-1810
 +
|
 +
|-
 +
|4461816
 +
|Otterstads församling A I:3, 1810-1817
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1810-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4461816
 +
|Otterstads församling A I:4, 1817-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1817-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4461816
 +
|Otterstads församling A I:5, 1825-1841
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1825-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4461816
 +
|Otterstads församling A I:6, 1840-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4461816
 +
|Otterstads församling A I:7, 1845-1857
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1845-1857
 +
|Häri även längd över fattighjon 1842-1845.
 +
|-
 +
|4461816
 +
|Otterstads församling A I:8, 1857-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1857-1860
 +
|s. 23-24 (Hemmingstorp, Vasalund, Målaretorpet och Frösviken) saknas.
 +
|-
 +
|4461817
 +
|Otterstads församling L I a:1, 1729-1884
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvud- och specialräkenskaper
 +
|1, 1729-1884
 +
|Huvudräkenskaper för kyrkokassan 1729 1/5-1884, skuldbok 1832 1/5-<br>1875. Häri även huvudräkenskaper för vinsädeskassan 1841 1/5-1861 30/4 samt för Senäte: Kyrkokassans huvudräkenskaper 1841 1/5-1855, skuldbok 1841-1855 samt vinsädeskassans huvudräkenskaper 1841 1/5-<br>1855 30/4.
 +
|-
 +
|4461818
 +
|Rackeby församling K I:1, 1627-1688
 +
|K I Sockenstämmas protokoll och handlingar
 +
|1, 1627-1688
 +
|Spr. år. Omf. även Skalunda. Häri även kyrkokassans räkenskaper 1603-1757 spr. år, kollektmedel 1758-1765, lasarettskassan 1758-1765, visitationsprotokoll 1654, inventarieförteckningar 1603-1724 spridda år, dito för Skalunda 1640-1686 spr. år, handlingar ang. kyrkan och kyrkogården 1682-1723 samt u.å. samt div. skrivelser 1679-1734 spr. år.
 +
|-
 +
|4461818
 +
|Rackeby församling L I:2, 1782-1815
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1782-1815
 +
|Inkomst- och utgiftsspecial 1786-1815 samt skuldbok 1782-1790. Häri även fattig-<br>kassans inkomst- och utgifts-<br>special, håvpenningar och vin-<br>sädespenningar 1786-1815.
 +
|-
 +
|4461819
 +
|Skalunda församling A I:1, 1790-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1790-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4461819
 +
|Skalunda församling A I:2, 1825-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1825-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4461819
 +
|Skalunda församling A I:3, 1845-1861
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1845-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4461819
 +
|Skalunda församling C:1, 1771-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1771-1860
 +
|Häri även död- och begravningsbok 1787-1860.
 +
|-
 +
|4461819
 +
|Skalunda församling K I:1, 1636-1688
 +
|K I Sockenstämmas protokoll och handlingar
 +
|1, 1636-1688
 +
|Spr. år. Häri även kyrkokassans huvudräkenskaper 1689-1758 samt för Rackeby sockenstämmoprot. 1679, visitationsprot. 1707-1897 spr. år samt inventarium för kyrkan 1653-1887 med kompl. t.o.m. 1896.
 +
|-
 +
|4461819
 +
|Skalunda församling L I:1, 1758-1861
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1758-1861
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även fattigkassans huvudräkenskaper 1766-1861 samt vinsädeskassan 1771-1786.
 +
|-
 +
|4461819
 +
|Skalunda församling L I:2, 1770-1819
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1770-1819
 +
|Inkomst- och utgiftsspecial 1786-1819, skuldbok 1770-1796. Häri även fattigkassans inkomst- och utgiftsspecial 1786-1819 samt håv- och vinsädespenningar s.å.
 +
|-
 +
|4461820
 +
|Sunnersbergs församling A I:1, 1802-1818
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1802-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4461820
 +
|Sunnersbergs församling A I:2, 1818-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1818-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4461820
 +
|Sunnersbergs församling A I:3, 1825-1834
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1825-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4461820
 +
|Sunnersbergs församling A I:4, 1834-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1834-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4461820
 +
|Sunnersbergs församling A I:5, 1840-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4461820
 +
|Sunnersbergs församling A I:6, 1845-1854
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1845-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4461821
 +
|Norra Kedums församling K I:1, 1695-1834
 +
|K I Sockenstämmas protokoll och handlingar
 +
|1, 1695-1834
 +
|Inb. Spridda år. Häri även kyrkoräkenskaper 1695-1713.
 +
|-
 +
|4461821
 +
|Norra Kedums församling A I:1, 1813-1824
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1824
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461821
 +
|Norra Kedums församling A I:2, 1825-1833
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1825-1833
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461821
 +
|Norra Kedums församling L I:1, 1714-1769
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1714-1769
 +
|Band i bunt. Huvudräkenskaper. Häri även flyttningslängder 1847-1861 omf. past., handlingar ang. skolan 1813-1871 spridda år, räkenskaper för fattigvård 1761-1768, dito för skolan för Tådene 1851-1875 och för past. 1863-1864, 1875-1891.
 +
|-
 +
|4461821
 +
|Norra Kedums församling L I:3, 1761-1831
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1761-1831
 +
|Inb. Specialer och skuldbok. Häri även fattigkassans specialer och håvpenningar s.å.
 +
|-
 +
|4461822
 +
|Ryda församling A I:1, 1818-1838
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1818-1838
 +
|Med ortreg. samt anteckning om hållna husförhör 1827-1833, förteckning över rotemästare och gratialister. Omf. även Halvås under samma år.
 +
|-
 +
|4461822
 +
|Ryda församling A I:2, 1838-1841
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1838-1841
 +
|Med ortreg. Omf. även Halvås under samma år.
 +
|-
 +
|4461822
 +
|Ryda församling A I:3, 1841-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1841-1850
 +
|Med ortreg. Omf. även Halvås under samma år.
 +
|-
 +
|4461822
 +
|Ryda församling A I:4, 1851-1859
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1851-1859
 +
|Med ortreg. samt förteckning över barnhusbarn från Stockholm. Omf. även Halvås under samma år.
 +
|-
 +
|4461822
 +
|Ryda församling B:1, 1736-1819
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1736-1819
 +
|Häri även vigselbok 1711-1820. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4461822
 +
|Ryda församling B:2, 1820-1849
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1820-1849
 +
|Häri även lysnings- vigselböcker 1821-1850. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4461822
 +
|Ryda församling B:3, 1850-1861
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|3, 1850-1861
 +
|Omfattar pastoratet
 +
|-
 +
|4461823
 +
|Dala församling A I:1, 1776-1790
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1776-1790
 +
|
 +
|-
 +
|4461823
 +
|Dala församling A I:2, 1791-1808
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1791-1808
 +
|Finnes 1791-1806,(1808).
 +
|-
 +
|4461823
 +
|Dala församling A I:3, 1806-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1806-1815
 +
|
 +
|-
 +
|4461823
 +
|Dala församling A I:4, 1815-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1815-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4461823
 +
|Dala församling A I:5, 1825-1833
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1825-1833
 +
|
 +
|-
 +
|4461823
 +
|Dala församling A I:6, 1833-1846
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1833-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4461824
 +
|Håkantorps församling A I:1, 1796-1803
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1796-1803
 +
|
 +
|-
 +
|4461824
 +
|Håkantorps församling A I:2, 1802-1806
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1802-1806
 +
|
 +
|-
 +
|4461824
 +
|Håkantorps församling A I:3, 1806-1813
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1806-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4461824
 +
|Håkantorps församling A I:4, 1813-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1813-1836
 +
|Omfattar längderna 1813-1824, 1824-1834, 1829-1836.
 +
|-
 +
|4461824
 +
|Håkantorps församling A I:5, 1836-1842
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1836-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4461824
 +
|Håkantorps församling A I:6, 1842-1852
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1842-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4461824
 +
|Håkantorps församling A I:7, 1852-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1852-1860
 +
|Inb. Med ortregister och roteregister samt anteckning om rotemästare och soldater.
 +
|-
 +
|4461824
 +
|Håkantorps församling A I:8, 1860-1873
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1860-1873
 +
|Inb. Med anteckning om husförhörsrotar.
 +
|-
 +
|4461824
 +
|Håkantorps församling L I:1, 1768-1805
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1768-1805
 +
|Inb. Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även räkenskaper för fattigvården s.å. (inkomstspecial 1768-1804, utgiftsspecial 1768-1782), lasarettsmedel (inkomster) 1768-1773 och håvpengar 1768-1804.
 +
|-
 +
|4461825
 +
|Segerstads församling A I:1, 1740-
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1740-
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även inflyttningslängder för pastoratet 1777-1792, utflyttningslängder för pastoratet 1769-1792, längder över nattvardsungdom för pastoratet 1740-1793, anteckningar om examination av skolbarn i pastoratet 1780-1782, gällstämmoprotokoll 1768 4/9, kyrkans utgiftsspecial 1771-1772, kyrkans kladdräkenskaper 1808-1814, räkenskaper för vinsädeskassan för pastoratet 1769-1852, lucka 1804 samt anteckning om markegångspriset för vissa sädesslag 1778-1794 och extrakt av jordeboken u.å.
 +
|-
 +
|4461825
 +
|Segerstads församling A I:2, 1783-1795
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1783-1795
 +
|Avd. I. Längd för åren 1783-1791. Avd. II. Längd för åren 1791-1795.
 +
|-
 +
|4461825
 +
|Segerstads församling A I:3, 1797-1805
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1797-1805
 +
|Omf. längderna 1797-1802, 1803-1805.
 +
|-
 +
|4461825
 +
|Segerstads församling A I:4, 1806-1813
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1806-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4461825
 +
|Segerstads församling A I:5, 1814-1829
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1814-1829
 +
|Omf. längderna 1814-1822, 1822-1829.
 +
|-
 +
|4461825
 +
|Segerstads församling A I:6, 1829-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1829-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4461825
 +
|Segerstads församling A I:7, 1836-1842
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1836-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4461825
 +
|Segerstads församling A I:8, 1842-1852
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1842-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4461825
 +
|Segerstads församling B:1, 1799-1845
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1799-1845
 +
|Inb. In- och utfl.längder. Omf. pastoratet.
 +
|-
 +
|4461826
 +
|Valtorps församling A I:1, 1806-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1806-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4461826
 +
|Valtorps församling A I:2, 1837-1842
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1837-1842
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461826
 +
|Valtorps församling A I:3, 1842-1852
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1842-1852
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461826
 +
|Valtorps församling L I:1, 1682-1767
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1682-1767
 +
|Huvudräkenskaper och specialer.<br>Spridda år. Häri även specialer för fattigvårdsräkensk. 1749-1767 och lasarettsmedel 1761-1767 samt en invent.förteckn. 1689.
 +
|-
 +
|4461826
 +
|Valtorps församling L I:2, 1739-1786
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1739-1786
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även specialer för Håkantorp 1738-1780.
 +
|-
 +
|4461826
 +
|Valtorps församling L I:3, 1768-1804
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1768-1804
 +
|Specialer. Häri även räkenskaper för fattigmedel 1768-1799 samt lasarettsmedel 1768-1797 spridda år.
 +
|-
 +
|4461828
 +
|Norra Kyrketorps församling A I:1, 1787-1813
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1787-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4461828
 +
|Norra Kyrketorps församling A I:2, 1812-1849
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1812-1849
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461828
 +
|Norra Kyrketorps församling C:1, 1701-1763
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1701-1763
 +
|Häri även in- och utflyttnings-<br>längd 1736-1737, vigselbok 1703-1763, död- och begravnings-<br>bok 1703-1763, sockenstämmo-<br>protokoll 1693-1763, kyrko-<br>räkenskaper 1701-1761, inventarieförteckningar 1693, 1748 samt kyrkobalkslängd 1695, 1746.
 +
|-
 +
|4461828
 +
|Norra Kyrketorps församling C:2, 1764-1810
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1764-1810
 +
|Häri även vigselbok 1764-1811, död- och begravningsbok 1764-1811, sockenstämmoprotokoll 1764-1801, kyrkoräkenskaper 1761-1795 samt inventarieför-<br>teckning 1795.
 +
|-
 +
|4461828
 +
|Norra Kyrketorps församling L I:1, 1760-1797
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1760-1797
 +
|Specialräkenskaper. Häri även fattigräkenskaper 1790-1797. Kladd.
 +
|-
 +
|4461831
 +
|Våmbs församling A I:1, 1786-1812
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1786-1812
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461831
 +
|Våmbs församling A I:2, 1812-1842
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1812-1842
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461831
 +
|Våmbs församling A I:3, 1843-1858
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1843-1858
 +
|
 +
|-
 +
|4461831
 +
|Våmbs församling A I:5, 1859-1862
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1859-1862
 +
|Inb. Sid. 1-58, 58 a-146,<br>146 a-203.
 +
|-
 +
|4461831
 +
|Våmbs församling C:1, 1723-1788
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1723-1788
 +
|Lucka 1755. Häri även vigselbok 1723-1788, luckor 1729, 1743, 1746, 1754, 1756-1757, 1784, död-<br>och begravningsbok 1725-1787, lucka 1753-1755, sockenstämmo-<br>protokoll 1723-1786 samt in-<br>ventarieförteckningar 1748, 1774.
 +
|-
 +
|4461831
 +
|Våmbs församling C:2, 1788-1810
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1788-1810
 +
|Häri även vigselbok 1788-1811, luckor 1790, 1795, 1809, död- och begravningsbok 1788-1811, sockenstämmoprotokoll 1790-1810,<br>inventarieförteckningar 1795, 1820, avskrift av Kungl. brev till Skara domkapitel ang. riks-<br>dagsman Peter Henrikssons besvär<br>rör. gudstjänster i Våmbs kyrka 1789 samt brandordning för Våmbs by 1790.
 +
|-
 +
|4461831
 +
|Våmbs församling L I:1, 1795-1842
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1795-1842
 +
|Gåvospecial. Häri även fattig- och lasarettsräkenskaper samma år.
 +
|-
 +
|4461832
 +
|Fredsbergs församling A I:1, 1813-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4461832
 +
|Fredsbergs församling A I:2, 1818-1826
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1818-1826
 +
|Med ortreg.
 +
|-
 +
|4461832
 +
|Fredsbergs församling A I:3, 1824-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1824-1830
 +
|Med ortreg. och anteckningar till längden. Häri även statistiska uppgifter rör. folkmängden 1825.
 +
|-
 +
|4461832
 +
|Fredsbergs församling A I:4, 1831-1842
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1831-1842
 +
|Del. I. Med ortreg., uppgift å ordningsmän samt förteckning å soldater.
 +
|-
 +
|4461832
 +
|Fredsbergs församling A I:5, 1831-1842
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1831-1842
 +
|Del II.
 +
|-
 +
|4461832
 +
|Fredsbergs församling A I:6, 1843-1852
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1843-1852
 +
|Med ortregister och förteckning över gratialister.
 +
|-
 +
|4461833
 +
|Fredsbergs församling B:1, 1764-1789
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1764-1789
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok för pastoratet 1764-1788.
 +
|-
 +
|4461833
 +
|Fredsbergs församling B:2, 1789-1829
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1789-1829
 +
|Delar av 1790 års flyttningslängder saknas. Omfattar pastoratet. Häri även vigselbok för pastoratet 1791-1819 2/1.
 +
|-
 +
|4461833
 +
|Fredsbergs församling B:3, 1840-1849
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|3, 1840-1849
 +
|Omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4461833
 +
|Fredsbergs församling C:1, 1745-1764
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1745-1764
 +
|Häri även vigselbok 1745-1764, död- och begravningsbok 1745-1764 samt räkenskaper för fattigvård, summariska, 1774-1814 och utlånade medel 1777-1795 (lucka 1781, 1782). Omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4461833
 +
|Fredsbergs församling C:2, 1764-1783
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1764-1783
 +
|Häri även död- och begravningsbok 1764-1782. Omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4461833
 +
|Fredsbergs församling C:3, 1783-1814
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1783-1814
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även död- och begravningsbok för pastoratet 1783-1814.
 +
|-
 +
|4461833
 +
|Fredsbergs församling C:4, 1815-1830
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1815-1830
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även lysnings- och vigselbok 1819-1830 (lucka 1825, 1827), död- och begravningsbok 1815-1831, allt omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4461833
 +
|Fredsbergs församling C:5, 1830-1848
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1830-1848
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även död- och begravningsbok för pastoratet 1830-1848.
 +
|-
 +
|4461833
 +
|Fredsbergs församling E:1, 1830-1860
 +
|E Lysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok
 +
|1, 1830-1860
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även konfirmationsbok 1889.
 +
|-
 +
|4461834
 +
|Flistads församling A I:1, 1746-1757
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1746-1757
 +
|
 +
|-
 +
|4461834
 +
|Flistads församling A I:2, 1768-1776
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1768-1776
 +
|
 +
|-
 +
|4461834
 +
|Flistads församling A I:3, 1776-1789
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1776-1789
 +
|
 +
|-
 +
|4461834
 +
|Flistads församling A I:4, 1790-1798
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1790-1798
 +
|
 +
|-
 +
|4461834
 +
|Flistads församling A I:5, 1806-1815
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1806-1815
 +
|
 +
|-
 +
|4461834
 +
|Flistads församling A I:6, 1815-1821
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1815-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4461834
 +
|Flistads församling A I:7, 1821-1839
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1821-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4461834
 +
|Flistads församling A I:8, 1839-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1839-1850
 +
|Häri även utflyttningslängd 1855-1860.
 +
|-
 +
|4461834
 +
|Flistads församling B:1, 1742-1757
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1742-1757
 +
|Inbunden. In- och utflyttningslängder. Omf.även Götlunda. Häri även sockenstämmoprotokoll 1742-1757, Flistads skolas inventarium 1827, protokoll vid sammanträde med Götlunda pastorats kyrkvärdar och församlingsombud 1925, inventarieförteckningar 1745-1896 (för Götlunda 1744-1896), protokoll vid prostvisitation 1745-1937, prot. vid biskopsvisitation 1746-1945, inventeringsprotokoll 1879, 1896,1918,ant. ang. byggnader och förbättringar vid prästgården 1743-1751, series pastorum et comministrorum (1593)-1818, sällsamma händelser 1744-1760, Avskrifter av div. dokument 1746-1751, ant. ang. invigning av Götlunda utvidgade kyrkogård 1904, ant. ang. kyrkoherdeinstallation 1927, ant. ang. invigning av Brännemo kyrkogård 1928, ant. ang.invigning av Flistads utvidgade kyrkogård 1935, ant. ang. invigning av pastoratets församlingshem 1935, ant. ang. återöppnandet av Brännemo kyrka 1938, ant. ang. återöppnandet av Flistads kyrka 1939. Omf. även Götlunda.
 +
|-
 +
|4461834
 +
|Flistads församling B:2, 1758-1776
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1758-1776
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även sockenst.prot. 1758-1778.
 +
|-
 +
|4461834
 +
|Flistads församling B:3, 1782-1795
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|3, 1782-1795
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även sockenst.prot. 1778-1817, lucka 1793.
 +
|-
 +
|4461834
 +
|Flistads församling B:4, 1796-1826
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|4, 1796-1826
 +
|Omfattar pastoratet. Häri även lysnings- och vigselbok s.å.
 +
|-
 +
|4461834
 +
|Flistads församling B:5, 1826-1850
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|5, 1826-1850
 +
|Omfattar pastoratet.
 +
|-
 +
|4461835
 +
|Götlunda församling A I:1, 1775-1789
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1775-1789
 +
|Med rotereg. samt statistiska uppgifter om folkmängden.
 +
|-
 +
|4461835
 +
|Götlunda församling A I:2, 1790-1797
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1790-1797
 +
|
 +
|-
 +
|4461835
 +
|Götlunda församling A I:3, 1797-1805
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1797-1805
 +
|
 +
|-
 +
|4461835
 +
|Götlunda församling A I:4, 1805-1820
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1805-1820
 +
|Med ortreg. och förteckn. över fattighjon samt hemmanen efter jordeboken.
 +
|-
 +
|4461835
 +
|Götlunda församling A I:5, 1820-1839
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1820-1839
 +
|Med reg., teckenförklaringar, förteckn. över ordningsmän och på lägenheter som ej äro upptagna under sina gårdar.
 +
|-
 +
|4461835
 +
|Götlunda församling A I:6, 1839-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1839-1850
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4461836
 +
|Böja församling A I:1, 1820-1827
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1820-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4461836
 +
|Böja församling C:1, 1777-1825
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1777-1825
 +
|Häri även lysnings- och vigselböcker för åren 1777-1781, 1784-1804, 1813-1816, död- och begravningsböcker för åren 1777-1808, 1813-1825. Sockenstämmoprotokoll 1775-1828.
 +
|-
 +
|4461836
 +
|Böja församling D II:1, 1792-1822
 +
|D II Kommunionlängder
 +
|1, 1792-1822
 +
|
 +
|-
 +
|4461836
 +
|Böja församling L I:1, 1740-1784
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1740-1784
 +
|Inkomst- och utgiftsspecial. Häri även fattigvårdsräkenskaper 1743-1784.
 +
|-
 +
|4461836
 +
|Böja församling K I:1, 1695-1724
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|1, 1695-1724
 +
|Häri även kyrkoräkenskaper 1687-1740, kyrkoinventarium 1661, historiska anteckningar odat.
 +
|-
 +
|4461836
 +
|Böja församling L I:2, 1740-1830
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1740-1830
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även kladdräkenskapsanteckningar 1841-1843.
 +
|-
 +
|4461836
 +
|Böja församling L I:3, 1784-1805
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1784-1805
 +
|Inkomst- och utgiftsspecial (utgifterna antecknade t o m 1817). Häri även inkomst- och utgiftsspecial för fattigkassan 1784-1804 samt kladdräkenskaper för skolkassan 1849-1851.
 +
|-
 +
|4461837
 +
|Tibro församling B:1, 1767-1807
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1767-1807
 +
|Luckor 1771, 1776-1777, 1787 för utflyttade. Omf. även Mofalla. Häri även series pastorum 1557-1805, series comministrorum 1692-1829.
 +
|-
 +
|4461837
 +
|Tibro församling B:2, 1808-1836
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1808-1836
 +
|Omf. även Mofalla.
 +
|-
 +
|4461837
 +
|Tibro församling B:3, 1836-1850
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|3, 1836-1850
 +
|Bunt. Omf. även Mofalla. Lev. 222/1952.
 +
|-
 +
|4461838
 +
|Ullervads församling A I:9, 1840-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1840-1850
 +
|Med förteckningar över husarer och soldater.
 +
|-
 +
|4461838
 +
|Ullervads församling B:1, 1806-1833
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1806-1833
 +
|Omf. även Ek s.å.
 +
|-
 +
|4461838
 +
|Ullervads församling B:2, 1833-1850
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|2, 1833-1850
 +
|Omf. även Ek s.å.
 +
|-
 +
|4461839
 +
|Ljunghems församling A I:1, 1782-1810
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1782-1810
 +
|Omf. även Edåsa. Har ursprungligen varit sammanbunden med Varola och Värsås husförhörslängder s.å.
 +
|-
 +
|4461839
 +
|Ljunghems församling A I:2, 1816-1825
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1816-1825
 +
|Omf. även Edåsa. Har ursprungligen varit sammanbunden med Varola husförhörslängd s.å.
 +
|-
 +
|4461839
 +
|Ljunghems församling A I:3, 1833-1843
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1833-1843
 +
|Omf. även Edåsa. Längden har ursprungl. varit sammanbunden med Varola husförhörslängd s.å.
 +
|-
 +
|4461839
 +
|Ljunghems församling A I:4, 1843-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1843-1850
 +
|Omf. även Edåsa.
 +
|-
 +
|4461839
 +
|Ljunghems församling A I:5, 1851-1861
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1851-1861
 +
|Inb. Fol. 176-301+178a-a, 178b. Med ortregister. Omf. även Edåsa s.å.
 +
|-
 +
|4461839
 +
|Ljunghems församling C:1, 1663-1693
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1663-1693
 +
|Dopbok. Lucka 1672-1676. Häri även vigselbok 1666-1691, begravningsbok 1663-1686, sockenstämmoprotokoll 1695, kyrkoräkenskaper 1645-1775, inventarieförteckning för kyrkan med senare kompletteringar 1645-1682, visitationsprotokoll 1666<br>och anteckningar om visitationer 1662, 1748, anteckning om klockstapeln 1674 samt om kyrkoherdebyte i Gudhems församling 1666.
 +
|-
 +
|4461839
 +
|Ljunghems församling L I:2, 1775-1835
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1775-1835
 +
|Special och skuldbok. Häri även räkenskaper för fattigkassan 1782-1834, för barnmorskekassan 1812-1833 för gravkassan 1821-1833 samt för sockenkassan 1831-1835. o. för lasarettsmedl. 1814-1833.
 +
|-
 +
|4461840
 +
|Sventorps församling A I:1, 1776-1794
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1776-1794
 +
|Häri även husförhörslängd för Suntetorp, s.å.
 +
|-
 +
|4461840
 +
|Sventorps församling A I:2, 1795-1806
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1795-1806
 +
|Häri även husförhörslängd för Suntetorp, s.å.
 +
|-
 +
|4461840
 +
|Sventorps församling A I:3, 1807-1813
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1807-1813
 +
|Häri även husförhörslängd för Suntetorp, s.å.
 +
|-
 +
|4461840
 +
|Sventorps församling A I:4, 1811-1829
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1811-1829
 +
|Häri även husförhörslängd för Suntetorp, s.å.
 +
|-
 +
|4461840
 +
|Sventorps församling A I:5, 1830-1849
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1830-1849
 +
|Häri även husförhörslängd för Suntetorp, s.å.
 +
|-
 +
|4461841
 +
|Kälvene församling A I:1, 1775-1812
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1775-1812
 +
|Häri även kommunionlängd 1780-1782.
 +
|-
 +
|4461841
 +
|Kälvene församling A I:2, 1812-1828
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1812-1828
 +
|Med ortreg. samt förteckning över utskrivningsmanskap och husförhörsturer. Häri även konfirmationsbok 1818-1828.
 +
|-
 +
|4461841
 +
|Kälvene församling A I:3, 1829-1845
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1829-1845
 +
|Med ortreg., längder över beväringsynglingar 1828-1839, över soldater u.å. samt anteckning om sex- och ordningsmän 1844. Häri även konfirmationsbok 1829-1839.
 +
|-
 +
|4461841
 +
|Kälvene församling A I:4, 1845-1859
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1845-1859
 +
|Med förteckning över soldater och register över hemman.
 +
|-
 +
|4461841
 +
|Kälvene församling C I:1, 1764-1849
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1764-1849
 +
|Häri även död- och begravnings-<br>bok s.å.
 +
|-
 +
|4461841
 +
|Kälvene församling C I:2, 1850-1894
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1850-1894
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4461841
 +
|Kälvene församling L I:1, 1713-1787
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1713-1787
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar för kyrkan 1738 samt 1750.
 +
|-
 +
|4461841
 +
|Kälvene församling L I:2, 1764-1802
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1764-1802
 +
|Specialräkenskaper. Häri även huvudräkenskaper för fattigvård 1764-1803.
 +
|-
 +
|4461842
 +
|Näs församling A I:1, 1788-1796
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1788-1796
 +
|
 +
|-
 +
|4461842
 +
|Näs församling A I:2, 1797-1817
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1797-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4461842
 +
|Näs församling A I:3, 1816-1827
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1816-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4461842
 +
|Näs församling A I:4, 1824-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1824-1840
 +
|Med förteckning över vaccinerade barn 1824 samt hemman. Häri även konfirmationsbok 1811, 1817.
 +
|-
 +
|4461842
 +
|Näs församling A I:5, 1840-1850
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1840-1850
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4461842
 +
|Näs församling C I:1, 1770-1876
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1770-1876
 +
|Häri även död- och begravnings-<br>bok under samma år.
 +
|-
 +
|4461843
 +
|Vartofta-Åsaka församling L I:1, 1701-1745
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1701-1745
 +
|Huvudräkenskaper. Med anteckningar om vinsädens beskaffenhet 1713, till förvaring i kyrkokistan inlämnad handling 1728 samt några emigranters kristendomskunskap 1745 och 1746. Häri även avskrift av Kungl. Maj:ts utslag på ansökan att få ingå äktenskap 1751, specialräkenskaper för fattigvården 1702-1722, 1728, vinsädesräkenskapr 1710-1745, anteckningar rör. prästgårdens inventarium 1699, inventarie- förteckning för kyrkan 1699-1743, protokoll vid prostvisitationer 1704-1707, 1709-1718, 1733-1745, protokoll vid biskopsvisitationer 1708, 1720, anteckningar rör. pesten 1711.
 +
|-
 +
|4461843
 +
|Vartofta-Åsaka församling L I:2, 1745-1813
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1745-1813
 +
|Huvudräkenskaper. Med anteckningar rör. kyrkoräkningarnas överseende 1750, 1764 och 1799. Häri även in- och utflyttningslängder 1748-1763, vinsädesräkenskaper för pastoratet 1745-1813, inventarieförteckning för kyrkan 1745-1765, protokoll vid prostvisitation 1747 23/9, 1753-1757 samt protokoll vid biskopsvisitation 1750.
 +
|-
 +
|4461843
 +
|Vartofta-Åsaka församling L I:4, 1764-1802
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|4, 1764-1802
 +
|Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461844
 +
|Skärvs församling A I:1, 1795-1813
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1795-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4461844
 +
|Skärvs församling A I:2, 1830-1836
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1830-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4461844
 +
|Skärvs församling A I:3, 1837-1848
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1837-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4461844
 +
|Skärvs församling C:1, 1688-1725
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1725
 +
|Luckor 1689 och 1722. Häri även vigselbok 1688-1724 samt begravningsbok 1688-1725, anteckningar om insamling till klockköp 1652, 1674, kyrkoräkenskaper 1686-1692 och 1717-1725 samt inventarium 1692.
 +
|-
 +
|4461844
 +
|Skärvs församling C:2, 1725-1773
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1725-1773
 +
|Luckor 1756, 1760, 1759-1763 ofullst. Häri även vigselbok 1725-1773 samt död- och begravningsbok 1725-1773 samt kyrkoräkenskaper 1725-1756.
 +
|-
 +
|4461844
 +
|Skärvs församling C:3, 1774-1805
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1774-1805
 +
|Häri även lysnings- och vigselbok<br>1774-1805 och död- och begravningsbok s.å.
 +
|-
 +
|4461844
 +
|Skärvs församling L I a:1, 1708-1830
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1708-1830
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även sockenstämmoprotokoll 1710 18/5, utdrag av sockenstämmoprot. 1728 24/5, 1746 21/5, 1747 31/5 och 1748 25/5 samt utdrag ur Valle härads prot., hållet på ordinarie höststämma uti Skärv 1723 10/10,<br>inventarieförteckn. 1710 18/5 och<br>1742 25/7 och historiska anteckningar.
 +
|-
 +
|4461844
 +
|Skärvs församling L I a:2, 1777-1823
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1777-1823
 +
|Specialer. Häri även fattigkassans räkenskaper samt räkenskaper för lasarettsmedlen s.å.
 +
|-
 +
|4461845
 +
|Varnhems församling L I:1, 1695-1799
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1695-1799
 +
|Häri även räkenskaper för av kungl. Maj:t donerade, Varnhems klosterkyrkas reparationsmedel 1694-1728 (L V), (kopie)räkning för vinhållet (vinsäden) 1719-1756 (omf. pastoratet,<br>L V), räkenskaper för räntor till Varnhems klosterkyrka från Per Töresgård i Lugnås sn 1719-1743 (L V). Räkenskaper för fattiga barns medel i Varnhems sn (f. undervisn. i Kristend.-<br>kunskap), 1803-1829 (L V). Inventarieförteckn. för Varnhems kyrka 1739 maj (kompl.t.1791) (N), Grevinnan Elisabet Oxen-<br>stiernas donationsbrev t. Varn-<br>hems klosterkyrka (avskrift) 1719 6/5 (O), kyrkojournal 1802-1815 aug. (P).
 +
|-
 +
|4461845
 +
|Varnhems församling L I:2, 1755-1799
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1755-1799
 +
|Räkenskaper för: friv. gåvor 1780-1799, ord. sammanskott 1756-1799, plikt- o. bötespengar 1755-1799, bårklädes-, ring-<br>nings-, testamentspenningar efter döda och pengar för återfången hälsa 1755-1797, utlånade pgr ur kyrkokassan 1755-1797, influtna intressepgr 1756-1799, extra inkomster 1755-1799, ink. av en till kyrkan skattlagd kvarn vid Sandtorp 1761-1788, ord. utgifter, löningar<br>(t. orgeltrampare, klockare, kyrkoväktare o. änkepengar) 1755-1799, e.o. utgifter, repa-<br>rationer m.m. 1755-1799, köpt materiel 1756-1793. Häri även räkenskaper för vin och oblat-<br>håll (omf. pastoratet) 1757-1782, Varnhems kyrkas reparationsmedel 1755-1760, Varnhems socken fattigmedel 1761-1856 o. för utlånade penningar ur Varnhems sn fattigkassa o. inbetalda intressepgr 1800-1801. Med räkensk. odat. rör. utlån. materiel.
 +
|-
 +
|4461846
 +
|Eggby församling A I:1, 1791-1800
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1791-1800
 +
|Med ortreg. Omf. även Istrum.
 +
|-
 +
|4461846
 +
|Eggby församling A I:2, 1800-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1800-1814
 +
|Med ort- och rotereg. Omf. även Istrum.
 +
|-
 +
|4461846
 +
|Eggby församling A I:3, 1814-1830
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1814-1830
 +
|Med ortreg. Omf. även Istrum.
 +
|-
 +
|4461846
 +
|Eggby församling A I:4, 1830-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1830-1840
 +
|Med ortreg. Omf. även Istrum.
 +
|-
 +
|4461846
 +
|Eggby församling A I:5, 1840-1849
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1840-1849
 +
|Med ortreg. Omf. även Istrum.
 +
|-
 +
|4461846
 +
|Eggby församling C:1, 1688-1698
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1698
 +
|Häri även vigselbok 1688-1703, död- och begravningsbok 1688-1704, kyrkoräkenskaper 1668-1721, vinsädesräkenskaper u.å., inventarieförteckningar 1687-1739 samt stolrumslängd 1663. Omf. även Istrum.
 +
|-
 +
|4461846
 +
|Eggby församling C:2, 1700-1754
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1700-1754
 +
|Häri även vigselbok 1705-1757 samt död- och begravningsbok 1706-1757. Omf. även Istrum.
 +
|-
 +
|4461846
 +
|Eggby församling L I:1, 1721-1799
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1721-1799
 +
|Huvud- och specialräkenskaper. Häri även kollekträkenskaper 1803-1829 samt stolrumslängd 1753. Omf. även Istrum.
 +
|-
 +
|4461847
 +
|Härja församling C:1, 1691-1720
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1691-1720
 +
|Häri även vigselbok 1691-1722, 1733 samt död- och begravnings-<br>bok 1691-1720.
 +
|-
 +
|4461847
 +
|Härja församling C:2, 1722-1786
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1722-1786
 +
|Häri även vigselbok samt död- och begravningsbok s.å., sockenstämmoprotokoll 1727-1786, stoldelningslängder 1747, 1786 och series pastorum 1676-1803.
 +
|-
 +
|4461847
 +
|Härja församling C:3, 1787-1862
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1787-1862
 +
|Häri även lysnings- och vigselbok 1786-1809, 1817 samt död- och begravningsbok 1787-1862.
 +
|-
 +
|4461847
 +
|Härja församling L I:1, 1789-1830
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1789-1830
 +
|Huvud-, special- och skuldbok. Häri även fattigräkenskaper 1800-1819 samt vinsädeskassan 1800-1831.
 +
|-
 +
|4461848
 +
|Velinga församling B:1, 1850-1860
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1850-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4461848
 +
|Velinga församling C:1, 1711-1755
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1711-1755
 +
|Häri även vigselbok 1709-1747, luckor 1712, 1715, 1723-1725, samt död- och begravningsbok 1709-1755.
 +
|-
 +
|4461848
 +
|Velinga församling C:2, 1755-1852
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1755-1852
 +
|Häri även lysnings- och vigselbok 1755-1850, lucka 1794, samt död- och begravningsbok 1755-1850.
 +
|-
 +
|4461848
 +
|Velinga församling C:3, 1850-1860
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1850-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4461848
 +
|Velinga församling E:1, 1850-1860
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1850-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4461848
 +
|Velinga församling F:1, 1850-1860
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1850-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4461848
 +
|Velinga församling L I:1, 1649-1688
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1649-1688
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även inventarieförteckningar 1665, 1687, stoldelningslängder 1654, 1700 samt avskrift av greve Per Brahes förordnande ang. vinhållet i Velinge kyrka 1669.
 +
|-
 +
|4461848
 +
|Velinga församling L I:2, 1688-1745
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1688-1745
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461848
 +
|Velinga församling L I:3, 1745-1830
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1745-1830
 +
|Huvudräkenskaper. Häri även stol-<br>delningslängd 1775, 1778.
 +
|-
 +
|4461848
 +
|Velinga församling L I:4, 1755-1830
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|4, 1755-1830
 +
|Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även skuldbok för fattig- och vinsädeskassorna 1825-1830.
 +
|-
 +
|4461849
 +
|Barne-Åsaka församling A I:1, 1808-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1808-1814
 +
|Omf. även Fåglum.
 +
|-
 +
|4461849
 +
|Barne-Åsaka församling A I:2, 1814-1826
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1814-1826
 +
|Med ortreg. Omf. även Kyrkås 1814-1825 och Essunga 1831-1838.
 +
|-
 +
|4461849
 +
|Barne-Åsaka församling A I:3, 1825-1832
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1825-1832
 +
|Omf. även Fåglum 1825-1832 och Kyrkås 1825-1832.
 +
|-
 +
|4461849
 +
|Barne-Åsaka församling A I:4, 1839-1847
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1839-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4461849
 +
|Barne-Åsaka församling A I:5, 1847-1853
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1847-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4461849
 +
|Barne-Åsaka församling A I:6, 1860-1865
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1860-1865
 +
|Omf. även Fåglum 1860-1865.
 +
|-
 +
|4461849
 +
|Barne-Åsaka församling K I:1, 1787-1839
 +
|K I Sockenstämmas protokoll och handlingar
 +
|1, 1787-1839
 +
|Protokoll. Häri även gällstämmoprotokoll 1821-1836, spridda år, kyrkoräkenskaper, special, 1774-1797, spridda år samt fattigräkenskaper 1782-1799.
 +
|-
 +
|4461850
 +
|Kyrkås församling A I:1, 1799-1814
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1799-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4461850
 +
|Kyrkås församling A I:2, 1839-1847
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1839-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4461850
 +
|Kyrkås församling A I:3, 1847-1853
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1847-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4461850
 +
|Kyrkås församling A I:4, 1853-1860
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1853-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4461850
 +
|Kyrkås församling A I:5, 1856-
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1856-
 +
|
 +
|-
 +
|4461850
 +
|Kyrkås församling L I:1, 1744-1816
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1744-1816
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4461850
 +
|Kyrkås församling L I:2, 1788-1843
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1788-1843
 +
|Specialräkenskaper och skuldbok. Häri även fattigkassan 1803-1842 samt för Essunga kyrkoräken-<br>skaper, special, 1843-1844, fattigräkenskaper 1843-1844 och lasarettsräkenskaper 1843-1844.
 +
|-
 +
|4461850
 +
|Kyrkås församling K I:1, 1780-1862
 +
|K I Sockenstämmas protokoll och handlingar
 +
|1, 1780-1862
 +
|Protokoll. Häri även kyrkoräkenskaper, special och skuldbok, 1774-1813 samt fattigräkenskaper 1776-1812.
 +
|-
 +
|4461851
 +
|Lekåsa församling B:1, 1791-1859
 +
|B In- och utflyttningslängder
 +
|1, 1791-1859
 +
|Lucka 1817-1818. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461851
 +
|Lekåsa församling C:1, 1689-1703
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1703
 +
|Häri även in- och utflyttnings-<br>längder 1689-1703, luckor 1690, 1701, vigselbok 1689-1703, död- och begravningsbok 1689-1703, kollekträkenskaper 1680-1715, luckor 1701-1702, 1704, anteckning ang. prästgårdens ägor 1680-1712 samt kungörelser 1692-1693. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461851
 +
|Lekåsa församling C:2, 1704-1724
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1704-1724
 +
|Häri även in- och utflyttnings-<br>längder 1704-1722, lucka 1712-1713, vigselbok samt död- och begravningsbok 1704-1724, skrivelse från biskopen 1704, visitationsprotokoll 1704-1725 samt anteckningar om märkliga händelser 1721, 1723. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461851
 +
|Lekåsa församling C:3, 1727-1788
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1727-1788
 +
|Luckor 1751-1752, 1755-1759. Häri även vigselbok 1726-1785, lucka 1746-1759 samt död- och begravningsbok 1726-1788, lucka 1749-1768. Omf. past.
 +
|-
 +
|4461852
 +
|Beatebergs församling A I:1, 1778-1784
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1778-1784
 +
|
 +
|-
 +
|4461852
 +
|Beatebergs församling A I:2, 1785-1787
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1785-1787
 +
|
 +
|-
 +
|4461852
 +
|Beatebergs församling A I:3, 1787-1794
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1787-1794
 +
|
 +
|-
 +
|4461852
 +
|Beatebergs församling A I:4, 1794-1806
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1794-1806
 +
|Omfattar även Ekeskog, rotarna Ryholm, Rya, Vräkfors och Gäddenäs
 +
|-
 +
|4461852
 +
|Beatebergs församling A I:5, 1807-1822
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1807-1822
 +
|Omfattar även Ekeskog, rotarna Ryholm, Rya, Vräkfors och Gäddenäs
 +
|-
 +
|4461852
 +
|Beatebergs församling A I:6, 1822-1840
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1822-1840
 +
|Omfattar även Ekeskog, rotarna Ryholm, Rya, Vräkfors och Gäddenäs
 +
|-
 +