Difference between revisions of "Fet, Akershus, Norway Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 53: Line 53:
 
Ammerud, Askervol, Aspeli, Aspelund, Auten, Bakkevjen, Bakke, Bakkebo, Balnes, Balnesøen nordre, Balnesøen søndre, Banken, Barkebråten, Barkenes, Bekken, Bellevue, Berg av Hovin, Berg av Nedrum, Berger, Berger nordre, Berger søndre, Bergerud, Berglien, Betjentboligen, Bjanes, Bjerknes, Bjørkeflåtten, Bjørnebo, Bjørnholt,&nbsp; Bleike, Blesa, Brakka ved Nerdrum bruk, Brakka ved Tuen Bruk, Brattli, Brattvoll, Brenna, Brua, Brubak, Bruseløkka, Brusen, Brustad gården, Bråten under Børgen, Bråten under Garder, Bråten under Skårer, Bråten under Tien, Bunes, Burås av Hovin, Burås under Hovin, Burås under Nedrum, By, Bøler, Børgen, Børgenbråten, Bådstand, Dale, Dalegården, Dammen, Danpsagen, Damsletta,&nbsp; Dyrendal, Eg under Garder, Ek av Tien, Ekeli, Ekelund, Elverhøy, Elvestrand, Enderud, Enerhaugen, Enga under Garder, Enga under Hovin, Enga under Jølsen, Enga under Skjelver, Enga av skjelver, Enga under Skårer, Enga under Smedsberg, Engedal, Enger, Engervegen, Ersrud,&nbsp; Evjen, Fagerheim, Fagerhøy, Fagerli av Nerdrum, Fagerli av Tien, Fagersand, Fagerstrand i Fetsund, Fagerstrand i Hovin, Fagerstran av Skjelver, Fagertun, Falla, Falldalen, Falldalen skkole, Faller, Faller nordre, Faller søndre, Fallerhagen, Fallerløkka, Fet prestegard, Fet Spareforening, Fetsund, Fetsund skole, Fetsund stasjon, Fevang, Finsnes, Fjellberg i Fetsund, Fjellberg av Nerdrum, Fjellt i Fetsund, Fjellet under Tien, Fjellheim av Hovin, Fjellheim av Skjelver, Fjellstad, Fjellvang av Nerdrum Fjellvang av Tien, Fjelly, Fjerdingsby, Flatner, Flestein, foss&nbsp; under Balnes, Foss under Tien, Foss nedre, Foss øvre, Fossum, Fredheim, Fredhøy, Fredly, Frøsøya, Fråstad, Furulund i Fetsund, Furulund av Skjelver, Furuset, Fusenberg, Gan, Gardarheim, Garder, Garder nedre, Garder øvre Oppigarden, Garder øvre Søgarden, Garderbakken, Garderbråten, Garderenga, Garderløkka, Gjestad, Glomstuen, Gran, Granli, Granly, Gravene, Grinda under Børgen, Grinda i Falldalen, Grinda under hauger, Grinda under Tien, Grini, Grønvoll av Løken, Grønvoll av Nerdrum, Grårud, Gulbrakka, Gunderstua, Guttarsrud, Gåsøya, Haga, Hagen under Faller, Hagen av Hotvet, Hagen under Hovin, Hagen under Skåret, Hammeren, Haug, Haugen i Fetsund, Haugen under Holt, Haugen under av Nerdrum, Haugen under Skjelver, Haugen under Smedsberg, Haugen av Tien, Haugen under Vilberg,&nbsp; Haugen under av Vinsnes, Hauger, Hauger nedre, Hauger øvre, Hauger på Vilberg grunn, Haugerbakken, Haugerløkka i Haugerbakken, Haugerud, Haugerøen, Haugland, Haugli, Haugtun, Heimdal, Heimen, Hektner, Helling, Hermanrud, Herredshuset, Hol, Holen under Hovin, Holen av Nerdrum, Holsenga, Holt, Holtedal,&nbsp; Holter, Holtet, Holtet under Berger, Holtet under Børgen, Holtet under Hovin, Holthaugen, Hotvet, Hotvet mellom, Hotvet nedre, Hotvet øvre, Hotvertdalen, Hov, Hovin, Hovin nedre, Hovin nordre, Hovin norfre Søstra, Hovin søndre, Hovin vestre, Hovinbakken, Hovinstrand, Hovinåsen, Humlegård, Hunes, Hval, Høgda, Høgset, Høiden, Inngjerdingen, Jaer, Jernbanebrakka, Jernbanens bolighus, Jølsen, Karlshøy, Kikut, Kinn, Kjeller, Kjellerholen, Kjona, Kjustad Knatten, Knausen, Kneppe, Krokedal, Kvebek,&nbsp; Kvernhammer, Kvålebakken, Langset, Leirdal, Leirtangen, Lensebrakka, Lia, Libakk,&nbsp; Lille Strøm, Lilleberg, Lilleberg nordre, Lilleberg søndre, Lilleby, Lilleby vestre, Lindstad, Linneng, Linnerud ved Merkja, Linnerud i Nerdrum, Loftstua, Long, Longelstad, Loppetangen, Lund, Lundheim, Lundvegen, Lykkja under Skårer, Lærum Dampsag, Løken, Løken vestre, Løkenenga, Løkka i Falldalen, Løkka under Faller, Løkka under Hauger, Løkka under Jølsen, Løkka av Nerdrum, Løkkeberg, Lønnebo, Løvli, Melnes, Midtskog,&nbsp; Mikkelstua, Moe butikken, Munkerud, Myra, Myrebo, Myrhaug, Myrvang av Hovin, Myrvang av Skjelver, Myrvoll, Måsan, Narvestad, Nerdrum, Nerdrum bruk, Nerdrum nordre, Nerdrum søndre, Nerdrumløkka, Nerdrumstranda, Nerdrumstranden sag, Nergård, FNes, Nesa, Nordal, Nordby, Nordhagan, Nordli av Børsa, Nordli av Garder, Nordli av Hauger, Nordli huset på Øya, Nordset i Falldalen, Nordset i Fetsund, Nordstrand i Fetsund, Nordstrand på Åya, Nordvoll, Nordøya, Nordheim, Nybakk, Nyborg, Nydal, Nygård, Nyhus, Odden Opsund, Opåker, Petrinelykkja, Rakkermåsan, Ramstad, Renditrua, Ringstad, Risholen, Rogner, Rognerud, Rosenberg, Rud, Rudsholmen, Ryen, Råsåk, Sagbrakka, Sagholen, Sagstua, Samhold, Sandberg, Sandbo gården, Sanderud, Setra, Skauen under Berger, Skauen av Vinsnes,&nbsp; Skjatvet, Skjelver, Skjelver mellom, Skjelver nordre, Skjelver søndre, Skjelverenga, Skjelverhaugen, Skogholt,&nbsp; Skjæret, Skjønneberg, Skjønneberg nordre, Skjønneberg søndre, Skogen under Berger, Skogen av Vinsnes, Skogheim, Skogli, Skovli, Skovly, Skredderud, Skårer, Skårer nigarn, Skårer Nystua, Skårer Oppistua, Skårer Østigarn, Skårerbråten, Skårerenga, Skårerhagen, Skårerlykkjan, Skårersetra, Sletta under Børgen, Sletta under Garder, Slettvoll, Smedsberg, Smedstad, Småtta, Sofsrud, Solbakken av Hovin, Solberg i Fetsund, Solberg av N Nerdrum, Solberg av S Nerdrum, Solbustad, Soleng, Solheim av Løken, Solheim av Tien, Sollia, Sollund, Solstad, Soltun, Solvang, Solvik, Sootbrakka, Steindalen, Sten, Stenberg, Stenerud, Stensby, Stensrud i Fetsund, Stensrud av Hovin, Stensrud vestre, Stensrud østre, Stensrud øvre, Stigen, Store Strøm, Strand i Fetsund, Strand i Hovin, Strand av Nerdrum,&nbsp; Strand nedre, Strand øvre, Stranda, Strandbakken, Strandberg, Strandbrakka, Strandheim, Strandstua, Støtterud, Støvin, Støvin nedre, Støvin øvre, Støvinåsen, Sundby, Sundhøy, Svarterud, Svelåsen, Svindal, Søhagan, Sønstevoll, Sørli i Falldalen, Sørli av Garder, Taje, Tajen, Tangen under Faller, Tangen under Hotvet, Teien, Teig,&nbsp; Teigen, Tien, Tien nedre, Tien øvre, Tien samlet, Tienbråten, Tofterud, Tomta, Tomter, torud, Trettholmen, Tronsestua, Tuen, Tuen banevokterbolig, Tuen bruk,&nbsp; Tunnerud, Tveiter, Tveiter nordre, Tveiter søndre, Tøyen, Uller, Ulsrud, Una, Valborgro, Vangen, Vestby under Hovin, Vestby av Nerdrum, Vestby av Vinsnes, Vestenga av Skjelver, Vestengen av Visnes, Vestergarden, Vesterheim, Vestli under Hotvet, Vestli av Visnes, vestersund, Vestervollen, Vestøen, Vik av Hovin, Vik på Øya, Vilberg, Vilbergbrakka, Vindland, Vinsnes, Vinsneshaugen, Vold, Volden, Voll, Voni, Ødeby, Ødegården, Øen nordre, Øgarn, Øistad, Østanes,&nbsp; Østenge, Østergarden&nbsp; Østersund, Østli i Fetsund, Østli av Nerdrum, Østli av Skjelver, Øyer og øydeler, Øverby, Øya, Øymoen, Åkrene skole, Åmot,&nbsp; Ånnerud, Årnes, Ås, Åsen av Hovin, Åsen under Støvin, Åslia.<br>  
 
Ammerud, Askervol, Aspeli, Aspelund, Auten, Bakkevjen, Bakke, Bakkebo, Balnes, Balnesøen nordre, Balnesøen søndre, Banken, Barkebråten, Barkenes, Bekken, Bellevue, Berg av Hovin, Berg av Nedrum, Berger, Berger nordre, Berger søndre, Bergerud, Berglien, Betjentboligen, Bjanes, Bjerknes, Bjørkeflåtten, Bjørnebo, Bjørnholt,&nbsp; Bleike, Blesa, Brakka ved Nerdrum bruk, Brakka ved Tuen Bruk, Brattli, Brattvoll, Brenna, Brua, Brubak, Bruseløkka, Brusen, Brustad gården, Bråten under Børgen, Bråten under Garder, Bråten under Skårer, Bråten under Tien, Bunes, Burås av Hovin, Burås under Hovin, Burås under Nedrum, By, Bøler, Børgen, Børgenbråten, Bådstand, Dale, Dalegården, Dammen, Danpsagen, Damsletta,&nbsp; Dyrendal, Eg under Garder, Ek av Tien, Ekeli, Ekelund, Elverhøy, Elvestrand, Enderud, Enerhaugen, Enga under Garder, Enga under Hovin, Enga under Jølsen, Enga under Skjelver, Enga av skjelver, Enga under Skårer, Enga under Smedsberg, Engedal, Enger, Engervegen, Ersrud,&nbsp; Evjen, Fagerheim, Fagerhøy, Fagerli av Nerdrum, Fagerli av Tien, Fagersand, Fagerstrand i Fetsund, Fagerstrand i Hovin, Fagerstran av Skjelver, Fagertun, Falla, Falldalen, Falldalen skkole, Faller, Faller nordre, Faller søndre, Fallerhagen, Fallerløkka, Fet prestegard, Fet Spareforening, Fetsund, Fetsund skole, Fetsund stasjon, Fevang, Finsnes, Fjellberg i Fetsund, Fjellberg av Nerdrum, Fjellt i Fetsund, Fjellet under Tien, Fjellheim av Hovin, Fjellheim av Skjelver, Fjellstad, Fjellvang av Nerdrum Fjellvang av Tien, Fjelly, Fjerdingsby, Flatner, Flestein, foss&nbsp; under Balnes, Foss under Tien, Foss nedre, Foss øvre, Fossum, Fredheim, Fredhøy, Fredly, Frøsøya, Fråstad, Furulund i Fetsund, Furulund av Skjelver, Furuset, Fusenberg, Gan, Gardarheim, Garder, Garder nedre, Garder øvre Oppigarden, Garder øvre Søgarden, Garderbakken, Garderbråten, Garderenga, Garderløkka, Gjestad, Glomstuen, Gran, Granli, Granly, Gravene, Grinda under Børgen, Grinda i Falldalen, Grinda under hauger, Grinda under Tien, Grini, Grønvoll av Løken, Grønvoll av Nerdrum, Grårud, Gulbrakka, Gunderstua, Guttarsrud, Gåsøya, Haga, Hagen under Faller, Hagen av Hotvet, Hagen under Hovin, Hagen under Skåret, Hammeren, Haug, Haugen i Fetsund, Haugen under Holt, Haugen under av Nerdrum, Haugen under Skjelver, Haugen under Smedsberg, Haugen av Tien, Haugen under Vilberg,&nbsp; Haugen under av Vinsnes, Hauger, Hauger nedre, Hauger øvre, Hauger på Vilberg grunn, Haugerbakken, Haugerløkka i Haugerbakken, Haugerud, Haugerøen, Haugland, Haugli, Haugtun, Heimdal, Heimen, Hektner, Helling, Hermanrud, Herredshuset, Hol, Holen under Hovin, Holen av Nerdrum, Holsenga, Holt, Holtedal,&nbsp; Holter, Holtet, Holtet under Berger, Holtet under Børgen, Holtet under Hovin, Holthaugen, Hotvet, Hotvet mellom, Hotvet nedre, Hotvet øvre, Hotvertdalen, Hov, Hovin, Hovin nedre, Hovin nordre, Hovin norfre Søstra, Hovin søndre, Hovin vestre, Hovinbakken, Hovinstrand, Hovinåsen, Humlegård, Hunes, Hval, Høgda, Høgset, Høiden, Inngjerdingen, Jaer, Jernbanebrakka, Jernbanens bolighus, Jølsen, Karlshøy, Kikut, Kinn, Kjeller, Kjellerholen, Kjona, Kjustad Knatten, Knausen, Kneppe, Krokedal, Kvebek,&nbsp; Kvernhammer, Kvålebakken, Langset, Leirdal, Leirtangen, Lensebrakka, Lia, Libakk,&nbsp; Lille Strøm, Lilleberg, Lilleberg nordre, Lilleberg søndre, Lilleby, Lilleby vestre, Lindstad, Linneng, Linnerud ved Merkja, Linnerud i Nerdrum, Loftstua, Long, Longelstad, Loppetangen, Lund, Lundheim, Lundvegen, Lykkja under Skårer, Lærum Dampsag, Løken, Løken vestre, Løkenenga, Løkka i Falldalen, Løkka under Faller, Løkka under Hauger, Løkka under Jølsen, Løkka av Nerdrum, Løkkeberg, Lønnebo, Løvli, Melnes, Midtskog,&nbsp; Mikkelstua, Moe butikken, Munkerud, Myra, Myrebo, Myrhaug, Myrvang av Hovin, Myrvang av Skjelver, Myrvoll, Måsan, Narvestad, Nerdrum, Nerdrum bruk, Nerdrum nordre, Nerdrum søndre, Nerdrumløkka, Nerdrumstranda, Nerdrumstranden sag, Nergård, FNes, Nesa, Nordal, Nordby, Nordhagan, Nordli av Børsa, Nordli av Garder, Nordli av Hauger, Nordli huset på Øya, Nordset i Falldalen, Nordset i Fetsund, Nordstrand i Fetsund, Nordstrand på Åya, Nordvoll, Nordøya, Nordheim, Nybakk, Nyborg, Nydal, Nygård, Nyhus, Odden Opsund, Opåker, Petrinelykkja, Rakkermåsan, Ramstad, Renditrua, Ringstad, Risholen, Rogner, Rognerud, Rosenberg, Rud, Rudsholmen, Ryen, Råsåk, Sagbrakka, Sagholen, Sagstua, Samhold, Sandberg, Sandbo gården, Sanderud, Setra, Skauen under Berger, Skauen av Vinsnes,&nbsp; Skjatvet, Skjelver, Skjelver mellom, Skjelver nordre, Skjelver søndre, Skjelverenga, Skjelverhaugen, Skogholt,&nbsp; Skjæret, Skjønneberg, Skjønneberg nordre, Skjønneberg søndre, Skogen under Berger, Skogen av Vinsnes, Skogheim, Skogli, Skovli, Skovly, Skredderud, Skårer, Skårer nigarn, Skårer Nystua, Skårer Oppistua, Skårer Østigarn, Skårerbråten, Skårerenga, Skårerhagen, Skårerlykkjan, Skårersetra, Sletta under Børgen, Sletta under Garder, Slettvoll, Smedsberg, Smedstad, Småtta, Sofsrud, Solbakken av Hovin, Solberg i Fetsund, Solberg av N Nerdrum, Solberg av S Nerdrum, Solbustad, Soleng, Solheim av Løken, Solheim av Tien, Sollia, Sollund, Solstad, Soltun, Solvang, Solvik, Sootbrakka, Steindalen, Sten, Stenberg, Stenerud, Stensby, Stensrud i Fetsund, Stensrud av Hovin, Stensrud vestre, Stensrud østre, Stensrud øvre, Stigen, Store Strøm, Strand i Fetsund, Strand i Hovin, Strand av Nerdrum,&nbsp; Strand nedre, Strand øvre, Stranda, Strandbakken, Strandberg, Strandbrakka, Strandheim, Strandstua, Støtterud, Støvin, Støvin nedre, Støvin øvre, Støvinåsen, Sundby, Sundhøy, Svarterud, Svelåsen, Svindal, Søhagan, Sønstevoll, Sørli i Falldalen, Sørli av Garder, Taje, Tajen, Tangen under Faller, Tangen under Hotvet, Teien, Teig,&nbsp; Teigen, Tien, Tien nedre, Tien øvre, Tien samlet, Tienbråten, Tofterud, Tomta, Tomter, torud, Trettholmen, Tronsestua, Tuen, Tuen banevokterbolig, Tuen bruk,&nbsp; Tunnerud, Tveiter, Tveiter nordre, Tveiter søndre, Tøyen, Uller, Ulsrud, Una, Valborgro, Vangen, Vestby under Hovin, Vestby av Nerdrum, Vestby av Vinsnes, Vestenga av Skjelver, Vestengen av Visnes, Vestergarden, Vesterheim, Vestli under Hotvet, Vestli av Visnes, vestersund, Vestervollen, Vestøen, Vik av Hovin, Vik på Øya, Vilberg, Vilbergbrakka, Vindland, Vinsnes, Vinsneshaugen, Vold, Volden, Voll, Voni, Ødeby, Ødegården, Øen nordre, Øgarn, Øistad, Østanes,&nbsp; Østenge, Østergarden&nbsp; Østersund, Østli i Fetsund, Østli av Nerdrum, Østli av Skjelver, Øyer og øydeler, Øverby, Øya, Øymoen, Åkrene skole, Åmot,&nbsp; Ånnerud, Årnes, Ås, Åsen av Hovin, Åsen under Støvin, Åslia.<br>  
  
 
+
<br>
  
 
Bygde Historie for Fet Volume 3.
 
Bygde Historie for Fet Volume 3.

Revision as of 14:45, 10 April 2013

Norway > Akershus County > Fet

Church Records

Microfilm at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  Contains parish registers from the parishes Fet and Rælingen.   Parish registers from 1716-1925.

Digitized parish registers online at Digitalarkivet [Digital Archives]

Fet: 1716-1874, 1906-1969

Fet/Fet: 1875-1951

Fet/Rælingen: 1878-1938

Census Records

 • 1663-1666:   Fogdernes og sorenskrivernes manntall 1664-1666. Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  This census was taken by the local civil authorities. It lists the names of the farms, farmowners (including widows), sons of farm owners, male farm hands, cottagers and sons of cottagers and the age of each person. The clerical authorities took a census during this same time period. Both censuses should be used as they supplement each other. The clerical census is more complete.
 • 1663-1666:  Sogneprestenes manntall 1664-1666.  Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district). This census was taken by the local parish priests. It lists the name of the farms, names of farm owners (including widows), the sons of the farm owners, male farm hands, cottagers and their sons, and the ages of each person. There was another census taken by the civil author- ities at this same time. Both censuses should be searched as they supplement each other. This clerical census is more complete.
 • 1701: Manntall 1701 : optatt av fogderi, sorenskrivere og sogne prester ifølge kongebrev av 26 Juli 1701.  Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  The census of 1701 was taken for military purposes. It lists only the males living in rural districts who were over the age of one year. It includes the farm name, name and age of the owner, names and ages of sons and servants. Also includes the residence of all unmarried males living away from home when the census was taken.
 • 1801: Microfilm of the 1801 census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  The 1801 census (b. 7) for Fet clerical district includes Fet and Rælingen parishes. It lists the farm name, person's name, position in the household, age, marital status, and occupation.
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet). 
 • 1865: Microfilm of the 1865 census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  Folketælling 31 December 1865.  This census contains the persons name, residence, status in the family, occupation, sex, martial status, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information. Each book usually contains one clerical district (prestegjeld). In some books there are two clerical districts recorded. The parishes and school districts in each clerical district are listed at the beginning of each book. 
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet),  as well as at the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway.
 • 1875: Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical distirict).  Folketælling for kongeriget Norge den 31te December 1875.   This 1875 census contains the persons name, residence, position in the family, occupation, sex, marital status, year of birth, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information.
 • Also availabe online at Digital Archives (Digitalarkivet), as well as at the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway. 
 • 1900: Microfilm of the 1900 census for Fet prestegjeld (clerical distirict) available at the Family History library.  Folketælling for Norge, 3 Dec 1900.  This census contains the persons name, sex, resident or temporary resident, temporarily absent and where person is, position in the family, marital status, occupation, year of birth, place of birth, citizenship, religion, and other miscellaneous information.
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet), as well as the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway.

Court Records

Land Records

Farm Books

The Family History Library has a farm book, Bygdehistorie for Fet. It is a history of the community of Fet in Akershus county from the earliest times until about 1800 and a genealogy of the people and their farms into the 1980's.

Farm Names

56 Aannerud, 49 Aas nordre, 55 Aas søndre, 29 Aasen, 62 Auten, 35 Bakaas, 12 Balnes, 68 Barkenes, 4 Berger nordre, 46 Bjanes nordre, 69 Bjørkeflaatten, 45 Bleike, 60 Blesa, 59 By nordre, 6 Børgen, 23 Dammen, 70 Duerud, 26 Enderud, 29 Engen, 65 Ersrud, 33 Falla, 22 Faller, 41 Fet Præstegaard, 55 Fjeldsrud, 36 Fjerdingen, 31 Fraastad, 61 Gan, 19 Garder nedre, 63 Gjestad, 34 Gran, 27 Guttarsrud, 30 Haga, 37 Hagen, 33 Harestad, 52 Haugen, 21 Hauger, 48 Hellerud, 20 Holen, 70 Holen, 24 Holt, 71 Holtedal, 28 Holter, 48 Holtet, 2 Hotvet, 42 Hov, 13 Hovin nordre, 48 Huken, 37 Hval, 44 Jaer østre, 1 Jølsen, 54 Kinn, 29 Kjustad, 50 Kvernhammer, 39 Løken nordre, 7 Løken vestre, 35 Løkken, 48 Melby, 75 Midskog, 15 Nerdrum nordre, 52 Nitteberg, 58 Nordli, 56 Nygaard, 48 Raasaak, 36 Ramstad nedre, 48 Rosholmen, 72 Sanderud, 25 Skaarer, 74 Skjatvet, 9 Skjelver nordre, 20 Skjønneberg, 3 Smedsberg, 28 Smedsrud, 57 Sofsrud, 17 Støvin, 53 Svindal mellem, 21 Sørli, 11 Tien, 32 Tofsrud, 64 Torud, 73 Tunnerud, 23 Tveiter, 29 Vestby, 20 Vilberg, 70 Vindland, 8 Vinsnes, 67 Østanes nedre, 38 Østersund, 43 Øve


Bygde Historie for Fet Volume 2.

Ammerud, Askervol, Aspeli, Aspelund, Auten, Bakkevjen, Bakke, Bakkebo, Balnes, Balnesøen nordre, Balnesøen søndre, Banken, Barkebråten, Barkenes, Bekken, Bellevue, Berg av Hovin, Berg av Nedrum, Berger, Berger nordre, Berger søndre, Bergerud, Berglien, Betjentboligen, Bjanes, Bjerknes, Bjørkeflåtten, Bjørnebo, Bjørnholt,  Bleike, Blesa, Brakka ved Nerdrum bruk, Brakka ved Tuen Bruk, Brattli, Brattvoll, Brenna, Brua, Brubak, Bruseløkka, Brusen, Brustad gården, Bråten under Børgen, Bråten under Garder, Bråten under Skårer, Bråten under Tien, Bunes, Burås av Hovin, Burås under Hovin, Burås under Nedrum, By, Bøler, Børgen, Børgenbråten, Bådstand, Dale, Dalegården, Dammen, Danpsagen, Damsletta,  Dyrendal, Eg under Garder, Ek av Tien, Ekeli, Ekelund, Elverhøy, Elvestrand, Enderud, Enerhaugen, Enga under Garder, Enga under Hovin, Enga under Jølsen, Enga under Skjelver, Enga av skjelver, Enga under Skårer, Enga under Smedsberg, Engedal, Enger, Engervegen, Ersrud,  Evjen, Fagerheim, Fagerhøy, Fagerli av Nerdrum, Fagerli av Tien, Fagersand, Fagerstrand i Fetsund, Fagerstrand i Hovin, Fagerstran av Skjelver, Fagertun, Falla, Falldalen, Falldalen skkole, Faller, Faller nordre, Faller søndre, Fallerhagen, Fallerløkka, Fet prestegard, Fet Spareforening, Fetsund, Fetsund skole, Fetsund stasjon, Fevang, Finsnes, Fjellberg i Fetsund, Fjellberg av Nerdrum, Fjellt i Fetsund, Fjellet under Tien, Fjellheim av Hovin, Fjellheim av Skjelver, Fjellstad, Fjellvang av Nerdrum Fjellvang av Tien, Fjelly, Fjerdingsby, Flatner, Flestein, foss  under Balnes, Foss under Tien, Foss nedre, Foss øvre, Fossum, Fredheim, Fredhøy, Fredly, Frøsøya, Fråstad, Furulund i Fetsund, Furulund av Skjelver, Furuset, Fusenberg, Gan, Gardarheim, Garder, Garder nedre, Garder øvre Oppigarden, Garder øvre Søgarden, Garderbakken, Garderbråten, Garderenga, Garderløkka, Gjestad, Glomstuen, Gran, Granli, Granly, Gravene, Grinda under Børgen, Grinda i Falldalen, Grinda under hauger, Grinda under Tien, Grini, Grønvoll av Løken, Grønvoll av Nerdrum, Grårud, Gulbrakka, Gunderstua, Guttarsrud, Gåsøya, Haga, Hagen under Faller, Hagen av Hotvet, Hagen under Hovin, Hagen under Skåret, Hammeren, Haug, Haugen i Fetsund, Haugen under Holt, Haugen under av Nerdrum, Haugen under Skjelver, Haugen under Smedsberg, Haugen av Tien, Haugen under Vilberg,  Haugen under av Vinsnes, Hauger, Hauger nedre, Hauger øvre, Hauger på Vilberg grunn, Haugerbakken, Haugerløkka i Haugerbakken, Haugerud, Haugerøen, Haugland, Haugli, Haugtun, Heimdal, Heimen, Hektner, Helling, Hermanrud, Herredshuset, Hol, Holen under Hovin, Holen av Nerdrum, Holsenga, Holt, Holtedal,  Holter, Holtet, Holtet under Berger, Holtet under Børgen, Holtet under Hovin, Holthaugen, Hotvet, Hotvet mellom, Hotvet nedre, Hotvet øvre, Hotvertdalen, Hov, Hovin, Hovin nedre, Hovin nordre, Hovin norfre Søstra, Hovin søndre, Hovin vestre, Hovinbakken, Hovinstrand, Hovinåsen, Humlegård, Hunes, Hval, Høgda, Høgset, Høiden, Inngjerdingen, Jaer, Jernbanebrakka, Jernbanens bolighus, Jølsen, Karlshøy, Kikut, Kinn, Kjeller, Kjellerholen, Kjona, Kjustad Knatten, Knausen, Kneppe, Krokedal, Kvebek,  Kvernhammer, Kvålebakken, Langset, Leirdal, Leirtangen, Lensebrakka, Lia, Libakk,  Lille Strøm, Lilleberg, Lilleberg nordre, Lilleberg søndre, Lilleby, Lilleby vestre, Lindstad, Linneng, Linnerud ved Merkja, Linnerud i Nerdrum, Loftstua, Long, Longelstad, Loppetangen, Lund, Lundheim, Lundvegen, Lykkja under Skårer, Lærum Dampsag, Løken, Løken vestre, Løkenenga, Løkka i Falldalen, Løkka under Faller, Løkka under Hauger, Løkka under Jølsen, Løkka av Nerdrum, Løkkeberg, Lønnebo, Løvli, Melnes, Midtskog,  Mikkelstua, Moe butikken, Munkerud, Myra, Myrebo, Myrhaug, Myrvang av Hovin, Myrvang av Skjelver, Myrvoll, Måsan, Narvestad, Nerdrum, Nerdrum bruk, Nerdrum nordre, Nerdrum søndre, Nerdrumløkka, Nerdrumstranda, Nerdrumstranden sag, Nergård, FNes, Nesa, Nordal, Nordby, Nordhagan, Nordli av Børsa, Nordli av Garder, Nordli av Hauger, Nordli huset på Øya, Nordset i Falldalen, Nordset i Fetsund, Nordstrand i Fetsund, Nordstrand på Åya, Nordvoll, Nordøya, Nordheim, Nybakk, Nyborg, Nydal, Nygård, Nyhus, Odden Opsund, Opåker, Petrinelykkja, Rakkermåsan, Ramstad, Renditrua, Ringstad, Risholen, Rogner, Rognerud, Rosenberg, Rud, Rudsholmen, Ryen, Råsåk, Sagbrakka, Sagholen, Sagstua, Samhold, Sandberg, Sandbo gården, Sanderud, Setra, Skauen under Berger, Skauen av Vinsnes,  Skjatvet, Skjelver, Skjelver mellom, Skjelver nordre, Skjelver søndre, Skjelverenga, Skjelverhaugen, Skogholt,  Skjæret, Skjønneberg, Skjønneberg nordre, Skjønneberg søndre, Skogen under Berger, Skogen av Vinsnes, Skogheim, Skogli, Skovli, Skovly, Skredderud, Skårer, Skårer nigarn, Skårer Nystua, Skårer Oppistua, Skårer Østigarn, Skårerbråten, Skårerenga, Skårerhagen, Skårerlykkjan, Skårersetra, Sletta under Børgen, Sletta under Garder, Slettvoll, Smedsberg, Smedstad, Småtta, Sofsrud, Solbakken av Hovin, Solberg i Fetsund, Solberg av N Nerdrum, Solberg av S Nerdrum, Solbustad, Soleng, Solheim av Løken, Solheim av Tien, Sollia, Sollund, Solstad, Soltun, Solvang, Solvik, Sootbrakka, Steindalen, Sten, Stenberg, Stenerud, Stensby, Stensrud i Fetsund, Stensrud av Hovin, Stensrud vestre, Stensrud østre, Stensrud øvre, Stigen, Store Strøm, Strand i Fetsund, Strand i Hovin, Strand av Nerdrum,  Strand nedre, Strand øvre, Stranda, Strandbakken, Strandberg, Strandbrakka, Strandheim, Strandstua, Støtterud, Støvin, Støvin nedre, Støvin øvre, Støvinåsen, Sundby, Sundhøy, Svarterud, Svelåsen, Svindal, Søhagan, Sønstevoll, Sørli i Falldalen, Sørli av Garder, Taje, Tajen, Tangen under Faller, Tangen under Hotvet, Teien, Teig,  Teigen, Tien, Tien nedre, Tien øvre, Tien samlet, Tienbråten, Tofterud, Tomta, Tomter, torud, Trettholmen, Tronsestua, Tuen, Tuen banevokterbolig, Tuen bruk,  Tunnerud, Tveiter, Tveiter nordre, Tveiter søndre, Tøyen, Uller, Ulsrud, Una, Valborgro, Vangen, Vestby under Hovin, Vestby av Nerdrum, Vestby av Vinsnes, Vestenga av Skjelver, Vestengen av Visnes, Vestergarden, Vesterheim, Vestli under Hotvet, Vestli av Visnes, vestersund, Vestervollen, Vestøen, Vik av Hovin, Vik på Øya, Vilberg, Vilbergbrakka, Vindland, Vinsnes, Vinsneshaugen, Vold, Volden, Voll, Voni, Ødeby, Ødegården, Øen nordre, Øgarn, Øistad, Østanes,  Østenge, Østergarden  Østersund, Østli i Fetsund, Østli av Nerdrum, Østli av Skjelver, Øyer og øydeler, Øverby, Øya, Øymoen, Åkrene skole, Åmot,  Ånnerud, Årnes, Ås, Åsen av Hovin, Åsen under Støvin, Åslia.


Bygde Historie for Fet Volume 3.

Probate Records

1680-1853: Records are found in Nedre Romerike judicial district.

1719-1807: Clerical probate records are found in Nedre Romerike deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet  -  Bosteds- og slektshistorie Åkrene, Nerdrum, Fetsund, Falldalen,  Oslo: Fet Kommune, 1985.  Vol. 2.