Difference between revisions of "Fet, Akershus, Norway Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 69: Line 69:
 
HAGA gnr. 30:  Haga 171 (Oppi-Arstun) 175, (Inni-Arstun) 179, Neri-Arstun 183, Bråten 187, Haugen 187, Karlsrud 188, Linnerud 192, Solvang 193, Tyskerud 194, Vestli 194, Ødegården 194, Østegarden 195.  
 
HAGA gnr. 30:  Haga 171 (Oppi-Arstun) 175, (Inni-Arstun) 179, Neri-Arstun 183, Bråten 187, Haugen 187, Karlsrud 188, Linnerud 192, Solvang 193, Tyskerud 194, Vestli 194, Ødegården 194, Østegarden 195.  
  
FRÅSTAD gnr. 31:&nbsp; Fråstad 202, Bråten 212, Fjellvang 212, Fossheim 213, Frøistad 214, Holtet 214, Hvila 214, Innlaget 214, Kampheim 215, Kjersrud 215, Korsveien 215, Laget 216, Lillo 218, Ovi 219, Ovi villa 220,&nbsp; Sagdalen 220, Sandbo 228, Vila 229.<br>
+
FRÅSTAD gnr. 31:&nbsp; Fråstad 202, Bråten 212, Fjellvang 212, Fossheim 213, Frøistad 214, Holtet 214, Hvila 214, Innlaget 214, Kampheim 215, Kjersrud 215, Korsveien 215, Laget 216, Lillo 218, Ovi 219, Ovi villa 220,&nbsp; Sagdalen 220, Sandbo 228, Vila 229.<br>  
  
VARÅ-BRUKET.
+
VARÅ-BRUKET.  
  
TOFSRUD gnr. 32:&nbsp; Tofsrud 246, Bråten 265, Dammen 266, Fjellvang 272
+
TOFSRUD gnr. 32:&nbsp; Tofsrud 246, Bråten 265, Dammen 266, Fjellvang 272, Fredlund 272, Gråterud 272, Holterhuset 272, Kvernstua 278, Merli 282, Møllerbakk 283, Nordli Oppistua 283, Nygård 284, Roven skole 287, Sletta 289, Sollia 290, Veivy 290.<br>
 +
 
 +
FALLA gnr. 33:&nbsp; Falla 299, Nordgarn Falla 304, Arstun Falla 308, Vesttun Falla 310, Østun Falla 311, Nistun Fall 312, Søstun Falla 313, Brattåsen 321, Bråten 324, Delerud 324, Fallaengen 325, Fallahaugen 327, Fossen 330, Granlund 332, Granvoll 333, Harestad 334, Haugen 338, Heimdal 339, Hestebråten 339, Nyland 341, Skauen 343, Sundbråten 346, Tangen 347,&nbsp; Rønningen 307, Torud 349, Uransrud 350.
 +
 
 +
TINGSRUD del av gnr. 41:&nbsp; Tingerud 258, Nordre Tingsrud 362, Mellem Tingsrud 365, S;ndre Tingsrud 367, Fosshaug 373, Heiberg 373, Heiås 374, Nørup 374, Åsheim 376.
 +
 
 +
GRAN gnr. 34:&nbsp; Gran 379, Berg 392, Granshagen 395, Langbråten 398, Langerud 398, Torve 401.
 +
 
 +
RAMSTAD gnr. 35-36:&nbsp; Ramstad øvre 35 (Store, Søndre) 410, Arstun Ramstad 415, (Øvre, Nystun, Nedre, Nord-garn of Ramstad), Bakås 441, Bergan 445, Berget 446, Bratli 449, Dulpen 449, Enga 451, Engerhaugen 451, Feste 451, Fjerdingen 452, Flaen 455, Flaløkka 457, Grana 458, Granerud 458, Hagen 462, Haukehagen 464, Heia 467, Heidammen 475, Hestehagen 475, Hvalsetra 482, Jensrud 483, Knatribakk 486, Langset 489, Løkka 489, Møllerbakk 492, Møllerstuen 494, Neberg 494, Nor 495, Piletangen 496, Ramstadengen 496, Saga 502, Sandbakken 506,&nbsp; Stubberud 506, Sø Søover 508, Tangen 508, Vestby 508, Vestheia 509, Visperud 509, Vollheim 518, Østheia 519, Åserud 519.
 +
 
 +
HVAL gnr. 37:&nbsp; Hval 527,
  
 
=== Probate Records  ===
 
=== Probate Records  ===

Revision as of 17:33, 10 April 2013

Norway > Akershus County > Fet

Church Records

Microfilm at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  Contains parish registers from the parishes Fet and Rælingen.   Parish registers from 1716-1925.

Digitized parish registers online at Digitalarkivet [Digital Archives]

Fet: 1716-1874, 1906-1969

Fet/Fet: 1875-1951

Fet/Rælingen: 1878-1938

Census Records

 • 1663-1666:   Fogdernes og sorenskrivernes manntall 1664-1666. Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  This census was taken by the local civil authorities. It lists the names of the farms, farmowners (including widows), sons of farm owners, male farm hands, cottagers and sons of cottagers and the age of each person. The clerical authorities took a census during this same time period. Both censuses should be used as they supplement each other. The clerical census is more complete.
 • 1663-1666:  Sogneprestenes manntall 1664-1666.  Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district). This census was taken by the local parish priests. It lists the name of the farms, names of farm owners (including widows), the sons of the farm owners, male farm hands, cottagers and their sons, and the ages of each person. There was another census taken by the civil author- ities at this same time. Both censuses should be searched as they supplement each other. This clerical census is more complete.
 • 1701: Manntall 1701 : optatt av fogderi, sorenskrivere og sogne prester ifølge kongebrev av 26 Juli 1701.  Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  The census of 1701 was taken for military purposes. It lists only the males living in rural districts who were over the age of one year. It includes the farm name, name and age of the owner, names and ages of sons and servants. Also includes the residence of all unmarried males living away from home when the census was taken.
 • 1801: Microfilm of the 1801 census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  The 1801 census (b. 7) for Fet clerical district includes Fet and Rælingen parishes. It lists the farm name, person's name, position in the household, age, marital status, and occupation.
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet). 
 • 1865: Microfilm of the 1865 census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  Folketælling 31 December 1865.  This census contains the persons name, residence, status in the family, occupation, sex, martial status, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information. Each book usually contains one clerical district (prestegjeld). In some books there are two clerical districts recorded. The parishes and school districts in each clerical district are listed at the beginning of each book. 
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet),  as well as at the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway.
 • 1875: Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical distirict).  Folketælling for kongeriget Norge den 31te December 1875.   This 1875 census contains the persons name, residence, position in the family, occupation, sex, marital status, year of birth, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information.
 • Also availabe online at Digital Archives (Digitalarkivet), as well as at the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway. 
 • 1900: Microfilm of the 1900 census for Fet prestegjeld (clerical distirict) available at the Family History library.  Folketælling for Norge, 3 Dec 1900.  This census contains the persons name, sex, resident or temporary resident, temporarily absent and where person is, position in the family, marital status, occupation, year of birth, place of birth, citizenship, religion, and other miscellaneous information.
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet), as well as the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway.

Court Records

Land Records

Farm Books

The Family History Library has a farm book, Bygdehistorie for Fet. It is a history of the community of Fet in Akershus county from the earliest times until about 1800 and a genealogy of the people and their farms into the 1980's.

Farm Names

56 Aannerud, 49 Aas nordre, 55 Aas søndre, 29 Aasen, 62 Auten, 35 Bakaas, 12 Balnes, 68 Barkenes, 4 Berger nordre, 46 Bjanes nordre, 69 Bjørkeflaatten, 45 Bleike, 60 Blesa, 59 By nordre, 6 Børgen, 23 Dammen, 70 Duerud, 26 Enderud, 29 Engen, 65 Ersrud, 33 Falla, 22 Faller, 41 Fet Præstegaard, 55 Fjeldsrud, 36 Fjerdingen, 31 Fraastad, 61 Gan, 19 Garder nedre, 63 Gjestad, 34 Gran, 27 Guttarsrud, 30 Haga, 37 Hagen, 33 Harestad, 52 Haugen, 21 Hauger, 48 Hellerud, 20 Holen, 70 Holen, 24 Holt, 71 Holtedal, 28 Holter, 48 Holtet, 2 Hotvet, 42 Hov, 13 Hovin nordre, 48 Huken, 37 Hval, 44 Jaer østre, 1 Jølsen, 54 Kinn, 29 Kjustad, 50 Kvernhammer, 39 Løken nordre, 7 Løken vestre, 35 Løkken, 48 Melby, 75 Midskog, 15 Nerdrum nordre, 52 Nitteberg, 58 Nordli, 56 Nygaard, 48 Raasaak, 36 Ramstad nedre, 48 Rosholmen, 72 Sanderud, 25 Skaarer, 74 Skjatvet, 9 Skjelver nordre, 20 Skjønneberg, 3 Smedsberg, 28 Smedsrud, 57 Sofsrud, 17 Støvin, 53 Svindal mellem, 21 Sørli, 11 Tien, 32 Tofsrud, 64 Torud, 73 Tunnerud, 23 Tveiter, 29 Vestby, 20 Vilberg, 70 Vindland, 8 Vinsnes, 67 Østanes nedre, 38 Østersund, 43 Øve


Bygde Historie for Fet Volume 2.

Ammerud, Askervol, Aspeli, Aspelund, Auten, Bakkevjen, Bakke, Bakkebo, Balnes, Balnesøen nordre, Balnesøen søndre, Banken, Barkebråten, Barkenes, Bekken, Bellevue, Berg av Hovin, Berg av Nedrum, Berger, Berger nordre, Berger søndre, Bergerud, Berglien, Betjentboligen, Bjanes, Bjerknes, Bjørkeflåtten, Bjørnebo, Bjørnholt,  Bleike, Blesa, Brakka ved Nerdrum bruk, Brakka ved Tuen Bruk, Brattli, Brattvoll, Brenna, Brua, Brubak, Bruseløkka, Brusen, Brustad gården, Bråten under Børgen, Bråten under Garder, Bråten under Skårer, Bråten under Tien, Bunes, Burås av Hovin, Burås under Hovin, Burås under Nedrum, By, Bøler, Børgen, Børgenbråten, Bådstand, Dale, Dalegården, Dammen, Danpsagen, Damsletta,  Dyrendal, Eg under Garder, Ek av Tien, Ekeli, Ekelund, Elverhøy, Elvestrand, Enderud, Enerhaugen, Enga under Garder, Enga under Hovin, Enga under Jølsen, Enga under Skjelver, Enga av skjelver, Enga under Skårer, Enga under Smedsberg, Engedal, Enger, Engervegen, Ersrud,  Evjen, Fagerheim, Fagerhøy, Fagerli av Nerdrum, Fagerli av Tien, Fagersand, Fagerstrand i Fetsund, Fagerstrand i Hovin, Fagerstran av Skjelver, Fagertun, Falla, Falldalen, Falldalen skkole, Faller, Faller nordre, Faller søndre, Fallerhagen, Fallerløkka, Fet prestegard, Fet Spareforening, Fetsund, Fetsund skole, Fetsund stasjon, Fevang, Finsnes, Fjellberg i Fetsund, Fjellberg av Nerdrum, Fjellt i Fetsund, Fjellet under Tien, Fjellheim av Hovin, Fjellheim av Skjelver, Fjellstad, Fjellvang av Nerdrum Fjellvang av Tien, Fjelly, Fjerdingsby, Flatner, Flestein, foss  under Balnes, Foss under Tien, Foss nedre, Foss øvre, Fossum, Fredheim, Fredhøy, Fredly, Frøsøya, Fråstad, Furulund i Fetsund, Furulund av Skjelver, Furuset, Fusenberg, Gan, Gardarheim, Garder, Garder nedre, Garder øvre Oppigarden, Garder øvre Søgarden, Garderbakken, Garderbråten, Garderenga, Garderløkka, Gjestad, Glomstuen, Gran, Granli, Granly, Gravene, Grinda under Børgen, Grinda i Falldalen, Grinda under hauger, Grinda under Tien, Grini, Grønvoll av Løken, Grønvoll av Nerdrum, Grårud, Gulbrakka, Gunderstua, Guttarsrud, Gåsøya, Haga, Hagen under Faller, Hagen av Hotvet, Hagen under Hovin, Hagen under Skåret, Hammeren, Haug, Haugen i Fetsund, Haugen under Holt, Haugen under av Nerdrum, Haugen under Skjelver, Haugen under Smedsberg, Haugen av Tien, Haugen under Vilberg,  Haugen under av Vinsnes, Hauger, Hauger nedre, Hauger øvre, Hauger på Vilberg grunn, Haugerbakken, Haugerløkka i Haugerbakken, Haugerud, Haugerøen, Haugland, Haugli, Haugtun, Heimdal, Heimen, Hektner, Helling, Hermanrud, Herredshuset, Hol, Holen under Hovin, Holen av Nerdrum, Holsenga, Holt, Holtedal,  Holter, Holtet, Holtet under Berger, Holtet under Børgen, Holtet under Hovin, Holthaugen, Hotvet, Hotvet mellom, Hotvet nedre, Hotvet øvre, Hotvertdalen, Hov, Hovin, Hovin nedre, Hovin nordre, Hovin norfre Søstra, Hovin søndre, Hovin vestre, Hovinbakken, Hovinstrand, Hovinåsen, Humlegård, Hunes, Hval, Høgda, Høgset, Høiden, Inngjerdingen, Jaer, Jernbanebrakka, Jernbanens bolighus, Jølsen, Karlshøy, Kikut, Kinn, Kjeller, Kjellerholen, Kjona, Kjustad Knatten, Knausen, Kneppe, Krokedal, Kvebek,  Kvernhammer, Kvålebakken, Langset, Leirdal, Leirtangen, Lensebrakka, Lia, Libakk,  Lille Strøm, Lilleberg, Lilleberg nordre, Lilleberg søndre, Lilleby, Lilleby vestre, Lindstad, Linneng, Linnerud ved Merkja, Linnerud i Nerdrum, Loftstua, Long, Longelstad, Loppetangen, Lund, Lundheim, Lundvegen, Lykkja under Skårer, Lærum Dampsag, Løken, Løken vestre, Løkenenga, Løkka i Falldalen, Løkka under Faller, Løkka under Hauger, Løkka under Jølsen, Løkka av Nerdrum, Løkkeberg, Lønnebo, Løvli, Melnes, Midtskog,  Mikkelstua, Moe butikken, Munkerud, Myra, Myrebo, Myrhaug, Myrvang av Hovin, Myrvang av Skjelver, Myrvoll, Måsan, Narvestad, Nerdrum, Nerdrum bruk, Nerdrum nordre, Nerdrum søndre, Nerdrumløkka, Nerdrumstranda, Nerdrumstranden sag, Nergård, FNes, Nesa, Nordal, Nordby, Nordhagan, Nordli av Børsa, Nordli av Garder, Nordli av Hauger, Nordli huset på Øya, Nordset i Falldalen, Nordset i Fetsund, Nordstrand i Fetsund, Nordstrand på Åya, Nordvoll, Nordøya, Nordheim, Nybakk, Nyborg, Nydal, Nygård, Nyhus, Odden Opsund, Opåker, Petrinelykkja, Rakkermåsan, Ramstad, Renditrua, Ringstad, Risholen, Rogner, Rognerud, Rosenberg, Rud, Rudsholmen, Ryen, Råsåk, Sagbrakka, Sagholen, Sagstua, Samhold, Sandberg, Sandbo gården, Sanderud, Setra, Skauen under Berger, Skauen av Vinsnes,  Skjatvet, Skjelver, Skjelver mellom, Skjelver nordre, Skjelver søndre, Skjelverenga, Skjelverhaugen, Skogholt,  Skjæret, Skjønneberg, Skjønneberg nordre, Skjønneberg søndre, Skogen under Berger, Skogen av Vinsnes, Skogheim, Skogli, Skovli, Skovly, Skredderud, Skårer, Skårer nigarn, Skårer Nystua, Skårer Oppistua, Skårer Østigarn, Skårerbråten, Skårerenga, Skårerhagen, Skårerlykkjan, Skårersetra, Sletta under Børgen, Sletta under Garder, Slettvoll, Smedsberg, Smedstad, Småtta, Sofsrud, Solbakken av Hovin, Solberg i Fetsund, Solberg av N Nerdrum, Solberg av S Nerdrum, Solbustad, Soleng, Solheim av Løken, Solheim av Tien, Sollia, Sollund, Solstad, Soltun, Solvang, Solvik, Sootbrakka, Steindalen, Sten, Stenberg, Stenerud, Stensby, Stensrud i Fetsund, Stensrud av Hovin, Stensrud vestre, Stensrud østre, Stensrud øvre, Stigen, Store Strøm, Strand i Fetsund, Strand i Hovin, Strand av Nerdrum,  Strand nedre, Strand øvre, Stranda, Strandbakken, Strandberg, Strandbrakka, Strandheim, Strandstua, Støtterud, Støvin, Støvin nedre, Støvin øvre, Støvinåsen, Sundby, Sundhøy, Svarterud, Svelåsen, Svindal, Søhagan, Sønstevoll, Sørli i Falldalen, Sørli av Garder, Taje, Tajen, Tangen under Faller, Tangen under Hotvet, Teien, Teig,  Teigen, Tien, Tien nedre, Tien øvre, Tien samlet, Tienbråten, Tofterud, Tomta, Tomter, torud, Trettholmen, Tronsestua, Tuen, Tuen banevokterbolig, Tuen bruk,  Tunnerud, Tveiter, Tveiter nordre, Tveiter søndre, Tøyen, Uller, Ulsrud, Una, Valborgro, Vangen, Vestby under Hovin, Vestby av Nerdrum, Vestby av Vinsnes, Vestenga av Skjelver, Vestengen av Visnes, Vestergarden, Vesterheim, Vestli under Hotvet, Vestli av Visnes, vestersund, Vestervollen, Vestøen, Vik av Hovin, Vik på Øya, Vilberg, Vilbergbrakka, Vindland, Vinsnes, Vinsneshaugen, Vold, Volden, Voll, Voni, Ødeby, Ødegården, Øen nordre, Øgarn, Øistad, Østanes,  Østenge, Østergarden  Østersund, Østli i Fetsund, Østli av Nerdrum, Østli av Skjelver, Øyer og øydeler, Øverby, Øya, Øymoen, Åkrene skole, Åmot,  Ånnerud, Årnes, Ås, Åsen av Hovin, Åsen under Støvin, Åslia.


Bygde Historie for Fet Volume 3.

MAIN FARMS:  with sub-farms.

ENDERUD gnr. 26. Enderud 18, Opp-Enderud 23, Ner-Enderud 25, Haugen 29, Skredderstua 29,

GUTTARSRUD gnr. 27.  Guttarsrud 35, Bråten 48, Enga 50, Haugen 52, Jongstrømmen 52, Nybakk 54, Nyengen 54, Olberg 56, sletta 57, solbakken 58, Stenberg 59, Svendsrud 59, Opp-svendsrud 61, Ner-Svendsrud 63, Tyskerud 66, Utsikt 70, Ødegården (Øgarn) 71, Østegarn.

HOLTER gnr. 28.  Holter 79, Søgarn Holter 81, Nordgarn Holter 88, Bjørnbakken 99, Ekeberg 102, Enga 104, Fjellstad 104, Flaen 104, Hagen, Haugen 107, Haraldsrud 107, Hestehagen 108, Holterhuset 108, Korsveien 108, Kroken 109, Løkka 111, Løvås 112, Mellem 113, Moen 113, Nordli 115, Sameia 117, Skogly 118, Sletta 119, Smedsrud 121, Strandbakken125, Stua 127.

KJUSTAD gnr. 29:  Kjustad 131, Søgarn Kjustad 133, Nordgarn Kjustad 138, Arstun Kjustad 141, Berg 148, Bæreng 149, Engen 150, Long 153, Merli 154, Myra 155, Myrvoll 159, Sørli 163, Vestby 164, Østgarden 165, Åsen 165.

HAGA gnr. 30:  Haga 171 (Oppi-Arstun) 175, (Inni-Arstun) 179, Neri-Arstun 183, Bråten 187, Haugen 187, Karlsrud 188, Linnerud 192, Solvang 193, Tyskerud 194, Vestli 194, Ødegården 194, Østegarden 195.

FRÅSTAD gnr. 31:  Fråstad 202, Bråten 212, Fjellvang 212, Fossheim 213, Frøistad 214, Holtet 214, Hvila 214, Innlaget 214, Kampheim 215, Kjersrud 215, Korsveien 215, Laget 216, Lillo 218, Ovi 219, Ovi villa 220,  Sagdalen 220, Sandbo 228, Vila 229.

VARÅ-BRUKET.

TOFSRUD gnr. 32:  Tofsrud 246, Bråten 265, Dammen 266, Fjellvang 272, Fredlund 272, Gråterud 272, Holterhuset 272, Kvernstua 278, Merli 282, Møllerbakk 283, Nordli Oppistua 283, Nygård 284, Roven skole 287, Sletta 289, Sollia 290, Veivy 290.

FALLA gnr. 33:  Falla 299, Nordgarn Falla 304, Arstun Falla 308, Vesttun Falla 310, Østun Falla 311, Nistun Fall 312, Søstun Falla 313, Brattåsen 321, Bråten 324, Delerud 324, Fallaengen 325, Fallahaugen 327, Fossen 330, Granlund 332, Granvoll 333, Harestad 334, Haugen 338, Heimdal 339, Hestebråten 339, Nyland 341, Skauen 343, Sundbråten 346, Tangen 347,  Rønningen 307, Torud 349, Uransrud 350.

TINGSRUD del av gnr. 41:  Tingerud 258, Nordre Tingsrud 362, Mellem Tingsrud 365, S;ndre Tingsrud 367, Fosshaug 373, Heiberg 373, Heiås 374, Nørup 374, Åsheim 376.

GRAN gnr. 34:  Gran 379, Berg 392, Granshagen 395, Langbråten 398, Langerud 398, Torve 401.

RAMSTAD gnr. 35-36:  Ramstad øvre 35 (Store, Søndre) 410, Arstun Ramstad 415, (Øvre, Nystun, Nedre, Nord-garn of Ramstad), Bakås 441, Bergan 445, Berget 446, Bratli 449, Dulpen 449, Enga 451, Engerhaugen 451, Feste 451, Fjerdingen 452, Flaen 455, Flaløkka 457, Grana 458, Granerud 458, Hagen 462, Haukehagen 464, Heia 467, Heidammen 475, Hestehagen 475, Hvalsetra 482, Jensrud 483, Knatribakk 486, Langset 489, Løkka 489, Møllerbakk 492, Møllerstuen 494, Neberg 494, Nor 495, Piletangen 496, Ramstadengen 496, Saga 502, Sandbakken 506,  Stubberud 506, Sø Søover 508, Tangen 508, Vestby 508, Vestheia 509, Visperud 509, Vollheim 518, Østheia 519, Åserud 519.

HVAL gnr. 37:  Hval 527,

Probate Records

1680-1853: Records are found in Nedre Romerike judicial district.

1719-1807: Clerical probate records are found in Nedre Romerike deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet  -  Bosteds- og slektshistorie Åkrene, Nerdrum, Fetsund, Falldalen,  Oslo: Fet Kommune, 1985.  Vol. 2.