Fet, Akershus, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 16:35, 17 April 2013 by AndersonLH (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Norway > Akershus County > Fet

Church Records

Microfilm at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  Contains parish registers from the parishes Fet and Rælingen.   Parish registers from 1716-1925.

Digitized parish registers online at Digitalarkivet [Digital Archives]

Fet: 1716-1874, 1906-1969

Fet/Fet: 1875-1951

Fet/Rælingen: 1878-1938

Census Records

 • 1663-1666:   Fogdernes og sorenskrivernes manntall 1664-1666. Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  This census was taken by the local civil authorities. It lists the names of the farms, farmowners (including widows), sons of farm owners, male farm hands, cottagers and sons of cottagers and the age of each person. The clerical authorities took a census during this same time period. Both censuses should be used as they supplement each other. The clerical census is more complete.
 • 1663-1666:  Sogneprestenes manntall 1664-1666.  Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district). This census was taken by the local parish priests. It lists the name of the farms, names of farm owners (including widows), the sons of the farm owners, male farm hands, cottagers and their sons, and the ages of each person. There was another census taken by the civil author- ities at this same time. Both censuses should be searched as they supplement each other. This clerical census is more complete.
 • 1701: Manntall 1701 : optatt av fogderi, sorenskrivere og sogne prester ifølge kongebrev av 26 Juli 1701.  Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  The census of 1701 was taken for military purposes. It lists only the males living in rural districts who were over the age of one year. It includes the farm name, name and age of the owner, names and ages of sons and servants. Also includes the residence of all unmarried males living away from home when the census was taken.
 • 1801: Microfilm of the 1801 census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  The 1801 census (b. 7) for Fet clerical district includes Fet and Rælingen parishes. It lists the farm name, person's name, position in the household, age, marital status, and occupation.
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet). 
 • 1865: Microfilm of the 1865 census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  Folketælling 31 December 1865.  This census contains the persons name, residence, status in the family, occupation, sex, martial status, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information. Each book usually contains one clerical district (prestegjeld). In some books there are two clerical districts recorded. The parishes and school districts in each clerical district are listed at the beginning of each book. 
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet),  as well as at the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway.
 • 1875: Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical distirict).  Folketælling for kongeriget Norge den 31te December 1875.   This 1875 census contains the persons name, residence, position in the family, occupation, sex, marital status, year of birth, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information.
 • Also availabe online at Digital Archives (Digitalarkivet), as well as at the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway. 
 • 1900: Microfilm of the 1900 census for Fet prestegjeld (clerical distirict) available at the Family History library.  Folketælling for Norge, 3 Dec 1900.  This census contains the persons name, sex, resident or temporary resident, temporarily absent and where person is, position in the family, marital status, occupation, year of birth, place of birth, citizenship, religion, and other miscellaneous information.
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet), as well as the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway.

Court Records

Land Records

Farm Books

The Family History Library has a farm book, Bygdehistorie for Fet. It is a history of the community of Fet in Akershus county from the earliest times until about 1800 and a genealogy of the people and their farms into the 1980's.

Farm Names

56 Aannerud, 49 Aas nordre, 55 Aas søndre, 29 Aasen, 62 Auten, 35 Bakaas, 12 Balnes, 68 Barkenes, 4 Berger nordre, 46 Bjanes nordre, 69 Bjørkeflaatten, 45 Bleike, 60 Blesa, 59 By nordre, 6 Børgen, 23 Dammen, 70 Duerud, 26 Enderud, 29 Engen, 65 Ersrud, 33 Falla, 22 Faller, 41 Fet Præstegaard, 55 Fjeldsrud, 36 Fjerdingen, 31 Fraastad, 61 Gan, 19 Garder nedre, 63 Gjestad, 34 Gran, 27 Guttarsrud, 30 Haga, 37 Hagen, 33 Harestad, 52 Haugen, 21 Hauger, 48 Hellerud, 20 Holen, 70 Holen, 24 Holt, 71 Holtedal, 28 Holter, 48 Holtet, 2 Hotvet, 42 Hov, 13 Hovin nordre, 48 Huken, 37 Hval, 44 Jaer østre, 1 Jølsen, 54 Kinn, 29 Kjustad, 50 Kvernhammer, 39 Løken nordre, 7 Løken vestre, 35 Løkken, 48 Melby, 75 Midskog, 15 Nerdrum nordre, 52 Nitteberg, 58 Nordli, 56 Nygaard, 48 Raasaak, 36 Ramstad nedre, 48 Rosholmen, 72 Sanderud, 25 Skaarer, 74 Skjatvet, 9 Skjelver nordre, 20 Skjønneberg, 3 Smedsberg, 28 Smedsrud, 57 Sofsrud, 17 Støvin, 53 Svindal mellem, 21 Sørli, 11 Tien, 32 Tofsrud, 64 Torud, 73 Tunnerud, 23 Tveiter, 29 Vestby, 20 Vilberg, 70 Vindland, 8 Vinsnes, 67 Østanes nedre, 38 Østersund, 43 Øve


Bygde Historie for Fet Volume 2.

Ammerud, Askervol, Aspeli, Aspelund, Auten, Bakkevjen, Bakke, Bakkebo, Balnes, Balnesøen nordre, Balnesøen søndre, Banken, Barkebråten, Barkenes, Bekken, Bellevue, Berg av Hovin, Berg av Nedrum, Berger, Berger nordre, Berger søndre, Bergerud, Berglien, Betjentboligen, Bjanes, Bjerknes, Bjørkeflåtten, Bjørnebo, Bjørnholt,  Bleike, Blesa, Brakka ved Nerdrum bruk, Brakka ved Tuen Bruk, Brattli, Brattvoll, Brenna, Brua, Brubak, Bruseløkka, Brusen, Brustad gården, Bråten under Børgen, Bråten under Garder, Bråten under Skårer, Bråten under Tien, Bunes, Burås av Hovin, Burås under Hovin, Burås under Nedrum, By, Bøler, Børgen, Børgenbråten, Bådstand, Dale, Dalegården, Dammen, Danpsagen, Damsletta,  Dyrendal, Eg under Garder, Ek av Tien, Ekeli, Ekelund, Elverhøy, Elvestrand, Enderud, Enerhaugen, Enga under Garder, Enga under Hovin, Enga under Jølsen, Enga under Skjelver, Enga av skjelver, Enga under Skårer, Enga under Smedsberg, Engedal, Enger, Engervegen, Ersrud,  Evjen, Fagerheim, Fagerhøy, Fagerli av Nerdrum, Fagerli av Tien, Fagersand, Fagerstrand i Fetsund, Fagerstrand i Hovin, Fagerstran av Skjelver, Fagertun, Falla, Falldalen, Falldalen skkole, Faller, Faller nordre, Faller søndre, Fallerhagen, Fallerløkka, Fet prestegard, Fet Spareforening, Fetsund, Fetsund skole, Fetsund stasjon, Fevang, Finsnes, Fjellberg i Fetsund, Fjellberg av Nerdrum, Fjellt i Fetsund, Fjellet under Tien, Fjellheim av Hovin, Fjellheim av Skjelver, Fjellstad, Fjellvang av Nerdrum Fjellvang av Tien, Fjelly, Fjerdingsby, Flatner, Flestein, foss  under Balnes, Foss under Tien, Foss nedre, Foss øvre, Fossum, Fredheim, Fredhøy, Fredly, Frøsøya, Fråstad, Furulund i Fetsund, Furulund av Skjelver, Furuset, Fusenberg, Gan, Gardarheim, Garder, Garder nedre, Garder øvre Oppigarden, Garder øvre Søgarden, Garderbakken, Garderbråten, Garderenga, Garderløkka, Gjestad, Glomstuen, Gran, Granli, Granly, Gravene, Grinda under Børgen, Grinda i Falldalen, Grinda under hauger, Grinda under Tien, Grini, Grønvoll av Løken, Grønvoll av Nerdrum, Grårud, Gulbrakka, Gunderstua, Guttarsrud, Gåsøya, Haga, Hagen under Faller, Hagen av Hotvet, Hagen under Hovin, Hagen under Skåret, Hammeren, Haug, Haugen i Fetsund, Haugen under Holt, Haugen under av Nerdrum, Haugen under Skjelver, Haugen under Smedsberg, Haugen av Tien, Haugen under Vilberg,  Haugen under av Vinsnes, Hauger, Hauger nedre, Hauger øvre, Hauger på Vilberg grunn, Haugerbakken, Haugerløkka i Haugerbakken, Haugerud, Haugerøen, Haugland, Haugli, Haugtun, Heimdal, Heimen, Hektner, Helling, Hermanrud, Herredshuset, Hol, Holen under Hovin, Holen av Nerdrum, Holsenga, Holt, Holtedal,  Holter, Holtet, Holtet under Berger, Holtet under Børgen, Holtet under Hovin, Holthaugen, Hotvet, Hotvet mellom, Hotvet nedre, Hotvet øvre, Hotvertdalen, Hov, Hovin, Hovin nedre, Hovin nordre, Hovin norfre Søstra, Hovin søndre, Hovin vestre, Hovinbakken, Hovinstrand, Hovinåsen, Humlegård, Hunes, Hval, Høgda, Høgset, Høiden, Inngjerdingen, Jaer, Jernbanebrakka, Jernbanens bolighus, Jølsen, Karlshøy, Kikut, Kinn, Kjeller, Kjellerholen, Kjona, Kjustad Knatten, Knausen, Kneppe, Krokedal, Kvebek,  Kvernhammer, Kvålebakken, Langset, Leirdal, Leirtangen, Lensebrakka, Lia, Libakk,  Lille Strøm, Lilleberg, Lilleberg nordre, Lilleberg søndre, Lilleby, Lilleby vestre, Lindstad, Linneng, Linnerud ved Merkja, Linnerud i Nerdrum, Loftstua, Long, Longelstad, Loppetangen, Lund, Lundheim, Lundvegen, Lykkja under Skårer, Lærum Dampsag, Løken, Løken vestre, Løkenenga, Løkka i Falldalen, Løkka under Faller, Løkka under Hauger, Løkka under Jølsen, Løkka av Nerdrum, Løkkeberg, Lønnebo, Løvli, Melnes, Midtskog,  Mikkelstua, Moe butikken, Munkerud, Myra, Myrebo, Myrhaug, Myrvang av Hovin, Myrvang av Skjelver, Myrvoll, Måsan, Narvestad, Nerdrum, Nerdrum bruk, Nerdrum nordre, Nerdrum søndre, Nerdrumløkka, Nerdrumstranda, Nerdrumstranden sag, Nergård, FNes, Nesa, Nordal, Nordby, Nordhagan, Nordli av Børsa, Nordli av Garder, Nordli av Hauger, Nordli huset på Øya, Nordset i Falldalen, Nordset i Fetsund, Nordstrand i Fetsund, Nordstrand på Åya, Nordvoll, Nordøya, Nordheim, Nybakk, Nyborg, Nydal, Nygård, Nyhus, Odden Opsund, Opåker, Petrinelykkja, Rakkermåsan, Ramstad, Renditrua, Ringstad, Risholen, Rogner, Rognerud, Rosenberg, Rud, Rudsholmen, Ryen, Råsåk, Sagbrakka, Sagholen, Sagstua, Samhold, Sandberg, Sandbo gården, Sanderud, Setra, Skauen under Berger, Skauen av Vinsnes,  Skjatvet, Skjelver, Skjelver mellom, Skjelver nordre, Skjelver søndre, Skjelverenga, Skjelverhaugen, Skogholt,  Skjæret, Skjønneberg, Skjønneberg nordre, Skjønneberg søndre, Skogen under Berger, Skogen av Vinsnes, Skogheim, Skogli, Skovli, Skovly, Skredderud, Skårer, Skårer nigarn, Skårer Nystua, Skårer Oppistua, Skårer Østigarn, Skårerbråten, Skårerenga, Skårerhagen, Skårerlykkjan, Skårersetra, Sletta under Børgen, Sletta under Garder, Slettvoll, Smedsberg, Smedstad, Småtta, Sofsrud, Solbakken av Hovin, Solberg i Fetsund, Solberg av N Nerdrum, Solberg av S Nerdrum, Solbustad, Soleng, Solheim av Løken, Solheim av Tien, Sollia, Sollund, Solstad, Soltun, Solvang, Solvik, Sootbrakka, Steindalen, Sten, Stenberg, Stenerud, Stensby, Stensrud i Fetsund, Stensrud av Hovin, Stensrud vestre, Stensrud østre, Stensrud øvre, Stigen, Store Strøm, Strand i Fetsund, Strand i Hovin, Strand av Nerdrum,  Strand nedre, Strand øvre, Stranda, Strandbakken, Strandberg, Strandbrakka, Strandheim, Strandstua, Støtterud, Støvin, Støvin nedre, Støvin øvre, Støvinåsen, Sundby, Sundhøy, Svarterud, Svelåsen, Svindal, Søhagan, Sønstevoll, Sørli i Falldalen, Sørli av Garder, Taje, Tajen, Tangen under Faller, Tangen under Hotvet, Teien, Teig,  Teigen, Tien, Tien nedre, Tien øvre, Tien samlet, Tienbråten, Tofterud, Tomta, Tomter, torud, Trettholmen, Tronsestua, Tuen, Tuen banevokterbolig, Tuen bruk,  Tunnerud, Tveiter, Tveiter nordre, Tveiter søndre, Tøyen, Uller, Ulsrud, Una, Valborgro, Vangen, Vestby under Hovin, Vestby av Nerdrum, Vestby av Vinsnes, Vestenga av Skjelver, Vestengen av Visnes, Vestergarden, Vesterheim, Vestli under Hotvet, Vestli av Visnes, vestersund, Vestervollen, Vestøen, Vik av Hovin, Vik på Øya, Vilberg, Vilbergbrakka, Vindland, Vinsnes, Vinsneshaugen, Vold, Volden, Voll, Voni, Ødeby, Ødegården, Øen nordre, Øgarn, Øistad, Østanes,  Østenge, Østergarden  Østersund, Østli i Fetsund, Østli av Nerdrum, Østli av Skjelver, Øyer og øydeler, Øverby, Øya, Øymoen, Åkrene skole, Åmot,  Ånnerud, Årnes, Ås, Åsen av Hovin, Åsen under Støvin, Åslia.


Bygde Historie for Fet Volume 3.

MAIN FARMS:  with sub-farms.

ENDERUD gnr. 26. Enderud 18, Opp-Enderud 23, Ner-Enderud 25, Haugen 29, Skredderstua 29,

GUTTARSRUD gnr. 27.  Guttarsrud 35, Bråten 48, Enga 50, Haugen 52, Jongstrømmen 52, Nybakk 54, Nyengen 54, Olberg 56, sletta 57, solbakken 58, Stenberg 59, Svendsrud 59, Opp-svendsrud 61, Ner-Svendsrud 63, Tyskerud 66, Utsikt 70, Ødegården (Øgarn) 71, Østegarn.

HOLTER gnr. 28.  Holter 79, Søgarn Holter 81, Nordgarn Holter 88, Bjørnbakken 99, Ekeberg 102, Enga 104, Fjellstad 104, Flaen 104, Hagen, Haugen 107, Haraldsrud 107, Hestehagen 108, Holterhuset 108, Korsveien 108, Kroken 109, Løkka 111, Løvås 112, Mellem 113, Moen 113, Nordli 115, Sameia 117, Skogly 118, Sletta 119, Smedsrud 121, Strandbakken125, Stua 127.

KJUSTAD gnr. 29:  Kjustad 131, Søgarn Kjustad 133, Nordgarn Kjustad 138, Arstun Kjustad 141, Berg 148, Bæreng 149, Engen 150, Long 153, Merli 154, Myra 155, Myrvoll 159, Sørli 163, Vestby 164, Østgarden 165, Åsen 165.

HAGA gnr. 30:  Haga 171 (Oppi-Arstun) 175, (Inni-Arstun) 179, Neri-Arstun 183, Bråten 187, Haugen 187, Karlsrud 188, Linnerud 192, Solvang 193, Tyskerud 194, Vestli 194, Ødegården 194, Østegarden 195.

FRÅSTAD gnr. 31:  Fråstad 202, Bråten 212, Fjellvang 212, Fossheim 213, Frøistad 214, Holtet 214, Hvila 214, Innlaget 214, Kampheim 215, Kjersrud 215, Korsveien 215, Laget 216, Lillo 218, Ovi 219, Ovi villa 220,  Sagdalen 220, Sandbo 228, Vila 229.

VARÅ-BRUKET.

TOFSRUD gnr. 32:  Tofsrud 246, Bråten 265, Dammen 266, Fjellvang 272, Fredlund 272, Gråterud 272, Holterhuset 272, Kvernstua 278, Merli 282, Møllerbakk 283, Nordli Oppistua 283, Nygård 284, Roven skole 287, Sletta 289, Sollia 290, Veivy 290.

FALLA gnr. 33:  Falla 299, Nordgarn Falla 304, Arstun Falla 308, Vesttun Falla 310, Østun Falla 311, Nistun Fall 312, Søstun Falla 313, Brattåsen 321, Bråten 324, Delerud 324, Fallaengen 325, Fallahaugen 327, Fossen 330, Granlund 332, Granvoll 333, Harestad 334, Haugen 338, Heimdal 339, Hestebråten 339, Nyland 341, Skauen 343, Sundbråten 346, Tangen 347,  Rønningen 307, Torud 349, Uransrud 350.

TINGSRUD del av gnr. 41:  Tingerud 258, Nordre Tingsrud 362, Mellem Tingsrud 365, S;ndre Tingsrud 367, Fosshaug 373, Heiberg 373, Heiås 374, Nørup 374, Åsheim 376.

GRAN gnr. 34:  Gran 379, Berg 392, Granshagen 395, Langbråten 398, Langerud 398, Torve 401.

RAMSTAD gnr. 35-36:  Ramstad øvre 35 (Store, Søndre) 410, Arstun Ramstad 415, (Øvre, Nystun, Nedre, Nord-garn of Ramstad), Bakås 441, Bergan 445, Berget 446, Bratli 449, Dulpen 449, Enga 451, Engerhaugen 451, Feste 451, Fjerdingen 452, Flaen 455, Flaløkka 457, Grana 458, Granerud 458, Hagen 462, Haukehagen 464, Heia 467, Heidammen 475, Hestehagen 475, Hvalsetra 482, Jensrud 483, Knatribakk 486, Langset 489, Løkka 489, Møllerbakk 492, Møllerstuen 494, Neberg 494, Nor 495, Piletangen 496, Ramstadengen 496, Saga 502, Sandbakken 506,  Stubberud 506, Sø Søover 508, Tangen 508, Vestby 508, Vestheia 509, Visperud 509, Vollheim 518, Østheia 519, Åserud 519.

HVAL gnr. 37:  Hval 527, (Arstun Hval, Nordgarn Hval, Veslehagan Hval), Ammerud 548, Bakken 549, Bråten 552, Dammerud 553, Ekra 555, Enga 556, Engerhagen 556, Flensborg 557, Fredhøy 557, Granli 558, Grinda 558, Hagan 560, Heimdal 560, Hvalberg 561, Hvalsenga 561, Hvalsetra 566, Hvalslien 566, Hval smia 566, Hvaslstad 566, Hvalstangen 567, Hvalstangen nordre 570, Hvalstrand 571, Høyby 572, Korsmo 573, Kringsjå 573, Lille Hval 574, Rosenlund 575, Sagdalen, Sagløkka 579, Sandvoll 579, Svingen 580, Sydover 583, Vestenga 586.

ØSTERSUND gnr. 38 (Sundet):  Østersund 592, Grønvoll 607, Holen 608, Holsten 608, Linnerud 608, Lunder 609, San 610, Strandenga 611, Sundhagen 614, Sundstua 618, Sundvoll 618.

LØKEN gnr. 39-40:  Løken 626, Arstun Løken 629, Ner Arstun Løken 632, Opp Arstun Løken 634, Nordgarn Løken 637, Løken søndre 641, Søgarn Løken 642, Nystua Løken 647, Altona 658, Bakkeli 658, Enga 660, Gata 660, Grøndal 662, Gutua 663, Heimdal 663, Heimly 664, Holen 664, Klokkerud 667, Lillebo 669, Løkenengen 670, Løkenhagen 672, Sand 674, Sandberg 675, Skaug 676, Skjønhaug 676, Solbakke 677, Stenerud 677, Tømte 678, Østby 679, Østli 679.

FET PRESTEGARD gnr. 41: Fet prestegard 684, Bakken 709, Hol 709, Jaren skole 709, Lunder 710, Nørup 712, Prestebakken 712, Prestestranda 714, Sundhagen 715, Tingsrud 715.

HOV gnr. 42:  Hov 720, Balenga 739, Hovstua 741, Sørby 741.


Bygde Historie for Fet Volume 4.

MAIN FARMS:  with sub-farms.

ØVERBY gnr. 43:  Øverby 24, Nerby 40, Skjønhaug 43, Skovholt 45, Solhaug 45, Stenly 46, Tangen 47, Torp 49, Øverby skolejord 50.

JAER gnr. 44:  Jaer 56, Jaer Øststua 59, Jaer Nordgarn (Midtre Jaer) 61, Jaer Øststua 65, Hagen Jaer (Nordre Jaer) 66, Jaer Veststua 69, Førkarlsrud 81, Grinda, 81, Haugen 84, Jushaugen 85, Nyplassen 85, Solheim 85.

BLEIKE gnr. 45:  Bleike 91, Bleike Oppistua 93, Lykkjebakken 97, Bleike Nistua 99 and 100, Bleike Arstun 101, Bleike Oppistua 103, Bakken 111, Enga 111, Grinda 111, Monsrud 112, Rittmesterstua 114, Skredderud 115, Solheim 115, Stranda 115.

BJANES gnr. 46-47:  Bjanes nordre (østre) 120, Bjanes nordre 122, Bjanes Nordgarn 125, Bjanes søndre (vestre) 130, Bjanes søndre Vestigarn 133 and 136, Bjanes søndre Søgarn 138, Haugen 148, Stensrud 149.

JARENSTRAND OG ØYENE UTAFOR, GJLRHOLMEN, ROSHOLMEN:  Jarenstranda 153,Gjørholmen 154, Rosholmen 156.

RÅSÅK gnr. 48:  Råsåk  (166, 170, 176, 180), Enga, Grind, Hytta (186), Fjell 186, Flet 186, Haugen 187, Helerud 190, Holtet 195, Huken 202, Hytta 205, Kongsskog 205, Melby 205, Nordby 209, Råsåkfjellet 215,  Solbakken 219, Solvang 221, Sørby 222.

ÅS NORDRE gnr. 49: Ås Nordre 227, Ås Nordre Veststua 230, Ås Nordre Arstun 234, Ås Nordre 237, Ås Nordre Nord-Tolerud (239, 241), Ås Nordre Sø-Tolerud (242, 244), Bakken 252, Bekkekollen 252, Bråten 252, Delingsby 253, Enga 254, Solvang 254,Tolerud 254, Åsly 256.

KVERNHAMMER gnr. 50:  Kvernhammer 258, Lybekk 268.

SVINDAL gnr. 51, 52, 53:  Svindal 278, Svindal Nordre 278, Svindal Nystua 286, Svindal Nordgarn 290, Svindal Søndre 297, Svindal Mellomgarn 301, Svindal Søgarn 305, Svindal Vestigarn (Mellem, vestre) (314, 321), Enga 333, Fagerheim 334, Fjellerg 334, Furu 334, Gaukerud 336, Granheim 343, Gullhaug 343, Hagen 344, Haugen 347, Linnerud 348, Løkkenberg 350, Låkelia 356, Nitteberg 356, Nordal 362, Pettersrud 364, Skautun 365, Skogheim 366, Skovli 366, Svendala 367, Sølvhaug 369, Veiby 370, Vinteren 374, Østby 377, Østegarden 377, 379), Ås 383.

KINN gnr. 54:  Kinn 389, Nord Kinn (394, 395), Kinn Søstua 397, Kinn Nordstua (401,407), Kinn Nostua 405, Fridheim 413, Kinnstua 413, Kollen 413, Pynten 414, Rønningen 415, Spælen 415, Stangnes 417, Åsheim 418,.

ÅS SØNDRE gnr. 55:  Ås Søndre (424, 428, 431, 434), Bergland 437, Bergly 438, Breivoll 438, Enger 439, Fjellsrud 440, Fredly 444, Haugli 445, Heiås 445, Lund 446, Nylenna 446, Skjønhaug 450, Teigen 450, Tresdalen 452, Trosterud 457, Østli 458.


ÅNNERUD gnr. 56:  Ånnerud (473, 476, 479, 480, 481, 482), Aspelund 493, Bakken 494, Bjørklund 494, Bråten 496, Engene 497, Furuly 497, Haug 498, Heggedal 499, Hestehagen 500, Jordet 502, Lunder 502, Lundshagen 504, Løkka 504, Mo 504, Nyborg 506, Nygård 507, Orderud 514, Rud 517, Sannum 518, Skogly 520, Skovlund 520, Sletner 521, Sletta 523, Slettum 525, Slettvoll 526, Solbakken 526, Sollheim 526, Solstad 526, Steinmo 527, Stenerud 527, Stensrud 529, Tømte 530, Utsikt 530, Ånnerud 532, Åserud 533. 

SOFSRUD gnr. 57:  Sofsrud (537, 541, 543, 545, 547, 549, Bråten 555, Fredheim 555, Haga 555, Kopperud 556, Korsveien 558, Korsvoll 560, Lillo 560, Merli 561, Myrvang 563, Myrvoll 563, Sandbakken 567, Solberg 568.

BY gnr. 58-59:  By (By Søndre, By Nordre) (575, 587, 593, 596, 600), Bydal 604, Dalen Meieri 605, Frøshaug 607, Gansdalen Handelsforening 611, Hagen 613, Haug 614, Hauger 620, Høgmoen 624, Kvernbråten 624, Kvernmoen 626, Lier 627, Lågmoen 627, Moen 627, Moen-Lågmoen 634, Myra 635, Nordli 640, Rødbekken 644, Skytterud 650, Snørsrud 653, Solhaug 659, Solvang 660, Svarterud 660, Sørli 662.


Bygde Historie for Fet Volume 5.

MAIN FARMS:  with sub-farms.

BLESA gnr. 60:  Blesa 17, Brågården 37, Fladby 42, Gullerud (42, 48, 50, 52), Kroken 54, Skjønhaug 60, Skogen 61, Soltun 61, Taraldrud 61.

GANSBRUKET gnr. 61.

GAN gnr. 61:  Gan 82, Berget 108, Dammen 108, Hagen 108, Korsveien 113, Sten 116, Åsen 117.

AUTEN Gnr.62:  Auten 127, Bekken 144, Bjerkenes 149, Bråten 152, Dammen 157, Enga 160, Ile 164, Ilebekk 165, Tyri 166.

GJESTAD gnr. 63:  Gjestad (171, 178, 182, 187), Foseid 199, Haugen (199, 206,), Haugtun 211, Hullet 212, Kilde 216, Kvernstua 219, Kølabøn 223, Løkka 224, Mauset 228, Sand nordre 228, Sandmo 231, Thunem 232, Trollhaugen 232, Aasgaard 233.

THORUD gnr. 64:  Torud (239, 242, 249, 252, 254, 256), Bergerud 263, Bråten 268, Kvernstua 269, Lund 271, Lunder 272, Sand 275, Skinnerud 287, Toreid 286.

ERSRUD gnr. 65:  Ersrud 291, Berg 305, Brodal 308, Bråten 308, Ener 309, Foss 311, Harerud 323, Hytta 328, Myrer 328, Rud 328, Rudvang 329, Smådal 331, Solås 332, Stua 332, Sørli 333, Tunheim 333, Åsborg 334.

ØSTANES gnr. 66-67: Østanes (341, 342, 347, 357, 365, 367, 377, 381, 386), Bakken 392, Brattli 397, Brattås 398, Dalen 398, Dammerud 399, Enga 405, Gudmundsrud 406, holt 407, Lier 412, Logn 413, Markhus 416, Nyland 416, Solberg 417, Stua 420, Tangen 424, Ulverud 428, Utsikt 434, Vitås 438.

BARKENES gnr. 68:  Barkenes (447, 449, 455, 463), Engen 468, Hytta 472, Jensenga 472, Skogheim 473, Stua 474.

BJØRKFLÅTTEN gnr. 69:  Bjørkflåtten(479, 486, 490, 495), Enga 502, Grinda 502, Kvernstua 503, Kværne 505, Maristigen 510, Nordby 510, Olberg 511, Stigen5412, Svartebru 514, Torp 515, Tretta 515.

VINDLAND gnr. 70:  Vindland 522, Duerud 534, Holen 542, Libråten 547, Sludderud, Skjellfoss, Steffarud 548.

HOLTEDAL gnr. 71:  Holtedal 551, Bjørndalen 564, Bråten 470, Tuerud 572.

SANDERUD gnr. 72:  Sanderud 575, Engen 589, Hagen 593, Høybråten 597, Svenskerud 602, Vestby 606, Østby 610.

TUNNERUD gnr. 73:  Tunnerud 616, Fredensborg 634, Rødbekken 635.

SKJATVET gnr. 74:  Skjatvet (642, 663), Ende 665, Helvete 665, Kongsskog 666, Skogstad 667, Sollia 668.

MIDTSKOG gnr. 75:  Midtskog 680, Bråten 699, Enga 700, Engebråten 701, Saga 704.


Bygde Historie for Fet Volume 6.

MAIN FARMS  with sub-farms.

ERSRUD gnr. 76:  Ersrud (59, 69, 70, 81), Kreppa 82, Enger (96, 101),  Ersrudshaugen 111, Frydelund 112, Fuglli 102, Jordet 116, Logn 117, Marikjella 117, Sandem 119, Bergknausen 119, Fjelltun 119, Hellingstad 120, Solheim 120, Solbakken 120, Åsheim 121.

SVARTERUD  gnr. 77:  Svarterud (131, 140, 148), Sletta 150, Sludderud 157, Hagen 157, Holen 160, Korsveien 161, Åsen 165, Vang 166, Hagali 167, Nordvang 167.

ULSRUD gnr. 78:  Ulsrud (179, 187, 190, 194), Rud 202, Sludderud 208, Tålje 219, Berg 226, Engen 227, Nygård 232, Bråten 235, Hytta 236, Jordet 237, Raskerud 238, Tempelet 238, Ulrikstad 239, Bentebo 239, Bergli 240, Elverhøy 241, Ersrud 242, Bjerkebråten 243, Fjellheim 243, Fjellvang 244, Fredheim 245, Fredli 246, Granås 246, Lillebo 246, Linnerud 247, Steinborg 248, Sørli 248, Tyritoppen 249, Wiik 249.

BØLER GÅRDENE:

STORE BØLER (NORDRE BØLER) gnr. 79:  Store Bøler (261, 267, 268, 269),Langerud 277, Moen 284, Solberg 289, Saksrud 297, Enebakkneset 306, Vestli 310, Bjørklund 311, Fritun 312, Fjellstad 312, Furulund 312, Furuly 312, Jordet 313, Lindås 313, Åsli 315.

LILLE BØLER (SØNDRE BØLER) gnr. 80:  Lille Bøler (320, 328), Skrabben 329, Søndre Bøler 334, Olberg 337, Bøler Mølle 342, Svartdahl bruk 344, Bedehuset 347, Glitretun 348, Nyvangen 348, Smedahl 349.

MUNGERUD gnr. 81:  Mungerud (360, 370, 372), Nesets fyrstikkfabrikk og vannfall 377, Bekken 379, Engen 380, Nordli 381, Sørenga og Sørli 381, Mungerudeier 382, Veiby 382, Gran 384.

MELNES-GÅRDENE:  Melnes-gårdene 392.

NORDRE MELNES gnr. 82:  Nordre Melnes (396, 408, 417), Melnes Bekkesag 423, Haug 428, Lybekk 433, Skjønberg 442, Chrisenlund 444, Høgda 445, Sagstua 446, Skredderstua 453, Stria 453, Ås 453, Maristua 454, Vilberg 455.

SØNDRE MELNES gnr. 83:  Søndre Østre Melnes (462, 473, 479), Nistua Melnes 482, Haugen 487, Sagstua 491.

TEIG-GÅRDENE:  Teig-gårdene 497.

TEIG MELLOM (SØNDRE TEIG) gnr. 84: Søndre Teigen, 509, Teig Sag 520, Søgarn Teig 521, Mellom Teig 532, Hestehagen 543, Løkka 546, Prinsholen 550, Bakken 558, Brånen 559, Bråten 560, Haraldstad 562, Haslerud 562, Nygård 564, Sloreby 566, Teigskog 567.

NORDRE TEIG gnr. 85:  Nordre Teig 575, Veststua Teig (587, 591, 592), Øststua Teig 594, Nordgarn Teig 597, Furuholen 601, Grina 606, Teig Østre 608, Teig  oppr. Grina 611, Linneberg 614, Skovheim 615, Bergly 617, Bjørkeli 617, Lykkebo 617.

TEIG LILLE gnr. 86:  Lille Teig 624, Sætra 639.

KROKEDAL gnr. 87:  Krokedal (649, 659), Korkedal Sag 662, Smådal 665, Nistua Myrer 674, Myrer Vestre 678, Myrer Østre  Klypen 686, Bergerud 689, Stensrud 691, Sætra 691, Bergerud 692, Fjeldly 692, Fredheim 692, Furulund 694, Sandberg 694, Solstad 694, Stenberg 695, Vangenstein 696.

HUNES gnr. 88:  Hunes 706, Søndre Hunes 712, Nordre Hunes 719, Sand 727, Storvika 728.

VESTRE MELNES gnr. 89:  Vestre Melnes 737, Vestre Melnes Veststua 745, Vestre Melnes Øststua 750, Vestre melnes sammenføyd 754, Vestre Melnes (bnr. 2) 757, Østre Melnes (bnr. 6) 761, Sagstua 763, Bråten 763, Holtet 764, Kleiva 765, Vestli Pålsgården 766, Utsikt 766, Veststua 767.

ØDEBY GÅRDENE:  Ødeby gårdene 776.

SØNDRE ØDEBY gnr. 90:  Søndre Ødeby 781, Nistua Ødeby 785, Oppstua Ødeby 794, søstua Ødeby 808, Langholen 811, Skredderstad 813, Bergseth 817, Sollhaug 818, Åsen 818.

NORDRE ØDEBY gnr. 91:  Nordre Ødeby 824, Nordgarn Ødeby 829, Søgarn Ødeby 833, Nordgarn Ødeby sammenslått 838, Nordby 846, Skogly Olsehytta 849.

RINGSTAD gnr. 92:  Ringstad 860, Tingstad 877, Breivoll 882, Norderhaug 882, Harpeland 884, Kølabånn 886, Åsen Skogli 887, Skaubo 887.

Probate Records

1680-1853: Records are found in Nedre Romerike judicial district.

1719-1807: Clerical probate records are found in Nedre Romerike deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet  -  Bosteds- og slektshistorie Åkrene, Nerdrum, Fetsund, Falldalen,  Oslo: Fet Kommune, 1985.  Vol. 2.

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet  -  Bosted- og slektshistorie Roven, nordre del av Jaren, Oslo:  Fet Kommune, 1988.  Vol. 3.

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet  - Bosteds- og slektshistorie Søndre del av Jaren Nordre del av Dalen, Oslo:  Fet kommune, 1991.  Vol. 4.

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet - Bosteds- og slektshistorie søndre og østre del av Dalen, Oslo:  Fet kommune, 1993.  Vol. 5.

-Bråthen, Torkel Rønold:  Bygde Historie for Fet - Bosteds- og slektshistorie Enebakkneset, Oslo:  Fet kommune, 2005.  Vol. 6.