Difference between revisions of "Folldal, Hedmark, Norway Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 15: Line 15:
 
=== Farm Books  ===
 
=== Farm Books  ===
  
=== Farm Names ===
+
=== Farm Names ===
  
58 Aasen
+
58 Aasen, 112 Aasen, Alfheim, Askevoll, Aspheim, Austli, Avlesgarden, Baggeplassen, 122 Bakken, Bakketun, Bamsebo, Barfrø, Beitrustbakken, 90 Beitrusten nedre, 97 Beitrusten øvre, 96 Beitrustpladsen, Bekkedalen, Bekkehuset, Bekkelaget, Bekkelund, Bekkely, Bekkemo, Bekken, Bekketun, Bekkevold, Bergli, Bergly, Bergseth, Bergstua, Bersvennhaugen, 85 Bihaugen, Bjerkheim, Bjørkeng, Bjørketoppen, Bjørkhol, Bjørklund, Bjørkly, Bjørktun, 170 Blæsterdalen, Blåkjær,148 Borkhus, Botten, Brandeggplassen, 100 Brandpladsen, 79 Brandsnes, 57 Brandsnes nedre, 59 Brandsnes øvre, Brannsnesgjelten, Brannsneshaug, Brandtplass, Brattli, Breheim, Breidal, Brendaheim, 56 Brennodden, 55 Brennryen, Brennrygjelta, Brevan, 102 Brevøstenpladsen, 134 Bruvolden, Bråten, Bukkeplass, Bukk-Jacob- trøa,114 Bustad, 54 Bækdalen, 150 Børsungsæteren, 139 Dagdyljuøien, 132 Dalflyen, Dalheim, Dalset, 139 Dalslaaen, 156 Dølisæteren, Eggemoen, Eggen, Egnund, 47 Egnunden vestre, 47 Einabu, Einbu, Einunden, Einundmoen, Einundodden, Ekren, 172 Elgevaslien, Elset, Elvjordet, Elvgar'n, 134 Endebortflyhaugen, Endelig, Engbo, Enget, Engvoll, Erlien, 174 Eriksrud, 98 Erlihaugen, 169 Faldet, Fasteli, 107 Fastepladsen, Feldtskjerhaug, 52 Fetten, Finnbu, Fjellborg, Fjellbu, Fjellro, Fjellvang, 59 Flaatten, Flatås, 86 Flyen nordre, Fløtten, 139 Foldalen nordre, Follgarden, Follheim, Follvang, Folshaugsmo, Framistuggu, Framtid, Frankan, 55 Frankmoen, Frankmotun, Fredheim, Fredly, Fredtun, Frilund, Frydheim, Furubo, Furuheim, Furuholt, 142 Furuhovdet, Furuli, Furulund, Furuly, Furumo, Furuplass, Furuseth,  Furutoppen, Furutun, 128 Gaashovdet nedre, Gammelgarden, 55 Gjetryglien,Gjelten, Glitre, Go-lendet,  68 Gløtsæteren, Granbakken, 149 Gravbæklien, 173 Gravmoen, Gresli, 55 Grimsbu, Grimshallen, Grimstun, Grotten, 104 Grøtlien, 51 Hesjestøen, 54 Holen, 120 Husum Nordistuen, 94 Johannespladsen, 55 Kakelløien, 53 Kjølle, 53 Kjølmopladsen, 92 Klemmetpladsen, 142 Klinglotskogen, 88 Klokkerhaugen, 116 Knutshovdet, 126 Kolbotn, 48 Kolvsæteren, 167 Kristoffersveen, 89 Krokhaugen, 79 Kvernsletten, 123 Larshus,110 Lien, 81 Lillekroken, 113 Lillepladsen, 130 Lonen, 129 Lonesæteren, 111 Løkken, 54 Marken, 70 Marsjøen, 74 Mjovassæteren, 48 Moskaret, 134 Nordistuen, 139 Nystuen, 134 Oppistuen, 124 Randen, 83 Reinhof, 117 Rismoen, 147 Rundtom, 152 Rydningsøien, 52 Ryen, 49 Ryenget, 50 Ryhaugen, 48 Rykroken, 91 Røsten, 57 Samuelspladsen, 55 Sandtrøpladsen, 106 Skomagerhaugen, 121 Skomagerstuen, 151 Slaaen, 147 Sletten, 166 Sletten, 105 Smedhaugen, 139 Staalene, 171 Stadsbuøien, 119 Steinhaugen, 125 Stigerpladsen, 145 Stor-Eide, 165 Streitlien, 177 Strømbuen, 59 Støen, 82 Støen, 168 Sveen, 80 Svenskepladsen, 176 Sæteren, 139 Sørigaard, 139 Søristuen, 115 Tangen, 84 Trøen, 139 Tøfthaugen, 48 Tømmerøien
112 Aasen
 
122 Bakken
 
90 Beitrusten nedre
 
97 Beitrusten øvre
 
96 Beitrustpladsen
 
85 Bihaugen
 
170 Blæsterdalen
 
148 Borkhus
 
100 Brandpladsen
 
79 Brandsnes
 
57 Brandsnes nedre
 
59 Brandsnes øvre
 
56 Brennodden
 
55 Brennryen
 
102 Brevøstenpladsen
 
134 Bruvolden
 
114 Bustad
 
54 Bækdalen
 
150 Børsungsæteren
 
139 Dagdyljuøien
 
132 Dalflyen
 
139 Dalslaaen
 
156 Dølisæteren
 
47 Egnunden vestre
 
47 Einabu
 
172 Elgevaslien
 
134 Endebortflyhaugen
 
174 Eriksrud
 
98 Erlihaugen
 
169 Faldet
 
107 Fastepladsen
 
52 Fetten
 
59 Flaatten
 
86 Flyen nordre
 
139 Foldalen nordre
 
55 Frankmoen
 
142 Furuhovdet
 
128 Gaashovdet nedre
 
55 Gjetryglien
 
68 Gløtsæteren
 
149 Gravbæklien
 
173 Gravmoen
 
55 Grimsbu
 
104 Grøtlien
 
51 Hesjestøen
 
54 Holen
 
120 Husum Nordistuen
 
94 Johannespladsen
 
55 Kakelløien
 
53 Kjølle
 
53 Kjølmopladsen
 
92 Klemmetpladsen
 
142 Klinglotskogen
 
88 Klokkerhaugen
 
116 Knutshovdet
 
126 Kolbotn
 
48 Kolvsæteren
 
167 Kristoffersveen
 
89 Krokhaugen
 
79 Kvernsletten
 
123 Larshus
 
110 Lien
 
81 Lillekroken
 
113 Lillepladsen
 
130 Lonen
 
129 Lonesæteren
 
111 Løkken
 
54 Marken
 
70 Marsjøen
 
74 Mjovassæteren
 
48 Moskaret
 
134 Nordistuen
 
139 Nystuen
 
134 Oppistuen
 
124 Randen
 
83 Reinhof
 
117 Rismoen
 
147 Rundtom
 
152 Rydningsøien
 
52 Ryen
 
49 Ryenget
 
50 Ryhaugen
 
48 Rykroken
 
91 Røsten
 
57 Samuelspladsen
 
55 Sandtrøpladsen
 
106 Skomagerhaugen
 
121 Skomagerstuen
 
151 Slaaen
 
147 Sletten
 
166 Sletten
 
105 Smedhaugen
 
139 Staalene
 
171 Stadsbuøien
 
119 Steinhaugen
 
125 Stigerpladsen
 
145 Stor-Eide
 
165 Streitlien
 
177 Strømbuen
 
59 Støen
 
82 Støen
 
168 Sveen
 
80 Svenskepladsen
 
176 Sæteren
 
139 Sørigaard
 
139 Søristuen
 
115 Tangen
 
84 Trøen
 
139 Tøfthaugen
 
48 Tømmerøien
 
  
 
=== Probate Records  ===
 
=== Probate Records  ===

Revision as of 19:58, 17 April 2013

Norway > Hedmark CountyFolldal

Church Records

See AlvdalTynset, DovreLesja (Læssø)

Census Records

See Alvdal

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

58 Aasen, 112 Aasen, Alfheim, Askevoll, Aspheim, Austli, Avlesgarden, Baggeplassen, 122 Bakken, Bakketun, Bamsebo, Barfrø, Beitrustbakken, 90 Beitrusten nedre, 97 Beitrusten øvre, 96 Beitrustpladsen, Bekkedalen, Bekkehuset, Bekkelaget, Bekkelund, Bekkely, Bekkemo, Bekken, Bekketun, Bekkevold, Bergli, Bergly, Bergseth, Bergstua, Bersvennhaugen, 85 Bihaugen, Bjerkheim, Bjørkeng, Bjørketoppen, Bjørkhol, Bjørklund, Bjørkly, Bjørktun, 170 Blæsterdalen, Blåkjær,148 Borkhus, Botten, Brandeggplassen, 100 Brandpladsen, 79 Brandsnes, 57 Brandsnes nedre, 59 Brandsnes øvre, Brannsnesgjelten, Brannsneshaug, Brandtplass, Brattli, Breheim, Breidal, Brendaheim, 56 Brennodden, 55 Brennryen, Brennrygjelta, Brevan, 102 Brevøstenpladsen, 134 Bruvolden, Bråten, Bukkeplass, Bukk-Jacob- trøa,114 Bustad, 54 Bækdalen, 150 Børsungsæteren, 139 Dagdyljuøien, 132 Dalflyen, Dalheim, Dalset, 139 Dalslaaen, 156 Dølisæteren, Eggemoen, Eggen, Egnund, 47 Egnunden vestre, 47 Einabu, Einbu, Einunden, Einundmoen, Einundodden, Ekren, 172 Elgevaslien, Elset, Elvjordet, Elvgar'n, 134 Endebortflyhaugen, Endelig, Engbo, Enget, Engvoll, Erlien, 174 Eriksrud, 98 Erlihaugen, 169 Faldet, Fasteli, 107 Fastepladsen, Feldtskjerhaug, 52 Fetten, Finnbu, Fjellborg, Fjellbu, Fjellro, Fjellvang, 59 Flaatten, Flatås, 86 Flyen nordre, Fløtten, 139 Foldalen nordre, Follgarden, Follheim, Follvang, Folshaugsmo, Framistuggu, Framtid, Frankan, 55 Frankmoen, Frankmotun, Fredheim, Fredly, Fredtun, Frilund, Frydheim, Furubo, Furuheim, Furuholt, 142 Furuhovdet, Furuli, Furulund, Furuly, Furumo, Furuplass, Furuseth, Furutoppen, Furutun, 128 Gaashovdet nedre, Gammelgarden, 55 Gjetryglien,Gjelten, Glitre, Go-lendet, 68 Gløtsæteren, Granbakken, 149 Gravbæklien, 173 Gravmoen, Gresli, 55 Grimsbu, Grimshallen, Grimstun, Grotten, 104 Grøtlien, 51 Hesjestøen, 54 Holen, 120 Husum Nordistuen, 94 Johannespladsen, 55 Kakelløien, 53 Kjølle, 53 Kjølmopladsen, 92 Klemmetpladsen, 142 Klinglotskogen, 88 Klokkerhaugen, 116 Knutshovdet, 126 Kolbotn, 48 Kolvsæteren, 167 Kristoffersveen, 89 Krokhaugen, 79 Kvernsletten, 123 Larshus,110 Lien, 81 Lillekroken, 113 Lillepladsen, 130 Lonen, 129 Lonesæteren, 111 Løkken, 54 Marken, 70 Marsjøen, 74 Mjovassæteren, 48 Moskaret, 134 Nordistuen, 139 Nystuen, 134 Oppistuen, 124 Randen, 83 Reinhof, 117 Rismoen, 147 Rundtom, 152 Rydningsøien, 52 Ryen, 49 Ryenget, 50 Ryhaugen, 48 Rykroken, 91 Røsten, 57 Samuelspladsen, 55 Sandtrøpladsen, 106 Skomagerhaugen, 121 Skomagerstuen, 151 Slaaen, 147 Sletten, 166 Sletten, 105 Smedhaugen, 139 Staalene, 171 Stadsbuøien, 119 Steinhaugen, 125 Stigerpladsen, 145 Stor-Eide, 165 Streitlien, 177 Strømbuen, 59 Støen, 82 Støen, 168 Sveen, 80 Svenskepladsen, 176 Sæteren, 139 Sørigaard, 139 Søristuen, 115 Tangen, 84 Trøen, 139 Tøfthaugen, 48 Tømmerøien

Probate Records

1675-1744: Records are found in Solør og Østerdal judicial district.

1772-1823: Records are found in Østerdal judicial district.

1823-1846: Records are found in Nord-Østerdal judicial district.

1696-1779: Clerical probate records are found in Hedemarken og Østerdalen Deanery.

1761-1832: Clerical probate records are found in Østerdalen Deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names