Gällersta Parish, Örebro, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 19:58, 27 October 2011 by MorrisGF (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden Portal Page

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Gällersta Parish, Örebro, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift Strängnäs
Pastorat Ekeby
Län 1631-1638 Närke-Värmland, 1639-1653 Örebro, 1654-1778 Närke-Värmland, 1779- Örebro
Landskap Närke
Härad Sköllersta
Tingslag -1903 Sköllersta härad, 1904-1947 Asker and Sköllersta, 1948-1970 Östernärkes domsaga
Domsaga -1773 Södra Närke, 1774-1783 Asker and Sköllersta, 1784-1809 Södra Närke 1810-1970 Östernärke, 1971- Örebro
Fögderi 1720-1917 Östernärke, 1918- Örebro
Länsmansdistrikt -1917 Sköllersta härad
Kronofogdedistrikt 1965- Örebro
Kommun 1863-1951 Gällersta, 1952-1970 Ekeby and Gällersta, 1971- Örebro
Militär indelning Lif-Regementets Husar-Corps: Örebro Sqvadron, Nerikes Regemente:

Kumla Kompani, Nya Ordin. Soldat-Roteringen, -1791 Livregementet till Häst: Örebro och

Östernärke kompanier, -1814 Närke-Värmlands Regemente: Livkompaniet, 1791-1796 Livregementsbrigadens Lätta-Dragon-Kår: Västernärke och Sanna skvadroner, 1796-1834 Livregements (Brigadens) Husarkår: Västernärke och Sanna skvadroner, 1814- Närke Regemente: Kumla kompani, 1834- Livregementetes Husarkår (Husarer): Örebro and Östernärke skvadroner


Place Names

Almbro, Attersta,

Bondsäter, Boängen, Bro (Norra), Bro (Södra),

Fattighuset, Fellersta,

Gellersta, Gryt, Guttersboda,

Herminge,

Klockarebord, Klockaregården, Kyrkbord, Kyrkebol,

Löfsäter, Lilla Eskog,

Äskog (Eskog),

Ökna,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Gällersta Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). February 2011 http://www.nad.ra.se/

Gällersta, Husförhörslängd 1841-1845, Ortregister