Difference between revisions of "Gjerdrum, Akershus, Norway Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 60: Line 60:
 
Ask, Askenga, Asmyr, Asmyrjordet, Belstad, Berg, Brådal, Bråte, Buskerud av Heni, Dølienga, Eikeberg, Fjælstad, Fjælstadholmen, Fjælstadkroken, Flaen av Flatner, Flatby, Flatner, Fløtten, Fløtten av Flatner, Fossum, Fossumjordet, Frydenberg av Mo, Gauterud, Gisti, Gjerdrum, Grønvoll av Ask, Hammer, Haukerud, Hellen, Helvete, Heni, Hermanstua av Rud, Hesthagan av Fjælstad, Horka av Åmot, Horkabråtan, Hungerholt, Hval, Hvam av prestegarden, Hønsi, Kjærstad, Kjærstadflaen, Kjærstadsletta, Klokkerhaugen, Kogstad, Kogstadgropa, Kogstadhaugen, Korsmo, Kråkvål, Kulsrud, Kvennstun av Fossum, Kyken av Hønsi, Leireng (Øgarn) ved Gjermoa, Lier av Vang, Ljøregggen, Lykkja av Flatby, Løvstad, Melløm av Gisti, Mo, Munkeli, Myrvoll, Nitteberg, Nygård, Nærlaus, Olstad, Olstadhaugen, Rogstad, Rud, Rustad, Sagholen, Sandum, Sandumsdalen, Sandumshaugen, Skei, Skjærhaugen av Asmyr, Smedhaugen av Sandum, Smedstad, Smedstadhaugen, Smedstadøgarn, Smedstun, Snatet av Fossum, Solberg, Solli, Spenningen av Åmot, Svensrud, Sørli av Kråkvål, Sørum, Sørumsmedstua, Sørøumstangen, Tori, Torshov, Trolsnes, Trulsrud av Sandum, Tuterud, Tveit, Vang, Vestby, Vestenga av Sandum, Villumstua av Fossum, Ødenga av Tori, Åmot, Åmotbekken, Åmotfløtten, Åmotsaga, Åmotbråtan, Årstad, Åssgård av Ask.<br>  
 
Ask, Askenga, Asmyr, Asmyrjordet, Belstad, Berg, Brådal, Bråte, Buskerud av Heni, Dølienga, Eikeberg, Fjælstad, Fjælstadholmen, Fjælstadkroken, Flaen av Flatner, Flatby, Flatner, Fløtten, Fløtten av Flatner, Fossum, Fossumjordet, Frydenberg av Mo, Gauterud, Gisti, Gjerdrum, Grønvoll av Ask, Hammer, Haukerud, Hellen, Helvete, Heni, Hermanstua av Rud, Hesthagan av Fjælstad, Horka av Åmot, Horkabråtan, Hungerholt, Hval, Hvam av prestegarden, Hønsi, Kjærstad, Kjærstadflaen, Kjærstadsletta, Klokkerhaugen, Kogstad, Kogstadgropa, Kogstadhaugen, Korsmo, Kråkvål, Kulsrud, Kvennstun av Fossum, Kyken av Hønsi, Leireng (Øgarn) ved Gjermoa, Lier av Vang, Ljøregggen, Lykkja av Flatby, Løvstad, Melløm av Gisti, Mo, Munkeli, Myrvoll, Nitteberg, Nygård, Nærlaus, Olstad, Olstadhaugen, Rogstad, Rud, Rustad, Sagholen, Sandum, Sandumsdalen, Sandumshaugen, Skei, Skjærhaugen av Asmyr, Smedhaugen av Sandum, Smedstad, Smedstadhaugen, Smedstadøgarn, Smedstun, Snatet av Fossum, Solberg, Solli, Spenningen av Åmot, Svensrud, Sørli av Kråkvål, Sørum, Sørumsmedstua, Sørøumstangen, Tori, Torshov, Trolsnes, Trulsrud av Sandum, Tuterud, Tveit, Vang, Vestby, Vestenga av Sandum, Villumstua av Fossum, Ødenga av Tori, Åmot, Åmotbekken, Åmotfløtten, Åmotsaga, Åmotbråtan, Årstad, Åssgård av Ask.<br>  
  
HUSMANNSPLASSER (Sub farms)
+
HUSMANNSPLASSER (Sub farms)  
  
Alnefetten under Åmot, Akebråtan, Akeiet, Askmyreiet, Bekken under Gisti, Bergshaugen, Bergstua, Blånet under prestegarden, Botolfstua under Rud H., Brådalseiet, Brådalstua, Bråtan under Åmot, Bråteiet, Bråteskauen, Eikebegeiet, Fjælstadeie, Flaen under Kjærstad, Flatbyeiet, Flatbystua,
+
Alnefetten under Åmot, Akebråtan, Akeiet, Askmyreiet, Bekken under Gisti, Bergshaugen, Bergstua, Blånet under prestegarden, Botolfstua under Rud H., Brådalseiet, Brådalstua, Bråtan under Åmot, Bråteiet, Bråteskauen, Eikebegeiet, Fjælstadeie, Flaen under Kjærstad, Flatbyeiet, Flatbystua,Flatnereiet, Fossumeiet, Fossumhagan, Fossumstua, Gata under Åmot, Gauterudeiet, Gistieiet, Gististua, Gruvbakken, Gjerdrum prestegardseiet, Gullikstua under Rud, Haugen under Nitteberg, Hynne under Ask, Hønsisvingen, Inngjerdinga under Kråkvål, Janstua undr Heni, Kogstadeiet, Kogstadhagen, Låbekken, Olstadstua, Rogstadlykkja, Rudeiet i Heni, Rudsbråten, Rustadeiet, Rudstadstua, Sanderstua, Sandumeiet, Seopp under Fossum, Skeimoen, Smedstua under Ask, Smedfstua under Heni, Svensrudbråten, Svensrudstua, Sørumtangen, Tangehaugen under Sørum, Toreiet, Vangstua, Vestbyhagan, Åmothagan, Årstadhaugen.<br>
  
 
=== Probate Records  ===
 
=== Probate Records  ===

Revision as of 14:32, 6 May 2013

Norway > Akershus County > Gjerdrum

Church Records

Microfilm at the Family History Library for Gjerdrum prestegjeld (clerical district).   Contains parish registers from the parishes Gjerdrum and Heni.  Parish registers from 1689 until 1901.  

Digitazed parish registers online at Digitalarkivet [Digital Archives]

Gjerdrum:  1689-1969

Gjerdrum/Gjerdrum:  1881-1945

Gjerdrum/Heni:  1881-1944

Census Records

  • 1660's:  Fogdernes og sorenskrivernes manntall 1664-1666.  Microfilm of the civil census for the parishes of Gjerdrum and Heni in Gjerdrum prestegjeld (clerical district) available at the Family History Library.  This census was taken by the local civil authorities. It lists the names of the farms, farmowners (including widows), sons of farm owners, male farm hands, cottagers and sons of cottagers and the age of each person. The clerical authorities took a census during this same time period. Both censuses should be used as they supplement each other. The clerical census is more complete.
  • 1660's:  Sogneprestenes manntall 1664-1666Microfilm of the clerical census for the parishes of Gjerdrum and Heni in Gjerdrum prestegjeld (clerical district) are available at the Familiy History Library. This census was taken by the local parish priests. It lists the name of the farms, names of farm owners (including widows), the sons of the farm owners, male farm hands, cottagers and their sons, and the ages of each person. There was another census taken by the civil authorities at this same time. Both censuses should be searched as they supplement each other. This clerical census is more complete.   
  • 1801: Folketelling 1 Feb 1801, Norge.  Microfilm of the 1801 census for Gjerdrum prestegjeld (clerical district) are available at the Family History Library.   The 1801 census (b. 8) for Gjerdrum clerical district includes Gjerdrum, and Heni parishes. It lists the farm name, person's name, position in the household, age, marital status, and occupation.  A typewritten edition with indexes is available on microfiche. It is called "Mikrokortutgåva av 1801-teljina".  Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet).
  • 1865: Folketælling 31 December 1865Microfilm of the 1865 censusfor Gjerdurm prestegjeld (clerical district) available at the Family History Library.  This census contains the persons name, residence, status in the family, occupation, sex, martial status, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information. Each book usually contains one clerical district (prestegjeld). In some books there are two clerical districts recorded. The parishes and school districts in each clerical district are listed at the beginning of each book.  Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet) as well as at Registreringssentral for Historical Data (RHD) at the University of Tromsø in Norway. 
  • 1875: Folketælling for kongeriget Norge den 31te December 1875,  Microfilm of the 1875 census for Gjerdrum prestegjeld (clerical district) is available at the Family History Library.  This 1875 census contains the persons name, residence, position in the family, occupation, sex, marital status, year of birth, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information. Also available online at the Digital Archives (Digitalarkivet) as well as Registreringssentral for Historical Data (RHD) at the University of Tromsø in Norway.
  • 1900: Folketælling for Norge, 3 Dec 1900.  Microfilm of the 1900 census for Gjerdrum prestegjeld (clerical distirct) is available at the Family History Library.   This census contains the persons name, sex, resident or temporary resident, temporarily absent and where person is, position in the family, marital status, occupation, year of birth, place of birth, citizenship, religion, and other miscellaneous information.  Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet), as well as at Registreringssentral for Historical Data (RHD).

Court Records

Land Records

Farm Books

The Family History Library has Gjerdrum bygdebok. It has histories of the farms with some genealogies of the farmers. A farm name index to volume 1 is found in the following link. File:948.22-G1 H2k v1 - Gjerdrum Bygdebok Vol 1.pdf. A farm name index to volume 2 is found in the following link. File:948.22-G1 H2k V2 - Gjerdrum Bygdebok.pdf.

Farm Names

29 Asmyr, 5 Berg, 30 Braate, 27 Fjælstad nedre, 32 Flatner store, 31 Gauterud, 11 Gjerdrum Præstegaard, 12 Gjerdrum nordre, 25 Hval, 1 Løvstad, 2 Nitteberg, 21 Olstad nedre, 3 Rogstad nordre, 28 Rud, 7 Sandum Oppigaard, 14 Smedstad nordre, 19 Svensrud, 23 Sørum nordre, 9 Torshov vestre, 18 Tveit, 16 Vang nordre.


Farms found in Gjerdrum Bygdebok volume I

Ask, Askenga, Asmyrhaugen, Asmyrjordet, Belstad, Berg, Bergstua, Brådal, Bråte, Eikeberg, Fjælstad, Fjælstadholmen, Fjælstadkroken, Fjælstadtangen, Flatby, Flatner, Flaen av Flatner, Fossum, Fossumjordet, Gauterud, Gistli, Gjerdrum, Gjerdrum prestegard, Grønlund av Torshov, Hammer av Fjælstad, Haukerud av Kulsrud, Hellen, Heni, Hestehagan av Fjælstad, Hungerholt, Hval, Hvam av prestegarden, Hølen, Hønsi, Kjærstad, Kjærstadflaen, Klokkerhaugen, Kogstad, Kogstadhagan, Korsmo, Kråkvål, Kulsrud, Kulsrudenga, Kvennestun, Kyken, Leireng (Øgarn) ved Gjermoa, Leirenga av prestegarden, Leirud av Torshov, Ljøreggen, Løken av Ask,Løvstad, Mastbakken av Smedstad, Mo, Nitteberg, Nygård av Kulsrud, Nærlaus, Olstad, Olstadhaugen, Rogstad, Rud, Rustad, Sandum, Sandumsdalen, Sandumshaugen, Skei, Skjærhaugen, Smedstad, Smedhaugen, Smedstadhaugen, Smedstun av Ask, Spenningen, Svensrud, Sørumstangen, Tori, Torikulpen, Torilykkja, Torshov, Trolsnes, Trulsrud av Sandum, Tuterud av Flatby, Tveit, Vang, Vestby, Verning av Asmyr, Vestenga av Sandum, Østenga av prestegarden, Åmot, Åmotbekken, Åmotsenga, Åmotteiet, Årstad.


HUSMANNSPLASSER (Sub farms)

Alnefetten under Åmot, Askebråtan, Askeiet, Bakken under Flatner, Bergseiet, Bergshaugen, Bergstua, Bjørkelund under Rogstad, Bleikedammen under Sørum, Blånet under prestegarden, Brådalseiet, Bråteeiet, Buskerud under Heni, Dalen  (Sandumsdalen), Eikebergeiet, Fjælstadeiet, Fjælstadbakken, Flatbyeiet, Flatnereiet, Fossumeiet, Gauterudeiet, Gistieiet, Gististua, Gjerdrumeiet, Godtnok under Rogstad, Gruvbakken, Gullhaug under Kråkvål, Hagen under Kogstad, Haukerud under Kulsrud, Hellehaugen, Hellen under Kråkvål, Henieiet, Hermanstua under N. Rud, Hestehagan under Sørum, Hol under Gjerdrum, Horka under Åmot, Hvalseiet, Hønsieiet, Kjærstadeiet, Kroken under Brådal, Kråkvåleiet, Kulsrudeiet, Leirenga under prestegarden, Logna under Heni, Løvstadeiet, Mastebakken under Smedstad, Moeiet, Nittebergeiet, Nitteberghaugen, Olstadeiet, Olstadhagan, Prestegardshaugen, Ramdalen under Rud, Rogstadeiet, Rogstadstua, S- Rudeiet, V: N, Rudeiet, Rudeiet, Saga under Åmot, Sandumeiet, Simarud under Hval, Skauen, Skredderhaugen under prestegarden, Sletta under Torshov,  Smedhaugen under Nitteberg, Smedstadeiet, Smedstadstua, Sørlistua (Myra) under Sandum, Sørumseiet, Sørumshaugen, Sørumstua, Teltebuhaugen under prestegarden, Torshoveiet, Trolsneseiet, Trulsrud under Sandum, Vangseiet, Varta under Rogstad, Vestbyeiet, Øgarn under Fjælstad, Åmoteiet, Åmotbekken, Åmotbråtan, Årstadeiet,


Farms found in Gjerdrum Bygdebok volume II

Ask, Askenga, Asmyr, Asmyrjordet, Belstad, Berg, Brådal, Bråte, Buskerud av Heni, Dølienga, Eikeberg, Fjælstad, Fjælstadholmen, Fjælstadkroken, Flaen av Flatner, Flatby, Flatner, Fløtten, Fløtten av Flatner, Fossum, Fossumjordet, Frydenberg av Mo, Gauterud, Gisti, Gjerdrum, Grønvoll av Ask, Hammer, Haukerud, Hellen, Helvete, Heni, Hermanstua av Rud, Hesthagan av Fjælstad, Horka av Åmot, Horkabråtan, Hungerholt, Hval, Hvam av prestegarden, Hønsi, Kjærstad, Kjærstadflaen, Kjærstadsletta, Klokkerhaugen, Kogstad, Kogstadgropa, Kogstadhaugen, Korsmo, Kråkvål, Kulsrud, Kvennstun av Fossum, Kyken av Hønsi, Leireng (Øgarn) ved Gjermoa, Lier av Vang, Ljøregggen, Lykkja av Flatby, Løvstad, Melløm av Gisti, Mo, Munkeli, Myrvoll, Nitteberg, Nygård, Nærlaus, Olstad, Olstadhaugen, Rogstad, Rud, Rustad, Sagholen, Sandum, Sandumsdalen, Sandumshaugen, Skei, Skjærhaugen av Asmyr, Smedhaugen av Sandum, Smedstad, Smedstadhaugen, Smedstadøgarn, Smedstun, Snatet av Fossum, Solberg, Solli, Spenningen av Åmot, Svensrud, Sørli av Kråkvål, Sørum, Sørumsmedstua, Sørøumstangen, Tori, Torshov, Trolsnes, Trulsrud av Sandum, Tuterud, Tveit, Vang, Vestby, Vestenga av Sandum, Villumstua av Fossum, Ødenga av Tori, Åmot, Åmotbekken, Åmotfløtten, Åmotsaga, Åmotbråtan, Årstad, Åssgård av Ask.

HUSMANNSPLASSER (Sub farms)

Alnefetten under Åmot, Akebråtan, Akeiet, Askmyreiet, Bekken under Gisti, Bergshaugen, Bergstua, Blånet under prestegarden, Botolfstua under Rud H., Brådalseiet, Brådalstua, Bråtan under Åmot, Bråteiet, Bråteskauen, Eikebegeiet, Fjælstadeie, Flaen under Kjærstad, Flatbyeiet, Flatbystua,Flatnereiet, Fossumeiet, Fossumhagan, Fossumstua, Gata under Åmot, Gauterudeiet, Gistieiet, Gististua, Gruvbakken, Gjerdrum prestegardseiet, Gullikstua under Rud, Haugen under Nitteberg, Hynne under Ask, Hønsisvingen, Inngjerdinga under Kråkvål, Janstua undr Heni, Kogstadeiet, Kogstadhagen, Låbekken, Olstadstua, Rogstadlykkja, Rudeiet i Heni, Rudsbråten, Rustadeiet, Rudstadstua, Sanderstua, Sandumeiet, Seopp under Fossum, Skeimoen, Smedstua under Ask, Smedfstua under Heni, Svensrudbråten, Svensrudstua, Sørumtangen, Tangehaugen under Sørum, Toreiet, Vangstua, Vestbyhagan, Åmothagan, Årstadhaugen.

Probate Records

1683-1865: Records are found in Øvre Romerike judicial district.

1845-1877: Records are found in Nes judicial district.

1709-1778: Clerical probate records are found in Øvre Romerike deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Kirkeby, Birger:  Gjerdrum Bygdebok - Gardshistorie I, Flisa: utgitt av Gjerdrum Kommune, 1961

-Kirkeby, Birger:  Gjerdrum Bygdebok-  Gardshistorie II, Flisa: utgitt av Gjerdrum Kommune, 1963