Høland (Løken), Akershus, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 20:32, 30 May 2013 by AndersonLH (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Norway > Akershus County > Høland

Church Records

Microfilm at the Family History Library for Høland (Løken) prestegjeld (clerical district).   Contains parish registers for the parishes Høland (Løken), Søndre Høland (Hemnes) and Setskog (Sitskogen) in Høland clerical district.  Parish registers from 1719 until 1933.

Digitized parish registers online at Digitalarkivet [Digital Archives]

Høland:  1719-1886, 1919-1969

Høland/Hemnes:  1880-1933

Høland/Løken:  1880-1951

Høland/Setskog:  1880-1947

Census Records

1664-1666:  Fogdernes og sorenskrivernes manntall 1664-1666.  The 1664-1666 census for Høland prestegjeld (clerical distirct) is available on microfilm at the Family History Library.  This census was taken by the local civil authorities. It lists the names of the farms, farmowners (including widows), sons of farm owners, male farm hands, cottagers and sons of cottagers and the age of each person. The clerical authorities took a census during this same time period. Both censuses should be used as they supplement each other. The clerical census is more complete.

1664-1666Sogneprestenes manntall 1664-1666.  The 1664-1666 census is available on micrifilm at the Family History Library.  This census was taken by the local parish priests. It lists the name of the farms, names of farm owners (including widows), the sons of the farm owners, male farm hands, cottagers and their sons, and the ages of each person. There was another census taken by the civil author- ities at this same time. Both censuses should be searched as they supplement each other. This clerical census is more complete.

 

1701: Manntall 1701 : optatt av fogderi, sorenskrivere og sogne prester ifølge kongebrev av 26 Juli 1701.  The 1701 census is available on microfilm at the Family History Library.  The census of 1701 was taken for military purposes. It lists only the males living in rural districts who were over the age of one year. It includes the farm name, name and age of the owner, names and ages of sons and servants. Also includes the residence of all unmarried males living away from home when the census was taken.  It is also awailable online at the Digital Archives (Digitalarkivet).

 

1801:  Folketelling 1 Feb 1801, Norge.  The 1801 census is available on microfilm at the Family History Library.  The 1801 census (b. 7) for Høland clerical district includes Høland, Søndre Høland, and Setskog parishes. It lists the farm name, person's name, position in the household, age, marital status, and occupation.

 A typewritten edition with indexes is available on microfiche. It is called "Mikrokortutgåva av 1801-teljina".

It is also available online at the Digital Archives (Digitalarkivet).

 

1865:  Folketælling 31 December 1865.  The 1865 census is available on microfilm at the Family History Library.  The 1865 census includes the parishes of Høland, Søndre Høland and Setskog in Høland prestegjeld (clerical district).  This census contains the person's name, residence, status in the family, occupation, sex, marital status, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information. Each book usually contains one clerical district (prestegjeld). In some books there are two clerical districts recorded. The parishes and school districts in each clerical district are listed at the beginning of each book. This census is also available online at the Digital Archives (Digitalarkivet), as well as at the Norwegian Historical Data Center at the University of Tromsø in Norway.

 

1875:  Folketælling for kongeriget Norge den 31te December 1875.  The 1875 census for Høland prestegjeld (clerical district) includes the parishes of Høland, Søndre Høland and Setskog.  This 1875 census contains the persons name, residence, position in the family, occupation, sex, marital status, year of birth, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information.  it is also available online at Digital Archives (Digitalarkivet), as well as at The Norwegian Historical Data Center at the University of Tromsø in Norway.


1885: Census for Høland

 

1900:  Folketælling for Norge, 3 Dec 1900.  The 1900 census for Høland prestegjeld (clerical distirct) includes the parishes of Høland, Søndre Høland and Setskog and is available on microfilm at the Family History Library.  This census contains the persons name, sex, resident or temporary resident, temporarily absent and where person is, position in the family, marital status, occupation, year of birth, place of birth, citizenship, religion, and other miscellaneous information.  It is also available online at Digital Archives (Digitalarkivet) as well at The Historical Data Center at the University of Tromsø in Norway.


1910:  The 1910 census is available online at the Digital Archives as well as at The Norwegian Historical Data Center at the University of Tromsø in Norway.

Court Records

Land Records

Farm Books

The Family History Library has Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog. It has farm histories and genealogical information on their residents in Høland and Setskog, Akershus co., Norway.


Farm Names

Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog vol. 1

MAIN FARMS:  Sub-farms.

STAKABY: Bråten, Digernes (Neset),  Engen, Fallet, Gjershaugen eller Kulterud,  Rørvik, Stakabu, Stolpevika, Vangen.

KOLSTAD;  Bekken, Brudal, Engen eller Kolstadengen,Fossli,  Fossum, Kalveneset, Kolstad,  Kolstad Mellom, Kolstad Nordre, Kolstad skole, Kolstad Søndre, Kolstadøya, Mortøya (Vest og Øst), Sætra eller Kolstadsætra,  Vika.

SKJEGGENES;  Neset, Skjeggenes. Sørli, Vestby, Øya.

FLÅTUKKEN:  Bråten/Spikerhøyden,  Flåtukken, Holmedal (Østre Vestre), Lysaker, Lystad,  Moen-Nymoen, 

Rakkestadsætra, Tromåsen, Vestli.

BOLSTAD:  Bolstad (Vestre of Østre), Fagersand, Moen, Nygård, Spjutvik, Sætra-Kjersundsætra.

GÅSVIKEN:  Delingsby, Fleskeslora, Gåsviken, Gåsviksætra, Hallangstua, Holen,  Krokvassheie, Mortegropa, Svartberg, Åserud.

KALDAKER:  Bjørknes, Bjørknes skole, Buer (nordre og Søndre), Buer øvre, Fagerlien,  Fjell, Furunes, Gullhaug, Heggedal, Heimro,  Holm, Holtet, Kaldaker, Kaldaker Løkka, Løkken,  Kaldaker nordre,  Kaldaker Østre, Oppheim,  Skjønhaug, Solberg,  Stensrud,  Årnes, Åsen, 

KINNESTAD:  Blakkestad, Blakkestad med Berger, Furuli,  Galgeholtet, Hage, Hauger, Holmen, Kinnestad (mellom, skog, nordre, Søndre), Kinnestadsætra, Lia,  Linnerud, Lund søndre,  Malnes, Moseby,  Myrvoll, Neset Kinnestadneset, Nordby, Olberg, Ringstad, Setskog, Skogtun, Vangen,  Velta, Åsnes, 

GRAVHOLT:  Gran, Graverholt, Graverholt skole, Slora, Steinby.

HVERVEN:  Aurbakk, Bråten (Iversbråten), Gulltjernmoen, Haugen, Hverven (nedre, øvre), Langsrud,  Nyborg, Oddevald, Tjernsmo, Urvasslia.

GLØTTA:  Alders Hvile, Basserud, Bergheim, Bestyrerbolingen på Grasmoen, Eikeheilia, Gløttaengen, Gløtta, Gløtta Grasmoen,  Grasmoen (nedre, Vestre), Pynten, Pynten skole, Saga, Skogli, Solvik, Vik, Østby, Åser.

TANGEN:  Eikeheia, Eikeheie (vestre, østre), Eikeheisætra, Krogstad, Søjåker, Tangen, Tangen skole.

FAGERMOEN:  By - Moseby,  Fagermoen, Fagermoen (vestre, østre), Fagermosætre, Fallet, Gullberg, Haukelund under Hverven, Lasserud, Myrås, Nord-Lasserud, Ringvold, Rønningen, Sør-Lasserud.

BUNES:  Bunes (vestre, østre),Bunessætra, Fossen, Halvorsrud, Haugen, Kjelvei.

ÅMOT:  Barkul, Bråten, Bådalen, Eiet, Fallet, Gadderud, Høgdesætra, Køya, Ladeholen, Linholen,  Moen eller Sætermoen, Sagstuen, Settemoen, Sjøberg, Stubberud, Sætra, Veiby, Ødegården,  Åmot, Åmot (Nordre- Vestun), Åmot (Søndre-Sletta poståpneri), Åmot skole. Åmot (Østre), Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog vol. 2


KJELLE: Borstad, Hvitmyerns innmark, Hvitmyrens Nordre, Kjelle, Myrvoll, Nyberget, Nyhus, Solhaug.

EID EIDSVERKET:  Bernhus-Bergenhus, Bernhus-Nordre, Bernhus Søndre, Brustad, Bråten,  Eid Nordre, Eid Søndre, Eidsverket, Fallet, Fallet Nedre (Søndre), Fallet Øvre (Østre),  Hage, Hagelund, Haugen eller Mjølnerhaugen, Holtet (nordre, søndre),  Jordet, Katterud, Lia, Møllerhaugen, Pettersborg, Pålsrud, Sand,  Smedstuen eller Smedhaugen.

HEBEKK, HEBEKK NORDRE:  Enerhaugen, Enerud, Holen, Holen (Inleggen), Holen (Sloren), Holen (Øvre),  Høybråte, Ilebekk Nordre, Ilebekk Vestre, Jonsrud, Jordet,  Kongsenghaugen, Sandvika, Skjønhaug, Studøiet,  Taiet, Øverby.
ILEBEKK MELLOM:  Berger, Hagen, Holen, Ilebekk Mellom, Lier,  Lillehol.

ILEBEKK SØNDRE:  Haugen (Nordehaugen), Haugen (Sørhaugen), Håby, Ilebekk Søndre, Ilemyra, Lang, Myrvang.

ØSKEN:  Fallet Nordre, Fallet Søndre,  Jonsrud, Mansås, Moen, Nordby, Nyheim, Øsken.

DRØVERUD (DRAUERUD):  Drøverud, Drøverud Nordre, Søndre Drøverud sæterskog, Voldhaug.

RINGSTAD:  Engen, Engen (Nordre, Søndre), Keiserud, Koppås, Lysaker, Ringstad, Smedsrud, Stasenga, Sørli, Sætra.

MAURTUEN:  Haugerud, Klava skole, Maurtuen, Maurtuen Høkstad, Maurtuen Søndre,  Nordre Sæterskog, Sæterskogen.

KLAVA:  Ballerud, Granli, Klava, Klava gamle skole, Moen, Vestli.

KINGSRUD:  Friheden, Holmen, Høglund, Kingsrud, Kingsrud Melleby, Kingsrud Nordre, Kingsrud Søndre, Kingsrud Østre, Langbrekke, Melleby - Fagerli, Mellomneset, Nordengen, Verkstuen.

BRANGERUD:  Bakketun Nordre og Søndre, Bergli og Rognaas, Brangerud, Brangerud Jorud, Brangerud Nordre,  Brangerud Nordre Oppstua,  Brangerud Norstua, Brangerud Søstua, Brangerud Ødegården, Daleby, Rogner, Vigeby eller Veiby.

GREPPERUD NORDRE:  Bråten, Engen Ødegården, Eriksrud, Grepperud Nordre, Grepperudjordet, Jordet, Sandbo, Vesterud.

SLORBAK:  Gunhildrud, Slorbak.


Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog vol. 3


GARSVIK:  Garsvik, Garsvik Lille, Garsvik Vestre, Havnås, Myrvoll, Skjønhaug.

GROMSRUD:  Bråten, Gromsenborg, Gromsrud Nordre, Gromsrud Søndre, Gromsrudsætra, Hellerud/Hellebakken, Skolestuen, Smedstuen, Sørli.

KNOLL:  Granerud, Haugen, Hellebakken, Knoll,  Knoll Nedre, Knoll Øvre, Leirdalen, Lillehaugen/Veslehaugen, Myrvoll, Nordli, Sandaker, Sandbakken, Åserud.

KOMNES VESTRE:  Komnes Vestre, Vestby Nordre, Vestby Søndre.

KOMNES ØSTRE:  Bråten/Skorsteinsbråten, Komnes Østre, Ransberg, Skovholt Skolestua.

HORNÅS:  Evensrud, Gullberg, Halvorsrud, Hornås, Hornås Nordre, Hornås Søndre, Hornås Østre, Hornåseng,  Maltjernmoen Moen, Melby, Årnes.

RUUD ØVRE:  Bergerud, Eriksrud, Hagen, Kvernhaugen, Ruud, Ruud Nedre, Ruud Nordre, Ruud Søndre, Ruud Østre, Sannerud.

SKAMO:  Bråten, Hauger, Haugerud (Fløtningstykket), Skamo Mellom, Skamo Nedre, Skamo Nordre, Skamo Søndre, Skamo Vestre, Skamo Øvre.

BURHOL:  Burhol, Burholhagen/Hegen/Hage, Dalhaug, Engen, Engen Søndre Sydenga, Frilund, Hagen, Hones, Jensrud, Langset, Lund, Taiet.  

SKREPSTAD VESTRE:  Bråten, Dalby, Furulund, Jensrud, Holtet, Jegerstuen/Kristiansborg, Skrepstad Vestre, Skrepstad Vestre Kalinborg/Kalundbråten, Sletner.

SKREPSTAD NORDRE:  Alfheim, Bekkhytta,  Bergan, Bjørkelangen, Bøglarhult, Eng, Granby, Hovland, Linderud, Nordby, Nordre Linderud, Norum, Ringvold, Skolestuen, Skrepstad Handelsfgorening, Skrepstad Nordre Mellomgården,  Skrepstad Nordre Nordgården, Skrepstad Nordre Nordstuen, Søby, Ødegård, Østegarden.

SKREPSTAD ØSTRE:  Burholsætra, Kalinborg, Skrepstad Østre Henrikstua, Skrepstad Østre Oppstuen, Skrepstad Østre Søgarden, Skrepstad Østre Søstuen.

BLIKSRUD:  Bakken, Bliksrud, Bliksrud Nestun, Bliksrud Oppstun, Bliksrud Østun, Damslora, Delingsby, Furulund, Holen, Kjelsrud, Moseby, Skansen, Skovly, Østli.Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog vol. 4


BRÅTHE:  Bergerud, Bråthe Nordre,  Bråthe Søndre, Bråthe Østre, Bråthe Øvre, Fossen, Holmen, Hytta, Kastellet, Løkka, Nylenna, Vormsund, Østmo.

KINDERSLUND:  Engen, Haubach, Haugen, Havnås, Henningsbekk, Huset,  Kinderslund, Kinderslundskog, Skovregn, Sørli.

BERGSJØ MED SLORAFOSS:  Bergsjø Nordre, Bergsjø Søndre,  Bergsjøskog, Bilet, Fagerås, Haltorp,  Jødal, Myrvoll Vestre, Myrvoll Østre, Nygård, Slorafoss, Tangen, Taraldsrud, Ødegården Nordre, Ødegården Søndre.

YDERSNES:  

SØRSLORA:  Strømnes.

VENNEMO:  Bråten, Fjell, Krogstad, Langsrud, Ringstad, Sandbakken, Skogsberg, Steinhaugen, Vennemo Nordre, Vennemo Vestre,  Vennemo Østre.

EVENBY NORDRE:  Evenby Nordre, Haraldstad, Haugen Nordre, Haugen Søndre, Mansås, Samelrud, Sandby, Sloreby, Åsheim.

EVENBY SØNDRE:   Bekken, Bjerke, Bålerud, Evenby Søndre, Fjellbo, Haugerud, Myrås, Sørli, Åsnes.

LUND:  Amsterdam, Fossum, Hamborg, Kverner, Lerdalen, Lund skole, Lund Vestre, Lund Østre, Lundsverket, Moserud Nordre, Moserud Søndre, Skogheim, Strømsberg, Vaaler skole.

PAVESTAD:  Keiserud Nordre, Keiserud Søndre, Langseth, Måstad, Pavestad Nordre, Pavestad Søndre, Pavestad Søndre,  Viken, Østli, Åbogen Nordre, Åbogen Søndre.

SKULERUD:  Bjerkholt, Brattås,  Damsaga Saga, Furuset, Haugen, Linderud, Løvli,  Moen, Sandem, Skullerud Nordre, Skullerud Vestre, Skullerud Søndre, Tangen, Åser.

STUDSRUD:  Barhaug, Bjørnstad, Grønvik Nordre, Grønvik Søndre, Hagen, Solbakken, Studsrud Vestre, Studsrud Søndre, Studsrud Søstua, Studsrud Østre, Vetengen Nordre, Vestengen Søndre.

SKAREBØL:  Bråten Nordre, Bråten Søndre, Falkenås Nordre, Falkenås Søndre,  Haga, Hauger, Koldberg,  Kolberg/Jensehaugen, Norderhaug, Nygård, Skarabøl, Skarabøl Søndre, Snurua, Veiby. Veslebråten. 

SOPRIM:  Amerika, Bjurbekk, Fossen, Gunnarsvika Nordre, Gunnarsvika Søndre, Haukøya,  Knutsdal, Lervik, Narvestad Nordre, Narvestad Søndre, Sand, Saga, Sagbråten Vestre, Sagbråten Østre, Soprim Nordre, Soprim Søndre, Sundby Vestre, Sundby Østre, Tangen Nordre, Tangen Vestre, Tangen Søndre, Vadalen, 

BØEN:  Bakker, Bøen, Fossheim/Saga, Hannover, Holtet, Langnes, Lillo, Nordby, Skårseth.

HOLMBRO:  Fossen, Moen.

BASNES:  

HALSNES:  Halsnes Nedre, Halsnes Øvre, Lamberg, Snarholt skole.

SNARHOLT:  

MOSEBY: Moen.


Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog vol. 5


KOPPERUD:  Høyendal, Kopperud, Kopperud Vestre, Kopperud Østre, Kopperudtangen, Nordli (Tuten).  

KROK NEDRE:  Krok Nedre, Nordby, Paradis, Rokka, Sandskrok, Sørby.

KROK ØVRE:  Fjellengen, Fjellengen (Halsteinshytta), Krok Søndre, Krok Øvre, Larsbråten, Smedby, Sørli, Vestby.

SYLJUÅS:  Bergerud, Engemyra, Engebråten, Syljuås, Ødegård. 

STENERSBY:  Basmoen, Furulund, Moen, Skolestuen, Stenersby, Svenneby, Sørli, Åser.

YDERSBOND:  Enger, Haugen, Mosen, Nordli, Vestli, Ydersbond, Ydersbond Nordre, Ydersbond Søndre.

BUNES SØNDRE:  Bunes Søndre, Bunesskogen, Haga,  Iversby, Kilegård, Lilleheim, Myra, Myrvang, Nygård, Nygård Nordre, Nygård Søndre, Skjønhaug, Tuverud Nordre, Tuverud Vestre, Tuverud Østre.

BUNES NORDRE:  Bunes Nordre, Gottenberg, Klemetsby, Kvernbak, Korperud, Kulterud, Lunde, Norderhaug.

STOMPERUD:  Begyndelsen, Behim, Løken, Løvbråten Nordre, Løvbråten Oppstua, Løvbråten Søndre, Løvholen, Osen, Stomperud, Stomperud Nedre, Stomperud Nordre, Stomperud Søndre, Stomperudhagen, Taraldstykket, Østby.

SALSTROKKEN:  Berg Nordre, Berg Søndre, Bjørneby, Bråten, Dammyr, Frydenberg (Sandvikskiftet), Høylund Nordre, Høylund Søndre,  Jensegg, Løvås, Nyengen, Nygren, Salstrokken, Sandvik, Smørklev, Tindalen.

KRAGTORP NEDRE:  Bergenhus, Elverum, Haugen, Kragtorp Nedre, Rustad, Taie, Åseby.

DRAGTORP ØVRE:  Brubak, Delingsby, Elverum, Elvestad, Enger, Kleven, Kragtorp Øvre, Langstad, Leina, Skolestuen, Slorbak.

RUUD:  Gresslien, Nymoen, Persmoen, Rudsberget, Ruud, Sannerud, Vestviken. 

BJERKENES SØNDRE:  Bjerkenes Søndre, Bjerkenes Østre, Engen, Vetlerud Nordre, Vetlerud Søndre.

BJERKENES NORDRE:  Bjerkenes Nordre, Ødegården.

DALTORP:  Daltorp, Helgerud, Revjaholen.

STRAND ØSTRE:  Halvorsrud, Halvorsrud Nordre, Lier, Strand Østre.

HOLM:  Brudal, Fusker, Holm Mellom, Holm Nordre, Holm Søndre, Skjønneberg Nedre, Skjønneberg Øvre.

KOLLERUD:  Kollerud Mellom, Kollerud Nedre, Kollerud Søndre, Kollerud Øvre, Trinberg, Vestli.

TORP:  Elvestad, Fiskefadet, Grina, Haga, Kirkerud, Tangen, Torp, Torper.Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog vol. 6


NES ØSTRE:  Arstun Østre Nes, Attunderbråten, Fauli (Fugli), Gullberg, Lillebekk, Lillo, Lybekk, Nordgarden Østre Nes, Nordstua Sønes, Nordstun Østre Nes, Søgarden Østre Nes, Søstua Sønes, Søstun Østre Nes, Veststun Østre Nes, Østre Nes, 

VESTRE NES:  Haugen, Nordigarden Vestre Nes, Skjønnhaug, Slottet, Søgarden Vestre Nes.  

BERGER:  Berger halve Oppstua, Bråtan, Dreier, Nordsteinhaugen, Oppstua Berger, Ringhaug, Smedby, Steinhaugen, Søstua Berger, Vestre Berger halve Oppstua, Øststua.

BRAUTMET:  Brauter, Brautmetskau, Hagen, Holen, Nordstua Brautmet, Skolestua, Søstua Brautmet, Skolestua, Østnor.

HJELLEBØL:  Bjørneby, Hjellebøl, Hjellebølhagan, Nestua Rosenlund, Nordby, Oppstua Rosenlund, Rosenlund Lund, Skauen.

BORGERSRUD (BØRGERSRUD):  Borgersrud, By, Dalen, Faulesangen Sangen, Grønnvoll, Måsaby, Nordstua Borgersrud, Nylenda, Oppstua Borgersrud, Solvang Faulenebb, Sjøberg, Søstua Borgerud, Vesterås, Veststua Borgersrud, Ødegården, Østli.

LØREN:  Borgen, Bråtan, Holtet, Høgda, Kopperud, Linderud, Lykkja, Løren,  Løvestad, Neset, Nordstua Kopperud, Nordstua Løren, Salerud, Skredderhaugen, Slettner, Smedsrud,  Søstua Løren, Vesle Kopperud, Vestestua Kopperud, Vestre Løren, Øststua Kopperud. 

Probate Records

1680-1853: Records are found in Nedre Romerike judicial district.


1719-1807: Clerical probate records are found in Nedre Romerike deanery.


References

-Løwe, Gunn Cathrine Varder og Ottesen, Odd:  Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Oslo:  Aurskog og Høland kommune, 1999.  Vol. I

-Løwe, Gunn Cathrine Varder og Ottesen, Odd:  Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Oslo:  Aurskog-Høland kommune, 2001.  Vol. II

Wennemo, Arnfinn, Løwe, Gunn Cathrine Varder og Ottesen, Odd:  Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Oslo:  Aurskog-Høland kommune, 2003.  Vol. III

-Wennemo, Arnfinn  og Ottesen, Odd:  Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Oslo:  Aurskog-Høland kommune, 2005.  Vol. IV

-Wnnemo, Arnfinn og Ottesen Odd:  Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Oslo:  Aurskog-Høland kommune, 2007. Vol. V

-Myrheim, Frode og Ottesen Odd:  Gards- og slektshistorie for Høland og Setskog, Oslo:  Aurskog-Høland kommune, 2010.  Vol. VI