Difference between revisions of "Hakadal, Akershus, Norway Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 33: Line 33:
 
Ask,&nbsp; Bekkedal av Elnes, Berg, Berger av Strøm, Bergelund av Tøyen, Bergsenga av Berg, Bergsten av Tøyen, Birkely av Kirkerud, Bjerketun i Hakadal, Bjertnes, Bjertnesbråtan, Bjørkelund, Bjørnholt, Bliksrud, Bliksrudhagan, Brandenborg, Bratteng av Kirkeby,&nbsp; Bratteng av Kirkeby, Breidablikk av Myrer, Bråtanenga av Elnes, Bråtan av Døli, Bråtan av Elnes, Bråtan av Nøkleby, Bråtan av Åneby, Burås, Deli, Dølibråtan, Dølihagan, Elnes, Elnesbråtan, Elstad av Nøkleby, Enga av Kirkeby, Enga av Nøkleby, Fagerholt av Myret, Fagerhøy av Kirkerud, Finstad av Kirkeby, Fjellstad i Kolonien, Flaen av Nøkleby, Fosseberget, Fossen av døli, Fredbo, Fredheim, Glemborg av Tøyen, Glittre, Granli av Berg, Granset av Nøkleby, Grønvoll av Tøyen, Gunhildstua av Myrer, Hagan av Åneby, Hakkadals verk see Hytten, Haug, Haugen av Kirkeby, Haugerud av Ånesby, Haugli av Hagan, Hellerud, Holm, Hytten (Hakadals verk), Håkonstad av Elnes, Jordbærbakken av Elnes, Kapell, Kapelsrud, Kirkeby, Kirkebyenga, Kirkebyhaugen, Kirkerud, Kjul, Kongskog, Kvernstua av Åneby, Liberg av Kirkeby, Lyngås av Mork, Løestad, Løstad, Løstadhagan, Løstadslora, Mango av Kongskog, Magobråtan, Mork, Myr, Myre, Myrer, Myrerenga, Myrhaug, Myrvoll av Bliksrud, Møchlebye, Mørk see Mork, Nes, Nordby (Nøklebyenga), Nordenga, Nøkleby, Nøklebyenga, Nøklebyflaen, Ormsnes, Petterstua av Kirkeby, Rulse av Åneby, Rus, Rustad, Ruste (See også Myrhaug), Sagbakken av Kirkeby, Skogli, Skogli av Kirkeby, Solberg av Tøyen, Solheim av Løvstad, Solvang av Tøyen, Spenningsby, Stenberg av Bliksrud, Stensrud av Tøyen, Strøm, Teigen av Kirkeby, Tøyen, Ulfsrud, Vestbekk av Bliksrud, Vinsrud av Berg, Øfiske av Døli, Østli av Åneby, Åneby, Ånebybråtan, Ånneby see Åneby, Årnes av Nøkleby.<br>  
 
Ask,&nbsp; Bekkedal av Elnes, Berg, Berger av Strøm, Bergelund av Tøyen, Bergsenga av Berg, Bergsten av Tøyen, Birkely av Kirkerud, Bjerketun i Hakadal, Bjertnes, Bjertnesbråtan, Bjørkelund, Bjørnholt, Bliksrud, Bliksrudhagan, Brandenborg, Bratteng av Kirkeby,&nbsp; Bratteng av Kirkeby, Breidablikk av Myrer, Bråtanenga av Elnes, Bråtan av Døli, Bråtan av Elnes, Bråtan av Nøkleby, Bråtan av Åneby, Burås, Deli, Dølibråtan, Dølihagan, Elnes, Elnesbråtan, Elstad av Nøkleby, Enga av Kirkeby, Enga av Nøkleby, Fagerholt av Myret, Fagerhøy av Kirkerud, Finstad av Kirkeby, Fjellstad i Kolonien, Flaen av Nøkleby, Fosseberget, Fossen av døli, Fredbo, Fredheim, Glemborg av Tøyen, Glittre, Granli av Berg, Granset av Nøkleby, Grønvoll av Tøyen, Gunhildstua av Myrer, Hagan av Åneby, Hakkadals verk see Hytten, Haug, Haugen av Kirkeby, Haugerud av Ånesby, Haugli av Hagan, Hellerud, Holm, Hytten (Hakadals verk), Håkonstad av Elnes, Jordbærbakken av Elnes, Kapell, Kapelsrud, Kirkeby, Kirkebyenga, Kirkebyhaugen, Kirkerud, Kjul, Kongskog, Kvernstua av Åneby, Liberg av Kirkeby, Lyngås av Mork, Løestad, Løstad, Løstadhagan, Løstadslora, Mango av Kongskog, Magobråtan, Mork, Myr, Myre, Myrer, Myrerenga, Myrhaug, Myrvoll av Bliksrud, Møchlebye, Mørk see Mork, Nes, Nordby (Nøklebyenga), Nordenga, Nøkleby, Nøklebyenga, Nøklebyflaen, Ormsnes, Petterstua av Kirkeby, Rulse av Åneby, Rus, Rustad, Ruste (See også Myrhaug), Sagbakken av Kirkeby, Skogli, Skogli av Kirkeby, Solberg av Tøyen, Solheim av Løvstad, Solvang av Tøyen, Spenningsby, Stenberg av Bliksrud, Stensrud av Tøyen, Strøm, Teigen av Kirkeby, Tøyen, Ulfsrud, Vestbekk av Bliksrud, Vinsrud av Berg, Øfiske av Døli, Østli av Åneby, Åneby, Ånebybråtan, Ånneby see Åneby, Årnes av Nøkleby.<br>  
  
 +
<br>
  
 +
Husmannsplasser in Hakadal
  
Husmannsplasser in Hakadal
+
Bakken,&nbsp; Bakken under Spenningsby, Bakkås under Kirkeby, Berger under Strøm, Berget under Tøyen,&nbsp; Bergseiet, Bergsenga, Bergssaga, ergstua, Bikkjehølet under Strøm, Bjørnholteiet, Bjørnholtlia, Bliksrudbakken, Bliksrudbråtan, Blitsrudhagan, Blåsås under Verket (Holm), Bomstua under Mo, Botn under Kapelsrud, Bottelstua, Botten under Kapelsrud, Brannsrud, Brua under haug, Brustua, Bråtan, Bråtan under Bliksrud, Bråten under Døli, Brtan under Elnes, Bråtan under Kirkeby, Bråtan under Løstad, Bråtan under Nøkleby, Bråtan under Åneby, Burås under Mo, Buråseiet, Buråssaga, Bårdstua under Nes, Daniels under Åneby, Dumpa under Kirkeby, Dølibråtan, Dølieiet, Dølihagan, Døliskauen, Ekra under Verket 9Holm), elnesbråtan, elneseiet, Elnesenga, Elvika under elnes, Enga under haug, Enga under Kirkeby, Enga under Mork, Enga under Nøkleby, Engerhaugen under Bliksrud, Fisut under Nøkleby, Flaen under Nøkleby, fosseberget, Fossehagan, fossehaugen, Fossekloppa, Fosseskauen, Fossestua, fossenunder Døli, Fredrikstadunder Døli, Godlia under Strøm, Grana under Kirkeby, Granastua under Kirkeby, Grindbråtan under Bliksrud, Grindstua under Verket, Grua under Nes, Grønvoldløkken, Grønvoll under Tøyen, Gudbrandsstua under Kirkeby, gunhildstua under Kirkeby, Gunhildstua under Myrer, hagan under Bliksrud, hagan under døli, Hagan under Hellerud, hagan under Løstad, Hagan under Nes, Hagan under Nøkleby, Hagelund under Kirkerud, Hakkim under Ås, Haugen under Haug, haugen under Kirkeby, Haugseiet, Hellerudbråtan, Hellerudeiet, Hellerudenga, Hellerudhagan, Helleruhaugen, Holmseiet, Hynne under Åneby, Hytteneiet, Høgda under Kirkeby, Hølet under Åneby, Håkenstad under Strøm, Inngjerdinga under Kirkeby, Iverstua under Kirkeby, Jakobstua under Kirkeby<br>
 
 
Bakken,&nbsp; Bakken under Spenningsby, Bakkås under Kirkeby, Berger under Strøm, Berget under Tøyen,&nbsp; Bergseiet, Bergsenga, Bergssaga, ergstua, Bikkjehølet under Strøm, Bjørnholteiet, Bjørnholtlia, Bliksrudbakken, Bliksrudbråtan, Blitsrudhagan, Blåsås under Verket (Holm), Bomstua under Mo, Botn under Kapelsrud, Bottelstua, Botten under Kapelsrud, Brannsrud, Brua under haug, Brustua, Bråtan, Bråtan under Bliksrud, Bråten under Døli, Brtan under Elnes, Bråtan under Kirkeby, Bråtan under Løstad, Bråtan under Nøkleby, Bråtan under Åneby, Burås under Mo, Buråseiet, Buråssaga, Bårdstua under Nes, Daniels under Åneby, Dumpa under Kirkeby, Dølibråtan, Dølieiet, Dølihagan, Døliskauen, Ekra under Verket 9Holm), elnesbråtan, elneseiet, Elnesenga, Elvika under elnes, Enga under haug, Enga under Kirkeby, Enga under Mork, Enga under Nøkleby,
 
  
 
=== Probate Records  ===
 
=== Probate Records  ===

Revision as of 21:13, 6 May 2013

Norway > Akershus County > Hakadal

Church Records

See Skedsmo See Nittedal

Census Records

For 1664-1666 see Skedsmo

For 1801, 1865, 1875 1900 and later see Nittedal

Court Records

Land Records

Farm Books

The Family History Library has Bygdebok for Nittedal og Hakadal. It is a genealogy of the people and their farms and a history of Nittedal and Hakadal in Akershus county. Volume 1 is for Nittedal and volume 2 is for Hakadal.

Farm books on the Internet

Bygdebok for Nittedal og Hakadal. There are links to the various farms in the left-hand column.

 Farm Names

39 Aanneby, 46 Aarnes, 53 Aas, 62 Berg, 38 Berger, 54 Bjørnholt, 40 Bliksrud, 47 Braateengen, 41 Braaten, 43 Buraas, 41 Døli, 47 Elnes, 47 Elviken, 46 Flaen, 50 Haug, 55 Hellerud, 45 Holm, 44 Hytten, 49 Kapelsrud, 59 Kirkeby vestre, 57 Kirkerud, 48 Kongsvangskog, 42 Løstad, 52 Mork, 60 Myrer, 61 Myrhaug, 51 Nes, 46 Nøkleby, 39 Rulse, 63 Spenningsby, 56 Stensrud, 38 Strøm, 56 Tøien, 41 Ørfiske.


Farm names in Nittedal and Hakadal farm book vol. II

Ask,  Bekkedal av Elnes, Berg, Berger av Strøm, Bergelund av Tøyen, Bergsenga av Berg, Bergsten av Tøyen, Birkely av Kirkerud, Bjerketun i Hakadal, Bjertnes, Bjertnesbråtan, Bjørkelund, Bjørnholt, Bliksrud, Bliksrudhagan, Brandenborg, Bratteng av Kirkeby,  Bratteng av Kirkeby, Breidablikk av Myrer, Bråtanenga av Elnes, Bråtan av Døli, Bråtan av Elnes, Bråtan av Nøkleby, Bråtan av Åneby, Burås, Deli, Dølibråtan, Dølihagan, Elnes, Elnesbråtan, Elstad av Nøkleby, Enga av Kirkeby, Enga av Nøkleby, Fagerholt av Myret, Fagerhøy av Kirkerud, Finstad av Kirkeby, Fjellstad i Kolonien, Flaen av Nøkleby, Fosseberget, Fossen av døli, Fredbo, Fredheim, Glemborg av Tøyen, Glittre, Granli av Berg, Granset av Nøkleby, Grønvoll av Tøyen, Gunhildstua av Myrer, Hagan av Åneby, Hakkadals verk see Hytten, Haug, Haugen av Kirkeby, Haugerud av Ånesby, Haugli av Hagan, Hellerud, Holm, Hytten (Hakadals verk), Håkonstad av Elnes, Jordbærbakken av Elnes, Kapell, Kapelsrud, Kirkeby, Kirkebyenga, Kirkebyhaugen, Kirkerud, Kjul, Kongskog, Kvernstua av Åneby, Liberg av Kirkeby, Lyngås av Mork, Løestad, Løstad, Løstadhagan, Løstadslora, Mango av Kongskog, Magobråtan, Mork, Myr, Myre, Myrer, Myrerenga, Myrhaug, Myrvoll av Bliksrud, Møchlebye, Mørk see Mork, Nes, Nordby (Nøklebyenga), Nordenga, Nøkleby, Nøklebyenga, Nøklebyflaen, Ormsnes, Petterstua av Kirkeby, Rulse av Åneby, Rus, Rustad, Ruste (See også Myrhaug), Sagbakken av Kirkeby, Skogli, Skogli av Kirkeby, Solberg av Tøyen, Solheim av Løvstad, Solvang av Tøyen, Spenningsby, Stenberg av Bliksrud, Stensrud av Tøyen, Strøm, Teigen av Kirkeby, Tøyen, Ulfsrud, Vestbekk av Bliksrud, Vinsrud av Berg, Øfiske av Døli, Østli av Åneby, Åneby, Ånebybråtan, Ånneby see Åneby, Årnes av Nøkleby.


Husmannsplasser in Hakadal

Bakken,  Bakken under Spenningsby, Bakkås under Kirkeby, Berger under Strøm, Berget under Tøyen,  Bergseiet, Bergsenga, Bergssaga, ergstua, Bikkjehølet under Strøm, Bjørnholteiet, Bjørnholtlia, Bliksrudbakken, Bliksrudbråtan, Blitsrudhagan, Blåsås under Verket (Holm), Bomstua under Mo, Botn under Kapelsrud, Bottelstua, Botten under Kapelsrud, Brannsrud, Brua under haug, Brustua, Bråtan, Bråtan under Bliksrud, Bråten under Døli, Brtan under Elnes, Bråtan under Kirkeby, Bråtan under Løstad, Bråtan under Nøkleby, Bråtan under Åneby, Burås under Mo, Buråseiet, Buråssaga, Bårdstua under Nes, Daniels under Åneby, Dumpa under Kirkeby, Dølibråtan, Dølieiet, Dølihagan, Døliskauen, Ekra under Verket 9Holm), elnesbråtan, elneseiet, Elnesenga, Elvika under elnes, Enga under haug, Enga under Kirkeby, Enga under Mork, Enga under Nøkleby, Engerhaugen under Bliksrud, Fisut under Nøkleby, Flaen under Nøkleby, fosseberget, Fossehagan, fossehaugen, Fossekloppa, Fosseskauen, Fossestua, fossenunder Døli, Fredrikstadunder Døli, Godlia under Strøm, Grana under Kirkeby, Granastua under Kirkeby, Grindbråtan under Bliksrud, Grindstua under Verket, Grua under Nes, Grønvoldløkken, Grønvoll under Tøyen, Gudbrandsstua under Kirkeby, gunhildstua under Kirkeby, Gunhildstua under Myrer, hagan under Bliksrud, hagan under døli, Hagan under Hellerud, hagan under Løstad, Hagan under Nes, Hagan under Nøkleby, Hagelund under Kirkerud, Hakkim under Ås, Haugen under Haug, haugen under Kirkeby, Haugseiet, Hellerudbråtan, Hellerudeiet, Hellerudenga, Hellerudhagan, Helleruhaugen, Holmseiet, Hynne under Åneby, Hytteneiet, Høgda under Kirkeby, Hølet under Åneby, Håkenstad under Strøm, Inngjerdinga under Kirkeby, Iverstua under Kirkeby, Jakobstua under Kirkeby

Probate Records

1680-1853: Records are found in Nedre Romerike judicial district.

1709-1778: Clerical probate records are found in Øvre Romerike deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Kirkeby, Birger:  Bygdebok for Nittedal og Hakadal - gardshistorie vol. II Hakadal, Flisa: Utgit av Nittedal Kommune, 1968.