Hakadal, Akershus, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 22:15, 6 May 2013 by AndersonLH (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Norway > Akershus County > Hakadal

Church Records

See Skedsmo See Nittedal

Census Records

For 1664-1666 see Skedsmo

For 1801, 1865, 1875 1900 and later see Nittedal

Court Records

Land Records

Farm Books

The Family History Library has Bygdebok for Nittedal og Hakadal. It is a genealogy of the people and their farms and a history of Nittedal and Hakadal in Akershus county. Volume 1 is for Nittedal and volume 2 is for Hakadal.

Farm books on the Internet

Bygdebok for Nittedal og Hakadal. There are links to the various farms in the left-hand column.

 Farm Names

39 Aanneby, 46 Aarnes, 53 Aas, 62 Berg, 38 Berger, 54 Bjørnholt, 40 Bliksrud, 47 Braateengen, 41 Braaten, 43 Buraas, 41 Døli, 47 Elnes, 47 Elviken, 46 Flaen, 50 Haug, 55 Hellerud, 45 Holm, 44 Hytten, 49 Kapelsrud, 59 Kirkeby vestre, 57 Kirkerud, 48 Kongsvangskog, 42 Løstad, 52 Mork, 60 Myrer, 61 Myrhaug, 51 Nes, 46 Nøkleby, 39 Rulse, 63 Spenningsby, 56 Stensrud, 38 Strøm, 56 Tøien, 41 Ørfiske.


Farm names in Nittedal and Hakadal farm book vol. II

Ask,  Bekkedal av Elnes, Berg, Berger av Strøm, Bergelund av Tøyen, Bergsenga av Berg, Bergsten av Tøyen, Birkely av Kirkerud, Bjerketun i Hakadal, Bjertnes, Bjertnesbråtan, Bjørkelund, Bjørnholt, Bliksrud, Bliksrudhagan, Brandenborg, Bratteng av Kirkeby,  Bratteng av Kirkeby, Breidablikk av Myrer, Bråtanenga av Elnes, Bråtan av Døli, Bråtan av Elnes, Bråtan av Nøkleby, Bråtan av Åneby, Burås, Deli, Dølibråtan, Dølihagan, Elnes, Elnesbråtan, Elstad av Nøkleby, Enga av Kirkeby, Enga av Nøkleby, Fagerholt av Myret, Fagerhøy av Kirkerud, Finstad av Kirkeby, Fjellstad i Kolonien, Flaen av Nøkleby, Fosseberget, Fossen av døli, Fredbo, Fredheim, Glemborg av Tøyen, Glittre, Granli av Berg, Granset av Nøkleby, Grønvoll av Tøyen, Gunhildstua av Myrer, Hagan av Åneby, Hakkadals verk see Hytten, Haug, Haugen av Kirkeby, Haugerud av Ånesby, Haugli av Hagan, Hellerud, Holm, Hytten (Hakadals verk), Håkonstad av Elnes, Jordbærbakken av Elnes, Kapell, Kapelsrud, Kirkeby, Kirkebyenga, Kirkebyhaugen, Kirkerud, Kjul, Kongskog, Kvernstua av Åneby, Liberg av Kirkeby, Lyngås av Mork, Løestad, Løstad, Løstadhagan, Løstadslora, Mango av Kongskog, Magobråtan, Mork, Myr, Myre, Myrer, Myrerenga, Myrhaug, Myrvoll av Bliksrud, Møchlebye, Mørk see Mork, Nes, Nordby (Nøklebyenga), Nordenga, Nøkleby, Nøklebyenga, Nøklebyflaen, Ormsnes, Petterstua av Kirkeby, Rulse av Åneby, Rus, Rustad, Ruste (See også Myrhaug), Sagbakken av Kirkeby, Skogli, Skogli av Kirkeby, Solberg av Tøyen, Solheim av Løvstad, Solvang av Tøyen, Spenningsby, Stenberg av Bliksrud, Stensrud av Tøyen, Strøm, Teigen av Kirkeby, Tøyen, Ulfsrud, Vestbekk av Bliksrud, Vinsrud av Berg, Øfiske av Døli, Østli av Åneby, Åneby, Ånebybråtan, Ånneby see Åneby, Årnes av Nøkleby.


Husmannsplasser in Hakadal

Bakken,  Bakken under Spenningsby, Bakkås under Burås, Bakken under Kirkeby, Berger under Strøm, Berget under Tøyen,  Bergseiet, Bergsenga, Bergssaga, Bergstua, Bikkjehølet under Strøm, Bjørnholteiet, Bjørnholtlia, Bliksrudbakken, Bliksrudbråtan, Blitsrudhagan, Blåsås under Verket (Holm), Bomstua under Mo, Botn under Kapelsrud, Bottelstua, Botten under Kapelsrud, Brannsrud, Brua under Haug, Brustua, Bråtan, Bråtan under Bliksrud, Bråten under Døli, Bråtan under Elnes, Bråtan under Kirkeby, Bråtan under Løstad, Bråtan under Nøkleby, Bråtan under Åneby, Burås under Mo, Buråseiet, Buråssaga, Bårdstua under Nes, Daniels under Åneby, Dumpa under Kirkeby, Dølibråtan, Dølieiet, Dølihagan, Døliskauen, Ekra under Verket (Holm), Elnesbråtan, Elneseiet, Elnesenga, Elvika under Elnes, Enga under Haug, Enga under Kirkeby, Enga under Mork, Enga under Nøkleby, Engerhaugen under Bliksrud, Fisut under Nøkleby, Flaen under Nøkleby, Fosseberget, Fossehagan, Fossehaugen, Fossekloppa, Fosseskauen, Fossestua, Fossenunder Døli, Fredrikstad under Døli, Godlia under Strøm, Grana under Kirkeby, Granastua under Kirkeby, Grindbråtan under Bliksrud, Grindstua under Verket, Grua under Nes, Grønvoldløkken, Grønvoll under Tøyen, Gudbrandsstua under Kirkeby, Gunhildstua under Kirkeby, Gunhildstua under Myrer, Hagan under Bliksrud, Hagan under Døli, Hagan under Hellerud, Hagan under Løstad, Hagan under Nes, Hagan under Nøkleby, Hagelund under Kirkerud, Hakkim under Ås, Haugen under Haug, Haugen under Kirkeby, Haugseiet,, Hellerudbråtan, Hellerudeiet, Hellerudenga, Hellerudhagan, Helleruhaugen, Holmseiet, Hynne under Åneby, Hytteneiet, Høgda under Kirkeby, Hølet under Åneby, Håkenstad under Strøm, Inngjerdinga under Kirkeby, Iverstua under Kirkeby, Jakobstua under Kirkeby, Jenseplassen under Kongskog, Jensrud under Kongskog, Jomfrua, Jonsrud under Kapelsrud, Jordbærbakken under Elnes, Jørslia under Myrhaug, Kabbin under Mork, Kapeksrudeiet, Kapelsrudmoen, Kahølet under Strøm, Kirkebybråtan, Kirkebyeiet, Kirkebyenga, Kirkebystua, Kirkebyvangen, Kirkerudeiet, Kirkerudstua, Kjensli under Kirkeby, Klinkenberg under Tøyen, Klokkerstua under Kirkeby, Kloppa under Døli, Kvernstua under Åneby, Kårestua under Bjørnholt, Larsstua under Kirkeby, Lysaker under Holm, Løstadeiet, Løstadhagan, Løstadjordet, Mango, Magobråtan under Spenningsby, Malibråtan under Spenningsby, Malistua under Spenningsby,  Massenga under Mork, Massestua under Mork, Masvollen under Hytten, Melås under Burås, Middagsbråtan under Mork, Milsteinen under Kirkeby, Moen under Kapelsrud, Monseløkka under Haug, Morkeiet, Morkenga, Morkjordet, Myra under Kapelsrud, Myrereiet, Myrerenga, Myrhaugeiet, Myrhaughagan, Møllerplassen under Nes, Møllerstua under Nes, Måsan under Mork, Nesbakken Nesberget, Neseiet, Neshagan, Nesstua, Nordbråtan under Kirkeby, Nordenga under Kirkerud, Nordenga under Mork, Nordli under Strøm, Nordvannsbråtan, Nytthus under Spenningsby, Nøklebybråtan, Nøklebyeiet, Nøklebyenga, Nøysomhet, Orerud under Kirkeby, Passopp under Kapelsrud, Perstua under Spenningsby, Petterstua under Elnes, Petterstua under Kirkeby, Revehølet under Strøm, Rulse under Åneby, Rustua,  Saga under Berg, Sagbakken under Verket, Sagstua under Burås, Sagstua under Nes, Sameia under Mork, Sand under Elnes, Sandbekken under Elnes, Sandmoen under Åneby, Sarsrud under Burås, Sengern under Spenningsby, Skakstad under Døli, Skansen under Holm, Skarpsno under Mork, Skomakerstua under Mork, Skomakerstua under Myrhaug, Skredderbakken under Haug, Slåttenhus under Kapelsrud, Smedbakken under Holm, Smedstua under Hytten, Smedstua under Åneby, Smettopp under Strøm, Smitthogget under Strøm, Solli under Kirkeby, Solstad under Nøkleby, Spenningsbybakken, Spenningsbyeiet, Spenningsbystua, Steffenstua under Elnes, Stensrud under Myrhaug, Stensrud under Tøyen, Strømsbråtan, Strømseiet,  Strømsetra, Strømstua, Støverud under Holm, Sverige under Kirkerud, Svingen under Tøyen, Søbråtan under Tøyen, søbråtan under kirkeby, Søenga under Kirkeby,  Søenga under Mork, Søgardsbråtan under Kirkeby, Sørli under Kirkeby, Sørli under Nøkleby, Sørli under Åneby, Tajet under Bjørnholt, Tajet under Kirkeby, Tajet under Mork, Tajet under Ås, Tangen under Holm, Tomteløkka under Kirkerud, Toresplass under Holm, Tors under Holm, Trehørningen under Døli, Tronds under Holm, Tø-stua, Tømte under Kirkerud, Tøyenberget, Tøyeneiet, Tøyenstua, Utsikten under Mork, Vangen under Kirkeby, Varpet under Kapelsrud, Verksbakken, Verkseiet, Vestbekk under Bliksrud, Vestenga under Mork, Vimserud under Berg, Vrangen under Mork, Veetenga under Mork, Ørfiske under  Døli, Ørholmen under Døli, Østli under Kirkeby, Ånebyeiet, Årnes, Åseiet, Åsenga, Åsmundsplassen under Døli.

Probate Records

1680-1853: Records are found in Nedre Romerike judicial district.

1709-1778: Clerical probate records are found in Øvre Romerike deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Kirkeby, Birger:  Bygdebok for Nittedal og Hakadal - gardshistorie vol. II Hakadal, Flisa: Utgit av Nittedal Kommune, 1968.