Hole, Buskerud, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 23:59, 2 October 2012 by SteuartRC (talk | contribs) (edit)

Jump to: navigation, search

Norway > Buskerud County > Hole

Church Records

Microfilm available at the Family History Library for Hole clerical district. Contains parish registers for the parishes Hole and Tyristrand. Records available from 1716-1932.

Digitized images of parish registers available online at Digitalarkivet (Digital Archives).

Hole: 1716-1904, 1919-1960

Hole/Hole: 1878-1938

Hole/Tyristrand: 1859-1932

Census Records

  • 1664-1666 Census Hadeland prosti Hole clerical district and Hole parish Microfilmed images are available at the Family History Library Film 122967 Item 4 and online at Digitalarkivet as scanned images and also as a database.
  • 1845 Census Hole clerical district includes Hole and Tyristrand parishes. Microfilmed images are available at the Family History Library Film 1694664 Item 1

Court Records

Land Records

Farm Books

All five volumes of the farm books for Hole can be downloaded from the internet. The flag to change the language to English doesn't work. Scroll down the page and find where the PDF files are listed and can be downloaded.

Farm Names

1 Askim 20 Attogfram 48 Averøen 61 Bent-Finne 27 Berg 22 Bili 13 Bilibraaten 3 Bjørke vestre med Torget 4 Bjørke østre 2 Bjørnstad 63 Brua 26 By 33 Bønsnes 20 Børgen 10 Danmark 47 Domholt 40 Dæli 33 Elstøen 23 Engen 38 Espelien 18 Fekjer 38 Fjeld 59 Fjulsrud 25 Fjælstad 34 Frognøen 24 Frøihov 42 Frøishov 13 Gisti 14 Gjesval nordre 54 Gjota 39 Gomnes 11 Guriby 7 Haarum 39 Haslerud 44 Havnor 46 Helgeland 45 Hole Præstegaard 59 Homledal 31 Hott 30 Hundstad 31 Hundstad lille 7 Hungerholt 46 Hængslet 7 Hærøen 54 Høgkastet 8 Kampestykket 23 Kjeldsborg 21 Klevstuen 57 Kløviken 39 Knipen 12 Koksrud 51 Korneliusbraaten 16 Kroksund-Ødegaarden 52 Kroksundvolden 51 Laarviken 60 Langbru 36 Leine nedre 35 Leine øvre 8 Lore 21 Løken 62 Midtskogen 1 Mo 23 Mo 57 Nes 1 Niskind 29 Nøstret 41 Onsaaker 23 Paalerud 37 Pamperud 37 Rud vestre 11 Rud østre 11 Ruds-Ødegaarden 19 Rytteraaker 53 Rørviken 49 Røsholmen 13 Saalerud 64 Sefri-Mathisen 10 Selte 29 Skrangledalen 5 Sonerud 35 Soterud 43 Stadum 33 Stasengen 9 Stein 23 Steinløssæteren 50 Steinsæteren 19 Storøen 65 Sundvoldberget 17 Sundøen 32 Svarstad 38 Svenskerud 29 Søhol 58 Sønsterud 21 Sørsæteren 10 Sørum 48 Tajet 52 Trøgsle 28 Ulleren 55 Utviken 56 Utøen 13 Vik 6 Vækkeren Eng 55 Øde-Lien 1 Øde-Raa 40 Øskjevall 54 Øverby

Probate Records

Ringerike og Hallingdal judicial district
*1671-1815 Family History Library
*1671-1822 Digitalarkivet

Ringerike judicial district
*1815-1876 Family History Library
*1822-1870 Digitalarkivet

Hadeland, Ringerike and Hallingdal deanery
*1775-1805 Digitalarkivet

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names