Hornnes, Aust-Agder, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 16:50, 4 November 2013 by AndersonLH (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Norway > Aust-Agder County > Hornes

Church Records

see Evje

Digitized parish registers available at Digitalarkivet [Digital Archives]

EvjeL  1816-1840, 1843-1896.  Evje/Horness:  1704-1816, 1849-1909. Horness: 1910-1933.

See also digitized parish registers for Evje.

Census Records

See Evje for censuses 1660's - 1900.

  • 1910: Folketellingen for Norge den 1te desember 1910. The 1910 census for Hornnes is available in a searchable database online at Digitalarkivet (Digital Archives) of Norway; as well as at the Norwegian Historical Data Centre at the University of Tromsø in Norway.

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

The farm number and name of the farms listed in Oluf Rygh Farm Name Index in about 1900 were as follows:

32 Aapaasdal, 31 Aapaasland, 4 Aas, 5 Bakken, 16 Birkaasen, 5 Birkeland, 3 Bjørkevolden, 33 Bjørndal, 36 Bjørnestøl, 7 Daasnes, 10 Daasvatn nedre, 29 Espetveit, 14 Faret med Maurlien, 6 Fennefoss, 20 Fjælestad, 15 Flokeheien, 9 Flystveitskogen, 1 Guldsmedmoen, 22 Hannaas, 28 Haugeland, 17 Heien, 17 Hestvaagneset, 2 Holtet, 25 Horne vestre, 15 Hornnes, 9 Hovet, 15 Husepladsen, 5 Jaamyr ,7 Jordtveit, 8 Kalhovd, 30 Kalland, 24 Kartebakken, 24 Karten, 16 Ketilsaa nedre, 11 Kleven, 9 Kroen, 21 Li, 3 Lunden, 36 Matkroen, 7 Moen, 16 Moen, 35 Moen vestre, 24 Moi, 3 Moseid med Østre Moen, 31 Rindan, 11 Rota, 6 Rydningen, 13 Saueliene og Hommen, 1 Senum, 17 Skaret, 24 Slettefet, 34 Steinsland, 23 Strømmene, 8 Stølen, 27 Sutestad, 32 Tarvesheien, 19 Tveit vestre, 26 Tønesland, 9 Uleberg, 13 Vetrhus, 5 Voilestø, 7 Ærdalen, 15 Øivasslaatterne, 12 Øksenskaar

The name of the farms listed in Hornnes Band I Gards- og Ættesoge published in 1969 were as follows:

Abusdal, Abusland, Austre Tveit, Bakkemo, Bakken, Birkeland, Birkemo, Birkenes, Bjørkevollen, Bjørnestøl, Borgtun, Breistøl, Brotet, Brubakken, Bruflå, Bråvoll, Dåsnes øvre, Der auste, Der borte, Der heime, Der inne, Der inne (aust), Der inne (vest), Der ne'e, Der nor'e, Der nore, Der oppe, Der ute, Der veste, Doktermonen, Dåsnes, Eikåsen, Engen, Engheim, Erdalen, Espetveit, Fennefoss, Fjellestad, Futegaren, Færet, Gamle Holtet, Gråneliæ, Gullsmedmonen, Gåseflå, Hagen, Hannås, Hannåsfeltet, Hannåsmonen, Hannåsvollen, Haugen, Haugland, Heimrås, Hestvåg, Holtet, Hommen, Honnemonen, Honne, Honnøygar, Hornnes, Huset, Indrestøyl, Jamyrmonen, Jenses Plass, Jotebakkmonen, Jåmyr, Kalland, Kallhovd, Kartebakken, Karten, Kiland, Kjetså, Kjetsåmonen, Kjørkemonen, Kleven, Korgalunnen, Korhei, Krossen, Lauvås, Librotet, Lie, Liehagen, Linbakken, Lislevand, Liæ, Lunderekra, Lunnen, Matkron, Midtbo, Midtgaren, Mo, Moi, Moi bakeri, Monen, Moseid, Mylla, Myræ, Nedre Dåsnes, Nedre Hannås, Neset, Norde Moland, Nordheim, Nordstrøm, Norgaren, Nygård, Nymon, Olstad, Ospelunnen, Otrøybakken, Plassen Frøyså, Plassen Grønemyr, Plassen Stakkegaren, Prestegaren, Rinnan, Rønningen, Rota, Sannaberg, Saueliæ, Senum, Senumsvollen, Skaddan, Skaret, Skarkleiv, Skjerehaugen, Slettan, Slettefet, Smedbakken, Solberg, Solheim, Steinsland, Strømstad, Strøyman, Sutestad, Sønder Moland, Søtåflekk, Teigan, Tolleis plass, Tolleisdal, Trolldalen, Tronnem, Trosevollen, Tungenes, Tuttlamonen, Tønnesland, Tønnesland søndre, Tårålsplass, Under Bjønndalsfjell, Uleberg, Under fjellet, Unne fjellet, Utigar, Vassland, Vestre Tveit, Vetrhus, Vollan, Vollen, Y. Dåsvatn, Yksenskor, Ystevoll, Ytr-ås, Ø. Dåsvatn, Øvre Hannås, Ø. Kjetså, Øvremon, Øygarden, Ås


Probate Records

Vestre Råbyggelag judicial district
*1697-1862 Family History Library

Setesdal judicial district
*1697-1909 Digitalarkivet
*1856-1881 Family History Library

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Uleberg, Olav O.  Hornnes  Gards og Ættegoge I. Kristiansand:  Edgar Høgfeldt A.s, 1969.