Difference between revisions of "Hovin, Akershus, Norway Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 15: Line 15:
 
=== Farm Books  ===
 
=== Farm Books  ===
  
=== Farm Names ===
+
=== Farm Names ===
  
143 Aastad
+
143 Aastad, 134 Allergot, 193 Aur, 176 Barnkjenn, 159 Bjønningstad, 142 Bjørke, 182 Bjørtomt, 136 Braaten, 170 Bratval, 167 Brudalen, 199 Dal, 132 Døli, 133 Døliengen, 185 Elstad mellem, 186 Elstadmoen, 188 Fløgstad, 181 Furulund nordre, 164 Garder, 151 Gislevold, 135 Gjestad, 136 Gjestadgropa, 175 Grønbæk, 160 Hallingstad, 171 Hannestad, 136 Haug, 179 Helgebostad, 141 Hovin nedre, 192 Hveim, 157 Kjos østre, 173 Klokkeset, 145 Kolby, 148 Kraakfoss, 187 Kringlemyren, 175 Krusestuen, 174 Kverndalen, 153 Laake, 131 Langeland, 152 Lauten, 178 Li, 137 Ljøgot, 169 Melby, 189 Melby, 168 Mjæleberg, 149 Mølledalen, 175 Nordby, 196 Nordli, 188 Nordmyren, 198 Risebru, 150 Rud,161 Røgler lille, 172 Sand, 197 Sesvold, 144 Sundby nedre, 163 Sundby øvre, 151 Svesengen, 199 Sætre med Rulnes, 195 Tangen, 147 Taugland nordre, 191 Tranbotn, 190 Trandum, 130 Trøgstad øvre, 194 Vekato, 177 Vilberg.
134 Allergot
 
193 Aur
 
176 Barnkjenn
 
159 Bjønningstad
 
142 Bjørke
 
182 Bjørtomt
 
136 Braaten
 
170 Bratval
 
167 Brudalen
 
199 Dal
 
132 Døli
 
133 Døliengen
 
185 Elstad mellem
 
186 Elstadmoen
 
188 Fløgstad
 
181 Furulund nordre
 
164 Garder
 
151 Gislevold
 
135 Gjestad
 
136 Gjestadgropa
 
175 Grønbæk
 
160 Hallingstad
 
171 Hannestad
 
136 Haug
 
179 Helgebostad
 
141 Hovin nedre
 
192 Hveim
 
157 Kjos østre,
 
173 Klokkeset
 
145 Kolby
 
148 Kraakfoss
 
187 Kringlemyren
 
175 Krusestuen
 
174 Kverndalen
 
153 Laake
 
131 Langeland
 
152 Lauten
 
178 Li
 
137 Ljøgot
 
169 Melby
 
189 Melby
 
168 Mjæleberg
 
149 Mølledalen
 
175 Nordby
 
196 Nordli
 
188 Nordmyren
 
198 Risebru
 
150 Rud
 
161 Røgler lille
 
172 Sand
 
197 Sesvold
 
144 Sundby nedre
 
163 Sundby øvre
 
151 Svesengen
 
199 Sætre med Rulnes
 
195 Tangen
 
147 Taugland nordre
 
191 Tranbotn
 
190 Trandum
 
130 Trøgstad øvre
 
194 Vekato
 
177 Vilberg
 
  
 
=== Probate Records  ===
 
=== Probate Records  ===

Revision as of 02:03, 2 March 2013

Norway > Akershus County > Hovin

Church Records

Hovin kirke Ullensaker.jpg
See Ullensaker

Census Records

See Ullensaker

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

143 Aastad, 134 Allergot, 193 Aur, 176 Barnkjenn, 159 Bjønningstad, 142 Bjørke, 182 Bjørtomt, 136 Braaten, 170 Bratval, 167 Brudalen, 199 Dal, 132 Døli, 133 Døliengen, 185 Elstad mellem, 186 Elstadmoen, 188 Fløgstad, 181 Furulund nordre, 164 Garder, 151 Gislevold, 135 Gjestad, 136 Gjestadgropa, 175 Grønbæk, 160 Hallingstad, 171 Hannestad, 136 Haug, 179 Helgebostad, 141 Hovin nedre, 192 Hveim, 157 Kjos østre, 173 Klokkeset, 145 Kolby, 148 Kraakfoss, 187 Kringlemyren, 175 Krusestuen, 174 Kverndalen, 153 Laake, 131 Langeland, 152 Lauten, 178 Li, 137 Ljøgot, 169 Melby, 189 Melby, 168 Mjæleberg, 149 Mølledalen, 175 Nordby, 196 Nordli, 188 Nordmyren, 198 Risebru, 150 Rud,161 Røgler lille, 172 Sand, 197 Sesvold, 144 Sundby nedre, 163 Sundby øvre, 151 Svesengen, 199 Sætre med Rulnes, 195 Tangen, 147 Taugland nordre, 191 Tranbotn, 190 Trandum, 130 Trøgstad øvre, 194 Vekato, 177 Vilberg.

Probate Records

1683-1865: Records are found in Øvre Romerike judicial district.

1845-1877: Records are found in Nes judicial district.

1709-1778: Clerical probate records are found in Øvre Romerike deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names