Difference between revisions of "Hungary Language and Languages"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(New page: The Hungarian Alphabet Aa Áá Bb Cc CScs Dd DZdz DZSdzs Ee Éé Ff Gg GYgy Hh Ii Íí Jj Kk Ll LYly Mm Nn NYny Oo Óó Öö  Pp (Qq) Rr Ss SZsz Tt TYty U...)
 
Line 1: Line 1:
 
The Hungarian Alphabet
 
The Hungarian Alphabet
  
Aa  Áá  Bb  Cc  CScs  Dd  DZdz  DZSdzs  Ee  Éé  Ff Gg  GYgy  Hh  Ii  Íí  Jj  Kk Ll  LYly  Mm  Nn  NYny Oo  Óó  Öö  Pp (Qq)  Rr  Ss  SZsz  Tt  TYty  Uu  Úú  Üü    Vv (Ww) (Xx)  Yy  Zz  ZSzs
+
Aa  Áá  Bb  Cc  CScs  Dd  DZdz  DZSdzs  Ee  Éé  Ff Gg  GYgy  Hh  Ii  Íí  Jj  Kk Ll  LYly  Mm  Nn  NYny Oo  Óó  Öö   Pp (Qq)  Rr  Ss  SZsz  Tt  TYty  Uu  Úú  Üü    Vv (Ww) (Xx)  Yy  Zz  ZSzs

Revision as of 20:53, 29 July 2008

The Hungarian Alphabet

Aa Áá Bb Cc CScs Dd DZdz DZSdzs Ee Éé Ff Gg GYgy Hh Ii Íí Jj Kk Ll LYly Mm Nn NYny Oo Óó Öö  Pp (Qq) Rr Ss SZsz Tt TYty Uu Úú Üü  Vv (Ww) (Xx) Yy Zz ZSzs