Kliplev Parish, Åbenrå, Denmark Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 01:40, 24 February 2012 by Laraleepn (talk | contribs) (cat)

Jump to: navigation, search

Denmark > Åbenrå > Kliplev

History

(Write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Kliplev Parish
Jurisdictions
Stift Add here
Pastorat Add here
Amt 1662 - 1793 Slesvig
Amt 1794 - 1970 Åbenrå
Herred Lundtoft
Kommune Add here
1788 – 1793 Lægd number Add here
1794 – 1869 Lægd number Add here
Retskreds Add here
Skifteretten Add here
Gods Add here


Place Names

Anbjerggaard, Assenholm, Assenholm Kog, Balledam, Bjergskov, Bjergskovgaard, Bjerndrup, Bjerndrupgaard, Bjerndrupmark, Bjerndrup Mølleaa, Bjerndrup Vestermark, Bjerndrup Østermark, Bjerregaard, Bremsmade, Grotten, Grundtoft, Hegnsdal, Hjernshøj, Holm, Holmmark, Hostrup Sø, Humlegaard, Julsgaard, Julsø, Kaptejnsgaarden, Kliplev, Kliplevkro, Kliplevmark, Kliplev Nørremark, Kliplev Søndermark, Lille Aartoft, Lille Lundtoft, Lille Søgaard Sø, Lundtoft, Lundtoftbjerg, Lundtoft Hedegaard, Lundtofthøj, Lundtoftmark, Løkpold, Nyholm, Nørrestrøm, Perbøl, Perbølmark, Pottehus, Povlskro, Skovløkke, Stejl, Stenbjerg, Stenkiste, Stevning, Store Søgaard Sø, Søgaard, Søgaardshede, Søgaardsmark, Sølyst, Sønderkobbel, Søndermark, Tinglev Sø, Vestergaarde, Visgaarde, Vraa, Væl, Aartoft, Aartoftmark

To see what kind of place it is you will need a Danish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Census Records


  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


  • Probate Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

- Krabsen & Medici. "Krabsens Stednavnebase." <http://www.krabsen.dk/stednavnebase/>, Dec 2011.

- Trap, J. P., ed. Kongeriget Danmark, 4d ed. Vol. 9, Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Færø Amt. København: G. E. C. Gads Forlag, 1920.