Kuopio parish, Finland Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 15:35, 16 May 2012 by Sandralpond (talk | contribs) (fixed link)

Jump to: navigation, search

Back to Finland


History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Kuopio
Jurisdictions
Hiippakunta | Stift Add Here
Pastoraatti | Pastorat Add Here
Lääni | Län Add Here
Maakunta | Landskap Add Here
Kihlakunta | Härad Add Here
Käräjäkunta | Tingslag Add Here
Tuomiokunta | Domsaga Add Here
Voutikunta | Fögderi Add Here
Kunta | Kommun Add Here
Sotilaspiiri | Militärdistrikt Add Here

Place Names

KUOPIO, Kaupunki, Sukunimejä (Surnames)
1805
Filpuin, Hassinen, Hatain, Hieskain, Hyvöin, Immoin, Itkoin, Julkuin,
Kaipain, Kartunen, Koivistoin, Lattvoin, Lilja, Limatar, Lundqvist, Oksa,
Parviain, Pesoin, Ranin, Rissain, Ruskain, Ruuskanen, Suhoin, Suomalain,
Taskin, Turuin, Turunen, Tölpuin, Törröin,


KUOPIO - 1861 + Eroavat naistennimet
Airaksinen, Daivtsain,
Hallikain, Happonen, Harikain, Hassinen, Heinoen, Hietanen, Hiltunen, Hirvonen, Holopain, Honkanen, Hyvärinen, Häkkinen, Hämäläin, Häyrinen,
Ihalain, Inkinen, Itkoin, Ivarinen, Jauhiainen, Juutilainen, Jääskeläinen,
Kainulainen, Kasurinen, Karttunen, Karvonen, Kauhanen, Keinänen, Kekäläinen, Koistinen, Kolehmainen, Konttinen, Korhonen, Koivistoin, Koponen, Knuutinen, Kukkonen, Kumpulainen, Kuosmanen,
Laakkonen, Laitinen, Lappalainen, Lapveteläinen, Lehikoinen, Luttinen,
Miettinen, Mikkonen, Montonen, Muona, Mömmö, Mönkkönen,
Niilonen, Niiranen, Nikkinen, Niskanen, Nykänen,
Oinonen, Oksa, Ollikainen,
Pakarinen, Partanen, Parviainen, Pekkarinen, Pietiläinen, Pitkänen, Pulliain, Puumalain, Pöyhönen, Pentikäin, Penttinen, Pursiain,
Rahikainen, Rissanen, Roininen, Rontu, Rummukain, Ruotsalain, Rusanen, Ryynänen, Räisänen, Räsänen, Rönkö,
Salmelainen, Savolain, Sikanen, Silanen, Silvendoinen, Soininen, Sutinen,
Takkinen, Tikkanen, Toivanen, Tuhkanen,
Vainikainen, Waronen, Vartiain, Venäläin, Vepsäläinen, Vesterinen, Väisänen, Väänänen, Ylönen


KUOPIO – Maaseurakunta
1669
Ahoin, Ahvoin, Airaksin, Antikain, Foudilain,
Hackarain, Halien, Haloin, Hämin, Happoin, Heikin, Heiskain, Herkinen, Herrain, Hetain, Hilduin, Hildutar, Holopain, Hårtanain, Hyvärin, Hynnitär, Hyrkäin, Hyttin,
Janhoin, Julkuin,
Kackin, Kackoin, Kajnulain, Kankuin, Karhuin, Kartuin, Karvin, Kasurin, Kejnäin, Kekäläin, Kinnuin, Koistin, Kolioin, Kopoin, Korhoitar, Kuckoin, Kuroin,
Lahiain, Laitiain, Laitin, Lakoin, Lamain, Lappalain, Laukoin, Linduin, Lippoin, Lydikäin, Lytinen,
Malinen, Metin, Mickinen, Mickoin, Mikotar, Muhoin, Myckäin, Mähöin, Mönkäin, Möykytär,
Olkoitar, Ovaskain,
Partain, Parviain, Pasain, Pekoin, Pennain, Pesoin, Pijrain, Pijpoin, Pijseter, Pirinen, Pirskain, Pitkäin, Pumalain, Pursiain, Pöxäin,
Rautiain, Reinikain, Resetär, Rissain, Rodsalain, Rojuin, Räsänen,
Safvolain, Saickoin,m Sihvoin, Sipoin, Sojkain, Sojnin,
Taskinen, Tijhoin, Tilikain, Toivain, Tolonen, Tovilain, Tovinen, Tukiatar, Turuin, Turutar,
Wainikain, Wajtin, Warhain, Wartikain, Wenäläin, Wänäin


KUOPION MAASEURAKUNTA (Surnames)
1692
Ahoinen, Casurinen, Clemettinen, Curoinen, Eskelinen, Foudilain,
Hackarain, Haloinen, Hammuinen, Happoinen, Hatainen, Heikinen, Herrainen, Heiskainen, Hietainen, Hilduinen, Hoikoinen, Huskoinen, Hussoin, Huokinen, Hyttinen, Hyttyinen, Hyvärinen, Hämäläin, Jalkanen, Julkuinen, Jupoinen,
Kackinen, Kainulain, Karhuinen, Karttuinen, Kasurinen, Keinain, Kekäläinen, Kervinen, Kettuinen, Kilkainen, Kinnuinen, Koistinen, Kondiain, Kopoinen, Kuckoinen, Kuohuinen, Könänen,
Lackoinen, Laitinen, Lappalainen, Lavinen, Leskinen, Lintinen, Luckarinen, Luttuinen, Lytikain,Mietinen, Mustoinen, Mähöinen, Mömmöinen, Mönkäinen, Nissinen, Oinoinen, Ovaskainen,
Paiain, Pesonen, Pirinen, Pitkäinen, Poikoinen, Pykjäläin,
Rahuinen, Ratikainen, Rautiainen, Rissainen, Roininen, Räsäinen,
Savolain, Sichwoinen, Soininen,
Tackinen, Taskinen, Tilikainen, Toivain, Toivatar, Tossavain, Tuckinen, Turkinen, Tuovinen, Wainikainen, Waroinen, Wenäläin, Vänäin, Ylöinen, Yletyinen


KUOPIO - 1692 NAISET (Women)
Anticatar, Colliotar, Eskelitär, Fouitar,
Hataatar, Hackaratar, Hakulitar, Haloitar, Hapatar, Hartikatar, Heiskatar, Hillutar, Holop atar, Hovitar, Håcatar, Hytitär, Hyväritär, Häkitär, Hämälätär, Hämitär, Hätitär,
Itkoitar, Jaatar, Jalatar, Jumisutar, Jnikatar,
Kakitar, Kankutar, Kapoitar, Karhutar, Karvitar, Kasuritar, Keinätär, Kekälitär, Ketutar, Kinnutar, Kohoitar, Kåkåitar, Kojotar, Kosutar, Kovotar, Krögäritär, Kukotar, Kurotar,
Lacoitar, Laitar, Lamatar, Lapitar, Lauwoitar, Leskitär, Lippoitar, Luckaritar, Lydikätär, Lyditär,
Malitar, Martikatar, Matilatar, Mykätär, Möykytär,
Nikitar, Niscatar, Oitar, Owaskatar,
Parratar, Parviatar, Pestitar, Pijroitar, Pirskatar, Pitkätär, Pukitar, Pumalatar, Puuratar, Pykälätär,
Ratikatar, Rikoitar, Rissatar, Råkolatar, Råsåtar, Räsätar, Röngätär,
Sairatar, Savolatar, Siwoitar, Sormutar, Staffanitar,
Tarvotar, Taskitar, Tavitar, Tihoitar, Tilitar, Toivatar, Toloitar, Torikatar, Torvetar, Tåssavaiar, Tuomitar, Tuovitar, Tuppuratar, Turåtar,
Utriotr, Wackuritar, Wallatar, Watatar, Wänätär, Wäisätär KUOPION maalaiskunta
1760
Ahoinen, Airaksin, Andikain, Asikain, Casurin, Colemain, Eskelinen, Foudilain,
Hackarain, Haloin, Hamainen, Hamuin, Happoin, Hardikain, Hatain, Heikinen, Heiskain, Hilduin, Holopain, Hartanain, Huttuin, Hyrkäs, Hyvärin, Hätinen,
Ihalain, Julkuin, Jutilain, Jyrkäin, Jäskeläin,
Kainulain, Kanckuin, Karhin, Karhuin, Kekelein, Kemiläin, Kettuin, Kimalain, Kimingin, Kinnuin, Kockoin, Koistin, Kojonen, Kolehmain, Kontin, Kopoin, Kordilain, Korhoin, Kuckoin, Kuosmain, Kärckäin, Käinäin,
Lacoinen, Laitinen, Lajoinen, Lapeteläinen, Lappalain, Launoin, Leinoin, Lembinen, Leskinen, Lippoin, Lydikäin, Lydinen,
Malinen, Mardikain, Mickoin, Miettinen, Moiloinen, Mustoinen, Myckäin, Mähöin, Möcköin, Möhäin, Mömmö, Mönkäin, Niscain, Nirain, Nissin,
Oinoin, Ollikain, Ovaskain,
Pardain, Pasoinen, Parvian, Pennanen, Pentinen, Pernain, Pietarin, Pirinen, Pirskanen, Pitkänen, Poutiain, Pursiain, Pusunen, Pustinen, Pätköin, Pöyhöinen, Radikain, Rahuinen, Rantain, Rautiain, Rissain, Roininen, Ruokainen, Räsäin,
Savolain, Suhonen, Sutinen,
Tackinen, Taskinen, Tarvain, Tihoin, Tirikain, Tissain, Toivain, Toloinen, Tossavain, Tovinen, Tuhkain, Tuomain, Tuovinen, Tuppurain, Turuin,
Wainikain, Waroin, Watanen, Wenäläin, Wepsäläin, Wäisin, Wätänen

KUOPION Maaseurakunta, Naisten nimet
1760
Ahotar, Airaksetar, Andikain, Antikatar, Asikatar, Eskelitär, Foudilatar, Fouitar,
Haapalatar, Hackaratar, Hardikatar, Halotar, Hapatar, Hasatar, Hassitar, Heinotar, Heikitär, Heiskatar, Holopatar, Horttanatar, Huskotar, Hyväritär, Hämälätär, Härötär,
Jauhiatar, Juditar, Juikutar, Junnutar, Jäntitär, Jäpitär, Jäsketär,
Kainulatar, Kokotar, Kanatar, Kankutar, Karjutar, Karpitar, Kartutar, Karvolatar, Kasuritar, Kemitär, Keotar, Kimalatar, Kimitar, Kimoitar, Knutitar, Kockoitar, Koistitar, Kåkotar, Kålematar, Kånoitar, Kontitar, Kopotar, Kordilatar, Korholatar, Kovatar, Kukotar, Kurotar, Käinätär, Kärkätär,
Lacotar, Lahotar, Laitar, Lajitar, Laikatar, Lapitar, Laulatar, Lautar, Leinotar, Lemmetär, Lesketär, Lipotar, Lydikätär, Lyditär,
Malitar, Maratar, Mardikatar, Metitär, Månotar, Muhotar, Mustotar, Mykätär, Möhötär, Mömmötär, Mönkötär, Niskatar, Oikuritar, Ollikatar,
Papitar, Parratar, Pasatar, Packaritar, Pennain, Pennater, Pernatar, Pesotar, Piritär, Pirskatar, Pitkätär, Pohjotar, Poutiatar, Pulkitar, Pursiatar, Pörötär,
Radiakatar, Rahutar, Rautain, Rauvitar, Rissatar, Råkatar, Roinitar, Rongatar, Rotsalatar, Ruskotar, Rytkötär, Röngätär, Rösötär,
Savolainen, Savolatar, Sitolatar, Soinitar, Suhotar,
Tarvain, Taskitar, Tickatar, Tihotar, Tiitar, Tilikatar, Tirkotar, Toivatar, Tolpatar, Torniatar, Topitar, Tovitar, Tuvatar, Ukotar,
Waatar, Wainikatar, Vaisain, Warotar, Wartiatar, Wenälätär, Wehvilätär, Wepsälätär, Winigatar, Vänätär, Vätätär, Väisätär


KUOPION maalaiskunta Maaninka, Nilsia, Tulesniemi
1800
Andikain, Ahoin, Airaksinen, Asikain, Eskelin, Foudilain,
Hackarain, Haikoin, Haloin, Hardikain, Hassinen, Heinoin, Heikin, Heiskain, Hendiläin, Hilduin, Holopain, Huofvin, Huttuin, Hyvärin, Hämäläin, Hätin,
Iggoin, Itkoin, Jalkain, Julkuin, Jutilain, Jåppin, Jäskeläin,
Kankuin, Karhuin, Karvoin, Kasurinen, Kauhain, Kaupin, Keinäin, Kekäläin, Kettuin, Kinnuinen, Kiskinen, Klostarin, Knutin, Kockoin, Koistin, Koljoin, Kolemain, Kopoin, Karhuin, Koskin, Kouruin, Kuckoin,
Laitin, Lakoin, Lappalain, Lapveteläin, Leinoin, Lembin, Leskin, Linduin, Lippoin, Luckarin, Lydikäin, Lytin,
Malin, Mardikain, Matilain, Mickoin, Mietin, Monckoin, Myöhäin, Nirain, Niscain,
Olkoin, Ovaskain,
Pakoin, Pardain, Parfviain, Peckarin, Peckoin, Pelkoin, Pesoin, Pirskain, Pitkäin, Pohjolain, Pulkin, Pustin, Puttonen, Pärnäin,
Radikain, Rahuin, Rautiain, Reijonen, Reinikain, Rissain, Roinin, Räsäin,
Safvolain, Sikanen, Soinin, Suomalain,
Taskin, Tiain, Tickain, Tihoin, Tirckoin, Tirikain, Toivain, Tolpain, Tolvain, Torfvinen, Tuchkain, Tuomain, Tuovin, Tuppurain, Turuin, Törröinb, Uosikain,
Vainikain, Vartiain, Vehvilain, Venäläin, Vepsäläin, Vämäin

To see what kind of place it is you will need a Finnish gazeteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References