Nordborg Parish, Sønderborg, Denmark Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 19:30, 4 May 2012 by DAVIDSONND (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Denmark > Sønderborg > Nordborg

History

The parish was also called Tontoft parish in older times

(Write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Add here
Jurisdictions
Stift Add here
Pastorat Add here
Amt 1662 - 1793 Slesvig
Amt 1794 - 1970 Sønderborg
Herred Als Nørre
Kommune Add here
1788 – 1793 Lægd number Add here
1794 – 1869 Lægd number Add here
Retskreds Add here
Skifteretten Add here
Gods Add here


Place Names

Augustenhof, Bavnbjerg, Brushøj, Brushøjgaard, Brøndgaard, Bøgebjerg, Damgaard, Dyvig, Elhavegaard, Engetgaard, Farresdam, Folkærgaard, Gammeldam, Gammelskov, Graugaard, Græsbjerggaard, Hellesø, Hellesøgaard, Hellesøhave, Hjulkrog, Holm, Holm Mark, Holmskov, Holtgaard, Hopsø, Hopsøhøj, Juelskrog, Koldmose, Kolmosgaard, Købingsmark, Købingsmark Strand, Langbro, Langmosegaard, Lille Skaregaard, Lysmose, Lysemosegaard, Lønsømade, Mikkelshøj, Nordborg, Nordborg Flække, Nordborg Fyr, Nordborg Sø, Nørreløkke, Oldenorhus, Præstegaarden, Pøl, Rugløkke, Sandgrav, Sandvejgaard, Skovgaard, Stegsvig, Stensbjerggaard, Stenbæk, Stenbækgaard, Stoltebøgegaard, Strandsgaard, Søvang, Tinghøjgaard, Tontoft, Tontoft Nakke, Tranesand, Troldsgaard, Tvegdene, Ulbjerg, Vestermølle, Vesterlund, Vildbøgegaard, Østerlund

To see what kind of place it is you will need a Danish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Census Records


  • Church Records

      Church records (kirkebøger) are available digitally online for the years 1621-1945.

  • Court Records


  • Military Records


  • Probate Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries

Lokalhistorisk Forening for Nordborg-området

Løjtertoft 32

6430 Nordborg

http://www.historisknordborg.dk/

References

- Krabsen & Medici. "Krabsens Stednavnebase." <http://www.krabsen.dk/stednavnebase/>, Dec 2011.

- Trap, J. P., ed. Kongeriget Danmark, 4d ed. Vol. 9, Haderslev, Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Færø Amt. København: G. E. C. Gads Forlag, 1920.

-Worsøe, Hans H. Slægtshistorie i Sønderjylland - en vejledning, 2 ed. Haderslev: J.P. Møller Bogbinderi A/S, 1999.