Nordreisa, Troms, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 16:40, 17 June 2013 by MageeAnka (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Norway > Troms County > Nordreisa

Church Records

Nordreisa is a parish in Skjervøy clerical district. Records begin in 1748.

Parish heading list shows the Norwegian headings on the parish records with an English translations for each of the different forms used throughout the records beginning in 1814. Prior to that time the records were kept in a journal format which varies with each parish.

Digital images of the church books are online at Digitalarkivet.


Census Records

  • 1801, 1865, 1875, 1900 see Skjervøy clerical district.

Court Records

Land Records

Probate Records

1690-1866 Tromsø judicial district.

1776-1809 Troms County judicial district.

1697-1824 Troms and Senja deanery.

Farm Books

  • Nordreisa bygdebok by Emil Hanssen. A history of Nordreisa in Skjervøy clerical district in Troms county with some genealogy. Text in Norwegian.

This book is now on the internet and can be downloaded into a PDF file. Nordreisa bygdebok.

Farm Names

19 Andsjøen 35 Annabakelven 44 Baatnes 50 Bakkeby indre 23 Baskabut 45 Elvenes 42 Elvevold 10 Flatvolden 17 Forsnes 21 Hysingjorden 38 Kildal 39 Kildal øvre 11 Kippernes 25 Kjelderen 36 Kraaknes 4 Kvennes 40 Kvænelven 46 Leirbugten 8 Loppevolden 52 Lunde 15 Lyngsmarken 34 Martinusli 24 Moskodalen 9 Myren 13 Mælen 43 Navaren 5 Nordkjosbotn 6 Nordkjoseidet 33 Nyelvholmen 14 Olderskogen 26 Pokta 49 Ravelseidbotn 22 Røielselv 41 Sagelven 37 Samuelelven 30 Sappen 20 Snemyren 48 Sokkelvik 1 Stornes 3 Storvik indre 47 Sørkjosen 16 Tomasjorden 7 Trætten 18 Tømmernes 32 Tørfornes 12 Veibakken 28 Vinnelys

Nordreisa Bygdebok: Annebakkelv, Ansjøen, Bakkeby, Bergbukt, Bergskog, Bjørkenes, Bukten, Båtnes, Elvevoll, Flatvoll, Fosnes, Hallen, Heggenes, Holmbo, Holmestilla, Hysingjord, Kildal, Kippernes, Kjelleren, Krakenes, Kvernelv, Kvænes, Lerbukt, Lien, Liland, Loppevoll, Lunde, Lyngsmark, Marjastilla, Martinusli, Melen, Mosesh., Moskodal, Myrvang, Naveren, Nordkjosbotten, Nordkjoseidet, Nyelvholm, Olderskogen, Paskabut, Pilttu, Potka, Puntta, Punttastilla, Ravelseidbakken, Røyelbukta, Røyelen, Sagelv, Samuelelv, Sappen, Saraelv, Snemyr, Sokkelvik, Stornes, Storslett, Storvik, Svartfoss, Sørkjosen, Thomasjord, Tretten, Tømmernes, Tørfos, Veibakken, Vinnelys, Vollstad

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Hansen, Emil: Nordreisa Bygdebok. Utgitt med bidrag av Nordreisa Kommune 19(??)