Norway Matrikkel

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:10, 14 September 2012 by AndersonLH (talk | contribs) (Created page with "[http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Hjelp/Om-kjeldene/Matrikkelforarbeidet-1723 Matrikkelarbeidet 1723]")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search