Difference between revisions of "Os (Dalsbygda), Hedmark, Norway Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 21: Line 21:
 
=== Farm Names  ===
 
=== Farm Names  ===
  
132 Aakran (Akre), 120 Aas, 131 Aasen, Arnestad, 131 Austen, 143 Baatstøen, Bagsjøberget, Bakke, 89 Bakken, Bakkestua, Bakketun, Bekk, Bekken, Bekkstad, 123 Berg, 123 Berg nedre, 123 Berg nordre, 123 Berg søndre, 123 Berg øvre, Berget, Bergheim, Bergset, 112 Bing, Birkely, Bjørke, Bjørkly, Bjørnbekk, Bjørodden, Bjørnebo, Bjørnstad, Blakstad, Blikstad, 115 Bostad, 98 Bredalslien, 131 Breen, 132 Brennbakken, Brenden, 88 Brupladsen, Bråten, 96 Bækken, 97 Bækken vestre, Bækkelund, Dalheim, Dalsvang, Djupsanden, 152 Djupskaarenget, 123 Eggen, 131 Eggen, Eggset, 104 Eidet, Eika, 142 Elgaaen, 79 Ellevspladsen, 133 Elvepladsen, Eng, 94 Engaavolden, 132 Engan, Engen, Enget, Engli, Engåbakken,  Engåhaug, Estenbakken, 113 Estensbækken, Evje, Evju, 108 Faaset, Fagerhøy, Fagerli, Fallet, Farmen, 133 Fetten, Fjellstad, Fjellvang, 130 Flaten, Floenget, Fogner, 131 Fossvolden, Fredheim, 131 Fremstubreen, 131 Fremstugjelten, Furali, Furulund, Furuly, Furumo, 141 Fæmunden, 152 Galaaen, 154 Galaapladsen vestre, 155 Galaavolden, Gammelvollen, Gjevaldshaugen,  86 Gjota, Gløtvold, Gran, Granbakken, Granberg, Granheim, Granli, Gresgar'n, Grinden, 123 Gruben, Grubbeplassen, Grønli, Grøtbæklien, 131 Haakensgjelten, Hagebakken, Hagen, Halvorsberget, Hammeren, 127 Hanksjødalen, Harviken, Haug, 133 Haugen, 131 Haugen ytre, 131 Haugen øvre, 133 Haugsgjelten, Heggly, Heide, Heimli, Heimtun, Heistad, Heme, 122 Henningsmoen, Hjemly,Hodølan, 87 Hodølsgaarden, Holla, 90 Hollen nordre, 106 Holm, Holtet, 78 Holøien øvre, 118 Hummelhølen, 105 Husan søndre, Høgås, 105 Høisen, Hølmoen, 101 Høsøien, Håmoen, Håsetra, Ifvarneset, 131 Johaugen, Joolsa-garden, Jopålsa-garden, Jordet, Kairo, Kilde, Kjernli, Kjernmoen, Kjerr, 156 Klasvolden, Klemetti, Knashaug, Knudsli, Koia, Koiegarden, Kristine-stua, Kvannkåsbakken, 133 Kvernbækenget, Kvila, 92 Kvilvangen, Kvitsten, Kyyra, 85 Langsjøen, 136 Langøien, Larsgarden, Lauhytta, Leikvang, Li, 131 Lillebakken, Lillebekken, Lilleberg, Lillebo, Lilleeng, 133 Lilletrøe,n 116 Lilleøien, Lisabettrøa, Liset, Litlbakken, Litlrasmus-rommet, Litlåkerbekktrøa, Litnarjordet, Lundbekk, Lunde, Lunner, Lykkebo, Lyngbakken, Lyngen, Lynger, Lyngstad, Løkken, 117 Løvneset, Magnset, Mattisgarden, Mellemgård, Mellomhaugen, Mellomtun, Mellum, 110 Mestvedhagen, 87 Midtdalen, Midtli, 131 Midtstuen, Mikkelsgarden, Mo, 115 Moan eller Bakos, 88 Moen, Mogård, 121 Moseng, 134 Moseng, Moserabben, 91 Movolden, Munksjøberget, Munkvang, 103 Myre nedre, 113 Myren, Myrene, Myrum, Myrvang,131 Myrtrøen, Myrvold, Mælum, 94 Narbuvolden, 97 Narjordet, 97 Narjordet nordre, 97 Narjordet søndre, 97 Narjordet østre, Neby, Nerhagen, Nerli, Nordbergsetra, Nordbrenden, Nordby, Norderhaug, 132 Nordgaarden, 132 Nordgaardsgjelten, Nordhagen, Nordhaugen, Nordheim, Nordigarden,  Nordom, Nordset, Nordsetra, Norsted, 130 Nordvangen, Norum, Norvang, Nyberg (skau), Nybo, 80 Nygaarden, 131 Nygaarden, 135 Nygaarden, 130 Nygjelten, Nylend, Nyli, Nylund, Nysted, Nysæter, Nytrøa, Nyvollen, Odden, Olivslykkja, Olsplassen, Oppistua, Opsahl, Opseth, Optun, 135 Os, 135 Os mellem, 135 Os nordre, 135 Os søndre, 135 Os ytre, 135 Os østre, 135 Os øvre, 119 Osenget, 135 Osflaten, 135 Osgjelten, 135 Oshaugen, 135 Osmoen, 135 Ostrøen, Pekkala, Perstrøa, 109 Præsthagen, Punnibakken, Ravnkleven, Ravnklevsetra, Revrommet, Ringnes, Roa, Rognli, Rogstad, Roseth, Rossheim, Rugsveen, Rya, Rydland, 131 Rydningen, Rydskog, Rya, 95 Ryen, Røbekkmoen, Røbuknappen, Rødhammer, 98 Røenget, Rømovika (Fiskartorpet), Rønningen, 152 Røsjøaasen, 104 Røste, 87 Røsten, Røyse, Sagbakken, Sagbekksletta, 80 Sagpladsen, Sagstua, Sand, Sandbak, Sandberg, Sandstad, Sankthanshaugen, Siksjølia, 88 Siksjøpladsen, 131 Simensgjelten, 111 Skinnerhagen, Sjurdsgarden, Sjøgløtt, Sjølyst, Sjøstrand, Sjøvang, Skjærbæk, 115 Skrædal, Skjæret, Skogheim, Skogly, Skogtun, Skogvoll, Slettmyra, Slettum, 131 Smedaasen, Smedgarden, Solbakken, Solberg, Solbrå, Solbråten, Solgård, Solhaug, Solheim, Solli, Solstad, Soltun, Solvang, Sommer, 139 Sorken, Sortodden, Stenberg, Stenseth, Strand, Strandby, 119 Stranden, Strandli, Strømsvollen, Summundsgarden, 114 Sundet, 81 Svarthaugen, 140 Svartodden, Svartstubben, Sveen, Svestad, Svingen, 149 Svukuriset, 144 Sylen, Syringen, 87 Sæteren, Sætre, Søbak, Søberg, Søby, Søhaugen, Sømo, Sønsthagen, Sønvisgarden, Søreng, 83 Sørgaard, Sørheim, Sørli, Sørlund, Tallhaugen, Tjønnlia, Tobiasvollen, Toppen, Thune, 123 Trøan, 131 Trøan, 131 Trøen, 87 Tufsingdalen, Tuva, Tufsebo, Tunheim, 157 Tyvold, 131 Utstubreen, Ulvsjøberget, Unnli, Utsikten, 150 Valdalen, 130 Vangen, 130 Vangsgjelten, Venevoll, Vestby, Vesterheim, Vidje, 84 Vestgaard, 107 Volden, Voldmo, Øren, Ørneset, Østenheden, Østhagen, Østheim, Østigarden, Østpå, 133 Østgaarden, 133 Østgaarden, 133 Østgaarden nedre, 133 Østgaarden søndre, 133 Østgaarden øvre, 133 Østgaardseggen, 133 Østgaardsgjelten, Østigarden, Østli, 137 Østvangen, Øsvollen, Øverby, Øvergård, Øverli, Øverseth, 82 Øversjøen, Øya, Øyan, Øybakken, Øytun, Åseth, Åsheim, Åsli, og Stripa, Åsly
+
132 Aakran (Akre), 120 Aas, 131 Aasen, Adamsroa, Andershagen, Andershaugen, Alfheim, Alstadbakken, Alvsåker, Anvisås, Arnestad, Arnstad, Asplund, 131 Austen, 143 Baatstøen, Bachketrøa, Bagsjøberget, Bakke, Bakkebo, 89 Bakken, Bakkestad, Bakkestua, Bakketun, Bekk, Bekken, Bakos, Bakosgjelta, Bakostrøa, Banken, Bankløkka, Bekketrøa, Bekkevoll, Bekkrya, Bekkstad, 123 Berg, 123 Berg nedre, 123 Berg nordre, 123 Berg søndre, 123 Berg øvre, Berget, Bergheim, Bergset, Berntstuggu, Bersvendshaugen, Bifrost, Bindarstuggu, 112 Bing, Binggarden, Birkely, Bjønngrubba, Bjørkheim, Bjørke, Bjørklund, Bjørkly, Bjørnbekk, Bjørodden, Bjørnebo, Bjørnstad, Blakstad, Blikstad, Bolstad, 115 Bostad, Bortate, Bortistu, Bortistuenget, Bortistutrøa, Bortpå Ryen, Brattbakken, Brattegga, Brattåsrya, Breansfossen, 98 Bredalslien, 131 Breen, Breidablikk, Brenna, 132 Brennbakken, Brenden, Brennbakkroken, Brestly, Brinken, Brua, Brubakken, Bruenget, Brufoss-stugga, Brufossen, Brufossmyra, Bruhagaen, 88 Brupladsen, Brusletta, Brøttstuggu, Bråten, Buret, Bygjerdinga, Bækkbakken, 96 Bækken, 97 Bækken vestre, Bækkelund, Dahlgren, Dal, Dalen, Daleng, Dalheim, Dalsbygda, Dalsvang, Dammen, Dereksletta, Djupdal, Djupsanden, 152 Djupskaarenget, Dragarhagaen, Edmo, Eggbakken, Egge, 123 Eggen, 131 Eggen, Eggset, Eggstad, Eggtrøan, Eggtun, Eidebakk, Eidebo, Eidemyra, 104 Eidet, Eidevoll, Eika, 142 Elgaaen, Elgtråkket, Eliastuggu, 79 Ellevspladsen, Elva, Elvagarden, Elvajordet, Elvarheim, Elvarhøy, Elvebakkstuggu, 133 Elvepladsen, Elvestad, Elvheim, Elvlia, Endeli, Eng, 94 Engaavolden, 132 Engan, Engabu, Engan, Engebakken, Engebo, Engen, Enget, Engerya, Enget, Engli, Engåbakken,  Engåhaug, Engåvollen, Erikan, Erikrommet, Estenan, Estenbakken, 113 Estensbækken, Estenrommet, Evje, Evju, 108 Faaset, Fabroåsen, fagerheim, Fagerhøy, Fagerli, Fagertun, Fallet, Farmen, Fensal, 133 Fetten, Fettrommet, Fjellheim, Fjellstad, Fjellsyn, Fjellvang, Flatbakken, 130 Flaten, Floen, Floenget, Fogner, Folkvang, Foransjøhagen, Forollhogna, Fossbakken, Fossnes, 131 Fossvolden, Fram, Framnes, Fredbo, Fredheim, Fredly, Fredtun, Fremigarda Henningsmoen, Fremigarda Mosenget, Frempågarda Håmmålvoll, Fremstu Breen, 131 Fremstubreen, 131 Fremstugjelten, Frydenlund, Furali, Furubakken, Furubo, Furuegga, Furuheim, Furuholt, Furukollen, Furulund, Furuly, Furumo, Furupynten, Furuset, Furutun, Furuvang, 141 Fæmunden, 152 Galaaen, 154 Galaapladsen vestre, 155 Galaavolden, Gammelvollen, Gjevaldshaugen,  86 Gjota, Gløtvold, Gran, Granbakken, Granberg, Granheim, Granli, Gresgar'n, Grinden, 123 Gruben, Grubbeplassen, Grønli, Grøtbæklien, 131 Haakensgjelten, Hagebakken, Hagen, Halvorsberget, Hammeren, 127 Hanksjødalen, Harviken, Haug, 133 Haugen, 131 Haugen ytre, 131 Haugen øvre, 133 Haugsgjelten, Heggly, Heide, Heimli, Heimtun, Heistad, Heme, 122 Henningsmoen, Hjemly,Hodølan, 87 Hodølsgaarden, Holla, 90 Hollen nordre, 106 Holm, Holtet, 78 Holøien øvre, 118 Hummelhølen, 105 Husan søndre, Høgås, 105 Høisen, Hølmoen, 101 Høsøien, Håmoen, Håsetra, Ifvarneset, 131 Johaugen, Joolsa-garden, Jopålsa-garden, Jordet, Kairo, Kilde, Kjernli, Kjernmoen, Kjerr, 156 Klasvolden, Klemetti, Knashaug, Knudsli, Koia, Koiegarden, Kristine-stua, Kvannkåsbakken, 133 Kvernbækenget, Kvila, 92 Kvilvangen, Kvitsten, Kyyra, 85 Langsjøen, 136 Langøien, Larsgarden, Lauhytta, Leikvang, Li, 131 Lillebakken, Lillebekken, Lilleberg, Lillebo, Lilleeng, 133 Lilletrøe,n 116 Lilleøien, Lisabettrøa, Liset, Litlbakken, Litlrasmus-rommet, Litlåkerbekktrøa, Litnarjordet, Lundbekk, Lunde, Lunner, Lykkebo, Lyngbakken, Lyngen, Lynger, Lyngstad, Løkken, 117 Løvneset, Magnset, Mattisgarden, Mellemgård, Mellomhaugen, Mellomtun, Mellum, 110 Mestvedhagen, 87 Midtdalen, Midtli, 131 Midtstuen, Mikkelsgarden, Mo, 115 Moan eller Bakos, 88 Moen, Mogård, 121 Moseng, 134 Moseng, Moserabben, 91 Movolden, Munksjøberget, Munkvang, 103 Myre nedre, 113 Myren, Myrene, Myrum, Myrvang,131 Myrtrøen, Myrvold, Mælum, 94 Narbuvolden, 97 Narjordet, 97 Narjordet nordre, 97 Narjordet søndre, 97 Narjordet østre, Neby, Nerhagen, Nerli, Nordbergsetra, Nordbrenden, Nordby, Norderhaug, 132 Nordgaarden, 132 Nordgaardsgjelten, Nordhagen, Nordhaugen, Nordheim, Nordigarden,  Nordom, Nordset, Nordsetra, Norsted, 130 Nordvangen, Norum, Norvang, Nyberg (skau), Nybo, 80 Nygaarden, 131 Nygaarden, 135 Nygaarden, 130 Nygjelten, Nylend, Nyli, Nylund, Nysted, Nysæter, Nytrøa, Nyvollen, Odden, Olivslykkja, Olsplassen, Oppistua, Opsahl, Opseth, Optun, 135 Os, 135 Os mellem, 135 Os nordre, 135 Os søndre, 135 Os ytre, 135 Os østre, 135 Os øvre, 119 Osenget, 135 Osflaten, 135 Osgjelten, 135 Oshaugen, 135 Osmoen, 135 Ostrøen, Pekkala, Perstrøa, 109 Præsthagen, Punnibakken, Ravnkleven, Ravnklevsetra, Revrommet, Ringnes, Roa, Rognli, Rogstad, Roseth, Rossheim, Rugsveen, Rya, Rydland, 131 Rydningen, Rydskog, Rya, 95 Ryen, Røbekkmoen, Røbuknappen, Rødhammer, 98 Røenget, Rømovika (Fiskartorpet), Rønningen, 152 Røsjøaasen, 104 Røste, 87 Røsten, Røyse, Sagbakken, Sagbekksletta, 80 Sagpladsen, Sagstua, Sand, Sandbak, Sandberg, Sandstad, Sankthanshaugen, Siksjølia, 88 Siksjøpladsen, 131 Simensgjelten, 111 Skinnerhagen, Sjurdsgarden, Sjøgløtt, Sjølyst, Sjøstrand, Sjøvang, Skjærbæk, 115 Skrædal, Skjæret, Skogheim, Skogly, Skogtun, Skogvoll, Slettmyra, Slettum, 131 Smedaasen, Smedgarden, Solbakken, Solberg, Solbrå, Solbråten, Solgård, Solhaug, Solheim, Solli, Solstad, Soltun, Solvang, Sommer, 139 Sorken, Sortodden, Stenberg, Stenseth, Strand, Strandby, 119 Stranden, Strandli, Strømsvollen, Summundsgarden, 114 Sundet, 81 Svarthaugen, 140 Svartodden, Svartstubben, Sveen, Svestad, Svingen, 149 Svukuriset, 144 Sylen, Syringen, 87 Sæteren, Sætre, Søbak, Søberg, Søby, Søhaugen, Sømo, Sønsthagen, Sønvisgarden, Søreng, 83 Sørgaard, Sørheim, Sørli, Sørlund, Tallhaugen, Tjønnlia, Tobiasvollen, Toppen, Thune, 123 Trøan, 131 Trøan, 131 Trøen, 87 Tufsingdalen, Tuva, Tufsebo, Tunheim, 157 Tyvold, 131 Utstubreen, Ulvsjøberget, Unnli, Utsikten, 150 Valdalen, 130 Vangen, 130 Vangsgjelten, Venevoll, Vestby, Vesterheim, Vidje, 84 Vestgaard, 107 Volden, Voldmo, Øren, Ørneset, Østenheden, Østhagen, Østheim, Østigarden, Østpå, 133 Østgaarden, 133 Østgaarden, 133 Østgaarden nedre, 133 Østgaarden søndre, 133 Østgaarden øvre, 133 Østgaardseggen, 133 Østgaardsgjelten, Østigarden, Østli, 137 Østvangen, Øsvollen, Øverby, Øvergård, Øverli, Øverseth, 82 Øversjøen, Øya, Øyan, Øybakken, Øytun, Åseth, Åsheim, Åsli, og Stripa, Åsly
  
 
=== Probate Records  ===
 
=== Probate Records  ===

Revision as of 15:55, 23 April 2013

Norway > Hedmark County > Os

Church Records

Microfilm of parish registers available at the Family History Library for Os prestegjeld, (clerical district). Contains parish registers for Os parish with Narbuvold chapel. They were separated from Tolga clerical district in 1926. See also Tolga clerical district. Records available from 1815-1925.

Images of digitized parish registers available online at Digitalarkivet (Digital Archives).

See Tolga

Census Records

See Tolga Tolga)

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

132 Aakran (Akre), 120 Aas, 131 Aasen, Adamsroa, Andershagen, Andershaugen, Alfheim, Alstadbakken, Alvsåker, Anvisås, Arnestad, Arnstad, Asplund, 131 Austen, 143 Baatstøen, Bachketrøa, Bagsjøberget, Bakke, Bakkebo, 89 Bakken, Bakkestad, Bakkestua, Bakketun, Bekk, Bekken, Bakos, Bakosgjelta, Bakostrøa, Banken, Bankløkka, Bekketrøa, Bekkevoll, Bekkrya, Bekkstad, 123 Berg, 123 Berg nedre, 123 Berg nordre, 123 Berg søndre, 123 Berg øvre, Berget, Bergheim, Bergset, Berntstuggu, Bersvendshaugen, Bifrost, Bindarstuggu, 112 Bing, Binggarden, Birkely, Bjønngrubba, Bjørkheim, Bjørke, Bjørklund, Bjørkly, Bjørnbekk, Bjørodden, Bjørnebo, Bjørnstad, Blakstad, Blikstad, Bolstad, 115 Bostad, Bortate, Bortistu, Bortistuenget, Bortistutrøa, Bortpå Ryen, Brattbakken, Brattegga, Brattåsrya, Breansfossen, 98 Bredalslien, 131 Breen, Breidablikk, Brenna, 132 Brennbakken, Brenden, Brennbakkroken, Brestly, Brinken, Brua, Brubakken, Bruenget, Brufoss-stugga, Brufossen, Brufossmyra, Bruhagaen, 88 Brupladsen, Brusletta, Brøttstuggu, Bråten, Buret, Bygjerdinga, Bækkbakken, 96 Bækken, 97 Bækken vestre, Bækkelund, Dahlgren, Dal, Dalen, Daleng, Dalheim, Dalsbygda, Dalsvang, Dammen, Dereksletta, Djupdal, Djupsanden, 152 Djupskaarenget, Dragarhagaen, Edmo, Eggbakken, Egge, 123 Eggen, 131 Eggen, Eggset, Eggstad, Eggtrøan, Eggtun, Eidebakk, Eidebo, Eidemyra, 104 Eidet, Eidevoll, Eika, 142 Elgaaen, Elgtråkket, Eliastuggu, 79 Ellevspladsen, Elva, Elvagarden, Elvajordet, Elvarheim, Elvarhøy, Elvebakkstuggu, 133 Elvepladsen, Elvestad, Elvheim, Elvlia, Endeli, Eng, 94 Engaavolden, 132 Engan, Engabu, Engan, Engebakken, Engebo, Engen, Enget, Engerya, Enget, Engli, Engåbakken,  Engåhaug, Engåvollen, Erikan, Erikrommet, Estenan, Estenbakken, 113 Estensbækken, Estenrommet, Evje, Evju, 108 Faaset, Fabroåsen, fagerheim, Fagerhøy, Fagerli, Fagertun, Fallet, Farmen, Fensal, 133 Fetten, Fettrommet, Fjellheim, Fjellstad, Fjellsyn, Fjellvang, Flatbakken, 130 Flaten, Floen, Floenget, Fogner, Folkvang, Foransjøhagen, Forollhogna, Fossbakken, Fossnes, 131 Fossvolden, Fram, Framnes, Fredbo, Fredheim, Fredly, Fredtun, Fremigarda Henningsmoen, Fremigarda Mosenget, Frempågarda Håmmålvoll, Fremstu Breen, 131 Fremstubreen, 131 Fremstugjelten, Frydenlund, Furali, Furubakken, Furubo, Furuegga, Furuheim, Furuholt, Furukollen, Furulund, Furuly, Furumo, Furupynten, Furuset, Furutun, Furuvang, 141 Fæmunden, 152 Galaaen, 154 Galaapladsen vestre, 155 Galaavolden, Gammelvollen, Gjevaldshaugen,  86 Gjota, Gløtvold, Gran, Granbakken, Granberg, Granheim, Granli, Gresgar'n, Grinden, 123 Gruben, Grubbeplassen, Grønli, Grøtbæklien, 131 Haakensgjelten, Hagebakken, Hagen, Halvorsberget, Hammeren, 127 Hanksjødalen, Harviken, Haug, 133 Haugen, 131 Haugen ytre, 131 Haugen øvre, 133 Haugsgjelten, Heggly, Heide, Heimli, Heimtun, Heistad, Heme, 122 Henningsmoen, Hjemly,Hodølan, 87 Hodølsgaarden, Holla, 90 Hollen nordre, 106 Holm, Holtet, 78 Holøien øvre, 118 Hummelhølen, 105 Husan søndre, Høgås, 105 Høisen, Hølmoen, 101 Høsøien, Håmoen, Håsetra, Ifvarneset, 131 Johaugen, Joolsa-garden, Jopålsa-garden, Jordet, Kairo, Kilde, Kjernli, Kjernmoen, Kjerr, 156 Klasvolden, Klemetti, Knashaug, Knudsli, Koia, Koiegarden, Kristine-stua, Kvannkåsbakken, 133 Kvernbækenget, Kvila, 92 Kvilvangen, Kvitsten, Kyyra, 85 Langsjøen, 136 Langøien, Larsgarden, Lauhytta, Leikvang, Li, 131 Lillebakken, Lillebekken, Lilleberg, Lillebo, Lilleeng, 133 Lilletrøe,n 116 Lilleøien, Lisabettrøa, Liset, Litlbakken, Litlrasmus-rommet, Litlåkerbekktrøa, Litnarjordet, Lundbekk, Lunde, Lunner, Lykkebo, Lyngbakken, Lyngen, Lynger, Lyngstad, Løkken, 117 Løvneset, Magnset, Mattisgarden, Mellemgård, Mellomhaugen, Mellomtun, Mellum, 110 Mestvedhagen, 87 Midtdalen, Midtli, 131 Midtstuen, Mikkelsgarden, Mo, 115 Moan eller Bakos, 88 Moen, Mogård, 121 Moseng, 134 Moseng, Moserabben, 91 Movolden, Munksjøberget, Munkvang, 103 Myre nedre, 113 Myren, Myrene, Myrum, Myrvang,131 Myrtrøen, Myrvold, Mælum, 94 Narbuvolden, 97 Narjordet, 97 Narjordet nordre, 97 Narjordet søndre, 97 Narjordet østre, Neby, Nerhagen, Nerli, Nordbergsetra, Nordbrenden, Nordby, Norderhaug, 132 Nordgaarden, 132 Nordgaardsgjelten, Nordhagen, Nordhaugen, Nordheim, Nordigarden,  Nordom, Nordset, Nordsetra, Norsted, 130 Nordvangen, Norum, Norvang, Nyberg (skau), Nybo, 80 Nygaarden, 131 Nygaarden, 135 Nygaarden, 130 Nygjelten, Nylend, Nyli, Nylund, Nysted, Nysæter, Nytrøa, Nyvollen, Odden, Olivslykkja, Olsplassen, Oppistua, Opsahl, Opseth, Optun, 135 Os, 135 Os mellem, 135 Os nordre, 135 Os søndre, 135 Os ytre, 135 Os østre, 135 Os øvre, 119 Osenget, 135 Osflaten, 135 Osgjelten, 135 Oshaugen, 135 Osmoen, 135 Ostrøen, Pekkala, Perstrøa, 109 Præsthagen, Punnibakken, Ravnkleven, Ravnklevsetra, Revrommet, Ringnes, Roa, Rognli, Rogstad, Roseth, Rossheim, Rugsveen, Rya, Rydland, 131 Rydningen, Rydskog, Rya, 95 Ryen, Røbekkmoen, Røbuknappen, Rødhammer, 98 Røenget, Rømovika (Fiskartorpet), Rønningen, 152 Røsjøaasen, 104 Røste, 87 Røsten, Røyse, Sagbakken, Sagbekksletta, 80 Sagpladsen, Sagstua, Sand, Sandbak, Sandberg, Sandstad, Sankthanshaugen, Siksjølia, 88 Siksjøpladsen, 131 Simensgjelten, 111 Skinnerhagen, Sjurdsgarden, Sjøgløtt, Sjølyst, Sjøstrand, Sjøvang, Skjærbæk, 115 Skrædal, Skjæret, Skogheim, Skogly, Skogtun, Skogvoll, Slettmyra, Slettum, 131 Smedaasen, Smedgarden, Solbakken, Solberg, Solbrå, Solbråten, Solgård, Solhaug, Solheim, Solli, Solstad, Soltun, Solvang, Sommer, 139 Sorken, Sortodden, Stenberg, Stenseth, Strand, Strandby, 119 Stranden, Strandli, Strømsvollen, Summundsgarden, 114 Sundet, 81 Svarthaugen, 140 Svartodden, Svartstubben, Sveen, Svestad, Svingen, 149 Svukuriset, 144 Sylen, Syringen, 87 Sæteren, Sætre, Søbak, Søberg, Søby, Søhaugen, Sømo, Sønsthagen, Sønvisgarden, Søreng, 83 Sørgaard, Sørheim, Sørli, Sørlund, Tallhaugen, Tjønnlia, Tobiasvollen, Toppen, Thune, 123 Trøan, 131 Trøan, 131 Trøen, 87 Tufsingdalen, Tuva, Tufsebo, Tunheim, 157 Tyvold, 131 Utstubreen, Ulvsjøberget, Unnli, Utsikten, 150 Valdalen, 130 Vangen, 130 Vangsgjelten, Venevoll, Vestby, Vesterheim, Vidje, 84 Vestgaard, 107 Volden, Voldmo, Øren, Ørneset, Østenheden, Østhagen, Østheim, Østigarden, Østpå, 133 Østgaarden, 133 Østgaarden, 133 Østgaarden nedre, 133 Østgaarden søndre, 133 Østgaarden øvre, 133 Østgaardseggen, 133 Østgaardsgjelten, Østigarden, Østli, 137 Østvangen, Øsvollen, Øverby, Øvergård, Øverli, Øverseth, 82 Øversjøen, Øya, Øyan, Øybakken, Øytun, Åseth, Åsheim, Åsli, og Stripa, Åsly

Probate Records

1675-1744: Records are found in Solør og Østerdal judicial district.

1772-1823: Records are found in Østerdal judicial district.

1823-1846: Records are found in Nord-Østerdal judicial district.

1696-1779: Clerical probate records are found in Hedemarken og Østerdalen Deanery.

1761-1832: Clerical probate records are found in Østerdalen Deanery.


References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names