Difference between revisions of "Parish Register Heading Example for Norway"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(added borders)
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<center>'''PARISH REGISTER EXAMPLES'''</center>
+
Early parish registers in Norway had no uniform format. By ordinance, a printed form was developed and was in use in most of the parishes from 1814. An improved form was printed in 1820, but was not taken into use in most parishes until the 1830's. Yet another form, with more specific information, was used from 1877. Small variations in wording may occur for different areas of the country. These different format column headings with English translation will help you read the Norwegian parish registers.
  
<center>'''NORWAY'''</center>
+
<u>'''View or download a PDF version of Parish Register Headings for Norway:'''</u> [[Image:Parish Register Headings for Norway.pdf]]
  
 +
== Document Headings 1814 ==
  
Early parish registers in Norway had no uniform used from 1877. Small variations in wording
+
=== ='''<nowiki>[1814]</nowiki>'''&nbsp;'''Fødte Mandkjøn/Qvindekjøn.''' ===
 
 
format. By ordinance, a printed form was developed may occur for different areas of the country.
 
 
 
and was in use in most of the parishes from 1814. These different format column headings with
 
 
 
An improved form was printed in 1820, but was not English translation will help you read the
 
 
 
taken into use in most parishes until the 1830's. Yet Norwegian parish registers.
 
 
 
another form, with more specific information, was
 
 
 
 
 
'''Document Headings 1814'''
 
 
 
 
 
'''<nowiki>[1814]</nowiki>''' '''Fødte Mandkjøn/Qvindekjøn.'''
 
 
 
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| No.
+
|-
 +
| No.  
 +
<br>
  
 +
| Aar
 +
og Datum.
  
 +
| Barnets fulde Navn.
 +
| Daabs Datum en- ten i Kirken eller hjemme..
 +
| Forældrenes Navn, Stand''', '''Haandtering og Boepæl.
 +
| Faddernes Navn, Stand og Opholds-sted.
 +
| Hvor anført i det almin-
 +
delige Jevn- førelses-Re- gister.
  
| Aar
+
| Anmærk-
 +
ninger'''.'''
  
og Datum.
+
|}
| Barnets fulde Navn.
 
| Daabs Datum en- ten i Kirken eller hjemme..
 
| Forældrenes Navn, Stand''', '''Haandtering og Boepæl.
 
| Faddernes Navn, Stand og Opholds-sted.
 
| Hvor anført i det almin-
 
  
delige Jevn- førelses-Re- gister.
+
<br>  
| Anmærk-
 
 
 
ninger'''.'''
 
 
 
|}
 
'''<nowiki>[1814] </nowiki>Birth Male/Female. '''
 
  
 +
==== '''<nowiki>[1814] </nowiki>Birth Male/Female.'''  ====
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| Entry
+
|-
 
+
| Entry  
No.
+
No.  
 
 
  
 +
<br>
  
| Year and date'''.'''
+
| Year and date'''.'''  
| Child’s full name'''.'''
+
| Child’s full name'''.'''  
| Baptism date.
+
| Baptism date.  
 
| Parent’s names, class, occupation, and  
 
| Parent’s names, class, occupation, and  
 +
address.
  
address.
+
| Witnesses’ names, class &amp; residence.  
| Witnesses’ names, class & residence.
+
| Where recorded in the general register.  
| Where recorded in the general register.
 
 
| Re-marks.
 
| Re-marks.
 +
|}
  
|}
+
==== <br><br>'''<nowiki>[1814] </nowiki>Døde Mandkjøn/Qvindekjøn.''' ====
'''<nowiki>[1814] </nowiki>Døde Mandkjøn/Qvindekjøn.'''
 
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| No.
+
|-
 +
| No.  
 +
<br>
  
 +
| Døds-dagen'''.'''
 +
| Begravelses-
 +
Dagen'''.'''
  
 +
| Den Dødes For- og Til- Navn.
 +
| Stand, Haandtering og Opholds-sted.
 +
| Alder'''.'''
 +
| Hvor anført i det Almindelige
 +
Jevnførelses
  
| Døds-dagen'''.'''
+
- Register.  
| Begravelses-
 
  
Dagen'''.'''
+
| Anmærkning-er.
| Den Dødes For- og Til- Navn.
+
|}
| Stand, Haandtering og Opholds-sted.
 
| Alder'''.'''
 
| Hvor anført i det Almindelige
 
  
Jevnførelses
+
<br>
  
- Register.
+
<br>
| Anmærkning-er.
 
  
|}
+
==== '''<nowiki>[1814]</nowiki>&nbsp;Death Male/Female.''' ====
'''<nowiki>[1814]</nowiki> Death Male/Female.'''
 
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| Entry
+
|-
 +
| Entry  
 +
No.
  
No.
+
| Death date.  
| Death date.
+
| Burial date.  
| Burial date.
+
| Deceased’s first and last name.  
| Deceased’s first and last name.
+
| Status, occupation and residence.  
| Status, occupation and residence.
+
| Age.  
| Age.
+
| Whererecorded in the general register.  
| Where''' '''recorded in the general register.
 
 
| Remarks.
 
| Remarks.
 +
|}
  
|}
+
==== <br><br>'''<nowiki>[1814]</nowiki>&nbsp;Copulerede.''' ====
'''<nowiki>[1814]</nowiki> Copulerede.'''
 
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| No.
+
|-
 +
| No.  
 
| Brudgommens Navn, Alder, Haandtering  
 
| Brudgommens Navn, Alder, Haandtering  
 +
og Opholdssted.
  
og Opholdssted.
+
| Brudens Navn, Alder, Haand-tering.  
| Brudens Navn, Alder, Haand-tering.
+
| Hvem Forlov-erne.  
| Hvem Forlov-erne.
+
| Vielses-  
| Vielses-
+
dagen.
  
dagen.
+
| Om forrettet i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Bevillingens Datum.  
| Om forrettet i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Bevillingens Datum.
+
| Hvoranført i det alminde-ligeJevn-  
| Hvor''' '''anført i det alminde-lige''' '''Jevn-
+
førelses Register.
  
førelses Register.
+
| Anmærk-  
| Anmærk-
+
ninger.
  
ninger.
+
|}
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
<br>
  
|}
+
==== '''<nowiki>[1814] </nowiki>Marriage.''' ====
'''<nowiki>[1814] </nowiki>Marriage.'''
 
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| Entry
+
|-
 +
| Entry  
 +
no.
  
no.
+
| Bridegroom’s  
| Bridegroom’s
+
name, age, occupation and residence.
  
name, age, occupation and residence.
+
| Bride’s name age and occu-pation.  
| Bride’s name age and occu-pation.
+
| Names of bonds-  
| Names of bonds-
+
men.
  
men.
+
| Marriage date.  
| Marriage date.
+
| Married in the Church or in the home, if at home date of permission.  
| Married in the Church or in the home, if at home date of permission.
 
 
| Where  
 
| Where  
 +
recorded in the general register.
  
recorded in the general register.
 
 
| Remarks
 
| Remarks
 +
|}
  
|}
+
<br>
'''<nowiki>[1814]</nowiki>Confirmerede (Drenge/Piger).'''
+
 
 +
==== <br>'''<nowiki>[1814]</nowiki>Confirmerede (Drenge/Piger).''' ====
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| No.
+
|-
| Confirmantens Navn og Opholdssted.
+
| No.  
| Forældrenes eller Huus- bonden, Pleie- forældrenes Navn og Boepæl.
+
| Confirmantens Navn og Opholdssted.  
| Confirmantens Alder efter Dag og Datum, udviist ved Døbe Attest.
+
| Forældrenes eller Huus- bonden, Pleie- forældrenes Navn og Boepæl.  
| Dom angaaende Kundskab og Opførsel.
+
| Confirmantens Alder efter Dag og Datum, udviist ved Døbe Attest.  
 +
| Dom angaaende Kundskab og Opførsel.  
 
| Naar og  
 
| Naar og  
 +
af hvem vaccineret.
 +
 +
| Hvor anført
 +
i det alminde-
 +
 +
lige Jevn-
  
af hvem vaccineret.
+
førelses Register.  
| Hvor anført
 
  
i det alminde-
+
|}
  
lige Jevn-
+
<br>
  
førelses Register.
+
<br>
  
|}
+
==== '''<nowiki>[1814]</nowiki>&nbsp;Confirmation (Boys/Girls).''' ====
'''<nowiki>[1814]</nowiki> Confirmation (Boys/Girls).'''
 
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
 +
|-
 
| Entry  
 
| Entry  
 +
No.
  
No.
+
| Name and residence of person  
| Name and residence of person
+
confirmed.
  
confirmed.
+
| Parents, or employer, foster parents, name and residence.  
| Parents, or employer, foster parents, name and residence.
+
| Age based on certificate of christening.  
| Age based on certificate of christening.
+
| Judgement regarding knowledge and behavior.  
| Judgement regarding knowledge and behavior.
 
 
| When and by whom  
 
| When and by whom  
 +
vaccinated.
  
vaccinated.
 
 
| Where recorded in the general register.
 
| Where recorded in the general register.
 +
|}
  
|}
+
<br>
'''<nowiki>[1814]</nowiki> Afgangs-Lister'''
+
 
 +
<br>  
 +
 
 +
<br>  
  
''' Afgaaede fra Sognet formedelst Bortreise.'''
+
==== '''<nowiki>[1814]</nowiki>&nbsp;Afgangs-Lister''' '''Afgaaede fra Sognet formedelst Bortreise.''' ====
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| No.
+
|-
| Navn.
+
| No.  
| Alder.
+
| Navn.  
| Haandtering.
+
| Alder.  
| Hvorhen bortreist.
+
| Haandtering.  
| Hvor anført i det almindelige Jevnførelses-Register.
+
| Hvorhen bortreist.  
 +
| Hvor anført i det almindelige Jevnførelses-Register.  
 
| Anmærkninger..
 
| Anmærkninger..
 
 
|}
 
|}
'''<nowiki>[1814]</nowiki> Removals from the Parish.'''
 
  
 +
==== '''<nowiki>[1814]</nowiki>&nbsp;Removals from the Parish.'''  ====
  
{| width="75%" border="1"
+
<br>
| Entry No.
 
| Name.
 
| Age.
 
| Occupation.
 
| Moving to.
 
| Where recorded in the general register.
 
| Remarks.
 
  
|}
+
==== '''<nowiki>[1814]</nowiki>&nbsp;Tilgangs-Lister''' '''Ankomne til Sognet.''' ====
'''<nowiki>[1814]</nowiki> Tilgangs-Lister'''
 
 
 
''' Ankomne til Sognet.'''
 
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| No.
+
|-
| Navn.
+
| No.  
| Alder.
+
| Navn.  
| Haandtering.
+
| Alder.  
| Hvorfra ankomne.
+
| Haandtering.  
| Hvor anført i det alminde- lige Jevnførelses-Register.
+
| Hvorfra ankomne.  
 +
| Hvor anført i det alminde- lige Jevnførelses-Register.  
 
| Anmærkninger.
 
| Anmærkninger.
 +
|}
 +
 +
<br>
 +
 +
<br>
  
|}
+
==== '''<nowiki>[1814]</nowiki>Arrival to the Parish.''' ====
'''<nowiki>[1814]</nowiki>Arrival to the Parish.'''
 
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| Entry
+
|-
 +
| Entry  
 +
No.
  
No.
+
| Name.  
| Name.
+
| Age.  
| Age.
+
| Occupation.  
| Occupation.
+
| Former  
| Former
+
residence.
  
residence.
+
| Where recorded in the general register.  
| Where recorded in the general register.
 
 
| Remarks.
 
| Remarks.
 +
|}
 +
 +
<br>
 +
 +
<br>
  
|}
+
<br>
'''Document Headings 1820'''
 
  
 +
== '''Document Headings 1820'''  ==
  
'''<nowiki>[1820] </nowiki>A. Døbte.'''
+
==== <br>'''<nowiki>[1820] </nowiki>A. Døbte.''' ====
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| No.
+
|-
 +
| No.  
 
| Den  
 
| Den  
 
 
opgivne  
 
opgivne  
  
Fødsels
+
Fødsels  
  
Datum.
+
Datum.  
| Daabs-
 
  
Datum.
+
| Daabs-
| Barnets
+
Datum.  
  
fulde
+
| Barnets
 +
fulde  
 +
 
 +
Navn.
  
Navn.
 
 
| Om  
 
| Om  
 
+
ægte  
ægte
 
  
 
eller  
 
eller  
  
uægte
+
uægte  
  
født.
+
født.  
| Dets for-
 
  
ældres
+
| Dets for-
 +
ældres  
  
fulde Navn,
+
fulde Navn,  
  
 
borgerlige  
 
borgerlige  
  
Stilling og
+
Stilling og  
  
Op-holdssted.
+
Op-holdssted.  
| Faddernes
 
  
Navne.
+
| Faddernes
| Om og af hvem hjem-
+
Navne.  
  
me-døbt.
+
| Om og af hvem hjem-
| Ved uægte Børn, af hvem Op-
+
me-døbt.  
  
gaven er skeet,
+
| Ved uægte Børn, af hvem Op-
 +
gaven er skeet,  
  
enten af Barne-
+
enten af Barne-  
  
moderen,
+
moderen,  
  
eller hvilket bekjendt og agt-
+
eller hvilket bekjendt og agt-  
  
værdigt Medlem af Menigheden.
+
værdigt Medlem af Menigheden.  
  
 
|}
 
|}
'''<nowiki>[1820]</nowiki> A. Christenings.'''
 
  
 +
<br>
 +
 +
<br>
 +
 +
==== '''<nowiki>[1820]</nowiki>&nbsp;A. Christenings.'''  ====
 +
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| Entry
+
|-
 +
| Entry  
 +
No.
  
No.
+
| Reported  
| Reported
+
birth
  
birth
+
date.
  
date.
+
| Baptism  
| Baptism
+
date.  
 
 
date.
 
| Child’s
 
  
 +
| Child’s
 
full  
 
full  
  
name.
+
name.  
| Legimate
 
  
or Il-
+
| Legimate
 +
or Il-  
  
legimate
+
legimate  
  
birth.
+
birth.  
| Parents’
 
  
 +
| Parents’
 
names, status  
 
names, status  
  
and residence.
+
and residence.  
| Wit-nesses’
 
  
names.
+
| Wit-nesses’
| Who
+
names.  
  
per-
+
| Who
 +
per-  
  
formed
+
formed  
  
baptism
+
baptism  
  
if at
+
if at  
  
home.
+
home.  
| Illegimate
 
  
 +
| Illegimate
 
children reported  
 
children reported  
  
by child’s
+
by child’s  
  
 
mother or a  
 
mother or a  
  
parishioner.
+
parishioner.  
  
 
|}
 
|}
'''<nowiki>[1820] </nowiki>B. Confirmerede (Drenge/Piger).'''
 
  
 +
<br>
  
{| width="75%" border="1"
+
<br>
| No.
 
| Confirmations-
 
  
dag.
+
<br>
| Confirmandens
 
 
 
fulde Navn.
 
| Alder.
 
| Føde-
 
 
 
sted.
 
| For-
 
 
 
ældre.
 
| Christen-doms Kund-
 
 
 
skab og Flid
 
 
 
m.v.
 
| Naar havt de naturlige Kopper eller vaccineret. Attest derom.
 
  
|}
+
==== '''<nowiki>[1820] </nowiki>B. Confirmerede (Drenge/Piger).''' ====
'''<nowiki>[1820]</nowiki>''' '''B.Confirmed''' '''(Boys/Girls).'''  
 
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| Entry
+
|-
 +
| No.
 +
| Confirmations-
 +
dag.
  
No.
+
| Confirmandens
| Confirmation day.
+
fulde Navn.  
| Full name
 
  
of person
+
| Alder.
 +
| Føde-
 +
sted.
  
confirmed.
+
| For-
| Age.
+
ældre.  
| Place of
 
  
birth.
+
| Christen-doms Kund-
| Parents.
+
skab og Flid
| Religious
 
  
knowledge
+
m.v.  
 
 
and diligence.
 
| When a person had smallpox or was vaccinated.
 
 
 
Rec. of proof.
 
  
 +
| Naar havt de naturlige Kopper eller vaccineret. Attest derom.
 
|}
 
|}
'''<nowiki>C. Ægteviede [1820].</nowiki><nowiki>C. Married [1820].</nowiki>'''
 
  
 +
<br>
  
1. No.1. Entry number.
+
<br>
  
 +
==== '''<nowiki>[1820]</nowiki>'''&nbsp;'''B.Confirmed''' '''(Boys/Girls).'''  ====
  
2. Vielsedag.2. Marriage date.
+
<br>
  
 +
{| width="75%" border="1"
 +
|-
 +
| Entry
 +
No.
  
3. Brudgommens Navn og Stand. 3. Groom’s''' '''name and status.
+
| Confirmation day.  
 +
| Full name  
 +
of person
  
Brudens Navn.''' '''Bride’s name.
+
confirmed.  
  
 +
| Age.
 +
| Place of
 +
birth.
  
4. Brudgommens Føde og Opholdssted.4. Groom’s birthplace. Residence.
+
| Parents.  
 +
| Religious
 +
knowledge
  
Brudens Fødested. Bride’s birthplace.
+
and diligence.  
  
 +
| When a person had smallpox or was vaccinated.
 +
Rec. of proof.
  
5. De Viedes Alder.5. Their ages.
+
|}
  
 +
<br>
  
6. Brudgommens Faders Navn.6. Groom’s father’s name.
+
<br>
  
 +
<br>
  
7. BrudensFaders Navn.7. Bride’s father’s name.
+
<br>
  
 +
{| width="75%" border="1"
 +
|-
 +
| '''C. Ægteviede''' <nowiki>[1820]</nowiki>.
 +
| '''C. Married''' <nowiki>[1820]</nowiki>.
 +
|-
 +
| 1. No.
 +
| 1. Entry number.
 +
|-
 +
| 2. Vielsedag.
 +
| 2. Marriage date.
 +
|-
 +
| 3. Brudgommens Navn og Stand.
 +
Brudens Navn.
  
8. Forlovernes Navne og Opholdssted.8. Bondsmen’s names and residence.
+
| 3. Groom’sname and status.  
 +
Bride’s name.  
  
 +
|-
 +
| 4. Brudgommens Føde og Opholdssted.
 +
Brudens Fødested.
  
9. Tillysningsdagene.9. Dates of banns.
+
| 4. Groom’s birthplace. Residence.  
 +
Bride’s birthplace.  
  
 +
|-
 +
| 5. De Viedes Alder.
 +
| 5. Their ages.
 +
|-
 +
| 6. Brudgommens Faders Navn.
 +
| 6. Groom’s father’s name.
 +
|-
 +
| 7. BrudensFaders Navn.
 +
| 7. Bride’s father’s name.
 +
|-
 +
| 8. Forlovernes Navne og Opholdssted.
 +
| 8. Bondsmen’s names and residence.
 +
|-
 +
| 9. Tillysningsdagene.
 +
| 9. Dates of banns.
 +
|-
 +
| 10. Af hvem Tillysningen er forlangt.
 +
| 10. Person requetsing banns.
 +
|-
 +
| 11. Hvis Tillysning ei har fundet Sted,efter hvilken Bevilling eller af hvad lovlig Aarsag.
 +
| 11. If the banns were not declared, state the
 +
reason.
  
10. Af hvem Tillysningen er forlangt.10. Person requetsing banns.
+
|-
 +
| 12. Naar havt de naturlige Kopper eller vaccinerede, Attest derom.
 +
| 12. Smallpox or certificate of vaccination.
 +
|-
 +
| 13.Hvis Brudgommen er Embedsmand,har Pension, eller Vartpenge, hvad Legitimation for indskud i Enkekassen
 +
| 13. If the groom is an official and has a pension or ½ salary, what proof has he for giving to widow’s fund.
 +
|-
 +
| 14. Om nogen af dem har været gift før, og hvorledes da det foregaaende Ægeskab er ophørt, samt om lovligt Skifte er holdt.  
 +
| 14. If any former marriage, why dissolved,
 +
and if probate settlement.  
  
 +
|}
  
11. Hvis Tillysning ei har fundet Sted, 11. If the banns were not declared, state the
+
<br>
  
efter hvilken Bevilling eller af hvad reason.
+
<br>
  
lovlig Aarsag.
+
==== <br>'''<nowiki>[1820] </nowiki>&nbsp;D. Begravede og Dødfødte'''<br>  ====
  
 +
{| style="width: 667px; height: 197px" width="667" border="1"
 +
|-
 +
| No.
 +
| Denop-
 +
givne
  
12. Naar havt de naturlige Kopper eller12. Smallpox or certificate of vaccination.
+
Døds-  
 
 
vaccinerede, Attest derom.
 
 
 
 
 
13.''' '''Hvis Brudgommen er Embedsmand,13. If the groom is an official and has a
 
 
 
har Pension, eller Vartpenge, hvad'''  '''a pension or ½ salary, what proof has
 
 
 
Legitimation for indskud i Enkekassen he for giving to widow’s fund.
 
 
 
 
 
14. Om nogen af dem har været gift før, og14. If any former marriage, why dissolved,
 
 
 
hvorledes da det foregaaende Ægeskab and if probate settlement.
 
 
 
er ophørt, samt om lovligt Skifte er holdt.
 
 
 
 
 
'''<nowiki>[1820] </nowiki>D. Begravede og Dødfødte.'''
 
 
 
 
 
{| width="75%" border="1"
 
| No.
 
| Den''' '''op-
 
 
 
givne''' '''
 
  
Døds-
+
dag.
  
dag.
+
| Begravel-  
| Begravel-
+
ses:
  
ses:
+
Datum.
  
Datum.
 
 
| Den  
 
| Den  
 
+
Begrav-  
Begrav-
 
  
 
edes  
 
edes  
Line 508: Line 556:
 
fulde  
 
fulde  
  
Navn''' -'''
+
Navn'''-'''  
  
og Stand
+
og Stand  
  
 +
<br>
  
 +
| Alder.
 +
| Opholds-
 +
sted.
  
| Alder.
 
| Opholds-
 
 
sted.
 
 
| Om død af  
 
| Om død af  
 +
smitsom Syg-
  
smitsom Syg-
+
dom, og da
  
dom, og da
+
hvilken, eller
  
hvilken, eller
+
ved ulykkelig hendelse.
  
ved ulykkelig hendelse.
 
 
|  
 
|  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
 +
|-
 
| colspan="3" | '''Dødfødte'''
 
| colspan="3" | '''Dødfødte'''
 
 
|-
 
|-
| Den opgivneFødsels
+
| Den opgivneFødsels  
 
+
Datum.  
Datum.
 
| Den Død-
 
 
 
fødtes
 
  
For-ældre.
+
| Den Død-  
| Naar og af hvem An-
+
fødtes
  
givelsen
+
For-ældre.
  
er skeet.
+
| Naar og af hvem An-
 +
givelsen
  
 +
er skeet.
  
 +
<br>
  
 +
<br>
  
 
|}
 
|}
  
 +
<br>
  
 
|}
 
|}
'''<nowiki>[1820]</nowiki> D. Burials and Stillborn.'''
 
  
 +
<br>
  
{| width="75%" border="1"
+
<br>
| Entry
 
  
No.
+
==== '''<nowiki>[1820]</nowiki>&nbsp;D. Burials and Stillborn.'''  ====
  
 +
<br>
  
 +
{| width="75%" border="1"
 +
|-
 +
| Entry
 +
No.
  
| Death
+
<br>
  
date.
+
| Death
 +
date.  
  
 +
<br>
  
 +
| Burial
 +
date.
  
| Burial
+
<br>
  
date.
+
| Full name  
 
+
and status  
 
 
 
 
| Full name
 
 
 
and status
 
 
 
of the
 
  
deceased.
+
of the
| Age.
 
  
 +
deceased.
  
 +
| Age.
 +
<br>
  
| Resi-
+
| Resi-  
 +
dence.
  
dence.
+
<br>
  
 +
| Cause of death,
 +
contageous
  
 +
disease or
  
| Cause of death,
+
accident'''.'''  
 
 
contageous
 
 
 
disease or
 
 
 
accident'''.'''
 
 
 
  
 +
<br>
  
 
|  
 
|  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
 +
|-
 
| colspan="3" | '''Stillborn'''
 
| colspan="3" | '''Stillborn'''
 
 
|-
 
|-
| Date of
+
| Date of  
 
+
birth.  
birth.
 
 
 
  
 +
<br>
  
| Names of
+
| Names of  
 +
parents.
  
parents.
+
<br>
 
 
 
 
 
 
| When and
 
  
 +
| When and
 
by whom  
 
by whom  
  
reported.
+
reported.  
 
 
  
 +
<br>
  
 +
<br>
  
 
|}
 
|}
  
 +
<br>
  
 
|}
 
|}
'''<nowiki>[1820]</nowiki> E. Indflyttede (ogsaa Børn).'''
 
  
 +
<br>
  
{| width="75%" border="1"
+
<br>
| No.
+
 
| Opgiven Datum.
+
<br>
| Navn.
 
| Alder.
 
| Opgiven
 
  
Hensigt med
+
==== '''<nowiki>[1820]</nowiki>&nbsp;E. Indflyttede (ogsaa Børn).'''  ====
  
Indflytningen.
+
<br>
| Fra hvilket Sted indflyttet, og
 
  
hvor født.
+
{| width="75%" border="1"
 +
|-
 +
| No.  
 +
| Opgiven Datum.
 +
| Navn.
 +
| Alder.
 +
| Opgiven
 +
Hensigt med
  
 +
Indflytningen.
  
 +
| Fra hvilket Sted indflyttet, og
 +
hvor født.
  
| Hvor den
+
<br>
  
Indflyttede
+
| Hvor den
 +
Indflyttede  
  
 
opholder sig.  
 
opholder sig.  
| Med-
 
  
bragte
+
| Med-
 +
bragte  
  
Attester.
+
Attester.  
  
 
|}
 
|}
'''<nowiki>[1820]</nowiki>E. Arrivals (also children).'''
 
  
 +
<br>
 +
 +
<br>
  
{| width="75%" border="1"
+
<br>
| Entry
 
  
No.
+
<br>
  
 +
==== <br>'''<nowiki>[1820]</nowiki>E. Arrivals (also children).'''  ====
  
 +
<br>
  
| Date.
+
{| width="75%" border="1"
| Name.
+
|-
| Age.
+
| Entry
| Reason for
+
No.  
  
arrival.
+
<br>
| Former residence
 
  
and birthplace.
+
| Date.
 +
| Name.
 +
| Age.
 +
| Reason for
 +
arrival.  
  
 +
| Former residence
 +
and birthplace.
  
 +
<br>
  
| Where person
+
| Where person  
 +
is living.
  
is living.
 
 
| Any certificates.
 
| Any certificates.
 
 
|}
 
|}
'''<nowiki>[1820]</nowiki> E. Udflyttede (ogsaa Børn).'''
 
  
 +
<br>
  
{| width="75%" border="1"
+
<br>
| No.
 
| Opgiven
 
  
Datum.
+
<br>
  
 +
==== '''<nowiki>[1820]</nowiki>&nbsp;E. Udflyttede (ogsaa Børn).'''  ====
  
 +
<br>
  
| Navn.
+
{| width="75%" border="1"
| Alder.
+
|-
| Til hvad Sted.
+
| No.  
 +
| Opgiven
 +
Datum.  
  
 +
<br>
  
 +
| Navn.
 +
| Alder.
 +
| Til hvad Sted.
 +
<br>
  
 +
<br>
  
 
|}
 
|}
'''<nowiki>[1820]</nowiki> E. Removals (also children).'''
 
  
 +
<br>
 +
 +
<br>
 +
 +
==== '''<nowiki>[1820]</nowiki>&nbsp;E. Removals (also children).'''  ====
 +
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| Entry No.
+
|-
| Date.
+
| Entry No.  
 +
| Date.  
 +
<br>
  
 +
| Name.
 +
| Age.
 +
| Moving to.
 +
<br>
  
 +
<br>
  
| Name.
+
|}
| Age.
 
| Moving to.
 
  
 +
<br>
  
 +
<br>
  
 +
<br>
  
|}
+
==== '''<nowiki>[1820]</nowiki>&nbsp;F. Vaccinerede.''' ====
'''<nowiki>[1820]</nowiki> F. Vaccinerede.'''
 
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| No.
+
|-
 +
| No.  
 
| Attestens  
 
| Attestens  
 +
Datum.
  
Datum.
+
| Den Vaccineredes  
| Den Vaccineredes
+
Navn.
  
Navn.
+
| Alder.  
| Alder.
+
| Faders Navn.  
| Faders Navn.
 
 
| Føde og  
 
| Føde og  
 +
Opholds-
  
Opholds-
+
Sted.
  
Sted.
+
<br>
  
 +
| Vac-
 +
cinators
  
 +
Navn.
  
| Vac-
+
<br>
  
cinators
+
| Anmærk-
 +
ninger.
  
Navn.
+
|}
  
 +
<br>
  
 +
<br>
  
| Anmærk-
+
==== '''<nowiki>[1820]</nowiki>&nbsp;F. Vaccination.''' ====
 
 
ninger.
 
 
 
|}
 
'''<nowiki>[1820]</nowiki> F. Vaccination.'''
 
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
 +
|-
 
| Entry  
 
| Entry  
 +
No.
  
No.
+
| Certificate  
| Certificate
+
date.  
 
 
date.
 
 
 
  
 +
<br>
  
 
| Name of  
 
| Name of  
 +
person vaccinated.
  
person vaccinated.
+
<br>
  
 +
| Age.
 +
| Father’s
 +
name.
  
 +
| Place of birth
 +
and residence.
  
| Age.
+
<br>
| Father’s
 
 
 
name.
 
| Place of birth
 
 
 
and residence.
 
  
 +
| Name of
 +
vaccinator.
  
 
| Name of
 
 
vaccinator.
 
 
| Remarks.
 
| Remarks.
 
 
|}
 
|}
'''Document Headings 1877'''
 
 
 
'''<nowiki>A. Levende Fødte [1877].</nowiki><nowiki>A. Living Births [1877].</nowiki>'''
 
 
 
1. Mandkjøn/Kvindekjøn.1. Males/Females
 
 
No.  Entry number.
 
 
  
2. Fødsels - Datum.2. Birth date.
+
<br>
  
 +
<br>
  
3. Daabsdatum (ogsaa for Hjemmedøbte).3. Baptism date (also for home baptism).
+
<br>
  
 +
== '''Document Headings 1877'''  ==
  
4. For Hjemmedøbte: Daabs - Stadsfæstelses-4. Confirmation date (for home baptism).
+
<br>'''A. Levende Fødte [1877]. <nowiki>A. Levende Fødte [1877].</nowiki><nowiki>A. Living Births [1877].</nowiki>''' A. Living Births [1877].  
  
Datum.
+
<br>1. Mandkjøn/Kvindekjøn.1. Males/Females
  
 +
No. Entry number.
  
5. Barnets fulde Navn.5. Child’s full name (given names).
+
<br>2. Fødsels - Datum.2. Birth date.  
  
 +
<br>3. Daabsdatum (ogsaa for Hjemmedøbte).3. Baptism date (also for home baptism).
  
6. Forældrenes fulde Navne og borgerlige 6. Parent’s full name and status (occupation).
+
<br>4. For Hjemmedøbte: Daabs - Stadsfæstelses-4. Confirmation date (for home baptism).  
  
Stilling. (Næringsvei).
+
Datum.  
  
 +
<br>5. Barnets fulde Navn.5. Child’s full name (given names).
  
7. Forældrenes Bopæl.7. Parents’s residence.
+
<br>6. Forældrenes fulde Navne og borgerlige 6. Parent’s full name and status (occupation).  
  
 +
Stilling. (Næringsvei).
  
8. Forældrenes Fødselsaar. Faderens / Moderens8. Parents’s year of birth. Father / Mother.
+
<br>7. Forældrenes Bopæl.7. Parents’s residence.  
  
 +
<br>8. Forældrenes Fødselsaar. Faderens / Moderens8. Parents’s year of birth. Father / Mother.
  
9. Faddernes Navne og borgerlige Stilling.9. Witnesses’ names and status.
+
<br>9. Faddernes Navne og borgerlige Stilling.9. Witnesses’ names and status.  
  
 +
<br>10. Om ægte eller uægte født.10. Born in or out of wedlock.
  
10. Om ægte eller uægte født.10. Born in or out of wedlock.
+
<br>11. Anmærkninger (saasom: a) i Tilfælde af11. Remarks. If home christened who
  
 +
Hjemmedaab, hvem der har forrettet samme, performed the christening, and the name
  
11. Anmærkninger (saasom: a) i Tilfælde af11. Remarks. If home christened who
+
med Tilføielse af to Daabsvidners Navne, og of the two witnesses, and b) if illegitimate
  
Hjemmedaab, hvem der har forrettet samme,  performed the christening, and the name
+
b) ved uægtefødte Børn Anmelderens Navn m.V.) birth, the name of the person giving the  
 
 
med Tilføielse af to Daabsvidners Navne, og of the two witnesses, and b) if illegitimate
 
 
 
b) ved uægtefødte Børn Anmelderens Navn m.V.) birth, the name of the person giving the
 
  
 
  information etc.
 
  information etc.
 +
  
 +
<br>'''<nowiki>[1877]</nowiki>B. Dødfødte af Mandkjøn/Kvindekjøn.'''
  
'''<nowiki>[1877]</nowiki>B. Dødfødte af Mandkjøn/Kvindekjøn.'''
+
<br>  
 
 
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| No.
+
|-
| Fødsels-
+
| No.  
 +
| Fødsels-  
 +
Datum.
  
Datum.
+
| Om Ægte  
| Om Ægte
+
eller uægte
  
eller uægte
+
født.
  
født.
+
| Forældrenes  
| Forældrenes
+
fulde Navne og
  
fulde Navne og
+
borgerlige Stilling
  
borgerlige Stilling
+
(Næringsvei).
  
(Næringsvei).
+
| Bopæl.  
| Bopæl.
 
 
|  
 
|  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
 +
|-
 
| colspan="2" | Forældrenes Fødselsaar
 
| colspan="2" | Forældrenes Fødselsaar
 
 
|-
 
|-
| Faderens
+
| Faderens  
 +
<br>
  
 +
| Moderens
 +
<br>
  
 +
<br>
  
| Moderens
+
|}
 
 
  
 +
| Anmærkninger:
 +
(saasom: Naar og af hvem Anmeldelsen er
  
 +
skeet).
  
 
|}
 
|}
  
| Anmærkninger:
+
<br>
  
(saasom: Naar og af hvem Anmeldelsen er
+
<br>
  
skeet).
+
'''<nowiki>[1877]</nowiki> B. Stillborn Male/Female.'''  
 
 
|}
 
'''<nowiki>[1877]</nowiki> B. Stillborn Male/Female.'''
 
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
 +
|-
 
| Entry  
 
| Entry  
 +
No.
  
No.
+
| Birth  
| Birth
+
date.
  
date.
+
| Legitimate  
| Legitimate
+
or
  
or
+
illegitimate.
  
illegitimate.
+
| Parent’s full  
| Parent’s full
+
name and
  
name and
+
(occupation).
  
(occupation).
+
| Residence.  
| Residence.
 
 
|  
 
|  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
 +
|-
 
| colspan="2" | Parents’ birth year.
 
| colspan="2" | Parents’ birth year.
 
 
|-
 
|-
| Father’s
+
| Father’s  
 +
<br>
  
 +
| Mother’s
 +
|}
  
 +
| Remarks.
 +
(Such as by whom the stillbirth was
  
| Mother’s
+
reported).
  
 
|}
 
|}
  
| Remarks.
+
<br>
  
(Such as by whom the stillbirth was
+
<br>
  
reported).
+
<br>
  
|}
+
'''<nowiki>[</nowiki>1877] C. Konfirmerte (Drenge/Piger).'''  
'''<nowiki>[</nowiki>1877] C. Konfirmerte (Drenge/Piger).'''
 
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| No.
+
|-
| Konfirmandens
+
| No.  
 
+
| Konfirmandens  
 
fulde Navn  
 
fulde Navn  
  
 
(ogsaa  
 
(ogsaa  
  
Efternavn).
+
Efternavn).  
  
 +
<br>
  
 +
| Naar født/ døpt (Aar,
 +
Maaned og Dag).
  
| Naar født/ døpt (Aar,
+
<br>
  
Maaned og Dag).
+
| Fødested (Sogn eller By og paa Landet tillige Gaard).  
 +
| Bopæl (Sogn og Gaard eller i Byerne Gade og Hus-No)'''.'''
 +
| Foræld-
 +
renes fulde Navne, borgerlige
  
 +
Stilling
  
 +
(Næring-
  
| Fødested (Sogn eller By og paa Landet tillige Gaard).
+
vei) og Bopæl.  
| Bopæl (Sogn og Gaard eller i Byerne Gade og Hus-No)'''.'''
 
| Foræld-
 
  
renes fulde Navne, borgerlige
+
| Om havt de
 +
naturlige
  
Stilling
+
Kopper
  
(Næring-
+
eller
  
vei) og Bopæl.
+
vak-cineret.  
| Om havt de
 
  
naturlige
+
Attest herom.
  
Kopper
+
| Anmærk-ninger
 +
(Kon-
  
eller
+
firmantens
  
vak-cineret.
+
Kristen-doms-  
  
Attest herom.
+
kunnskab m.V.)
| Anmærk-ninger
 
  
(Kon-
+
|}
  
firmantens
+
<br>
  
Kristen-doms-
+
<br>
  
kunnskab m.V.)
+
'''<nowiki>[1877]</nowiki>C. Confirmed (Boys/Girls).'''  
 
 
|}
 
'''<nowiki>[1877]</nowiki>C. Confirmed (Boys/Girls).'''
 
  
 +
<br>
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| Entry
+
|-
 
+
| Entry  
no.
+
no.  
| Person’s
 
  
 +
| Person’s
 
full name  
 
full name  
  
 
(including  
 
(including  
  
surnames).
+
surnames).  
 +
 
 
| When born,  
 
| When born,  
 
 
christened (year,  
 
christened (year,  
  
month and day).
+
month and day).  
| Birthplace
 
  
(parish or city, in the country - name of the farm).
+
| Birthplace
| Residence (parish and farm, street and house no. if in the city).
+
(parish or city, in the country - name of the farm).  
| Parent’s full names
 
  
 +
| Residence (parish and farm, street and house no. if in the city).
 +
| Parent’s full names
 
and status  
 
and status  
  
(Occupation and residence)
+
(Occupation and residence)  
| If having had small-
 
  
 +
| If having had small-
 
pox, or  
 
pox, or  
  
vac-cination certificate.
+
vac-cination certificate.  
| Remarks
 
  
(religious
+
| Remarks
 +
(religious  
  
know-
+
know-  
  
 
ledge,  
 
ledge,  
  
etc.)
+
etc.)  
  
 
|}
 
|}
'''D. <nowiki>I Ægteskab Indtraadte [1877].</nowiki>D. <nowiki>Marriages [1877].</nowiki>'''
 
  
 +
<br>
  
1. No.1. Entry number.
+
<br>
  
 +
<br>
  
2. Under hvilken Dato er Ægteskabet stiftet.2. Marriage date.
+
'''D. <nowiki>I Ægteskab Indtraadte [1877].</nowiki>D. <nowiki>Marriages [1877].</nowiki>'''
  
 +
<br>1. No.1. Entry number.
  
3. Hvilket Gifte: 1ste, 2 det, 3 die osv. Brudg. Brud.3. Which marriage: 1<sup>st</sup>. 2<sup>nd</sup>. 3<sup>rd</sup>. etc. groom  
+
<br>2. Under hvilken Dato er Ægteskabet stiftet.2. Marriage date.
 +
 
 +
<br>3. Hvilket Gifte: 1ste, 2 det, 3 die osv. Brudg. Brud.3. Which marriage: 1<sup>st</sup>. 2<sup>nd</sup>. 3<sup>rd</sup>. etc. groom  
  
 
  bride.
 
  bride.
 +
  
 +
<br>4. Brudgommens og Brudens fulde Navne.4. Groom’s and bride’s full names.
  
4. Brudgommens og Brudens fulde Navne.4. Groom’s and bride’s full names.
+
<br>5. Brudgommens borgerlige Stilling (Næringsvei)5. Groom’s status, occupation and residence.  
 
 
 
 
5. Brudgommens borgerlige Stilling (Næringsvei)5. Groom’s status, occupation and residence.
 
 
 
og Bopæl.
 
 
 
 
 
6. Brudgommens og Bruden Fødested.6. Groom and Bride: Birthplace.
 
  
 +
og Bopæl.
  
7. Brudgommens og Brudens Fødselsaar.7. Groom and Bride: Birthyear.
+
<br>6. Brudgommens og Bruden Fødested.6. Groom and Bride: Birthplace.  
  
 +
<br>7. Brudgommens og Brudens Fødselsaar.7. Groom and Bride: Birthyear.
  
8. a)Naar og hvor konfirmeret, saafremt Konfir-8. When and where confirmed if in another  
+
<br>8. a)Naar og hvor konfirmeret, saafremt Konfir-8. When and where confirmed if in another  
  
ationen er foregaaet udenfor Sognet, og parish.
+
ationen er foregaaet udenfor Sognet, og parish.  
  
b) hvor sidst gaaet til Alters.
+
b) hvor sidst gaaet til Alters.  
  
 +
<br>9. Brudgommens Faders og Brudens Faders fulde9. Groom’s and bride’s father’s full names and
  
9. Brudgommens Faders og Brudens Faders fulde9. Groom’s and bride’s father’s full names and
+
Navne og borgerlige Stillinger (Næringsvei). occupations.  
  
Navne og borgerlige Stillinger (Næringsvei). occupations.
+
<br>10. Forlovernes Navne og Bopæl.10. Bondsmen’s names and addresses.  
  
 +
<br>11. Tillysningsdagene eller, saafremt Tillysning ei 11. Date of banns published or if not, what
  
10. Forlovernes Navne og Bopæl.10. Bondsmen’s names and addresses.
+
har fundet Sted, efter hvilken Bevilling. license.  
  
 +
<br>12. Legitimation for Indskud i Enkekassen samt for 12. Permission to marry, also proof of payments
  
11. Tillysningsdagene eller, saafremt Tillysning ei 11. Date of banns published or if not, what
+
Giftetilladelse, forsaavidt saadan tiltrænges. in widow’s pension fund.  
  
har fundet Sted, efter hvilken Bevilling. license.
+
<br>13. Hvis nogen af Brudefolkene har været gift før,13. Any former marriages, why dissolved and if
  
 +
hvorledes da det foregaaende Ægteskab er probate settlement done.
  
12. Legitimation for Indskud i Enkekassen samt for 12. Permission to marry, also proof of payments
+
opløst, samt om lovligt Skifte er holdt.  
  
Giftetilladelse, forsaavidt saadan tiltrænges. in widow’s pension fund.
+
<br>14. Anmærkninger (deriblandt Oplysninger om:14. Remarks: a) Vaccination for couples not  
 
 
 
 
13. Hvis nogen af Brudefolkene har været gift før,13. Any former marriages, why dissolved and if
 
 
 
hvorledes da det foregaaende Ægteskab er probate settlement done.
 
 
 
opløst, samt om lovligt Skifte er holdt.
 
 
 
 
 
14. Anmærkninger (deriblandt Oplysninger om:14. Remarks: a) Vaccination for couples not
 
  
 
a. Vakcination for de Brudefolks Vedkommede, confirmed in the country: b) If not state  
 
a. Vakcination for de Brudefolks Vedkommede, confirmed in the country: b) If not state  
Line 1,098: Line 1,190:
 
der ikke ere konfirmerede her i Landet; church, which church; c) Bride’s home if  
 
der ikke ere konfirmerede her i Landet; church, which church; c) Bride’s home if  
  
b. hvilket Kirkesamfund Brudgom eller Brud outside parish; d. Couple’s relationship.
+
b. hvilket Kirkesamfund Brudgom eller Brud outside parish; d. Couple’s relationship.  
 
 
tilhører, forsaavidt han (hun) ikke er Medlem
 
 
 
af Statskirken og c. udensogns Brudes Hjemsted.).
 
 
 
 
 
 
 
 
'''<nowiki>E. Døde [1877]. </nowiki><nowiki>E. Death [1877].</nowiki>'''
 
 
 
 
 
1. Mandkjønd/Kvindekjøn.1. Male/ Female.
 
 
 
 
 
2. No. 2. Entry number.
 
 
 
 
 
3. Døds Datum.3. Death date.
 
  
 +
tilhører, forsaavidt han (hun) ikke er Medlem
  
4. Når begravet/Jordfæstet4. When buried/interred.
+
af Statskirken og c. udensogns Brudes Hjemsted.).  
  
 +
<br>
  
5. Den Dødes fulde Navn og borgerlige Stilling5. The deceased person’s full name, status,
+
<br>'''<nowiki>E. Døde [1877]. </nowiki><nowiki>E. Death [1877].</nowiki>'''
  
(Næringsvei) med Tilføiende for Voxnes  occupation and if single married or
+
<br>1. Mandkjønd/Kvindekjøn.1. Male/ Female.
  
Vedkommende af Oplysnig om han (hun) var  divorced.
+
<br>2. No. 2. Entry number.  
  
ugift, gift, Enkemand, (enke) elller fraskilt.
+
<br>3. Døds Datum.3. Death date.  
  
 +
<br>4. Når begravet/Jordfæstet4. When buried/interred.
  
6. Ved gifte Koner: Mandens, ved Børn: Faderens6. If married woman: give husbands; if a child:
+
<br>5. Den Dødes fulde Navn og borgerlige Stilling5. The deceased person’s full name, status,  
  
Navn og Stilling. give father’s name and status.
+
(Næringsvei) med Tilføiende for Voxnes occupation and if single married or
  
 +
Vedkommende af Oplysnig om han (hun) var divorced.
  
7. Fødsels-Aar/ Maaned/ Dag (for Børn indtil 5 Aar7. Birth: year, month, day (for children up to 5
+
ugift, gift, Enkemand, (enke) elller fraskilt.
  
Samt Værnepligtige). years old and if military enlistment).
+
<br>6. Ved gifte Koner: Mandens, ved Børn: Faderens6. If married woman: give husbands; if a child:
  
 +
Navn og Stilling. give father’s name and status.
  
8. Fødested og for værnepligtige Mandskaber 8. Place of birth and if military enlistment,
+
<br>7. Fødsels-Aar/ Maaned/ Dag (for Børn indtil 5 Aar7. Birth: year, month, day (for children up to 5
  
tillige: Naar og hvor konfirmeret. when and where confirmed.
+
Samt Værnepligtige). years old and if military enlistment).  
  
 +
<br>8. Fødested og for værnepligtige Mandskaber 8. Place of birth and if military enlistment,
  
9. Bopæl.9. Residence.
+
tillige: Naar og hvor konfirmeret. when and where confirmed.  
  
 +
<br>9. Bopæl.9. Residence.
  
10. Opgiven Dødsaarsag.10. Cause of death.
+
<br>10. Opgiven Dødsaarsag.10. Cause of death.  
  
 +
<br>11. Har Læge været tilkaldet under Afdødes sidste11. Was doctor called during last illness.
  
11. Har Læge været tilkaldet under Afdødes sidste11. Was doctor called during last illness.
+
Sygdom?
  
Sygdom?
+
<br>12. Er Dødsfaldet anmeldt af Vedkommende for 12. Has the probate court received notification.
  
 +
Skifteretten (Lensmanden)?
  
12. Er Dødsfaldet anmeldt af Vedkommende for 12. Has the probate court received notification.
+
<br>13. Amærkninger.13. Remarks.  
  
Skifteretten (Lensmanden)?
+
<br>
  
 +
<br>'''<nowiki>[1877]</nowiki> F. Innflyttede (ogsaa Børn).'''
  
13. Amærkninger.13. Remarks.
+
<br>  
 
 
 
 
'''<nowiki>[1877]</nowiki> F. Innflyttede (ogsaa Børn).'''
 
 
 
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| No.
+
|-
| Naar indflyttet.
+
| No.  
| Hvorfra.
+
| Naar indflyttet.  
| Den Indflyttedes
+
| Hvorfra.  
 +
| Den Indflyttedes  
 +
fulde Navn og borgerlige Stilling.
  
fulde Navn og borgerlige Stilling.
 
 
| Hvor bosat.  
 
| Hvor bosat.  
 +
(Paa Landet: Gaard, i By: Gade og Huus-No.)
  
(Paa Landet: Gaard, i By: Gade og Huus-No.)
+
| Fødselsaar.  
| Fødselsaar.
 
 
| Indholdet af medbragte Attester  
 
| Indholdet af medbragte Attester  
 +
(navnlig angaaende Fødested, Daab, Konfir-
  
(navnlig angaaende Fødested, Daab, Konfir-
+
mation og
  
mation og
+
Ægteskab.  
 
 
Ægteskab.
 
  
 
|}
 
|}
'''<nowiki>[1877]</nowiki> F. Arrivals (also children).'''
 
  
 +
<br>
  
{| width="75%" border="1"
+
<br>
| Entry no.
 
| Date of
 
  
arrival.
+
'''<nowiki>[1877]</nowiki> F. Arrivals (also children).'''
| From where.
 
| Full name and status of person moving in.
 
| Where residing
 
  
(in country:
+
<br>
  
farm. In city: street and house number).
+
{| width="75%" border="1"
| Birth year.
+
|-
| Contents of certificate
+
| Entry no.
 +
| Date of arrival.
 +
| From where.
 +
| Full name and status of person moving in.
 +
| Where residing (in country:
 +
farm. In city: street and house number).  
  
 +
| Birth year.
 +
| Contents of certificate
 
(especially concerning birthplace,  
 
(especially concerning birthplace,  
  
christening and
+
christening and  
 
 
marriage).
 
  
 +
marriage).
  
 +
<br>
  
 +
<br>
  
 
|}
 
|}
'''<nowiki>[1877]</nowiki>G. Udflyttede (ogsaa Børn).'''
 
  
 +
<br> '''<nowiki>[1877]</nowiki>G. Udflyttede (ogsaa Børn).'''
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| No.
+
|-
| Naar udflyttet.
+
| No.  
| Hvorhen.
+
| Naar udflyttet.  
| Den Udflyttedes fulde Navn og borgerlige Stilling.
+
| Hvorhen.  
| Fødselsaar.
+
| Den Udflyttedes fulde Navn og borgerlige Stilling.  
 +
| Fødselsaar.  
 
| Indholdet af meddelte Attester og Attestens Datum.
 
| Indholdet af meddelte Attester og Attestens Datum.
 
 
|}
 
|}
'''<nowiki>[1877]</nowiki>Removal (also children).'''
 
  
 +
'''<nowiki>[1877]</nowiki>Removal (also children).'''
  
 
{| width="75%" border="1"
 
{| width="75%" border="1"
| Entry  
+
|-
 
+
| Entry no.  
no.
+
| When moved.  
| When moved.
+
| Moving to.  
| Moving to.
+
| Full name and status of person moving.  
| Full name and status of person moving.
+
| Birth year.  
| Birth year.
+
| Contents and date of certificate.
| Contents and date of
+
|}
  
certificate.
+
|}
  
|}
+
[[Category:Norway]] [[Category:Charts and forms]]

Revision as of 00:41, 11 December 2011

Early parish registers in Norway had no uniform format. By ordinance, a printed form was developed and was in use in most of the parishes from 1814. An improved form was printed in 1820, but was not taken into use in most parishes until the 1830's. Yet another form, with more specific information, was used from 1877. Small variations in wording may occur for different areas of the country. These different format column headings with English translation will help you read the Norwegian parish registers.

View or download a PDF version of Parish Register Headings for Norway: File:Parish Register Headings for Norway.pdf

Document Headings 1814

=[1814] Fødte Mandkjøn/Qvindekjøn.

No.


Aar

og Datum.

Barnets fulde Navn. Daabs Datum en- ten i Kirken eller hjemme.. Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl. Faddernes Navn, Stand og Opholds-sted. Hvor anført i det almin-

delige Jevn- førelses-Re- gister.

Anmærk-

ninger.


[1814] Birth Male/Female.

Entry

No.


Year and date. Child’s full name. Baptism date. Parent’s names, class, occupation, and

address.

Witnesses’ names, class & residence. Where recorded in the general register. Re-marks.[1814] Døde Mandkjøn/Qvindekjøn.


No.


Døds-dagen. Begravelses-

Dagen.

Den Dødes For- og Til- Navn. Stand, Haandtering og Opholds-sted. Alder. Hvor anført i det Almindelige

Jevnførelses

- Register.

Anmærkning-er.[1814] Death Male/Female.


Entry

No.

Death date. Burial date. Deceased’s first and last name. Status, occupation and residence. Age. Whererecorded in the general register. Remarks.[1814] Copulerede.


No. Brudgommens Navn, Alder, Haandtering

og Opholdssted.

Brudens Navn, Alder, Haand-tering. Hvem Forlov-erne. Vielses-

dagen.

Om forrettet i Kirken eller Hjemme, og i sidste Tilfælde Bevillingens Datum. Hvoranført i det alminde-ligeJevn-

førelses Register.

Anmærk-

ninger.[1814] Marriage.


Entry

no.

Bridegroom’s

name, age, occupation and residence.

Bride’s name age and occu-pation. Names of bonds-

men.

Marriage date. Married in the Church or in the home, if at home date of permission. Where

recorded in the general register.

Remarks[1814]Confirmerede (Drenge/Piger).


No. Confirmantens Navn og Opholdssted. Forældrenes eller Huus- bonden, Pleie- forældrenes Navn og Boepæl. Confirmantens Alder efter Dag og Datum, udviist ved Døbe Attest. Dom angaaende Kundskab og Opførsel. Naar og

af hvem vaccineret.

Hvor anført

i det alminde-

lige Jevn-

førelses Register.[1814] Confirmation (Boys/Girls).


Entry

No.

Name and residence of person

confirmed.

Parents, or employer, foster parents, name and residence. Age based on certificate of christening. Judgement regarding knowledge and behavior. When and by whom

vaccinated.

Where recorded in the general register.
[1814] Afgangs-Lister Afgaaede fra Sognet formedelst Bortreise.


No. Navn. Alder. Haandtering. Hvorhen bortreist. Hvor anført i det almindelige Jevnførelses-Register. Anmærkninger..

[1814] Removals from the Parish.


[1814] Tilgangs-Lister Ankomne til Sognet.


No. Navn. Alder. Haandtering. Hvorfra ankomne. Hvor anført i det alminde- lige Jevnførelses-Register. Anmærkninger.[1814]Arrival to the Parish.


Entry

No.

Name. Age. Occupation. Former

residence.

Where recorded in the general register. Remarks.
Document Headings 1820


[1820] A. Døbte.


No. Den

opgivne

Fødsels

Datum.

Daabs-

Datum.

Barnets

fulde

Navn.

Om

ægte

eller

uægte

født.

Dets for-

ældres

fulde Navn,

borgerlige

Stilling og

Op-holdssted.

Faddernes

Navne.

Om og af hvem hjem-

me-døbt.

Ved uægte Børn, af hvem Op-

gaven er skeet,

enten af Barne-

moderen,

eller hvilket bekjendt og agt-

værdigt Medlem af Menigheden.[1820] A. Christenings.


Entry

No.

Reported

birth

date.

Baptism

date.

Child’s

full

name.

Legimate

or Il-

legimate

birth.

Parents’

names, status

and residence.

Wit-nesses’

names.

Who

per-

formed

baptism

if at

home.

Illegimate

children reported

by child’s

mother or a

parishioner.
[1820] B. Confirmerede (Drenge/Piger).


No. Confirmations-

dag.

Confirmandens

fulde Navn.

Alder. Føde-

sted.

For-

ældre.

Christen-doms Kund-

skab og Flid

m.v.

Naar havt de naturlige Kopper eller vaccineret. Attest derom.[1820] B.Confirmed (Boys/Girls).


Entry

No.

Confirmation day. Full name

of person

confirmed.

Age. Place of

birth.

Parents. Religious

knowledge

and diligence.

When a person had smallpox or was vaccinated.

Rec. of proof.

C. Ægteviede [1820]. C. Married [1820].
1. No. 1. Entry number.
2. Vielsedag. 2. Marriage date.
3. Brudgommens Navn og Stand.

Brudens Navn.

3. Groom’sname and status.

Bride’s name.

4. Brudgommens Føde og Opholdssted.

Brudens Fødested.

4. Groom’s birthplace. Residence.

Bride’s birthplace.

5. De Viedes Alder. 5. Their ages.
6. Brudgommens Faders Navn. 6. Groom’s father’s name.
7. BrudensFaders Navn. 7. Bride’s father’s name.
8. Forlovernes Navne og Opholdssted. 8. Bondsmen’s names and residence.
9. Tillysningsdagene. 9. Dates of banns.
10. Af hvem Tillysningen er forlangt. 10. Person requetsing banns.
11. Hvis Tillysning ei har fundet Sted,efter hvilken Bevilling eller af hvad lovlig Aarsag. 11. If the banns were not declared, state the

reason.

12. Naar havt de naturlige Kopper eller vaccinerede, Attest derom. 12. Smallpox or certificate of vaccination.
13.Hvis Brudgommen er Embedsmand,har Pension, eller Vartpenge, hvad Legitimation for indskud i Enkekassen 13. If the groom is an official and has a pension or ½ salary, what proof has he for giving to widow’s fund.
14. Om nogen af dem har været gift før, og hvorledes da det foregaaende Ægeskab er ophørt, samt om lovligt Skifte er holdt. 14. If any former marriage, why dissolved,

and if probate settlement.
[1820]  D. Begravede og Dødfødte

No. Denop-

givne

Døds-

dag.

Begravel-

ses:

Datum.

Den

Begrav-

edes

fulde

Navn-

og Stand


Alder. Opholds-

sted.

Om død af

smitsom Syg-

dom, og da

hvilken, eller

ved ulykkelig hendelse.

Dødfødte
Den opgivneFødsels

Datum.

Den Død-

fødtes

For-ældre.

Naar og af hvem An-

givelsen

er skeet.


[1820] D. Burials and Stillborn.


Entry

No.


Death

date.


Burial

date.


Full name

and status

of the

deceased.

Age.


Resi-

dence.


Cause of death,

contageous

disease or

accident.


Stillborn
Date of

birth.


Names of

parents.


When and

by whom

reported.[1820] E. Indflyttede (ogsaa Børn).


No. Opgiven Datum. Navn. Alder. Opgiven

Hensigt med

Indflytningen.

Fra hvilket Sted indflyttet, og

hvor født.


Hvor den

Indflyttede

opholder sig.

Med-

bragte

Attester.


[1820]E. Arrivals (also children).


Entry

No.


Date. Name. Age. Reason for

arrival.

Former residence

and birthplace.


Where person

is living.

Any certificates.
[1820] E. Udflyttede (ogsaa Børn).


No. Opgiven

Datum.


Navn. Alder. Til hvad Sted.

[1820] E. Removals (also children).


Entry No. Date.


Name. Age. Moving to.


[1820] F. Vaccinerede.


No. Attestens

Datum.

Den Vaccineredes

Navn.

Alder. Faders Navn. Føde og

Opholds-

Sted.


Vac-

cinators

Navn.


Anmærk-

ninger.[1820] F. Vaccination.


Entry

No.

Certificate

date.


Name of

person vaccinated.


Age. Father’s

name.

Place of birth

and residence.


Name of

vaccinator.

Remarks.
Document Headings 1877


A. Levende Fødte [1877]. A. Levende Fødte [1877].A. Living Births [1877]. A. Living Births [1877].


1. Mandkjøn/Kvindekjøn.1. Males/Females

No. Entry number.


2. Fødsels - Datum.2. Birth date.


3. Daabsdatum (ogsaa for Hjemmedøbte).3. Baptism date (also for home baptism).


4. For Hjemmedøbte: Daabs - Stadsfæstelses-4. Confirmation date (for home baptism).

Datum.


5. Barnets fulde Navn.5. Child’s full name (given names).


6. Forældrenes fulde Navne og borgerlige 6. Parent’s full name and status (occupation).

Stilling. (Næringsvei).


7. Forældrenes Bopæl.7. Parents’s residence.


8. Forældrenes Fødselsaar. Faderens / Moderens8. Parents’s year of birth. Father / Mother.


9. Faddernes Navne og borgerlige Stilling.9. Witnesses’ names and status.


10. Om ægte eller uægte født.10. Born in or out of wedlock.


11. Anmærkninger (saasom: a) i Tilfælde af11. Remarks. If home christened who

Hjemmedaab, hvem der har forrettet samme, performed the christening, and the name

med Tilføielse af to Daabsvidners Navne, og of the two witnesses, and b) if illegitimate

b) ved uægtefødte Børn Anmelderens Navn m.V.) birth, the name of the person giving the

information etc.


[1877]B. Dødfødte af Mandkjøn/Kvindekjøn.


No. Fødsels-

Datum.

Om Ægte

eller uægte

født.

Forældrenes

fulde Navne og

borgerlige Stilling

(Næringsvei).

Bopæl.
Forældrenes Fødselsaar
Faderens


ModerensAnmærkninger:

(saasom: Naar og af hvem Anmeldelsen er

skeet).[1877] B. Stillborn Male/Female.


Entry

No.

Birth

date.

Legitimate

or

illegitimate.

Parent’s full

name and

(occupation).

Residence.
Parents’ birth year.
Father’s


Mother’s
Remarks.

(Such as by whom the stillbirth was

reported).
[1877] C. Konfirmerte (Drenge/Piger).


No. Konfirmandens

fulde Navn

(ogsaa

Efternavn).


Naar født/ døpt (Aar,

Maaned og Dag).


Fødested (Sogn eller By og paa Landet tillige Gaard). Bopæl (Sogn og Gaard eller i Byerne Gade og Hus-No). Foræld-

renes fulde Navne, borgerlige

Stilling

(Næring-

vei) og Bopæl.

Om havt de

naturlige

Kopper

eller

vak-cineret.

Attest herom.

Anmærk-ninger

(Kon-

firmantens

Kristen-doms-

kunnskab m.V.)[1877]C. Confirmed (Boys/Girls).


Entry

no.

Person’s

full name

(including

surnames).

When born,

christened (year,

month and day).

Birthplace

(parish or city, in the country - name of the farm).

Residence (parish and farm, street and house no. if in the city). Parent’s full names

and status

(Occupation and residence)

If having had small-

pox, or

vac-cination certificate.

Remarks

(religious

know-

ledge,

etc.)
D. I Ægteskab Indtraadte [1877].D. Marriages [1877].


1. No.1. Entry number.


2. Under hvilken Dato er Ægteskabet stiftet.2. Marriage date.


3. Hvilket Gifte: 1ste, 2 det, 3 die osv. Brudg. Brud.3. Which marriage: 1st. 2nd. 3rd. etc. groom

bride.


4. Brudgommens og Brudens fulde Navne.4. Groom’s and bride’s full names.


5. Brudgommens borgerlige Stilling (Næringsvei)5. Groom’s status, occupation and residence.

og Bopæl.


6. Brudgommens og Bruden Fødested.6. Groom and Bride: Birthplace.


7. Brudgommens og Brudens Fødselsaar.7. Groom and Bride: Birthyear.


8. a)Naar og hvor konfirmeret, saafremt Konfir-8. When and where confirmed if in another

ationen er foregaaet udenfor Sognet, og parish.

b) hvor sidst gaaet til Alters.


9. Brudgommens Faders og Brudens Faders fulde9. Groom’s and bride’s father’s full names and

Navne og borgerlige Stillinger (Næringsvei). occupations.


10. Forlovernes Navne og Bopæl.10. Bondsmen’s names and addresses.


11. Tillysningsdagene eller, saafremt Tillysning ei 11. Date of banns published or if not, what

har fundet Sted, efter hvilken Bevilling. license.


12. Legitimation for Indskud i Enkekassen samt for 12. Permission to marry, also proof of payments

Giftetilladelse, forsaavidt saadan tiltrænges. in widow’s pension fund.


13. Hvis nogen af Brudefolkene har været gift før,13. Any former marriages, why dissolved and if

hvorledes da det foregaaende Ægteskab er probate settlement done.

opløst, samt om lovligt Skifte er holdt.


14. Anmærkninger (deriblandt Oplysninger om:14. Remarks: a) Vaccination for couples not

a. Vakcination for de Brudefolks Vedkommede, confirmed in the country: b) If not state

der ikke ere konfirmerede her i Landet; church, which church; c) Bride’s home if

b. hvilket Kirkesamfund Brudgom eller Brud outside parish; d. Couple’s relationship.

tilhører, forsaavidt han (hun) ikke er Medlem

af Statskirken og c. udensogns Brudes Hjemsted.).E. Døde [1877]. E. Death [1877].


1. Mandkjønd/Kvindekjøn.1. Male/ Female.


2. No. 2. Entry number.


3. Døds Datum.3. Death date.


4. Når begravet/Jordfæstet4. When buried/interred.


5. Den Dødes fulde Navn og borgerlige Stilling5. The deceased person’s full name, status,

(Næringsvei) med Tilføiende for Voxnes occupation and if single married or

Vedkommende af Oplysnig om han (hun) var divorced.

ugift, gift, Enkemand, (enke) elller fraskilt.


6. Ved gifte Koner: Mandens, ved Børn: Faderens6. If married woman: give husbands; if a child:

Navn og Stilling. give father’s name and status.


7. Fødsels-Aar/ Maaned/ Dag (for Børn indtil 5 Aar7. Birth: year, month, day (for children up to 5

Samt Værnepligtige). years old and if military enlistment).


8. Fødested og for værnepligtige Mandskaber 8. Place of birth and if military enlistment,

tillige: Naar og hvor konfirmeret. when and where confirmed.


9. Bopæl.9. Residence.


10. Opgiven Dødsaarsag.10. Cause of death.


11. Har Læge været tilkaldet under Afdødes sidste11. Was doctor called during last illness.

Sygdom?


12. Er Dødsfaldet anmeldt af Vedkommende for 12. Has the probate court received notification.

Skifteretten (Lensmanden)?


13. Amærkninger.13. Remarks.[1877] F. Innflyttede (ogsaa Børn).


No. Naar indflyttet. Hvorfra. Den Indflyttedes

fulde Navn og borgerlige Stilling.

Hvor bosat.

(Paa Landet: Gaard, i By: Gade og Huus-No.)

Fødselsaar. Indholdet af medbragte Attester

(navnlig angaaende Fødested, Daab, Konfir-

mation og

Ægteskab.[1877] F. Arrivals (also children).


Entry no. Date of arrival. From where. Full name and status of person moving in. Where residing (in country:

farm. In city: street and house number).

Birth year. Contents of certificate

(especially concerning birthplace,

christening and

marriage).
[1877]G. Udflyttede (ogsaa Børn).

No. Naar udflyttet. Hvorhen. Den Udflyttedes fulde Navn og borgerlige Stilling. Fødselsaar. Indholdet af meddelte Attester og Attestens Datum.

[1877]Removal (also children).

Entry no. When moved. Moving to. Full name and status of person moving. Birth year. Contents and date of certificate.

|}