Difference between revisions of "Poland Getting Started"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
m (Tłumaczenie treści na język polski.)
m (Reverted edits by Matines (talk) to last revision by NishimotoSR)
Line 1: Line 1:
Back to [[Poland|Poland Page]]►  
+
Back to [[Poland|Poland Page]]►
  
== Wprowadzenie ==
+
== Introduction ==
  
Zacznij od domu i rodziny źródeł. Szukaj nazwy, daty i miejsca na certyfikaty, biblii rodzinnych, nekrologi, pamiętniki, i podobnych źródeł. Poproś krewnych o dodatkowe informacje mogą mieć. Jest prawdopodobne, że twój kuzyn drugiego stopnia, Ciotka, lub inny krewny ma już jakieś informacje o rodzinie. Organizowanie informacji można znaleźć, i nagraj go na rodowód wykresów i rekordy grupy rodzinnej.
+
Begin with family and home sources. Look for names, dates, and places on certificates, family Bibles, obituaries, diaries, and similar sources. Ask your relatives for any additional information they may have. It's likely that your second cousin, great-aunt, or other relative already has some family information. Organize the information you find, and record it on pedigree charts and family group records.  
  
Wybierz określony krewnego lub przodka urodzonego w Polska, dla których wiesz, co najmniej nazwę, wsi lub parafii, w której on lub ona mieszkała w Polska, i przybliżonej daty, kiedy on się urodził. Jest również bardzo pomocny znać nazwy innych członków rodziny, urodził się w Polska.
+
Select a specific relative or ancestor born in Poland for whom you know at least a name, the village or parish where he or she lived in Poland, and an approximate date when he or she was born there. It is also very helpful to know the names of other family members born in Poland.  
  
Gdy spojrzysz na swoje rekordy grupy rodzinnej lub wykresy rodowód, zadaj sobie pytanie: "Co chcę znaleźć następny?" Wspólne cele mogą być:
+
As you look over your family group records, or pedigree charts, ask yourself “What do I want to find next?” Common goals might be:  
  
 
*The last person on a specific line of your pedigree chart  
 
*The last person on a specific line of your pedigree chart  

Revision as of 17:15, 8 July 2013

Back to Poland Page

Introduction

Begin with family and home sources. Look for names, dates, and places on certificates, family Bibles, obituaries, diaries, and similar sources. Ask your relatives for any additional information they may have. It's likely that your second cousin, great-aunt, or other relative already has some family information. Organize the information you find, and record it on pedigree charts and family group records.

Select a specific relative or ancestor born in Poland for whom you know at least a name, the village or parish where he or she lived in Poland, and an approximate date when he or she was born there. It is also very helpful to know the names of other family members born in Poland.

As you look over your family group records, or pedigree charts, ask yourself “What do I want to find next?” Common goals might be:

  • The last person on a specific line of your pedigree chart
  • A missing parent on the family group record
  • A gap between the birth years of the children on a family group record (a wide enough gap that there may be missing children in between siblings)
  • Finding the last children to the parents (during the mothers’ child bearing years)
  • To find the birth date and place for an individual listed on the family group record without one
  • Locating the marriage date and place for the parents on a family group record