Poland Getting Started

From FamilySearch Wiki
Revision as of 09:38, 3 January 2012 by Matines (talk | contribs) (Tłumaczenie treści na język polski.)

Jump to: navigation, search

Back to Poland Page

Wprowadzenie

Zacznij od domu i rodziny źródeł. Szukaj nazwy, daty i miejsca na certyfikaty, biblii rodzinnych, nekrologi, pamiętniki, i podobnych źródeł. Poproś krewnych o dodatkowe informacje mogą mieć. Jest prawdopodobne, że twój kuzyn drugiego stopnia, Ciotka, lub inny krewny ma już jakieś informacje o rodzinie. Organizowanie informacji można znaleźć, i nagraj go na rodowód wykresów i rekordy grupy rodzinnej.

Wybierz określony krewnego lub przodka urodzonego w Polska, dla których wiesz, co najmniej nazwę, wsi lub parafii, w której on lub ona mieszkała w Polska, i przybliżonej daty, kiedy on się urodził. Jest również bardzo pomocny znać nazwy innych członków rodziny, urodził się w Polska.

Gdy spojrzysz na swoje rekordy grupy rodzinnej lub wykresy rodowód, zadaj sobie pytanie: "Co chcę znaleźć następny?" Wspólne cele mogą być:

  • The last person on a specific line of your pedigree chart
  • A missing parent on the family group record
  • A gap between the birth years of the children on a family group record (a wide enough gap that there may be missing children in between siblings)
  • Finding the last children to the parents (during the mothers’ child bearing years)
  • To find the birth date and place for an individual listed on the family group record without one
  • Locating the marriage date and place for the parents on a family group record