Difference between revisions of "Slovakia Church and Synagogue Books, Localities S-Z"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 986: Line 986:
 
| bgcolor="#66ff99" |  
 
| bgcolor="#66ff99" |  
 
|-
 
|-
| Tajova
+
| Tajova  
| Zólyom
+
| Zólyom  
| Tajov
+
| Tajov  
 
| Banská Bystrica
 
| Banská Bystrica
 
|-
 
|-
| Taksony
+
| Taksony  
| Pozsony
+
| Pozsony  
| Matúškovo
+
| Matúškovo  
 
| Galanta
 
| Galanta
 
|-
 
|-
| Tallós
+
| Tallós  
| Pozsony
+
| Pozsony  
| Tomášikovo
+
| Tomášikovo  
 
| Galanta
 
| Galanta
 
|-
 
|-
| Tamási
+
| Tamási  
| Nógrád
+
| Nógrád  
| Tomášovce
+
| Tomášovce  
 
| Lučenec
 
| Lučenec
 
|-
 
|-
| Tany
+
| Tany  
| Komárom
+
| Komárom  
| Tôň
+
| Tôň  
 
| Komárno
 
| Komárno
 
|-
 
|-
| Tárcza
+
| Tárcza  
| Sáros
+
| Sáros  
| Torysa
+
| Torysa  
 
| Sabinov
 
| Sabinov
 
|-
 
|-
| Tardoskedd
+
| Tardoskedd  
| Nyitra
+
| Nyitra  
| Tvrdošovce
+
| Tvrdošovce  
 
| Nové Zámky
 
| Nové Zámky
 
|-
 
|-
| Tarna
+
| Tarna  
| Ung
+
| Ung  
| Trnava pri Laborci
+
| Trnava pri Laborci  
 
| Michalovce
 
| Michalovce
 
|-
 
|-
| Tarnó
+
| Tarnó  
| Sáros
+
| Sáros  
| Tarnow
+
| Tarnow  
 
| Bardejov
 
| Bardejov
 
|-
 
|-
| Tarnócz
+
| Tarnócz  
| Liptó
+
| Liptó  
| Liptovský Trnovec
+
| Liptovský Trnovec  
 
| Liptovský Mikuláš
 
| Liptovský Mikuláš
 
|-
 
|-
| Techna
+
| Techna  
| Zemplén
+
| Zemplén  
| Dvorianky
+
| Dvorianky  
 
| Trebišov
 
| Trebišov
 
|-
 
|-
| Tejfalu
+
| Tejfalu  
| Pozsony
+
| Pozsony  
| Šamorín
+
| Šamorín  
 
| Dunajská Streda
 
| Dunajská Streda
 
|-
 
|-
| Telepócz
+
| Telepócz  
| Zemplén
+
| Zemplén  
| Osadné
+
| Osadné  
 
| Snina
 
| Snina
 
|-
 
|-
| Telgárt
+
| Telgárt  
| Gömör
+
| Gömör  
| Telgárt
+
| Telgárt  
 
| Brezno
 
| Brezno
 
|-
 
|-
| Tepla
+
| Tepla  
| Liptó
+
| Liptó  
| Liptovská Teplá
+
| Liptovská Teplá  
 
| Ružomberok
 
| Ružomberok
 
|-
 
|-
| Tepla
+
| Tepla  
| Trencsén
+
| Trencsén  
| Trenčianska Teplá
+
| Trenčianska Teplá  
 
| Trenčín
 
| Trenčín
 
|-
 
|-
| Teplicska
+
| Teplicska  
| Trencsén
+
| Trencsén  
| Teplička nad Váhom
+
| Teplička nad Váhom  
 
| Žilina
 
| Žilina
 
|-
 
|-
| Teplicska
+
| Teplicska  
| Liptó
+
| Liptó  
| Liptovská Teplička
+
| Liptovská Teplička  
 
| Poprad
 
| Poprad
 
|-
 
|-
| Teplicz
+
| Teplicz  
| Szepes
+
| Szepes  
| Spišská Teplica
+
| Spišská Teplica  
 
| Poprad
 
| Poprad
 
|-
 
|-
| Tergenye
+
| Tergenye  
| Hont
+
| Hont  
| Sikenica
+
| Sikenica  
 
| Levice
 
| Levice
 
|-
 
|-
| Ternye
+
| Ternye  
| Sáros
+
| Sáros  
| Terňa
+
| Terňa  
 
| Prešov
 
| Prešov
 
|-
 
|-
| Ternye
+
| Ternye  
| Zólyom
+
| Zólyom  
| Tŕnie
+
| Tŕnie  
 
| Zvolen
 
| Zvolen
 
|-
 
|-
| Teszér
+
| Teszér  
| Hont
+
| Hont  
| Hontianske Tesáre
+
| Hontianske Tesáre  
 
| Krupina
 
| Krupina
 
|-
 
|-
| Thaszár
+
| Thaszár  
| Bars
+
| Bars  
| Tesáre nad Žitavou
+
| Tesáre nad Žitavou  
 
| Zlaté Moravce
 
| Zlaté Moravce
 
|-
 
|-
| Tiba
+
| Tiba  
| Ung
+
| Ung  
| Tibava
+
| Tibava  
 
| Sobrance
 
| Sobrance
 
|-
 
|-
| Tihany
+
| Tihany  
| Abauj-Torna
+
| Abauj-Torna  
| Košice
+
| Košice  
 
| Košice
 
| Košice
 
|-
 
|-
| Tiszolcz
+
| Tiszolcz  
| Gömör
+
| Gömör  
| Tisovec
+
| Tisovec  
 
| Rimavská Sobota
 
| Rimavská Sobota
 
|-
 
|-
| Tőketerebes
+
| Tőketerebes  
| Zemplén
+
| Zemplén  
| Trebišov
+
| Trebišov  
 
| Trebišov
 
| Trebišov
 
|-
 
|-
| Töltszék
+
| Töltszék  
| Sáros
+
| Sáros  
| Tulčík
+
| Tulčík  
 
| Prešov
 
| Prešov
 
|-
 
|-
| Topolyán
+
| Topolyán  
| Zemplén
+
| Zemplén  
| Michalovce
+
| Michalovce  
 
| Michalovce
 
| Michalovce
 
|-
 
|-
| Toporcz
+
| Toporcz  
| Szepes
+
| Szepes  
| Toporec
+
| Toporec  
 
| Kežmarok
 
| Kežmarok
 
|-
 
|-
| Toriszka
+
| Toriszka  
| Szepes
+
| Szepes  
| Torysky
+
| Torysky  
 
| Levoča
 
| Levoča
 
|-
 
|-
| Torna
+
| Torna  
| Abauj-Torna
+
| Abauj-Torna  
| Turňa nad Bodvou
+
| Turňa nad Bodvou  
 
| Košice-okolie
 
| Košice-okolie
 
|-
 
|-
| Torna-Almás
+
| Torna-Almás  
| Abauj-Torna
+
| Abauj-Torna  
| Jablonov nad Turňou
+
| Jablonov nad Turňou  
 
| Rožňava
 
| Rožňava
 
|-
 
|-
| Tornalya
+
| Tornalya  
| Gömör
+
| Gömör  
| Tornaľa
+
| Tornaľa  
 
| Revúca
 
| Revúca
 
|-
 
|-
| Torna-Ujfalu
+
| Torna-Ujfalu  
| Abauj-Torna
+
| Abauj-Torna  
| Turnianska Nová Ves
+
| Turnianska Nová Ves  
 
| Košice-okolie
 
| Košice-okolie
 
|-
 
|-
| Tornócz
+
| Tornócz  
| Nyitra
+
| Nyitra  
| Trnovec nad Váhom
+
| Trnovec nad Váhom  
 
| Šaľa
 
| Šaľa
 
|-
 
|-
| Tótfalu
+
| Tótfalu  
| Szepes
+
| Szepes  
| Slovenská Ves
+
| Slovenská Ves  
 
| Kežmarok
 
| Kežmarok
 
|-
 
|-
| Tót-Gurab
+
| Tót-Gurab  
| Pozsony
+
| Pozsony  
| Slovenský Grob
+
| Slovenský Grob  
 
| Piešťany
 
| Piešťany
 
|-
 
|-
| Tóth-Próna
+
| Tóth-Próna  
| Turócz
+
| Turócz  
| Slovenské Pravno
+
| Slovenské Pravno  
 
| Turčianske Teplice
 
| Turčianske Teplice
 
|-
 
|-
| Tót-Jablonya
+
| Tót-Jablonya  
| Zemplén
+
| Zemplén  
| Jabloň
+
| Jabloň  
 
| Humenné
 
| Humenné
 
|-
 
|-
| Tót-Kriva
+
| Tót-Kriva  
| Zemplén
+
| Zemplén  
| Slovenské Krivé
+
| Slovenské Krivé  
 
| Humenné
 
| Humenné
 
|-
 
|-
| Tótmegyer
+
| Tótmegyer  
| Nyitra
+
| Nyitra  
| Palárikovo
+
| Palárikovo  
 
| Nové Zámky
 
| Nové Zámky
 
|-
 
|-
| Tótpelsőcz
+
| Tótpelsőcz  
| Zólyom
+
| Zólyom  
| Pliešovce
+
| Pliešovce  
 
| Zvolen
 
| Zvolen
 
|-
 
|-
| Tót-Raszlavicz
+
| Tót-Raszlavicz  
| Sáros
+
| Sáros  
| Raslavice
+
| Raslavice  
 
| Bardejov
 
| Bardejov
 
|-
 
|-
| Trencsén
+
| Trencsén  
| Trencsén
+
| Trencsén  
| Trenčín
+
| Trenčín  
 
| Trenčín
 
| Trenčín
 
|-
 
|-
| Trsztena
+
| Trsztena  
| Árva
+
| Árva  
| Trstená
+
| Trstená  
 
| Tvrdošín
 
| Tvrdošín
 
|-
 
|-
| Trubin
+
| Trubin  
| Bars
+
| Bars  
| Lovčica-Trubin
+
| Lovčica-Trubin  
 
| Žiar nad Hronom
 
| Žiar nad Hronom
 
|-
 
|-
| Tuhrina
+
| Tuhrina  
| Sáros
+
| Sáros  
| Tuhrina
+
| Tuhrina  
 
| Prešov
 
| Prešov
 
|-
 
|-
| Tunezsicz
+
| Tunezsicz  
| Trencsén
+
| Trencsén  
| Tunežice
+
| Tunežice  
 
| Ilava
 
| Ilava
 
|-
 
|-
| Turány
+
| Turány  
| Turócz
+
| Turócz  
| Turany
+
| Turany  
 
| Martin
 
| Martin
 
|-
 
|-
| Turány
+
| Turány  
| Zemplén
+
| Zemplén  
| Turany nad Ondavou
+
| Turany nad Ondavou  
 
| Stropkov
 
| Stropkov
 
|-
 
|-
| Turcsok
+
| Turcsok  
| Gömör
+
| Gömör  
| Turčok
+
| Turčok  
 
| Revúca
 
| Revúca
 
|-
 
|-
| Turdossin
+
| Turdossin  
| Árva
+
| Árva  
| Tvrdošín
+
| Tvrdošín  
 
| Tvrdošín
 
| Tvrdošín
 
|-
 
|-
| Turicska
+
| Turicska  
| Nógrád
+
| Nógrád  
| Cinobaňa
+
| Cinobaňa  
 
| Poltár
 
| Poltár
 
|-
 
|-
| Turna
+
| Turna  
| Trencsén
+
| Trencsén  
| Trenčianska Turná
+
| Trenčianska Turná  
 
| Trenčín
 
| Trenčín
 
|-
 
|-
| Turócz-Szent-Márton
+
| Turócz-Szent-Márton  
| Turócz
+
| Turócz  
| Martin
+
| Martin  
 
| Martin
 
| Martin
 
|-
 
|-
| Turóluka
+
| Turóluka  
| Nyitra
+
| Nyitra  
| Myjava
+
| Myjava  
 
| Myjava
 
| Myjava
 
|-
 
|-
| Turopolya
+
| Turopolya  
| Nógrád
+
| Nógrád  
| Lešť
+
| Lešť  
 
| Zvolen
 
| Zvolen
 
|-
 
|-
| Turova
+
| Turova  
| Zólyom
+
| Zólyom  
| Turová
+
| Turová  
 
| Zvolen
 
| Zvolen
 
|-
 
|-
| Turzovka
+
| Turzovka  
 +
| Trencsén
 +
| Turzovka
 +
| Čadca
 +
|-
 +
| Tussa
 +
| Zemplén
 +
| Tušice
 +
| Michalovce
 +
|-
 +
| Tuzsina
 +
| Nyitra
 +
| Tužina
 +
| Prievidza
 +
|-
 +
| Tyerchova
 +
| Trencsén
 +
| Terchová
 +
| Žilina
 +
|-
 +
| bgcolor="#66ff99" | '''U'''
 +
| bgcolor="#66ff99" |
 +
| bgcolor="#66ff99" |
 +
| bgcolor="#66ff99" |
 +
|-
 +
| Ublya
 +
| Zemplén
 +
| Ubľa
 +
| Snina
 +
|-
 +
| Ubrezs
 +
| Ung
 +
| Úbrež
 +
| Sobrance
 +
|-
 +
| Udornya
 +
| Nógrád
 +
| Lovinobaňa
 +
| Levice
 +
|-
 +
| Udva
 +
| Zemplén
 +
| Udavské
 +
| Humenné
 +
|-
 +
| Udvard
 +
| Komárom
 +
| Dvory nad Žitavou
 +
| Nové Zámky
 +
|-
 +
| Udvarnok
 +
| Hont
 +
| Hontianske Tesáre
 +
| Krupina
 +
|-
 +
| Udvarnok
 +
| Nyitra
 +
| Dvorníky
 +
| Hlohovec
 +
|-
 +
| Uharszka
 +
| Nógrád
 +
| Uhorské
 +
| Poltár
 +
|-
 +
| Uhorna
 +
| Gömör
 +
| Úhorná
 +
| Gelnica
 +
|-
 +
| Uják
 +
| Sáros
 +
| Údol
 +
| Stará Ľubovňa
 +
|-
 +
| Újbánya
 +
| Bars
 +
| Nová Baňa
 +
| Žarnovica
 +
|-
 +
| Uj-Bars
 +
| Bars
 +
| Nový Tekov
 +
| Levice
 +
|-
 +
| Új-Besztercze
 
| Trencsén
 
| Trencsén
| Turzovka
+
| Nová Bystrica
 
| Čadca
 
| Čadca
 
|-
 
|-
| Tussa
+
| Ujfalu-Tőkés
 +
| Nyitra
 +
| Klátova Nová Ves
 +
| Partizánske
 +
|-
 +
| Ujlak
 +
| Nyitra
 +
| Veľké Zálužie
 +
| Nitra
 +
|-
 +
| Ujlehota
 +
| Bars
 +
| Handlová
 +
| Prievidza
 +
|-
 +
| Újleszna
 +
| Szepes
 +
| Nová Lesná
 +
| Poprad
 +
|-
 +
| Újlubló
 +
| Szepes
 +
| Nová Ľubovňa
 +
| Stará Ľubovňa
 +
|-
 +
| Ujváros
 +
| Abauj-Torna
 +
| Slanské Nové Mesto
 +
| Košice-okolie
 +
|-
 +
| Ujvároska
 +
| Nyitra
 +
| Leopoldov
 +
| Hlohovec
 +
|-
 +
| Ujvásár
 +
| Gömör
 +
| Rybník
 +
| Revúca
 +
|-
 +
| Ulics
 
| Zemplén
 
| Zemplén
| Tušice
+
| Ulič
| Michalovce
+
| Snina
 +
|-
 +
| Ulicskriva
 +
| Zemplén
 +
| Uličské Krivé
 +
| Snina
 +
|-
 +
| Umrla-Lehota
 +
| Gömör
 +
| Revúcka Lehota
 +
| Revúca
 +
|-
 +
| Unin
 +
| Nyitra
 +
| Unín
 +
| Skalica
 +
|-
 +
| Üregh
 +
| Nyitra
 +
| Jarok
 +
| Nitra
 +
|-
 +
| Ürmény
 +
| Nyitra
 +
| Mojmírovce
 +
| Nitra
 +
|-
 +
| Ürminecz
 +
| Nyitra
 +
| Urmince
 +
| Topoľčany
 +
|-
 +
| Urvőlgy
 +
| Zólyom
 +
| Špania Dolina
 +
| Banská Bystrica
 
|-
 
|-
| Tuzsina
+
| Üzbégh
 
| Nyitra
 
| Nyitra
| Tužina
+
| Zbehy
| Prievidza
+
| Nitra
 
|-
 
|-
| Tyerchova
+
| Uzo-Panyit
| Trencsén
+
| Gömör
| Terchová
+
| Uzovská Panica
| Žilina
+
| Rimavská Sobota
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revision as of 14:51, 7 October 2011

Hungarian Name Hungarian County Slovakian Name Slovakian County
S
Sacza Abauj-Torna Šaca Košice-okolie
Sajógömör Gömör Gemer Revúca
Sajókeszi Gömör Kesovce Rimavská Sobota
Salakúzy Nyitra Sokolníky Nitra
Salgócska Nyitra Svätoplukovo Nitra
Salló Hont Šalov Levice
Sámogy Zemplén Šamudovce Michalovce
Sándorf Nyitra Prievaly Senica
Sánkfalva Gömör Gemerská Ves Revúca
Sapinyecz Sáros Okrúhle Svidník
Sárfo Nyitra Nitrianska Blatnica Topolcany
Sárfo Pozsony Blatné Senec
Sáró Bars Šarovce Levice
Sárosreviscse Ung Blatné Revištia Sobrance
Sáros-Sztaskóc Sáros Staškovce Stropkov
Sárpatak Sáros Mokroluh Bardejov
Sasvár Nyitra Šaštín-Stráže Senica
Sávoly Nógrád Šávol Lucenec
Schavnik Szepes Spišský Štiavnik Poprad
Schweinsbach Pozsony Vinicné Pezinok
Sebeskellemes Sáros Lubotice Prešov
Sebespatak Gömör Rožnavské Bystré Rožnava
Selmeczbánya Hont Banská Štiavnica Banská Štiavnica
Semetkócz Sáros Šemetkovce Svidník
Sempthe Nyitra Šintava Galanta
Semse Abauj-Torna Šemša Košice-okolie
Serke Gömör Širkovce Rimavská Sobota
Simony Bars Partizánske Partizánske
Simonyi Gömör Šimonovce Rimavská Sobota
Siroka Sáros Široké Prešov
Sissó Nyitra Šišov Bánovce nad Bebravou
Sókut Zemplén Sol Vranov nad Toplou
Sólymos Ung Inacovce Michalovce
Som Sáros Drienica Sabinov
Somodi Abauj-Torna Drienovec Rožnava
Somorja Pozsony Šamorín Dunajská Streda
Somos Sáros Drienov Prešov
Soósujfalu Sáros Ruská Nová Ves Prešov
Sopornya Nyitra Šoporna Galanta
Soreg Gömör Šurice Lucenec
Spácza Pozsony Špacince Trnava
Stefultó Hont Štefultov Banská Štiavnica
Stefuró Sáros Štefurov Svidník
Stelbach Sáros Tichý Potok Sabinov
Stepano Nyitra Štefanov Senica
Stiavnicska Turócz Turcianska Štiavnicka Martin
Stillbach Szepes Tichá Voda Spišská Nová Ves
Stóla Szepes Štôla Poprad
Stomfa Pozsony Stupava Malacky
Stósz Abauj-Torna Štós Košice-okolie
Styávnik Trencsén Štiavnik Bytca
Sumjác Gömör Šumiac Poprad
Suránka Nyitra Šurianky Nitra
Surány Nyitra Šurany Nové Zámky
Süvete Gömör Šivetice Revúca
Svábócz Szepes Švábovce Poprad
Svedlér Szepes Švedlár Gelnica
Szacsúr Zemplén Sacurov Vranov nad Toplou
Szádello Abauj-Torna Zádiel Košice-okolie
Szakolcza Nyitra Skalica Skalica
Szalka Hont Salka Nové Zámky
Szálnik Zemplén Solník Trebišov
Szalócz Gömör Slavec Rožnava
Szalók Zemplén Slavkovce Michalovce
Szap Gyor Sap Dunajská Streda
Százd Hont Sazdice Levice
Szebeléb Hont Sebechleby Krupina
Szécs-Keresztur Zemplén Zemplínska Teplica Trebišov
Szedlicsna Trencsén Trencianske Stankovce Trencín
Szedlicze Sáros Sedlice Prešov
Szedliczke Zemplén Sedliská Vranov nad Toplou
Szedmerócz Trencsén Sedmerovec Ilava
Szelecz Trencsén Selec Trencín
Szelepka Zemplén Sliepkovce Michalovce
Széleskút Pozsony Sološnica Malacky
Szelnicz Liptó Liptovská Sielnica Liptovský Mikuláš
Szelocze Nyitra Selice Šala
Szemere Komárom Semerovo Nové Zámky
Szempcz Pozsony Senec Senec
Szenicz Nyitra Senica Senica
Szenna Ung Senné Michalovce
Szenna Nógrád Senné Velký Krtíš
Szent Péter Sáros Petrovany Prešov
Szent-András Liptó Liptovský Ondrej Liptovský Mikuláš
Szent-Antal Hont Svätý Anton Banská Štiavnica
Szent-Benedek Bars Hronský Benadik Žarnovica
Szentes Zemplén Svätuš Sobrance
Szent-György Szepes Jurské Kežmarok
Szent-György Turócz Turciansky Dur Martin
Szent-György Pozsony Svätý Jur Banská Štiavnica
Szent-István Sáros Družstevná pri Hornáde Košice-okolie
Szent-Iván Liptó Liptovský Ján Liptovský Mikuláš
Szent-János Nyitra Moravský Svätý Ján Senica
Szent-Kereszt Sáros Krížovany Prešov
Szent-Kereszt Nyitra Považany Nové Mesto nad Váhom
Szent-Mária Liptó Socovce Martin
Szentmihály Sáros Šarišské Michalany Sabinov
Szent-Mihály Turócz Turcianske Teplice Turcianske Teplice
Szent-Mihály Liptó Liptovský Michal Ružomberok
Szent-Mihályfa Pozsony Michal na Ostrove Dunajská Streda
Szent-Mihályur Nyitra Michal nad Žitavou Nové Zámky
Szent-Miklós Liptó Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
Szent-Péter Turócz Turciansky Peter Martin
Szent-Péter Liptó Liptovský Peter Liptovský Mikuláš
Szent-Péter Komárom Svätý Peter Komárno
Szent-Péter Nógrád Pôtor Velký Krtíš
Szepesbéla Szepes Spišská Belá Kežmarok
Szepeshely Szepes Spišská Kapitula Levoca
Szepeshely Szepes Spišské Podhradie Levice
Szepesófalu Szepes Spišská Stará Ves Kežmarok
Szepes-Olaszi Szepes Spišské Vlachy Spišská Nová Ves
Szepes-Sümeg Szepes Smižany Spišská Nová Ves
Szepesszombat Szepes Poprad Poprad
Szepes-Váralja Szepes Spišské Podhradie Levoca
Szepes-Váralja Szepes Spišské Podhradie Levice
Széplak Abauj-Torna Košice Košice
Széprét Sáros Krasná Lúka Sabinov
Szepsi Abauj-Torna Moldava nad Bodvou Košice-okolie
Szered Pozsony Sered Galanta
Szeretva Ung Stretava Michalovce
Szeszta Abauj-Torna Cestice Košice-okolie
Szete Hont Kubánovo Levice
Szihelne Árva Sihelné Námestovo
Szilicze Gömör Silica Rožnava
Szilincs Pozsony Zelenec Trnava
Szilvás-Ujfalu Zemplén Slivník Trebišov
Szimo Komárom Zemné Nové Zámky
Szina Abauj-Torna Sena Košice-okolie
Szinna Zemplén Snina Snina
Szinóbánya Nógrád Cinobana Poltár
Szinye Sáros Svinia Prešov
Szinyér Zemplén Svinice Trebišov
Szirk Gömör Sirk Revúca
Szkacsány Nyitra Skacany Partizánske
Szkala Trencsén Skalka nad Váhom Trencín
Szkalite Trencsén Skalité Cadca
Szkáros Abauj-Torna Skároš Košice-okolie
Szkáros Gömör Skerešovo Revúca
Szkicó Bars Skýcov Zlaté Moravce
Szklabonya Nógrád Sklabiná Velký Krtíš
Szklenó Turócz Sklené Turcianske Teplice
Szklenó Bars Sklené Teplice Žiar nad Hronom
Szlaszka Bars Slaská Žiar nad Hronom
Szlatina Trencsén Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Szlatvin Szepes Slatvina Spišská Nová Ves
Szlavnicza Trencsén Slavnica Ilava
Szlopna Trencsén Slopná Považská Bystrica
Szmolinszkó Nyitra Smolinské Senica
Szmrecsán Liptó Smrecany Liptovský Mikuláš
Sznakó Sáros Snakov Bardejov
Szoblachó Trencsén Soblahov Trencín
Szobos Sáros Soboš Svidník
Szobotist Nyitra Sobotište Senica
Szobránc Ung Sobrance Sobrance
Szobránc-Komorócz Ung Komárovce Sobrance
Szodó Bars Želiezovce Levice
Szodó Bars Svodov Levice
Szokolcs Liptó Sokolce Liptovský Mikuláš
Szokolócz Nyitra Sokolovce Pieštany
Szolcsán Nyitra Solcany Topolcany
Szölgyén Esztergom Svodín Nové Zámky
Szölloske Zemplén Vinicky Trebišov
Szolnocska Zemplén Solnicka Trebišov
Szomolány Pozsony Smolenice Trnava
Szomolnok Szepes Smolník Gelnica
Szomolnok-Hutta Szepes Smolnícka Huta Gelnica
Szomotor Zemplén Somotor Trebišov
Szopkócz Zemplén Sopkovce Humenné
Szorocsin Sáros Stropkov Stropkov
Sztakcsin Zemplén Stakcín Snina
Sztankócz Zemplén Stankovce Trebišov
Sztankován Liptó Stankovany Ružomberok
Sztára Zemplén Staré Michalovce
Sztarina Sáros Starina Stará Lubovna
Sztarina Zemplén Starina Stará Lubovna
Sztaskó Trencsén Staškov Cadca
Sztebnik Sáros Stebník Bardejov
Sztráska Szepes Strážky Kežmarok
Sztrázsa Szepes Stráže pod Tatrami Poprad
Sztrázsa Szepes Poprad Poprad
Sztrázsa Szepes Straže pod Tatrami Poprad
Sztrecsén Trencsén Strecno Žilina
Sztropkó Zemplén Stropkov Stropkov
Sztropkó Polena Zemplén Malá Polana Stropkov
Sztropkó-Olyka Zemplén Olka Medzilaborce
Szucsány Turócz Sucany Martin
Szucsány Nyitra Nitrianske Sučany Prievidza
Szuha Zemplén Suchá Stropkov
Szuha Pozsony Suchá nad Parnou Trnava
Szuhány Hont Suchán Velký Krtíš
Szukó Zemplén Sukov Medzilaborce
Szulin Szepes Sulín Stará Lubovna
Szürnyeg Zemplén Sirník Trebišov
Szvedernik Trencsén Svederník Žilina
T
Tajova Zólyom Tajov Banská Bystrica
Taksony Pozsony Matúškovo Galanta
Tallós Pozsony Tomášikovo Galanta
Tamási Nógrád Tomášovce Lučenec
Tany Komárom Tôň Komárno
Tárcza Sáros Torysa Sabinov
Tardoskedd Nyitra Tvrdošovce Nové Zámky
Tarna Ung Trnava pri Laborci Michalovce
Tarnó Sáros Tarnow Bardejov
Tarnócz Liptó Liptovský Trnovec Liptovský Mikuláš
Techna Zemplén Dvorianky Trebišov
Tejfalu Pozsony Šamorín Dunajská Streda
Telepócz Zemplén Osadné Snina
Telgárt Gömör Telgárt Brezno
Tepla Liptó Liptovská Teplá Ružomberok
Tepla Trencsén Trenčianska Teplá Trenčín
Teplicska Trencsén Teplička nad Váhom Žilina
Teplicska Liptó Liptovská Teplička Poprad
Teplicz Szepes Spišská Teplica Poprad
Tergenye Hont Sikenica Levice
Ternye Sáros Terňa Prešov
Ternye Zólyom Tŕnie Zvolen
Teszér Hont Hontianske Tesáre Krupina
Thaszár Bars Tesáre nad Žitavou Zlaté Moravce
Tiba Ung Tibava Sobrance
Tihany Abauj-Torna Košice Košice
Tiszolcz Gömör Tisovec Rimavská Sobota
Tőketerebes Zemplén Trebišov Trebišov
Töltszék Sáros Tulčík Prešov
Topolyán Zemplén Michalovce Michalovce
Toporcz Szepes Toporec Kežmarok
Toriszka Szepes Torysky Levoča
Torna Abauj-Torna Turňa nad Bodvou Košice-okolie
Torna-Almás Abauj-Torna Jablonov nad Turňou Rožňava
Tornalya Gömör Tornaľa Revúca
Torna-Ujfalu Abauj-Torna Turnianska Nová Ves Košice-okolie
Tornócz Nyitra Trnovec nad Váhom Šaľa
Tótfalu Szepes Slovenská Ves Kežmarok
Tót-Gurab Pozsony Slovenský Grob Piešťany
Tóth-Próna Turócz Slovenské Pravno Turčianske Teplice
Tót-Jablonya Zemplén Jabloň Humenné
Tót-Kriva Zemplén Slovenské Krivé Humenné
Tótmegyer Nyitra Palárikovo Nové Zámky
Tótpelsőcz Zólyom Pliešovce Zvolen
Tót-Raszlavicz Sáros Raslavice Bardejov
Trencsén Trencsén Trenčín Trenčín
Trsztena Árva Trstená Tvrdošín
Trubin Bars Lovčica-Trubin Žiar nad Hronom
Tuhrina Sáros Tuhrina Prešov
Tunezsicz Trencsén Tunežice Ilava
Turány Turócz Turany Martin
Turány Zemplén Turany nad Ondavou Stropkov
Turcsok Gömör Turčok Revúca
Turdossin Árva Tvrdošín Tvrdošín
Turicska Nógrád Cinobaňa Poltár
Turna Trencsén Trenčianska Turná Trenčín
Turócz-Szent-Márton Turócz Martin Martin
Turóluka Nyitra Myjava Myjava
Turopolya Nógrád Lešť Zvolen
Turova Zólyom Turová Zvolen
Turzovka Trencsén Turzovka Čadca
Tussa Zemplén Tušice Michalovce
Tuzsina Nyitra Tužina Prievidza
Tyerchova Trencsén Terchová Žilina
U
Ublya Zemplén Ubľa Snina
Ubrezs Ung Úbrež Sobrance
Udornya Nógrád Lovinobaňa Levice
Udva Zemplén Udavské Humenné
Udvard Komárom Dvory nad Žitavou Nové Zámky
Udvarnok Hont Hontianske Tesáre Krupina
Udvarnok Nyitra Dvorníky Hlohovec
Uharszka Nógrád Uhorské Poltár
Uhorna Gömör Úhorná Gelnica
Uják Sáros Údol Stará Ľubovňa
Újbánya Bars Nová Baňa Žarnovica
Uj-Bars Bars Nový Tekov Levice
Új-Besztercze Trencsén Nová Bystrica Čadca
Ujfalu-Tőkés Nyitra Klátova Nová Ves Partizánske
Ujlak Nyitra Veľké Zálužie Nitra
Ujlehota Bars Handlová Prievidza
Újleszna Szepes Nová Lesná Poprad
Újlubló Szepes Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa
Ujváros Abauj-Torna Slanské Nové Mesto Košice-okolie
Ujvároska Nyitra Leopoldov Hlohovec
Ujvásár Gömör Rybník Revúca
Ulics Zemplén Ulič Snina
Ulicskriva Zemplén Uličské Krivé Snina
Umrla-Lehota Gömör Revúcka Lehota Revúca
Unin Nyitra Unín Skalica
Üregh Nyitra Jarok Nitra
Ürmény Nyitra Mojmírovce Nitra
Ürminecz Nyitra Urmince Topoľčany
Urvőlgy Zólyom Špania Dolina Banská Bystrica
Üzbégh Nyitra Zbehy Nitra
Uzo-Panyit Gömör Uzovská Panica Rimavská Sobota