Slovakia History

From FamilySearch Wiki
Revision as of 15:52, 8 August 2008 by Pysnaks (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

stolica/župa
Abovská (Abovsko-turnianska)
Bratislavská
Gemerská (Gemersko-malohontská)
Hontianska
Komárňanská
Liptovská
Mošonská
Nitrianska
Novohradská
Oravská
Ostrihomská
Rábska
Spišská
Šarišská
Tekovská
Trenčianska
Turčianska
Užhorodská
Zemplínska
Zvolenská

megye
Abaúj-Torna
Pozsony
Gömör és Kiskont
Hont
Komárom
Liptó
Moson
Nyitra
Nógrád
Árva
Esztergom
Győr
Szepes
Sáros
Bars
Trencsén
Turóc
Ung
Zemplén
Zólyom

File:Slovakia historical borders.jpg
Former Northern Hungary