Slovakia History

From FamilySearch Wiki
Revision as of 16:12, 8 August 2008 by Pysnaks (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

stolica/župa
Abovská (Abovsko-turnianska)/Abov-Turňa
Bratislavská/Bratislava
Gemerská (Gemersko-malohontská)/Gemer-Malohont
Hontianska/Hont
Komárňanská/Komárno
Liptovská/Liptov
Mošonská/Mošon
Nitrianska/Nitra
Novohradská/Novohrad
Oravská/Orava
Ostrihomská/Ostrihom
Rábska/Ráb
Spišská/Spiš
Šarišská/Šariš
Tekovská/Tekov
Trenčianska/Trenčín
Turčianska/Turiec
Užhorodská/Užhorod
Zemplínska/Zemplín
Zvolenská/Zvolen

megye
Abaúj-Torna
Pozsony
Gömör és Kiskont
Hont
Komárom
Liptó
Moson
Nyitra
Nógrád
Árva
Esztergom
Győr
Szepes
Sáros
Bars
Trencsén
Turóc
Ung
Zemplén
Zólyom

File:Slovakia historical borders.jpg
Former Northern Hungary