Suriname History

From FamilySearch Wiki
Revision as of 01:23, 5 August 2009 by Laraleepn (talk | contribs) (cat)

Jump to: navigation, search

Emancipatie 1863

De database ‘Emancipatie 1863’ bevat gegevens over personen die in 1863 bij de afschaffing van de slavernij in Suriname werden vrijgelaten. Tevens treft u in de database informatie aan over de eigenaren van deze personen. De namen zijn afkomstig uit de emancipatieregisters van Paramaribo en van de overige districten in Suriname.