Difference between revisions of "Sweden: Church Archive Cataloging Plan"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
Back to [[Sweden: Citing Sources|Citing Sources]]  
 
Back to [[Sweden: Citing Sources|Citing Sources]]  
  
Kyrkoarkiv: Förteckningsplan
+
{| class="FCK__ShowTableBorders"
A I Husförhörsböcker (Katekismilängder)
+
|-
A II Församlingsböcker
+
| A  
B In-och Utflyttningsböcker
+
| <br>
C Födelse-och dopböcker
+
| <br>
D I Konfirmationsböcker
+
|-
D II Kommunionsböcker
+
| <u>Code</u>
E Lysnings-och vigselböcker
+
| <u>Kyrkoarkiv: Förteckningsplan</u>
F Död-och begravningsböcker
+
| <u>Church Archive: Cataloging Plan</u>
G Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller
+
| <br>
H Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc)
 
I Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter
 
K I Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar
 
K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar
 
K III Kyrkoråds protokoll och handlingar
 
K IV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper
 
K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
 
L I Räkenskaper för Kyrka
 
L II Räkenskaper för Skola
 
L III Räkenskaper for fattigvård
 
L IV Räkenskaper för kollekt (Kollektbok)
 
  
 +
Kyrkoarkiv: Förteckningsplan A I Husförhörsböcker (Katekismilängder) A II Församlingsböcker B In-och Utflyttningsböcker C Födelse-och dopböcker D I Konfirmationsböcker D II Kommunionsböcker E Lysnings-och vigselböcker F Död-och begravningsböcker G Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller H Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc) I Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter K I Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar K III Kyrkoråds protokoll och handlingar K IV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar L I Räkenskaper för Kyrka L II Räkenskaper för Skola L III Räkenskaper for fattigvård L IV Räkenskaper för kollekt (Kollektbok)
  
 +
<br>
  
L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
+
L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål L VI Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma  
L VI Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma  
 
 
 
Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt:
 
a) Huvudräkning (huvudbok)
 
b) Specialier
 
c) Utlåningsbok (skuldbok)
 
d)    Verifikationer
 
M Handlingar angåenda prästval
 
N Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar
 
O Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar
 
P Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)
 
 
 
 
 
  
 +
Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt: a) Huvudräkning (huvudbok) b) Specialier c) Utlåningsbok (skuldbok) d) Verifikationer M Handlingar angåenda prästval N Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar O Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar P Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)
  
 
[[Category:Sweden]]
 
[[Category:Sweden]]

Revision as of 18:32, 16 December 2009

Back to Citing Sources

A

Code Kyrkoarkiv: Förteckningsplan Church Archive: Cataloging Plan

Kyrkoarkiv: Förteckningsplan A I Husförhörsböcker (Katekismilängder) A II Församlingsböcker B In-och Utflyttningsböcker C Födelse-och dopböcker D I Konfirmationsböcker D II Kommunionsböcker E Lysnings-och vigselböcker F Död-och begravningsböcker G Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller H Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc) I Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter K I Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar K III Kyrkoråds protokoll och handlingar K IV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar L I Räkenskaper för Kyrka L II Räkenskaper för Skola L III Räkenskaper for fattigvård L IV Räkenskaper för kollekt (Kollektbok)


L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål L VI Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma

Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt: a) Huvudräkning (huvudbok) b) Specialier c) Utlåningsbok (skuldbok) d) Verifikationer M Handlingar angåenda prästval N Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar O Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar P Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)