Difference between revisions of "Sweden: Church Archive Cataloging Plan"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 20: Line 20:
 
|-
 
|-
 
| C  
 
| C  
| Födelse-och dopböcker
+
| Födelse-och dopböcker  
 
| Birth and christening books
 
| Birth and christening books
 
|-
 
|-
 
| D I  
 
| D I  
| Konfirmationsböcker
+
| Konfirmationsböcker  
 
| Confirmation books
 
| Confirmation books
 
|-
 
|-
| D II
+
| D II  
| Kommunionsböcker
+
| Kommunionsböcker  
 
| Communion books
 
| Communion books
 
|-
 
|-
 
| E  
 
| E  
| Lysnings-och vigselböcker
+
| Lysnings-och vigselböcker  
 
| Banns and marriage books
 
| Banns and marriage books
 
|-
 
|-
 
| F  
 
| F  
| Död-och begravningsböcker
+
| Död-och begravningsböcker  
 
| Death and burial books
 
| Death and burial books
 
|-
 
|-
| G
+
| G  
| Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller
+
|  
 +
Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller
 +
 
 
| Other existing records (records of those who have done church duty, jurnal of punishment, population information, statistical tables
 
| Other existing records (records of those who have done church duty, jurnal of punishment, population information, statistical tables
 
|-
 
|-
| H
+
| H  
| Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc)
+
| Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc)  
 
| Supplemental and public notice books which are about the keeping of church books (HI corresponds to the main division A, HII the main division B, etc.
 
| Supplemental and public notice books which are about the keeping of church books (HI corresponds to the main division A, HII the main division B, etc.
 
|-
 
|-
 
| I  
 
| I  
| Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter K I Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar K III Kyrkoråds protokoll och handlingar K IV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar L I Räkenskaper för Kyrka L II Räkenskaper för Skola L III Räkenskaper for fattigvård L IV Räkenskaper för kollekt (Kollektbok) <br>L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål L VI Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt: a) Huvudräkning (huvudbok) b) Specialier c) Utlåningsbok (skuldbok) d) Verifikationer M Handlingar angåenda prästval N Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar O Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar P Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)  
+
| Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter K I Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar K III Kyrkoråds protokoll och handlingar K IV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar L I Räkenskaper för Kyrka L II Räkenskaper för Skola L III Räkenskaper for fattigvård L IV Räkenskaper för kollekt (Kollektbok) <br>L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål L VI Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt: a) Huvudräkning (huvudbok) b) Specialier c) Utlåningsbok (skuldbok) d) Verifikationer M Handlingar angåenda prästval N Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar O Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar P Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)
 +
|}
  
 
[[Category:Sweden]]
 
[[Category:Sweden]]

Revision as of 18:54, 16 December 2009

Back to Citing Sources

Letter Code Kyrkoarkiv: Förteckningsplan Church Archive: Cataloging Plan
A I Husförhörsböcker (Katekismilängder) Household Examinations (Catechism record)
A II Församlingsböcker Parish books
B In-och Utflyttningsböcker In and out moving books
C Födelse-och dopböcker Birth and christening books
D I Konfirmationsböcker Confirmation books
D II Kommunionsböcker Communion books
E Lysnings-och vigselböcker Banns and marriage books
F Död-och begravningsböcker Death and burial books
G

Andra befintliga längder (Länger på dem som undergått kyrkoplikt, straffjournal, folkmängdsuppgifter, statistiska tabeller

Other existing records (records of those who have done church duty, jurnal of punishment, population information, statistical tables
H Bilagor och kungörelseböcker som rör kyrkobokföringen (HI motsvarar huvudavdelning A, HII huvudavdelning B, etc) Supplemental and public notice books which are about the keeping of church books (HI corresponds to the main division A, HII the main division B, etc.
I Skrivelser (resolutioner, utslag, memorial etc) från Kungl. Maj:t, länsstyrelser, domkapitel och andra myndigheter K I Sockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingar K II Kyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar K III Kyrkoråds protokoll och handlingar K IV Skolråds protokoll och handlingar utom räkenskaper K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar L I Räkenskaper för Kyrka L II Räkenskaper för Skola L III Räkenskaper for fattigvård L IV Räkenskaper för kollekt (Kollektbok)
L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål L VI Räkenskaper för sammandrag, granskande av kyrkostämma Under avdelningar (L I, L II etc) kan indelas på följande sätt: a) Huvudräkning (huvudbok) b) Specialier c) Utlåningsbok (skuldbok) d) Verifikationer M Handlingar angåenda prästval N Visitationshandlingar (protokoll och ämbetsberättelser) samt inventarie-och kyrkoförteckningar O Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga boställen och jord (rättegångs-, syneskiftes-, och arrendehandlingar, kartor mm). Handlingar angående prästerskapets löneförmåner, donationshandlingar och ritningar P Övriga handlingar och handskifter (pålysningsböcker, historiska anteckningar, mm)