Difference between revisions of "Tjällmo parish, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
m (Text replace - 'Sweden Portal Page' to 'Sweden')
(Added place names)
Line 20: Line 20:
 
=== Place Names  ===
 
=== Place Names  ===
  
 +
Anderstorp,
 +
Annelund,
 +
Ansebo,<br>
 +
Backgården,
 +
Backstugan utan namn under Ugglebol,
 +
Baggetorp,
 +
Baggängen,
 +
Berget under Måsa,
 +
Berget under Ugglebol,
 +
Bergsätter,
 +
Björkelund,
 +
Björnstugan,
 +
Bohyttan,
 +
Bolingstorpet,
 +
Borrtorpet,
 +
Brahus,
 +
Branta,
 +
Brasket,
 +
Brotorpet,
 +
Bruket Hättorp,
 +
Bruket Kristinefors,
 +
Bruket Lämneå,
 +
Bruket Skönnarbo,
 +
Brännebro,
 +
Brömshus,
 +
Brötkullen,
 +
Bygget Lilla under Öberkulla,
 +
Bygget under Lämneå,
 +
Bygget under Öberkulla,
 +
Bäckerslund,
 +
Bäcketorp,
 +
Bäckfallet (Bäckefallet),<br>
 +
Cederström,<br>
 +
Dalskogen,
 +
Dammen,
 +
Dammängen (Damängen),
 +
Damsjötorpet,
 +
Danielslund,
 +
Danmark,
 +
Djupsundet,
 +
Don,
 +
Dråsa Mellangård,
 +
Dråsa Norrgård Rusthåll,
 +
Dråsa Södergård,
 +
Dråsa Västergård,<br>
 +
Egelstorp,
 +
Ekhagen,
 +
Ekholmen,
 +
Eliebygget,
 +
Emta,
 +
Emtatorpet,
 +
Enighetsdal,
 +
Eriksberg,
 +
Ersfallet,
 +
Ervidstorp,
 +
Evighet,
 +
Evigtid,<br>
 +
Fagerfallet,
 +
Fagerhult,
 +
Fagerhultet,
 +
Fallet under Dråsa Norrgård,
 +
Fallet under Hult,
 +
Fattighuset Tjällmo,
 +
Fogelhult,
 +
Fredriksberg,
 +
Fredrikslund,
 +
Fräkenängen,
 +
Fröjdeholmen,
 +
Fågelhult,<br>
 +
Garveriet Tjällmo,
 +
Gatan,
 +
Gatstugan under Ervidstorp,
 +
Gatstugan under Hängestorp,
 +
Granstad,
 +
Grindstugan under Lilla Yxhult,
 +
Grindstugan under Skönnarbo,
 +
Grindtorpet,
 +
Grytebäck,
 +
Gräsfallet under Ansebo,
 +
Gräsfallet under Håltorp,
 +
Gräsfallet under Skallebol,
 +
Grönkullen,
 +
Gäddhultet,
 +
Gästgivaregården Tjällmo,
 +
Göl,
 +
Gölstorp,<br>
 +
Hagen,
 +
Hagstugan under Dråsa Mellangård,
 +
Hagstugan under Kopparfall,
 +
Handelsboden Tjällmo,
 +
Helltelja,
 +
Hemmingstorpet Lilla,
 +
Hemmingstorpet,
 +
Herrefall (Herrefallet),
 +
Hindstorp (Hinstorp),
 +
Hjälmstorpet (Hjelmstorpet),
 +
Hjärpetorpet (Hjerpetorp),
 +
Holma Lilla,
 +
Holma Stora,
 +
Hornstugan,
 +
Hovetorp,
 +
Hult Rusthåll,
 +
Hultema,
 +
Hultet under Tjällmo Prästgård,
 +
Hultet under Trolleflod,
 +
Hultgrinden,
 +
Hyttebacken,
 +
Hyttefallet,
 +
Hågra,
 +
Håltorp,
 +
Hälla,
 +
Hälltälja,
 +
Hängestorp,
 +
Hättorp Bruk,
 +
Hättorp Rusthåll,<br>
 +
Iskallebol,<br>
 +
Jakobslund,
 +
Johannisberg Säteri,
 +
Johannislund under Skönnarbo,
 +
Johannislund under Und,
 +
Jonsberg,<br>
 +
Karlsberg,
 +
Karlsborg,
 +
Karlshamn,
 +
Karshult,
 +
Karstorp,
 +
Karsvik,
 +
Kaxetorpet Lilla,
 +
Kaxetorpet Stora,
 +
Kaxetorpet,
 +
Klastorp,
 +
Klingsfallet,
 +
Klinten Nr 1 and Nr 2,
 +
Klintfallet,
 +
Klippan,
 +
Klockaregården Tjällmo,
 +
Klockartorp,
 +
Klovstena Mellangård,
 +
Klovstena Norrgård,
 +
Klovstena Södergård,
 +
Klovstena Västergård,
 +
Klovstenalund,
 +
Knallen,
 +
Komministerbostället Missunna,
 +
Komministergården Tjällmo,
 +
Koppardal,
 +
Kopparfall,
 +
Kopparhult,
 +
Kopparorp (Kopperorp),
 +
Kopparslageriet Tjällmo,
 +
Koppöna,
 +
Kristineberg,
 +
Kristinefors Bruk,
 +
Kronfallet,
 +
Kronhagen,
 +
Kulla Lilla,
 +
Kulla,
 +
Kvarnkärr,
 +
Kvarnängen,
 +
Kårtorp,
 +
Källstugan under Kopparfall,
 +
Källstugan under Kulla,
 +
Kärr (Kjärr),
 +
Kölershult,<br>
 +
Labbetorp,
 +
Laggartorp,
 +
Lid,
 +
Lilla Bygget under Öberkulla,
 +
Lilla Holma,
 +
Lilla Kaxetorpet,
 +
Lilla Kulla,
 +
Lilla Stökebygget,
 +
Lilla Tittut,
 +
Lilla Yxhult,
 +
Lilla Åsen,
 +
Lindalen,
 +
Lindbofallet Västra,
 +
Lindbofallet Östra,
 +
Lindhult,
 +
Lindsberg (Linsberg),
 +
Linners,
 +
Lugnet,
 +
Lund Klovstena,
 +
Lund Västra,
 +
Lybeck,
 +
Långbrohult,
 +
Lämneå (Lämnån) Bruk,
 +
Lämneå (Lämnån),
 +
Lövbron (Lövbrona),
 +
Lövkullen under Emta,
 +
Lövkullen under Labbetorp,<br>
 +
Malmtorpet,
 +
Marielund,
 +
Markebo Mellangård Rusthåll,
 +
Markebo Norrgård Rusthåll,
 +
Markebo Södergård Rusthåll,
 +
Markstorp,
 +
Marlingshult (Malingshult),
 +
Marlingstorp (Malingstorp),
 +
Mellangården Dråsen,
 +
Mellangården Klovstena,
 +
Mellangården Markebo,
 +
Mickelsbo,
 +
Missunna Komministerboställe,
 +
Mo,
 +
Modal,
 +
Mossen,
 +
Mosstorp,
 +
Mostugan,
 +
Motorpet,
 +
Muntorp,
 +
Måsa,
 +
Måsen,
 +
Måstorp,
 +
Måstorpet,<br>
 +
Nabbefallet,
 +
Nabben,
 +
Norrgården Dråsa,
 +
Norrgården Klovstena,
 +
Norrgården Markebo,
 +
Norrmon,
 +
Nyberg,
 +
Nyberget,
 +
Nybro,
 +
Nybrotorpet,
 +
Nybygget under Dråsa Norrgård,
 +
Nybygget under Klovstenalund,
 +
Nybygget under Markebo,
 +
Nybygget under Trosby,
 +
Nybygget under Und,
 +
Nybygget under Åa,
 +
Nykrogen,
 +
Nystugan,
 +
Nysätter,
 +
Nytorpet,
 +
Näset,<br>
 +
Olstorp,<br>
 +
Paris,
 +
Perstorp,
 +
Petersborg under Iskallebol,
 +
Petersborg under Ubbetorp,
 +
Pikhult under Grytebäck,
 +
Pikhult under Ugglebol,
 +
Planberga,
 +
Plansätter,
 +
Posthemmanet Tyle,
 +
Postkontoret Tjällmo,
 +
Prästgården,
 +
Pärltorpet (Perltorpet),<br>
 +
Ramboviken,
 +
Risa,
 +
Risbygget under Dråsa,
 +
Rom,
 +
Rothult (Rothultet),
 +
Rubbetorp,
 +
Rusthållet Dråsa Norrgård,
 +
Rusthållet Hult,
 +
Rusthållet Hättorp,
 +
Rusthållet Markebo Mellangård,
 +
Rusthållet Markebo Norrgård,
 +
Rusthållet Markebo Södergård,
 +
Rusthållet Svalnäs,
 +
Ryttaretorp utan namn under Hult Rusthåll,
 +
Råcka,
 +
Råckbacken,
 +
Råckstorp,
 +
Rådsberg,
 +
Rödberget (Röberget),
 +
Rödkrogen (Rökrogen),<br>
 +
Sandbäcken,
 +
Sandfallet,
 +
Sandstugan,
 +
Sandtorpet,
 +
Sandviken,
 +
Sisseryd,
 +
Sjöfallet under Trosby,
 +
Sjöfallet under Åa,
 +
Sjölund,
 +
Sjöstugan,
 +
Skallebol,
 +
Skansen,
 +
Skogartorp,
 +
Skogen,
 +
Skogstorp,
 +
Skolhuset Tjällmo,
 +
Skyttebygget (Sköttebygget),
 +
Skälbäcken,
 +
Skärforsstugan,
 +
Skönnarbo Bruk,
 +
Skönnarbo,
 +
Sliparhyttan,
 +
Smedsbol,
 +
Smedstorpet,
 +
Småängen,
 +
Snaran,
 +
Solberga,
 +
Soldattorp utan namn under Granstad,
 +
Soldattorp utan namn under Grytebäck,
 +
Soldattorp utan namn under Lilla Yxhult,
 +
Spiksberg (Spiksborg),
 +
Stenfallet,
 +
Stenhult,
 +
Stenkullen under Kärr,
 +
Stenkullen under Smedsbol,
 +
Stenstorp,
 +
Stensätter,
 +
Stiggölshult,
 +
Stora Holma,
 +
Stora Kaxetorpet,
 +
Stora Yxhult,
 +
Stora Åsen,
 +
Storängstugan,
 +
Stubbetorp,
 +
Stubbhagen,
 +
Stugan utan namn under Bohyttan,
 +
Stugan utan namn under Dråsa Norrgård,
 +
Stugan utan namn under Ervidstorp,
 +
Stugan utan namn under Hult,
 +
Stugan utan namn under Hågra,
 +
Stugan utan namn under Hättorp,
 +
Stugan utan namn under Lilla Holma,
 +
Stugan utan namn under Mosstorp,
 +
Stugan utan namn under Svalnäs,
 +
Stugan utan namn under Trolleflod,
 +
Stugan utan namn under Vik,
 +
Stökebygget Lilla,
 +
Stökebygget,
 +
Sundsjö,
 +
Sundtorpet,
 +
Susenborg,
 +
Svalnäs Rusthåll,
 +
Svaltorp (Svalstorp),
 +
Sågen under Ansebo,
 +
Sågen under Mickelsbo,
 +
Sågen under Vilkhyttan,
 +
Säldebråten,
 +
Säteriet Johannisberg,
 +
Södergården Dråsa,
 +
Södergården Klovstena,
 +
Södergården Markebo,<br>
 +
Tallholmen,
 +
Tidningshyttan (Tidingshyttan),
 +
Tingshuset Tjällmo,
 +
Tittut Lilla,
 +
Tittut,
 +
Tjällmo Fattighus,
 +
Tjällmo Garveri,
 +
Tjällmo Gästgivaregård,
 +
Tjällmo Handelsbod,
 +
Tjällmo Klockaregård,
 +
Tjällmo Komministergård,
 +
Tjällmo Kopparslageri,
 +
Tjällmo Postkontor,
 +
Tjällmo Prästgård,
 +
Tjällmo Skolhus,
 +
Tjällmo Tingshus,
 +
Toltorpet,
 +
Torp,
 +
Torpöna,
 +
Trolleflod (Trolleflo),
 +
Trosby,
 +
Tryfallet,
 +
Trånhem,
 +
Tyle Posthemman,<br>
 +
Ubbetorp,
 +
Uddevalla,
 +
Ugglebol,
 +
Und,
 +
Undstorp,
 +
Uppsala (Upsala),<br>
 +
Vennersborg,
 +
Vik,
 +
Vilkhyttan,
 +
Vitgölen,
 +
Vårfallet,
 +
Västergården Dråsa,
 +
Västergården Klovstena,
 +
Västerlund (Västerlund),
 +
Västermåsa,<br>
 +
Yxhult Lilla,
 +
Yxhult Stora,<br>
 +
Åbo,
 +
Ålund,
 +
Ås,
 +
Åsen Lilla,
 +
Åsen Stora,
 +
Åstad torpet,
 +
Åstad,
 +
Åtorpet,<br>
 +
Ängen,
 +
Ängstugan under Håltorp,
 +
Ängstugan under Markebo,
 +
Ängstugan under Ubbetorp,
 +
Ärvedstorp (Ervidstorp),
 +
Ärvedstorp,<br>
 +
Öberkulla (Överkulla),
 +
Öbokvarn,
 +
Öna,
 +
Örbacken,
 +
Örberga,
 +
Örmohult,
 +
Örstorp,
 +
Österby,
 +
Österlund,
 
<br>  
 
<br>  
  
Line 59: Line 463:
  
 
=== References  ===
 
=== References  ===
 +
 +
Tjällmo, Husförhörslängd (AI:8) 1836-1843, Ortregister
  
 
[[Category:Parishes_in_Östergötland_County,_Sweden]]
 
[[Category:Parishes_in_Östergötland_County,_Sweden]]

Revision as of 19:11, 1 March 2013

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Tjällmo
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Östergötland
Landskap Östergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Anderstorp, Annelund, Ansebo,
Backgården, Backstugan utan namn under Ugglebol, Baggetorp, Baggängen, Berget under Måsa, Berget under Ugglebol, Bergsätter, Björkelund, Björnstugan, Bohyttan, Bolingstorpet, Borrtorpet, Brahus, Branta, Brasket, Brotorpet, Bruket Hättorp, Bruket Kristinefors, Bruket Lämneå, Bruket Skönnarbo, Brännebro, Brömshus, Brötkullen, Bygget Lilla under Öberkulla, Bygget under Lämneå, Bygget under Öberkulla, Bäckerslund, Bäcketorp, Bäckfallet (Bäckefallet),
Cederström,
Dalskogen, Dammen, Dammängen (Damängen), Damsjötorpet, Danielslund, Danmark, Djupsundet, Don, Dråsa Mellangård, Dråsa Norrgård Rusthåll, Dråsa Södergård, Dråsa Västergård,
Egelstorp, Ekhagen, Ekholmen, Eliebygget, Emta, Emtatorpet, Enighetsdal, Eriksberg, Ersfallet, Ervidstorp, Evighet, Evigtid,
Fagerfallet, Fagerhult, Fagerhultet, Fallet under Dråsa Norrgård, Fallet under Hult, Fattighuset Tjällmo, Fogelhult, Fredriksberg, Fredrikslund, Fräkenängen, Fröjdeholmen, Fågelhult,
Garveriet Tjällmo, Gatan, Gatstugan under Ervidstorp, Gatstugan under Hängestorp, Granstad, Grindstugan under Lilla Yxhult, Grindstugan under Skönnarbo, Grindtorpet, Grytebäck, Gräsfallet under Ansebo, Gräsfallet under Håltorp, Gräsfallet under Skallebol, Grönkullen, Gäddhultet, Gästgivaregården Tjällmo, Göl, Gölstorp,
Hagen, Hagstugan under Dråsa Mellangård, Hagstugan under Kopparfall, Handelsboden Tjällmo, Helltelja, Hemmingstorpet Lilla, Hemmingstorpet, Herrefall (Herrefallet), Hindstorp (Hinstorp), Hjälmstorpet (Hjelmstorpet), Hjärpetorpet (Hjerpetorp), Holma Lilla, Holma Stora, Hornstugan, Hovetorp, Hult Rusthåll, Hultema, Hultet under Tjällmo Prästgård, Hultet under Trolleflod, Hultgrinden, Hyttebacken, Hyttefallet, Hågra, Håltorp, Hälla, Hälltälja, Hängestorp, Hättorp Bruk, Hättorp Rusthåll,
Iskallebol,
Jakobslund, Johannisberg Säteri, Johannislund under Skönnarbo, Johannislund under Und, Jonsberg,
Karlsberg, Karlsborg, Karlshamn, Karshult, Karstorp, Karsvik, Kaxetorpet Lilla, Kaxetorpet Stora, Kaxetorpet, Klastorp, Klingsfallet, Klinten Nr 1 and Nr 2, Klintfallet, Klippan, Klockaregården Tjällmo, Klockartorp, Klovstena Mellangård, Klovstena Norrgård, Klovstena Södergård, Klovstena Västergård, Klovstenalund, Knallen, Komministerbostället Missunna, Komministergården Tjällmo, Koppardal, Kopparfall, Kopparhult, Kopparorp (Kopperorp), Kopparslageriet Tjällmo, Koppöna, Kristineberg, Kristinefors Bruk, Kronfallet, Kronhagen, Kulla Lilla, Kulla, Kvarnkärr, Kvarnängen, Kårtorp, Källstugan under Kopparfall, Källstugan under Kulla, Kärr (Kjärr), Kölershult,
Labbetorp, Laggartorp, Lid, Lilla Bygget under Öberkulla, Lilla Holma, Lilla Kaxetorpet, Lilla Kulla, Lilla Stökebygget, Lilla Tittut, Lilla Yxhult, Lilla Åsen, Lindalen, Lindbofallet Västra, Lindbofallet Östra, Lindhult, Lindsberg (Linsberg), Linners, Lugnet, Lund Klovstena, Lund Västra, Lybeck, Långbrohult, Lämneå (Lämnån) Bruk, Lämneå (Lämnån), Lövbron (Lövbrona), Lövkullen under Emta, Lövkullen under Labbetorp,
Malmtorpet, Marielund, Markebo Mellangård Rusthåll, Markebo Norrgård Rusthåll, Markebo Södergård Rusthåll, Markstorp, Marlingshult (Malingshult), Marlingstorp (Malingstorp), Mellangården Dråsen, Mellangården Klovstena, Mellangården Markebo, Mickelsbo, Missunna Komministerboställe, Mo, Modal, Mossen, Mosstorp, Mostugan, Motorpet, Muntorp, Måsa, Måsen, Måstorp, Måstorpet,
Nabbefallet, Nabben, Norrgården Dråsa, Norrgården Klovstena, Norrgården Markebo, Norrmon, Nyberg, Nyberget, Nybro, Nybrotorpet, Nybygget under Dråsa Norrgård, Nybygget under Klovstenalund, Nybygget under Markebo, Nybygget under Trosby, Nybygget under Und, Nybygget under Åa, Nykrogen, Nystugan, Nysätter, Nytorpet, Näset,
Olstorp,
Paris, Perstorp, Petersborg under Iskallebol, Petersborg under Ubbetorp, Pikhult under Grytebäck, Pikhult under Ugglebol, Planberga, Plansätter, Posthemmanet Tyle, Postkontoret Tjällmo, Prästgården, Pärltorpet (Perltorpet),
Ramboviken, Risa, Risbygget under Dråsa, Rom, Rothult (Rothultet), Rubbetorp, Rusthållet Dråsa Norrgård, Rusthållet Hult, Rusthållet Hättorp, Rusthållet Markebo Mellangård, Rusthållet Markebo Norrgård, Rusthållet Markebo Södergård, Rusthållet Svalnäs, Ryttaretorp utan namn under Hult Rusthåll, Råcka, Råckbacken, Råckstorp, Rådsberg, Rödberget (Röberget), Rödkrogen (Rökrogen),
Sandbäcken, Sandfallet, Sandstugan, Sandtorpet, Sandviken, Sisseryd, Sjöfallet under Trosby, Sjöfallet under Åa, Sjölund, Sjöstugan, Skallebol, Skansen, Skogartorp, Skogen, Skogstorp, Skolhuset Tjällmo, Skyttebygget (Sköttebygget), Skälbäcken, Skärforsstugan, Skönnarbo Bruk, Skönnarbo, Sliparhyttan, Smedsbol, Smedstorpet, Småängen, Snaran, Solberga, Soldattorp utan namn under Granstad, Soldattorp utan namn under Grytebäck, Soldattorp utan namn under Lilla Yxhult, Spiksberg (Spiksborg), Stenfallet, Stenhult, Stenkullen under Kärr, Stenkullen under Smedsbol, Stenstorp, Stensätter, Stiggölshult, Stora Holma, Stora Kaxetorpet, Stora Yxhult, Stora Åsen, Storängstugan, Stubbetorp, Stubbhagen, Stugan utan namn under Bohyttan, Stugan utan namn under Dråsa Norrgård, Stugan utan namn under Ervidstorp, Stugan utan namn under Hult, Stugan utan namn under Hågra, Stugan utan namn under Hättorp, Stugan utan namn under Lilla Holma, Stugan utan namn under Mosstorp, Stugan utan namn under Svalnäs, Stugan utan namn under Trolleflod, Stugan utan namn under Vik, Stökebygget Lilla, Stökebygget, Sundsjö, Sundtorpet, Susenborg, Svalnäs Rusthåll, Svaltorp (Svalstorp), Sågen under Ansebo, Sågen under Mickelsbo, Sågen under Vilkhyttan, Säldebråten, Säteriet Johannisberg, Södergården Dråsa, Södergården Klovstena, Södergården Markebo,
Tallholmen, Tidningshyttan (Tidingshyttan), Tingshuset Tjällmo, Tittut Lilla, Tittut, Tjällmo Fattighus, Tjällmo Garveri, Tjällmo Gästgivaregård, Tjällmo Handelsbod, Tjällmo Klockaregård, Tjällmo Komministergård, Tjällmo Kopparslageri, Tjällmo Postkontor, Tjällmo Prästgård, Tjällmo Skolhus, Tjällmo Tingshus, Toltorpet, Torp, Torpöna, Trolleflod (Trolleflo), Trosby, Tryfallet, Trånhem, Tyle Posthemman,
Ubbetorp, Uddevalla, Ugglebol, Und, Undstorp, Uppsala (Upsala),
Vennersborg, Vik, Vilkhyttan, Vitgölen, Vårfallet, Västergården Dråsa, Västergården Klovstena, Västerlund (Västerlund), Västermåsa,
Yxhult Lilla, Yxhult Stora,
Åbo, Ålund, Ås, Åsen Lilla, Åsen Stora, Åstad torpet, Åstad, Åtorpet,
Ängen, Ängstugan under Håltorp, Ängstugan under Markebo, Ängstugan under Ubbetorp, Ärvedstorp (Ervidstorp), Ärvedstorp,
Öberkulla (Överkulla), Öbokvarn, Öna, Örbacken, Örberga, Örmohult, Örstorp, Österby, Österlund,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Tjällmo, Husförhörslängd (AI:8) 1836-1843, Ortregister