Ugilt Parish, Hjørring, Denmark Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 23:19, 15 November 2012 by DAVIDSONND (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Denmark > Hjørring > Ugilt

History

(Write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Add here
Jurisdictions
Stift (diocese) Add here
Pastorat (chapelry) Add here
Amt (county) 1662 - 1793 Sejlstrup
Amt (county) 1794 - 1970 Hjørring
Herred (district) Vennebjerg
Kommune (municipality) Add here
1788 – 1793 Lægd number 12
1794 – 1869 Lægd number 25
Gods (estate) Add here


Place Names

Ajstrup, Arndal, Astedbro, Bakkehuset, Bakkely, Birkely, Bjerget, Boholt, Boller Mark, Broksø, Bukholt, Burskov, Baalhøj, Bækholm, Børglumhale, Børglumkloster Skov, Dalbo, Dalsager, Dalsager Klit, Dalsagergaard, Degnbjerg, Drastrup, Drastrupmark, Egebjerg, Egebjergstavn, Ellegaard, Elmely, Engholm, Femhøje, Fjerholt, Folstedgaard, Faarbjerg, Fælledvang, Gammel Nørgaard, Gildeladen, Glimsholt, Glimsholt Aa, Glimsholtgaard, Hamborg, Havrdal, Hedelund, Heden, Hejselt, Hestehave, Hestehave Bakker, Holmlund, Hoppested, Hornbjerg, Horsevad, Hulbæk, Hvervelkjær, Høglund, Høholt, Højbjerg, Ilbjerge, Illbjerg Huse, Iverholt, Karlsminde, Kirkedal, Knudsholm, Kolborn, Kraghede, Kragvad, Kragvad Bæk, Kratgaard, Krathuse, Kringelborg, Kristianshvile, Krogsgaard, Krysselbjerg, Krøgholt, Kæret, Kaalborg, Landlyst, Langmose, Lille Burskov, Lille Folsted, Lille Horsevad, Lille Romholt, Lille Tange, Lillehede, Linderum, Linderumgaard, Linderummølle, Lundgaard, Lundholm, Løgten, Lørslev, Lørslevlund, Lørslev Sønderhede, Lørslev Vesterhede, Lørslev Østerhede, Melbæk, Melbækmark, Mellergaard, Munkbjerg, Munkholt, Møjen, Mølgaard, Mølgaard Bæk, Mølgaardsmark, Mølskovgaard, Mølskov Høj, Mølskov Klit, Neder Hejselt, Neder Nymark, Neder Tange, Nielsminde, Ny Egebjerg, Ny Knudsholm, Ny Nørregaard, Nygaard, Nørre Kragvad, Nørremark, Naalsmose, Over Hejselt, Over Nymark, Over Tange, Over Ugilt, Præstevænget, Rogntved, Romholt, Rughaven, Sigtenborg, Skajbjerg, Skankesholm, Skelager, Skovhuse, Skovly, Skyttehuset, Skærshede, Smørkrogen, Smørkroghus, Snapholt, Spangerhede, Spangerhede Mark, Spangerholm, Stadshede, Stensig, Stensighus, Stensodde, Stensodde Bakker, Store Horsevad, Store Romholt, Søndenaaen, Søndergaard, Søndermark, Tange, Tange Fælled, Tangemark, Tranehuse, Trinbakke, Troldholm, Tyvbakke, Ugilt, Ugiltgaard, Ugilthede, Ugiltvad, Vanggaard, Vester Burskov, Vester Drastrup, Vester Tveden, Vester Ugilt, Vester Aasholm, Vestergaard, Vesterskov, Vormstrup, Vormstrupmark, Zealand, Øster Burskov, Øster Drastrup, Øster Højbjerg, Øster Skoven, Øster Aasholm, Aaholm, Aasholm

To see what kind of place it is you will need a Danish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Census Records


  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


  • Probate Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

- Krabsen & Medici. "Krabsens Stednavnebase." <http://www.krabsen.dk/stednavnebase/>, Dec 2011.

- Trap, J. P., ed. Kongeriget Danmark, 4th ed. Vol. 5, Hjørring, Thisted, Aalborg, Viborg og Randers Amter. København: G. E. C. Gads Forlag, 1901.