Difference between revisions of "Urshult Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
m
Line 42: Line 42:
 
Lillahult, Lillamålen Aramo, Lillamålen Bastaremåla, Lillgården ; Rösmåla- Rössvik- Sånnahult- Västerbotorp, Lindö, Ljusadal; Bastaremåla- buskeboda- Degerhaga Södergård- Älmehult Västergård, Lundholmen, Lustiglund, Långagölsmåla, Lpngaryd, Lövingstorpet,  
 
Lillahult, Lillamålen Aramo, Lillamålen Bastaremåla, Lillgården ; Rösmåla- Rössvik- Sånnahult- Västerbotorp, Lindö, Ljusadal; Bastaremåla- buskeboda- Degerhaga Södergård- Älmehult Västergård, Lundholmen, Lustiglund, Långagölsmåla, Lpngaryd, Lövingstorpet,  
  
Marklunda, Mellangården Trehörna, Midingstorp, Midingstorpet Odensvallahult Norrgård, Midingsvik, Mjölknabben, Munkanäs, Munkanäshult, Målen Lilla Aramo- Bastaremåla, Möllekulla, Möllekullaberg, Norralyckan, Norratorp Hösjömåla- Västerbotorp Bosgård, Norrgård Odensvallahult-Trehörna, Nybbygget; Esbjörnemåla- Froaryd Norrgård- Fyrnan- Hunnamåla- Munkanäs, Nybygget; Odensvallahylt Norrgård- Raftamåla- Rönnekulla- Rörvik-Rösmåla Storgård- Sjöalycke- Skillingsmåla- Trehörna Östergård, Nydalen, Nytorpet Degerhaga Norrgård- Drakamåla- Trehörna Östergård, Nyäng, Näckhall (Neckhall)- Näsatorpet, ,
+
Marklunda, Mellangården Trehörna, Midingstorp, Midingstorpet Odensvallahult Norrgård, Midingsvik, Mjölknabben, Munkanäs, Munkanäshult, Målen Lilla Aramo- Bastaremåla, Möllekulla, Möllekullaberg, Norralyckan, Norratorp Hösjömåla- Västerbotorp Bosgård, Norrgård Odensvallahult-Trehörna, Nybbygget; Esbjörnemåla- Froaryd Norrgård- Fyrnan- Hunnamåla- Munkanäs, Nybygget; Odensvallahylt Norrgård- Raftamåla- Rönnekulla- Rörvik-Rösmåla Storgård- Sjöalycke- Skillingsmåla- Trehörna Östergård, Nydalen, Nytorpet Degerhaga Norrgård- Drakamåla- Trehörna Östergård, Nyäng, Näckhall (Neckhall)- Näsatorpet, ,  
  
Olofslycke,
+
Olofslycke,  
  
 
Petersdals, Planen, Pluggatorpet, Plåtastugan, Prästgården Urshult, Päraslätt; Västerborg Bosgård- Lillgård- Storgård- Äskekulla,  
 
Petersdals, Planen, Pluggatorpet, Plåtastugan, Prästgården Urshult, Päraslätt; Västerborg Bosgård- Lillgård- Storgård- Äskekulla,  
  
Raftamåla, Ramnås, Ramsdal, Ramsjölid, Ramsjömåla, Ramsjönäs, Ramskrok, Ramsnäs Aramo- Skillingsmåla, Rolfsgården Buskahult, Rotahult Rusthåll, Rusthållet ; Sundslätt- Torsatorp- Ugglekull, Ryalund (Rydalund), Ryssastugan, Ryssatorpet Gamla- Nya, Räveboda, Rönnekulla, Rörvik, Rösmåla (Rössmåla) Lillgård- Storgård Säteri, Rössvik Lillgård-Storgård,
+
Raftamåla, Ramnås, Ramsdal, Ramsjölid, Ramsjömåla, Ramsjönäs, Ramskrok, Ramsnäs Aramo- Skillingsmåla, Rolfsgården Buskahult, Rotahult Rusthåll, Rusthållet ; Sundslätt- Torsatorp- Ugglekull, Ryalund (Rydalund), Ryssastugan, Ryssatorpet Gamla- Nya, Räveboda, Rönnekulla, Rörvik, Rösmåla (Rössmåla) Lillgård- Storgård Säteri, Rössvik Lillgård-Storgård,  
  
Sadlatorpet, Segersnäs, sibbafälle, Sibbamåla, Sjöalycke, Sjökullen( Sjöakullen), Sjöryd (Sjöaryd), Skallerlid, Skepekelund (Skeppekelund), Skekemåla, Skiftesnäs, Skillingsmåla, Skogsnäs, Slättalyckan, Slättamåla Degersnäs, Slättamåla Olofslycke, Smedtorpet, Smöramåla Arnegård-Södergård- Västergård, Sockenstugan Urshult, Soldattorp # 81 Drakamåla, # 83 Grönteboda, # 84 Kämpamåla, # 85 Älmehult Västergård, # 86 Bastaremåla, # 87 Sjökullen Aramo, # 88 Hätteboda, # 89 Buskaboda, # 90 Frösjöhult, # 91 Degerhaga Norrgård, # 92 Örnhult, # 93 Trenörna Östergård, # 94Smöramåla Västergård, # 95 Möllekulla, # 96 Klasamåla Storgård, # 97 Froaryd Södergård, # 98 Trenörna Norrgård, # 99 Karatorp Storgård, # 100 Västerbotorp Storgård, # 101 Äskekulla, # 102 Tåget, # 103 Tryteke, # 104 Jätsbygd, # 105 Buskahult Tykagård, # 106 Buskahult Södergård, # 107 Hultalycke, # 108 Sjöryd, # 109 Törnabygd, Stengårdsslätt, Stensnäs Trenörna Norrgård- Örnhult, Stigbergsdal, Storgård Sånnahult- Västerbotorp, Stugan ; Drakamåla-Ekeberg- Hunnamåla- Hätteboda- Rössvik Lillgård, Svarvaremåla, Svensbäck, Svenstorp, Sågstugan Grönteboda- Hösjömåla, Sångamåla, Sånnahult Lillgård- Storgård, Sånnahultsgärde, Särlabäcka (Serlabecka) Hallaslätt- Gamla Örnhult, Säteriet Odensvallahult Norrgård- Södergård- Rösmåla Storgård, Sävsjödal, Sävsjömåla, Sävsjöryd, Södergården Buskahult- Smöramåla - Södergård- Trehörna, Södrahult, Södrakull,
+
Sadlatorpet, Segersnäs, sibbafälle, Sibbamåla, Sjöalycke, Sjökullen( Sjöakullen), Sjöryd (Sjöaryd), Skallerlid, Skepekelund (Skeppekelund), Skekemåla, Skiftesnäs, Skillingsmåla, Skogsnäs, Slättalyckan, Slättamåla Degersnäs, Slättamåla Olofslycke, Smedtorpet, Smöramåla Arnegård-Södergård- Västergård, Sockenstugan Urshult, Soldattorp # 81 Drakamåla, # 83 Grönteboda, # 84 Kämpamåla, # 85 Älmehult Västergård, # 86 Bastaremåla, # 87 Sjökullen Aramo, # 88 Hätteboda, # 89 Buskaboda, # 90 Frösjöhult, # 91 Degerhaga Norrgård, # 92 Örnhult, # 93 Trenörna Östergård, # 94Smöramåla Västergård, # 95 Möllekulla, # 96 Klasamåla Storgård, # 97 Froaryd Södergård, # 98 Trenörna Norrgård, # 99 Karatorp Storgård, # 100 Västerbotorp Storgård, # 101 Äskekulla, # 102 Tåget, # 103 Tryteke, # 104 Jätsbygd, # 105 Buskahult Tykagård, # 106 Buskahult Södergård, # 107 Hultalycke, # 108 Sjöryd, # 109 Törnabygd, Stengårdsslätt, Stensnäs Trenörna Norrgård- Örnhult, Stigbergsdal, Storgård Sånnahult- Västerbotorp, Stugan ; Drakamåla-Ekeberg- Hunnamåla- Hätteboda- Rössvik Lillgård, Svarvaremåla, Svensbäck, Svenstorp, Sågstugan Grönteboda- Hösjömåla, Sångamåla, Sånnahult Lillgård- Storgård, Sånnahultsgärde, Särlabäcka (Serlabecka) Hallaslätt- Gamla Örnhult, Säteriet Odensvallahult Norrgård- Södergård- Rösmåla Storgård, Sävsjödal, Sävsjömåla, Sävsjöryd, Södergården Buskahult- Smöramåla - Södergård- Trehörna, Södrahult, Södrakull,  
  
Torpet; Degerhaga Södergård- Fålaboda- Segersnäs- Sånnahult Storgård- Älmehult Östergård- Gamla och Nya Hösjömåla- Lilla Midingstorp, Trehörna ;  Östergård, Tryteke, Törnabygd,
+
Torpet; Degerhaga Södergård- Fålaboda- Segersnäs- Sånnahult Storgård- Älmehult Östergård- Gamla och Nya Hösjömåla- Lilla Midingstorp, Trehörna ;  Östergård, Tryteke, Törnabygd,  
  
Ugglekull Rusthåll, Ulvsmåla, Ursdal, Urshult ;  Fattigstuga- Prästgård- Sockenstuga, Ursmåla, Utnäs, 
+
Ugglekull Rusthåll, Ulvsmåla, Ursdal, Urshult ;  Fattigstuga- Prästgård- Sockenstuga, Ursmåla, Utnäs,   
  
Vaktstugan Odnesvallahult Södergård- Örnhult, Vadabro, Vasabrolyckan, Vedkärrslund, Verahult, Verängen, Välen, Västradal (Västerdal), Västrahult,
+
Vaktstugan Odnesvallahult Södergård- Örnhult, Vadabro, Vasabrolyckan, Vedkärrslund, Verahult, Verängen, Välen, Västradal (Västerdal), Västrahult,  
  
Ällenäs (Ellenäs), Ällesjöhult (Ellesjöhult), Ällesjömåla (Ellesjömåla), Älmehult Västergård- Östergård, Älmehultstorp, Älvanskull Froaryd Södergård- Rösvik Lillgård, Änganäs (Enganäs) Klasamåla Storgård- Räveboda, Äskekulla (Eskekulla), Äskelund (Eskelund), Äspedal (Espedal),
+
Ällenäs (Ellenäs), Ällesjöhult (Ellesjöhult), Ällesjömåla (Ellesjömåla), Älmehult Västergård- Östergård, Älmehultstorp, Älvanskull Froaryd Södergård- Rösvik Lillgård, Änganäs (Enganäs) Klasamåla Storgård- Räveboda, Äskekulla (Eskekulla), Äskelund (Eskelund), Äspedal (Espedal),  
  
Ö(e)n, Örnhult, Östrahult,
+
Ö(e)n, Örnhult, Östrahult,  
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
 
 
<br>
 
  
 
<br>  
 
<br>  
Line 98: Line 68:
 
*'''Surrounding Parishes'''
 
*'''Surrounding Parishes'''
  
<br>
+
<br>  
  
 
=== Collections  ===
 
=== Collections  ===
Line 132: Line 102:
 
=== References&nbsp;  ===
 
=== References&nbsp;  ===
  
Urshult Parish 1831-1836 AI;12, Husförhörslängd. Ort register.
+
Urshult Parish 1831-1836 AI;12, Husförhörslängd. Ort register.  
  
 
[[Category:Parishes_in_Kronoberg_County,_Sweden]]
 
[[Category:Parishes_in_Kronoberg_County,_Sweden]]

Revision as of 21:25, 12 March 2013

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Urshult Parish, Kronoberg, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Alestugan, Aralund, Aramo, Aramåla, Aranäs, Araskog, Araslöv, Arnegården Smöramåla, Aspudden, Assarstorp,

Backstugan ; Berg, Bergaryd, Bredaslätt, Buskahult Tykagård, Bäckaskog, Degerhaga Norrgård, Dunshult Lillgård, Dunsmåla, Esbjörnemåla, Nya Esbjörnemåla, Froaryd Norrgård, Fyrnan, Fålaboda, Hackekvarn, Hallaslätt, Hultalycke, Hunnamåla, Hösjömåla, Karatorp Storgård, Kunninge, Kämpamåla, Munkanäs, Möllekulla, Odensvallahult Norrgård-Södergård, Olofslycke, Räveboda, Rörvik, Rössvik Lillgård, Sjöalycke, Sjöryd, Smöramåla Västergård, Stengårdsslätt, Sångaremåla, Sånnahult Storgård, Trehörna Östergård, Tryteke, Ugglekull, Västerbotorp Storgård, Älmehult Västergård, Älmehult Östergård, Äskekulla, Bastaremåa, Berg, Bergahult, Bergaryd, Bergön, Björkedal ; Hackekvarn- Jungfrumåla- Sjöalycke, Björkelund ; Buskahult Rolfsgård- Dunshult Lillgård- Esbjörnemåla- Frösjöhult- Hunnamåla, Björkemåla, Björkenäs, Bokelund ; Buskahult Norrgård- Dunsmåla- Esbjörnemåla- Hunnamåla- Ramsjölid, Bokholmen, Borgön, Bosgården Västerbotorp, Bosmåla, Bosmålabacke, Bosnäs Buskaboda - Västerbotorp Storgård, Bredalund, Bredaslätt, Brevik, Buskaboda, Buskahult ; Norrgård- Rolfsgård (Rulsagård)- Södergård- Tykagård, Bäckamåla, Bäckaskog,

Dalen Degerhaga Södergård- Västerbotorp Lillgård, Dammstugan (Damstugan), Degerhaga Norrgård- Södergård, Degersnäs, Djupadal, Djurstorp, Drakamåla, Drevsnäs, Dunshult Lillgård- Storgård, Dunsmåla,

Ekamåla, Ekeberg, Ekedalen, Ekefors, Ekelund, Ekemon, Ellenäs (Ällenäs), Ellesjöhult (Ällesjöhult), Ellesjömåla (Ällesjömåla), Elmehult (Älmehult) Västergård- Östergård, Elmehultstorp (Älmehultstorp), Elvanskull (Älvanskull) Froaryd Södergård- Rössvik Lillgård, Enganäs (Änganäs) Klasamåla Storgård- Räveboda, Esbjörnemåla (Esbjörnamåla), Eskekulla (Äskekulla), Eskelund (Äskelund), Espedal (Äspedal),

Fattigstugan Urshult, Fiskebacken, Flyadal, Flygadal, Flygamåla, Foraryd Norrgård- Södergård, Frösjöhult, Fyrnan (Förnan), Fålaboda (Foleboda) Rusthåll, Förarm,

Getnö (Jätnö), Gladahult Aramo- Karatorp Storgård, Granås, Grönadal ; Degerhaga Södergård- Grönteboda- Rösmåla Storgård, Grönahult, Grönalund ; Buskaboda, Degerhaga Södergård- dunshult Lillgård- Hunnamåla- Rösmåla Storgård- Rössvik Lillgård, Grönteboda, Gungaryd (Gungeryd), Gydingsmåla, Gåsalycke, Götamåla,

Hackekvarn (Hakekvarn), Hagsjöryd, Halladal, Hallaslätt, Hallatorp, Hattastugan, Havralycke, Hejan ( Heijan), Hejdatorpet, Homman ( Håmman), Horjastugan, Hult Lilla- Västra- Östra, Hultabacken, Hultadal, Hultalycke, Hultastugan, Hultatorpet Aramo- Ekeberg- Smöramåla Västergård, Hunnamåla, Hunshult, Husartorp # 37 (55) Ugglekull Rusthåll. # 54 Esbjörnemåla, # 56 Fålaboda, # 57 Utnäs, # 58 Torsatorp Rusthåll, Hyllentorpet, Hässleholm, Hätteboda, Hätteryd, Högagärde, Högahult Esbjörnsmåla- Munkanäs, Högakull, Hösjömåla,

Igelön,

Jungfrumåla, Jätnö (Getnö), Jätsbygd,

Kanalen, Karatorp Lillgård- Storgård, Karlsberg, Karlsnäs, Karlstorp, Klasamåla Hultalycke Storgård- Västergård, Krävekelund, Kunninge, Kvarnslätt, Kvarnön, Källeberg, Kämpalund, Kämpamåla, Kärr, Kärrsgärde,

Lillahult, Lillamålen Aramo, Lillamålen Bastaremåla, Lillgården ; Rösmåla- Rössvik- Sånnahult- Västerbotorp, Lindö, Ljusadal; Bastaremåla- buskeboda- Degerhaga Södergård- Älmehult Västergård, Lundholmen, Lustiglund, Långagölsmåla, Lpngaryd, Lövingstorpet,

Marklunda, Mellangården Trehörna, Midingstorp, Midingstorpet Odensvallahult Norrgård, Midingsvik, Mjölknabben, Munkanäs, Munkanäshult, Målen Lilla Aramo- Bastaremåla, Möllekulla, Möllekullaberg, Norralyckan, Norratorp Hösjömåla- Västerbotorp Bosgård, Norrgård Odensvallahult-Trehörna, Nybbygget; Esbjörnemåla- Froaryd Norrgård- Fyrnan- Hunnamåla- Munkanäs, Nybygget; Odensvallahylt Norrgård- Raftamåla- Rönnekulla- Rörvik-Rösmåla Storgård- Sjöalycke- Skillingsmåla- Trehörna Östergård, Nydalen, Nytorpet Degerhaga Norrgård- Drakamåla- Trehörna Östergård, Nyäng, Näckhall (Neckhall)- Näsatorpet, ,

Olofslycke,

Petersdals, Planen, Pluggatorpet, Plåtastugan, Prästgården Urshult, Päraslätt; Västerborg Bosgård- Lillgård- Storgård- Äskekulla,

Raftamåla, Ramnås, Ramsdal, Ramsjölid, Ramsjömåla, Ramsjönäs, Ramskrok, Ramsnäs Aramo- Skillingsmåla, Rolfsgården Buskahult, Rotahult Rusthåll, Rusthållet ; Sundslätt- Torsatorp- Ugglekull, Ryalund (Rydalund), Ryssastugan, Ryssatorpet Gamla- Nya, Räveboda, Rönnekulla, Rörvik, Rösmåla (Rössmåla) Lillgård- Storgård Säteri, Rössvik Lillgård-Storgård,

Sadlatorpet, Segersnäs, sibbafälle, Sibbamåla, Sjöalycke, Sjökullen( Sjöakullen), Sjöryd (Sjöaryd), Skallerlid, Skepekelund (Skeppekelund), Skekemåla, Skiftesnäs, Skillingsmåla, Skogsnäs, Slättalyckan, Slättamåla Degersnäs, Slättamåla Olofslycke, Smedtorpet, Smöramåla Arnegård-Södergård- Västergård, Sockenstugan Urshult, Soldattorp # 81 Drakamåla, # 83 Grönteboda, # 84 Kämpamåla, # 85 Älmehult Västergård, # 86 Bastaremåla, # 87 Sjökullen Aramo, # 88 Hätteboda, # 89 Buskaboda, # 90 Frösjöhult, # 91 Degerhaga Norrgård, # 92 Örnhult, # 93 Trenörna Östergård, # 94Smöramåla Västergård, # 95 Möllekulla, # 96 Klasamåla Storgård, # 97 Froaryd Södergård, # 98 Trenörna Norrgård, # 99 Karatorp Storgård, # 100 Västerbotorp Storgård, # 101 Äskekulla, # 102 Tåget, # 103 Tryteke, # 104 Jätsbygd, # 105 Buskahult Tykagård, # 106 Buskahult Södergård, # 107 Hultalycke, # 108 Sjöryd, # 109 Törnabygd, Stengårdsslätt, Stensnäs Trenörna Norrgård- Örnhult, Stigbergsdal, Storgård Sånnahult- Västerbotorp, Stugan ; Drakamåla-Ekeberg- Hunnamåla- Hätteboda- Rössvik Lillgård, Svarvaremåla, Svensbäck, Svenstorp, Sågstugan Grönteboda- Hösjömåla, Sångamåla, Sånnahult Lillgård- Storgård, Sånnahultsgärde, Särlabäcka (Serlabecka) Hallaslätt- Gamla Örnhult, Säteriet Odensvallahult Norrgård- Södergård- Rösmåla Storgård, Sävsjödal, Sävsjömåla, Sävsjöryd, Södergården Buskahult- Smöramåla - Södergård- Trehörna, Södrahult, Södrakull,

Torpet; Degerhaga Södergård- Fålaboda- Segersnäs- Sånnahult Storgård- Älmehult Östergård- Gamla och Nya Hösjömåla- Lilla Midingstorp, Trehörna ;  Östergård, Tryteke, Törnabygd,

Ugglekull Rusthåll, Ulvsmåla, Ursdal, Urshult ;  Fattigstuga- Prästgård- Sockenstuga, Ursmåla, Utnäs, 

Vaktstugan Odnesvallahult Södergård- Örnhult, Vadabro, Vasabrolyckan, Vedkärrslund, Verahult, Verängen, Välen, Västradal (Västerdal), Västrahult,

Ällenäs (Ellenäs), Ällesjöhult (Ellesjöhult), Ällesjömåla (Ellesjömåla), Älmehult Västergård- Östergård, Älmehultstorp, Älvanskull Froaryd Södergård- Rösvik Lillgård, Änganäs (Enganäs) Klasamåla Storgård- Räveboda, Äskekulla (Eskekulla), Äskelund (Eskelund), Äspedal (Espedal),

Ö(e)n, Örnhult, Östrahult,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Urshult Parish 1831-1836 AI;12, Husförhörslängd. Ort register.