Difference between revisions of "User:MorrisGF/Sandbox"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(27 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
This is a sandbox area. It is a '''experimentation area''' and often contains '''disposable content'''. It's a place to practice editing.  
 
This is a sandbox area. It is a '''experimentation area''' and often contains '''disposable content'''. It's a place to practice editing.  
  
<br> .......................................................................
 
 
While doing family history research it's common to search for the grave of an ancestor, hoping to get some birth or death date from the gravestone (especially in U.S. Research). Before you plan a trip to Sweden to travel around their cemeteries, you should consider some of the social and cultural differences. Here are a few things to consider:
 
 
==== Types of burial places  ====
 
 
Historically burial places around the world have had different forms for example, burial places in the forest. Ancient burial places outside of a city are called necropolis. Jewish and Muslim congregations in Christian countries may have their own burial places often near the larger christian burial areas. Some burial places were created at the time of a epidemic, usually mass graves. These mass graves might only have been used as a burial place for the duration of the epidemic. Due to war, sometimes there are cemeteries specifically for military use.
 
 
A churchyard is the area around a church that is often used as a burial place. Churchyards are the most common place for burials in Sweden. Even Swedish cemeteries that do not have a church are called churchyards. &nbsp;Modern cemeteries in Sweden are often further out of a town and are equipped with a cemetery chapel.<br>
 
 
==== Ancient Burials in Sweden  ====
 
 
Very few graveyards have been found in Sweden that date back to stone age cultures. By the Bronze Age, cremations and other forms of burial were praticed. By the early Iron Age grave fields became common. Late Iron Age burial grounds are often linked to villages that are traced into Medieval times. By the 900's the practice of cremation on a burial pyre was done. Afterwards the burnt bones and personal items in an earthern vessel were buried where older burials had already taken place (often among stone circles, rock formations, or burial mounds.) Early Christian burials in Sweden show the skeletal remains often laid with their feet towards the east and the head towards the west to prepare for the great resurrection.
 
 
<br>
 
 
==== Christian Burials  ====
 
 
Decades after Christianity arrived in the 1000's, people founded common graves around the church buildings and the old farm cemeteries were abandoned. Over time the churchyards were organized by community or family. Graves were marked with planks or crosses made of wood. Up until the early 1800's the practice of having a family burial place in the churchyard, often as a low mound covered in deep grass with a modest wooden cross was common. Very few graves, usually in the cathedral churchyards or in cities, had a flat or standing marker of stone (often sandstone or limestone), or of iron.
 
 
==== Churchyards in Older times  ====
 
 
In older times, a stone wall was built around churchyards to protect the grounds from larger wildlife. The wall would have one or more openings, often with a small wooden staircase, with wooden walls built up on the sides and a roof over the top. The churchyard of Täby has a good example of these portal structures. The southern and eastern parts of the churchyard were the most used for burials. In many places the northern part of the church yard was believed to be a unsuitable place for burials.
 
 
Unlike modern times, the graves were not placed in organized rows. At times the churchyards were used for grazing. They were used for public gatherings, public announcements, court sessions, markets, or even outdoor plays.
 
 
Martin Luther spoke out in disapproval of the misuse of churchyards which was supported by the Swedish Lutheran church leadership. There are witnessed accounts of graves that were opened for use during the 1600 and 1700's where bones from previously buried people were left on the surface rather than reburied in the new grave. For this reason the benhus (literally meaning the bone house) was built, where one could deposit them. Åker church and Strängnäs cathedral have examples of surviving benhus.
 
 
==== Status  ====
 
 
Gravsättning av adel och präster skedde ofta inne i kyrkan under kyrkgolvet, i särskilt uppbyggda monument, gravtumbor eller i av släkten byggda gravkor. År 1633 byggdes nämligen ett gravkapell vid Riddarholmskyrkan för kung Gustav II Adolf. Detta blev ett föredöme för adeln. På 1640-talet byggdes gravkor vid kyrkornas sydsida. Mot slutet av 1600-talet och i början av 1700-talet fick kyrkornas östgavel sina gravkor. Under 1800-talet byggde man fristående gravkor. I Björnlunda kyrka är gravkor till och med högkor. Inne i kyrkor hänger ofta begravningsvapen som blivit burna i begravningsprocessioner. Det kan vara epitafier (minnestavlor) med den dödes vapen som huvudmotiv, med rötter i renässansen, eller målade sköldar av trä som in på 1600-talet fick en mer skulptural utformning. Sådana förekom även vid lantkyrkor i Sverige, särskilt där adeln var framträdande. Efter kung Karl XII:s död sökte riksdagen komma adelns pompa funebris till livs. Redan 1779 togs frågan om gravsättnig inne i kyrkorna upp i prästståndet. Vidare ville man fylla igen gravarna (inne i kyrkorna). År 1815 förbjöds gravsättningar inne i kyrkorna. Adeln och prästerskapet fick istället en framträdande plats på kyrkogården, ofta gravar omgärdade av smidda järnstaket eller stenramar.
 
 
==== Begravningsplatsens helgd  ====
 
 
Mot slutet av 1700-talet började man inhägna kyrkogårdarna. En skrivelse i Sveruge 1776 att stenmurar skulle uppföras. De gamla kyrkobalkarna, som delvis var timrade, kom därmed att ersättas av mera varaktiga och stabila konstruktioner. Även marknadsstånden började avhysas. Under 1700-talet började man plantera träd på kyrkogårdarna. Herrnhutiska församlingar i Tyskland var föregångare. Träden skulle förbättra dem förpestade lukten på storstädernas överbefolkade kyrkogårdar. På grund av befolkningsökningen på 1800-talet, i Sverige orsakade av faktorer, som Esaias Tegnér poetiskt formulerade som ”freden, vaccinet och potäterna”, ledde till att man tvingades anlägga helt nya kyrkogårdar. Främst i städerna var behovet helt oundvikligt på grund av den sanitära olägenheten. I Sverige utfärdades 1810 en förordning som kungjorde att nya begravningsplatser skulle anläggas utanför städerna. Det första området av nuvarande Norra begravningsplatsen invigdes 1827 av Johan Olof Wallin. I samband med epidemier ordnades särskilda kyrkogårdar, kolerakyrkogårdar runtom i landet är mycket vanliga. De nya begravningsplatserna fick en mera modern stil med planteringar, regelbundna kvarter med markerade individuella gravplatser. Inskriptioner på gravvården skulle upplysa om vem som ligger begravd där och när vederbörande fötts och avlidit. Inte sällan tillfogades även citat eller psalmnummer. Gravskicket varierade efter samhällsklass från det anonyma till det pampiga. Många familjer har egna familjegravar där avlidna släktingar successivt nedsätts. Människor med annan religiös bakgrund har i Sverige fått egna begravningsplatser. Den första judiska begravningsplatsen tillkom på Kungsholmen 1776, och den första katolska på Norra begravningsplatsen 1847. Invandringen efter andra världskriget resulterade i behov för begravningsplatser för muslimer och ortodoxt kristna. I både Stockholm och Göteborg återfinns idag gravplatser med stora gravmonument, inte sällan med ett inetsat fotografi på den avlidne. I Stockholm kremeras huvuddelen av de avlidna. På Norra begravningsplatsen ägde den första likbränningen rum 1909 på Norra krematoriet. Därför har kyrkogårdarna kompletterats med urnlundar, kolumbarier och minneslundar. Urnlundar kännetecknas av begravning där den dödes aska placeras i en urna och gravsätts. Kolumbarier är urnlundar som är byggda i anslutning till eller under kyrkorna. I minneslundar placeras urnan med aska utan markering av platsen. I enstaka fall sprids askan ut på platser utanför griftegårdarna.
 
 
==== Well known Sverige  ====
 
 
Galärvarvskyrkogården, Stockholm Katarina kyrkogård, Stockholm Kungliga begravningsplatsen, Solna Kvibergs kyrkogård, Göteborg Maria Magdalena kyrkogård, Stockholm Norra begravningsplatsen, Stockholm Ravlunda kyrkogård Sandsborgskyrkogården, Stockholm Skogskyrkogården, Stockholm Södra kyrkogården, Nacka Uppsala gamla kyrkogård Väskinde kyrkogård, Gotland Östra kyrkogården, Göteborg
 
 
==== References  ====
 
 
*Edvard Lehmann, ”Begravning”, Svensk uppslagsbok, 3. Malmö 1930
 
*Göran Malmstedt, Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige. Lund * 2002
 
*Ewert Wrangel, ”Gravkonst”, Svensk uppslagsbok, 11. Malmö 1932
 
*Ewert Wrangel, ”Kyrkogård”, Svensk uppslagsbok, 16. Malmö 1933
 
*Göran Åstrand, Känt och okänt på Stockholms kyrkogårdar. Stockholm 1998
 
 
(from http://sv.wikipedia.org/wiki/Begravningsplats)
 
 
<br> ........................................................................
 
  
 
{| border="1" class="sortable"
 
{| border="1" class="sortable"
Line 126: Line 75:
 
| 1, 1765-1777  
 
| 1, 1765-1777  
 
| <br>
 
| <br>
|}
 
 
 
 
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1501|1501]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1502|1502]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1503|1503]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1504|1504]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1505|1505]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1506|1506]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1507|1507]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1508|1508]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1509|1509]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1510|1510]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1511|1511]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1512|1512]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1513|1513]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1514|1514]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1515|1515]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1516|1516]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1517|1517]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1518|1518]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1519|1519]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1520|1520]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1521|1521]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1522|1522]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1523|1523]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1524|1524]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1525|1525]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1526|1526]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1527|1527]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1528|1528]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1529|1529]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1530|1530]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1531|1531]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1532|1532]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1533|1533]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1534|1534]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1535|1535]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1536|1536]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1537|1537]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1538|1538]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1539|1539]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1540|1540]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1541|1541]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1542|1542]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1543|1543]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1544|1544]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1545|1545]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1546|1546]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1547|1547]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1548|1548]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1549|1549]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1550|1550]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1551|1551]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1552|1552]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1553|1553]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1554|1554]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1555|1555]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1556|1556]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1557|1557]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1558|1558]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1559|1559]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1560|1560]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1561|1561]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1562|1562]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1563|1563]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1564|1564]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1565|1565]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1566|1566]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1567|1567]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1568|1568]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1569|1569]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1570|1570]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1571|1571]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1572|1572]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1573|1573]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1574|1574]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1575|1575]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1576|1576]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1577|1577]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1578|1578]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1579|1579]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1580|1580]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1581|1581]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1582|1582]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1583|1583]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1584|1584]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1585|1585]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1586|1586]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1587|1587]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1588|1588]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1589|1589]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1590|1590]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1591|1591]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1592|1592]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1593|1593]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1594|1594]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1595|1595]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1596|1596]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1597|1597]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1598|1598]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1599|1599]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1600|1600]]
 
 
|}
 
|}
  
 
<br>  
 
<br>  
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1601|1601]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1602|1602]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1603|1603]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1604|1604]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1605|1605]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1606|1606]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1607|1607]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1608|1608]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1609|1609]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1610|1610]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1611|1611]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1612|1612]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1613|1613]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1614|1614]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1615|1615]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1616|1616]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1617|1617]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1618|1618]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1619|1619]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1620|1620]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1621|1621]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1622|1622]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1623|1623]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1624|1624]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1625|1625]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1626|1626]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1627|1627]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1628|1628]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1629|1629]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1630|1630]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1631|1631]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1632|1632]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1633|1633]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1634|1634]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1635|1635]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1636|1636]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1637|1637]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1638|1638]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1639|1639]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1640|1640]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1641|1641]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1642|1642]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1643|1643]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1644|1644]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1645|1645]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1646|1646]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1647|1647]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1648|1648]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1649|1649]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1650|1650]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1651|1651]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1652|1652]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1653|1653]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1654|1654]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1655|1655]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1656|1656]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1657|1657]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1658|1658]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1659|1659]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1660|1660]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1661|1661]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1662|1662]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1663|1663]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1664|1664]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1665|1665]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1666|1666]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1667|1667]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1668|1668]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1669|1669]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1670|1670]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1671|1671]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1672|1672]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1673|1673]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1674|1674]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1675|1675]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1676|1676]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1677|1677]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1678|1678]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1679|1679]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1680|1680]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1681|1681]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1682|1682]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1683|1683]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1684|1684]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1685|1685]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1686|1686]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1687|1687]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1688|1688]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1689|1689]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1690|1690]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1691|1691]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1692|1692]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1693|1693]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1694|1694]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1695|1695]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1696|1696]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1697|1697]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1698|1698]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1699|1699]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1700|1700]]
 
|}
 
  
 
<br>  
 
<br>  
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1701|1701]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1702|1702]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1703|1703]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1704|1704]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1705|1705]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1706|1706]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1707|1707]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1708|1708]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1709|1709]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1710|1710]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1711|1711]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1712|1712]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1713|1713]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1714|1714]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1715|1715]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1716|1716]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1717|1717]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1718|1718]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1719|1719]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1720|1720]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1721|1721]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1722|1722]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1723|1723]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1724|1724]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1725|1725]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1726|1726]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1727|1727]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1728|1728]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1729|1729]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1730|1730]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1731|1731]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1732|1732]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1733|1733]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1734|1734]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1735|1735]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1736|1736]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1737|1737]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1738|1738]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1739|1739]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1740|1740]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1741|1741]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1742|1742]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1743|1743]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1744|1744]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1745|1745]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1746|1746]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1747|1747]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1748|1748]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1749|1749]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1750|1750]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1751|1751]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1752|1752]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1753|1753]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1754|1754]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1755|1755]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1756|1756]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1757|1757]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1758|1758]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1759|1759]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1760|1760]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1761|1761]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1762|1762]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1763|1763]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1764|1764]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1765|1765]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1766|1766]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1767|1767]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1768|1768]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1769|1769]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1770|1770]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1771|1771]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1772|1772]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1773|1773]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1774|1774]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1775|1775]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1776|1776]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1777|1777]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1778|1778]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1779|1779]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1780|1780]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1781|1781]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1782|1782]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1783|1783]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1784|1784]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1785|1785]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1786|1786]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1787|1787]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1788|1788]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1789|1789]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1790|1790]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1791|1791]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1792|1792]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1793|1793]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1794|1794]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1795|1795]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1796|1796]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1797|1797]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1798|1798]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1799|1799]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1800|1800]]
 
|}
 
 
<br>
 
 
{| class="FCK__ShowTableBorders"
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1801|1801]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1802|1802]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1803|1803]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1804|1804]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1805|1805]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1806|1806]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1807|1807]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1808|1808]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1809|1809]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1810|1810]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1811|1811]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1812|1812]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1813|1813]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1814|1814]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1815|1815]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1816|1816]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1817|1817]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1818|1818]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1819|1819]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1820|1820]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1821|1821]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1822|1822]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1823|1823]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1824|1824]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1825|1825]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1826|1826]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1827|1827]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1828|1828]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1829|1829]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1830|1830]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1831|1831]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1832|1832]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1833|1833]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1834|1834]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1835|1835]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1836|1836]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1837|1837]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1838|1838]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1839|1839]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1840|1840]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1841|1841]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1842|1842]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1843|1843]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1844|1844]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1845|1845]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1846|1846]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1847|1847]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1848|1848]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1849|1849]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1850|1850]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1851|1851]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1852|1852]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1853|1853]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1854|1854]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1855|1855]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1856|1856]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1857|1857]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1858|1858]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1859|1859]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1860|1860]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1861|1861]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1862|1862]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1863|1863]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1864|1864]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1865|1865]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1866|1866]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1867|1867]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1868|1868]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1869|1869]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1870|1870]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1871|1871]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1872|1872]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1873|1873]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1874|1874]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1875|1875]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1876|1876]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1877|1877]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1878|1878]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1879|1879]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1880|1880]]
 
|-
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1881|1881]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1882|1882]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1883|1883]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1884|1884]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1885|1885]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1886|1886]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1887|1887]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1888|1888]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1889|1889]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1890|1890]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1891|1891]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1892|1892]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1893|1893]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1894|1894]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1895|1895]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1896|1896]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1897|1897]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1898|1898]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1899|1899]]
 
| [[Sweden: Moveable Feast Days in 1900|1900]]
 
|}
 
 
 
  
 
[[Category:Sandbox]]
 
[[Category:Sandbox]]

Revision as of 17:02, 15 February 2013

This is a sandbox area. It is a experimentation area and often contains disposable content. It's a place to practice editing.


DGS Number Name of Parish Record Type Volume and Year Remarks
4015751 Nora Bergs församling B Flyttningslängder 1, 1746-
4015751 Nora Bergs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1737-1756 Särskild förteckning över oäkta barn. Innehåller även kyrkopliktslängd 1744-1751.
4015751 Nora Bergs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1756-1770 Särskild förteckning över oäkta barn.
4015751 Nora Bergs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1770-1788 Särskild förteckning över oäkta barn.
4015752 Stora Mellösa församling B Flyttningslängder 1, 1746-1799 Innehåller även utflyttningslängd för Norrbyås.
4015752 Stora Mellösa församling C Födelse- och dopböcker 1, 1660-1684 Innehåller även vigselbok 1660-1684, dödbok 1660-1688, gåvolängd 1679, series pastorum 1572-1739, inventarium 1666-1693.
4015752 Stora Mellösa församling C Födelse- och dopböcker 2, 1688-1704 Innehåller även lysnings- och vigselbok 1688-1704, död- och begravningsbok 1688-1704, gåvolängd 1688-1689, inventarium 1695.
4015752 Stora Mellösa församling C Födelse- och dopböcker 3, 1705-1746
4015752 Stora Mellösa församling C Födelse- och dopböcker 4, 1747-1780 1747-1779(1780).
4015752 Stora Mellösa församling C Födelse- och dopböcker 5, 1780-1805
4115876 Almby församling A I Husförhörslängder 1, 1765-1777