Difference between revisions of "Värna Parish, Östergötland, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Added place names)
Line 20: Line 20:
 
=== Place Names  ===
 
=== Place Names  ===
  
Andersgården Värna,
+
Andersgården Värna, Andersbo, Augmentet Bårnäs, Augmentet Kyrkeby, Augmentet Bårnäs, Augmentet Kyrkeby, Augmentet Lövvik, Augmentet Saxtorp, Augmentet Södra Värna, Augmentet Vitvassa, Augmentet Värna Andergård, Augmentet Värna Storgård, Avlöningshemmanet Hultsätter, Avlöningshemmanet Kingsvikstorp, Avlöningshemmanet Röbäck, Avlöningshemmanet Värna Laxgård, <br> Backstugan u.n.u. Kungsvik, Bersbo Gruva, Bersbo Säteri, Björkelund, Blybackstugan, Botorp, Bårnäs (Bornäs) Augment, <br> Dalen, Dammängen, <br> Eksät(t)er, Ekängen, <br> Fagerdal, Fattigstugan Värna, Fågelsången (Fogelsången), <br> Grindstugan under Herrsäter Översteboställe, Grindstugan under Kungsvikstorp, Gruvan Bersbo, Göstorp, <br> Hagstugan, Hagsätter, Herrsäter Översteboställe, Hjärptorpet, Holmen, Hultsätter Avlöningshemman, Hultsätter Mellangård, Hultsätter Södergård, Hyltan, Hästhagen, Högladan Utjord, Högloftet, <br> Ingatorp, <br> Karlslund, Klockaregården Värna, Kolbotten, Komministerbostället Värna Prästgård, Kungsbäck (Kongsbäck), Kungshagen (Kongshagen), Kungsvik (Kongsvik) under Dala Säteri, Kungsvik (Kongsvik) under Åtvidaberg, Kungsvikstorp (Kongsvikstorp) Avlöningshemman, Kyrkeby Augment, Kyrkhagen, Kårtorp, <br> Laxgården Värna, Lilla Sadelmakaretorp (Salmakaretorp) Lilla Sandstugan, Lilla Vintergatan, Lillkärr under Södra Värna, Lillkärr under Värna Andergård, Loviselund, Långkärr, Lövdalen, Lövvik Augment, <br> Marieberg, Mellangården Hultsätter, <br> Nedergården Värna, Norrberga, Norrgården Värna, Nybygget under Värna Laxgård, Nybäck Nedra, Nybäck Övre, Nysät(t)er under Herrsäter Översteboställe, Nysät(t)er under Värna Nedergård, <br> Prästgården Värna, <br> Rabbantorp, Rusthållet Värna Nedergård, Rusthållet Värnäs Säteri, Rusthållet Ytterby, Rättvisan, Röbäck Avlöningshemman, <br> Sadelmakaretorp (Salmakaretorp) Lilla, Sadelmakaretorp (Salmakaretorp) Stora, Sandstugan Lilla, Sandstugan Stora, Saxtorp Augment, Sjöbacka, Sjöbacka, Skogstorp, Sluttorp under Herrsäter Översteboställe, Sluttorp under Värna Laxgård, Värna, <br>Soldattorp Nr 11 Kyrkhagen under Värnas Säteri, <br>Soldattorp Nr 21 Hagsätter under Värna Nedergård,<br>Soldattorp Nr 22 Värnamo under Ytterby Rusthåll, <br>Soldattorp Nr 46 Ekängen under Vintergatan, <br>Soldattorp Nr 47 Hjärptorpet under Värna Norrgård, <br>Soldattorp Nr 48 Värnamo under Värna Norrgård, <br>Soldattorp Nr 50 Rättvisan under Kungsvikstorp, <br>Soldattorp Nr 51 Lövdalen under Kungsvik, <br>Stensät(t)er, Stora Sadelmakaretorp (Salmakaretorp), Stora Sandstugan, Storgården Värna, Storkärr, Strålsät(t)er, Säteriet Bersbo, Säteriet Värnäs, Södergården Hultsätter, <br> Taforsa, <br> Utjordarna Nr 1- 3 Vermantorp, Utjorden Högladen, <br> Vadstorp, Vermantorp Utjordar Nr 1-3, Vermantorp Utjord Nr 4, Vinhagen, Vintergata(n), Vintergatan Lilla, Vitvassa Augment, Värna Andergård Augment, Värna Fattigstuga, Värna Klockaregård, Värna Laxgård Avlöningshemman, Värna Nedergård Rusthåll, Värna Norrgård, Värna Prästgård Komministerboställe, Värna Storgård Augment, Värna Södra Augment, Värnamo under Värna Andergård, Värnamo under Ytterby Rusthåll, Värnäs Säteri Rusthåll, Västantorp, <br> Ytterby rusthåll, <br> Ängsund,<br> Österhagen, Överstebostället Herrsäter, <br>  
Andersbo,
 
Augmentet Bårnäs,
 
Augmentet Kyrkeby,
 
Augmentet Bårnäs,
 
Augmentet Kyrkeby,
 
Augmentet Lövvik,
 
Augmentet Saxtorp,
 
Augmentet Södra Värna,
 
Augmentet Vitvassa,
 
Augmentet Värna Andergård,
 
Augmentet Värna Storgård,
 
Avlöningshemmanet Hultsätter,
 
Avlöningshemmanet Kingsvikstorp,
 
Avlöningshemmanet Röbäck,
 
Avlöningshemmanet Värna Laxgård, <br>
 
Backstugan u.n.u. Kungsvik,
 
Bersbo Gruva,
 
Bersbo Säteri,
 
Björkelund,
 
Blybackstugan,
 
Botorp,
 
Bårnäs (Bornäs) Augment, <br>
 
Dalen,
 
Dammängen, <br>
 
Eksät(t)er,
 
Ekängen, <br>
 
Fagerdal,
 
Fattigstugan Värna,
 
Fågelsången (Fogelsången), <br>
 
Grindstugan under Herrsäter Översteboställe,
 
Grindstugan under Kungsvikstorp,
 
Gruvan Bersbo,
 
Göstorp, <br>
 
Hagstugan,
 
Hagsätter,
 
Herrsäter Översteboställe,
 
Hjärptorpet,
 
Holmen,
 
Hultsätter Avlöningshemman,
 
Hultsätter Mellangård,
 
Hultsätter Södergård,
 
Hyltan,
 
Hästhagen,
 
Högladan Utjord,
 
Högloftet, <br>
 
Ingatorp, <br>
 
Karlslund,
 
Klockaregården Värna,
 
Kolbotten,
 
Komministerbostället Värna Prästgård,
 
Kungsbäck (Kongsbäck),
 
Kungshagen (Kongshagen),
 
Kungsvik (Kongsvik) under Dala Säteri,  
 
Kungsvik (Kongsvik) under Åtvidaberg,
 
Kungsvikstorp (Kongsvikstorp) Avlöningshemman,
 
Kyrkeby Augment,
 
Kyrkhagen,
 
Kårtorp, <br>
 
Laxgården Värna,
 
Lilla Sadelmakaretorp (Salmakaretorp)  
 
Lilla Sandstugan,
 
Lilla Vintergatan,
 
Lillkärr under Södra Värna,
 
Lillkärr under Värna Andergård,
 
Loviselund,
 
Långkärr,
 
Lövdalen,
 
Lövvik Augment, <br>
 
Marieberg,
 
Mellangården Hultsätter, <br>
 
Nedergården Värna,
 
Norrberga,
 
Norrgården Värna,
 
Nybygget under Värna Laxgård,
 
Nybäck Nedra,
 
Nybäck Övre,
 
Nysät(t)er under Herrsäter Översteboställe,
 
Nysät(t)er under Värna Nedergård, <br>
 
Prästgården Värna, <br>
 
Rabbantorp,
 
Rusthållet Värna Nedergård,
 
Rusthållet Värnäs Säteri,
 
Rusthållet Ytterby,  
 
Rättvisan,
 
Röbäck Avlöningshemman, <br>
 
Sadelmakaretorp (Salmakaretorp) Lilla,
 
Sadelmakaretorp (Salmakaretorp) Stora,
 
Sandstugan Lilla,
 
Sandstugan Stora,
 
Saxtorp Augment,
 
Sjöbacka,
 
Sjöbacka,
 
Skogstorp,
 
Sluttorp under Herrsäter Översteboställe,
 
Sluttorp under Värna Laxgård,
 
Soldattorp Nr 11 Kyrkhagen under Värnas Säteri,
 
Soldattorp Nr 21 Hagsätter under Värna Nedergård,
 
Soldattorp Nr 22 Värnamo under Ytterby Rusthåll,
 
Soldattorp Nr 46 Ekängen under Vintergatan,
 
Soldattorp Nr 47 Hjärptorpet under Värna Norrgård,
 
Soldattorp Nr 48 Värnamo under Värna Norrgård,
 
Soldattorp Nr 50 Rättvisan under Kungsvikstorp,
 
Soldattorp Nr 51 Lövdalen under Kungsvik,
 
Stensät(t)er,
 
Stora Sadelmakaretorp (Salmakaretorp),
 
Stora Sandstugan,
 
Storgården Värna,
 
Storkärr,
 
Strålsät(t)er,
 
Säteriet Bersbo,
 
Säteriet Värnäs,
 
Södergården Hultsätter, <br>
 
Taforsa, <br>
 
Utjordarna Nr 1- 3 Vermantorp,
 
Utjorden Högladen, <br>
 
Vadstorp,
 
Vermantorp Utjordar Nr 1-3,
 
Vermantorp Utjord Nr 4,
 
Vinhagen,
 
Vintergata(n),
 
Vintergatan Lilla,  
 
Vitvassa Augment,
 
Värna Andergård Augment,
 
Värna Fattigstuga,
 
Värna Klockaregård,
 
Värna Laxgård Avlöningshemman,
 
Värna Nedergård Rusthåll,
 
Värna Norrgård,
 
Värna Prästgård Komministerboställe,
 
Värna Storgård Augment,
 
Värna Södra Augment,
 
Värnamo under Värna Andergård,
 
Värnamo under Ytterby Rusthåll,
 
Värnäs Säteri Rusthåll,
 
Västantorp, <br>
 
Ytterby rusthåll, <br>
 
Ängsund,<br>
 
Österhagen,
 
Överstebostället Herrsäter,
 
<br>  
 
  
 
To see what kind of place it is you will need a [[Sweden: Gazetteers|Swedish Gazetteer]]. <br>  
 
To see what kind of place it is you will need a [[Sweden: Gazetteers|Swedish Gazetteer]]. <br>  
Line 200: Line 60:
 
=== References  ===
 
=== References  ===
  
Värna, Husförhörlängd 1839-1844, Ortregister
+
Värna, Husförhörlängd 1839-1844, Ortregister  
  
 
[[Category:Parishes_in_Östergötland_County,_Sweden]]
 
[[Category:Parishes_in_Östergötland_County,_Sweden]]

Revision as of 17:13, 2 January 2013

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Värna Parish, Östergötland, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Östergötland
Landskap Östergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Andersgården Värna, Andersbo, Augmentet Bårnäs, Augmentet Kyrkeby, Augmentet Bårnäs, Augmentet Kyrkeby, Augmentet Lövvik, Augmentet Saxtorp, Augmentet Södra Värna, Augmentet Vitvassa, Augmentet Värna Andergård, Augmentet Värna Storgård, Avlöningshemmanet Hultsätter, Avlöningshemmanet Kingsvikstorp, Avlöningshemmanet Röbäck, Avlöningshemmanet Värna Laxgård,
Backstugan u.n.u. Kungsvik, Bersbo Gruva, Bersbo Säteri, Björkelund, Blybackstugan, Botorp, Bårnäs (Bornäs) Augment,
Dalen, Dammängen,
Eksät(t)er, Ekängen,
Fagerdal, Fattigstugan Värna, Fågelsången (Fogelsången),
Grindstugan under Herrsäter Översteboställe, Grindstugan under Kungsvikstorp, Gruvan Bersbo, Göstorp,
Hagstugan, Hagsätter, Herrsäter Översteboställe, Hjärptorpet, Holmen, Hultsätter Avlöningshemman, Hultsätter Mellangård, Hultsätter Södergård, Hyltan, Hästhagen, Högladan Utjord, Högloftet,
Ingatorp,
Karlslund, Klockaregården Värna, Kolbotten, Komministerbostället Värna Prästgård, Kungsbäck (Kongsbäck), Kungshagen (Kongshagen), Kungsvik (Kongsvik) under Dala Säteri, Kungsvik (Kongsvik) under Åtvidaberg, Kungsvikstorp (Kongsvikstorp) Avlöningshemman, Kyrkeby Augment, Kyrkhagen, Kårtorp,
Laxgården Värna, Lilla Sadelmakaretorp (Salmakaretorp) Lilla Sandstugan, Lilla Vintergatan, Lillkärr under Södra Värna, Lillkärr under Värna Andergård, Loviselund, Långkärr, Lövdalen, Lövvik Augment,
Marieberg, Mellangården Hultsätter,
Nedergården Värna, Norrberga, Norrgården Värna, Nybygget under Värna Laxgård, Nybäck Nedra, Nybäck Övre, Nysät(t)er under Herrsäter Översteboställe, Nysät(t)er under Värna Nedergård,
Prästgården Värna,
Rabbantorp, Rusthållet Värna Nedergård, Rusthållet Värnäs Säteri, Rusthållet Ytterby, Rättvisan, Röbäck Avlöningshemman,
Sadelmakaretorp (Salmakaretorp) Lilla, Sadelmakaretorp (Salmakaretorp) Stora, Sandstugan Lilla, Sandstugan Stora, Saxtorp Augment, Sjöbacka, Sjöbacka, Skogstorp, Sluttorp under Herrsäter Översteboställe, Sluttorp under Värna Laxgård, Värna,
Soldattorp Nr 11 Kyrkhagen under Värnas Säteri,
Soldattorp Nr 21 Hagsätter under Värna Nedergård,
Soldattorp Nr 22 Värnamo under Ytterby Rusthåll,
Soldattorp Nr 46 Ekängen under Vintergatan,
Soldattorp Nr 47 Hjärptorpet under Värna Norrgård,
Soldattorp Nr 48 Värnamo under Värna Norrgård,
Soldattorp Nr 50 Rättvisan under Kungsvikstorp,
Soldattorp Nr 51 Lövdalen under Kungsvik,
Stensät(t)er, Stora Sadelmakaretorp (Salmakaretorp), Stora Sandstugan, Storgården Värna, Storkärr, Strålsät(t)er, Säteriet Bersbo, Säteriet Värnäs, Södergården Hultsätter,
Taforsa,
Utjordarna Nr 1- 3 Vermantorp, Utjorden Högladen,
Vadstorp, Vermantorp Utjordar Nr 1-3, Vermantorp Utjord Nr 4, Vinhagen, Vintergata(n), Vintergatan Lilla, Vitvassa Augment, Värna Andergård Augment, Värna Fattigstuga, Värna Klockaregård, Värna Laxgård Avlöningshemman, Värna Nedergård Rusthåll, Värna Norrgård, Värna Prästgård Komministerboställe, Värna Storgård Augment, Värna Södra Augment, Värnamo under Värna Andergård, Värnamo under Ytterby Rusthåll, Värnäs Säteri Rusthåll, Västantorp,
Ytterby rusthåll,
Ängsund,
Österhagen, Överstebostället Herrsäter,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Värna, Husförhörlängd 1839-1844, Ortregister