Difference between revisions of "Veldre, Hedmark, Norway Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 23: Line 23:
 
=== Farm Books  ===
 
=== Farm Books  ===
  
=== Farm Names ===
+
=== Farm Names ===
  
2 Aannerud nedre
+
2 Aannerud nedre, 47 Aannerud øvre, 124 Allergot øvre, 125 Angelset, 8 Asla vestre, Akersveen, Angelset. Asla, 134 Baaberg, 94 Bakken, 34 Bergaust vestre, 26 Bjørge nordre, 133 Bjørke, 141 Bogsti, 92 Bratten lille, 93 Brattengen, 116 Brennlibakken, Bakkehaugen, Bakkerud, Bergaust, Berget, Bjørge, Bjørgerud, Bjørke, Bjørkely, Blindingsvolden, Bogsti, Bokrudstad, Bratbakken, Bratten, Bratt-Engen, Brennbekken, Brennlien, Brennlibakken, Brennlistykket, Breskerud,  76 Brubakken, 12 By, 31 Børke mellem, 23 Dalaust, 31 Dalby, 95 Dalby, 76 Dalseng, 105 Danseraasen, 7 Dæli, 72 Elvengen, 70 Engen, 20 Enger, 113 Erdmanshof, 87 Falkendal, 70 Falkenhaug, 147 Fangberget, 87 Faraasen lille, 11 Flesaker, 71 Fløita, 33 Fossum, 145 Frisli nedre, 88 Gimse, 19 Glæstad med Angelset m, 1 Granerud, 15 Grini, 99 Gunnersveen, 125 Gutsveen, 43 Haga, 18 Hagen,141 Harebakken, 29 Haug, 49 Haug, 72 Haugli, 94 Haugum, 110 Haukaasen, 45 Helset, 31 Holen, 70 Holmen, 130 Houm, 129 Husum, 23 Høgsveen, 51 Høiby, 140 Jaeren, 58 Jemli, 4 Jemteland vestre, 142 Jønsrud, 59 Kloppengen, 40 Knausen, 127 Knuvlerud, 6 Kokkinne, 146 Kommerstad, 13 Koss,123 Kroksti, 13 Kroksti nedre, 90 Kvitmyren, 15 Lagmandssveen, 129 Lien lille, 25 Lier, 126 Lillehagen, 116 Listfjeld, 137 Løken vestre, 76 Mariendal, 109 Maurud, 31 Minka, 70 Moldstad lille, 59 Monssveen, 88 Myrengen, 28 Mælum, 78 Mælum, 36 Narud, 24 Nordsveen, 66 Nordsveen, 43 Nysæteren, 100 Olsrud, 21 Opsal, 132 Ottersrud, 5 Pellerviken, 43 Rognebærshaugen, 120 Rognlien, 17 Roterud, 139 Rud, 127 Rustaden, 18 Rør store, 138 Simenstad, 16 Skalløkke med Rør lille, 14 Skjerpen, 15 Snippen, 26 Stampa, 41 Steinhaugen, 135 Steinstilen,85 Stordal,24 Sveen, 110 Sveen, 143 Sørlunden, 54 Sørum, 1 Tajet, Tanga, 135 Tokstad 73 Torsæteren lille, 66 Trandberg, 71 Trætsveen, 59 Tuv, 80 Tørudstad, 10 Vinju 2 l,2, 88 Ødegaarden, 38 Østby
47 Aannerud øvre
 
124 Allergot øvre
 
125 Angelset
 
8 Asla vestre
 
134 Baaberg
 
94 Bakken
 
34 Bergaust vestre
 
26 Bjørge nordre
 
133 Bjørke
 
141 Bogsti
 
92 Bratten lille
 
93 Brattengen
 
116 Brennlibakken
 
76 Brubakken
 
12 By
 
31 Børke mellem
 
23 Dalaust
 
31 Dalby
 
95 Dalby
 
76 Dalseng
 
105 Danseraasen
 
7 Dæli
 
72 Elvengen
 
70 Engen
 
20 Enger
 
113 Erdmanshof
 
87 Falkendal
 
70 Falkenhaug
 
147 Fangberget
 
87 Faraasen lille
 
11 Flesaker
 
71 Fløita
 
33 Fossum
 
145 Frisli nedre
 
88 Gimse
 
19 Glæstad med Angelset m
 
1 Granerud
 
15 Grini
 
99 Gunnersveen
 
125 Gutsveen
 
43 Haga
 
18 Hagen
 
141 Harebakken
 
29 Haug
 
49 Haug
 
72 Haugli
 
94 Haugum
 
110 Haukaasen
 
45 Helset
 
31 Holen
 
70 Holmen
 
130 Houm
 
129 Husum
 
23 Høgsveen
 
51 Høiby
 
140 Jaeren
 
58 Jemli
 
4 Jemteland vestre
 
142 Jønsrud
 
59 Kloppengen
 
40 Knausen
 
127 Knuvlerud
 
6 Kokkinne
 
146 Kommerstad
 
13 Koss
 
123 Kroksti
 
13 Kroksti nedre
 
90 Kvitmyren
 
15 Lagmandssveen
 
129 Lien lille
 
25 Lier
 
126 Lillehagen
 
116 Listfjeld
 
137 Løken vestre
 
76 Mariendal
 
109 Maurud
 
31 Minka
 
70 Moldstad lille
 
59 Monssveen
 
88 Myrengen
 
28 Mælum
 
78 Mælum
 
36 Narud
 
24 Nordsveen
 
66 Nordsveen
 
43 Nysæteren
 
100 Olsrud
 
21 Opsal
 
132 Ottersrud
 
5 Pellerviken
 
43 Rognebærshaugen
 
120 Rognlien
 
17 Roterud
 
139 Rud
 
127 Rustaden
 
18 Rør store
 
138 Simenstad
 
16 Skalløkke med Rør lille
 
14 Skjerpen
 
15 Snippen
 
26 Stampa
 
41 Steinhaugen
 
135 Steinstilen
 
85 Stordal
 
24 Sveen
 
110 Sveen
 
143 Sørlunden
 
54 Sørum
 
1 Tajet
 
94 Tanga
 
135 Tokstad
 
73 Torsæteren lille
 
66 Trandberg
 
71 Trætsveen
 
59 Tuv
 
80 Tørudstad
 
10 Vinju
 
2 l,2
 
88 Ødegaarden
 
38 Østby
 
  
 
=== Probate Records  ===
 
=== Probate Records  ===

Revision as of 23:30, 26 April 2013

Norway > Hedmark County > Veldre

Church Records

Microfilm of parish registers available at the Family History Library for Veldre prestegjeld (clerical district).  Contains parish registers for Veldre parish. Was separated from Ringsaker clerical district in 1925. For earlier records see Ringsaker clerical district.  Records available from 1879-1905. 

Images of digitized parish registers available online at Digitalarkivet (Digital Archives).

Ringsaker: 1734 1878

Ringsaker / Veldre: 1879-1920

Veldre: 1921-1949.

Census Records

See Ringsaker

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

2 Aannerud nedre, 47 Aannerud øvre, 124 Allergot øvre, 125 Angelset, 8 Asla vestre, Akersveen, Angelset. Asla, 134 Baaberg, 94 Bakken, 34 Bergaust vestre, 26 Bjørge nordre, 133 Bjørke, 141 Bogsti, 92 Bratten lille, 93 Brattengen, 116 Brennlibakken, Bakkehaugen, Bakkerud, Bergaust, Berget, Bjørge, Bjørgerud, Bjørke, Bjørkely, Blindingsvolden, Bogsti, Bokrudstad, Bratbakken, Bratten, Bratt-Engen, Brennbekken, Brennlien, Brennlibakken, Brennlistykket, Breskerud,  76 Brubakken, 12 By, 31 Børke mellem, 23 Dalaust, 31 Dalby, 95 Dalby, 76 Dalseng, 105 Danseraasen, 7 Dæli, 72 Elvengen, 70 Engen, 20 Enger, 113 Erdmanshof, 87 Falkendal, 70 Falkenhaug, 147 Fangberget, 87 Faraasen lille, 11 Flesaker, 71 Fløita, 33 Fossum, 145 Frisli nedre, 88 Gimse, 19 Glæstad med Angelset m, 1 Granerud, 15 Grini, 99 Gunnersveen, 125 Gutsveen, 43 Haga, 18 Hagen,141 Harebakken, 29 Haug, 49 Haug, 72 Haugli, 94 Haugum, 110 Haukaasen, 45 Helset, 31 Holen, 70 Holmen, 130 Houm, 129 Husum, 23 Høgsveen, 51 Høiby, 140 Jaeren, 58 Jemli, 4 Jemteland vestre, 142 Jønsrud, 59 Kloppengen, 40 Knausen, 127 Knuvlerud, 6 Kokkinne, 146 Kommerstad, 13 Koss,123 Kroksti, 13 Kroksti nedre, 90 Kvitmyren, 15 Lagmandssveen, 129 Lien lille, 25 Lier, 126 Lillehagen, 116 Listfjeld, 137 Løken vestre, 76 Mariendal, 109 Maurud, 31 Minka, 70 Moldstad lille, 59 Monssveen, 88 Myrengen, 28 Mælum, 78 Mælum, 36 Narud, 24 Nordsveen, 66 Nordsveen, 43 Nysæteren, 100 Olsrud, 21 Opsal, 132 Ottersrud, 5 Pellerviken, 43 Rognebærshaugen, 120 Rognlien, 17 Roterud, 139 Rud, 127 Rustaden, 18 Rør store, 138 Simenstad, 16 Skalløkke med Rør lille, 14 Skjerpen, 15 Snippen, 26 Stampa, 41 Steinhaugen, 135 Steinstilen,85 Stordal,24 Sveen, 110 Sveen, 143 Sørlunden, 54 Sørum, 1 Tajet, Tanga, 135 Tokstad 73 Torsæteren lille, 66 Trandberg, 71 Trætsveen, 59 Tuv, 80 Tørudstad, 10 Vinju 2 l,2, 88 Ødegaarden, 38 Østby

Probate Records

1662-1743: Records are found in Hedemarken judicial district.

1776-1860: Records are found in Nord-Hedemarken judicial district.

1696-1779: Clerical probate records are found in Hedemarken og Østerdalen Deanery.

1749-1809: Clerical probate records are found in Hedemarken Deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names