Zuid-Afrika, Nederlands Hervormde Kerk Records (FamilySearch Historisch Records)

From FamilySearch Wiki
Revision as of 13:06, 10 March 2012 by Cottrells (talk | contribs) (move template to top)

Jump to: navigation, search

Zuid Afrika, Kaap Provincie Nederlandse Hervormde Kerk
Verzamelingen (FamilySearch Historical Records ).

Inhoud:


1 Tijd van Verzameling
2 Soort van Verzameling
2.1 Inhoud van Verzameling
3 Hoe kunt U de Verzameling gebruiken
4 Geschiedenis van Verzameling
4.1 Waarom was die Verzameling gemaakt
4.2 Verzameling Betrouwbaarheid
5 Verband Staande Web Sites
6 Verband Staande WIKI Artikel
7 Wetende Uitkomst met deze Verzameling
8 Bijdragen naar deze Verzameling


Tijd van Verzamelingen

Deze verzameling zijn van 1860 tot 1970


Aangegeven Benaming

De boekstaven van de Nederlandse Hervormde Kerk zijn in goede toestand bewaard gezijn.Dopen en Huwelijken kunt U vinden in verschillende formaten; De meesten zijn in Nederlands geschreven, maar er zijn ook enige in Afrikaans en Engels. Er gijn overledeningen in deze boekstaven,


Verzamelde Inhoud

De belangrijke genealogiese punten in de gedopen zijn
- Oorsprong van de naam
- Geboorte datum
- Datum van het dopen
- Nnamen van die ouders en adresses
- Namen van witnesses en zijn adresses
- Plaats van enameling


De balangrijke punten genealogiese punten in huwelijken zijn

- Naam van bruid en bruidegom
- Datum van het huwelijk
- Leeftijd aan de tijd van het huwelijk
- Land van geboorte
- De burgerlijke toestand wanneer het huwelijk plaats had
- Beroep
- Woonplaats
- Geslacht
- Huwelijke plaats


Hoe Moet U Deze Records Gebruiken


Begin bij het opzoeken van Uw voorouders in het inhoud. De inhouden van namen maakt het mogenlijk on een record spoedig te vinden U moet ook herrinneren dat deze inhouden fouten kunnen hebben, zoo als verschillende spelling, misvertaling en karakter fouten wanneer die kennisgavings geblikt zijn

Gebruik die aanwijzing kennisgaving dat U vin in het inhoud, zoo als bladzijde , het number van het certifikaat en die aantekening om Uw family te vinden. Vergelijk die herkenningen met die wetenschap dat U heeft van Uw voorvaders om te bepalen dat hij , zij de juiste persoon is. Het kan ook nodig zijn om het die keenisgevings te bepalen als U meer dan een persoon vind.

Wanneer U de aanwijzing van Uw voorouders heeft gevonden ,U moet waardebepaald zijn dat elke stukje of kennisgevings. Deze stukjes of kenninsgevings kan U helpen om andere voorouders te vinden

Bij Voorbeeld:

- Gebruik de homelike datum en plaats als he begin voor verzameling van een nieuwe
- familie.
- Gebruik de geboorte datum / leeftijd met de geboorte plaats van elke echtgenoot om
- om het echtpaar geboorte datum te vinden an de namen van die ouders.
- Het beroep kunt U helpen om andere record te vinden zoo als werk en ook militarie
- dienst .
- Gebruik die ouders geboorte plaatsen om die vroegere woonplaatsen te vinden en op
- richt een verhuizing model for de familie.
- Verzamel die inschrijveningen voor elke persoon die detzelfde achternaam hebben
- als het kind dat gedoopet is, ook van de bruid en bruidegom, dat is speciaal
- belandrijk als zij een vreemde achternaam hebben.
- U moet voortdurend naar huwelijken om kinderen te vinden ook zijn broeders en
- met dezelfde achternaam hoe getrouwd zijn in dezelfde provincie, en dat kunt U
- helpen om andere stambonen te vinden , ook een tweede huwelijk van een ouder.
- Gaat dat maar gestadig door om een nieuwe stamboon te vinden.
- Wanneer U voor een persoon zoekt dat een gewone naam heeft dan moet U aan alle
- inschrijveningen namen te kijken om te bepalen welke is juist.


Herrinner De Volgende

- Vroegere records hebben niet zovelen kennisgevings ald de records die gemaakt zijn
- achter laat 1900.
- Er is ook enige gevarenheid met die kennisgevings van een homelike naar een andere
- record.


Record Historie

Wanneer de Hollanders gingen wonen in Zuid Afrika in de 16th en 17de euwen brachten zij zijn eigen geloof mee naar het land.
De Nederlandse Hervormde Kerk van Zuid Afrika was polestar in 1652 en was de enige kerk in Zuid Afrika tot 1778, dan de vrijheid was gegeven om andere kerken op te staan
De Nederlandse Hervormde kerk was ook in politiek gebruikt met de regering van die Afrikaaners in de gemeenschap van Zuid Afrika.De dopen en huwelijk records zijn verzameld in boekstaven, welke bewaart zij in die archieven van de plaatselijke kerken bij de ambteneer. Sinds 1928 de ambtenaar zend die verzamelingen naar de Centrale Archiefs van de Nederlandse Hervormde Kerk in Kaap Stad , Zuid Afrika, om bewaard te worden.

De Nederlandse Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika heeft drie verschillende kerken:
De grootste is de NederlandseGereformeerde Kerk, dan de Nederlandse Hervormde Kerk volgt by der Nerderduits Hervormde Kerk die meets in Transvaal zijn ook de Doppers genoemd. In de 17de en 18de eeuwen de Nederlandse Hervormde kerk was de enigste kerk in Zuid Afrika, en al de witten mensen in de Kaap waren leden. In de volgende eeuwen andere kerken zijn opgericht in de Kaap en de leden van de Nedelandse Hervormde Kerk ging dan verminderen.


Waarom Zijn Die Verzamelingen Gemaakt

Deze boekstaven zijn gemaakt om die verhandelingen met die kerkleden te vinden zo als dopen en huwelijken


Trouwbaarheid Van Verzamelingen

De reords zijn erg vertrouwbaar om dat de dominee die de werk heeft gedaan dan did hij ook die opshrijveningen.


Verhalen Van Web Plaatsen

- Zuid Afrikaa Familie Historie en Genealogie
- Het Genealogical Instituut van Zuid Afrika


Verhouden Wiki Artikels

- Zuid Afrika Websites
- Zuid Afrika Provincie Kaap Burgerlijke Stand (FamiliySearch Historical Records).
- Zuid Afrika


Bijdragen naar deze Artikel

Wij welkomen gebruikers van FamilySearch records wiki artikels. Voorlichtingen zijn beschikbaar om U te helpen verwisselingen te maken. Wij danken U voor de bijdragen die U ons mag geven.Wanneer U mag meer ontwikkelen dan bijvoegt de Wiki Project FamilySearch Records.


Vermelding FamilySearch Historical Verzamelingen
Wanneer U en kopie maakt van een kennisgeving van een record, U moet dan opschrijven waar U kennisgeving gevonden heeft. Dat wil U helpen en andere om die record weer te vinden. T is ook goed om die records te bewaren in welke U geen kennisgevings heeft gevonden, ook de namen van die mensen dat U op zoekt.

Een voorgestelde formaat voor die records te houden kan U vinden in de Wiki Artikel HELP: Hoe in te stellen die Oorsprong van Aanrichtingen For FamilySearch Historical Records Collections.


Voorbeelden van Oorsprongen voor een Rcord in deze Verzameling

South Afrika Kaap Provincie Nederlandse Gereformeerde Kerk verzamelingen, 1660- 1970 inhoud en voorstellingen. FamilySearch(https://https://)www.FamilySearch.org:
Toegang 7 April 2011.inklaring voor Johannas Frederick Jansen en Marie Elise Van Rooijen, getrouwd 26 Mei 1951: vermeld in Kerk Records (Church Records), FHL microfilm. 2,214,043: Genealogical Institute van Zuid Afrika, Stellenbosch, Kaap Stad , Zuid Afrika.


Oorsprong van Vermeldingen voor deze Verzameling:

Zuid Afrika, Kaap Provincie Nederlandse Gereformeerde Kerk inhoud en voorstellingen
FamilySearch Historical Records, 2010: vande Genealogical Instituut van Zuid Afrika. “ Nederlandse Gereformeerde Kerk Records” Genealogical Instittut van Zuid Afrika,
Stellenbosch, Kaap Stad, Zuid Afrika. FHL (Family Historie Library ) microfilm, 52 spoels, Family History Library, Salt Lake City, Utah.

Terugvinden van

https://www.familysearch.org/learn wiki/en/South_Africa,_Cape_Province_Dutch_F
(FamilySearch_Historical_Records)”
Categories: Africa FamilySearch Historical Records, South Africa

- Deze bladzijde was gewijzigt op 13 October 2011 voor de laatste keer.


https://www.familysearch.org/learn/wiki/en/South_Africa_Cape_Province…