Hur hitta socknar, orter, gårdar och att finna kartor och bilder

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Hur hitta socknar, orter, gårdar och att finna kartor och bilder


Att söka efter församlingar

Skatteverket

Sveriges församlingar genom tiderna

Om folkbokföringen

Sveriges församlingar då och nu

Kyrkokartan

Svenska kyrkan. Hitta din kyrka

Rosenberg: Geografiskt Statistisk lexikon över Sverige

SVAR.s sockenkataloger - sokat

Att söka efter ortsnamn

Ortnamnsregistret

Atlas över Svenska ortnamn

Svenska Ortnamn 1999

Projekt: Värmländsk ortdatabas

Rikets indelningar

SCB. Atlas över rikets indelningar

Karta över Sveriges län

Sveriges länsstyrelser. Länskartor

Sveriges Nationalatlas

Att hitta

Stadskartan. Karta och vägbeskrivning

Eniro Kartsök, Vägbeskrivning

Hitta.se

Historiska kartor

Lantmäteriet

Att söka efter bilder

Kringal.raa.se platser

Att söka efter bild på sockenkyrkan

Riksantikvarieämbetet

Att söka efter en bild/foto av till exempel släktgården

Svenska Aero-Bilder AB

Flygfotohistoria

Skånska slott och herresäten


Att söka efter församlingar (socknar) och att tyda socknars namn kan göras på olika sätt.
Nedan följer några tips på hemsidor som kan vara till hjälp.


Svförsamlingar.png


Folkbokföringen.png


Sverigesförsaml.png


Kyrkor.png


Svkyrkan.png


I "Rosenbergs" (www.svar.ra.se) kan man också söka efter socknar och få en lägesbeskrivning.


Rosenberg.png


Sokat.png


Även om man inte vill beställa mikrokorten kan man använda förteckningen till att identifiera en sockens namn och få en uppfattning om var den ligger - i vilket län.


Att söka efter ortsnamn


Ortnamnsregistret.png


Ortnamnsatlas.png


Svortnamn.png


Ortvärmland.png


Rikets indelningar


Rikind.png


Läna.png


Länskartor.png


Nationalatlas.png


Att hitta


Kartena.png


Eniro.png


Hitta.png


Lantmateriet.png


För en krigförande nation är kartor av stor vikt. De äldsta svenska kartorna kom till i början av 1600-talet. År 1258 meddelande Gustaf II Adolf i en kunglig instruktion till Anders Bure (1571-1646) hur storskalig eller geometrisk kartframställning skulle tillgå.


Bure, som hade lång tids erfarenhet av kartering och geografiska uppmätningar med bland annat en geografisk karta över Finland-Sverige, utsågs till lantmäterichef. I hans uppdrag ingock att utbilda lantmätare. Inget annat land har så tidigt byggt upp en kår av lantmätare och genomfört en så systematisk och landsomfattande kartering. I dag har vi glädjen av ha kunna via dessa kartor få en uppfattning om var och under vilka omständigheter våra förfäder har brukat jorden. De historiska kartorna med tillhörande beskrivningar är gratis att ta del av.


Att söka efter bilder


Rakringla.png


Att söka efter en bild på sockenkyrkan


Rakyrka.png


Att söka efter en bild/foto av till exempel släktgården

Aerobilder.png


Flygfotohistoria.png

Skånskaslott.png